Zadachi do derzh ekzamenu- rozvyazki


Задача 1.
З інкасаторських сумок банком було зараховано проінкасовану грошову виручку на поточні рахунки таких клієнтів:
фізичної особи- підприємця Антошкіна В.В. у сумі 11 000 грн.;
магазину «Стильний одяг» у сумі 15500 грн.;
магазину «Морські делікатеси» у сумі 9500 грн.
У процесі перерахунку, було встановлено, що фактична сума готівки фізичної особи підприємця Антошкіна В.В. становила 10950 грн., магазину «Стильний одяг» — 15500 грн., магазину «Морські делікатеси» — 9550 грн.
Необхідно:
Відобразити операції із зарахування проінкасованої грошової виручки на поточні рахунки клієнтів та її оприбуткування в касу банку.
РОЗВЯЗОК
КлієнтиДтКтСума,грнФізична особа підприємецьАнтошкін В.В.
1005 2600 11000
2600 1005 50
1001 1005 10950
Магазин «Стильний одяг»
1005 2600 15500
1001 1005 15500
Магазин «Морські делікатеси» 1005 2600 9500
1005 2600 50
1001 1005 9550
Задача 2.
13.03.201_ р. банк придбав в НБУ на умовах попередньої оплати 10 ювілейних золотих монет «Скорпіон» номіналом 2 гривні за ціною 500 грн. за монету.
16.03.201_ р. банк отримав придбані в НБУ ювілейні монети.
19.03.201_ р. банк реалізував за готівку 1 монету за ціною 550 грн.
Необхідно:
Відобразити операції в обліку із отримання та реалізації ювілейних банківських монет.
РОЗВ"ЯЗОК
Зазначені операції відображаються в обліку банку такими проводками:
перерахування НБУ попередньої оплати за 10 ювілейних монет 13.03.201_ р.:
Дт 1819 5000 грн.
Кт 1200 5000 грн.;
отримання придбаних 10 монет 16.03.201_ р.:
Дт 1001 20 грн.
Дт 3500 4980 грн.
Кт 1819 5000 грн.;
реалізація банком 1 монети за ціною 550 грн.:
1) Дт 1001 550 грн.
Кт 2909 550 грн.;
2) Дт 2909 550 грн.
Кт 1001 2 грн.
Кт 3500 498 грн.
Кт 6399 50 грн.
Задача 3.
01.04.201_ р. банк отримав від НБУ 5 срібних монет «Морський коник» номіналом 10 гривень на реалізацію без попередньої оплати за ціною 300 грн. за монету.
06.04.201_ р. банк реалізував за готівку 2 монети за ціною 350 грн. за монету та перерахував НБУ кошти за продані 2 монети у сумі 600 грн.
Необхідно:
Відобразити операції в обліку із отримання та реалізації ювілейних банківських монет.
РОЗВ"ЯЗОК
Зазначені операції відображаються в обліку банку такими проводками:
отримання від НБУ 15 срібних монет на реалізацію 01.04.201_ р.:
Дт 9819 50 грн.
Кт 9910 50 грн.;
реалізація банком 2 монет за ціною 280 грн. за монету 06.04.201_ р.:
1) Дт 1001 700 грн.
Кт 2909 700 грн.;
2) Дт 9910 20 грн.
Кт 9819 20 грн;
3) Дт 2909 700 грн.
Кт 1919 600 грн.
Кт 6399 100 грн.;
перерахування коштів НБУ за реалізовані 2 монети:
Дт 1919 600 грн.
Кт 1200 600 грн.
Задача 4.
Залишок за поточним рахунком Торгової фірми «Мрія» на 09.09 становив 8955,50 грн. Фірма «Мрія» 10.09 внесла виручку 15 000 грн на поточний рахунок у банку; 11.09 бухгалтером фірми отримано 10 000 грн на заробітну плату та господарські потреби; 14.09 внесено залишок невиплаченої заробітної плати 8000 грн.
Необхідно:
Скласти бухгалтерські проводки та визначити залишок за поточним рахунком ТФ «Мрія» на 14.09.
РОЗВ"ЯЗОК
2600
С-до поч. 8955,50
15000
10000 8000
С-до кін. 21955,50
Проводки: Дт 1001 Кт 2600 15 000грн
Дт 2600 Кт 1001 10 000грн
Дт 1001 Кт 26008000грн
Задача 5.
Комерційний банк «Фокус» протягом дня здійснив такі касові операції:
1)сплачено за грошовими чеками заводу «Кристал» (п/рах.260033564308) — 35 000 грн;
2) видано готівкою працівнику Філіпенку С. А. на господарські потреби — 250 грн;
3)прийнято в касу надлишок невикористаної підзвітної суми працівника Макаренка О.П. - 320 грн.
Необхідно:
Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями. Вказати первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.
РОЗВ"ЯЗОК
Дт2600Кт100135 000
Дт3551Кт1001250
Дт1001Кт3551320
Задача 6.
18.02.2009 р. компанія подала в банк заяву на продаж 80 000 євро. В цей самий день банк продав 80 000 євро за курсом 11,85 EUR/UAH на МВРУ. Комісійна винагорода банку за продаж іноземної валюти становить 0,6 % та утримується із суми гривень, отриманих від продажу іноземної валюти. Кошти, отримані від продажу валюти, зменшені на суму комісійної винагороди, банк зарахував на поточний рахунок компанії.
Необхідно:
Відобразити в обліку операції з продажу безготівкової іноземної валюти та розрахувати суму комісійної винагороди.
РОЗВ"ЯЗОК
Операції з продажу безготівкової іноземної валюти будуть відображені в обліку банку такими проводками:
списання з рахунку клієнта-продавця 80000 євро:
Дт 2600 80 000 EUR
Кт 2900 80 000 EUR;
перерахування 80000 євро банку- покупцю:
Дт 2900 80 000 EUR
Кт 1500 80 000 EUR;
отримання гривень за продану іноземну валюту:
Дт 1200 948 000 грн.
Кт 2900 948 000 грн.;
зар-ня коміс-ї винагороди за продаж ін. валюти в доходи банку (948000 х0,6 %):
Дт 2900 5688 грн.
Кт 6114 5688 грн.;
зар-ня гривень за продану ін.валюту (за мінусом коміс-х) на пот. рахунок клієнта:
Дт 2900 942312 грн.
Кт 2600 942312 грн.
Задача 7.
В установі банку “Київ” за поточний день було здійснено такі операції:
з рахунка ПП “Весна” видано з каси за грошовим чеком готівку на заробітну плату в сумі 19550 грн (сума нарахованої заробітної плати — 23000 грн);
проведено платіжне доручення на перерахування ПП “Весна” податку з доходів фізичних осіб у сумі 3450 грн;
списано з поточного рахунка ПП “Весна” оплату банку за розрахунково-касові послуги в сумі 50 грн.
Необхідно:
Визначити, якими банківськими документами слід оформити вказані операції. Скласти бухгалтерські проведення за цими операціями.
РозвязокДт 2600Кт 1001 19550грнгрошовий чек
Дт 2600Кт 7419 3450грнплатіжне доручення
Дт 2600 Кт 611050грнбанківська виписка
Задача 8.
Скласти бухгалтерські проведення за операціями, наведеними в таблиці 1.
Виконати потрібні розрахунки.
Таблиця 1
ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЩО БУЛИ ПРОВЕДЕНІ В КАСІ БАНКУ
№ з/п Зміст операції Сума, грн1 До каси банку здано клієнтом (торговельним АТ) виручку, яку необхідно зарахувати на його поточний рахунок 30 000
2 Згідно з депозитним договором фізичною особою здійснено внесок на депозит строком 6 місяців під 14 % річних 500
3 Готівкою до каси клієнтом сплачено на користь банку комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування його рахунка 120
4 Нараховані проценти за депозитним вкладом, оформленим за умовою операції № 2, метод нарахування процентів 30/360 ?
35
5 Інкасовану грошову виручку зараховано на рахунок клієнта (торговельне АТ) з інкасаторських сумок, без попереднього перерахунку 1000
Дт 1001 Кт 2600
Дт 1001Кт 2630
Дт 1001Кт 6110
Дт 2630 Кт 7041
Дт 1005 Кт 2600
Задача 9.
АКБ «Авторитет» прийняв до сплати від ВАТ «Тиса» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн за сировину, отриману від міжміського постачальника.
Необхідно:
Зробити бухгалтерські записи за завданням.
ДТ 1200 Кт 2600
Задача 10.
Зробити бухгалтерські записи щодо внутрішньобанківських операцій.
1. Видано короткотермінову позику клієнтові банку в сумі 69000 грн.
2. Видано готівку за чеком клієнтові банку у сумі 24300 грн.
3. Витрати з капітального ремонту будівлі приміщення банку склали у сумі 2300 грн.
4. Проведено відрахування від Фонду оплати праці персоналу банку до цільових фондів у сумі 23450 грн.
Розв»язокДт 2630 Кт 1001
Дт 2600 Кт 1001
Дт 7420 Кт 3519; Дт 4400 Кт 4430
Дт 7401 Кт 7400
Задача 11.
Комерційний банк залучив строковий депозит у розмірі 4 000 грн на термін від 23 березня до 17 травня під 18% річних. Необхідно розрахувати суми процентних платежів, використовуючи різні методи визначення кількості днів.
РОЗВЯЗОК
Порядок та результати розрахунків відсоткового доходу за різними методами наведемо в табл.
Порядок розрахунків процентного доходу
Методи розрахунку Тривалість дії угоди, днів Кількість днів у році Розрахунок суми відсотків, грнФакт/факт9+30+16=55 365 4000*0,18*55/365=108,49
Факт/360 9+30+16=55 360 4000*0,18*55/360=110,00
30/360 8+30+16=54 360 4000*0,18*54/360=108,00
Задача 11.
11.03.201_ р. підприємство уклало з банком депозитний договір на суму 50000 грн. строком на 31 день. Номінальна процентна ставка за депозитом збігається із ринковою ставкою і становить 17% річних. Проценти за депозитом виплачуються щомісячно. Метод обрахування кількості днів — факт/факт. Підприємство перераховує кошти на депозитний рахунок з поточного рахунку, відкритого в цьому ж банку.
Необхідно:
Скласти бухгалтерські проводки за бухгалтерськими операціями, нарахувати на сплатити проценти по депозиту.
Розв'язання:
Операції банку, пов’язані із залученим депозитом відображаються в обліку такими бухгалтерськими проводками:
• 11.03.2011 р. залучення банком коштів підприємства на депозит:
Дт 2600 50000 грн.
Кт 2610 50000 грн.;
• 31.03.2011 р. нарахування відсотків за депозитом за період 11.03- 31.03.2011 р. у сумі 489,04 грн. (50000 грн. х 0,17/365 днів х 21 день):Дт 7021 489,04 грн.
Кт 2618 489,04 грн.;
• 01.04.2011 р. зарахування на поточний рахунок нарахованих за березень відсотків за депозитом у сумі 489,04 грн.:
Дт 2618489,04 грн.
Кт 2600 489,04 грн.;
11.04.2011 р. нарахування відсотків за депозитом за період 01.04- 10.04.2011 р. у сумі 232,88 грн. (50000 грн. х 0,17/365 днів х 10 днів)
Дт 7021 232,88 грн.
Кт 2618 232,88 грн.
11.04.2011 р. повернення депозиту і нарахованих у квітні відсотків:
Дт 2610 50000 грн.
Дт 2618 232,88 грн.
Кт 2600 50232,88 грн.
Задача 12.
02.02.2011 р. підприємство уклало з банком «Форум» депозитний договір на суму 140 000 грн. строком на 90 днів під 18 % річних із виплатою відсотків в кінці терміну депозиту. Номінальна процентна ставка за депозитом збігається із ринковою ставкою. Вкладник перераховує кошти на депозитний рахунок з поточного рахунку, відкритого в цьому ж банку. Банк нараховує відсотки, використовуючи метод визначення кількості днів — факт/факт. Після закінчення дії депозитної угоди, сума депозиту та відсотки зараховуються підприємству на його поточний рахунок.
Необхідно:
Скласти бухгалтерські проводки за такими операціями з строковими коштами підприємства:
1) зарахування коштів на депозитний рахунок 02.02.2011 р.;
2) нарахування відсотків за депозитом в останній день кожного місяця упродовж дії депозитного договору та на дату повернення депозиту;
3) повернення депозиту та виплата відсотків за депозитом згідно з умовами договору.
Задача 13.
9 січня банк «Київ» надав короткостроковий кредит суб’єктові господарювання на поточні потреби в сумі 50 000 грн строком на 3 місяці під 25 % річних, база нарахування — 30/360. Згідно з кредитною угодою проценти за кредитом утримано наперед.
Відобразити зміст зазначених операцій у системі бухгалтерського обліку та провести необхідні розрахунки.
РОЗВЯЗОК
9 січня банк надав короткостроковий кредит СГ на поточні потреби, суму процентів утримано наперед за розрахунком: 50 000 30 / 360 0,25 3 = 3125 грн.
Дт 2062 Кт 2600 — 46 875 грн (50 000 – 3125)
Дт 2062 Кт 2066 — 3125 грн.
Щомісяця банк виконує операцію з дисконту за наперед отриманим процентними доходами за розрахунком: 3125/3 = 1041,7 або 50 000 30 / 360 0,25 = 1041,7
Дт 2066 Кт 6026 — 1041,7 грн.
1 квітня клієнт повернув банку отриманий кредит у сумі 50 000 грн.
Дт 2600 Кт 2062 — 50 000 грн.
Задача14
Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій.
1. Фізична особа отримала кредит готівкою на поточні потреби в установі банку.
2. Банком отримано комісійну винагороду за відкриття поточного рахунку клієнтові.
3. На короткострокових депозитах розміщено кошти в інших установах банку.
4. До установи банку внесена готівка клієнтом.
5. Стягнуто суму комісії за послуги банку з клієнта.
Розв»язок.
Дт 2202 Кт 1001
Дт 1001 Кт 6110
Дт 1200 Кт 1512
Дт 1001 Кт 2600
Дт 2600 Кт 6110
Задача 15.
Комерційний банк залучає строковий депозит юридичної особи у розмірі 50 000 грн терміном на три місяці з 7липня – 7 жовтня. Річна відсоткова ставка 9%. Відсотки нараховуються щомісяця і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця. Кількість днів обчислюється за методом факт/факт.
Необхідно розрахувати суму процентів за три місяці.
Дт 2600 Кт 2610 -50000грн 07/07
Дт 7021 Кт 2618- ???? 31/07
Дт 2618 Кт 2610-??? 01/08
…..(31/08+01/09)…(30/09+01/10)+….(30/10+01/11)
06/11 Дт 7021 Кт 2618 нарахувати %
07/11 Дт 2618 Кт 2600 – % за 6 днів
Дт 2610 Кт 2600 сума депозиту(50тис. грн)
Задача 16.
. Облік доходів і витрат
Задача № 1
Скласти кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій.
1. Банком нараховані відсотки за отримані кредити від НБУ.
2. Банк сплатив відсотки НБУ за отримані кредити.
3. Банком нараховані відсотки за короткостроковими депозитами суб'єктам господарської діяльності.
4. Банк сплачує відсотки суб'єктам господарської діяльності за короткостроковими депозитами.
5. Банк нарахував відсотки фізичним особам за довгостроковими депозитами.
6. Банк сплатив відсотки фізичним особам за довгостроковими депозитами.
Розв»язокЗадача 17
Розкрити зміст господарських операцій банківських установ за наведеними даними.
1. Дт 1001 Кт 2600.- Надход-ня виторгу від реал-ції товарів на рах-к під-ва2. Дт 3552 Кт 1001.-Виявлено нестачу грошей
3 . Дт 1528 Кт 6014. нараховані відсотки за кредитом овернайт.
4. Дт 7021 Кт 2618 нарах-ні відсотки за залученими строков. вкладами
5. Дт 4430 Кт 3652. Нарахування заробітної плати робітникам з будівництва основних засобів 
6. Дт 3801 Кт 6204.Визначення та облік реалізованого результату обмінних операцій
Задача 18
Проаналізувати прибутки (збитки) банку від кредитної діяльності на підставі даних таблиці 2. Зробити висновки.
Таблиця 2
Аналіз прибутку комерційного банку від кредитної діяльності, грнПоказники Станом на 01/07/2010 р. Станом на 01/10/2010р. Відхилення (+,-)
Отримані відсотки 853 200 1 025 600 Сплачені відсотки 771 100 1 042 000 Прибуток (збиток) Розвязок
Результати аналізу прибутку (збитку) банку від кредитної діяльності розмістимо у таблиці 2
Показники Станом на 01/07/2010 р. Станом на 01/10/2010р. Відхилення (+,-)
Отримані відсотки 853 200 1 025 600 +172 400
Сплачені відсотки 771 100 1 042 000 +270 900
Прибуток (збиток) 82 100 -16 400 -98 500
Висновок: згідно з наведеними даними прибуток від кредитної діяльності на 01.10.2001р. порівняно з 01.07.2001 р. зменшився на 98 500 грн за рахунок того, що сума сплачених відсотків перевищувала суму отриманих відсотків. Від кредитної діяльності на 01.10.2001 р. банк отримав збитки на суму 16 400грн.
Задача 19
Засновниками оголошено обсяг статутного капіталу новоствореного банку 1 млн євро (11 млн грн). На момент державної реєстрації акціонери, які підписалися на акції, сплатили 50 % обсягу підписного капіталу (5,5 млн грн).
Необхідно відобразити зміст зазначених операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.
Дт 1200 Кт 3630 – 5,25 млн.грн-частка коштів акумулюється на тимчасовому рахунку в НБУ
2) на сплачену та зареєстровану частину Дт 3630 Кт 5000- 5,25млн.грн
На несплачену та зареєстровану Дт 5001 Кт 5000 – 5,25 млн.грнЗадача 20
1. Скласти бухгалтерські проведення за операціями.
2. Виконати необхідні розрахунки.

п/пЗміст операціїСума , грн1 Касир видаткової каси одержав під звіт для здійснення видаткових операцій готівку в сумі170000
2 З каси банку за чеком клієнта видано готівку на зарплату його працівникам20000
3 З каси видано довгострокову позику фізичній особі на будівництво будинку80000
4 Нараховано проценти за позикою фізичній осібі на будівництво будинку за ставкою 12% річних?
5 З каси видано зарплату, нараховану працівникам банку 25000
6 На кінець дня залишок готівки в касира?
Дт 1001 Кт 1200
Дт 2600 Кт 1001
Дт Кт 1001
ДтДт 3652 Кт 1001
Залишок ___
Задача 21
ВАбанк 10.08.201_р. залучає депозит «Стандарт» клієнта банку Сухоцького В. П. готівкою в сумі 5200 грн на 3 місяці під 14,9 % річних. Проценти нараховуються в кінці кожного місяця методом факт/факт, сплата — наприкінці строку. Депозит повертається клієнтові разом із процентами в кінці строку.
Необхідно відобразити всі необхідні дати по операціях, проведення та суми.
Задача № 22
Розкрити зміст господарських операцій банківських установ за наведеними даними.
1. Дт1528 Кт 6014.
2. Дт7021 Кт 2610.
3. Дт1001 Кт 2600. Надход-ня виторгу від реал-ції товарів на рах-к під-ва4. Дт2600 Кт 1001. Видано за чеком готівку
5. Дт1811 Кт 1200. КБ перерахував грош.кошти з кор.. рахунка НБУ для отримання готівки
6. Дт 3552 Кт 1001. Виявлено нестачу грошей
Задача 23
Скласти бухгалтерські проведення за господарськими операціями. Вказати первинні документи, на підставі яких здійснені бухгалтерські записи.
1) Зараховано на поточний рахунок клієнта торгівельну виручку.
2) Видано клієнту готівку на виплату заробітної плати.
3) Видано з каси заробітну плату працівникам банку.
Розв»язокДт 1001 Кт 2600
Дт 3652 Кт 2600
Дт 3652 Кт 1001
Задача 24
Комерційний банк залучає депозит юридичної особи у розмірі 50 000грн. на три місяці на термін з 25 квітня до 25 липня за номінальною ставкою 20% із виплатою відсотків при внесені коштів на депозит. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом "30/360".
Необхідно визначити суму відсотків, що сплачується за депозитом та суму коштів, що зараховується на депозитний рахунок клієнта.
РозвязокВизначаємо кількість днів за період з 25 квітня до 24 липня :
У квітні -6 днів; У травні – 30; у червні – 30днів; у липні – 24 дні.
Усього 90днів.
Розрахуємо суму відсотків, що сплачується за депозитом:
50 000 х 20 х 90/360 х 100 = 2500,00 грн.
Сума коштів, що перераховується з поточного рахунка клієнта на депозитний рахунок складе : 47 500 грн ( 50 000 – 2500 )
Задача 25
Зробити бухгалтерські записи за операціями. Вказати первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.
1. Банк отримав міжбанківський кредит 01.12 у сумі 1 000 000 грн під 15 % річних строком на 1 місяць; 31.12 було зроблено відповідні процентні сплати.
2.  01.12. головному бухгалтерові банка видано аванс у сумі 5000 грн у зв’язку з відрядженням до Женеви для участі в Міжнародному банківському семінарі.
3. Нараховано податок на прибуток банку — 100 000 грн.
????????????????????
Задача 26
Зробити бухгалтерські записи за господарськими операціями. Вказати первинні документи, на підставі яких здійснено бухгалтерські записи.
1. Нараховано податок на прибуток банку.
2. Нараховано заробітну плату працівникам банку.
3. Утримано прибутковий податок з заробітної плати працівників банку.
Дт 7900 Кт 3620
Дт 7400 Кт 3652
Дт 3652 Кт 7401
Задача № 27
Зробити бухгалтерські записи щодо внутрішньобанківських операцій.
1. Перераховано аванс підприємству зв'язку за телеграфні послуги на суму 2500 грн, у тому числі ПДВ.
2. Видано аванс на службове відрядження працівникові банку в сумі 635 грн.
3. Видано аванс працівникові банку на придбання канцелярських товарів у сумі 430 грн.
4. Нараховано заробітну плату персоналу банку за відпрацьований місяць у сумі 23400 грн.
Розв»язокДтДт 3550 Кт 1001
Дт 3551 Кт 1001
Дт 7400 Кт 3652
Задача 28
Визначити сутність господарської операції, зміст якої узагальнює бухгалтерське проведення:
1. Дт 2600, 1200 Кт 5001
2. Дт 1001 Кт 1005 Фактична сумма виручки оприбуткована до каси
3. Дт 3652 Кт 3622
4. Дт 3552 Кт 1001 Виявлено нестачу грошей
5. Дт1524 Кт 2600
6. Дт 7400 Кт 3652 Нараховано з/п працівникам банку
Задача 29
В АКБ "Акцепт" виконані операції:
Повернено міжбанківський депозит, який було розміщено в НБУ на 20 днів під 40 % річних — 5 000 000 грн. Одночасно отримано нараховані проценти за депозит.
АКБ "Меркурій" повернув міжбанківський кредит, який був наданий строком на 30 днів під 60 % річних — 2 000 000 грн. Одночасно оплачено нараховані % за кредит.
Завдання
Скласти бухгалтерські проводки.
Визначити суму нарахованих процентів (методом нарахування "30 / 360").
?????????????????????Задача 30
Розкрити зміст господарських операцій банківських установ за наведеними даними.
Дт 3552 Кт 1001
Дт 7021 Кт 2610
Дт 1200 Кт 5001 Отримано кошти після реєстрації банку
.
Дт 2628 Кт 1001
Дт 2900 Кт 6114
Дт 7100 Кт 1200. Сплата комісійної винагороди НБУ за готівку

Приложенные файлы

  • docx 19086754
    Размер файла: 82 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий