Питання до іспиту ІАД (ІІ курс)

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ
“ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Надати визначення інформаційному суспільству.
Концепції інформаційного суспільства (Д. Белл,).
Концепції інформаційного суспільства (З. Бзежинський).
Концепції інформаційного суспільства (Е. Тофлер).
Передумови і тенденції побудови інформаційного суспільства.
Сформулюйте основні загальні принципи інформаційного співтовариства країн Європейського Союзу (Брюссель 1995 р.).
Нормативно-правове забезпечення інформаційного простору України.
Роль держави в розбудові інформаційного суспільства.
Основні цілі, завдання та проблеми інформатизації в Україні.
Проблеми переходу України до інформаційного суспільства.
Основні принципи інформаційних відносин.
Основні напрями інформаційної політики України.
Суб’єкти і об’єкт інформаційних відносин.
Інформаційна продукція та інформаційна послуга.
Види інформації за змістом.
Стратегія впровадження систем електронного документообігу в Україні.
Сутність електронного документообігу та його організація.
Державне регулювання електронного документообігу.
Правовий статус електронного документу.
Вимоги до зберігання електронних документів.нту.
статус електронного докуменкуменрганізація.ю
Електронний цифровий підпис та його призначення.
Особливості застосування електронного цифрового підпису.
Суб’єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису.
Надати визначення управлінській інформації.
Визначення інформації та її функції. Структурна (зв’язана) та оперативна (робоча) інформація.
Розвиток матеріального виробництва та зростання потреби в інформації. Інформаційний шум та інформаційний “вибух”.
Моделі обміну інформацією (комунікації): визначення, загальна характеристика, особливості основних моделей.
Модель комунікації за К. Шенноном. Проілюструвати на конкретному прикладі.
Інформаційні шуми, бар’єри та фільтри. Поетапне перетворення даних в інформацію.
Комунікаційний процес та його особливості в суб’єктно-об’єктной структурі управління.
Якісні характеристики інформації як предмету праці.
Психологічна складова обміну інформацією. Причини та механізми викривлення інформації.
Основні напрямки розвитку психології особистості та їх врахування в організації інформаційно-аналітичної діяльності.
Загальна характеристика соціально-психологічних чинників інформаційної діяльності.
Поняття інформаційної потреби. Інформаційний цикл.
Механізм визначення потреб суб’єктів управління в інформації.
Внутрішні та зовнішні інформаційні потреби організацій та шляхи їх задоволення.
Система оцінки інформаційних потреб.
Чинники, що визначають механізм задоволення інформаційних потреб.
Суб’єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису.
Критерії оцінки інформації в системі управління організацією.
Основні властивості інформації.
Класифікаційні ознаки інформації.
Інформаційне забезпечення діяльності організації.
Інформаційна та інформаційно-аналітична діяльність: визначення та основні напрями реалізації.
Сутність і методи інформаційно-аналітичного забезпечення.
Інформаційні функції суб’єкта управління.
Функції та організація роботи аналітичної служби.
Загальні ознаки інформаційних потреб та шляхи їх виявлення.
Види аналітичної діяльності та їх характеристика.
Класифікація аналітичної діяльності.
Методи аналітичних досліджень.
Види аналітичних досліджень.
Класифікація прогнозів та основні характеристики за якими вони здійснюються.
Чинники, що впливають на інформаційно-аналітичну діяльність організації в сучасних умовах.
Технології аналітичної роботи зі збирання та обробки інформації.
Методика та практика складання аналітичного документа.
Моніторинг як інструмент інформаційного забезпечення сфери управління.
Поняття інформаційної системи.
Класифікація інформаційних систем.
Інформаційні ресурси – предмет праці в інформаційно-аналітичному процесі.
Робота з інформацією на різних стадіях створення інформаційного продукту.
Інформаційна безпека України та механізми її забезпечення.
Інформаційна безпека організації.
Стан та перспективи захисту інформації в інформаційних системах.
Сутність інформації і комунікації в контексті управління.
Надати визначення інформаційним артефактам.
Основні різновиди інформаційних артефактів управління.
Динаміка інформаційних артефактів управління.
Основні класи інформаційних технологій.
Паблик рілейшнз як джерело інформації та дезінформації.
Зв’язки з громадськістю (“public relations”), як основа інформаційної політики організації.
Фактори формування громадської думки.
Функції зв’язків з громадськістю та їх реалізація.
Загальна характеристика друкованих видань, як джерел інформації. Друковані неперіодичні видання.
Друковані періодичні видання, як джерело інформації.
Джерела державної та відомчої статистичної інформації.
Характеристика аудіовізуальних ЗМІ та Інтернету, як джерел управлінської інформації.
Консультативні послуги як джерело інформації.
Компромат, чутки та інші джерела інформації.
Принципи інформаційної роботи розвідки та їх застосування в організації інформаційно-аналітичної діяльності.
Інформаційна діяльність в системі управління організацією. Специфіка організації інформаційних послуг.
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення суб’єктів підприємництва за умов їх адаптації до зміни середовища.
Сучасні комунікативні технології та їх роль в організації інформаційно-аналітичної роботи органів управління.
Розвиток інформаційної сфери та інформаційного ринку в Україні.
Інформаційно-психологічні операції та війни: суть та механізми реалізації в сучасних умовах.
Інформаційна система «Електроний уряд»: мета створення та основні завдання системи.
Основні принципи створення і функціонування інформаційної системи «Електронний уряд».
Розкрийте технології взаємодії держава-держава, держава-громадянин, держава-бізнесові структури із впровадженням електронного урядування.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади в рамках функціонування інформаційної системи «Електронний уряд».

13PAGE 15


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 19115950
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий