Z 1241 r shy 1171 aru zh 1199 yesi-1-1


Зәр шығару жүйесі
1.Біріншілік несепті сүзуге қатысатын бүйрек тамырлары:
A.перитубулярлы капиллярлар торы
B.бүйрек денешігінің гемокапиллялары
C.бүйрек денешігіне қанды алып келетін артериолалар
D.бүйрек денешігінен қанды алып кететін артериолар
E.доға тәрізді артерия
2. Бүйрек денешігіндегі қан тамырлар шумағын түзетін тамырлар:
A.ет типті артерия
B.ет типті вена
C.эндотелий мен базальді мембранасы тұтас гемокапиллярлар
D.фенестрлі эндотелий мен тұтас базальді мембранасы бар гемокапиллярлар
E.қабырғасындағы эндотелий мен базальді мембранасында саңылаулары бар синусоидты гемокапиллярлар
3. Пішінісіз, екі-үш ірі өсінділері – цитотрабекулаларынан майда өсінділері – цитоподиялары тарайтын бүйрек денешігіндегі жасушалары:
A.юкстагломерулярлы
B.подоциттер
C.мезанглиальді
D.эндотелиальді
E.юкставаскулярлы
4. Подоциттердің құрамында болатыны:
A.секреторлы түйіршіктері
B.жасуша ішіндегі секреторлы түтікшелері
C.жиектері
D.базальді сызықтары
E.цитотрабекулалар мен цитоподиялар
5. Нефрон капсуласының сыртқы жапырақшаларындағы эпителий жасушаларының пішіні:
A.жалпақ
B.пирамида тәрізді
C.жұлдыз тәрізді
D.биік призмалы
E.ромб тәрізді
6. Бүйректегі фильтрациялық сүзгінің қызметі:
A.біріншілік несепті түзеді
B.ренинді түзеді
C.простагландиндерді түзеді
D.белоктардың реабсорбциясына қатысады
E.электролиттердің реабсорбциясына қатысады
7. Науқас адамның несебін зерттеу барысында құрамында эритроциттердің бар екені анықталды. Несеп жүретін жолдарында қабыну процесі жоқ екені де белгілі. Осыған байланысты несептің құрамында эритроциттердің болуы нефронның мына бөліктерінің қайсысындағы өзгерістерге байланысты:
A.проксимальді түтікшелеріндегі
B.дистальді түтікшелеріндегі
C.бүйрек денешіктеріндегі
D.жіңішке түтікшелердің төмендеген бөлігіндегі
E.жіңішке түтікшелердің жоғарылаған бөлігіндегі
8. Біріншілік несептің реабсорбциясына қатысатын бүйректің құрылымы:
A.нефрон түтікшелері
B.бүйрек денешіктері
C.перитубулярлы капиллярлар тобы
D.подоциттер
E.мезангиоциттер
9. Қабырғасындағы жасушаларында базальді лабиринті мен апикальді полюсінде сызықты жиегі болатын бүйрек түтікшесі қайсысы:
A.дистальді түтікшелері
B.проксимальді түтікшелері
C.жіңішке түтікшелерінің жоғарылаған бөлігі
D.жіңішке түтікшелерінің төмендеген бөлігі
E.жинағыш түтікшесі
10. Біріншілік несептегі белоктардың реабсорбциясы мына бүйрек түтікшелерінің қайсысында жүреді:
A.проксимальді
B.жіңішке
C.дистальді
D.жинағыш
E.еміздікті
11. Қабырғасы бір қабатты куб тәрізді жиекті эпителимен тысталған бүйрек нефронының түтікшесі:
A.дистальді түтікшелері
B.проксимальді түтікшелері
C.жіңішке түтікшелерінің жоғарылаған бөлігі
D.жіңішке түтікшелерінің төмендеген бөлігі
E.жинағыш түтікшесі
12. Нефрон ілмегінің төмендеген бөлігін тыстайтын эпителий:
A.көп қатарлы кірпікшелі
B.бір қабатты жалпақ
C.бір қабатты куб тәрізді
D.бір қабатты призмалы
E.ауыспалы
13. Қабырғасында жасушаларының жиегі жоқ, цитоплазмасы ашық түсті, аласа призмалы эпителимен тысталған нефронның қай бөлігі:
A.иректелген проксимальді түтікшесі
B.тік проксимальді түтікшесі
C.жіңішке түтікшесінің төмендеген бөлігі
D.жіңішке түтікшесінің жоғарылаған бөлігі
E.иректелген түтікшесінің дистальді бөлігі
14. Бүйректен дайындалған препаратты микроскопиялық зерттеуден өткізу барысында бүйрек түтікшелерінің қабырғасындағы эпителиінің жиектерінің жойылғаны байқалады. Бұл мына түтікшелердің қайсысына тән болуы мүмкін:
A.иректелген дистальді
B.проксимальді
C.тік дистальді
D.жіңішке түтікшесінің төмендеген бөлігіне
E.жіңішке түтікшесінің жоғарылаған бөлігіне
15. Бүйректің қыртысты затындағы жинағыш түтікшелерінің қабырғасын тыстайтын эпителий:
A.көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
B.ауыспалы
C.көп қатарлы кірпікшелі
D.бір қабатты жалпақ
E.бір қабатты куб тәрізді
16. Электронды микроскопиялық құрылысы бойынша асқазанның париетальды жасушаларына ұқсас бүйректегі мына жасушалардың қайсысы:
A.жинағыш түтіешелерінің ашық түсті жасушалары
B.проксимальді түтікшелердің эпителий жасушалары
C.жинағыш түтікшелерінің күңгірт түсті жасушалары
D.нефрон ілмегіндегі эпителий жасушалары
E.дистальді түтікшелердің эпителиіндегі жасушалары
17. Жинағыш түтікшелерінің қабырғасындағы күігірт түсті нефроциттердің қызметі:
A.тұз қышқылының синтездейді
B.судың реабсорбциясына қатысады
C.рениннің синтезіне қатысады
D.белоктардың реабсорбциясына қатысады
E.простгландиндердің синтезіне қатысады
18. Жинағыш түтікшелерінің қабырғасындағы ашық түсті нефроциттердің қызметі:
A.тұз қышқылының синтездейді
B.судың реабсорбциясына қатысады
C.рениннің синтезіне қатысады
D.белоктардың реабсорбциясына қатысады
E.простгландиндердің синтезіне қатысады
19.Несептің құрамындағы Na+ мөлшерінің ауытқу ерекшеліктерін анықтап отыратын бүйректің эндокринді аппаратының жасушалары қайсысы:
A.юкстагломерулярлы
B.мезангиоциттер
C.юкставаскулярлы
D.подоциттер
E.тығыз дақтағы эпителиоциттер
20.Бүйректің дистальді түйіршелеріндегі тығыз жасушаларының пішіні қандай:
A.жалпақ
B.өсінділі
C.дөңгелек
D.призмалы
E.куб тәрізді
21.Бүйректе ренин гормонының түзілетіні белгілі. Бұл процеске бүйректің қай жасушасы қатысады:
A.юкстагломерулярлы
B.макрофагтар
C.подоциттер
D.иректелген түтікшелердің нефроциттері
E.жинағыш түтікшелердің жасушалары
22. Ренин аппаратының юкставаскулярлы жасушаларының орналасқан жері:
A.жинағыш түтікшелердің жанында
B.иректелген проксимальді түтікшелерде
C.бүйрек денешіктерін қоршайды
D.қанды әкелетін және алып шығатын артериолалар мен тығыз дақ арасындағы конус тәрізді кеңістікті
E.қан тамырлар шумағының арасында
23. Бүйректің интерстициальді жасушаларында болатын құрылымдары:
A.жасуша ішіндегі секреторлы каналдары
B.простагландиннің түйіршіктері
C.шашақты жиегі
D.базальді сызықтары
E.цитотрабекулалар мен цитоподиялары
24. Бүйректің простагландинді аппаратынлдағы интерстициальді жасушалардың пішіні:
A.дөңгелек
B.куб тәрізді
C.жалпақ өсінділі
D.призмалы
E.пирамида тәрізді
25.Белсенді жиырылуға қабілетті және жасуша аралық заттағы макромолекулаларды синтездейтін бүйрек денешігінің жасушалары:
A.юкстагломерулярлы
B.юкставаскулярлы
C.мезангиальді
D.эндотелиальді
E.подоциттер
26.Қан капиллярлары шумағының арасында орналасқан бүйрек денешігінің жасушалары:
A.юкстагломерулярлы
B.юкставаскулярлы
C.мезангиальді
D.эндотелиальді
E.подоциттер
27.Несеп ағардың кілегейлі қабығын тыстайтын эпителиі:
A.көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
B.көп қабатты жалпақ мүйізделген
C.бір қабатты жалпақ
D.ауыспалы
E.көп қатарлы кірпікшелі
Жауабы:
1 b 10 a 19 e
2 d 11 a 20 d
3 b 12 b 21 a
4 e 13 e 22 d
5 a 14 b 23 b
6 a 15 e 24 c
7 c 16 c 25 cc
8 a 17 a 26 d
9 b 18 b 27 a
Аталық жыныс жүйесі
1.Иректелген ұрық түтікшесінің пішіні пирамидатәрізді базалды мембранада орналасқан, апикалды ұшы түтікше қуысына дейін жететін жасушасы қайсысы:
A.тіректік жасушалар
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.2-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
2.Иректелген ұрық түтікшелерінің сперматогенді эпителий қабатының жасушаларының қайсысы гемототестикулярлы барьердің құрамында болады:
A.тіректік жасушалар
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.2-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
3.Еннің иректелген ұрық түтікшелеріндегі трофикалық қызмет атқаратын жасушалары қайсысы:
A.тіректік жасушалар
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.2-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
4.Еннің иректелген ұрық түтікшелерінде фагоцитоз қызметін атқаратын жасушалары:
A.тіректік жасушалар
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.2-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
5.Аталық жыныс жүйесінде ингибинді синтездейтін жасушалары:
A.ашық т.сті тіректік жасушалар
B.күңгірт түсті тіректік жасушалар
C.гландулоциттер
D.1-реттік сперматоциттер
E .2-реттік сперматоциттер
6.Андрогенбайланыстырушы белокты синтездейтін жасушалар:
A.сперматогониялар
B. тіректік жасушалар
C.сперматозоидтар
D.1-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
7.Еннің иректелген ұрық түтікшелерінің сперматогенді эпителиінің базальді бөлігіндегі жасушалар:
A.сперматогониялар
B.сперматидалар
C.сперматозоидтар
D.1-реттік сперматоциттер
E.2-реттік сперматоциттер
8.Иректелген ұрық түтікшелерінің сперматогенді эпителий жасушаларының шет жағында орналасатыны қайсысы:
A.тіректік жасушалар
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.2-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
9.Дифференциялану кезеңінде сперматогенді эпителий жасушасының бірінің ядросы тығыздалып, акросомасы мен құйрығы қалыптасатын белгілі. Осы жасушаны атаңыз:
A.Атипті ашық түсті ядросы бар сперматогония
B.бірінші реттік сперматоцит
C.екінші реттік сперматоцит
D.Б типті сперматогония
E.түрлену кезіндегі сперматозоид
10.Еннің иректелген ұрық түтікшелерінің сперматогенді жасушаларының пішіні дөңгедлек, мөлшері шағын ғана, ірі ядросы бар, гаплоидты хромосомалары болатыны қайсы:
A.тіректік жасушалар
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.2-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
11.Сперматогенді эпителидің ортаңғы қабатында орналасатын және құрамында 23 тетрада хромосомасы бар өте ірі түсті жасушалар қайсысы:
A.тіректік жасушалар
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.2-реттік сперматоциттер
E.сперматидалар
12.Иректелген ұрық түтікшелерінің құрамындағы мына жасушалардың қайсысы радиация сәулелерінің әсеріне өте сезімтал келеді:
A.диффернецияланған сперматогенді жасушалар
B.сперматогониялар
C.ашық түсті реттік жасушалар
D.күңгірт түсті тіректік жасушалар
E .иректелген түтікшенің меншікті қабығындағы миоидты жасушалар
13.Ер адамда сперматогенез қанша тәулікке созылады:
A. 10
B. 20
C. 48
D. 75
E. 120
14.Сперматогенез қайда жүреді:
A.аталық жыныс безінің тік түтікшелерінде
B.аналық жыныс безінің түтікшелер торында
C.иректелген ұрық түтікшелерінде
D.аталық жыныс безінің ұрықты алып шығатын түтікшелерінде
E.ен қосалқысында
15.Сперматидалардан сперматозоидтар қалыптасатын сперматогенездің қай сатысы:
A. көбею сатысы
B.өсу
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.түрлену сатысы
E .пісіп жетілудің екінші бөлінуі
16.Сперматогенездің қай сатысында еннің иректелген ұрық түтікшелерінің сперматогенді эпителиінің құрамында сперматидалар басымырақ болады:
A. көбею сатысы
B.өсу сатысында
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.түрлену сатысы
E .пісіп жетілудің екінші бөлінуі
17.Сперматогенздің қай сатысында сперматогониялардың митоз жолымен бөлінуі жүреді:
A. көбею
B.өсу
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.пісіп жетілудің екінші бөлінуі
Е.түрлену
18. 1-реттік сперматоциттердің редукциональді бөлінуге дайындық кезеңі жүретін сперматогенездің сатысы:
A. көбею
B.өсу
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.пісіп жетілудің екінші бөлінуі
Е.түрлену
19. Сперматидалар сперматозоидтарға дифференцияланатын сперматогенездің сатысы:
A. көбею
B.өсу
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.пісіп жетілудің екінші бөлінуі
Е.түрлену
20.Сперматогенездің қай сатысында 2-реттік сперматоциттер түзіледі:
A. көбею
B.өсу
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.пісіп жетілудің екінші бөлінуі
Е.түрлену
21.Сперматидалардың түзілуі сперматогенездің қай сатысында жүреді:
A. көбею
B.өсу
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.пісіп жетілудің екінші бөлінуі
Е.түрлену
22.Микроскопиялық зерттеу барывсында барысында иректелген ұрық түтікшелерінің қабырғасында сперматогенді эпителидің құрамында көптеген 2-реттік сперматоциттер бар екені анықталады. Бұл сперматогенздің қай сатысына тән:
A. көбею
B.өсу
C.пісіп жетілудің бірінші бөлінуі
D.пісіп жетілудің екінші бөлінуі
Е.түрлену
23. Ендегі аталық жыныс гормонын бөлетін мына жасушалардың қайсыс:
A.тіректік
B.сперматогониялар
C.1-реттік сперматоциттер
D.гландулоциттер(Лейдиг жасушалары)
E.миоидты жасушалар
24. Еннің иректелген ұрық түтікшелерінің арасындағы борпылдақ дәнекер тінінде орналасатын, цитоплазмасы ацидофильді юоялған, белокты кристаллоидтары бар, дөңгелек пішінді ірі жасушалары қайсысы:
A.фибробласттар
B.макрофагтар
C.тін базофильдері
D.интерстициальді эндокриноциттер
E.адвентициальді жасушалар
25. Еннің иректелген қрық түтікшелерінің арасындағы борпылдақ талшықты дәнекер тінінің гормон түзетін жасушалары:
A.адвентициальді
B.фибробласттар
C.тін базофильдері
D.макрофагтар
E.гландулоциттер (Лейдиг жасушалары)
26.Аталық жыныс безінің кесіндісінде тестостеронға арналған антиденелердің көмегімен жасушалар анықталады. Бұл жасушаларды атаңыз:
A.сперматогониялар
B.сперматоциттер
C.сперматидалар
D.Лейдиг жасушалары
E.сустентоциттер
27.Ұрық шығаратын жолдардың қаьбырғасын құрайтын қабықтар:
A.кілегейлі қабық пен адвентиция
B.етті қабық пен адвентиция
С.кілегейлі, етті және адвентиция қабықтары
D.кілегейлі және етті қабықтары
E.тек адвентиция қабықтары
28.Сперматозоидтардың бөлініп шығуына септігін тигізетін иректелген қрық түтікшелерінің құрылымы қайсысы:
A.Сперматогенді эпителидің базальді мембранасы
B.миоидты жасушаларының базальді мембранасы
C.миоидты жасушалар
D.сыртқы жасушасыз қабат
E.сыртқы жасушалы қабат
29.Сперматозоидтар еннің тік түтікшелерінен мыналардың қайсысына өтеді:
A.ен қосалқысына
B.ен торына
C.ұрық шығаратын өзектің ампулярлы бөлігіне
D.ұрық шығаратын түтікшелерге
E.ұрық шығаратын өзекке
30.Еннің тік түтікшелерін тыстайтын эпителий
A.бір қабатты жалпақ
B.бір қабатты призма тәрізді
C.ауыспалы
D.көп қабатты жалпақ мүйізделмеген
E.көп қабатты жалпақ мүйізделген
Жауабы:
1 a 12 a 23 d
2 a 13 d 24 d
3 a 14 c 25 e
4 a 15 d 26 d
5 a 16 e 27 c
6 b 17 a 28 c
7 a 18 b 29 b
8 b 19 e 30 b
9 e 20 c
10 e 21 d
11 c 22 c


Приложенные файлы

  • docx 19110280
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий