Laboratorna robota11 (1)

Лабораторна робота № 11
ТЕМА: “ Створення програм для опрацювання файлів мовою C++”
Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++, які використовують функції обробки файлів.
Обладнання: ПК.
Завдання
1. Завантажте програму bс.exe або завантажте програму Visual Studio (Пуск/Программы/).
2. Оберіть повноекранний режим (якщо потрібно) натиснувши комбінацію клавіш Alt+Enter. Створіть новий документ. Збережіть під іменем Прізвище.срр.
3. У вікні редагування введіть|запроваджуйте| текст програми (без коментаря):
Постановка задачі: необхідно створити файл, в який потрібно записати елементи масива, розміром 5 елементів. Дані з файлу вивести на екран.
Алгоритм: користувач вводе з клавіатури масив mas[5] . Програма самостійно створює файл "massiv.dat", який знаходиться в каталозі програми bс.exe, дані масива записуються в файл, а потім з файлу виводяться на екран .
#include
#include
#include
int main ()
{
int i,mas[5];
ofstream fout("ma
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Запишіть дані, що видала программа. Відкрийте файл "massiv.dat" та запишіть його зміст.

5. В звіті надайте відповіді на питання:
Назвіть етапи роботи з файлом. Які дії виконуються на кожному з цих етапів, за допомогою яких функцій?
Які функції для читання та запису файлів використовуються в програмах?
Як відділяється один режим від іншого, якщо їх використовується декілька при відкритті одного файлу.
Запишіть приклад команди, яка б зв’язувала файлову змінну з текстовим файлом, відкривала його в двійковому режимі та видаляла його зміст.
Запишіть приклад команд введення та виведення даних в файл за допомогою файлової змінної.

6. Складіть алгоритм у вигляді блок схем та програму на мові С++ (згідно варіанту) для розв’язку наступної задачі. Постановку задачі, математичну модель, алгоритм, програму та результат оформити в звіті (завдання отримайте у викладача).


Завдання:
У текстовому файлі – дані про довжину сторони 7 рівносторонніх трикутників (а). Потрібно прочитати сторони і за допомогою формули знайти периметр. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (4х8) . Потрібно прочитати матрицю і знайти суму та добуток всіх елементів. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про довжини сторін 6 прямокутників (a та b). Потрібно прочитати сторони і за допомогою формули знайти площу. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (3х7) . Потрібно прочитати матрицю і знайти добуток позитивних елементів . Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про довжину сторони 8 квадратів (а). Потрібно прочитати сторону і за допомогою формули знайти периметр. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (5х5) . Потрібно прочитати матрицю і знайти мінімальний елемент. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (8х5) . Потрібно прочитати матрицю і знайти діагональні елементи. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про довжини сторін 5 прямокутників (a та b) . Потрібно прочитати сторони і за допомогою формули знайти периметр. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (6х5) . Потрібно прочитати матрицю і знайти від’ємні елементи. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про довжину сторони 7 квадратів (а). Потрібно прочитати сторону і за допомогою формули знайти площу. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (3х9) . Потрібно прочитати матрицю і знайти елементи, які дорівнюють нулю. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (7х7) . Потрібно прочитати матрицю і знайти елементи, які кратні 5. Дані вивести на екран.
У текстовому файлі – дані про матрицю (4х6) . Потрібно прочитати матрицю і знайти елементи, модуль яких менш ніж 12. Дані вивести на екран.
13PAGE 15Аркушів

Літ.

Затверд.Н. Контр.Реценз.

.

Перевір.Розроб.

5.05010201 -
Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

5.05010201 -
Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

5.05010201 -
Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.
Приложенные файлы

  • doc 19094850
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий