Klyayn Metyu — Afera.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
GHWHFWLYH
$XWKRU,QIR
FwlvxDeycg
:n_jZ
DbiEZj]hkhjhdZ\hkvfbe_lgbcihlhfkl\_ggucZn_jbkl\uc^ybalxjvfu]^_hghl[u\ZekjhdaZ
fhr_ggbq_kl\hj_rZ_lgZdhg_pgZqZlvgh\mx`bagvklZlvq_klgufq_eh\_dhfb
aZdhghihkemrguf]jZ`^ZgbghfH^gZdh\kdhj_hgmagZ_lqlh_]hkugLh[baZ^he`Zedjmigmx
kmffm]eZ\ZjxjmkkdhcfZnbb\KZgNjZgpbkdhbqlh[u\ujmqblvxghrm\gh\v[_j_lkyaZklZjh_
j_f_keh
DbiaZ^mfu\Z_l]jZg^bhag_crmxZn_jmbijb\e_dZ_ldmqZklbx\g_ck\h_]h^jm]ZlZeZgleb\h]h
ijh]jZffbklZb`_gsbgmdhlhjmxhgex[bek_fgZ^pZlve_llhfmgZaZ^B]jZ\_^_lkyhq_gv
jbkdh\ZggZyghbklZ\db\ukhdbgZdhgm`bagv_^bgkl\_ggh]hkugZbdmr\fbeebhgh\
^heeZjh\
&RQ(G
kha^Zgb_nZceZ
FwlvxDeycg
:n_jZ
HlZ\lhjZ
k_kh[ulby\wlhcdgb]_\ufure_guaZh^gbfbkdexq_gb_f
Zij_ey]h^Zij_^klZ\bl_ebg_dhcdhfiZgbbqvbZdpbbbf_ebkvgZjugd_p_gguo[mfZ]
aZy\bebqlhbodhfiZgby[m^_li_j_bf_gh\ZgZ\=DSFRPbi_j_klZg_lijh^Z\ZlvaZfhjh`_ggh_
fykhbju[bc`bjZ\f_klhwlh]hhldjh_lBgl_jg_lihjlZebaZcf_lkywe_dljhgghcdhff_jpb_c
ke_^kl\b_^Zggh]haZy\e_gbydhlbjh\dbZdpbcdhfiZgbbgZGvxChjdkdhcnhg^h\hc[bj`_
\ujhkebgZ\b
K_cqZkkimklyk_fve_ldhfiZgbykgh\ZaZgbfZ_lkyfykhfbju[guf[_edhf
QZklv
IjbfZgdZ

Wlhijhkl_crZyZn_jZbijh\_jgmlv__ih^kbemihke_^g_fm^mjZdm^Z`_lhfmqlhkb^bljy^hfkh
fghc
?fme_l^\Z^pZlviylvh^_l\ZddmjZlgmxjm[Zrdmb[_`_\u_[jxdbMg_]hmoh`_ggu_jmdbgZ
ghkmhqdbIhoh`_fZevqbddhfivxl_jsbdkmgb\_jkbl_lkdbfh[jZah\Zgb_f;ulvfh`_lhg
ijhqblZeh[wlhcZn_j_\dgb`d_beb\Bgl_jg_l_b_fmohq_lkyihijh[h\Zlv__ijh\_jgmlvQlh[u
ihlhf[uehhq_fjZkkdZaZlv^jmavyfF_klhhg\u[jZeb^_Zevgh_mxlguc[Zj]^_g_l
hldjh\_gguohlfhjhadh\dhlhju_fh]eb[ui_j_ehfZlv_fmiZevpudlhfm`_^hklZlhqgh^Ze_dhhl
^hfZqlh[u\ij_^vgbdh]^Za^_kvkemqZcghg_hdZaZlvky
B\hl\k_gZqbgZ_lkyHgkb^blaZ[Zjghcklhcdhcq_j_ah^ghf_klhhlf_gyJZa]h\Zjb\Z_lk
khk_^hfdj_idbfiZjg_f\y\ghfZeh\Zlhf^ey_]hdhfie_dpbbdhklxf_M]jhfbeukjhkrb_ky
[jh\bb^msb_^m]hcq_j_a\_kveh[ZgZjmd_i_jkl_gvki_qZldhcKm^yih\k_fmwlZi_qZldZ
hklZ\beZk\hcke_^gZebpZoex^_ciulZ\rboky_]hh[fZgmlvb^bfhhqdZjbdg_lZdm`
AgZ_rv]h\hjblhqdZjbd]jhfbe_qm_lfh_k_j^p_fg_k_]h^gyih\_a_lOhq_rvku]jZlv\
h^gmb]jm"
��Ih^g_kyklZdZg`_dZwgb_ekZdhjlm]jhfbeZaZ^mfu\Z_lky_]hh]jhfghceZ^hgbg_\b^gh
kZfh]hklZdZgZI_j_dZlu\Zy\hjlmdm[bdbev^Zhg]ey^blgZiZj_gvdZ?fmo\ZlZ_lk_dmg^uqlh[u
\k_hp_gblv
EZ^ghkh]eZrZ_lkyhg
IZj_g_dijbgbfZ_lkyh[tykgylvijZ\beZ
B]jZgZau\Z_lkyDlh[hevr_"KgZqZeZfudeZ^_f^_gv]b\[ZgdKdZ`_f[Zdkh\ih
^\Z^pZlvHg\ulZkdb\Z_l^\Z^pZldmbadZjfZgZb[jhkZ_lgZ[ZjgmxklhcdmAZl_ffu
gZqbgZ_flhj]h\Zlvky
=jhfbeZaZ^mfu\Z_lkyghihlhf^hklZ_laZ`bf^ey^_g_]klhekl_gghcdbihcgZebqghklbWlhlh`_
g_^h[jucagZdKlhevdh^_g_]kkh[hcghkyllhevdhex^baZgbfZxsb_ky\iheg_hij_^_e_gguf
\b^hf^_yl_evghklbL_ex^bdhlhju_q_dbg_ijbgbfZxlYm`_ih^mfu\Zxqlhklhbl\f_rZlvky
bhklZgh\blviZj_gvdZihdZhgg_ihkljZ^Zeghlml]jhfbeZ\um`b\Z_lbaiZqdb^\Z^pZldmblh`_
[jhkZ_l__gZklhcdmkhkeh\Zfb
�Z\Zcku]jZ_f
�Z\Zc]h\hjbliZj_g_d
GZ_]hebp_h^gh\j_f_gghqblZxlkykljZoZ\^jm]jZkdmkyl"b\hh^mr_\e_gb_hg
^_ckl\bl_evghiulZ_lkyijh\_jgmlvwlmfZobgZpbxhafh`ghiZj_gvh[^mfu\Ze__g_kdhevdh
g_^_ev_kebg_f_kyp_\AZlhdZdmxbklhjbxhgjZkkdZ`_lk\hbf^jmavyfhqdZjbdZf
k_ijhklhh[tykgy_lhgL_i_jvfugZqbgZ_flhj]h\ZlvkyDlh[hevr_ij_^eh`bllhlb
\ub]ju\Z_l\k_^_gv]bklhysb_gZdhgmIhgylgh"
�Z^Z\ZcgZqg_fhl\_qZ_l]jhfbeZ
Km^yih\ujZ`_gbxebpZkfZl_fZlbdhcmg_]hlm]h\ZlhGhijZ\beZijhklu_^ZbiZj_g_d\jh^_
m]jhauhkh[hcg_ij_^klZ\ey_l
Qlh`]h\hjblhqdZjbd[Zgd_khjhd^heeZjh\Ih`Zemcy^eygZqZeZij_^eh`maZg_]h
^\Z^pZlv
=jhfbeZh[^mfu\Z_lklZ\dm[Zgd_khjhd^heeZjh\IZj_g_dohq_laZ[jZlv_]haZ^\Z^pZldm?s_
fh`ghhklZlvky\\ub]jur_=jhfbeZ\uie_\u\Z_le_^h[jZlgh\klZdZgb[helZ_l_]hlZfdZd
b]jZevgu_dhklb
�ZeZ^ghmofuey_lkyhgY^ZfaZg_]h^\Z^pZlviylv
hllmliZj_gvdmgZ^hhklZgh\blvkyHg^he`_g\_ebdh^mrghfZogmlvjmdhcaZ[jZlv^\Z^pZlviylv
^heeZjh\ijb^\bgmlv[Zgdih[eb`_d]jhfbe_b\ub]jZ\gZwlhfiyl_jdmk\Zeblvba[ZjZ^Z
ih[uklj__ihdZ]jhfbeZr_\_eblba\bebgZfbGhiZj_g_d`Z^_gG_^h^_g_]dhg_qghiheg_
\hafh`gh^_g_]mg_]hdmjug_dexxlfh`_lhgh[eZ^Zl_evnhg^h\uohipbhgh\gZg_kdhevdh
fbeebhgh\^heeZjh\\dZdhcgb[m^vdhfiZgbbijh^Zxs_c\kydb_[_kihe_agu_\_sbpuq_j_a
Bgl_jg_lG_l_fmgm`gZohjhrZybklhjbyIZjgbrdZm`_\b^blwlmdZjlbgm\_q_jhfhg
\klj_qZ_lkyk^jmavyfb\[Zj_gZp_gljZevghcmebp_KZgNjZgpbkdhbjZkkdZau\Z_ldZdh[eZihrbe
k_]h^gyh^gh]hjZ[hly]mhgh[yaZl_evghlZdbkdZ`_ljZ[hly]m\um^bemg_]hg_fgh]h
^_g_]dhlhjuo\ijhq_fo\Zlblqlh[u\k_om]hklblvZaZl_fhghdebdg_l[Zjf_gZbaZdZ`_l\k_f
h[s_fhqdZjbdg_hklZgZ\eb\Z_lky
�\Z^pZlviylv]h\hjbrv"ijbl\hjghcaZ^mfqb\hklbhgihlbjZ_ls_dm:ludj_idbc
hj_r_dAZlhy]hlh\ij_^eh`blv^\Z^pZlv\hk_fv^heeZjh\
=jhfbeZmkf_oZ_lkyHgm`_\k_ijhkqblZeex[ZyklZ\dZf_gvr_khjhdZ^heeZjh\iha\hey_l
hklZlvky\\ub]jur_L_i_jv_fm^Z`_^mfZlvg_gZ^h
Ljb^pZlv[Zdkh\hl\_qZ_lhg
IZj_g_d^_eZ_l\b^qlhhlklmiZ_lkyHg^_eZ_l]em[hdbc\^hokeh\ghkt_eqlhlhhkljh_Zihlhf
]h\hjbl
�Mo[hevr_yg_ihlygmLu\ub]jZeZ\Zck\hcljb^pZlgbd[Zgdl\hc
Bijhly]b\Z_ljmdm]jhfbe_Lhl^hklZ_lkgZqZeZ^\Z^pZlgbdihlhf_s_^_kyldmbhl^Z_liZj_gvdm
dhlhjuclml`_ijyq_l^_gv]b\dZjfZgbfZogm\jmdhc\klhjhgmkhjhdZ^heeZjh\]h\hjbl
Wlbkhjhd^heeZjh\l\hb
�=jhfbeZaZ[bjZ_l^_gv]bbdeZ^_lbodk_[_h]Z^Zebkvqlhijhbahreh"=jhfbeZaZieZlbe^\Z^pZlv
^heeZjh\aZijZ\hku]jZlvAZl_fhgaZieZlbeljb^pZlv^heeZjh\qlh[ukhj\Zlv[Zgdk_]hhg
hl^Zeiylv^_kyl^heeZjh\qlh[u\ub]jZlvkhjhdIZj_g_dh[me_]hgZ^_kylv[Zdkh\aZiZjmfbgml
WlhklZjZydZdfbjZn_jZgZau\Z_lkyLhj]bKms_kl\m_lfZkkZ__jZagh\b^ghkl_c
Ghl_i_jvhqdZjbd^_eZ_lhq_gv[hevrmxhrb[dmHgg_moh^blba[ZjZI_j\h_ijZ\behZn_jbklZ
gbdh]^Zg_iha\heyc`_jl\_ihgylvqlh__gZ^meb:\lhjh_ijZ\beha\mqbllZd_keblugZjmrbe
i_j\h_ijZ\behg_f_^e_gghmghkbgh]bGhiZj_g_dihly]b\Z_lk_[_ib\dhbkfhljbl[_ck[heAZl_f
hggZdhg_p\klZ_lbijhkblkq_lZevy`ghh[ehdhlb\rbkvh[ZjgmxklhcdmhqdZjbdf_^e_ggh
hlkqblu\Z_l^_gv]b;h`_hg[_agZ^_`_gIhkq_lmgZ^hjZkieZqb\Zlvky_s_^hlh]hdZd
ijbklmibrvd^_emk_]^Zgm`ghbf_lv\hafh`ghklv[ukljhkfulvky
Y\b`mdZdm]jhfbeur_\_eylkyba\bebgu\]heh\_Hglhqgh[Zg^blZ[Zg^bluqmxlh[fZg
emqr_q_fh[uqgu_ex^bA^_kv^Zxlhk_[_agZlv]h^uij_klmighc`bagb_keb[uhgijh\_e
ihke_^gb_ljb^pZlve_laZgbfZykv[Ze_lhflhkfh][uhp_gblvm^Zqgh\uiheg_ggucibjmwl
L_f\j_f_g_fiZj_g_dijh^he`Z_lkfhlj_lvl_e_\bahjL_i_jvhgklhblaZ[Zjgufklmehfba_\Z_l
[_ajZaebqgucdh\k_fmGh_]h\_jgmlgZa_fexIjbq_fkdhjh
Ih^h`^bdZ]h\hjbl]jhfbeZmkbe_gghfhj]ZyMg_]hfjZqguc\b^q_eh\_dZdhlhjhfmhq_gv
`Zjdhohly\[Zj_oheh^ghdZd\fhjhabed_Bijh^he`Z_lQlhlha^_kvg_lZd
HqdZjbdhl\h^bl\a]ey^hll_e_\bahjZhkhagZ\Zyk\hxhrb[dmIhc^bhg^hfhckjZamkfh][u
ihkfhlj_lvkZfu_bgl_j_kgu_fhf_glub]ju\aZibkbhklZ\Zykvijbwlhfh[eZ^Zl_e_f^_kylb
^heeZjh\bijbylghc\g_rghklbL_i_jvkm^v[Zblh]hb^jm]h]hg_ykgZ
Rmlblvkhfghc\a^mfZe"]h\hjbl]jhfbeZ\klZ\ZykhklmeZHg[md\Zevgh\ihemf_lj_hl
hqdZjbdZ
IZj_g_dihgbfZ_lqlhbaaZ`Zedbo^_kylb[Zdkh\_]hk_cqZkih[vxlBwlh\emqr_fkemqZ_
Ihwlhfmhgbah[jZ`Z_lm^b\e_gb_
Ijhklbl_"
WlhijZ\bevgucoh^LjbahehluoijZ\beZZn_jbklZ\k_hljbpZlv_s_jZa\k_hljbpZlvbkgh\Z
\k_hljbpZlv
=jhfbeZm`_ih^hr_e\iehlgmxdiZj_gvdmLhlgZ\_jgh_qm\kl\m_laZiZodj_\_lhd\q_kghqghf
�YaZieZlbeihelbggbdZihemqbe\k_]hkhjhd[Zdkh\mfZ_rvlulmlkZfucmfguc"
�IZj_g_d[e_^g__lhlkljZoZBklhjby^ey^jma_cihemqZ_lkyg_lZdhcm`aZ[Z\ghcZbrZgkugZ
jZkkdZaaZ[hdZehfrZj^hg_\[Zj_lZxlgZ]eZaZo\k_[eb`_i_jki_dlb\ZhdZaZlvkygZ[hevgbqghc
dhcd_ih^dZi_evgbp_c
Ih]h^bihkemrZc
Kebrdhfiha^gh=jhfbeZgZghkbl_fmomdkijZ\Zijyfh\q_exklvIZj_g_dg_\hevghjZkdb^u\Z_l
jmdbbm^Zjy_lkyh[ZjgmxklhcdmHg\u]b[Z_lkibgmih\bkgm\gZklhcd_dZdaZ[ulZyhnbpbZglhf
ljyidZ=jhfbeZo\ZlZ_l[_^gh]hiZj_gvdZh^ghcjmdhcaZ]hjehbkbevgh_]hk`bfZ_lHqdb
[_^heZ]b_^\Z^_j`ZlkygZh^ghc^m`d_Z]eZaZ\ue_aZxlbahj[bl
:oluih]Zg_pojbibl]jhfbeZIhb]jZlvkykhfghc\a^mfZe"G_gZlh]hgZiZe^jm`hd
Kwlbfbkeh\Zfbhg^hklZ_lbalj_sZs_]hgZg_fihr\Zfib^`ZdZibklhe_lbijbklZ\ey_l_]hd
q_exklbhqdZjbdZ?kl_kl\_gghiZj_g_dg_h`b^ZelZdh]hih\hjhlZkh[ulbcdh]^ZqblZeh
Lhj]Zo\Bgl_jg_l_bebdh]^Zlj_gbjh\Zekyi_j_^a_jdZehf
Deb_glukhjm`b_f\k_]^Z\uau\Zxlg_ih^^_evgucbgl_j_k[Zjf_gZHgklhyem^jm]h]hdhgpZ
[Zjghcklhcdbb]hlh\bedhdl_cevdh]^Z\k_wlhgZqZehkv;Zjf_g^h\hevghfheh^hciZj_gv_fm
qmlv[hevr_^\Z^pZlbHgdhg_qghhdebdZ_l]jhfbemghg_kebrdhf]jhfdh
Wc\uqlhwlhlZf\ul\hjy_l_"
Gh]h\hjblhgwlh[_ahkh[hcj_rbfhklb\]hehk_Ykgh_^_eh[Zj_fmg_ijbgZ^e_`bliZj_gv
ijhklhih^jZ[Zlu\Z_la^_kvgZiheklZ\dbihke_aZgylbc\mgb\_jkbl_l_KZglZDeZjubeb\
Klwgnhj^_;Zjf_gmg_ohq_lkyqlh[u\h\j_fy_]hkf_guijhbahreb[_kihjy^dbghk^jm]hc
klhjhgu_s_f_gvr__fmohq_lkyihemqblvimex\eh[;m^vmg_]h\u[hjime_hg[uij_^ihq_e
[_kihjy^dbIhwlhfm[Zjf_gih^gbfZ_ljmdbdZd[m^lhm]jh`Zxl_fmbij_^eZ]Z_l
�Z\Zcl_\k_mkihdhbfky
�Qm^_kgZyfukevZ\Zcl_\k_^jm`ghmkihdhbfky:lhbrvjZa[mygbekyiZj_g_d\hqdZoe_`bl
gZ[Zjghcklhcd_aZ^uoZykvb\uimqb\]eZaZ?keb[uhgmkihdhbekybojbi_eihlbr_\k_[ueh[u
ijhklhaZf_qZl_evgh
K_cqZkkZfh_\j_fyfg_\f_rZlvkyIZj_g_dkh\k_f[ebadhbfg_g_h[yaZl_evghih\urZlv]hehk
O\Zlbl]h\hjxy
hl\wlhf\_kvykebrdhf^he]h\u`b^ZxZihlhfm`_fhbomkbebcg_^hklZlhqghihfhsv
ih^hki_\Z_lkebrdhfiha^ghK_ebyfhy[u\rZy`_gZkdZaZeZ[u\Zflh`_kZfh_
=jhfbeZh[hjZqb\Z_lky\fhxklhjhgmg_hlimkdZyiZj_gvdZbijh^he`Zy^_j`Zlv_]hgZfmrd_
�Zqlhlu]h\hjbrv"qblZ_lkymg_]hgZebp_Hgih\_jblvg_fh`_lqlhdZdhclh
khjhdZ^_\ylbe_lgbck_^_xsbcfm`bdkib\guf[jxrdhfbmklZeufb]eZaZfbaZ]h\Zjb\Z_lkgbf\
kZggb\wcekdhf[Zj_\lhlkZfucfhf_gldh]^Zhgkh[bjZ_lkydh_dh]hijbklj_eblv;jhkb\gZf_gy
dhjhldbc\a]ey^]jhfbeZih\hjZqb\Z_lkyh[jZlghdiZj_gvdm
Yl_[yijhmqmh[_sZ_lhg\a\h^ydmjhd[hevrbfiZevp_fJZa^Z_lkys_eqhd
IZj_g_dp_iey_lkykeZ[ufbiZevpZfbaZjmqbsmh[o\Zlb\rmx_]h]hjehGh[_amki_rghDZ`_lky
hgiulZ_lkyqlhlhkdZaZlvgh_fmg_q_f^urZlv[_^gy]Zg_fh`_lba^Zlvgb_^bgh]ha\mdZ
IheZ]Zx\h[s_fbp_ehfkfukel_okeh\dhlhju_hgohq_lijhbag_klbk\h^blkydIjhklbl_fg_
hq_gv`Zev
�ZeZ^ghl_[_hg\k_]hebrvfZevqbrdZlbohb[_aaeh[uh[tykgyxy_fmK]emibe
[u\Z_l
G_e_avg_\k\h_^_ehh]juaZ_lky]jhfbeZIhlhfi_j_\h^bl\a]ey^gZiZj_gvdZb^h[Z\ey_l
HgiulZekyf_gyh[^mjblv
LublZd_]hm`_ijhmqbeKemrZchg\ayeml_[y^_kylv^heeZjh\YaZieZqml_[_^\Z^pZlv
qlh[u\k_meZ^blv
Ye_am\dZjfZgb^hklZx[mfZ`gbdAZ]ey^u\Zx\g_]hkgZ^_`^hch[gZjm`blv^\Z^pZlv[Zdkh\gh
dkh`Ze_gbxlZflhevdh^_kyldZbr_klvih`morbo[mfZ`_dih^heeZjmIjb_oZeb
hl\havfb\k_ij_^eZ]ZxyA^_kvr_klgZ^pZlv^heeZjh\Ghlu\k_jZ\gh\iexk_:
iZj_g_dblZdihgyeqlhklh[hcemqr_g_k\yau\ZlvkyLu_]hohjhrhijhmqbe
=jhfbeZih\hjZqb\Z_lkydhfg_hl\h^yibklhe_lhlebpZiZj_gvdZG_ihgylghkh[bjZ_lkyebhg
\aylv^_gv]bbmclbbebk_cqZkijhklhijbklj_eblf_gy
:ludlhlZdhc"kijZrb\Z_lhg:g]_e[ebgojZgbl_ev"
G_lijhklhq_eh\_ddhlhjuce_a_lg_\k\h_^_ehZ_s_g_mf__l^_j`ZlvyaudaZam[Zfb
ijbagZxkvy
Y^hklZx^_gv]bba[mfZ`gbdZbijhly]b\Zx_fmHghlimkdZ_liZj_gvdZblhlkiheaZ_lgZihe
=jhfbeZaZ[bjZ_l^_gv]bi_j_kqblu\Z_lbobaZkh\u\Z_l\dZjfZg[jxdAZl_fijyq_libklhe_l\
dZjfZgiZevlhbih\hjZqb\Z_lkydhqdZjbdmLhlihlbjZ_lr_xgZdhlhjhcmg_]hhklZehkviylv
djZkgh\Zluoke_^h\hlbafZaZgguo\q_kghqghfkhmk_iZevp_\
Lu[ueijZ\l_[_gZkZfhf^_e_k_]h^gyih\_aeh\kihfbgZ_l]jhfbeZnjZamdhlhjmx
iZjgbrdZkdZaZe\kZfhfgZqZe_boagZdhfkl\Z
HglhlhqghijhnbihkdhevdmagZ_lijZ\behdhlhjufij_g_[j_]hqdZjbdih`b\b\rbkvkjZam
moh^bHgg_kh[bjZ_lkyhklZ\Zlvky\[Zj_\h`b^ZgbbihebpbbdhlhjZym`_y\gh\imlbGZkZfhf
^_e_fg_wlhlh`_gbdq_fm
=jhfbeZmeu[Z_lkyiZj_gvdmghih\ujZ`_gbx_]hebpZ\b^ghgbq_]hkf_rgh]h\wlhfg_lHg
db\Z_lfg_gZijhsZgb_b\uoh^blba[ZjZIZj_g_dijh\h`Z_l_]h\a]ey^hf^h\uoh^Zihke_q_]h
k_dmg^^_kylvg_hlju\Z_l]eZahl^\_jb`_eZym[_^blvkyqlh]jhfbeZg_i_j_^mfZebm`_g_
\_jg_lkyDh]^ZklZgh\blkyhq_\b^ghqlhwlh]hlhqghg_ijhbahc^_lhgi_j_\h^bl\a]ey^gZf_gyb
r_iq_l
KiZkb[h
YijbkZ`b\ZxkvgZdhjlhqdb]eZaZomiZjgbrdbke_aulhebhl^urZlvkyg_fh`_llheb
i_j_im]Zg^hkf_jlbK_]h^gyhg\jy^ebihc^_l]meylvkhk\hbfb^jmavyfbF_gyih^fu\Z_l^Zlv
_fmiZjmkh\_lh\dZdgm`ghijh\hjZqb\ZlvZn_juGZmqblv_]hbkq_aZlv^hlh]hdZd`_jl\Z\k_
ihcf_lGhihlhfyihgbfZx_]hdZjv_jZZn_jbklZhdhgq_gZm`_aZ\ljZhg[m^_libkZlvhlq_luih
wnn_dlb\ghklbjZ[hlui_jkhgZeZbebh[_^Zlvk\_gqmjgufbbg\_klhjZfbkeh\hf[m^_l
aZgbfZlvkyk\hbf^_ehf:Zn_jug__]hdhg_d
h[s_fyj_rZx\ha^_j`Zlvkyhlkh\_lh\Ghmf_gyb[_awlh]h_klvqlh_fmkdZaZlvY]h\hjx
lbohqlh[udjhf_g_]hf_gygbdlhg_mkeurZeM\b^_\qlhykh[bjZxkv_fmqlhlhkdZaZlv
iZjgbrdZih\hjZqb\Z_lkydhfg_]hlh\ucijhgbdgmlvkyfh_c`bag_gghcfm^jhklvxGhy^mfZx
ebrvhlhfqlhmf_gy\[mfZ`gbd_imklh\_^vihke_^gb_r_klgZ^pZlv^heeZjh\yhl^Zelhfm
KemrZc]h\hjxyhqdZjbdmFh`_l\_jg_rvfg_r_klgZ^pZlv[Zdkh\"
Ba[ZjZy\uoh`mkkhjhdZ^heeZjZfb\[mfZ`gbd_;hevr_miZj_gvdZijhklhg_[uehohlyhg[ue
]hlh\hl^Zlvfg_\k_qlhm]h^ghHg^Z`_ohl_e\uibkZlvq_dMf_gygZkq_l_^hklZlhqgh
^_g_]aZ\_jbef_gyhgDlh[ukhfg_\ZekyGhhlq_dZy\k_`_hldZaZekyhi_j\uoyq_klguc
q_eh\_dZ\h\lhjuofh_fmbf_gbg_aZq_fk\_lblvky\hnbpbZevguo^hdmf_glZo
&#xZf;&#x;&#xgZ;&#x_;&#xjg;&#xh_;&#x; g;&#xl_;&#xj_;&#xkg;&#xh;&#xi;&#xhf;&#xh]; ;&#xy;&#xiZ;&#xj_;&#xgv; m;&#x;&#xkh;&#x[e;&#xZa;&#xgb;&#xrb;&#xkv;&#xi;&#x_j;&#xki;&#x_d;&#xlb;&#xh; ;&#xgZ;&#xw;&#xlh;; Z;&#xjZ;&#x[h;&#xlZ;&#xlv;&#x;ZfgZ\_jgh_bgl_j_kghihfh]ebyiZj_gvdmkh[eZagb\rbkvi_jki_dlb\hcgZwlhfaZjZ[hlZlvZ
y\hr_e\[Zjk^\Z^pZlvx[ZdkZfb q_luj_hl^ZeaZib\h\fZ\ur_ebag_]hkkhjhdZGhymj_ahgbe
q_eh\_dZjZafZob\Z\r_]hibklhe_lhf:khjm`b_fhg[uey\ghgZlu\b^bfhijZdlbdb
o\ZlZehh[s_fih^mfZcl_kZfbZ\u[ujbkdgmebih^hclbdfm`bdmkibklhe_lhfbihijh[h\Zlv
ij_^hl\jZlblvih^h[gh_aZkhjhd[Zdkh\"LhevdhhlqZyggucq_eh\_dj_rbeky[uAZkhjhdlh
[Zdkh\LZddlhyih\Zr_fm"
GmeZ^gheZ^ghIjbagZxkv\hh[s_lhfukevhgZ`b\_mf_gylh]^Z\hagbdeZIjhf_evdgmeZlZdZy
fukev
Ymoh`mba[ZjZIhjZ^hfhcK_cqZkr_klv\_q_jZbyihiZ^ZxZddmjZl\kZfucqZkibdQlh[u
ijh_oZlvk_fgZ^pZlvdbehf_ljh\^hk\h_cd\Zjlbju\IZeh:evlhfg_ijb^_lkyqZkijhkb^_lv\
ijh[dZoM_oZe[ubaKZggb\wceZqZkhfjZgvr_^h[jZeky[u\^\h_[uklj__GhlZdb_j_r_gby
ijbgbfZxlkybkoh^ybaa^jZ\h]hkfukeZZbf_ggha^jZ\hfukebyfg_bg_o\ZlZ_l
Yih^oh`mdfZrbg_bgZ`bfZxgZdghidmkb]gZebaZpbbFhyohg^ZibdZ_l\hl\_lYkeurm
�rZ]baZkibghcZ`_g_ih\hjZqb\ZykvihgbfZxqlhwlh`_gsbgZgZdZ[emdZo
H[hjZqb\ZxkvHgZb^_l\fhxklhjhgm_^\Zg_k[b\ZykvgZ[_]Y\b^_e__\[Zj_HgZkb^_eZ\
]em[bg_aZeZb\l_fghl___[uehihqlbg_\b^ghYh[jZlbegZg__\gbfZgb_lhevdhbaaZh]jhfguo
khegp_aZsblguohqdh\\klbe_\hkvfb^_kyluoH[uqgh\[Zj_]^_blZdk\_lZfZehl_fgu_hqdbg_
gZ^_\Zxl
;ehg^bgdZe_l^\Z^pZlbq_luj_okhkbghclZeb_cb[hevrhc]jm^vxkdhj__\k_]hkbebdhgh\hc
GZg_cihehkZlZydhnlhqdZbde_lqZlu_l_fgu_[jxdbiehlghh[e_]Zxsb_[_^jZbjZkde_r_ggu_
dgbamHgZy\ghohl_eZh^_lvkyg_ijbf_lghghg_\urehlZdmxjhkdhrgmx`_gsbgmdZdhgZg_
ijbf_lblvijhklhg_\hafh`gh
uhq_gv[eZ]hjh^ghihklmibebh[jZsZ_lkydhfg_g_agZdhfdZ
GZ\_jgh_hgZg_\b^_eZdZdy\ayemiZj_gvdZkhjhd[Zdkh\Beb\b^_eZghg_klhevlj_[h\Zl_evgZ
dex^yf
KiZkb[h[eZ]h^Zjxy__
ulZd[ukljhmrebQmlv\Zkg_mimklbeZ
Ymeu[Zxkv\hl\_l_`eb\hgh[_ahkh[hcaZbgl_j_kh\Zgghklb
Fh`gh\Zkm]hklblv"kijZrb\Z_lg_agZdhfdZ
hl\Zf^jmavyfhb_s_h^bgmjhdGbdh]^Z_s_aZ\kxbklhjbxq_eh\_q_kl\Z`_gsbgZg_
ij_^eZ]ZeZfm`qbg_\uib\dmijhklhlZd?c\k_]^Zh[yaZl_evghqlhlhgm`ghG_evklbl_k_[_u
g_gZklhevdhohjhrh\u]ey^bl_g_gZklhevdh[h]Zlug_gZklhevdhaZ[Z\gu^_ehkh\k_fg_\
\Zrbo^hklhbgkl\Zo?keb`_gsbgZohq_lm]hklblv\Zk\uib\dhcagZcl_\u^eyg__ebrv
ijhklhnbeydhlhjh]hfh`ghh[\_klb\hdjm]iZevpZ
EZ^ghkh]eZrZxkvy
^jm]hcklhjhgudZdb_mf_gy_s_gZk_]h^gyi_jki_dlb\u"LhjqZlv\ijh[dZo"Iblv^hfZ\
h^bghq_kl\_"
Lhevdhg_\wlhf[Zj_^h[Z\eyxy
�Z\Zcl_ihc^_f\^jm]hc
Ihreb
I_j\ufihiZ\rbfkygZfaZ\_^_gb_fhdZaZekybjeZg^kdbciZ[FZdfzjnbIjZ\^Zgbq_]h
�bjeZg^kdh]hdjhf_ijbklZ\dbFZd\g_fg_[uehZbhgZ^h\_jbyg_\uau\ZeZijbibkZggZy
djZkdhc^jm]h]hp\_lZdnZfbebbgZ\_jgh_\eZ^_evpZ\ihke_^gbcfhf_glhk_gbehqlhgZ
^jm]hfdhgp_]hjh^Z_klv_s_h^bgFzjnbbhglh`_^_j`bl[ZjiZ[_iheghfheh^uoj_[yl
aZ[_`Z\rbokx^Zihke_jZ[hluH^_luhgbq_jlagZ_ldZd^`bgku^Znml[hedbFugZoh^bfky\
k_j^p_Bgl_jg_l\k_e_gghcZgZBgl_jg_l_k_cqZkihf_rZgu\k_bwlbj_[ylZgZ\_jgh_
ijh]jZffbkluIjbq_fklhylhgb[hevr_q_fy\emqrb_k\hb^gbdh]^Z\k_[uebihf_rZgugZ
ijh_dlZoDbiZEZj]hG_ihfgbl_lZdh]hfhf_glZ"Wlh[uekeZ\gucghdjZldbci_jbh^\`bagb
DbiZEZj]hlh_klv\fh_c`bagb^hlh]hdZdyihiZe\lxjvfmLh]^Zfh_khklhygb_
hp_gb\Zehkv]^_lh\^\Z^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\L_i_jvm`_g_lOhlbl_\k_magZlv"Ih]h^bl_
g_fgh]hy\ZfkdhjhjZkkdZ`m
FukZ^bfkyaZklhebd\]em[bg_aZeZih^Zevr_hlijh]jZffbklh\FhykimlgbpZb^_ld[Zjghc
klhcd_baZdZau\Z_l\uib\dmB\kdhj_\ha\jZsZ_lkyjmdZomg__fhcklZdZg\bkdbkhev^hfK_[_
hgZ\ayeZdhdl_cev=jyagucfZjlbgbHqdbg_agZdhfdZlZdbg_kgbfZ_lMf_gy\hagbdZ_l
ih^haj_gb_qlhih^gbfbkdju\ZxlkykbfiZlbqgh_ebqbdhbkbgyd\hae_]eZaZYm`_h[tykgye
[hevrbgkl\h`_gsbgg_gZ^_\Z_ll_fgu_hqdb\[ZjZo
Ijbk_\hgZlml`_kijZrb\Z_l
LZd\ubaihebpbb"
MkeurZ\\hijhkyijbgbfZxkvohohlZlv
:qlh\wlhfkf_rgh]h"kfmsZ_lkyhgZ
b^bl_ebygZklhevdh^Ze_dhlihebpbbgZkdhevdhwlh\hh[s_\hafh`gh
DZdwlhihgbfZlv"uij_klmigbd"
;u\rbch[tykgyxyY^Z\ghmykgbeqlhh[wlhfemqr_jZkkdZau\ZlvkjZam?kebijhf_^eblv
kh[_k_^gbd[m^_lqm\kl\h\Zlvk_[yh[fZgmlufdh]^ZmagZ_l?kebjZkkdZaZlvhk\h_fijhrehf
Zn_jbklZkimkly^_gvihke_agZdhfkl\Zhghkdhj[blkyEmqr_qlh[uhll_[ybagZqZevghg_`^Zeb
fgh]h]hbgZwlhfnhg_ihlhfm^b\eylv
Yijhkb^_e\lxjvf_hdheh]h^Z^h[Z\eyxy
:qlh\ugZl\hjbeb"AZqlh\ZkihkZ^beb"
Km^yih\ujZ`_gbx__ebpZ\hijhkebrv\lhfkb^_eebyaZm[bckl\hHgZohq_lihgylvhiZk_geb
y
Gbq_]hhkh[hdjbfbgZevgh]hlmfZgghhl\_qZxylZdbflhghf[m^lhymdjZebaih^kh[dbiZjm
�dhjh[hdkhkdj_idZfbZb[_ahkh[h]hjZafZoZ
Ghg_fgh]hemdZ\exYijh\_eiylve_l\n_^_jZevghclxjvf_aZfhr_ggbq_kl\hkp_ggufb
[mfZ]Zfbbihqlh\ufbjZkkuedZfbDh]^Zf_gyihcfZeb^_eh[uehihklZ\e_ghgZrbjhdmxgh]m
IhgylghgZjZki_\ijhbaghkblhgZkhihklZ\eyygh\u_nZdlukfhbfih\_^_gb_f\lhf[Zj_
h[tykgblvqlhyZn_jbkl"QlhZn_ju\k_]^Z[uebfh_ckljZklvx"Qlhdh]^Zy\b`mg_aZ^Zqeb\h]h
Zn_jbklZfg_ohq_lky\f_rZlvkyb^Zlv_fmiZjmkh\_lh\WlhdZd_keb[uJ_gmZjhdZaZeky\dZdhc
gb[m^vrdhe_`b\hibkbdhlhjmxj_deZfbjmxlgZkibq_qguodhjh[dZoM\b^_\fZevqbrdm
��jbkmxs_]hihjlj_lkehg_gdZZf[hhg[uijbr_e\m`ZkHg[u\kdjbqZeG_lg_lwlhWHUULEOH@
jbkh\ZlvgZ^hg_lZd
Gh\k_wlhm`_\^Ze_dhfijhrehfm\_jyxykh[_k_^gbpmL_i_jvykZfuch[uqguc
q_eh\_diulZxsbckygZeZ^blvk\hx`bagv
HgZijbklZevghkfhljblgZf_gyQlhlhg_^Z_l_cihdhy
M\ZklZdh_agZdhfh_ebph
DZd\k_]^ZBf_ggh\wlhlfhf_glex^biulZxlkyijbihfgblv]^_hgbf_gy\b^_ebH[uqghwlh
aZgbfZ_lg_kdhevdhfbgmlAZl_fhgbk^ZxlkybykZfgZihfbgZxGmdhg_qghkh[e_]q_gb_f
hl\_qZxlfg_YlZdb^mfZeAZl_fhgb_s_dZdh_lh\j_fykfhljylgZf_gykjZ\gb\Zyfh_ebph
kl_fdhlhjh_\b^_ebihl_e_\bahjmwlhlfhf_glex^b\k_]^Z]jmklg_xlY`b\ZybeexkljZpby
dnjZa_j_fygbdh]hg_sZ^blDh]^Zlhfh_ebphf_evdZehgZl_e_\b^_gbbdZ`^mxg_^_ex
hkh[_gghihghqZfdh]^Zdjmlbebj_deZfgh_rhmhkbkl_f_ihom^Zgbyihkljh_gghc\hdjm]dheh^u
b]jZevguodZjlRhmgZau\ZehkvDZjlhqgZy^b_lZG_ihfgbl_"ulZkdb\Z_rvdZjlmZgZg_c
kdZ`_fbah[jZ`_g[bnrl_dkblh]^Zkt_^Z_rvdmkhdfykZ:_keb\uiZ^Z_l\Zj_gZy[jhddheb
gZ^hkt_klv__fh_ckbkl_f_g_[uehjh\gufkq_lhfgbq_]hgZmqgh]hLhevdh\hlgZ\kxdheh^m
bf_eZkvh^gZ_^bgkl\_ggZydZjlZk[bnrl_dkhfaZlhp_euoiylvk[jhddhebb_s_iylvky[ehdZfb
Ih^haj_\Zxqlhdh]^Zlheklmrdbk^Z\Zebk_[_[jhddhebhgbkqblZebk^Zqmg_ijZ\bevghcb
\uly]b\Zeb_s_h^gmdZjlmaZl_f_s_h^gmblZd^Ze__ihdZgZdhg_pg_\uiZ^ZeZgm`gZyk
ihidhjghfbebrhdheZ^dhc
uf_gy\b^_ebihl_e_\bahjmh[tykgyxyqlh[u[hevr___g_fmqblvIhfgbl_
DZjlhqgmx^b_lm"
:\kihfbgZ_lhgZLuwlh[ueb\u"
Y\ghgZqbgZ_lkjZ\gb\Zlv
Ykb^_e\lxjvf_Ehfihd\[ehd_h[s_]hj_`bfZGhh[sbcj_`bfwlhg_lhqlh\u^mfZ_l_
Wlhg_aZ]hjh^gucdem[?keblhevdh\\Zr_faZ]hjh^ghfdem[_ijhn_kkbhgZevgu_b]jhdb\]hevn
g_ijh\h^yl[_kdhg_qgu_j_dlZevgu_hkfhlju_kebl_ggbkgu_dhjlug_aZdju\Zxlky^\Z`^u\^_gv
gZi_j_debqdmb_kebm\Zkg_ijbgylhiujylvgh`hfex[h]hdlhkemqZcgh\havf_lqm`hcdmkhd
fueZIylve_l`bagbihqm`hfmjZkibkZgbxdh]^Zoh^blv\lmZe_lfh`ghlhevdh_kebjZaj_rZl
dh]^ZaZlh[hcdjm]eu_kmldbgZ[ex^ZxlhojZggbdbdh]^Zl_[ydhjfylg_ihgylghq_fwlbiylv
e_lij_\jZlbebf_gybakbfiZlbqgh]hZdl_jZ\lhjh]hieZgZ\mqZklgbdZfZkkh\db^Z_s_b[u\r_]h
Balxjvfu\k_]^Z\uoh^brv^jm]bfq_eh\_dhfKijhkbl_ex[h]hhlkb^_\r_]hZn_jbklZHg\Zf
jZkkdZ`_l
GZl_e_\b^_gbby[hevr_g_ihy\eyxkvh[tykgyxyDZdym`_kdZaZeyl_i_jv\k_]hebrv
q_klgucq_eh\_ddhlhjuciulZ_lkyq_klghaZjZ[hlZlvk_[_gZ`bagv
HgZh[^mfu\Z_lfhbkeh\Zb\blh]_\u^Z_l
Hq_gv`Zev
Ymeu[ZxkvLZdhcg_h`b^Zggucbij_djZkgucih\hjhljZa]h\hjZyijhklhh[yaZgaZg_]h
:qlh"
Mf_gy_klv^ey\ZkjZ[hlZ
DZdh]hjh^ZjZ[hlZ"
HgZaZ]Z^hqghih`bfZ_lie_qZfb
F_gywlhg_bgl_j_km_lkoh^mhldZau\Zxkvy
u\_^v^Z`_g_agZ_l_\q_fhgZaZdexqZ_lky
G_agZxbagZlvg_ohqmKemrZcl_^ZfhqdZ\uohl_ebm]hklblvf_gy\uib\dhc:ygbdh]^Zg_
hldZau\Zxkv\uiblvaZqm`hckq_lk_[uehhq_gvfbeh
Yih^gbfZxklZdZg^_fhgkljbjmy_cgZkdhevdhfg_\k_ihgjZ\behkvZaZh^ghijbf_qZykdhevdh
hklZehkv\bkdbDZdgbkljZggh_]hlZfgZiZjm]ehldh\YhkmrZxklZdZgbklZ\exgZklhebd
KiZkb[h]h\hjxyGhmf_gym`__klvjZ[hlZBy_chq_gv^h\he_g
YjZ[hlZx\KZggb\wce_\obfqbkld_ijZq_qghcWdhghfbDebg_jkIeZlylfg_^_kylv^heeZjh\\
qZkiexkqZ_\u_udh]^Zgb[m^vhklZ\ey_l_qZ_\u_\obfqbkld_"LhlhbhghAZ]h^jZ[hluy
ihemqbegZqZcljbjZaZIjbq_f\^\mokemqZyowlh[ueZf_ehqvkemqZcgh\uiZ\rZybadZjfZgZ
qvbolh[jxd
YaZieZqm\Zfkhlgxg_hlklmiZ_lhgZ
�heeZjh\"
G_l
Lukyq^heeZjh\"
�Z
A\mqblaZfZgqb\hijbagZxyGh\k_`_g_l
u^Z`_g_ohlbl_magZlv\q_faZdexqZ_lkyjZ[hlZ"
G_l
:\uagZ_l_dlhfhcfm`"
G_l
Keh\ghhl\_qZygZk\hc\hijhk`_gsbgZkgbfZ_ll_fgu_hqdbDZdybih^haj_\Zeih^]eZahfmg__
h]jhfguckbgyd
?]hah\mlW^\Zj^GZiv_AgZ_l_dlhhglZdhc"
AgZx;hevrhcq_eh\_d\EZk_]Zk_?fmijbgZ^e_`bldZabghG_[hHg\ukhdbcbwe_]Zglguc
?]hkhklhygb_hp_gb\Z_lkyqmlvebg_\fbeebZj^^heeZjh\;_ah\kydh]hij_m\_ebq_gby?klvmg_]h
k\yabb\djbfbgZevghffbj_Dhg_qghgbq_]hg_^hdZaZghIjhklhl_dlhg_b^_l_fmgZmklmidb
[_kke_^ghijhiZ^ZxlIhke_q_]hk^_edbaZ\_jrZxlkygZmkeh\byoGZiv_
Ihdhjb\EZk_]ZkW^GZiv_ijbr_e\Kbebdhgh\mx^hebgmKg_^Z\g_]h\j_f_gb_fmgjZ\blky
jhevjbkdh\h]hbg\_klhjZHg[jhkZ_lky^_gv]Zfb\deZ^u\Zy^_kyldbfbeebhgh\^heeZjh\\
Bgl_jg_ldhfiZgbbMheekljbl^`hjgZepblbjh\Zeb_]hkeh\Zhlhfqlhdh]^ZlmfZg
jZkk__lkymg_]h\jmdZohdZ`_lkyg_[hevrhcmqZklhdGh\hcWdhghfbdbwlhffZehdlh
khfg_\Z_lkyIhdjZcg_cf_j_\kemo
Ihgylbyg_bf_x]h\hjxy:dlhhg"
@_gsbgZmeu[Z_lky
JZ[hlZ[m^_lijhklZy
DZdym`_kdZaZekiZkb[hghyiZkkgh\Zh[tykgyxy\klZ\ZybaaZklheZ
Moh^bl_"
:]Z
Ghihq_fm"
Ihlhfmqlhy\Zfg_\_jxYg_\_jxqlh\ukh\_jr_gghkemqZcghih\klj_qZebf_gy\[Zj_
�mfZx\Zf[uehba\_klghdlhylZdhcb\klj_qm\uaZieZgbjh\ZebaZjZg__
Deygmkv\uhrb[Z_l_kv
:odeyg_l_kv"Gm\lZdhfkemqZ_ijbkZ`b\Zxkvyh[jZlgh
HgZy\ghm^b\e_gZ
�EZ^ghrmqm\k_`_\klZxyZx\Zfihke_^gbcrZgkDlh\ZkihkeZe"
�Zgbdlh
�hk\b^Zgby
Yih\hjZqb\Zxkvd^\_jb
Ih]h^bl_HgZ^_j]Z_lf_gyaZrlZgbgmhl\havfbl_
Yh[hjZqb\Zxkv@_gsbgZijhly]b\Z_lfg_\babldmghdhlhjhcgZibkZghEhj_gGZiv_:_s_
ghf_jl_e_nhgZGb^he`ghklbgbZ^j_kZ
Wlhfhcfh[bevguch[tykgy_lhgZA\hgbl_\ex[h_\j_fy
KdZdhcklZlby^he`_g\Zfa\hgblv"
GmfZeheb\^jm]\ui_j_^mfZ_l_
GZwlhfh`_l_hkh[_gghg_jZkkqblu\Zlvij_^mij_`^ZxyKiZkb[haZ\uib\dm
YhklZ\eyxfbkkbkEhj_gGZiv_\[Zj_bki_rmdk\h_cohg^_?kebih\_a_lyijhkb`mih^
iZeysbfkhegp_f\ijh[dZogZrhkk_1\k_]hqZk
k_fv\_q_jZyhdZau\Zxkv^hfZGZ^\hj_e_lhbaZhdghf_s_hq_gvk\_leh
Y`b\m\p_glj_IZeh:evlhFhc^hfhdjm`ZxldjZkb\u_a^Zgbyk\hjhlZfb]^_kZfu_fZe_gvdb_
d\Zjlbjuklhylg_f_gvr_ihemfbeebhgZ^heeZjh\Y`b\m\klZjhf^_r_\hfhrlmdZlmj_gghf^hf_
kgZ\_khf^eyfZrbgub\wlhfjZchg_lZdhc^hfdZd[_evfhgZ]eZamYkgbfZxd\Zjlbjmm
^_\yghklhe_lg_]h^_^mrdb`b\ms_]hwlZ`hf\ur_Hgdmibe^hf\]h^m_s_^hlh]hdZdwlb
�f_klZklZebKbebdhgh\hc^hebghchgZqZeZk_fb^_kyluohg^_j`ZedmjgZaZ^g_f^\hj_L_i_jv
^_^mrdZ[_j_lkf_gyq_luj_klZ^heeZjh\\f_kypaZh^ghdhfgZlgmxd\Zjlbjdmohlyex[hc^jm]hc
gZ_]hf_kl_ihijhkbe[ulukyqm^\_klbM`g_agZxlhebhgg_bkijZ\bfhkdjhf_g\aZijhkZolh
eb\iZe\fZjZaf
[eZ]h^ZjghklvaZgbadmxZj_g^gmxieZlmy_fmihfh]Zxihf_ehqZfOhlyjZ[hlug_fgh]hgZ^h
\j_fyhl\j_f_gbih^jZ\gb\Zlv`b\mxba]hjh^vih\lhjgbdZf\ughkblvfmkhjdh[hqbg_a\hgblv\
kem`[mk_j\bkZdh]^ZklbjZevgZyfZrbgZ\uoh^blbakljhy
K_]h^gyfbkl_j=jbevh\klj_qZ_lf_gygZ^hjh`d_\_^ms_cd^hfmGZg_ffZcdZbfZojh\uc
oZeZlRZjdZyhg^hoh^bl^hfZrbgub]h\hjblfg_
Dbilug_ihf_gy_rveZfihqdmgZ\_jom"
Fbkl_j=jbevhkmohgvdbcklZjbqhdihlj_iZggucdZdex[bfZyb]jmrdZkh[Zdb=h\hjblhgk
blZevygkdbfZdp_glhfBklhjbx_]h`bagbykeurZejZaklhijb_oZebaBlZebb\h\j_fy_ebdhc
^_ij_kkbbjZ[hlZegZfykhdhf[bgZl_K\bnl\KZgNjZgpbkdh^h[bekyohjhr_caZjieZluq_j_a
kebrdhf[hevrb_^_gv]baZa_fex\k_evkdhcf_klghklbmq_jlZgZjh]Zo\dZdhflhIZeh:evlh
K_cqZkwlZa_fey\p_glj_kZfh]hk_j^pZbg^mkljbbdhlhjZyi_j_`b\Z_lg_keuoZgguc[mf
ihlyg_lgZfbeebhg^heeZjh\Ghfh`_lhglZd__bg_ijh^ZklH^gZdhgZke_^gbdbk\h_ihemqZl
Hgbm`_djm`Zl\hdjm]gZ\_sZxlfbkl_jZ=jbevh\k_qZs_keh\ghqmyijb[eb`Zxsmxkykf_jlv
Gbqlhdjhf_^_g_]g_ijh[m`^Z_lex[h\vlZd[ukljh
�Dhg_qghihf_gyx_evnbghhl\_qZxy
Hgb^_l\i_j_^brZjdZyih[_lhgghfmihemKlZjbdih^gbfZ_lkyihe_klgbp_yke_^hfaZgbf
k_]h\^hf_q_luj_d\Zjlbjuih^\_gZdZ`^hfwlZ`_gZi_j\hfwlZ`_`b\mybfheh^hc
jZa\_^_gguciZj_gvZgZ\lhjhffbkl_j=jbevhbijhn_kkhjKlwgnhj^kdh]hmgb\_jkbl_lZGZ
�ij_h^he_gb_ljbgZ^pZlbklmi_g_dm_evnbghmoh^blhdhehfbgmluGhhggZdhg_p^h[bjZ_lky^h
iehsZ^db\lhjh]hwlZ`Z
hlihdZau\Z_lklZjbdgZi_j_]hj_\rmxeZfihqdmgZihlhed_
@_klhfaZijZ\kdh]hbeexabhgbklZhg\um`b\Z_lhldm^ZlhbaoZeZlZgh\mxeZfihqdmbijhly]b\Z_l
fg_
Ijbdb^u\ZxjZkklhygb_^heZfihqdb?keb\klZlvgZpuihqdb_klvrZgk^hlygmlvkyY
\uly]b\Zxkvlygmjmdbdi_j_]hj_\r_ceZfihqd_iulZykv__\udjmlblvYklhx\hiZkghc[ebahklb
hlb^ms_c\gba[_lhgghce_klgbpuB\hleZfihqdZ\udjmq_gZgh\k_l_ehehfbl
�_evnbghih^h`^b^hghkblkyq_clh]hehkki_j\h]hwlZ`Z
Y_^\Zg_jhgyxeZfihqdm=eygm\\gbaaZf_qZx\gmdZfbkl_jZ=jbevhHg[_`bl\\_joih
e_klgbp_
�Ohly_evnbghbah\_l_]h\gmdhfhgbgZkZfhf^_e_g_djh\gu_jh^kl\_ggbdbIZj_gv`_gZlgZ
�\gmqd_fbkl_jZ=jbevhBgufbkeh\Zfbhghq_gv\h\j_fyhdZaZekyqe_ghfk_fvb_evnbghYlml
g_i_j\uc]h^ghg_ijbihfgxqlh[u\gmqdZqZklhgZ\_sZeZklZjbdZGhl_i_jvdh]^Zkf_jlv
fbkl_jZ=jbevhg_aZ]hjZfb\gmqhdihy\ey_lkya^_kv\k_qZs_Fh`_lihqmyekdhjmxgZ`b\m"
Jh^hfhghldm^Zlhk;eb`g_]hhklhdZ\hafh`ghba?]bilZMg_]hq_jgu_dm^jy\u_\hehkub
kfm]eh_ebphIhZg]ebckdb]h\hjblijZdlbq_kdb[_aZdp_glZJZ[hlZ_lZ]_glhfihijh^Z`_
dhff_jq_kdhcg_^\b`bfhklbbmg_]h\k_]^ZlZdhc\b^[m^lhhghp_gb\Z_lklhbfhklv\k_]hqlh
lhevdh\b^bl
�_evnbghfg_g_^Z\ghjZkkdZaZeqlh\gmdihfh]Z_l_fmkdZgp_eyjkdhcjZ[hlhckq_lZ
[Zgdh\kdb_^_eZgZeh]bQm_lfh_k_j^p_^_ehlmlg_qbklhg_^ZjhfykZf\ijhrehf[ue
Zn_jbklhfG_m^b\exkv_kebaZ\_sZgb_fbkl_jZ=jbevhbaf_gblkyijbq_f[_a_]h\_^hfZ
DZdb\k_ih`beu_`_jl\ufbkl_j=jbevhgbq_]hg_ih^haj_\Z_lHgex[h\ghgZau\Z_l\gmdZ
�:jZ[qbdhf[m^lhlhlkdZdh\ZyehrZ^vmfZxiZjgy[_kbllZdh_ijha\bs_ghhgmf_ehwlh
kdju\Z_lHklZehkv]h^bd^jm]hcihl_ji_lvmkihdZb\Z_lhgk_[ygZ\_jgh_
:jZ[qbd\ae_lZ_lgZ\lhjhcwlZ`qlh[uyg_\a^mfZeihfh]Zlv^_^mrd_Gbdhfmg_iha\he_gh
k[eb`Zlvkykfbkl_jhf=jbevh\_^vaZ\_sZgb_fh`_l[ulvi_j_ibkZgh\ex[hcfhf_gl
�_evnbghgmkdhevdhjZal_[_ih\lhjylv"hlqblu\Z_lhgklZjbdZdZdj_[_gdZG_evay
ijhkblv`bevph\ihfh]Zlvl_[_ih^hfm
�Zgbq_]hkljZrgh]haZsbsZxyohaybgZ^hfZ
GhiZj_gvg_h[jZsZ_lgZf_gy\gbfZgbyBkgh\Zih\hjZqb\Z_lkydfbkl_jm=jbevhkeh\ghf_gyg_
ke_^mxsbcjZaah\bf_gy
Fbkl_j=jbevhih^h[jhfmkf__lky\hl\_lKlZjbdlm]h\ZlgZh[ZmoZbg_ykghihgyeebhgqlh
_fmkdZaZe:jZ[qbd
Wlhfhc\gmdh[tykgy_lhgfg_Fhc:jZ[qbd
�Z\_`eb\hhl\_qZxyYagZx
:jZ[qbdijhly]b\Z_lfg_jmdmKgZqZeZyg_ihgbfZxqlh_fmgm`ghAZl_f^h]Z^Z\rbkvhl^Zx
eZfihqdm
YkZfh[h\k_fihaZ[hqmkvaZy\ey_liZj_gv
M`g_agZxhq_fhglhebheZfihqd_lhebhgZke_^kl\_Ghg_kihjxb]h\hjx
���Zdhg_qghhk\b^Zgby_evnbgh
�_evnbghkf__lkyFh`_lhgihgbfZ_lqlha^_kvijhbkoh^bl:fh`_lbg_lGbq_]hg_kdZaZ\
:jZ[qbdmyb^mdk_[_
hldZd\u]ey^blfhyd\ZjlbjZkiZevgydmohgvdZklZjZywe_dljbq_kdZyieblZkq_lujvfy
dhgnhjdZfbh^gZbadhlhjuog_jZ[hlZ_la_e_gucdh\_jdhlhjuce_`bla^_kvkh\j_f_g
Wca_goZmwjZb^\ZhdgZklj_kgm\rbfbkl_deZfbaZde__ggufbihebwlbe_gh\hcie_gdhcbkdhlq_f
?klv_s_\ZggZy\dhlhjhc\uly`dZrmfbldZd^\b]Zl_evfhjkdh]heZcg_jZ?kebqlhlhehfZ_lkyy
kZf\k_qbgxk_lZdbfbkl_j=jbevh[_j_lkf_gyaZd\Zjlbjm\k_]hq_luj_klZ^heeZjh\
dhfgZl_mf_gydhfivxl_jbdmqZdhjh[hdk\blZfbgZfbYijh^Zxbo\Bgl_jg_l_
0U9LWDPLQFRPKh\_jr_gghe_]Zevguc[bag_kDZdgbijbkdhj[gh
GZwlhfyaZjZ[Zlu\Zxhdheh^\Z^pZlb^heeZjh\\f_kyp
Qlh[uihemqblv[he__f_g__hsmlbfmxkdb^dmmhilh\bdZfg_ijbrehkvaZdZaZlv\hk_fvkhl
[Zghq_d\blZfbgh\FhydhfgZlZihoh`ZgZkdeZ^aZ[blucdhjh[dZfbk\blZfbghf?[_lZ
dZjhlbghffmevlb\blZfbgZfbbk_e_gh\ufbij_iZjZlZfb?keb\fbjh\hcwdhghfbd_\^jm]
ijhbahc^_li_j_\hjhlbhgZ[m^_lkljhblvky\hdjm]k_e_gZZwlhfZeh\_jhylghyklZgmhq_gv
[h]Zlufq_eh\_dhf
GhihdZlhj]h\eyg_ijhp\_lZ_lI_j_klmiZyq_j_adhjh[dbyb^mddhfivxl_jmHgklhblgZklZjhf
rZldhfklhe_Yihijhkbek\h_]hijh]jZffbklZgZibkZlvijh]jZffmdhlhjZy[uihdZau\ZeZ
j_amevlZluijh^Z`\j_`bf_j_Zevgh]h\j_f_gbHgk^_eZeaZklZ\dmkibexe_cdhlhjZyiju]Z_lih
wdjZgmgmljbibexebgZibkZguj_amevlZluk_]h^gyrgboijh^Z`Kh]eZkghiju]Zxs_cibexe_aZ
\j_fyij_[u\ZgbygZjZ[hl_yijh^Ze\blZfbgh\gZiylv^_kylr_klv^heeZjh\^\Z^pZlvljbp_glZ
H[uqghjZagbpZf_`^m\ujmqdhcbk_[_klhbfhklvxijh^Z`ijhp_glh\k_fvBgufbkeh\Zfby
k_]h^gyaZjZ[hlZeljb^heeZjZ^_\yghklhq_luj_p_glZ:ih^^_j`dZkZclZh[oh^blky\^_kylv
^heeZjh\_`_^g_\ghYl_jyx^_gv]bgZdZ`^hcijh^Z`_ghgZ^_xkvhklZlvky\\ub]jur_aZkq_l
dhebq_kl\Z
AZc^ygZdmogxykemrZxhklZ\e_ggu_gZZ\lhhl\_lqbdkhh[s_gbyA\hgbeb^\ZjZaZKgZqZeZ
Ibl_jJmffhcijh]jZffbklYihagZdhfbekykIbl_jhf_s_\h\j_f_gZDZjlhqghc^b_luLh]^Z
ijboh^behg_kdhevdhkhl_gaZdZah\\^_gvbdZ`^ucfhbhi_jZlhjuaZibku\Zeb\jmqgmxgZ
dZjlhqdbYhkhagZeg_h[oh^bfhklvkha^Zgbyijhn_kkbhgZevghc[Zau^Zgguo]^_kfh][uojZgblv
bf_gZbZ^j_kZ\k_ofhbolheklydh\bba[_]Zlvhrb[hdijb^hklZ\d_DhfiZgby:g^_jkhg
DhgkZelbg][ueZ]hlh\ZgZibkZlv^eyf_gyg_h[oh^bfmxijh]jZffmaZk_fv^_kyliylvlukyq
\ukhdhcY\aye\_ehkbi_^bhlijZ\beky\dZfimkKlwgnhj^kdh]hmgb\_jkbl_lZ]^_ih\_kbegZ
^_j_\hh[ty\e_gb_Lj_[m_lkyijh]jZffbkl\qZkHldebdgmehkv^\Z^pZlvq_eh\_dH^gbfba
gbo[ueIbl_jJmfI_j_^l_fdZdf_gymi_deb\lxjvfmyaZieZlbeIbl_jmlukyq^\Z^pZlv
M\_j_g^_\ylgZ^pZlvbagbomrebq_eh\_dmdhlhjucijh^Z\ZeIbl_jmljZ\m?keb[uyhldjue
^_ihablguckq_lijyfhmFb]_ey\k_f[ueh[uijhs_
khh[s_gbbIbl_j]h\hjblqlhaZdhgqbeibkZlvnmgdpbhgZevghklvdhlhjmxyihijhkbe^eykZclZ
Z\lhfZlbq_kdb_aZdZau:b^_y\hldZdZyEx^bijbgbfZxl\blZfbgudZ`^uc^_gv
ke_^h\Zl_evgh[ZghqdZgZljb^pZlvlZ[e_lhddhgqZ_lkyjh\ghq_j_af_kypLZdaZq_fdeb_glZf
dZ`^ucf_kypaZoh^blvgZ0U9LWDPLQFRPbkgh\ZaZdZau\Zlvlh`_kZfh_"YihijhkbeIbl_jZ
^h[Z\blv\hafh`ghklvaZdZau\ZlvZ\lhfZlbq_kdmx^hklZ\dm\blZfbgh\JZa\f_kypkdj_^bldb
kibku\Zxlky^_gv]bZ\blZfbgu\ukueZxlkyihmdZaZgghfmZ^j_kmB\k_wlhijh^_eu\Z_lky
Z\lhfZlbq_kdb
�h]Z^u\Zxkvhq_f\uk_cqZkih^mfZebJZgvr_^hlxjvfuyfh`_lbih^ibku\Ze[udeb_glh\
gZlZdmxmkem]m[_abo\_^hfZ:_s_\hafh`gh^_gv]bkibku\Zebkv[uqZs_q_f\ukueZebkv
\blZfbguGhlZd[uihklmiZeij_`gbcyK_cqZkygh\ucq_eh\_d:[khexlghq_klguc
khh[s_gbbIbl_jkhh[sZ_lohjhrb_gh\hklbgZkZcl_l_i_jv_klvZ\lhfZlbq_kdb_aZdZau
AZl_fhgijhdZreb\Z_lkyb^h[Z\ey_l
�Zb_s_KemrZc:ml_[y\[eb`Zcr__\j_fyg_[m^_l\hafh`ghklbj_rblvnbgZgkh\uc
\hijhk"
Ibl_johjhrbciZj_gvKl_oihjdZdy\ur_ebalxjvfuhghlf_gygbp_glZg_ihemqbeGh
ihoh`_b_]h\_ebdh^mrb_bf__lij_^_eYgZ\_jgh_^he`_g_fmg_kdhevdhlukyq^heeZjh\K
_`_^g_\ghcijb[uevx\ljb^heeZjZ^_\yghklhq_luj_p_glZykfh]mjZkieZlblvkykgbfq_j_a^\Zk
iheh\bghc]h^ZKm^yih[_agZ^_`ghklb\]hehk_Ibl_jlh`_wlhih^kqblZe
:\lhhl\_lqbdibsblbgZqbgZ_lky\lhjh_khh[s_gb_Yg_[_am^b\e_gbymagZx]hehkY_]hihe]h^Z
g_keurZe_s_kJh`^_kl\ZLh[b\k_]^Zihy\ey_lkydh]^ZjZa^Zxlih^Zjdb
Ijb\_liZiYijhklhlZdlhgmg_]h[_aaZ[hlgucIh^hajbl_evgh[_aaZ[hlgucYlhk\h_]h
kugZagZx?fmqlhlhgm`ghA\hgxmagZlvdZdml_[y^_eZHg^_eZ_liZmamjZa^mfu\Zy
]h\hjblveb\k_Z\lhhl\_lqbdmJ_rZ_lg_]h\hjblvGmeZ^gh?s_iha\hgxB\_rZ_lljm[dm
Y]hlh\exk\hch[uqgucm`bgkiZ]_llbJhgphgb \Kwcn\__\fblhfZlguckhmkJZ]m
aZ[Zgdm\fAZ_^hcyjZafureyxhijhr_^r_f^g_hg_h`b^Zgghfij_^eh`_gbbEhj_g
GZiv_\aylvkyaZjZ[hlmk\hagZ]jZ`^_gb_f\klhrlmdbhim]Zxs_lmfZgghfkhh[s_gbbgZ
Z\lhhl\_lqbd_hlfh_]hkugZ
LZdb_dZdyqmxlg_eZ^gh_aZdbehf_ljBk^Z_lkyfg_\k_lhevdhgZqbgZ_lky

:n_jZMebqgucdeZ^\u]ey^blijbf_jghlZd
u\uoh^bl_bakmi_jfZjd_lZbgZijZ\ey_l_kvdfZrbg_GZ\klj_qm\Zfb^_lkbfiZlbqgZy^_\mrdZ
\umeu[Z_l_kv^jm]^jm]mIjhoh^yfbfhhgZ[jhkZ_l\a]ey^gZa_fexb\hkdebpZ_l
Hcihkfhljbl_
&#xu;&#xhk;&#xlZ;&#xgZ; Z;&#x_l;&#x_k;&#xv;&#xkf;&#xhl;&#xjb;&#xl_;&#x;�uhklZgZ\eb\Z_l_kvbkfhljbl__\mrdZhdZau\Z_lkygZreZdhjbqg_\uc[mfZ`guciZd_lZf
m`_k_cqZkykghqlh\gmljbBaiZd_lZ\u]ey^u\Zxl^\Z^pZlb^heeZjh\u_dmixju
^\Z^pZlhd
�;h`_fhc_\mrdZijhklhg_\_jblk\hbf]eZaZf
AZ]eygm\\iZd_lhgZgZoh^bllZfaZibkdmG_hlimkdZyiZd_lZijhly]b\Z_laZibkdm\Zf
IjhqblZcl_ijhkblhgZ:yihdZi_j_kqblZx^_gv]b
ujZa\hjZqb\Z_l_[mfZ`dmZ^_\mrdZl_f\j_f_g_fg_ijb\e_dZyhkh[h]h\gbfZgby
i_j_kqblu\Z_lgZebqghklv
uaZqblu\Z_l_aZibkdm\kemoLZfgZibkZghqlhlh\jh^_LZcjhg\hll\hy^heyDhiZfym`_
�aZieZlbeZcgZeZimijhdmjhjmdZd^h]h\hjbebkvM\b^bfky\DZ[hOmZg
Wlh^_gv]bgZjdhlhj]h\p_\hk_gy_l\Zk
AZau\ZeZ wlh^_\mrdZ\fdwlhfmfhf_glmaZdZgqb\Z_lih^kq_lu
A^_kv[hevr_iylblukyq^heeZjh\ihemr_ihlhfh[ty\ey_lhgZQlhgZfl_i_jvkgbfb
^_eZlv"
G_mki_\Z_l_\uhl\_lblvdZdaZ\Zr_ckibghcihy\ey_lkyfheh^hcq_eh\_d\ohjhr_fdhklxf_Wlh
\lhjhcZn_jbkl
Fg_[ug_ohl_ehkv\f_rb\Zlvky]h\hjblhg^_\mrd_Gh^he`_g\Zkij_^mij_^blvg_
gZ^hk\_lblvkyklZdbfb^_gv]ZfbgZmebp_Wlhg_kZfuc[eZ]hihemqgucjZchg
�_\mrdZm^b\e_gZqlhdlhlhkmf_em\b^_lv__k^_gv]ZfbohlyhgZ\jh^_[ulZdg_aZf_lghbo
i_j_kqblu\ZeZHgZkfms_gZbijbagZ_lkyiZjgx
GZkZfhf^_e_fubogZrebfbgmlmgZaZ^Bg_agZ_fqlh^Zevr_^_eZlv
HgZijhkbl\ZkihdZaZlvaZibkdmfheh^hfmq_eh\_dmu__hl^Z_l_IjhqblZ\lhlaZy\ey_l
Wlh]jyagu_^_gv]bgZjdhlhj]h\p_\
BogZ^h\_jgmlvj_rZ_l^_\mrdZFh`_lhlg_klbiZd_l\kmi_jfZjd_l"^jm]aZgbfb
ijb^ml"
Fheh^hcq_eh\_dmfbey_lky__gZb\ghklb
�_\mrdZ\jy^ebgZjdhlhj]h\pu\_jgmlkyaZwlbfb^_gv]Zfb
IhemqZ_lkyfufh`_fhklZ\blvbok_[_"jZ^m_lkyhgZ
G_agZxih`bfZ_lie_qZfbiZj_gvGh\b^bl_ebyjZ[hlZxihfhsgbdhfmxjbklZHg
lhqghagZ_lGZrhnbk\lj_od\ZjlZeZohlkx^Z?kebohlbl_yfh]mkoh^blvbihkh\_lh\Zlvkyk
r_nhf
�Z\Zcl_kh]eZrZ_lky^_\mrdZ
IZj_gvmoh^blydh[u\hnbkGZkZfhf^_e_hggZijZ\ey_lky\[eb`Zcrmxdhn_cgx]^_ihdmiZ_l
k_[_qZrdmdhn_bihgqbdIhdZ_]hg_lkbfiZlbqgZy^_\mrdZ\Zkm\_s_\Z_l
ulhevdhg_ih^mfZcl_gbq_]hiehoh]hF_gyk^_lkl\Zmqbeb[ulvq_klghcbg_`Z^gbqZlvu
\_^vlh`_a^_kv[uebdh]^ZygZreZ^_gv]bLZdqlhiheh\bgZihijZ\mijbgZ^e_`bl\Zf
u[eZ]h^Zjbl_fhr_ggbpmaZwlhl`_kl
Q_j_ag_kdhevdhfbgml\lhjhcZn_jbkl\ha\jZsZ_lkygZiZjdh\dm
Mf_gyohjhrb_gh\hklbYih]h\hjbekr_nhfHgkdZaZe^_gv]blhqghfh`ghhklZ\blvk_[_
?kebohlbl_k^_eZlv\k_kh\k_fihaZdhgmgZ^h[m^_l\ibkZlvbo\^_deZjZpbxh^hoh^Zo:lZd\k_
q_klghbqbklh
um`_jZa^mfu\Z_l_klhblebmihfbgZlvhebrgbo^\mokiheh\bghclukyqZo^heeZjh\\
IjZ\^Zij_`^_q_f\klmiblv\aZdhggh_\eZ^_gb_wlbfb^_gv]ZfbgZ^hih^h`^Zlvljb^pZlv
^g_cLh_klv\l_q_gb_f_kypZ\ug_fh`_l_ljZlblvgbp_glZbawlbo^_g_]
Wlhgbq_]hkh]eZrZ_lky^_\mrdZFuhleh`bfbogZf_kyp
HgZaZ^mfu\Z_lky
IhkemrZcl_]h\hjblhgZ\ZfYg_^Z\gh\wlhf]hjh^_mf_gy^Z`_kq_lZ\f_klghf[Zgd_
g_lImklv^_gv]bihdZm\Zkihe_`Zl\ug_ijhlb\"Bijhly]b\Z_l\ZfiZd_l
G_mki_\Z_l_\u_]h\aylvdZdfheh^hcq_eh\_di_j_o\Zlu\Z_liZd_lb\ha\jZsZ_l^_\mrd_
Wcih^h`^bl_dZ\klj_\Z_lhg]ey^ygZ^_\mrdmdZdgZkZfmxihke_^gxx^mjhqdmu`_
kgbflhevdhihagZdhfbebkv:_kebhgj_rblhklZ\blvk_[_\k_"
IhkemrZcl_aeblky^_\mrdZYp_gx\ZrmihfhsvY^Z`_^Zf\Zfg_fgh]hbak\h_c^heb
Ghg_kf_cl_]h\hjblvh[wlhf^`_glevf_g_\lZdhflhg_Y_fmiheghklvx^h\_jyx
Fheh^hcq_eh\_dihehgkh`Ze_gby
�Dhg_qghijhklbl_Wlh`_\Zrb^_gv]b_eZcl_kgbfbqlhohlbl_
HgaZfhedZ_laZ^mfu\Z_lkyb\k_`_h[tykgy_l
IhgbfZ_l_ijhklhdh]^Zi_j_^Z_rvq_eh\_dmgZojZg_gb_g_kdhevdhlukyq^heeZjh\gm`gh[ulv
m\_j_gguf\_]hq_klghklbHg^he`_g^hdZaZlvqlh_fmfh`gh^h\_jylv\hlb\k_
�:\Zfg_hl\_klb\a]ey^ZhlgZ[blh]h^_gv]ZfbiZd_lZHglZd[ebadh_\mrdZ\hl\hl\Zf_]h
hl^ZklB\ukijZrb\Z_l_
DZdyfh]mwlh^hdZaZlv"
hafh`gh\uihjy^hqgucq_eh\_d]h\hjbliZj_gvGhhldm^Z^_\mrd_agZlv":\^jm]\u
�Zn_jbkldZdhcgb[m^vZh^_`^Zm\ZkijbebqgZyghfh`_lm\ZkaZ^mrhcgb]jhrZ:_kebm\Zk
g_l^_g_]lh\_ebdkh[eZagihljZlblv\kxkmffmkZfhfmbkjZam
Mf_gy_klv^_gv]bm\_jy_l_\u_]h
:_clhhldm^ZwlhagZlv"ufh`_l_^hdZaZlvqlh\Zffh`gh^h\_jylv"Qlhm\Zk^_ckl\bl_evgh
_klv^_gv]b"
wlhlfhf_glijhbahc^_lh^ghba^\moEb[h\ukZfbij_^eh`bl_^hdZaZlvbfk\hx
khklhyl_evghklveb[hg_l?keb\uijhfheqbl_^_\mrdZkh]eZkblkykfheh^ufq_eh\_dhf
�ZkdZ`_lhgZuih`ZemcijZ\uY`_g_agZx_klvebmg_]h^_gv]bGZ\_jgh_[m^_l
emqr__kebiZd_lhklZg_lkymf_gy
ex[hfkemqZ_\Zk[ukljhm[_^yl\g_h[oh^bfhklbijh^_fhgkljbjh\Zlvk\hbnbgZgkh\u_
\hafh`ghklb
B\hl\um`_\_^_l_k\hbogh\uo^jma_cd[eb`Zcr_fm[ZgdhfZlmbeb_kebebfbl\u^Zqb
gZebqguo\[ZgdhfZl_ihdZ`_lkyZn_jbklZfkebrdhfgbadbfijyfbdhf\hl^_e_gb_\Zr_]h
[ZgdZQlh[u^hdZaZlvk\hxkhklhyl_evghklv\Zfijb^_lkykgylvkhkq_lZiylvlukyq^heeZjh\
u\ha\jZsZ_l_kvkiylvxlukyqZfbbihdZau\Z_l_bo^_\mrd_b__gh\hbki_q_gghfm^jm]m
EZ^ghkfy]qZ_lkyhgZuf_gym[_^beb
�Zbf_gylh`_ijbagZ_lfheh^hcq_eh\_dIjhklbl_qlhkhfg_\Zeky\\Zk
um\_jy_l_h[hboqlh\k_ij_djZkghihgbfZ_l_qlhgZbof_kl_ihklmibeb[ulhqghlZd`_
�_\mrdZ[_j_l\Zrb^_gv]bbdeZ^_l\lhldhjbqg_\uciZd_lAZl_f\uljh_khh[sZ_l_^jm]^jm]m
k\hbbf_gZbh[f_gb\Z_l_kvZ^j_kZfbbl_e_nhgZfbukh]eZrZ_l_kvih^_j`Zlvmk_[yiZd_lb
Lhevdh\ug_agZ_l_qlhihdZ\uibr_l_Z^j_kZbl_e_nhgu^_\mrdZih^f_gy_liZd_lgZ^jm]hc
gZ[bluc]Za_lZfbMoh^yhgZhl^Z_l_]h\Zf
�_j`bl__]h\mdjhfghff_kl_gZimlkl\m_lhgZY\Zf\_jx
Fheh^hcq_eh\_dkih^haj_gb_fh]ey^u\Z_liZjdh\dm
G_gZ^_eZcl_]emihkl_cij_^hkl_j_]Z_lhg\ZkEmqr_g_hldju\Zcl_iZd_lG_klhbl
k\_lblvkygZmebp_klZdbfb^_gv]ZfbIhdZ^hfhcg_ijb^_l_^_j`bl__]hihdj_iq_bg_
hldju\Zcl_Ihh[_sZcl_qlh[m^_l_hklhjh`gu
�Zdhg_qghh[_sZ_l_\u
;ulvfh`_l\uih`Z^gbqZebb^Zebk\hbf^jmavyf\ufure_ggu_Z^j_kbl_e_nhgFh`_lm`_
ijb^mfZebdZdihljZlbl_\k_iylvlukyq
:fh`_l\ubq_klgucq_eh\_dlhevdh\hl]emiucFh`_l\uj_rbebq_klghjZa^_eblv^_gv]b
q_j_aljb^pZlv^g_c
k_wlhgZkZfhf^_e_g_\Z`gh_^vijb^y^hfhc\uhldjh_l_iZd_lbh[gZjm`bl_qlh\Zkh[\_eb
\hdjm]iZevpZ

GZke_^mxs__mljhy\uoh`mba^hfZ\r_klvmljZqlh[udk_fbmki_lvgZjZ[hlmY^he`_g
hldjulvobfqbkldm^hlh]hdZdihy\blkyfhygZqZevgbpZBf_ev^Zhh[s_jZ[hlZg_baijbylguo
Iheh\bgZdeb_glh\ijboh^bl_s_^h\hkvfbHklZevgu_ihy\eyxlky\h\j_fyh[_^_ggh]hi_j_ju\Z
k_hklZevgh_\j_fylukb^brv\h^bghq_kl\_\^uoZyiZjui_joehjwlbe_gZb[_kihdhcgh
ih]ey^u\ZygZlZ[ebqdmDhfbl_liha^jZ\hhojZg_gbxDZebnhjgbbij_^mij_`^Z_lhliZjh\
jZkl\hjbl_e_c\obfqbkld_m\Zkfh`_l\ujZklbo\hklBgnhjfZpbybgl_j_kgZyghg_kh\k_fykgh
qlhkg_c^_eZlv
GZdhg_p\klj_lb\rbkvkdeb_glZfb\b^brvhgbg_kZfu_ijbylgu_ex^bk_ki_rZlGbdlhg_
jZ^l_[y\b^_lvLulhlq_eh\_ddhlhjucaZgbfZ_lkybo[emadZfbkiylgZfbgZih^furdZob
]ZeklmdZfbkhke_^ZfbkhmkZ^eykiZ]_llb:dhfmihgjZ\ylky\_sb\lZdhf\b^_"Lu`b\h_
gZihfbgZgb_ex^yfh[bokh[kl\_gguog_kh\_jr_gkl\_bg_jyreb\hklb
Ghm[u\r_]hZn_jbklZ\ur_^r_]hbalxjvfuh^bggZ^pZlvf_kyp_\gZaZ^\u[hjg_\_ebdY
ih[u\ZegZ^_\ylbkh[_k_^h\Zgbyoij_`^_q_fijbr_edBf_ev^_HgZ^Z`_g_kijhkbeZkb^_eeby
\lxjvf_u`^Z\fbgml^_kylvykZfkhh[sbeh[wlhfnZdl_fh_c[bh]jZnbb:hgZkdZaZeZfg_
�hjh]mrZluhlf_gylZdijhklhg_hl^_eZ_rvkyFg_gZie_\ZlvdlhlulZdhc;m^vluohlv
dZlhebq_kdbfk\ys_ggbdhfyl_[y[_jm
=hkih^b[eZ]hkeh\bBf_ev^mimklvhgZbieZlblfg_\k_]h^_kylv[Zdkh\\qZkIexkqZ_\u_
Wlbfmljhfijh[dbgZrhkk_1m`Zkgu_Yijb_a`Zxkhiha^Zgb_fgZiylvfbgmlDh]^Zy
hldju\Zxobfqbkldmm^\_j_cm`_kh[jZeZkvhq_j_^vbaq_luj_ojZa^jZ`_gguodeb_glh\
Ijhklbl_ba\bgyxkvyhlibjZy^\_jv
YaZoh`m\dexqZxk\_lb\klZxaZijbeZ\hdG_mki_\Zxiheh`blvdexqbdZdi_j_^hfghc
\ujZklZ_lfm`qbgZIjhjuqZ\k\hxnZfbebxhgkm_lfg_g_kdhevdhjm[Zr_d
q_l\_j]ihke_qZkZiulZxkvmeu[gmlvkyy
�Y\uibku\Zxd\blhdbijhly]b\Zx_fmZ`_g_ih[eZ]h^Zjb\f_gyhgo\ZlZ_l[mfZ`dmbmoh^bl
Ke_^mxsbcdeb_gl`_gsbgZaZkhjhdh^_lZydZdxjbkl_s_om`_?_[_kblqlh_cijbrehkv
�khlgb:lukdhevdhaZqZkihemqZ_rv"F_gylZdblyg_lkdZaZlv_c_kylv^heeZjh\\qZkiexk
�qZ_\u_bihdZaZlvjmdhcgZdhjh[dmkgZ^ibkvxeyqZ_\uoHgZijhly]b\Z_lfg_fylmx
[emadmb[jxdbDh]^Zyhl^Zxd\blhd`_gsbgZ^Z`_g_ih^gbfZ_lgZf_gy\a]ey^Zwlhf\kyfhy
jZ[hlZdeb_gluf_gyg_aZf_qZxl^eygboyg_`b\hcq_eh\_dZh^gZbakhklZ\eyxsbo
h[hjm^h\ZgbyobfqbkldbdZdr_kl_j_gdZbeb\jZsZxsbc[ZjZ[Zg
Yh[kem`b\Zx^\mohklZ\rbokydeb_glh\bgZwlhfmlj_gg__[_amfb_aZdZgqb\Z_lkyBf_ev^Z
ijboh^bl\iheh\bg_^_kylh]h?ckhjhde_ljh^hfhgZba:abbghg_ihgylghhldm^Zbf_ggh
GZ\_jgh_kNbebiibg:_s_mf_gy_klvih^haj_gb_qlhBf_ev^ZljZgkk_dkmZeJhklhfhgZih^
f_lj\hk_fv^_kylkgbadbf]hehkhfbZ^Zfh\ufy[ehdhfjZaf_jhfkgZklhys__y[ehdhBkZfh_
]eZ\gh_mg__h]jhfgu_jmdbDh]^ZBf_ev^Z[_j_laZ\_jgmlu_\ihebwlbe_gqbklu_\_sbb
ihb]ju\Zy[bp_ikZfbhl^Z_lbodeb_glZfg_\hevghh[jZsZ_rvgZh]jhfgu_dZddmohggu_
ijbo\ZldbeZ^hgb
Wnn_dlguf`_klhfhgZjZkiZob\Z_l^\_jvb]h\hjblf_eh^bqguffm`kdbf]hehkhf
Ijb\_l^hjh]mrZ
P\_l\hehkBf_ev^u[u\Z_leb[hdZrlZgh\ufdh]^ZhgZghkbliZjbdeb[hdhrfZjgufdh]^ZhgZ
ijboh^blbaiZjbdfZo_jkdhcMljhk_cqZkjZgg__b\k\_l_kheg_qguoemq_cyaZf_qZxl_fgu_
\hehkdbgZebp_
�h[jh_mljhBf_ev^Za^hjh\Zxkvy
DZdih`b\Z_lk_]h^gyfhcex[bfucjZ[hlgbq_d"
Dh]^ZBf_ev^ZgZqbgZ_lkhfghcaZb]ju\Zlvyg_\hevgh]ey`mgZ__h]jhfgu_jmdbbgh]bbih
kibg_mf_gy[_]mlfmjZrdb
G_iehohhl\_qZxy
L_[_dlhlha\hgbe\q_jZ\_q_jhfDZdhclhiZj_gv
Hgij_^klZ\beky"
G_Zmofuey_lkyhgZkeh\ghmf_gy_klvdZdhclhhq_gvibdZglguck_dj_lGbq_]hg_
ohq_rvfg_jZkkdZaZlv"
Bf_ev^Zm\_j_gZ\hdjm]h^gbeZl_glgu_]hfhk_dkmZebklu
G_lhlj_aZxy
GmbeZ^ghHgkdZaZegbq_]hkjhqgh]h
Y\kihfbgZxkhh[s_gb_dhlhjh_hklZ\befhckuggZZ\lhhl\_lqbd_L_i_jvym`_g_khfg_\Zxkv
Hg\[_^_DZd\k_]^Z
Bf_ev^Zkdju\Z_lkyaZkl_eeZ`Zfbk[_ev_fgZijZ\eyykv\lmZe_llbrbg_ykeurmdZdhgZih
fm`kdb^he]himkdZ_l\_lju]medhhlau\Zxsb_ky\nZygk_mgblZaZYkZ`mkvgZklmeaZ^mfqb\h
]ey^y\hdghgZohjhrhh^_luoex^_cki_rZsboihk\hbf^_eZf
�hfhcy\ha\jZsZxkv\r_klv\_q_jZFbkl_j=jbevh`^_lf_gygZ^hjh`d_\oZeZl_k`bfZy\
jmdZok\_jgmlmx]Za_lm[m^lhkh[bjZ_lkyf_gyhlre_iZlv
Y\uoh`mbafZrbgubkeurm
Fhc\gmdohq_lk\Zfbih]h\hjblvIjbwlhfohaybg^hfZmofuey_lky
IjZ\^Z"h]ey^u\Zxkvyghgbdh]hg_\b`m
Ijb\_lD_\bg^hghkblkymf_gybaaZkibgu
=eb^^_g
DbiihijZ\eyxy_]h
�Zlhqgh
HgklZ\bl\_^_jdhgZa_fexbdeZ^_llm^ZdbklhqdmYaZf_qZxfhdju_iylgZgZkl_g_^hfZIhoh`_
\gmqhdaZgyekyg_[hevrbfj_fhglhfWlhg_d^h[jm
IhkemrZc]h\hjbl:jZ[qbdih^oh^y[eb`_Ylml]h\hjbek^_^mrdhcHgohq_lih^gylv
Zj_g^gmxieZlm
YkfhljxgZfbkl_jZ=jbevhLhlmeu[Z_lky\h\_kvjhlkeh\ghjZ^mykvaZgZkgZdhg_plh
gZr_^rbol_fm^eyjZa]h\hjZ
WlhijZ\^Zfbkl_j=jbevh"kijZrb\Zxymg_]h
Fhc\gmd:jZ[qbdihq_fmlhhl\_qZ_lhg
Dhg_qghijZ\^Z\f_rb\Z_lky\gmd
�Fukfbkl_jhf=jbevhg_ih^ibku\ZebgbdZdbo^h]h\hjh\h]h\hj_gghklv[ueZmklgZyY`be\
wlhf^hf_bieZlbeq_luj_klZ^heeZjh\\f_kypklh]h^gydZd\ur_ebalxjvfu
Yih\hjZqb\Zxkvd\gmdmbkijZrb\Zxmlh]hg_ijbl\hjyykv[m^lhy\_jxqlhwlhj_r_gb_
fbkl_jZ=jbevh
BdZdh\Zgh\ZyieZlZ"
LukyqZ^\_klbhl\_qZ_lhgAZl_f\_ebdh^mrghfZogm\jmdhc^h[Z\ey_lGh^_^mrdZ
�fh`_lih^h`^Zlvf_kyphdZ\Zcl_kbxgy
EZ^ghkh]eZrZxkvy
Mf_gy\^jm]\hagbdZ_lg_ij_h^hebfh_`_eZgb_^h[jZlvky^hk\h_cd\Zjlbjubijh\_jblvijh^Z`b
\blZfbgh\YgZ^_xkvgZqm^h
?s_g_\hc^y\d\Zjlbjmyihgyeqlhlhg_lZdY]h^Zfbh]ey^u\ZekyihklhjhgZfkgZqZeZ
dh]^Zh[bjZeex^_c[m^mqbk\h[h^gufq_eh\_dhfZihlhf\lxjvf_]^_\k_]^Zkms_kl\h\ZeZ
m]jhaZihemqblvgh`hfih^j_[jhbqm\kl\hhiZkghklbmf_gyh[hkljbehkvK_]h^gyyihqmye
g_eZ^gh__s_dh]^Zr_efbfhjhah\uodmklh\m^hfZYgZijy`_g^hihke_^g_]h\hehkdZgZ]heh\_
�hc^y^h^\_jbyaZf_qZxqlhhgZg_aZi_jlZohlymljhfy__lhqghaZoehigme
Yijbhldju\Zx^\_jviZevp_ffhjZevgh]hlh\ucihemqblvihebpm`_e_aghcljm[hcb
jZkieZklZlvkygZihem
Ghgbq_]hg_ijhbkoh^blYaZoh`m\gmljvRlhjuaZ^_jgmluL_fghDhglmjuklhysbo\^hev
kl_gudhjh[hdk\blZfbgZfb_^\ZjZaebqbfu]em[bg_dhfgZlugZfhgblhj_jZ^hklghiju]Z_l
\blZfbgG_\hevgh]ey`mgZkmffmk_]h^gyrgboijh^Z`]em[bg_khagZgbyijhghkblky
g_\_k_eZyfukev_keb\d\Zjlbj_dlhlh_klvb_kebhgohq_lf_gym[blvlhwlZ`ZedZypbnjZ\
lZgpmxs_f\blZfbg_[m^_lihke_^gbfqlhym\b`m\wlhc`bagb
Dlha^_kv"kijZrb\ZxyaZdju\Zy^\_jv
MkeurZ\qv_lh^uoZgb_yfuke_gghi_j_[bjZxkibkhd\_s_cdhlhju_fh`ghbkihevah\Zlv\
dZq_kl\_hjm`byGZdmog__klvgZ[hjgh`_cdhfgZl_fZgbdxjgu_gh`gbpu\Zgghcih^
jZdh\bghchl\_jldZ
Y^_eZxrZ]\l_fghlmbijbdb^u\ZxrZgkufh`_ldbgmlvkygZdmogxbihklZjZlvkyko\Zlblv
gh`ij_`^_q_fgZf_gygZiZ^ml"dhgp_dhgph\wlhfhyd\ZjlbjZyemqr_\g_chjb_glbjmxkvB
^jm]aZ]hjZ_lkyk\_lYfhj]ZxiulZykvdg_fmijb\udgmlv
GZdmog_kb^blfheh^hcq_eh\_diZevpuhg^_j`blgZ\udexqZl_e_
Ijb\_liZia^hjh\Z_lkyhg
EbphLh[bjZkieu\Z_lky\rbjhdhcmeu[d_iylgZ^pZlbe_lg_]hiZpZgZkmf_\r_]hgZim]Zlv
jh^bl_e_cDg_kqZklvx^eygZkh[hboLh[bm`_^\Z^pZlviylvHgijbylgucfheh^hcq_eh\_dk
q_j_kqmj^ebggufbl_fgufb\hehkZfbbrbjhdhcmeu[dhc
Yl_[ygZim]Ze"m^b\ey_lkyhg
Y`_fh]l_[ym[blv
:olhqghkf__lkyhgHckljZrghlhdZdBih^gbfZ_ljmdbihdZau\ZydZd_fm
kljZrgh
=hkih^bLh[bqlhlulml^_eZ_rv"
��Zgbq_]hIjhklhfu^Z\ghg_\b^_ebkvmfZelukhkdmqbeky
Dhg_qghkhkdmqbeky
ihke_^gbcjZay\b^_eLh[baZihe]h^Z^hhk\h[h`^_gby\lhl_^bgkl\_ggucjZadh]^Zhgf_gy
gZ\_klbeLh]^Zbiylbfbgmlg_ijhrehdZdhgihijhkbemf_gy^_g_]gZhldjulb_dhn_cgb\
Kbwle_Dh]^Zyh[tykgbeqlhfhb\hafh`ghklbg_kdhevdhkl_kg_gu[Zgdjhlkl\hfbij_[u\Zgb_f\
lxjvf_ebphLh[bijbh[j_ehklhevagZdhfucfg_]emih\Zluc\b^Ih[helZ\khfghc_s_
g_kdhevdhfbgmlkugmr_eHga\hgbeg_kdhevdhjZaihke_lh]hdZdyhk\h[h^bekybdZ`^ucjZa
ijbqbghclhfm[ueZeb[haehklvgZK_ebx_]hfZlveb[hg_o\ZldZ^_g_]Y\k_]^ZiulZxkvihfhqv
Lh[bq_ffh]mg_aZ^Z\ZygbdZdbo\hijhkh\YkeurZehgjZ[hlZ_lbgkljmdlhjhfgZ]hjgheu`ghf
dmjhjl_\:ki_g_
:lu\k__s_\:ki_g_`b\_rv"
�Zg_l\h[s_f
h[s_fwlhdZd"=^_`_luk_cqZk`b\_rv"
LhlmllhlZf
Lum`hij_^_ebkvlmlbeblZf
Gmyk^jmavyfb_a`mih\kx^mihke_^g__\j_fyfu`b\_f\KZgNjZgpbkdh
Yk]eZlu\ZxiulZykvkdjulvaehklv
Lh_klvlua^_kv`b\_rv"
�hKZgNjZgpbkdhhlkx^Zdbehf_ljh\iylv^_kylIheqZkZgZfZrbg__keb[_aijh[hdF_gy
ih^fu\Z_lbah[jZablvgZkdhevdhfg_[hevghkhagZ\Zlvqlhfhckug`belZd[ebadhghg_
m^hkm`bekygbaZclbgbiha\hgblvgbohly[ukhh[sblvhi_j__a^_GhkLh[bwlhlljxdg_
ijhc^_l
WlhijhklhaZf_qZl_evgh\hkdebpZxykh\k_cjZ^hklvx\]hehk_gZdhlhjmxlhevdhkihkh[_g
�ZeZ^ghDZdZyjZagbpZ]^_`blv"
�Ydb\Zx\hl\_l_ckl\bl_evghdZdZyjZagbpZ"
DZdl\hybgkljmdlhjkdZy^_yl_evghklv"Bf_gyxl_fm
Gmih`bfZ_lhgie_qZfbLZfdZd[uh[s_fy[hevr_wlbfg_aZgbfZxkv
;hevr_g_aZgbfZ_rvky"i_j_kijZrb\Zxyjbkmy\]heh\_dZjlbgmfhckugkdhkydhf\am[Zo
g_k_lkyk]hjukhkdhjhklvx^_\yghklhdbehf_ljh\\qZkih^j_aZy\k_obijbwlhflZsblaZkh[hc
Gbq_]hohjhr_]hbawlh]hg_\urehh[tykgy_lLh[b
IhgylghmklmiZxy
IZigmihq_fm\k_gZ^h\hkijbgbfZlv\rludb"
G_lqlhluih^gbfZxyjmdb\agZdijbfbj_gbyLumf_gyaZf_qZl_evguc
Lhevdh^Z\Zc[_awlhcl\h_ckgbkoh^bl_evghklb
GmqlhludZdZykgbkoh^bl_evghklv"Y`_ex[exl_[y
WlhijZ\^Z:dlhg_ex[blkh[kl\_ggh]hkugZ"G_kfhljygZlhq_fkugaZgbfZ_lky:_kebLh[bb
k[bekyg_fgh]hk\_jgh]himlblhqvywlh\bgZ_kebg_fhy"Dh]^Z_fm[uehq_lujgZ^pZlvy
jZa\_ekyk_]hfZl_jvxhgZaZklZeZf_gy\ihkl_ebkhk\h_cemqr_cih^jm`dhcEZghcDZglj_ee
Kimkly^\Z]h^Zf_gyihkZ^beb\lxjvfmaZfhr_ggbq_kl\hHl_pLh[be`b\ucbihohleb\uc
ij_klmigbdJZa\_fh]_]hkug\ujZklb^jm]bf"
IjhklhyjZ^l_[y\b^_lvLh[b
Yih^oh`mdg_fmbh[gbfZxHg^Z`_g_f_gy_lky\ebp_H[gbfZy_]hyaZf_qZxqlhhgeuk__l
�Z`_kbevg__q_fyB_kebjZgvr_yqm\kl\h\Zek_[yh[b`_ggufbh[^_e_ggufkugh\g_c
ex[h\vxlhl_i_jvmf_gy_s_lZdh_hsms_gb_qlhh^ghcgh]hcym`_klhx\fh]be_
FuhlijZ\ey_fky\dZn_;exQZedq_j_a^hjh]mqlh[u\uiblvib\ZLh[bkZ^blkyaZklhebdgZ
\lhjhfwlZ`_b^bfhhllm^Zijhs_gZ[ex^ZlvaZklm^_gldZfbkb^ysbfb\gbam
HnbpbZgldZijbghkblgZfihibgl_ib\ZFuqhdZ_fkyby]h\hjx
Hq_gvjZ^l_[y\b^_lvLh[b
Ylh`_iZi
Yhlib\Zxbadjm`db
Lh[blh`_iv_lG_hkh[_gghZddmjZlgh[hevrbfb]ehldZfbg_hlju\ZykvDh]^Z\djm`d_hklZ_lky
q_l\_jlvibgluhgklZ\bl__gZklhe^h\hevgh\hkdebpZy
Wo
Fh`_lmf_gyi_j_ghqm_rv"ij_^eZ]Zxy
Lh[bkdehgy_l]heh\mm^b\e_ggh]ey^ygZf_gyGZf]gh\_gb_mf_gy\hagbdZ_lhsms_gb_qlhy
aZr_ekebrdhf^Ze_dhb^Z\exgZkugZGhhghl\_qZ_l
AgZ_rvgZkZfhf^_e_yohl_eihijhkblvl_[yijbxlblvf_gygZdZdh_lh\j_fy
Ijbxlblv"m^b\eyxkvyDhg_qgh[m^mlhevdhjZ^
Yih^gbfZxdjm`dmIulZxkvhliblvib\ZG_ohqmqlh[uLh[bihdZaZehkv[m^lhygZg_]h^Z\ex
GZ^hmkihdhblvkyJZa^\ZljbkqblZxyijhk_[yOhjhrhL_i_jvfh`gh
BdZd^he]hlukfh`_rvijh[ulvmf_gy"
G_agZxIhdZ\k_g_mey`_lky
Ihgylgh^h\hevghmeu[Zxkvy
Y`^mhlg_]hh[tykg_gbcqlhbf_ggh^he`ghme_qvkyGhLh[bfheqZihly]b\Z_lhklZldbib\Zb
�jZa]ey^u\Z_lklm^_glhd\gbamhib\hklZldbi_ggh]hgZibldZhghlh^\b]Z_ldjm`dm\p_gljklheZ
�G_hlklZ\Zc]h\hjblhghib\Zc
YivxIhgy\qlhkZfLh[bgbq_]hg_kh[bjZ_lkyjZkkdZau\Zlvhk\hboaehdexq_gbyokijZrb\Zx
LZdqlhlZfml_[ykljykehkv"Hldh]hl_[_gZ^hkijylZlvky"
�Zgbq_]hhkh[_ggh]hG_[_jb\]heh\m
kiZevghff_rd_ihaZ^bg_]h\Zeyxlkyimklu_ib\gu_[mluedbZyihljbjZaZaZghqv\klZx\
lmZe_lbfg_ihklhygghijboh^blkyq_j_ag_]hi_j_rZ]b\Zlv
Gh\k_`_Lh[b"
Gmihoh`_yk^_eZehrb[dm
Ydb\Zx@^mJZa^\ZljbL_i_jvfh`gh
DZdmxhrb[dm"
�AgZ_rvdZdyaZjZ[Zlu\ZegZlhlZebaZlhj_"_gv]behiZlhcaZ]j_[ZeAZh^bgnml[hevguck_ahg
k^_eZerlmd^_kylvgZ\_jgh_
Yg_agZeh[wlhf
Fu\h[s_fg_hkh[_gghqZklhjZa]h\Zjb\Z_f
�Lh[bfZr_ljmdhciulZykvijb\e_qv\gbfZgb_hnbpbZgldbh[b\rbkvk\h_]hhgih^gbfZ_l
imklmxdjm`dmb^\ZiZevpZAZl_fgZkemqZc_kebhnbpbZgldZg_ihgyeZihdZau\Z_lgZf_gybgZ
k_[yiZevp_f
Ih\_jgm\rbkvh[jZlghdhfg_kugijh^he`Z_l
h[s_f\k_rehij_djZkghY[ue\wlhf^_e_dZdju[Z\\h^_:ihlhfyk^_eZeiZjmdjmiguo
klZ\hd
GZkdhevdhdjmiguo"
GZkZfhf^_e_h[tykgy_lhgijhimkdZyfhc\hijhkfbfhmr_cfg_^Z`_g_ijbrehkv
klZ\blvg_ijbrehkv\ghkblv^_gv]bk_agZebqlhykfh]mjZkieZlblvky
Lh[b[jhkZ_lgZf_gy]hj^uc\a]ey^dZd[m^lhf_gywlh^he`gh\i_qZleblv
Kdhevdhluijhb]jZe"
Gm^_ehg_\lhfkdhevdhijhb]ju\Z_rvg_h`b^Zgghlbobf]hehkhfhl\_qZ_lhg
Lh[bgZdehgy_lky\fhxklhjhgmg_k\h^ykf_gy\a]ey^ZHgk_cqZk^_j`blkydZdk_jv_aguc
q_eh\_dGbdh]^Z_]hlZdbfg_\b^_eHglZdhc\ajhkeucG_\_^bfuk_cqZkjZa]h\hjh_]h
^he]Zoy[ubf]hj^beky
?kebg_fh`_rvjZkieZlblvkyk^he]hfihklZ\d_h[tykgy_lLh[bl_[_jZaj_rZxl\aylv\
^he]bk^_eZlv_s_h^gmklZ\dm?keb\ub]ju\Z_rvhl^Z_rv\k_^_gv]b
Ghwlh]hg_ijhbahreh^h]Z^u\Zxkvy
�Zdb\Z_lhgG_ijhbahreh
Kdhevdhlu^he`_g"
�Ihy\ey_lkyhnbpbZgldZk^\mfydjm`dZfbib\ZMf_gyi_j\Zy_s_ihegZy_\mrdZklZ\blib\hb
aZ[bjZ_limklmxdjm`dmLh[b
G_ohlbl_ihijh[h\Zlvh^ghbagZrbonbjf_gguo[ex^"jZ^hklgh\hkdebpZ_lhgZMgZk
_klvihljykZxsb_dmjbgu_djueurdb
Dmjbgu_djueurdb"i_j_kijZrb\Z_lLh[b\^jm]\hh^mr_\b\rbkvdZdj_[_ghdA\mqbl
g_iehohZ"
Ijbg_klb"kijZrb\Z_lhnbpbZgldZ
Lh[b]ey^blgZf_gy
IZiymfbjZxk]heh^mLug_ijhlb\_kebyboaZdZ`m"
HgkijZrb\Z_lg_hlhfohqmebylh`_ihijh[h\ZlvdjueurdbZhlhf]hlh\ebyjZkieZlblvkyih
G_lDhg_qghg_ijhlb\
Qlhgb[m^v_s_"bgl_j_km_lkyhnbpbZgldZ
IhdZ\k_hl\_qZxy
HnbpbZgldZdb\Z_lbbkq_aZ_lY`^mhlLh[bijh^he`_gbyjZkkdZaZijh^he]GhhgjZa]ey^u\Z_l
`_gsbg\dZn_
Lh[bkdhevdhlu^he`_g"\ha\jZsZxkvydgZr_cl_f_
GZf]gh\_gb_mkugZ\^jm]^_eZ_lkylZdhc\b^[m^lhhgg_ihgbfZ_lhq_fyAZl_f\kihfbgZ_l
Kh[jZ\rbkvhg\p_iey_lky\dj_kehbhl\_qZ_l
R_klv^_kyl
R_klv^_kyllukyq^heeZjh\"
Lh[bih`bfZ_lie_qZfbbbah[jZ`Z_lmeu[dmbak_jbbGmqlh`l_i_jvih^_eZ_rv"
DhfmluaZ^he`Ze"
Gml_fiZjgyfY`_]h\hjbehgbfg_^h\_jyeb
Lh[b
Ihfh_fmhgb[Zg^bluY[jZe^_gv]bmK_j_]bDhklhijZ\Z
DhklhijZ\Z"Hg\jZq"
G_lnZfbebylZdZy
Gbdh]^Zijhg_]hg_keurZe
:hldm^Zl_[_ijhg_]hagZlv":o^Zdhg_qghLh[b^_eZ_l\b^[m^lh_]hhk_gbehLu`_m
gZkfZklblucij_klmigbd:n_jbklij_\jZlb\rbcky\l_e_a\_a^mdhlhjZyij_\jZlbeZkvh[jZlgh\
Zn_jbklZ
Yg_h[jZsZx\gbfZgbygZwlhl\uiZ^
GZdh]hjZ[hlZ_lwlhlK_j_]ZDhklhijZ\"
GZ:g^j_Kmkl_\bqZ
:o\hlhghdZd
H[:g^j_Kmkl_\bq_ygZkeurZgIhke_lh]hdZdijbgylb_aZdhgZhdhjjmfibjh\Zgguob
gZoh^ysbokyih^\ebygb_fjwd_lbjh\hj]ZgbaZpbyobm]heh\gh_ij_ke_^h\Zgb_ihklZ\bebdj_klgZ
DZaZGhklj_\DZebnhjgbxijb_oZebjmkkdb_L_i_jvhgbdhgljhebjmxlijhklblmpbxb
jhklh\sbq_kl\h\h\k_frlZl_Hgbmfg__blZevygp_\Zii_lblumgbog_m_fgu_gh_s_hgb\
lukyqmjZa[he__`_klhdbdhgp_dhgph\BlZeby[ueZk_j^p_fJbfkdhcbfi_jbbHli_qZlhdwlhc
pb\bebaZpbbe_`blgZ\k_o^Z`_gZ[Zg^blZoBlZevygpug_Zg]_eughmgboohly[u_klvk\hb
aZdhgu:jmkkdb_jh^hfbaoheh^guo[_a`Zehklguokl_i_cg_\b^Z\rbok\_lZpb\bebaZpbbLZf
\Zkfh]mlm[blvaZg_hklhjh`guc\a]ey^lZf\Zr_]hkugZ\Zr_]h\gmdZbihlhfbijZ\gmdZ
ijb]h\hjyldkf_jlghcdZagbaZj_admxnjZambebhijhf_lqb\uc`_kl
=eZ\mZjfygkdhc[Zg^ugZk_\_j_DZebnhjgbb_]h_s_gZau\ZxloZgah\ml:g^j_Kmkl_\bq
Kmkl_\bqgZiheh\bgmjmkkdbcgZiheh\bgmZjfygbgbihwlhfmdg_fmohjhrhhlghkylkybl_b
^jm]b_HglZd`_ba\_kl_gih^debqdhcIjhn_kkhjlhebihlhfmqlhaZsblbedZg^b^Zlkdmx
^bkk_jlZpbxihwdhghfbd_\;m^Zi_rlkdhfmgb\_jkbl_l_lhebihlhfmqlh\kx`bagvbamqZe
�\ebygb_iulhdgZex^_cmfZx\lhjhc\ZjbZgl[eb`_dbklbg_
Hgbm]jh`Zebl_[_"kijZrb\ZxyLh[b
Dlh"K_j_]ZDhklhijZ\b:g^j_Kmkl_\bq"M]jh`Zeb"BaaZdZdbolhr_klb^_kylblukyq^he]Z"
Luq_]hiZikmfZkhr_e"AZdh]hluboijbgbfZ_rv"GZkemqZc_kebyg_aZf_lbekZjdZafZhg
�lbohh[tykgy_lklbkgm\am[u?kl_kl\_gghhgbfg_m]jh`ZebmfZxhgbkh[bjZebkvaZgylvky
fghc\k_jv_aY\h\j_fy\uj\Zekyba]hjh^Z
Lu\k_]h\iylb^_kylbdbehf_ljZohl]hjh^ZGbdm^Zlug_\uj\Zeky
Ghhgbbg_^h]Z^u\Zxlky]^_y
HklZ_lkylhevdhdZqZlv]heh\hcYlhk\h_]hkugZagZxGZke_^mxsbc^_gv\k_\dexqZybl_o
dlhg_agZdhfkLh[b[m^ml\dmjk_]^_hg
BdZdh\l\hcieZg^_ckl\bc"kijZrb\Zxy
IeZg"Yijb_oZedl_[_
Wlhb_klvl\hcieZg"
IZifg_gm`gZl\hyihfhsvGmih`ZemcklZ
Lh[b\a^uoZxyMf_gyg_lr_klb^_kylblukyq^heeZjh\
:fZfZ]h\hjbl_klv
K_ebym[_`^_gZqlhmf_gydmqZ^_g_]gZlZcguokq_lZo\r\_cpZjkdbo[ZgdZog_^\b`bfhklv\h
Nehjb^_b_s_fbnbq_kdb_yolugZJb\v_j_Y[uhq_gvohl_eohly[ugZiheh\bgmkhhl\_lkl\h\Zlv
__ij_^klZ\e_gbyfh[hfg_;ulvfh`_l_keb[uK_ebyijbreZdhfg_^hfhcbaZ]eygmeZ\kZgma_e
kaZ]Z`_ggufmgblZahf_keb[uhgZm\b^_eZimevlhll_e_\bahjZgZdhlhjhfg_o\ZlZ_ldghidb
j_]mebjh\dba\mdZbaaZq_]hfg_ijboh^blkykfhlj_lv\k_i_j_^ZqbgZh^ghcblhc`_h]emrZxs_c
]jhfdhklb_keb[uhgZihklhyeZjy^hfqZkhd^jm]hc\ijZq_qghc^ZihaZ\hjZqb\ZeZjm[Zrdbk
[jxdZfbhgZ[uihgyeZmf_gygbq_]hg_ly\k_]hebrvq_klgucq_eh\_diulZxsbckyk\_klb
dhgpukdhgpZfbQ_eh\_dmdhlhjh]hwlhg_ihemqZ_lky
Fg_[uhq_gvohl_ehkvqlh[uK_ebyi_j_klZeZjZkkdZau\Zlv\k_wlhLh[b:lh[_^gy]Z\u^_eu\Z_l
g_ihcfbqlhgZgZlygmlhfih^dmihehfdZgZl_gZ^_ykvgZkljZoh\hqgmxk_lvdhlhjhcgZkZfhf
^_e_g_l
FZfZ[j_^blMf_gygZkZfhf^_e_g_l^_g_]Lh[b
?klvlhevdhh^bgkihkh[ba[_`Zlvkf_jlbhljmdjmkkdbo[Zg^blh\Lh[bgZ^hihkljhblv\fh_f
]ZjZ`_fZrbgm\j_f_gbLh]^Zhgkfh`_l\_jgmlvkybhlf_gblvklZ\dmm[mdf_d_jh\jZ[hlZxsbo
gZ:g^j_Kmkl_\bqZ
?kebg_mqblu\ZlvwlhlfZeh\_jhylguc\ZjbZgljZa\blbykh[ulbclh_fmgm`ghkfulvkyhlkx^Z^Z
ih[uklj__
L_[_gZ^h]^_gb[m^vkijylZlvky]h\hjxy
=^_"
G_agZx=^_gb[m^vih^Zevr_hlkx^Z
IZiyg_fh]mijhklhk[_`ZlvulhkfZfhc\k_jZ\ghgbdm^Zg_m_^_l_
YjZkljh]ZgGhlml`_\kihfbgZxdZd_s_^_kylvk_dmg^gZaZ^Lh[bijhkbemf_gyr_klv^_kyl
lukyq^heeZjh\?]hex[h\vg_ihklhyggZ
Lh[b_kebluhklZg_rvkya^_kvl_[ygZc^ml
Ylmlih^mfZeFh`_lluih]h\hjbrvkgbf"
Kd_f"
Bqlhy_fmkdZ`m"
Gmqlhykfh]mjZkieZlblvky
:lukfh`_rv"
KugkfhljblgZf_gykeh\ghkijZrb\Zy:lu"
Yg_hkh[_gghohjhrhagZxKmkl_\bqZmoh`myhlhl\_lZ
AZlhhgl_[yagZ_l
hl^Z`_dZd
Hg]h\hjbelugZklhysbcZk
LukgbfjZa]h\Zjb\Ze"
G_l\h[s_f[ukljhhl\_qZ_lLh[bYijhklhkeurZeIhgbfZ_rvfg_gm`gZl\hy
ihfhsv
Yohqmihfhqvl_[_Lh[bGhg_agZxdZd
Iha\hevohly[uih`blvml_[y
@b\bdhg_qghkh]eZrZxkvy
Bgl_j_kghgZ^he]hebhg"
Y`^mhlkugZohly[udZdh]hgb[m^vijhy\e_gby[eZ]h^ZjghklbghLh[bm`_h]ey^u\Z_laZe\
ihbkdZohnbpbZgldb
Ohq_rv_s_ib\Z"kijZrb\Z_lhg
M^b\bl_evghghiZj_gvm`_mki_e^hiblv\lhjmxdjm`dmG_mki_\Zxyhl\_lblvdZdhgeh\bl
\a]ey^hnbpbZgldbb`_klZfbqlhlh_cihdZau\Z_lkfZob\Zy\wlhlfhf_glgZ[jhd_jZqbdZ]kdhc
[bj`bQ_j_ag_kdhevdhk_dmg^gZfm`_g_kmlhq_j_^gmxiZjmdjm`_d

Ijhkgm\rbkv\iylvmljZyhsmsZxk_[yFZ]bkljhfEZj]h\_ebqZcrbf\fbj_ijhjbpZl_e_f
ihkdhevdm\k_fhbij_^kdZaZgbyk[uebkv
hi_j\uoLh[be_`blgZihemdhfgZlu\kiZevghff_rd_bojZiblh\lhjuoqlh[u^h[jZlvky^h
lmZe_lZfg_ijboh^blkyq_j_ag_]hi_j_iju]b\Zlv\djhf_rghcl_fghl_GZ^mrb[jblv_mf_gy
moh^blfbgml^\Z^pZlv_jgm\rbkv\dhfgZlmyaZklZxLh[b\k_\lhc`_iha_GZf]gh\_gb_kug
i_j_klZ_lojZi_lvbyim]Zxkvm`g_mf_jebhgIj_^klZ\eyxdZdy[m^mh[tykgylv_]hfZl_jbqlh
Lh[bkdhgqZeky\fh_cd\Zjlbj_\uib\^hlh]hq_luj_djm`dbib\Zb\^h\hevgZ]ey^_\rbkvgZ
klm^_glhd\[Zj_Ghlmlhgkgh\ZgZqbgZ_lojZi_lvH[e_]q_ggh\u^hogm\yj_rZxqlh_kebk
Lh[bqlhgb[m^v\k_`_ijbdexqblkyK_ebbyjZkkdZ`m^jm]mxbklhjbxfukkughf[ueb\
l_Zlj_b_]hk_j^p_g_\u^_j`Zehe_^_gys_c^mrmbklhjbbjZkkdZaZgghc\hi_j_
�h\hkoh^ZkhegpZ_s_iheqZkZghfg_m`_ihjZgZjZ[hlm;hjv[ZaZijZ\hijh_oZlvihrhkk_klZeZ
klhevh`_klhq_gghcqlhl_i_jvihoh^blgZ]hgdm\hhjm`_gbcf_`^m[hevgufbkljZ^Zxsbfb
ihklhyggufbijbklmiZfbkhgeb\hklbQlh[uba[_`Zlvijh[hd`bl_ebDZebnhjgbb\u_a`Zxlba
^hfZihjZgvr_blh]_bijh[db\hagbdZxljZgvr_Lh]^Zex^yfijboh^blky\u_a`Zlv_s_
jZgvr_Wlh[_amfgucaZfdgmlucdjm]dhlhjhfmg_\b^ghdhgpZbdjZyImklvHHGijbf_ldZdmx
�gb[m^vj_ahexpbxbebimklv`bffbDZjl_j\\_^_lfbjhl\hjq_kdb_kbeuqlh[uhklZgh\blvwlh
kmfZkr_kl\b_bgZq_\k_f`bl_eyfrlZlZkdhjhijb^_lky\klZ\Zlv\^\ZqZkZghqb
YgZhsmivijh[bjZxkvgZdmogxRZjxihoheh^bevgbdm\ihbkdZoebkldZ[mfZ]bGZc^y_]h
�Ylboh\uoh`mbad\Zjlbju\_jvg_aZibjZxqlh[ug_rmf_lvA\hgdexq_ckdj_`_laZfdZkdjbi
^\_jguojmq_d\k_wlhfh`_ljZa[m^blvLh[bYhklZ\eyxd\Zjlbjmhldjulhc^eyex[h]hdlh
aZohq_laZclbohlylZfkiblfhckug
KZggb\wce_^_gvgZqbgZ_lkykqZrdbdhn_bihgqbdZ\dhg^bl_jkdhcjy^hfkjZ[hlhcIjhkb^_\
dZdh_lh\j_fyaZ]Za_lhcy\ulbjZxiZevpukZen_ldhcHklZ\eyxq_l\_jlZdgZqZcGZ^_xkv
qZ_\u_koh`bkdZjfhcb\blh]_dhfg_\_jgmlky
GZjZ[hl_yhdZau\Zxkvg_aZ^he]h^hr_klbYhlibjZx^\_jvbhklZ\eyx__hldjulhcqlh[uiZju
jZkl\hjbl_e_c\u\_ljbebkv^hijboh^ZBf_ev^uAZl_fi_j_\hjZqb\ZxlZ[ebqdmAZoh^bl_
HLDJULHb\klZxaZijbeZ\hd
Bf_ev^Zihy\ey_lky\^_kylvdh]^Zmlj_ggyykmfZlhoZaZdZgqb\Z_lkyGZg_c`_elh_ieZlv_\
p\_lhq_dlhevdhih^q_jdb\Zxs__jZklbl_evghklvgZebp_
A^jZ\kl\mcex[h\vfhyfZr_lhgZk\h_ch]jhfghcjmdhc
�h[jh_mljhBf_ev^Za^hjh\ZxkvyQlhlhluk_]h^gyih^hajbl_evgh\_k_eZy
IjZ\^Z"djZkg__lhgZMf_gygZ\_jgh_\k_gZebp_gZibkZgh"
Wlhlhqgh
Ygbhq_fg_kijZrb\ZxghhgZ\k_jZ\ghh[tykgy_l
Y\ex[beZkv
Yg_]hjx`_eZgb_fijh^he`ZlvwlhljZa]h\hjK_dkmZevgZy`bagvBf_ev^ujZ\ghdZdb__ihe
__ebqgh_^_eh
Ihgylgh
IhljykZxsbcfm`qbgZg_hklZgZ\eb\Z_lkyhgZLZgphj
IulZxkvij_^klZ\blvBf_ev^m\ihkl_ebkZjlbklhfjmkkdh]h[Ze_lZ
_jg__kljbilba_jmlhqgy_lhgZ
L_i_jvex[h\gbdBf_ev^uhdZau\Z_lky\fh_f\hh[jZ`_gbbq_jghdh`bfmkZluf^y^vdhc\
h[ly]b\Zxs_fljbdh
FuihagZdhfbebkv\h\j_fyaZ[_]ZIj_^klZ\ey_rvyijh[_`ZeZdbehf_ljh\\hk_fv
Yfgh]h]hhl_[_g_agZxBf_ev^Zhl\_qZxygZ^_ykvb^Zevr_hklZ\Zlvky\g_\_^_gbb
DkqZklvx\wlhlfhf_gla\hgbll_e_nhgobfqbkld_wlhijhbkoh^blg_qZklhMdeb_glh\fZeh
ih\h^h\gZfa\hgblvG_klZgml`_hgbgZ[bjZlvgZrghf_jqlh[ukijhkblv:jm[Zrdb\u
qbklbl_"
Bf_ev^ZklZ\bll_e_nhggZijbeZ\hd;_j_lljm[dmdZ`msmxky\__jmd_f_edhc[_a^_emrdhc
ijbdeZ^u\Z_ldmombb]jb\hijhbaghkbl
:eeh
GZlhfdhgp_ijh\h^Z_cqlhlh]h\hjyl
�Zhga^_kvhl\_qZ_lBf_ev^Zg_\b^bfhfmkh[_k_^gbdmWlhl_[yijhly]b\Z_lhgZ
ljm[dmfg_Ebphmg__f_jl\_ggh[e_^gh_
YkemrZx]h\hjxy
=hkih^bgEZj]h"mlhqgy_l`_gkdbc]hehk\ljm[d_
�Zhl\_qZxyqmyg_^h[jh_Q_fh[yaZg"
=hkih^bgEZj]h\Zk[_kihdhylbahl^_e_gbyg_hleh`ghcihfhsbklwgnhj^kdhc[hevgbpuDgZf
Y\ue_lZxgZrhkk_1aZl_fk\hjZqb\ZxgZljZkkm1GZ\t_a^_\IZeh:evlhagZdb
h]jZgbq_gbykdhjhklbdZ`mlkykdjhfgufbih`_eZgbyfb=hjh^yijhkdZdb\ZxihEbllhgkljbl
qlh[ug_k[blvh^gh]hbanbgZgkbklh\dhlhju_\wlh\j_fy]h^Zkgmxla^_kvlm^Zkx^Zi_j_[_]Zy
^hjh]b]^_m]h^ghdZd[_edbmdhlhjuolhevdhhj_obgZmf_
�h[jZ\rbkv^h[hevgbpuyke_^mymdZaZl_eyf_^m^hdhjimkZkdhjhcihfhsbbhklZ\eyxfZrbgm
^\mfydhe_kZfbgZljhlmZj_ijyfhm\oh^ZIZjdh\Zlvkya^_kvgZ\_jgh_fh`ghlhevdh\kemqZ_
hkljhcg_h[oh^bfhklbQ_jghdh`bchojZggbdj_rZ_lqlhmf_gybf_gghlZdhckemqZcyhq_gv
[e_^_gbkbevgh\kihl_eHgf_gyijhimkdZ_l
�Y\[_]Zx\a^Zgb_bf_gyh[^Z_lijhoeZ^hckijbf_kvxkdbib^ZjZh\hevgh[ukljhgZoh`mklhcdm
j_]bkljZpbb
Yfh]m\Zfq_fgb[m^vihfhqv"kijZrb\Z_lk_kljZ
ufg_a\hgbebKfhbfkughfqlhlhkemqbehkv?]hah\mlLh[bEZj]h
HgZbs_l\dhfivxl_j_ihlhf]h\hjbl
Mkihdhcl_kvgbq_]hkljZrgh]h
GZfh[hbfklZgh\blkye_]q_:y_s_^mfZeqlhmf_gym`ZkgZyjZ[hlZAZ\hjZqb\Zgb_[jxdg_b^_l
gb\dZdh_kjZ\g_gb_kg_h[oh^bfhklvxh[tykgylvhlpZfqlhkbo^_lvfbqlhlhkemqbehkv
Hg\klh\hkvfhciZeZl_Wlhihdhjb^hjmgZe_\hihdZau\Z_lhgZjmdhc
Yb^m\klh\hkvfmxiZeZlmLh[be_`blih^dZi_evgbp_caZ]bikh\ZggZygh]Zih^\_r_gZgZ
jZkly`d_Ih^]eZahfh]jhfguckbgydHgg_kiblJy^hfkgbfkdehgb\rbkvklhblK_ebyfhy
[u\rZy`_gZHgZ\k_]^Zf_gyhi_j_`Z_ldh]^Z^_ehdZkZ_lkyLh[bWlhgZqZehkv_s_kl_o\j_f_g
dh]^Zfu[ueb`_gZluOhlybf_gghhgZijbgbfZeZ\k_kebrdhf[ebadhdk_j^pmbf_gghhgZ
aZdZlu\ZeZkdZg^ZeujZa[jZku\Zykvh[\bg_gbyfbdZdlZj_edZfbgZ]j_q_kdhck\Z^v[_Lh[b\k_]^Z
[hevr_ex[befZlvY[ueg_ihdhe_[bfgh_fmgjZ\beZkv__fy]dhklv
Y\oh`mbK_ebyih^gbfZ_lgZf_gy\a]ey^Emqr_[uhgZg_aZf_lbeZfh_]hihy\e_gby__]eZaZo
h^gh\j_f_gghaehklv yg_kfh]aZsblblvLh[b\fjZahqZjh\Zgb_ yhiha^Ze\fb[j_a]eb\hklv y\k_]^Z
hiZa^u\Zx\fG_lhsms_gbyqlhex[h\vdkugmgZka^_kvh[t_^bgy_lH^gZebrv]hj_qv
Yih^oh`mdLh[b
Ijb\_liZilboha^hjh\Z_lkyhg
Qlhkemqbehkv"
Dh_dlh\]hklbaZr_e
K_j_]ZDhklhehf"
HgiulZ_lkydb\gmlvgh_fmy\ghly`_eh
�ZLhevdhg_DhklhehfZDhklhijZ\
?fmkehfZebgh]mb^\Zj_[jZ\a\ba]b\Z_lK_eby
Km^yih__lhgm[u\rZy`_gZ\bgbl\h\k_ff_gykeh\ghykZfba[beLh[b
a]eygm\gZg__y\kihfbgZxihq_fmhgZ\k\h_\j_fyihdZaZeZkvfg_kbfiZlbqghcMg__^ebggu_
l_fgu_ke_]dZ\vxsb_ky\hehkuK_ebykljhcgZy`_gsbgZk]eZaZfbdhlhju_k\_jdZxlihqbs_
n_c_j\_jdZGhkbdlhgdbck_^\ZaZf_lghc]hj[bgdhcGhaZwlb^\Z^pZlv^\Z]h^Z\k_qlhf_gy\
g_cijb\e_dZehihlmkdg_ehDh]^Zlh^Z\guf^Z\ghebphK_ebbbaemqZehkbemL_i_jvmg__f_rdb
ih^]eZaZfbbmklZeuc\b^keh\ghlZkbeZdhlhjmxylZd\g_cex[bebklhsbeZ__Dh]^ZlhhgZ
A^jZ\kl\mcK_eby]h\hjxygZklhevdh^h[jh`_eZl_evghgZkdhevdhfh]m
iZeZlm\oh^blfheh^hcq_eh\_d\[_ehfoZeZl_Ihoh`_jh\_kgbdLh[bY\kihfbgZxqlh\
Klwgnhj^__klvf_^bpbgkdbcnZdmevl_lbkgh\Zqm\kl\mxk_[yq_eh\_dhfdhlhjuch^ghcgh]hc
m`_klhbl\fh]be_Ykm`ZkhfihgbfZxke_^mxs__ihdhe_gb_\jZq_cl_odlh[m^_le_qblvfhb
klZjq_kdb_[he_agb[m^vlhihjhdk_j^pZjZdbeb^bZ[_lhdZ`_lkyfeZ^r_fh_]hkugZj_fy
e_lbl;_a`Zehklghe_lbl\i_j_^
=hkih^bgEZj]h"]h\hjblxgucwkdmeZiY^hdlhjDhme
A^jZ\kl\mcl_^hdlhj`fmy_]hjmdm
K\Zrbfkughf\k_[m^_l\ihjy^d_?]hg_fgh]hih[bebDkqZklvxohaybg^hfZ[ukljh_]h
h[gZjm`be
Fheh^hciZj_gvh[tykgy_lLh[b
GmaZf_qZl_evgh^mfZxyFZehlh]hqlhy^he`_g:jZ[qbdmfbkl_jZ=jbevhaZd\Zjlbjm
lZdl_i_jvy_s_bh[yaZg_fm`bagvxkugZ
HgihijZ\blkyijh^he`Z_l^hdlhjYdZdjZa]h\hjbe\Zr_c`_g_
;u\r_c`_g_ihijZ\ey_l_]hK_eby
Ijhklbl_LZd\hly]h\hjbefbkkEZj]hqlh\Zrkugijh[m^_la^_kv^hmljZGZfgZ^h
m[_^blvkyqlhg_l\gmlj_gg_]hdjh\hl_q_gby:aZ\ljZ_]hkdhj__\k_]h\uibrml
Ij_djZkgh\hkdebpZxy
�hdlhjDhmeih\hjZqb\Z_lkydLh[b
?s_d\ZfaZc^mlihebp_ckdb_hgbohl_ebaZ^ZlviZjm\hijhkh\
EZ^ghhl\_qZ_lLh[b
Y_s_aZ]eygmd\Zfk_]h^gyIhijZ\eycl_kv
KiZkb[h^hdlhj
DZdlhevdh\jZqmoh^blyh[tykgyxkugm
?kl_kl\_gghl_[_ijZdlbq_kdbg_q_]hjZkkdZau\Zlvihebpbb\_^vlug_agZ_rvdlhwlhk^_eZeb
gbdh]hg_ih^haj_\Z_rvGZl_[yijhklhgZiZebg_ba\_klgu_Ykgh"
Ohjhrh
EbphK_ebbdjb\blky\g_^h\hevghc]jbfZk_
Fh`ghklh[hcih]h\hjblv"kijZrb\Z_lhgZmf_gy
Bg_^h`b^Zykvhl\_lZ\uoh^blZ[khexlghm\_j_ggZyqlhyihke_^mxaZg_cYm^b\e_ggh
\u]b[Zx[jh\bblh`_\uoh`m\dhjb^hj
HgZ\_^_lf_gy\m]hehd]^_klhblZ\lhfZlihijh^Z`_]Zabjh\dbBafZrbgu^m_l]hjyqbf
\ha^mohfYlml`_gZqbgZxihl_lv
Luqlhwlh\ul\hjy_rv"kijZrb\Z_lK_eby
dZdhfkfuke_"
hqlhlu\imlZefZevqbdZ"
�Zgb\hqlhDeygmkvl_[_Lh[bkZfijbr_edhfg_\q_jZ\_q_jhfY^hlh]hihgylbyg_bf_e
]^_hgKdZaZeqlhaZ^he`Zeh^ghfmq_eh\_dm
DZdhfmq_eh\_dm"
Iehohfm
Mf_gybog_l
HgZfhlZ_l]heh\hcbkf__lky
Lu^_ckl\bl_evgh^mfZ_rv[m^lhy\wlhih\_jx"
K_ebydh]^ZlugZdhg_pihcf_rv
:lujZa\_g_fZkl_jZn_j"h[ju\Z_lf_gy[u\rZy`_gZIhq_fm[ul_[_
K_ebyaZfhedZ_lDZ\lhfZlmih^oh^bl`_gsbgZhgZ^_eZ_l\b^[m^lhg_kemrZ_lgZkFuklhbf
qmlv\klhjhg_G_agZdhfdZkm_lfyluc^heeZj\hl\_jklb_^eydmixj:\lhfZlijh]eZlu\Z_l_]hGh
kimklyf]gh\_gb_i_j_^mfZ\aehjZ^gh\uie_\u\Z_l_]hh[jZlgh[aaa
@_gsbgZ[_j_l^heeZji_j_\hjZqb\Z_l_]hbkgh\ZaZkh\u\Z_l\Z\lhfZlFhlhjqbdaZly]b\Z_l
dmixjm:\lhfZlaZ^mfu\Z_lkyAZl_fhiylv\uie_\u\Z_ldmixjm
FukK_eb_cgZ[ex^Z_faZh[s_gb_fq_eh\_dZbfZrbgub^bfh`_gsbgZj_rZ_lqlh;h]ljhbpm
ex[blHgZi_j_\hjZqb\Z_l^heeZjb\klZ\ey_l_]h^jm]hcklhjhghc;aaa:\lhfZl_]haZ[bjZ_l
GZwlhljZa^mfZ_l^hevr_Ghg_kfhljygZ\k_fhbgZ^_`^umijyfZyfZrbgZkgh\Z\ha\jZsZ_l
^_gv]b
Iha\hevl_\Zfihfhqvij_^eZ]Zxy
Yih^oh`m\um`b\ZxbadZjfZgZf_ehqvbkdZjfeb\ZxZ\lhfZlmq_luj_fhg_luih^\Z^pZlviylv
p_glh\
Q_]h`_eZ_l_"kijZrb\Zxy
�b_lbq_kdmxDhem
H^gmk_dmg^m
YgZ`bfZxgm`gmxdghidm;ZgdZk]jhohlhfiZ^Z_l\gbaY^hklZx__bijhly]b\Zx`_gsbg_
KiZkb[h\Zf]h\hjblhgZbih\hjZqb\Z_lkykh[bjZykvmoh^blv
WchdebdZxy__
@_gsbgZhklZgZ\eb\Z_lkyH[hjZqb\Z_lkyg_ihgbfZxs_]ey^blgZf_gy
�Y\uly]b\ZxjmdmJ_Z]bjm_lhgZg_kjZamLhebihgZlmj_f_^ebl_evgZylhebkfmlbeZkvmfZx
ijhklhkfmlbeZkvblh]_hgZ\k_`_deZ^_lfyluc^heeZj\fhxeZ^hgv
ZfkiZkb[h[eZ]h^Zjxy__
[hevgbp_yijhkb^_e_s_^\ZqZkZkgZqZeZijboh^beZihebpbyihlhfgZ^h[ueh^h`^Zlvky
�moh^ZK_ebbYijhklhh[yaZg[ue__i_j_kb^_lvLh[b^he`_gagZlvdlh_]h[hevr_ex[blZb
ki_rblvfg_g_dm^ZjZa\_qlh\obfqbkldm]^_gZ^h[m^_lqZkh\iylvijhkb^_lvaZijbeZ\dhf:m
K_ebb[ue\u[hjm`bgkih^jm]Zfbihoh^ihfZ]ZabgZfbebfh`_liZjlby\[jb^`DZd
aZijZ\kdbc[bj`_\hcb]jhddhlhjuck[jZku\Z_lZdpbbgZibd_jhklZK_ebyjZa\_eZkvkhfghcb
hlo\ZlbeZiheh\bgmkhklhygby\kZfucm^Zqgucfhf_gl[md\ZevghaZg_kdhevdhf_kyp_\^hlh]h
dZdy\k_ihl_jyeHgZihq_fmlhg_ohq_lijbagZ\Zlvqlhyl_i_jv[_^_g;u\rZykmijm]Zm\_j_gZ
]^_lhmf_gyijbijylZghp_eh_khklhygb_iheg_\hafh`ghiZjZq_l\_jlZdh\baZdZlbeZkv\
s_ebaZdjh\Zlvxghbguok_dj_lguok[_j_`_gbcmf_gyg_l
Lh[bijZ\bevgh\_^_lk_[ykihebpb_cDgZfijbkeZebh^bghdh]h^_l_dlb\Zkh\k_fxgmx
^_\mrdmihnZfbebb=jbgHgZaZibku\Z_lihdZaZgbyLh[bgbdq_fmg_ijb^bjZykvg_aZ^Z\Zy
gbdZdbomlhqgyxsbo\hijhkh\Fbkk=jbgijbgbfZ_lgZ\_jmjZkkdZaLh[bhg\uoh^beba
�d\Zjlbjukh[bjZykvihiblvdhn_dh]^ZgZg_]hgZiZeb^\h_q_jghdh`bofm`qbghe`_g
kdehgghklvihebp_ckdbodjZkbafmbagZ_lqlh\bklhjbxhq_jghdh`boomeb]ZgZoih\_jylkdhj__
q_f\bklhjbxhomeb]Zgkl\mxsbo[_euoklm^_glZobaKlwgnhj^ZFh`_lLh[b\k_`_mk\hbedh_
dZdb_fhbij_fm^jhklb
Ihke_moh^Z^_l_dlb\ZK_eby^_j`blky_s_qZkgh\blh]_\u[jZku\Z_l[_eucneZ]HgZmklmiZ_l
ijbagZ\Zyfhxih[_^m
Ihoh`_lukfh`_rvijhkb^_lva^_kv^hevr_f_gyYih`Zemcihc^m
Ohjhrhg_kihjxy
HgZp_em_lLh[bgZijhsZgb_br_iq_l_fmgZmoh
Yex[exl_[yYl_[__s_iha\hgx
Lhevdhg_gZ^h^_eZlv]emihkl_c[jhkZ_lhgZfg_moh^y
G_kh\k_fihgylghqlhbf_gghK_ebybf__l\\b^mgh\ex[hfkemqZ_kh\_lg_iehohc?s_[u
gZmqblvky_fmke_^h\Zlv
Y\ha\jZsZxkv^hfhc\ljbqZkZ^gyGZdh\jbd_m^\_jbdZiebdjh\bI_j_rZ]b\Zxq_j_adh\jbdb
aZoh`m\d\ZjlbjmH]ey^u\ZxdhfgZlmiulZykvihgylvdZd[ueh^_ehGZihem]jyagu_ke_^u
[hlbghdIhoh`_Ijhn_kkhjihkeZe^\moiZjg_cgZihfgblvLh[bh^he]_hafh`ghh^gbfbagbo
[ueij_keh\mlucK_j_]ZDhklhehfKiZevgbd\Zey_lkygZihemjZkkl_]gmluckeh\ghLh[blhevdh
qlh\klZeHggZ\_jgh_mkeurZea\mdhldju\Zxs_cky^\_jbijhkgmekybihr_e\klj_qZlv]hkl_c
Mgbo[ueZkkh[hc[_ck[hevgZy[blZHgb\lhedgmeb_]hh[jZlgh\dhfgZlmbaZdjueb^\_jvAZl_f
gZihfgbebh^he]_Hgb[jhkbebLh[bgZihem[_akhagZgbyhklZ\b\^\_jvijbhldjulhc
B^mgZdmogxKemrZxZ\lhhl\_lqbdLZfkhh[s_gb_hlIbl_jZJmfZfh_]hijh]jZffbklZYlZd
iha^hjh\ZlvkyI_j_a\hgbfg_I_j_\h`mDh]^Zlufg_aZieZlbrv"
_jgm\rbkv\dhfgZlm]ey`mgZiju]Zxsbc\blZfbgH[sZykmffZijh^Z`aZk_]h^gyghevY
[_aa\mqghijhdebgZxZf_jbdZgkdbcdZiblZebafIulZxkvijhkqblZlvrZgkugZ\g_aZigmxb
`_klhdmxj_\hexpbx\j_amevlZl_dhlhjhcgug_rgyykbkl_fZjmog_lZ\k_[h]Zlkl\ZgZpbb
jZa^Z^mlgZjh^mRZgku^h`blv^hwlh]h^gyijbajZqguH[\h`m\a]ey^hfjZkklZ\e_ggu_\^hev
kl_gudhjh[dbk\blZfbgZfb:\_^v^hKm^gh]h^gygZ^hhl\k_]hwlh]hba[Z\blvky
^\_jvklmqZlHldju\Zxb\b`mi_j_^kh[hc:jZ[qbdZb^mg_]hkljZgguc
uba[hevgbpu"
�Z
k_\ihjy^d_"
�Zhl\_qZxybq_j_akbem^h[Z\eyxKiZkb[hqlhihfh]ebb\ua\Zebkdhjmx
G_aZqlh:qlhwlhlZfaZdhjh[db"aZ]ey^u\Z_lhgfg_aZkibgm
�ZlZdgbq_]hblZfbgu
IZj_gvaZ^mfu\Z_lkyIulZ_lkyihgylvqlhybf_x\\b^mHg\b^bfhihfgblklZjucZg_d^hlijh
gZjdhlhj]h\p_\dhlhjucaZdZgqb\Z_lkylZdhc`_njZahc
Ijblhj]h\u\Z_l_"bgl_j_km_lky:jZ[qbd
Km^yih_]hlhgmhl\_l^he`_g[ulvhljbpZl_evguf
G_lhl\_qZxyAZl_fih^mfZ\^h[Z\eyxMf_gyg_dhff_jq_kdZyhj]ZgbaZpby
Hgh]ey^u\Z_ldhfgZlmy\ghh`b^Zyijb]eZr_gby\hclbghg_ihemqZ_l_]hY\klZxijyfh\
^\_jghfijh_f_aZ]hjZ`b\Zyh[ahj
:l_[_gm`_gohjhrbcibghdohqmkdZaZlvyghk^_j`b\Zxkv
GZkq_lebp_gabcg_[_kihdhcl_kv
Y^he`_gh[]h\hjblv\k_k^_^mrdhc
H[]h\hjbl_dhg_qgh
Ih\bkZ_lg_eh\dh_fheqZgb_
YjZ^qlh\Zrkug\ihjy^d_gZdhg_p]h\hjbl:jZ[qbd
KiZkb[hhl\_qZxybaZoehiu\Zx^\_jvmg_]hi_j_^ghkhf
Fbgmliylvykb`mh^bg\d\Zjlbj_b^mfZxh^_gv]Zodhlhju_gm`gufh_fmkugmghdhlhjuom
f_gyg_lAZl_fa\hgxEhj_gGZiv_gZkhlh\uc
:eehkgbfZ_lhgZljm[dmihke_i_j\h]h`_]m^dZ
WlhDbiEZj]hFuihagZdhfbebkv\[Zj_g_kdhevdh^g_cgZaZ^;ehmnbr
�Zlhqgh]h\hjblhgZiulZykv^_j`ZlvkykihdhcghKiZkb[haZa\hghdLhevdh^Z\Zcl_y
\Zfi_j_a\hgxYk_cqZkkfm`_fbfg_gm`ghkgbfih]h\hjblv
DZdohlbl_hl\_qZxyb\_rZxljm[dm
Yb^mdoheh^bevgbdmaZib\hfGZg_fihij_`g_fm\bkblfhymlj_ggyyaZibkdZLh[by\_jgmkv\
r_klvIZiZYibkZe__\l_fghl__s_^hjZkk\_lZbihlhfmihq_jdih^_lkdbdhjy\ucDZ`_lky
[m^lhkmljZijhreZp_eZy\_qghklv
YklZjZxkvg_^mfZlvhlhfqlh^_eZlv^Zevr_AgZxfh_j_r_gb__s_\uc^_lfg_[hdhfY
\\yau\Zxkvg_ihgylgh\hqlhbahlqZygbywlhg_d^h[jmJZa\_[ue\bklhjbbq_eh\_q_kl\Zohlv
h^bgkemqZcdh]^Zijb^mfZgguc\hlqZygbbieZgkjZ[hlZe"Ih]ey^bl_gZkZfuo[h]Zluo
kqZkleb\uobm^Zqeb\uoex^_cFh`_l_eb\uk_[_ij_^klZ\blvdZdhgb\ijbklmi_[_ajZkkm^kl\Z
klZ\yl\k_gZdhg"Lhevdhg_m^Zqgbdbb^mlgZjbkdebrvihlhfmqlhmgbog_hklZ_lky\u[hjZ
AZ[Z\ghgh\ub]ju\Zxl\k_]^Zl_dhfm\ub]ju\Zlvg_h[yaZl_evgh
GhdZdhcmf_gy\u[hj"Lh[bfhckug?fmgm`gZihfhsvYaZk\hx`bagvlZdqZklh_]h
ih^\h^beqlhkhkq_lmk[blvkyfh`gh:dZd[u\uihklmibebhdZ`bkvgZfh_ff_kl_":\u[ugZ
qlhihrebjZ^bkh[kl\_ggh]hkugZ"
Yhldju\Zx[Zgdmib\ZbkZ`mkvaZdmohggucklhe=ey`mgZqZkugZqZehq_l\_jlh]hJZgh\Zlh
^eyZedh]heyghihkdhevdmdhg_pfh_]hk\_lZ[ebahdyj_rZx\uiblvIb\hoheh^gh_bb^_l
ohjhrh
G_ijhoh^blbfbgmludZdjZa^Z_lkyl_e_nhgguca\hghd
Wlhykeurmy]hehkEhj_gGZiv_Ijhklbl_dh]^Z\uiha\hgbebyg_fh]eZjZa]h\Zjb\Zlv
:obljhklb\Zfg_aZgbfZlv
Kq_]hwlh\u\ayeb"
:k_cqZk\ufh`_l_]h\hjblv"\ha\jZsZxkvydgZr_cl_f_
Lhevdhg_ihl_e_nhgmhl\_qZ_lhgZGZfgZ^h\klj_lblvkydZdhfgb[m^v[_ahiZkghf
f_kl_=^_fhcfm`g_[u\Z_l
Mf_gylmlaZm]ehfp_jdh\v_klv\rmldmij_^eZ]Zxy
Ohjhrh^Z\Zcl_lZfkh]eZrZ_lkyhgZgZiheghfk_jv_a_
�h]h\hjbebkvP_jdh\vKwglFwjbgZ=hf_jkljbl\IZeh:evlhHgZijZ\^ZdZlhebq_kdZy
GZ^_xkv\Zkwlhg_kfmsZ_l"
Yg_\hevghmeu[Zxkv?s_h^bgg_^h[jucagZdEhj_gGZiv_gZqbgZ_lfg_gjZ\blvkyLZdhghb
[u\Z_liheh`brv]eZagZ`_gsbgmbm`_g_\b^brvgbq_]h^Zevr_kh[kl\_ggh]hghkZZihlhf
gZqbgZ_lkylZdh_qlhkZfq_jlgh]mkehfbl
Yi_j_h^_\Zxkvqlh[uba[Z\blvkyhl[hevgbqgh]haZiZoZDlhfm`_gZkdhevdhyihfgxEhj_g
GZiv_ijb\e_dZl_evgZy`_gsbgZZ`bagvihegZkxjijbah\YgZ^_\Zxk\hxemqrmxkbgxx
jm[Zrdm\de_ldmevgygu_[jxdbbe_]db_lmnebQbsmam[uijbq_ku\Zxkv=ey^y\a_jdZeh
ijhdebgZxk_[yLuqlh^_eZ_rvDbi"G_fZe_gvdbc\_^vm`_
Ijh_oZ\iylvd\ZjlZeh\y^h[bjZxkv^hp_jd\bFZrbgmhklZ\eyxaZm]ehfP_jdh\vKwglFwjb
\_gqZ_lribevkm^Zqgh\uiheg_ggufjZkiylb_fudjZr_ggZy\[_eucp\_l^_j_\yggZyp_jdh\v
[hevr_ihoh^blgZZg]ebdZgkdmxq_fgZdZlhebq_kdmxLZdh\Zhkh[_gghklvk_\_jZDZebnhjgbb
ihgZqZemfh`gh[ulvkdhevm]h^ghkf_eufb\uau\Zxsbfgh\blh]_\k_h[yaZl_evgh
ij_\jZsZ_lky\g_qlhkihdhcgh_mf_j_ggh_bijhkl_gvdh_YagZxh^gh]hq_eh\_dZqe_gZ
e_\hjZ^bdZevghchj]ZgbaZpbbQ_jgu_iZgl_jui_j__oZ\r_]hkx^Z\]h^mLh]^Zmg_]h[ueZ
ijbq_kdZ\klbe_Znjhkh\_jr_gghg_\hh[jZabfuojZaf_jh\L_i_jvljb^pZlve_lkimklywlh
[_eucfm`qbgZihdmiZxsbclhevdhwdheh]bq_kdbqbklucyqf_gv
p_jd\bl_fghbijhoeZ^ghYh]ey^u\Zxkv?__s_g_lp_jd\b\hh[s_gbdh]hg_l
Ijbk_\gZkdZfvx\p_glj_]ey`mgZZelZjvGZ\_jom\bkblkljZ^ZxsbcOjbklhkY\wlhcp_jd\b
[ueq_luj_jZaZi_j\u_yijbr_ekx^Zkimkly^\_g_^_ebihke_hk\h[h`^_gbybalxjvfuB\
l_q_gb_ihke_^mxsbolj_og_^_evijboh^bedZ`^h_\hkdj_k_gv_Ykh[bjZekyklZlvgh\uf
q_eh\_dhfklZlvemqr_boh`^_gb_\p_jdh\v[uehqZklvxfh_]haZfukeZO\Zlbehf_gygZf_kyp
YhklZekyij_`gbflhevdh\hlq_klhex[byihm[Z\behkv
Ykeurm__rZ]baZkibghcH[hjZqb\ZxkvGZEhj_gGZiv_kgh\Zl_fgu_hqdbghg_l_h]jhfgu_
�Wlbg_[hevrb_kdjm]eufbkbgbfbkl_deZfbDZdm`hgZE_gghgZKbgydh\[hevr_g_l_c
g_q_]hkdju\Zlv
G_ihfgxqlh[u\ijhreucjZahgZ[ueZgZklhevdhohjhrZDh]^ZfuihagZdhfbebkvhgZg_
&#xh;&#xi_;&#xj;&#xuo;&#x;b;&#xph;&#x[;&#xue;&#xh;&#xkd;&#xju;&#xlh;
&#xZ;&#xl_;b;&#x^;&#xmj;&#xZp; b;b;&#xh;&#xqd;&#xZf; ;�\ua\ZeZmf_gyhkh[h]hbgl_j_kZhi_j\uoebph[uehkdjulhaZl_fb^mjZpdbfbhqdZfbZb
ihlhfwlZ`_gsbgZihdZaZeZkvfg_ilbp_ckebrdhf\ukhdh]hihe_lZkebrdhf[h]Zlhckebrdhf
djZkb\hcgZf_gyh[uqghde_\Zebl_qlhihijhs_
K_]h^gyEhj_gGZiv_\u]ey^blbgZq_GbdZdhc\uqmjghklb\h^_`^_^`bgkub`_elZynml[hedZ
HgZkfhljblkyfheh`_e_lgZiylvK_cqZki_j_^hfghch[uqgZy^_\mrdZ;ulvfh`_lhgZbf_ggh
lZdZygZkZfhf^_e_kh[jZggu_\o\hklk\_leu_\hehkudjZkb\u_jmdbqmlvqmlvfZdby`Z
HgZkZ^blkyjy^hfbkijZrb\Z_l
LZd\ui_j_^mfZeb"
Fg_gZf]gh\_gb_dZ`_lky[m^lhhgZ]h\hjblhfh_fdg_chlghr_gbb
G_bkdexq_ghmoh`myhlijyfh]hhl\_lZ
JZ[hlZijhklZy
GZ^_xkv\ug_khql_l_aZljm^h[tykgblv\q_fbf_gghhgZaZdexqZ_lky
u[m^_l_^_eZlvlhqlhmf__l_emqr_\k_]hBihemqbl_aZwlhklhlukyq^heeZjh\
:qlh`_ymf_xemqr_\k_]h"
HgZmeu[Z_lky\hl\_lHldju\kmfhqdm^hklZ_l^\ZebkldZ[mfZ]bbijhly]b\Z_lbofg_
^_e_?_him[ebdh\Zeb\h\j_fyijhp_kkZgZ^hfghcGZibkZebh[hfg_bh[Zn_jZodhlhju_y
ijh\_jgmehl^Zeb^he`gh_bZglbd\ZjghfmfZ]Zabgm\FZkkZqmk_lk_bfZobgZpbyfkijh^Z`_c
a_feb lhqg__[hehlZ\f\hNehjb^_bbklhjbbhg_\hklj_[h\Zgguo^_g_`guoi_j_\h^Zo\
Ghdk\bee_Ex[hc^jm]hcij_^ijbgbfZl_ev[ue[ukqZkleb\hqmlblvkygZkljZgbpZowlh]h`mjgZeZ
Gh^eyex^_cfh_]hjh^Z^_yl_evghklbwlhkf_jlbih^h[ghDlhfm`_ijbky`guoihke_lZdhc
klZlvbkeh`ghm[_^blv\k\h_cg_\bgh\ghklb
DZdfh`gh\_jblv`mjgZevghcklZlv_"\hafmsZxkvy
B\kZfhf^_e_`mjgZebkldZagZeZ\emqr_fkemqZ_hiheh\bg_Zn_jdhlhju_[uebgZfh_fkq_lm
dfhf_glmjZah[eZq_gbyDZjlhqghc^b_luOhly\klZlv_g_fZehbijZ\^ufhchl_p
^_ckl\bl_evgh[uefhr_ggbdhfbyk^_lkl\ZaZgbfZekywlbf^_ehfZdh]^Zfg_bkihegbehkv
^\Z^pZlvygZkZfhf^_e_j_rbeihklmiblv\GvxChjdkdbcmgb\_jkbl_l\umqblvkygZxjbklZb
[hevr_aZdhgug_gZjmrZlvghaZl_fhl_pmf_jZfZlvhklZeZkvh^bghdhc[_kihfhsghc`_gsbghc
yj_rbe\_jgmlvkyd_^bgkl\_gghfm\_jghfmaZgylbxbhiylvklZeh[e_]qZlvqm`b_dhr_evdb\k_fb
\hafh`gufbkihkh[Zfb
:fg_wlZbklhjbyihdZaZeZkvhq_gvjhfZglbqghcijbagZ_lkyEhj_g
k_^mfZxl[m^lh`bagvZn_jbklZwlhkiehrgZyjhfZglbdZDbghgZ^hf_gvr_kfhlj_lv
j_Zevghc`bagbh[bjZ_rvklZjbdh\ebrZ_rvkdjhfguojZ[hly]bogZdhie_gbcbah[jZ`Z_rv
bgl_j_kdmjh^eb\uf^_\bpZfqlh[u^h[jZlvky^hbo[Zgdh\kdh]hkq_lZGbq_]hjhfZglbqgh]h\
wlhfg_l?kebg_kqblZlvgZ[bluc^_gv]Zfbq_fh^Zgih^djh\Zlvx
Keh`b\ebkluihiheZfydeZ^mbo\dZjfZg
Bq_]h\uhlf_gyohlbl_"
u^he`guaZgylvkyfhbffm`_fhl\_qZ_lhgZbaZfhedZ_lkeh\ghwlZnjZaZ\k_h[tykgy_l
GhhkhagZ\qlhfg_lZdh]hh[tykg_gbyg_^hklZlhqgh^h[Z\ey_lYohqmqlh[u\uh[e_]qbeb_]h
dhr_e_dMdjZeb_]h^_gv]b
u`_gsbguqm\kl\bl_evgu_kha^ZgbyBf_gghihwlhfmy\k_]^ZhimkdZeklmevqZdihdZ[ue
`_gZl
ufgh]hhg_fagZ_l_"
G_hkh[_gghYlhevdhkeurZeqlh_keb\Zr_]hkmijm]ZjZahaeblvfZehg_ihdZ`_lky
G_laeblv_]hfh`ghIhiZ^Zlvkyg_evay
f_klhhl\_lZyih`bfZxie_qZfb
FuihagZdhfbebkvq_luj_]h^ZgZaZ^\kihfbgZ_lhgZFg_[ueh\hk_fgZ^pZlvY[ueZ
fh^_evxGbq_]hhkh[_ggh]hoh^beZk_[_ihih^bmfmFu\klj_lbebkvgZihdZa_FZmjbpbh
=ZeZgl_?fm[uehkhjhdr_klvHg\kdjm`befg_]heh\mDZlZegZebfmabgZoYe_lZeZkgbfih
\k_ckljZg_gZ_]hqZklghfkZfhe_l_@beZ\_]hhl_e_jhkdhrghfghf_j_Y\k_[jhkbeZjZ^b
g_]hhh[s_\k_
GmZl_i_jvhgbaf_gbeky"
HghdZaZekyg_lZdbfdZdbfy_]hk_[_ij_^klZ\eyeZ
b^bfhhgl_[y[v_lfuke_ggh]h\hjxy_cG_ih\_aeh[u\Z_lLZdmc^boehigm\^\_jvx
Yohqmmclbhlfm`Zghg_fh]m]h\hjblEhj_gkeh\ghijhqblZ\fhbfukeb
Wlh_s_ihq_fm"
Ghm\Zk`_gbq_]hbg_[uehdh]^Z\uih`_gbebkv
Y[umreZ_keb[ug_h^bgjZa]h\hj
DZdhc"
HgjZkkdZaZeqlh[m^_l_keby\a^mfZx_]h[jhkblv
Bqlh`_"kijZrb\ZxyohlyblZdagZxhl\_l
Hgg_ih`Ze__l\k_]hk\h_]hkhklhygbygh^hklZg_lf_gybaih^a_febZihlhf
Ehj_gaZfhedZ_lmkeurZ\rZ]bihaZ^bgZkYh[hjZqb\Zxkvb\b`mklZjmrdmkiZehqdhcFu`^_f
�ihdZhgZijhc^_lh[jZ\rbkv^hZelZjyklZjmrdZ\klZ_lgZdhe_gbbhleh`b\iZehqdmkdehgy_l
]heh\m\fhebl\_
Fm`kdZaZeqlhgZc^_lf_gyh[tykgy_lEhj_gBm[v_l
Bihwlhfm\uohlbl_mdjZklv\k__]h^_gv]b
Y`_g_]h\hjbeZqlhyZg]_emeu[Z_lkyhgZGhfg_gm`gu^_gv]bQlh[uk[_`Zlvug_
agZ_l_fh_]hfm`ZHgqm^h\bs_
DZd`_lZd"_^v`mjgZeIbieijbagZe_]hh^gbfbakZfuok_dkmZevguofm`qbg
kh\j_f_gghklb
@mjgZeZg_yaZ^mfqb\hhl\_qZ_lEhj_gkeh\ghijbihfbgZykemqZbdh]^Z_]hkeh`gh[ueh
gZa\Zlvk_dkmZevgufFg_gm`gu^_gv]bqlh[uk[_`Zlvhlg_]hYm_^mdm^Zgb[m^vFh`_l
^hfhcgZx]kljZguBeb\IZjb`Hky^m]^_gb[m^vbgZqgm\k_kqbklh]hebklZMf_gy\_^v_s_
\ky`bagv\i_j_^b
Kdhevdhy^he`_g[m^mmdjZklv"
G_agZxFh`_lfbeebhgh\^\Z^pZlv"
Gbq_]hk_[_m\ZkaZijhku
Ghmg_]hfbeebZj^u
�Z\Zcl_dZihkqblZ_fYdjZ^mm\Zr_]hfm`Z^\Z^pZlvfbeebhgh\:kZfihemqZxklhrlmd
Q_jlh\kdbs_^jh_\hagZ]jZ`^_gb_aZljm^u
GmeZ^gh:dZd^he`gh[ulvihkijZ\_^eb\hklb"DZdm\Zkijbgylh"
KqblZcl_f_gyk\h_]hjh^ZhnbpbZglhf\ohjhr_fj_klhjZg_Kdhevdh\uhklZ\bl__fmgZqZc"
�_kylvijhp_glh\
�ZeZ^gh\Zfu`_\hq_gvohjhr_fj_klhjZg_
�\Z^pZlvijhp_glh\
M`_bgl_j_kg__
�\Z^pZlvijhp_glh\hl^\Z^pZlbfbeebhgh\^heeZjh\
k_\_jgh
Wlh`_h]jhfgu_^_gv]b
Ghbm`bgjhkdhrguc
Ehj_gmeu[Z_lkyh[gZ`Zy[_amij_qghjh\gucjy^[_euoam[h\HgZgZdhg_pkgbfZ_lhqdbby\b`m
__]eZaZkbg_a_e_gu_dhrZqvb]eZaZ
:\umf__l_lhj]h\Zlvky
G_hkh[_ggh\hajZ`ZxyDZdjZawlh]hmf_gbyfg_\k_]^Zg_^hklZ_l
LZd\u\havf_l_kvaZjZ[hlm"
Ghlh]^Z[u\uihl_jyeb\k_rZgku
RZgku"GZqlh"
Fu\klj_qZ_fky\a]ey^ZfbbygZdhg_phkhagZxqlh[_amfZhlg__

GZ`Zj]hg_Zn_jbklh\aZ\e_dZeZwlhq_eh\_ddhlhjuc\ly]b\Z_l`_jl\m\Zn_jmHg\
[md\Zevghfkfuke_aZ\e_dZ_l_]hDZdijZ\behaZ\e_dZeZb]jZ_lgZ`Z^ghklb`_jl\u_]hls_keZ\bb
bebiheh\uobgklbgdlZoBeb`_bgZlhfbgZ^jm]hfbgZlj_lv_f

K_jv_agu_Zn_jukjh^gb\hkoh`^_gbxgZW\_j_kl=eZ\gh_\wlhf^_e_ih^]hlh\dZMki_o\_^v
aZ\bkblg_klhevdhhlmf_gbydZjZ[dZlvkyih]hjZfkdhevdhhlohjhr_cih^]hlh\dbDgZqZem
\hkoh`^_gbyj_amevlZlm`_ij_^hij_^_e_g?klvebm\Zk\k_gm`gh_qlh[ujZa[blveZ]_jv"M^Zehkv
eb\ZfgZgylvemqr_]hijh\h^gbdZbaf_klguo"k_ebm\Zk\ihjy^d_kha^hjh\v_f"G_ih`Ze_eb
eb\u^_g_]gZi_j\hdeZkkgmxwdbibjh\dm"Fh`_l_eb^h\_jblvkyl_fkd_fb^_l_"
Ij_`^_q_fdjZklv^\Z^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\y^he`_gm[_^blvkyqlhlueumf_gygZ^_`gh
ijbdjuluG_evayqlh[ufh_]hkugZba[bebbeb\hh[s_m[bebihdZy[m^mijh\hjZqb\ZlvZn_jm
i_j\mxhq_j_^vy^he`_gh[_ahiZkblvLh[b
DZdm[_^blv]Zg]kl_jZg_m[b\Zlvl\h_]hkugZ"k_ijhklhk^_eZclZdqlh[ui_j_^gbfaZfZyqbeZ
i_jki_dlb\ZgZ]j_lvjmdbKgZqZeZg_h[oh^bfh\klj_lblvkykgbfebphfdebpmkemqZ_k:g^j_
Kmkl_\bq_fIjhn_kkhjhf^_ehg_obljh_gZ^hijhklhiha\hgblv\^\_jv
MKmkl_\bqZhkh[gyd\jZchg_IZkbnbdOZclkHgdZdlhijbagZeky`mjgZebklZfqlhh[hkgh\Zeky\
KZgNjZgpbkdhihkdhevdmwlhl]hjh^ihoh`gZFhkd\mlZdhc`_k_jucoheh^guc]g_lmsbcIh
^hjh]_d_]hj_ab^_gpbby^mfZxqlhbahdhgkh[kl\_ggh]h^hfZ\IZkbnbdOZclkKZgNjZgpbkdh
�g_dZaZeky[ufg_lZdbfm`fjZqgufhfKmkl_\bqZihkljhbeh^bg`_e_agh^hjh`gucfZ]gZl\
_]h^uJ_ab^_gpbyba[_`Z\rZya_fe_ljyk_gbybih`ZjZ]h^ZaZgbfZ_lp_eucd\ZjlZe
_ebdhe_ighcjZ[hlunjhglhgu[Zr_gdZ\m]emgZjhqblh[h]ZlZy\g_rgyyhl^_edZdeZkkbdZ
�\bdlhjbZgkdh]hklbeyhf\udjZr_g\yjdh`_elucp\_lgZ\_jgh_qlh[ujZa]hgylvlhkdmhl
dhlhjhc\b^bfhgbdm^Zg_^_lvkydh]^Z`b\_rv\r_klgZ^pZlbdhfgZlghfhkh[gyd_kij_djZkguf
\b^hfgZaZeb\bfhklAhehlu_\hjhlZ
YhklZ\eyxfZrbgmgZmebp_bb^md^hfmHghdjm`_gkZ^hfk^_j_\vyfbqvbdjhgunb]mjgh
ih^kljb`_gu\nhjf_`b\hlguoe_[_^ydZ[ZgZkehgZ\k_odh]hohq_lkyeb[hm[blveb[h
kt_klvKZ^hdjm`_gdh\Zghcj_r_ldhcM\hjhlklhbl]jhfbeZ\dhklxf_kb^ys_fgZg_fdZd
rdmjdZgZkZj^_evd_mo_mg_]hfbgbZlxjgucgZmrgbdbfbdjhnhgb^ijbwlhfdZdm
ohdd_bklZ\lbZj_
A^jZ\kl\mcl_ijb\_lkl\mxy_]hYijbr_eih]h\hjblvk:g^j_Kmkl_\bq_f
u^h]h\Zjb\Zebkvh\klj_q_"kijZrb\Z_lhgky\gufjmkkdbfZdp_glhf
G_lijbagZxkvygh\ug_fh]eb[ui_j_^Zlvqlhijbr_eDbiEZj]h"Yhl_pLh[bEZj]hb
fg_[uohl_ehkvaZieZlblvfbkl_jmKmkl_\bqmh^bgfbeebhg^heeZjh\
HojZggbddb\Z_lkeh\ghkx^ZdZ`^uc^_gvijboh^ylg_agZdhfu_ex^bbij_^eZ]Zxlfbeebhg
^heeZjh\Hgih^ghkblfbdjhnhgdhjlmbqlhlh]h\hjblihjmkkdbYjZaebqZxkeh\ZDbi
EZj]hbLh[bghg_fh]mjmqZlvkyqlhhklZevgu_jmkkdb_keh\Zg_hagZqZxl`ZedbcklZjbdZg
;md\Zevghq_j_af]gh\_gb_hojZggbdhlju\Z_lkyhlfbdjhnhgZ
Fbkl_jKmkl_\bqih]h\hjblk\Zfbkhh[sZ_lhgIjhc^_fl_khfghc
Hgkhkdjbihfhldju\Z_l\hjhlZY\oh`m\kZ^Ba^hfZihy\ey_lky_s_h^bgjmkkdbc]jhfbeZM
g_]hdhjhldb_k\_leu_\hehkubh]jhfgu_ie_qbMf_gylZdh_hsms_gb_[m^lhyhqmlbeky\
jmkkdhflj_gZ`_jghfaZe_
Ih^gbfbl_ih`ZemcklZjmdbijhkblf_gy[ehg^bg
YkemrZxkvHgoehiZ_lf_gyih]jm^bbkibg_Hklhjh`ghhsmiu\Z_lfhrhgdmF_gyih^fu\Z_l
mkihdhblvboh[tykgb\qlhhjm^b_lZf_klvghybfm`_e_liylvg_ihevamxkvG_h[gZjm`b\gb
hjm`bygb[hf[u[ehg^bgijb]eZrZ_lf_gy\^hf
hc^yfuihiZ^Z_f\ijhklhjguc^\mowlZ`gucaZe\ufhs_ggucfjZfhjhfIhkdhevdm\[ulghklv
fhx[h]Zlufq_eh\_dhfwlhijh^he`Zehkvf_kypZ^\ZyijbkfZljb\Zek_[_ihoh`bc^hfy
agZxwlhblZevygkdZyiebldZDZjj_jZklhbfhklvxklhkhjhd^heeZjh\aZd\Z^jZlgucf_ljRbjhdZy
\bglh\Zye_klgbpZ\_^_lgZ\lhjhcwlZ`]^_klhbl^b\Zgqbdkdhlhjh]hfh`ghgZ[ex^ZlvaZ\oh^hf
DZdlhevdhfuaZoh^bf[ehg^bghklZgZ\eb\Z_lky
M\Zk_klvfh[bevgucl_e_nhg"ih\hjZqb\Z_lkyhgdhfg_
IhgZqZemy^mfZxqlh_fmgZ^hiha\hgblv[ulvfh`_l\Fbgkdihebqghfm^_emLhevdhihlhf
^hf_gy^hoh^blfh[bevgbdfh`ghaZijylZlvdmqmwe_dljhgbdb@mqdbjZ^bhehdZlhjudZf_ju
Y\ulZkdb\Zxk\hxFhlhjhembhl^Zx_fm
Dh]^Z\u[m^_l_moh^blvy\Zf_]h\_jgmh[_sZ_lhg
�Zm`\_jg_rvgbdm^Zg_^_g_rvky^mfZxy\kihfbgZyh^\mokhlgyo^heeZjh\dhlhju_
\ueh`beaZfh[bevgbddh]^Zlhllhevdhihy\beky\ijh^Z`_
;ehg^bg\_^_lf_gy\[hevrmxdhfgZlmkrbjhdbfbhdgZfbbadhlhjuohldju\Z_lky\b^gZkZ^
ohefihaZ^bg_]hbaZeb\KZgNjZgpbkdhlmfZg_\b^guhq_jlZgbyfhklZAhehlu_\hjhlZ
;ehg^bg`_klhfijb]eZrZ_lijbk_klvgZ^b\Zgbmoh^blYijbgbfZxkvh]ey^u\Zlv[_ehkg_`gu_
kl_guGZgbo\bkylh]jhfgu_ihehlgZdhlhju_gZ\k_]^ZhklZgmlky^eyf_gyaZ]Z^dhc
g_bfh\_jgu_nb]mjubp\_lZq_jgh_k[_eufdjZkgu_iylgZLhebr_^_\jukh\j_f_ggh]h
bkdmkkl\ZlhebaZjbkh\dbihebp_ckdh]hkf_klZij_klmie_gby
Kimklyg_kdhevdhfbgmlaZfh_ckibghckeurZlkyrZ]bH[_jgm\rbkvy\b`mdZd\dhfgZlm\oh^bl
om^hcfm`qbgZkj_^gboe_lHg\hqdZo\hehkukijhk_^vxOhaybg^hfZ^_ckl\bl_evghihoh`gZ
ijhn_kkhjZbfg_^Z`_gZf]gh\_gb_dZ`_lky[m^lhkZfh_kljZrgh_qlhhgfh`_lkhfghck^_eZlv
wlhihklZ\blv^\hcdmgZwdaZf_g_AZl_f\kihfbgZx_keb[ug_hgfh_]hkugZg_ba[beb[ug_
kehfZeb[u_fmgh]mZykZfg_i_j_im]Zeky[u^hkf_jlb
Kmkl_\bqih^oh^bldhfg_ijhly]b\Z_ljmdm
Fbkl_jEZj]h"
Yih^gbfZxkvk^b\ZgZb`fm_fmjmdm
DZdhcijbylguckxjijba^h[Z\ey_lhgkjmkkdbfZdp_glhf
Ylmlfbfhijh_a`Zeh[tykgyxyJ_rbe\hlaZkdhqblvgZ[ebgqbdbkbdjhc
Ijhn_kkhjbkdj_gg_m^b\e_g[m^lhyb\ijZ\^maZr_ei_j_dmkblvZhglZdg_\_`eb\hkhfghc
h[hr_ekygbq_]hg_ij_^eh`b\
:\uohl_ebq_]hgb[m^v"K_jv_agh"Fh`_lqZx"
Ihgylgh]h\hjblhg`_klhfijb]eZrZyf_gyijbk_klvohlykZfg_kZ^blkyGm^ZeZ^gh:
\ukh[kl\_gghdlh"
Qm_lfh_k_j^p_hgij_djZkghagZ_ldlhylZdhcJmkkdbc[Zg^bldhlhjuclj_[m_lqlh[uhojZgZ
h[ukdb\ZeZihk_lbl_e_c\iehlv^hfhrhgdbbhl[bjZeZfh[bevgu_l_e_nhgug_imklblkemqZcgh]h
ijhoh`_]h\k\hc^hfdexgm\gZkhfgbl_evgh_h[_sZgb_k^_eZlv_]h[h]Zq_gZfbeebhg^heeZjh\
Ghyj_rZxih^u]jZlv
Yhl_pLh[bEZj]hh[tykgyxyHg^he`_g\Zf^_gv]b
Fhlgm\]heh\hcKmkl_\bqhlfZob\Z_lkyhlfhbokeh\dZdhlgZ^h_^eb\uofhr_djhysboky\hdjm]
g_]h
K_cqZkfgh]b_\^he]Zohl\_qZ_lhg
G_kh\k_fykghlhebhgba\bgy_lkyqlhg_ihfgblfh_]hkugZlhebk_lm_lgZkh\j_f_ggh_
h[s_kl\h\p_ehf
Fhckugbf_e^_ehkh^gbfba\Zrboex^_cK_j_]hcDhklhijZ\hf
K_j_]hciulZ_lkyih\lhjblvhgghaZfhedZ_lk[blucklhedmIhlhf_]hhk_gy_l:ok
K_j_]hcLhevdhhgg_DhklhijZ\ZDhklhehf
�ZkK_j_]hcDhklhehfhfihijZ\eyxkvy
Kmkl_\bqih\hjZqb\Z_lkyd^\_jbbg_ih\urZy]hehkZah\_ldh]hlh
�bfZ
dhfgZlm\oh^bllhlkZfuc[ehg^bgKmkl_\bqqlhlh[ukljh]h\hjbl_fmihjmkkdbYihgbfZx
lhevdhkeh\hK_j_]Z
;ehg^bgdb\Z_lbbkq_aZ_l
?]hk_cqZkijb\_^mlh[tykgy_lfg_Ijhn_kkhjkeh\ghykh\k_f^mjZdbg_ihgyehq_fhg
ijhkbehojZggbdZ
&#xkd;&#xhj;&#x_;&#x; h;g;&#xZl;&#xm;&#xoh;&#x^b;&#xl;&#xK_;&#xj];&#x_c;&#x;&#xFg;&#x_;&#xkl;&#xhb;&#xl;&#xh];&#xjh;&#xfg;&#xuo;&#xm;&#xkb;ë&#xg_;&#xj;&#xZk;&#xkf;&#x_y;&#xlv;&#xky;&#x;�kdhj_\dhfgZlm\oh^blK_j]_cFg_klhblh]jhfguomkbebcg_jZkkf_ylvkyZ`_g_agZxqlh
f_gyjZa\_k_ebeh[hevr_\k_]hFh`_ldhklxfhl:jfZgbgZiye_ggucgZlmrmly`_eh\_kZ
ijbf_jgh^\Zf_ljZb\\ukhlmb\rbjbgm"Beb_]hrjZfhle[Z^hih^[hjh^dZkfZob\ZxsbcgZ
gZde_cdmdhlhju_^_lb^_eZxlgZOweehmbg"Beb\k_ijhbkoh^ys__\p_ehflbobcbls_^mrguc
jmkkdbc[Zg^blghijha\bsmIjhn_kkhjghkysbcwe_]Zglgu_hqdbdmib\rbc^hfk\b^hfgZaZeb\
mdjZkb\rbckl_gukh\j_f_ggufbdZjlbgZfbhdjm`Z_lk_[ygZdZqZggufbijb^mjdZfb
lbibqgufbi_jkhgZ`Zfbnbevfh\ijhkh\_lkdbo[Zg^blh\
K_j_]ZDhklhehfih^oh^bldhfg_
K_j]_cwlhl]hkih^bgDbcEZj]hij_^klZ\ey_lf_gyIjhn_kkhj
DbiihijZ\eyxy_]hDbiEZj]h
G_h[jZsZygZf_gy\gbfZgbyohaybg^hfZijh^he`Z_l]h\hjblvk]jhfbehc
Ml_[ydZdb_lh^_eZk_]hkughf"
K_j_]Zmeu[Z_lkyh[gZ`Zyg_jh\gucjy^am[h\ihoh`bogZam[vygh`h\db
�Zhl\_qZ_lhg
b^bfhmg_]hhklZehkvijbylgh_\i_qZle_gb_hl\q_jZrg_]hjZa]h\hjZkLh[b
Ihoh`_\uijZ\uih\hjZqb\Z_lkydhfg_Kmkl_\bq
IjbylghkeurZlv
R_klv^_kyllukyq
Kmkl_\bqdb\Z_lQlhlh]h\hjblK_j_]_ihjmkkdbblhlmoh^bl
AZq_f\uijbrebkx^Z"kijZrb\Z_lKmkl_\bqKihjblv"
G_ldhg_qghfhckug^_ckl\bl_evgh^he`_g\Zf
Gbq_]hg_fh]mkkh[hcih^_eZlv\wlhlkZfucfhf_gl\]heh\_mf_gyijhghkylky\hkihfbgZgby
dZdLh[bf_gyih^\h^beDZdwdaZf_gih[bheh]bbaZ\ZebedZd\e_lg_crdhe_gZ[_^hdmjbedZdba
mgb\_jkbl_lZ\ue_l_edZd_]hZj_klh\ZebaZlhj]h\exljZ\dhc
Ghmf_gy_klvd\Zf^_eh\h_ij_^eh`_gb_^h[Z\eyxy
:o^_eh\h_ij_^eh`_gb_db\Z_lIjhn_kkhjIhoh`_lZdhcjZa]h\hj_fmih^mr_Lh]^Z
^Z\Zcl_ijh]mey_fkyihkZ^mij_^eZ]Z_lhg
Hg\_^_lf_gyd^\_jb\kZ^_]hrZ]bhl^Zxlkywohfih^q_luj_of_ljh\ufihlhedhfFu\uoh^bf
�\kZ^knb]mjgufb^_j_\vyfb_gvk_]h^gyijhoeZ^gucg_[haZlygmehh[eZdZfbK^_eZ\g_kdhevdh
rZ]h\ygZludZxkvgZdmkl\nhjf_kehgZ
AgZ_l_qlhwlh"kijZrb\Z_lKmkl_\bq
GZ\_jgh_j_qvhdmkl_
Kehgg_j_rbl_evghhl\_qZxy
G_l\k_wlhhdb^u\Z_lhgrbjhdbf`_klhfbkZ^bhkh[gydb\b^gZaZeb\uagZ_l_qlh
wlhlZdh_"
G_lijbagZxkvy:qlh"
Wlhieh^ufgh`_kl\Zk^_ehdm^Zqguoijh^mfZgguok^_ehd
:ihgylghhlau\Zxkvy
LZdqlhm\ZkaZij_^eh`_gb_"
Yqmxdh]hlhaZkibghcH[_jgm\rbkvdk\h_fmm^b\e_gbxh[gZjm`b\Zx_s_h^gh]hdj_idh]h
hojZggbdZ\hehkumdhlhjh]hgZ\_jgh_lZdb_`_l_fgu_dZd\h^Z\Fhkd\Zj_d_Hgke_^m_laZ
gZfbhklZ\ZykvgZjZkklhygbb^_kylbf_ljh\Mg_]hlh`_fbgbZlxjgucgZmrgbdbfbdjhnhgYg_
keurZedZdhg\uoh^blba^hfZbg_\b^_e_]ha^_kv\kZ^m
Fhckug^he`_g\Zfr_klv^_kyllukyq^heeZjh\Yijh\_jgmh^gh^_ehbaZieZqm\Zf_s_
g_kdhevdhfbeebhgh\
�Kmkl_\bqijbgbfZ_l\b^ijhn_kkhjZh[^mfu\Zxs_]hgh\mxgZmqgmxl_hjbxZhgZkihkh[gZ
ihdhe_[ZlvmklhbgZdhlhjuoab`^_lky\kygZmdZghwlml_hjbxg_h[oh^bfhh[^mfZlv]hkih^ZIh
ebpm_]hgbq_]hg_evaykdZaZlvghKmkl_\bqy\gh\a\_rb\Z_l\k_aZbijhlb\Hg^hklZ_lbadZjfZgZ
iZqdmFZev[hjh;_j_lkb]Zj_lmbaZ`b]Z_lkibqdmAZdmjb\Z_laZly]b\Z_lkyb[jhkZ_l_s_
]hjysmxkibqdmgZljZ\mQmlvih]hj_\hgZaZlmoZ_l
L_fgh\hehkuchojZggbdih^oh^blgZ]b[Z_lky[_j_lkibqdmbhloh^blgZiheh`_ggh_jZkklhygb_
Kmkl_\bqgZ[ex^Z_laZfh_cj_Zdpb_c?fm\_k_eh
b^bl_"Wdhghfbq_kdZyl_hjby\^_ckl\bbWlhgZau\Z_lkykjZ\gbl_evgh_ij_bfms_kl\h
��Dhgp_ipbyZ\b^ZJbdZj^hmfZlvh^_eZomf_gyihemqZ_lkyemqr_q_fm[_^gy]bB]hjyBimklv
hg^Z`_g_hkh[_gghohjhr\ih^gbfZgbbkibq_dKmkl_\bq[jhkZ_lg_^h[juc\a]ey^gZB]hjy
hgg_lZdieho\wlhfdZd[ue[uy:mf_gyemqr_ihemqZ_lkyjZ[hlZlv]heh\hc
Hgqlhlh]h\hjbliZjgxihjmkkdb]hehk__]hqm\kl\m_lkyaeh[ZBkim]ZggucB]hjvih^[_]Z_ld
aZl_jyeky[jbeebZglblh]_hggZoh^blihl_jyggh_khdjh\bs_]heh\dmkibqdbDjhohlgmx
k]hj_\rmx]heh\dmkibqdbHojZggbdihdZau\Z_l__Ijhn_kkhjmbkgh\Zhloh^bl
IhljykZxs_]h\hjxy
:hldm^ZlZdZys_^jhklv"\ha\jZsZ_lkyKmkl_\bqdfh_fmij_^eh`_gbxAZq_fij_^eZ]Zlv
fg_g_kdhevdhfbeebhgh\^heeZjh\k\_jo^he]Z"
GZkZfhf^_e_y^he`_g[m^mihijhkblvdh_qlh\aZf_g
EZ^ghhl\_qZ_lhgkeh\ghbh`b^ZelZdh]hih\hjhlZ[_k_^u_^v\kykmsghklvwdhghfbdb
aZdexqZ_lky\h[f_g_h^gh]hgZ^jm]h_
�ZgZ\_jgh_ijhq_fg_\Z`gh
Yg_hklZgZ\eb\Zykvb^mddmklm\nhjf_e_[_^yLhgdhklvjZ[hlu\hkobsZ_lbaysgucdex\
ih^gylh_e_\h_djuehkeh\ghdmkl\hl\hl\ae_lblYijh\h`mjmdhcihbaysghcbah]gmlhc
e_[_^bghcr__:aZl_fih\hjZqb\ZxkvdKmkl_\bqm
K^Z_lkyfg_\uagZ_l_dlhylZdhc
Yfh][uh`b^ZlvqlhKmkl_\bqgZqg_l\k_hljbpZlvbfu[m^_f^Zevr_b]jZlv\kemqZcgh]h]hklyb
^h[jh]hohaybgZGhhgkebrdhfmf_g^Zb\j_fy_]hkebrdhf^hjh]hklhbl
�ZagZxuDbiEZj]h:n_jbklY\k_ijh\ZkagZx
Lh]^Z\u^he`guagZlvq_fyaZjZ[Zlu\ZxgZ`bagv
L_f`_q_fbyL_f`_q_fb=mqqbbKlb\_gMbggbJZevnEhj_g_^vijZ\^Z"uebrZ_l_
ex^_c^_g_]hklZ\eyy\aZf_gbeexabb
KiZkb[haZ^h[ju_keh\Z[eZ]h^Zjx_]hyohlybg_kh\k_fihgbfZx^_ckl\bl_evghebwlh
[ueb^h[ju_keh\Z
LZdqlh`_^jm]fhcZn_jbkl\uohlbl_hlf_gy"kijZrb\Z_lKmkl_\bq
Lhqlh\uohlbl_hlf_gyhl\_qZxyYkh[bjZxkv^Zlv\Zf\hafh`ghklv\eh`blv^_gv]b
\h^bgbafhbo[bag_kijh_dlh\
Ihgylgh
aZf_g\uihemqbl_qZklvijb[ueb
:hdZdhfijh_dl_\u]h\hjbl_"
;hxkvyg_fh]mwlh]hjZkkdZaZlvFh]mebrvaZ\_jblvqlh^b\b^_g^uh`b^Zxlky\_kvfZb
\_kvfZagZqbl_evgu_
:]Zdb\Z_lhgAZl_fih^mfZ\]h\hjblFg_gZ^gyoa\hgbeh^bg[bag_kf_gHg
\deZ^u\Z_l^_gv]bbkdexqbl_evgh\we_dljhggu_fZ]ZabguKeurZebgZ\_jgh_dgb]bq_j_a
Bgl_jg_lbghq_j_aBgl_jg_lH[m\vq_j_aBgl_jg_lB]jmrdbq_j_aBgl_jg_lBgl_jg_l
Bgl_jg_lBgl_jg_lQlhm]h^ghq_j_aBgl_jg_l
GZ^_xkvh\blZfbgZoj_qvg_aZoh^beZ"
Kmkl_\bqgbdZdg_hlj_Z]bjh\Z\gZfhxnjZamijh^he`Z_l
DZd[ulhgb[uehlhl[bag_kf_gh[_sZefg_]h^h\hc^hoh^g_f_gvr_ljb^pZlbijhp_glh\hl
\eh`_gbc
fh_fkemqZ_hg[m^_l[hevr_lml`_hl\_qZxy
IjZ\^Z"
Ym^\hx\Zrb\eh`_gbyaZ^\Zf_kypZ
Hgih\hjZqb\Z_lkydB]hjx\k__s_[e_^ghfmbbkim]Zgghfmg_hlhr_^r_fmhlbklhjbbkh
kibqdhc
B]hjvlukeurZe"=hkih^bgEZj]hij_^eZ]Z_lm^\hblvfhb\eh`_gbyaZ^\Zf_kypZLu[u
ihr_egZlZdmxk^_edm"
B]hjvjZkl_jygWlhhq_j_^gZyijh\_jdZ"Hgh[^mfu\Z_lhl\_lGZdhg_plbohg_m\_j_gguf
]hehkhfhl\_qZ_lohlyihbglhgZpbbhl\_l[hevr_ihoh`gZ\hijhk
G_l"
G_l"i_j_kijZrb\Z_lKmkl_\bqB]hjydZdlmibpmklm^_glZG_l"
G_lih\lhjy_lhojZggbd
YagZxdZdhgjZkkm`^Z_ldh]^Zbf__rv^_ehklZdbfbex^vfbdZdKmkl_\bqm\_j_gghklv\hl\_l_
\Z`g__q_fijZ\bevghklvkZfh]hhl\_lZBB]hjvkgh\Z]h\hjblklZjZykv\u]ey^_lvm\_j_ggh
Y^mfZxg_gZ^h\deZ^u\Zlv^_gv]b
G_l"_s_]jhfq_i_j_kijZrb\Z_lKmkl_\bqIh^hc^bkx^Z`_klhfijb]eZrZ_lhg
B]hjy
B]hjvgZim]Zggh\k_`_ih^oh^bl
Ijhn_kkhj\klZ_lkh\k_fjy^hfkgbfbojZa^_ey_l\k_]hg_kdhevdhkZglbf_ljh\
Lu[ug_\eh`be^_gv]b\^_ehdhlhjh_^he`ghm^\hblvl\hb^_gv]baZ^\Zf_kypZ"
Gmg_m\_j_gghijhly]b\Z_lB]hjvFh`_lb\eh`be[u
Hgkh\_jrbe[hevrmxhrb[dmKj_a\hklvxdhlhjhcyhlg_]hgbdZdg_h`b^ZeIjhn_kkhj
jZafZogmekybm^ZjbehojZggbdZihs_d_
Lub^bhl"Lu[ug_\eh`be^_gv]b\^_ehdhlhjh_m^\hbll\hb^_gv]baZ^\Zf_kypZ"LujZa\_g_
ihgbfZ_rv"Wlh`_r_klvkhlijhp_glh\]h^h\uo
�Zkh]eZrZ_lkyB]hjvS_dZ_]hiueZ_lL_i_jvihgbfZx
Gml_[ykhl\jZs_gb_f[jhkZ_lKmkl_\bqbfZr_ljmdhcB^bhlkx^Zhlihlhfmlhlub
ih^[bjZ_rvkibqdbZyjZ[hlZx]heh\hc
�Zg_kihjblB]hjv
Ihoh`_hojZggbdjZ^qlh_]hhlimklbebHghloh^bliylykvdZdbafmq_ggucijb^\hjguci_j_^
[_amfgufdhjhe_f
u^he`guijhklblvB]hjy]h\hjblfg_Kmkl_\bqba\bgyxsbfkylhghfHghq_gv]emi
GhkhkibqdZfbhgg_iehohh[jZsZ_lky\klmiZxkvyaZiZjgy
Kmkl_\bqj_rZ_l\_jgmlvkydgZr_ck^_ed_
Bkdhevdh`_y^he`_g\eh`blv\\Zrijh_dl"
Ohlyhl\_lfg_m`_ba\_kl_gy^_eZx\b^[m^lhijbdb^u\ZxgZoh^m
��Z\Zcl_ihkqblZ_fGm`_ggZqZevgucdZiblZeeyZn_juHnbkkgylvdhfivxl_judmiblv
hj]ZgbaZpbhggu_jZkoh^u[mo]Zel_jbyGZ^h[m^_lgZgylvq_eh\_d^\_gZ^pZlvGmb_s_ylmlyolm
ijbkfhlj_e
K_jv_agh"m^b\ey_lkyKmkl_\bq
Km^yih\k_fm\i_j_\h^_fhbrmldbfgh]hl_jyxl
G_lm\_jyx_]hyYijhklhihrmlbeGZkq_lyolu
LZdkdhevdh\blh]_"kijZrb\Z_lhg
B\u\_jg_l_^\_gZ^pZlv"
Dhg_qgh
EZ^gh]h\hjblhg]ey^ygZaZeb\m`_^mfZykh\k_fh^jm]hfL_ji_lvg_fh]mwlmih]h^m
Wlb\_qgu_k_ju_lmqb
�h]h\hjbebkv"i_j_kijZrb\Zxy
Yg_h`b^ZeqlhIjhn_kkhjlZde_]dhkh]eZkblkyGZ^h[uehijhkblv[hevr_
�Z^ZmklZehhl\_qZ_lhg:qlh_s_\uohl_ebhlf_gy"
Kh[ulbyjZa\b\ZebkvgZklhevdh[ukljhqlh\k_hklZevgh_mf_gy\ue_l_ehba]heh\u
:o^ZI_j\Zyijhkv[ZdZkZeZkv^_g_]:\lhjZyfh_]hkugZYohqmqlh[u_]hhklZ\beb\
ihdh_ihdZy[m^maZgbfZlvkyijh_dlhf
Ihgylgh
LZdihjmdZf"
�ZihjmdZfkh]eZrZ_lkyhg;hevr_\ugbhq_fg_ohlbl_ihijhkblv"
G_l
�bfZah\_lhghojZggbdZlZdlbohkeh\ghlhlklhblmg_]haZkibghc
�Dfh_fmm^b\e_gbxbfZihy\ey_lky[md\Zevghq_j_ag_kdhevdhk_dmg^
Fu\eh`bfr_klvfbeebhgh\^heeZjh\\gh\uc[bag_kijh_dl]hkih^bgZEZj]hh[tykgy_l
_fmKmkl_\bq
�ZIjhn_kkhj
Blui_j_^ZrvK_j]_xqlh[ulhlhklZ\bekugZfbkl_jZEZj]h\ihdh_
�ZIjhn_kkhj
�Dh]^Z\uhldjh_l_kq_lb[m^_l_]hlh\udi_j_\h^m^_g_]iha\hgbl_fbljbx]h\hjblhg
fg_Kq_lemqr_hldjhcl_\;Zgd_K_\_jghcDZebnhjgbbYkgbfbjZ[hlZxgZhkh[uomkeh\byo
Mf_gy_klvih^haj_gb_qlhhkh[u_mkeh\byaZdexqZxlky\h\ayldZojmdh\h^kl\mqlh[ul_
aZdju\Zeb]eZaZgZhlfu\Zgb_^_g_]b\hkh[uoij_fbyodhfivxl_jsbdZfqlh[ul_i_j_ibkZeb
ijh]jZffuhlke_`b\Zxsb_ih^hajbl_evgu_nbgZgkh\u_hi_jZpbbY\hkobs_gkf_ehklvx
Ijhn_kkhjZ
��Zb_s_bfZ
�ZIjhn_kkhj
=hehkhfZ]_glZbalmjbklbq_kdhcnbjfuhibku\Zxs_]hfZjrjmlwdkdmjkbbKmkl_\bq^h[Z\ey_l
?kebq_j_a^\Zf_kypZfbkl_jEZj]hg_i_j_\_^_lgZgZrkq_l^\_gZ^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\
m[_c_]h\f_kl_kkughf
�DZdbf_gghm[blv"mlhqgy_lbfZ
DZdaZohq_rv
�bfZmeu[Z_lky\hl\_l
Kmkl_\bqaZ^mfu\Z_lky?]hba\jZs_ggZyijbjh^ZgZf]gh\_gb_[_j_l\_jo
G_li_j_^mfu\Z_lhgG_dZdaZohq_rvLu\hkihevam_rvkydbkehlhc
�EZ^ghIjhn_kkhjhl\_qZ_ljZkkljh_ggucbfZYijZ\^Zg_m\_j_gihq_fmhgjZkkljhbeky
LhebjZ[hlZlvkdbkehlhciZjgxg_gjZ\blkylhebwlhlijbdZag_^ZkljZa\_jgmlvky_]hnZglZabb
K\Zfbijbylghbf_lv^_ehih\hjZqb\Z_lkydhfg_Kmkl_\bq

�hfhcy_^mihrhkk_1,Hghi_ley_lih]hjgufkdehgZfkdhlhjuohldju\Z_lky\b^gZ
aZjhkrb_fh``_\_evgbdhf^hebgub]hem[u_ha_jZHq_gv`b\hibkgZymfbjhl\hjyxsZydZjlbgZ
FZehdlhagZ_lghwlhrhkk_ijhe_]Z_lZddmjZlihebgbbjZaehfZKZg:g^j_ZkFZrbgukeh\ghih
e_a\bx[jbl\uijhkdZevau\Zxlf_`^\mol_dlhgbq_kdboieblKh[_boklhjhgijhklbjZxlky^\Z
h]jhfguoih^a_fguodhglbg_glZdZ`^ucbadhlhjuo[hevr_\k_cK_\_jghc:f_jbdbLu
\ha\urZ_rvkygZ^l_fkZfuff_klhf]^_^\_klhjhgua_febklygmludZd^\Zr_edh\uoehkdmlZ
]hlh\uo\ex[hcfhf_glhlhj\Zlvky^jm]hl^jm]ZDZ`^ucjZaijh_a`Zya^_kvygZoh`mgZ]ey^gh_
ih^l\_j`^_gb_k\h_cl_hjbbaZdjZkhlhc\k_]^Zqlhlhijyq_lkybm\k_]hkZfh]hij_djZkgh]h_klv
hkh[Zyg_aZf_lgZyki_j\h]h\a]ey^Zp_gZ
Y_^mgZx]kr_klvxfbeebhgZfb^heeZjh\gZhkms_kl\e_gb_fh_]hieZgZi_j_^b[hevrZyb]jZ
Mf_gy^Z`_mqZsZ_lkyimevkZ^urZlvijboh^blky]em[`_WlhfZrbgZevgZyj_ZdpbydZdm
kijbgl_jZgZklZjl_ghf_gywlhg_[_kihdhblYagZxqlhh[j_q_gbrZgkh\gZmki_omf_gyg_lgh
k^jm]hcklhjhgugZ^he]heb[uf_gyo\ZlbehhklZgvkyyjZ[hlZlv\obfqbkld_"Kdhevdh_s_
ib^`Zdh\b[jxdkfh][ukgylvk\_rZehd"Kdhevdhiyl_ghlfZdZjhgkfh][uihf_lblv
nemhj_kp_glghce_glhc"AZ\ljZyiha\hgxBf_ev^_bh[tykgx_cqlh^he`_gm\heblvkyihkdhevdm
^he`_gaZgylvkyg_hleh`gufbk_f_cgufb^_eZfbHgZ\k_ihcf_lb\a^hogm\kijhkblDbi
^hjh]hcgmaZq_f"JZa\_lug_agZ_rvq_f\k_wlhaZdhgqblky"Yg_gZc^mqlhhl\_lblv\_^v
Bf_ev^Z[m^_lijZ\Z?kebfg_ih\_a_l\k_aZdhgqblkylxjvfhc?kebg_llh\iheg_h`b^Z_fhc
ij_`^_\j_f_gghckf_jlvx
Gh^jm]h]h\uoh^Zyg_\b`mYgm`_gkugm?kebyg_ihfh]mLh[bhgih]b[g_lGZf]gh\_gb_
f_gyhk_gbehyhdZaZeky\wlhckblmZpbbg_ijhklhlZdB^hjh]bdhlhju_fu\u[bjZ_f
ij_^hij_^_e_guaZjZg__Ij_^hij_^_e_guj_r_gbyfbk^_eZggufbfgh]bfb]h^ZfbjZgvr_Zlhb
^hgZr_]hjh`^_gby:dh]^ZgZfdZ`_lky[m^lhfu^_eZ_f\u[hjlhgbdZdh]h\u[hjZgZkZfhf
^_e_g_lFhykm^v[Zkm^v[Zq_eh\_dZihiZ\r_]h\lxjvfmEhfihd[ueZhij_^_e_gZ\lhl
^_gvdh]^Zmf_edh]hfhr_ggbdZDZjehkZEZj]hjh^bekykugDZjehkEZj]hhlghkbekydg_fm
\_kvfZijhoeZ^ghb\_qghihij_dZeghebrvihlhfmqlh_]hkh[kl\_gguchl_ph[oh^bekykgbflZd
`_Y`_h[j_q_gbebih\lhjylv_]hhrb[dbbebiulZlvkybkdmiblv_]h]j_ob`_jl\mykh[hcjZ^b
kugZGZfg_[_^u^he`guaZdhgqblvkyj_rZxyybkdmiex\k_gZrb]j_ob
IZeh:evlhykt_a`Zxkrhkk_1,gZKwg^Obeejhm^GZ\_jgh_yj_rbeih_oZlvlZdg_baaZ
`b\hibkguo\b^h\gZh\jZ]bZbaaZjZkiheh`_gghclZfKlwgnhj^kdhc[hevgbpu]^_e_`blLh[b
YhklZ\eyxfZrbgmgZih^a_fghciZjdh\d_kemqZcl_i_jvm`_g_wdklj_ggucbih^gbfZxkv
gZ\_joqlh[uaZ[jZlvkugZjZqb]h\hjbebqlh^g_f_]h\uibrmlYij_^eh`mLh[bih`blvm
f_gy^Z`_kiZlviheh`mgZdjh\ZlvkhkehfZgghcgh]hcblj_sbgZfb\^\moj_[jZogZihemhg
kiZlvg_kfh`_lMoZ`b\ZlvaZgbf[m^_lg_ijhklhgZ^h[m^_lihfh]Zlvfulvkydhjfblv
ijb^mfu\Zlv\kydb_aZgylbyiZjZee_evghijh^mfu\ZyZn_jmGhy]hlh\L_i_jvyaZjmqbeky
h[_sZgb_fIjhn_kkhjZbLh[bohly[ugZdZdh_lh\j_fy\[_ahiZkghklbB^eyg_]hb^eyf_gy
[m^_lemqr__kebhg[m^_ljy^hfJZa\_fh]mymimklblvrZgkkgh\ZklZlv_fmhlphf
Ih^gy\rbkv\ebnl_gZ\lhjhcwlZ`ygZijZ\eyxkvdiZeZl_\dhlhjhc\q_jZe_`ZeLh[bghf_gy
hklZgZ\eb\Z_lf_^[jZl
Yijbr_eaZkughfLh[bEZj]hHg\klh\hkvfhciZeZl_
Lh[bEZj]h"i_j_kijZrb\Z_lf_^[jZl:_]hm`_\uibkZeb
Yg_ihgbfZxs_]ey`mgZg_]hHg_s_jZaijh\_jy_lihdhfivxl_jm
k_\_jghuibkZekyhdhehqZkZgZaZ^
DZdwlh"Hgoh^blvlhfh`_l"
LZdhgg_h^bgm_oZeFZlvaZ[jZeZ
Q_jlh\dZK_ebyHiylvkZfh_keh`gh_[_jmgZk_[yyaZy\eyxkv[_aijb]eZr_gby\hkh[gyd[hkkZ
jmkkdhcfZnbb\uly]b\Zxbag_]hh[_sZgb_g_ljh]ZlvkugZbl_i_jvfh]mihieZlblvky]heh\hc
ZK_ebydjZ^_lmf_gyih[_^mijhklhaZy\b\rbkv\ihke_^gbcfhf_gl\[hevgbpmbmkljhb\Lh[b
lhj`_kl\_ggh_\ha\jZs_gb_^hfhc
GZ\_jgh_mf_gyebphkdjb\behkvhlaehklbihkdhevdmf_^[jZl^Z`_ihbgl_j_kh\Zeky
Fbkl_jEZj]h\u\ihjy^d_"
k_ohjhrhiulZxkvmeu[gmlvkyyIhoh`_fujZafbgmebkv
HgbgZ\_jgh_m`_^hfZ\Zk`^ml
IZj_gviulZ_lkyf_gyijbh[h^jblvghdkh`Ze_gbxijZ\hglhevdhgZiheh\bgmHgb
^_ckl\bl_evgh^hfZghg_`^mlf_gy
KiZkb[h
Ym_a`Zxba[hevgbpub\u\hjZqb\Zxh[jZlghgZKwg^ObeeYg_^he`_gaZpbdeb\ZlvkygZLh[bb
K_ebbb[_alh]haZ[hlo\ZlZ_lgZ^hiha\hgblvgZjZ[hlmbm\heblvkygZqZlvjZajZ[Zlu\ZlvieZg
Zn_jugZgylvex^_cijbdbgmlv\hafh`gu_\ZjbZglujZa\blbykh[ulbcGhy\k_jZ\ghaheY
kh[bjZxkvhldZaZlvkyhl\k_]hhlh[u^_gghklbbkdmdbdhlhjhcylZd^he]hbkdZebfg_ohl_ehkv
[umkeurZlvohlviZjmkeh\[eZ]h^Zjghklb
Y^hklZxfh[bevgucbadZjfZgZbgZ[bjZxghf_jK_ebbIhke_q_luj_o]m^dh\kjZ[Zlu\Z_l
Z\lhhl\_lqbduiha\hgbebK_ebbbDZjemGZkk_cqZkg_l^hfZIh`ZemcklZhklZ\vl_gZf
khh[s_gb_Yg_h`b^ZemkeurZlvfm`kdh_bfyY^Z\ghg_a\hgbe[u\r_c`_g_bihgylbyg_
bf_eqlhhgZkd_flh\klj_qZ_lkyg_]h\hjym`hlhfqlh`b\_l\f_kl_IulZxkvij_^klZ\blvk_[_
fukebLh[bijbdh\Zggh]hd^b\Zgm\lh\j_fydZd_]hfZlvbg_agZdhfucfm`qbgZaZgbfZxlky
ex[h\vxaZkl_gdhc
Gbq_]hg_]h\hjyy\_rZxljm[dmBlmlfg_\]heh\mijboh^bl_s_h^gZfukevIjZ\bevguc\u[hj
p_g_gkZfihk_[_bg_klhbl`^ZlvaZg_]h[eZ]h^Zjghklb
?s_jZa\k_\a\_kb\yijboh`mdaZdexq_gbximklvlZdgh\k_jZ\ghfh]eb[ubiha\hgblv

Ohlbl_ygZmqm\Zkijh\hjZqb\ZlvZn_jm;Zgdh\kdbcbgki_dlhj"
hi_j\uogZc^bl_`_jl\mEmqr_\k_]hih`beh]hq_eh\_dZgh]h^blkyijZdlbq_kdbex[hc
=eZ\gh_mkeh\b_qlh[uq_eh\_d`beh^bgIhwlhfmih^hc^ml\^h\ub\^h\puZ_s_ex^b[_a
^jma_cbk_fvbh^bghdb_gZklhevdhqlhl_e_nhgguca\hghdg_agZdhfh]hq_eh\_dZ[m^_l^eygbo
kqZklv_f
Ihke_lh]hdZd\uhij_^_ebebkvk`_jl\hcg_h[oh^bfhkh[jZlvbgnhjfZpbxZfihgZ^h[blky
ghf_j[Zgdh\kdh]hkq_lZb_s_g_iehoh[ujZa^h[ulvkibkhdihke_^gbo[Zgdh\kdbohi_jZpbc
Lhevdhg_gZ^h\aeZfu\Zlvdhfivxl_jgu_kbkl_fu[Zgdh\IjhklhaZ]eygbl_\ihqlh\ucysbd
:\hl_s_ijb_fqbd\^hf_]^_h^bgh[sbcihqlh\ucysbdgZ\k_d\ZjlbjuijhklhkehfZcl_
aZfhdysbdZJZgvr_q_fq_j_aiZjm^g_c_]hg_ihqbgyl:ihke_lh]hdZdijb^_lihqlZevhgijhklh
\ugvl_ibkvfZuihqm\kl\m_l_k_[ygZjdhfZghfgZnZjfZp_\lbq_kdhfkdeZ^_Bsbl_ibkvfZhl
:f_jbdZgkdhcZkkhpbZpbbi_gkbhg_jh\
Dh]^Zd\Zf\jmdbihiZ^_l[mfZ]Zhkhklhygbbkq_lZ`_jl\ug_kbl___^hfhcK^_eZcl_dhibx
aZi_qZlZcl_dhg\_jlbhlhrebl_Z^j_kZlm
Ih^h`^bl_g_^_ex
Ihke_wlh]hgZqbgZ_lkykZfh_\_k_eh_Iha\hgbl_ihl_e_nhgmIj_^klZ\vl_kvkdZ`_fNjwgdhf
FZjebbgki_dlhjhf[ZgdZMwekNZj]h beb\dZdhflZf[Zgd_kq_lm\Zr_c`_jl\u\fKdZ`bl_
qlhgb[m^v\jh^_wlh]h
�Fbkl_j`hgkmgZk\hagbdeZg_hq_gvijbylgZykblmZpbyDZdfuih^haj_\Z_fh^bgba
kem`Zsbo\\Zr_fhl^_e_gbbdjZ^_l^_gv]bkhkq_lh\deb_glh\lhfqbke_bk\Zr_]h
;h`_fhc\hkdebdg_l`_jl\ZBkdhevdh`_[uehmdjZ^_gh"
H^gmk_dmg^myk_cqZkijh\_jxhl\_lbl_\uGh_kebg_\hajZ`Z_l_ykgZqZeZ
m^hklh\_jxkvqlhbf_ggh\uy\ey_l_kv\eZ^_evp_fkq_lZ
umihfyg_l_h^_lZeyohdhlhjuomagZebbamdjZ^_ggh]hibkvfZ
Ghf_j\Zr_]hkq_lZ\_jgh"kijhkbl_\uLj_lv_]hfZjlZ\u\g_kebgZkq_l
r_klvkhlk_fv^_kyliylv^heeZjh\ijZ\bevgh":iylgZ^pZlh]hfZjlZkgyebiylvkhl^heeZjh\
ijZ\bevgh"
�ZZqlh"m^b\blky`_jl\Z
Wlh]hybhiZkZekyIhoh`_^_gv]bm\Zk\k_`_djZebh\j_fyihke_^g_]hkgylbygZebqguok
\Zr_]hkq_lZ[uehkibkZghgZklh^heeZjh\[hevr_h[s_ckeh`ghklbkgZqZeZijhreh]h]h^Zk
\Zr_]hkq_lZ[uehmdjZ^_ghhdheh^\molukyq^heeZjh\
=hkih^bjZa\hegm_lky`_jl\ZDZdyfh]g_aZf_lblvwlh]h"
Ijhimklbl_\hijhkfbfhmr_cIjh^he`Zcl_
�Fbkl_j`hgkgZfhq_gvgm`gZ\ZrZihfhsvFuohlbfihcfZlv\hjZkihebqgufLZd[m^_l
ijhs_\_jgmlv\ZfmdjZ^_ggu_^_gv]bDlhfm`_y^he`_gkh\k_chl\_lkl\_gghklvxaZy\blvqlh
[ZgdMwekNZj]hij_^eZ]Z_lgZ]jZ^m\lukyqm^heeZjh\aZihfhsv\ihbfd_ij_klmigbdZ
@_jl\Zdwlhfmfhf_glm[m^_lm`_gZdjxqd_jZkkljh_ggZybaaZdjZ`bbij_^\dmrZxsZygZ]jZ^m
\lukyqm^heeZjh\
�Q_fyfh]mihfhqv"kijhkblfbkl_j`hgk
k_ijhklhMgZk_klv^h]Z^dbdZdbf_gghwlhlkem`Zsbckibku\Z_l^_gv]bkhkq_lh\ghhgb
lj_[mxlih^l\_j`^_gbyDZd\uagZ_l_\k_ijhbkoh^ys__\[Zgd_aZibku\Z_lkydZf_jZfbke_`_gby
GZfgZ^h[m^_lhq_gvlsZl_evghbamqblvaZibkbG_h[oh^bfhqlh[u\uk_]h^gyijbreb\
hl^_e_gb_[ZgdZ\qZk^gybkgyebkhkq_lZq_luj_lukyqb^heeZjh\klh^heeZjh\ufbdmixjZfbGh
\ug_^he`guijbdZkZlvkyd^_gv]ZfIhijhkbl_kem`Zs_]hi_j_kqblZlv^_gv]biheh`blvbo\
dhg\_jlbaZi_qZlZlv_]h
EZ^ghkh]eZkblky`_jl\Z
�Fbkl_j`hgkb_s_h^bg\Z`gucfhf_glYg_agZxkdhevdhkhljm^gbdh\\Zr_]hhl^_e_gby
aZf_rZgh\wlhcbklhjbbIhwlhfmih`ZemcklZgbdhfmgbkeh\Zh[hi_jZpbb?keb\uohlvdhfm
�Dhg_qghhl\_lblfbkl_j`hgk
Ihke_lh]hdZd\ukgbf_l_q_luj_lukyqb^heeZjh\gZ^h[m^_lhkfhlj_lvkh^_j`bfh_dhg\_jlZ
Ihwlhfm\Zfijb^_lkyih^t_oZlvgZiZjdh\dmaZkmi_jfZjd_lhfD_cfZjlLZf\Zk\klj_lblfhc
gZiZjgbdbgki_dlhjKfblHgijh\_jbl^_gv]bu\k_ihgyeb"
��ZkdZ`_lfbkl_j`hgk
qZk^gy\uhlijZ\bl_k\h_]hkhh[sgbdZgZiZjdh\dmBgki_dlhjKfblih^t_^_ld`_jl\_bky^_l
\_]hfZrbgmIjhlyg_l_fm\babldmgZdhlhjhc[m^_lgZibkZghqlhlh\jh^_KwfKfblKem`[Z
[_ahiZkghklb[ZgdZMwekNZj]h
G_iehohkjZ[hlZghiho\Zebl`_jl\mKwfKfbl
:aZl_fihijhkbldhg\_jlbijh\_jbl_]hkh^_j`bfh_Hgkdjmime_aghi_j_ibr_lghf_jZ\k_o
[ZgdghlgZebkl[mfZ]bkgZ^ibkvxIjhlhdhehkfhljZ
Ihke_q_]hbgki_dlhj\uibr_ld\blZgpbxgZq_luj_lukyqb^heeZjh\bhl^Zkl__`_jl\_kh
keh\Zfb
G_ihl_jycl_d\blZgpbxDh]^ZjZkke_^h\Zgb_[m^_laZdhgq_ghfu\_jg_f\Zfwlb^_gv]bb_s_
\uieZlbf\hagZ]jZ`^_gb_\jZaf_j_lukyqb^heeZjh\Lhevdhg_ihl_jycl_d\blZgpbx
EZ^ghhl\_lbl`_jl\Z:^Zevr_fg_qlh^_eZlv"
ha\jZsZcl_kv^hfhcb\_^bl_k_[ylZdkeh\ghgbq_]hg_ijhbahrehFuk\Zfb\_q_jhf_s_
�k\y`_fkybjZkkdZ`_fdZdijh^\b]Z_lkyjZkke_^h\Zgb_Ghy\Zkijhrmfbkl_j`hgkgbdhfmgb
keh\ZFum`_^Z\ghaZgbfZ_fkywlbf^_ehf?kebk_cqZkijhbahc^_lml_qdZbgnhjfZpbblh\k_
mkbebyijhiZ^ml^Zjhf
�YihgbfZxkdZ`_lfbkl_j`hgk
�Ihb^__bafbkl_jZ`hgkZfh`gh\u`Zlv_s_Ohlbl_[hevr_^_g_]"Iha\hgbl__fm\_q_jhf
ij_^klZ\vl_kvbgki_dlhjhfFZjebIh[eZ]h^Zjbl_aZohjhrmxjZ[hlmKdZ`bl_qlhk_]hihfhsvx
m^Zehkvkmablvkibkhdih^haj_\Z_fuo^h^\molj_oq_eh\_d?s_iZjZlZdbohi_jZpbcb
ij_klmigbdZfh`gh[m^_l\uqbkeblv
Hj]Zgbamcl__s_iZjmlZdbohi_jZpbcaZdZgqb\Zxsboky\klj_q_ckbgki_dlhjhfKwfhfKfblhf
�Dh]^Zkfbkl_jZ`hgkZ[m^_lg_q_]h[jZlvbeb_keb\u\^jm]mkeurbl__^\ZaZf_lgu_ghldb
khfg_gby\_]h]hehk_bkq_agbl_gZg_kdhevdhg_^_evIhlhf\ukfh`_l_\_jgmlvkybkhj\Zlvdmr

_q_jgZqbgZ_lkykl_e_nhggh]ha\hgdZIbl_jmJmfmfh_fmijh]jZffbklmIbl_jg_h`b^Zef_gy
mkeurZlvY^Z\ghg_hl\_qZegZ_]ha\hgdbihkdhevdmmf_gyg_[ueh^_g_]qlh[ujZkieZlblvkyk
gbfaZ0U9LWDPLQFRPBl_i_jvfh_g_h`b^Zggh_ihy\e_gb_hdZau\Z_lky^eyIbl_jZkjh^gb
y\e_gbxZjoZg]_eZ=Z\jbbeZ
Dbi]h\hjblhgAZq_flua\hgbrv"
Yl_[_^_g_]^he`_gh[tykgyxyQ_j_ag_kdhevdh^g_cykfh]mklh[hcjZkieZlblvky
�ZeZ^ghhl\_qZ_lhg
Ibl_j\oh^bl\]jmiimemqrboijh]jZffbklh\Kbebdhgh\hc^hebguhlebqb_hl[hevrbgkl\Z
k\hbodhee_]mdhlhjuo_klvihklhyggZyjZ[hlZbodZdfhjkdboi_ohlbgp_\hlijh]jZffbjh\Zgby
[jhkZ_lbah^ghc]hjyq_clhqdb\^jm]mxHgbjZ[hlZxl\j_f_gghkiZkZxlhdZaZ\rb_kygZ
]jZgbijhiZklbijh_dluaZdZgqb\ZxljZ[hlm\g_\hafh`ghdhjhldb_kjhdbi_j_ibku\Zxl
bmfgh]bo^Z`__klvZ]_gludZdm[_ck[hebklh\dhlhju_ijh^Zxlmkem]bk\hbodeb_glh\l_f
dlh[hevr_ij_^eh`bl
LZdZyjZ[hlZ^eblkyhdhehf_kypZbgh]^Z^\Zbebljbihke_q_]hwlbj_[ylZbkq_aZxlgZihe]h^Zba
gZr_cj_Zevghklbkljm^hmkljhckl\hfbaZjZ[hlghcieZlhcHgbaZgbfZxlkyk_jnbg]hfgZhkljh\_
Iomd_lm_a`Zxl\G_iZebeb`_ijhklhkb^ylkb^g_f\d\Zjlbjd_\IZeh:evlhihdZ^_gv]bg_
dhgqZlkybbfkgh\Zg_ijb^_lky\hij_db\k_fk\hbf`_eZgbyfgZclbih^jZ[hldmbgZqZlv\k_k
gZqZeZ
Ibl_jgZqZea\hgblvfg_kijhkv[hcaZieZlblvl_g_kdhevdhlukyq^heeZjh\dhlhju_y^he`_g_fm
aZjZ[hlmg_^_ebljbgZaZ^Ih^haj_\Zxbf_gghlh]^Zmg_]hklZebdhgqZlvky^_gv]bbhgp_ieyeky
aZex[mx\hafh`ghklv^Z`_lZdmxijbajZqgmxdZd^_gv]baZ0U9LWDPLQFRPhlkjhqblvlhl
^_gvdh]^ZgZ^h[m^_lhiylvjZ[hlZlv
:l_i_jvdh]^ZykZf_fma\hgxbij_^eZ]Zx^_gv]bIbl_jmm`_\k_jZ\ghAgZqbljZ[hlmhg
gZr_e
Gbq_]hkljZrgh]hDbi]h\hjblhgHl^Zrvdh]^Zkfh`_rv
Wlh^mjgu_\_klbb^eyf_gyb^ey\k_]hfh_]hieZgZFg_Ibl_jJmfgm`_g]heh^guf^h^_g_]
Lu`_f_gyagZ_rvyq_eh\_dkeh\Zm\_jyxy_]hYl_[_^he`_gby]hlh\klh[hc
jZkieZlblvky
GZkZfhf^_e_^h[Z\eyxyijhk_[yyihqlb]hlh\jZkieZlblvky;m^m]hlh\dh]^ZKmkl_\bq
i_j_\_^_l^_gv]bZwlhkemqblkyq_j_ag_kdhevdh^g_c
Ghwlhf_ehqb
IhkemrZcklZjbgZ\hh[s_lhyohl_eklh[hcih]h\hjblvMf_gygh\ucijh_dlFg_[u
ijb]h^bekyl\hckh\_l
Wo\a^uoZ_lIbl_jBa\bgb^jm`bs_ghylhevdhqlhih^ibkZekygZgh\mxjZ[hl_gdm
KeurZeijhlmdhfiZgbxdhlhjZydmibeZEbgmdk"AgZ_rv\_^vqlhhgbkh[bjZxlkyaZimkdZlv
k\hcijh_dlm`_q_j_aljbf_kypZ"
�Z\jmy
:ijh_dlZlhgbdZdh]hihdZb\ihfbg_g_l^h\hevghaZy\ey_lIbl_jkeh\ghfg__klv^hwlh]h
^_eh
�Zqlhlu]h\hjbrv
h[s_fy[m^mgZgbojZ[hlZlv^hk_gly[jyGZf_gyg_jZkkqblu\ZcLum`ijhklb
�Zgbq_]hYg_kh[bjZekygZgbfZlvl_[yJZ[hlZwlZg_kZfZyyaZfhedZxihlhflboh
aZdZgqb\ZxnjZamdhr_jgZy
Gbq_]hk_[_
Fg_ijhklhgm`_gkh\_lB\k_Fh`_lih^dbg_rviZjmb^_c"Ihl_ogbq_kdhcqZklb
DZdybh`b^ZegZf_dgZg_aZdhgghklvfh_]hij_^ijbylbyjZaaZ^hjbeIbl_jZHg\kxk\hx`bagv
ijh\_ei_j_^wdjZghffhgblhjZkha^Z\Zyijh]jZffuKZfh_kljZrgh__]hij_klmie_gb_wlh
ojZg_gb_dZevygZ^eyfZjbomZgujZaf_jhfklm[mBy^eyg_]h_^bgkl\_ggZyk\yavkl_fghcb
m\e_dZl_evghcklhjhghc`bagbG_m^b\exkv_kebhg\kihfbgZ_lfh_bfy\kydbcjZadh]^Zohq_l
ijhba\_klb\i_qZle_gb_gZ`_gsbgmIhfgbl_lh]hiZjgybaDZjlhqghc^b_lu]h\hjblhg
gZ\_jgh_kb^ykh[t_dlhfk\hbo\h`^_e_gbc\dZdhfgb[m^vfjZqghf[Zj_dhlhju_hglZd
klj_lblvkyfufh`_faZy\ey_lq_j_kqmj\ha[m`^_ggucIbl_j
Lum\_j_g"^jZagx_]hyMl_[y`_gh\ZyjZ[hlZ
Ghfu`_ijhklhih[helZ_f"L_[_\_^vijhklhgm`_gkh\_l
�Z
��Z\Zclh]^Z\[Zj_ahllQ_j_aqZkhd
�;ZjahllgZoh^blkygZiheimlbbaIZeh:evlh\gbdm^ZWlhgZmqgucnZdlGZ]jZgbp_]hjh^Z
_klvihehkZa_febdhlhjZyg_ijbibkZgZgbdIZeh:evlhgbd]jZgbqZs_fmkgbfIhjlheZweeb
WlZaZjhkrZyljZ\hca_feyhdZcfey_lij_^]hjvy]^_ih\kx^mihgZludZgu]hkm^Zjkl\_ggu_
aZih\_^gbdbhlm`_^\Z^pZlve_ldZda^_kvg_evaygbq_]hkljhblv^Z`_aZ[hjuLZf_s_imklm_l
g_kdhevdhkljh_gbcdhlhju_ihy\bebkv^hlh]hdZd\KZdjZf_glh[uebijbgyluwlbb^bhlkdb_
�aZdhguh[hojZg_hdjm`Zxs_ckj_^uGZkhlgbf_ljh\hl[ZjZahllg_lgbh^gh]ha^Zgby
BagZqZevghlml[ueZdhgxrgy\dhlhjhcehrZ^bkiZebb]Z^bebh\j_f_gZkmoh]haZdhgZ
�a^Zgb_\udmibeZk_fvyahll_jZl_eebbgZjZ^hklvklm^_glZfKlwgnhj^Zlmlhldjueky[Zjh
\j_f_gZdh]^ZblZevygkdb_bffb]jZglukqblZebkv]jyagufbbhiZkgufblbiZfbZboyaud
g_\hafh`ghqm`bfmqb\rb_ky\Klwgnhj^_kugdb`_e_agh^hjh`guofZ]gZlh\khdjZlbebgZa\Zgb_
��k\h_]hijb[_`bsZ^hahllKf_gbehkvg_kdhevdhihdhe_gbcZgZa\Zgb_hklZehkvZbkZf[Zj
fZehbaf_gbekyk\hkvfb^_kyluo]h^h\;,;\_dZM\oh^Z^hkboihjklhyl[Zedbqlh[u
ijb\yau\ZlvehrZ^_cbdhjulZ:\gmljbgZp_f_glghfihemdmqZebklv_\b\_lhdbafZaZgguo
^hjh`ghc]jyavx
K_]h^gy[ZjaZ[blklm^_glZfbjZkk_\rbfbkyihdZ[bgdZfkfhlj_lv[_ck[hem]emyaZf_qZx
Ibl_jZJmfZhg`^_lf_gyMg_]h^ebggu_^hk_j_^bgukibguju`b_\hehkukh[jZggu_\o\hkl
_kgmrqZlh_ebphb[hevrb_djb\h\Zlu_am[ubaaZdhlhjuoIbl_jkfZob\Z_lgZdjhebdZGZg_f
q_jgZynml[hedZkgZ^ibkvx;h_pdhfivxl_jgh]hnjhglZDh]^Zy_]hh]ey^u\ZxlhihgbfZx
qlhemqr_]hdZg^b^ZlZfg_g_gZclbLZdh]hgZjhqghg_ijb^mfZ_rv
AZf_lb\f_gyIbl_jfZr_ljmdhcYkZ`mkvgZijhlb\g_]hDZ[bgdZl_kgZyfu^Z`_dZkZ_fky^jm]
^jm]Zdhe_gdZfb
A^hjh\hDbiijb\_lkl\m_lhgf_gy
L_[_\aylvib\h"kijZrb\Zxyohlyi_j_^gbfm`_klhbldjm`dZ
Y\lZcg_gZ^_xkvh[hclbkvh^gbfib\hfgZwlhc\klj_q_[mfZ`gbd_mf_gyiylgZ^pZlv^heeZjh\
gZdhlhju_gm`ghijhlygmlv^hl_oihjihdZKmkl_\bqg_i_j_\_^_l^_gv]b
G_ym`_
Ohjhrhih]h^bk_dmg^m]h\hjxy
&#x;�Y\klZxbaaZklhebdZbb^md[Zjghcklhcd_ahll_[Zjf_g_s_fh`_lq_]hgb[m^v
ijb]hlh\blvgZkdhjmxjmdmKh^ghcklhjhgumg_]hih^klZ\dbih^ib\gu_djm`dbZk^jm]hc
kdh\hjh^dZgZdhlhjhc`Zjblkyfykh^ey]Zf[mj]_jh\;Zjf_gfm`qbgZkj_^gboe_l\]jyaghf
nZjlmd_gZlygmlhfgZ[hevrh_imahIylgZgZi_j_^gbd_y\ghhliZevp_\Mf_gyihy\ey_lky
ih^haj_gb_qlhhg_]hg_kgbfZ_ldh]^Zoh^bl\lmZe_l
GhdZd[ulhgb[uehykljZrgh]heh^_gKmljZg__e:ihkdhevdmIbl_jhldZaZekyhlm]hs_gbym
f_gyjZa\yaZgujmdbYaZdZau\Zxqba[mj]_jbib\h
DZjlhrdmnjb^h[Z\blv"kijZrb\Z_l[Zjf_g
Iylv^_kylp_glh\
Lh]^Zg_gZ^hkiZkb[h
Y\ha\jZsZxkvdIbl_jmkdjm`dhcib\Zb[mfZ`dhcih^l\_j`^Zxs_cfh_ijZ\hgZqba[mj]_jY
aZf_qZxqlhhgkfhljblgZg__
:lulh`_ohl_ei_j_dmkblv"kiho\Zlu\Zxkvy
Ih`Zemcg_l
EZ^ghj_rZxykf_gblvl_fmKiZkb[hqlhkh]eZkbekykhfghc\klj_lblvky
�Z[jhkvluDZd^_eZ"DZdluih`b\Z_rv"Gmihke_wlh]h
Ibl_jbf__l\\b^mlxjvfm
@b\mihlbohgvdm
DZdlZffbkl_jblZfbg"HlebqgZyb^_yihfh_fmDZdb^_llhj]h\ey"
Ohjhrhhl\_qZxyIhlhfihijZ\eyxkvGhg_lZdohjhrhdZdohl_ehkv[u
Fgh]hijh^Z_rv"
IZjmmiZdh\hd\^_gv
�eygZqZeZg_iehohg_l_jy_lkyIbl_j
�Zm`g_iehoh^mfZxylhevdhaZdhgqblkyhiylvlxjvfhc
�Z]h\hjxyGZ\_jgh_
Ylh[hc\hkobsZxkvG_dZ`^uckihkh[_ggZqZlv\k_kgZqZeZ
FukIbl_jhfihagZdhfbebkvr_klve_lgZaZ^lh]^Zhg[uefZevqbrdhcaZdZgqb\Z\rbf
Klwgnhj^ijhay[Z\rbf\h[s_`blbbk[mfZ`gufbrZjZfb\f_klhexkljZy[ueij_mki_\Zxsbf
[bag_kf_ghfaZ]j_[Z\rbfihfbeebhgm\f_kyp`b\rbf\hkh[gyd_\lx^hjh\kdhfklbe_k
q_lujvfykiZevgyfbLh]^Zyih^[Z^jb\ZeIbl_jZL_i_jvfuihf_gyebkvf_klZfbHgfh`_lgZqZlv
aZjZ[Zlu\Zlvr_klbagZqgu_kmffu\ex[hc^_gvdh]^Zj_rblihjZ[hlZlv:y`b\mklZjZykvg_
keurZlvih`_eZgbcdeb_glZijhly]b\Zxs_]hfg_ihghr_ggucdhklxf
Keh`ghgZqbgZlv\k_kgmeyaZf_qZxy
YiulZxkvkh[jZlvkykfukeyfbh[tykgblvIbl_jmihq_fmyj_rbeijh\_jgmlv_s_h^gmZn_jm
Ohqmh[tykgblvqlhhlkm^v[ug_mc^_rvqlhk\hxijbjh^mg_evaybaf_gblvqlh\kygZrZ`bagv
ij_^hij_^_e_gZm`_\lhlfhf_gldh]^Zluihy\ey_rvkygZk\_lGhf_gyo\ZlZ_lebrvgZh^gm
njZam
Dm^Zgbb^b\k_jZ\ghgbdm^Zg_^_g_rvky
A\mqblih^mjZpdblZdb_fukebijboh^yllhevdhihke_fZjbomZguGhIbl_jmwlhhq_gvagZdhfh
LuijZ\aZ]hjZ_lkyhgJZkkdZ`bdZihih^jh[g__
Ihlhfmybohqmklh[hcih]h\hjblvFg_gm`_gkh\_l
Dhg_qgh\Zeyc
hi_j\uoy^he`_g\aylvkl_[yh[_sZgb_gbdhfmg_jZkkdZau\ZlvhgZr_fjZa]h\hj_
EZ^gh
Ibl_jiulZ_lky\u]ey^_lv[_ajZaebqgufghhg\_kvk\_lblky\heg_gb_fgZdehgbekyih[eb`_dh
fg_dh`Z\hdjm]]eZagZlygmlZ
Yih^mfu\ZxhlhfdZd[ufg_^hklZlv^_g_]
�_gv]brlmdZohjhrZyaZf_qZ_lIbl_j
:wlhaZdhggh"
YdhjqmlZdmx]jbfZkmqlhIbl_jlml`_ihgbfZ_lgZkdhevdh]emiuc\hijhkhgaZ^Ze
GmbgZqvb^_gv]blugZp_ebeky"
GZ^_gv]bhq_gviehoh]hq_eh\_dZ
DZdh]hq_eh\_dZ"
YijhimkdZx\hijhkfbfhmr_c
ByohqmgZclbex^_cdhlhju_fh]eb[ufg_ihfhqvY\k_^mfZeLu\hafh`ghfh][ufg_
ihj_dhf_g^h\Zlvdh]hgb[m^vihdhfivxl_jghcqZklb
kfuke_"
Gmdhfivxl_jsbdh\Ex^_ckdhlhjufbfh`gh[ueh[uih]h\hjblvh[bgnhjfZpbhgghc
[_ahiZkghklb
OZd_jh\"
wlhflh\kybrlmdZG_gZ^hgbq_]h\aeZfu\ZlvBfg_ijb^_lky^_eZlvgbq_]h
ijhlb\haZdhggh]hHgb^he`gukha^Z\Zlv\b^bfhklvjZ[hluB]jZlv\oZd_jh\Lmlkdhj__\Z`gu
Zdl_jkdb_kihkh[ghklb
WlhkZfZy\Z`gZyqZklvgZ^hh[tykgblvIbl_jmqlhbf_ggh\_]hjZ[hl_g_[m^_lgbq_]hkh\k_f
m`ijhlb\haZdhggh]h_^vlZdb_dZdIbl_jbih\ajhke_\ijh^he`Zxla\hgblvjh^bl_eyfdZ`^u_
^\_g_^_ebGZ^hebrvm[_^blvbo\lhfqlhbfg_ij_^klhblihlhfg_ijbylgucjZa]h\hjk
jh^bl_eyfbqlhg_ijb^_lkyh[tykgylvihq_fmhgbj_rbebkv\\yaZlvky\Zn_jmbaaZdhlhjhc
hdZaZebkv\lxjvf_GmZihdZqlhbkoh^ybafhbokeh\Ibl_jm^hklZlhqgh[m^_lh^bgjZa
iha\hgblvbba\bgblvkyFZfZiZiZhg]h\hjbeqlhgbq_]hijhlb\haZdhggh]hyg_^_eZx
=h\hjbeqbklhZdl_jkdZyjZ[hlZ
:hq_fbf_gghb^_lj_qv"Hq_j_^gZyDZjlhqgZy^b_lZ"mlhqgy_lIbl_j
G_ldhg_qghm\_jyx_]hy
GZ^hqlh[uIbl_jihkdhj__\u[jhkbeDZjlhqgmx^b_lmba]heh\uHgZmg_]hZkkhpbbjm_lkyk
fhbfiylbe_lgbfaZdexq_gb_f\lxjvf_ijbq_fdZdgbi_qZevghZkkhpbZpbykijZ\_^eb\Zy
AZ^mfdZkh\k_f^jm]ZyB^_ykDZjlhqghc^b_lhc[ueZm`Zkghc
KZfh_kf_rgh_qlhyijb^mfu\ZeDZjlhqgmx^b_lmg_dZdZn_jmYebrviulZekyaZ\_klb
kh[kl\_ggh_Z[khexlghaZdhggh_^_eh@_eZgb_ex[hcp_ghc^h[blvkymki_oZ\q_klghf[bag_k_
f_gybih]m[behIjh\hjZqb\ZlvZn_jmgZfgh]he_]q_jbkdZf_gvr_MZn_ju\k_]^Z_klvieZg
lhqgZybg_baf_ggZykljZl_]bykijh^mfZggufiml_fhlklmie_gbyGZ^hijhklhijb^_j`b\Zlvky
ieZgZ:[_aieZgZkeh`g__k_]^Zlyg_laZjZ[hlZlvih[hevr_aZieZlblvihf_gvr_h[hclbdZdb_
gb[m^vijZ\beZ?kebg_lieZgZq_eh\_q_kdZyijbjh^Z[_j_l\_jo
Gh^eyIbl_jZwlhkebrdhfkeh`gh_h[tykg_gb_
DZjlhqgZy^b_lZ[ueZhrb[dhcihlhfmqlhy\h\j_fyg_hklZgh\bekyJZ[hlZhdhlhjhcy
]h\hjxk_cqZkaZcf_lg_[hevr_r_klbg_^_evB\k_Gbdlhb]eZahfg_mki__lfhj]gmlvdZd
dhfiZgbybkq_ag_l
IhgylghaZ^mfqb\hijhly]b\Z_lIbl_jIh`ZemcyagZxiZjmiZjg_c
Gm`gu^_ckl\bl_evghohjhrb_j_[ylZDhlhjuffh`gh^h\_jylvDhg_qgh^_gv]b[m^ml
k_jv_agu_
KdhevdhyaZieZqmdhfivxl_jsbdZf"G_agZxFh`_lfbeebhg
Fbeebhg^heeZjh\"
Y^_eZx\b^[m^lhih^mfZeqlhhgkqblZ_l\hagZ]jZ`^_gb_kebrdhffZe_gvdbf
�ZGhlmljZ[hlulh\k_]hgZf_kyp
Ykghhl\_qZ_lIbl_j
Ih^gy\]eZaZyaZf_qZx[Zjf_gZ\]jyaghfi_j_^gbd_klhys_]hmgZr_]hklhebdZjmdZomg_]h
dZjlhggZylZj_edZkqba[mj]_jhf
Ih`ZemcklZ]h\hjblhgbklZ\bllZj_edmgZklhe
KiZkb[h[eZ]h^Zjx_]hy
Ih\lhjblv"kijZrb\Z_l[Zjf_gmIbl_jZmdZau\ZygZimklmxdjm`dm
GhIbl_jaZ^mfZekyhfbeebhg_^heeZjh\b\hafh`ghklbaZ]eygmlv\fhchiZkgucfbjgbq_f
hkh[_gghg_jbkdmyLZdqlh_fmk_cqZkg_^h[Zjf_gZ
[mfZ`gbd_mf_gy_s_iylv^heeZjh\Kdhj__\k_]hIbl_jdexg_lYfh]mk_[_iha\heblv
jZks_^jblvky
�Zhl\_qZxyaZlh\ZjbsZIjbg_kbl__fm_s_ib\ZYaZieZqm
;Zjf_gdb\Z_lbmoh^bl
ex[hfkemqZ_yg_ohqm^Z\blvgZl_[ym\_jyxyIbl_jZYg_ijhrmbf_gZbl_e_nhgu
ijyfhk_cqZkB^b^hfhcbih^mfZchfh_cijhkv[_IhkijZrb\Zcmk\hboLhevdhihklZjZckyhkh[h
g_\^Z\Zlvky\ih^jh[ghklbfh_caZl_b
EZ^gh
Ibl_jg_k\h^bl\a]ey^Zkih\_joghklbklheZg_f[hjxlkyjZagu_wfhpbbYg_ij_^eh`be_fm
mqZkl\h\Zlvbhllh]hiZjgxh[b^ghGhmg_]h_klvrZgkklZlvqZklvxfh_]hij_^ijbylbybhllh]h
hg\jZ^hklghf\ha[m`^_gbbIbl_jkl_kgy_lkykZfij_^eh`blvk\hxdZg^b^Zlmjm;hblky
ihke_^kl\bc
@Zevml_[yg_l\hafh`ghklb\aylvkyaZwlmjZ[hlmi_j_oh`my\ZlZdmY[_jmqba[mj]_jb
hldmku\ZxdmkhdG_ijh`_\Z\^h[Z\eyxEmqr_l_[yylhqghgbdh]hg_gZc^m
Ihq_fmwlhmf_gyg_l\hafh`ghklb"
Lu`_aZgylKZfkdZaZe
�Zghijhly]b\Z_lhgBih^mfZ\j_rZ_lYlhevdhijbr_elm^ZFh`ghbm\heblvky
Ibl_jlu\_^vlZdbfb\_sZfbg_aZgbfZ_rvkyLu`_mgZkdb\ZxygZ_]hnml[hedm[h_p
dhfivxl_jgh]hnjhglZ
�ZghykijZ\exkv
Ihcfbh[tykgyxykkmjh\uf\ujZ`_gb_febpZLmlfZeh[ulvohjhrbfZdl_jhfFg_
gm`_ggZklhysbcijh]jZffbklIhgZ^h[blkygZibkZlvk_jv_agmxijh]jZffmGZibkZlv[ukljh
Gm`gh[m^_lh[fZgmlvhq_gvmfguoex^_cFg_gm`_gq_eh\_ddhlhjucmf__lbb]jZlvbibkZlv
dh^bijbgbfZlvj_r_gbygZoh^m
YkijZ\exkvDbilml`_hlau\Z_lkyhgQ_klghkijZ\exkv
G_agZxIbl_jL_[yy\wlhcjhebijbagZlvkyg_\b^_e
Y]hlh\kgh\ZaZ\_jy_lf_gyhg
?s_gm`gh[ulv]hlh\ufdlhfmgZqbgZxynjZamghg_aZdZgqb\Zx__
Qlh\k_fh`_lihclbg_ihieZgmdb\Z_lhgYihgbfZx
Hij_^_e_ggucjbkd\k_`__klv
WlZnjZaZj_\_jZgk\klhjhgmfh_ckh\_klbfbj_Zn_jbklh\kdZaZlvlZdh_agZqblhldjulv\k_
dZjlu
YihgbfZxih\lhjy_lIbl_j
AZlhlufh`_rvaZjZ[hlZlvfbeebhgaZf_qZxyLubeblhldlh\havf_lkyfg_ihfhqv
Y\havfmkv
J_r_gb_^he`gh[ulvhdhgqZl_evgufb[_kih\hjhlguf?keblu\uc^_rvbab]ju\kZfuc__
jZa]ZjihkljZ^Zxl^jm]b_By\lhfqbke_
Ykh]eZk_g
Luohjhrhk_[_ij_^klZ\ey_rvgZqlhb^_rv"
i_j\u_aZ\_q_jIbl_jmeu[Z_lkyHgjZ^qlhyjZaj_rbe_fmijbkh_^bgblvky
G_hkh[_gghijbagZ_lkyhg
Y\hkobsZxkv_]hq_klghklvxGZ^h[m^_laZgylvkyIbl_jhfb\u[blvwlm]emihklvba_]h]heh\u
EZ^ghj_rZxyLu\^_e_
wlhlfhf_glijbghkylib\hbihke_^gb_iylv^heeZjh\ihdb^Zxlfhc[mfZ`gbd
Y^ha\Zgb\Zxkv^hLh[bbK_ebblhevdh\^_kylv\_q_jZYm`_mk_[y\d\Zjlbj_kfhljxih
l_e_\bahjmih\lhjk_jbZeZZr_a^hjh\v_Ihkdhevdmdghidbmf_gvr_gby]jhfdhklbgZimevl_
g_o\ZlZ_ll_e_\bahjhj_lgZihegmxdZlmrdmYe_`mgZ^b\Zg_bdZ`^u_^_kylvfbgmlgZ[bjZx
ghf_jK_ebbgh[jhkZxljm[dm_^\ZaZkeurZ\__]hehkkhh[sZxsbchlhfqlhbokDZjehfg_l
^hfZghyfh]mhklZ\blvkhh[s_gb_
G_ij_^klZ\eyxdm^Zhgbfh]ebih^_\Zlvky?kebK_ebymoZ`b\Z_laZLh[bmdhlhjh]hkehfZgu
gh]Zbj_[jZhgZ^he`gZ[ulv^hfZGhya\hgxm`_\hk_fvqZkh\ih^jy^Zljm[dmlZdgbdlhbg_
[_j_l
GZdhg_pgZ^_kylucfhca\hghdK_ebyhl\_qZ_l
:eeh
Ijb\_lwlhy]h\hjxyb\^jm]ihgbfZxqlhfum`_k_fve_ldZdjZa\_^_gubklhbl
ij_^klZ\blvkyDbi
WlhlugZa\Zgb\Ze"
G_l
:gZhij_^_ebl_e_l\hcghf_jLua\hgbeK_ebyaZfhedZ_lbyij_^klZ\eyxdZdhgZ
kdehgy_lkygZ^wlbfq_jlh\ufhij_^_ebl_e_fghf_jZ=hkih^bDbiLu^_\ylvjZaa\hgbe
YijhdebgZxkh\j_f_ggu_l_ogheh]bbdhlhju_\k\h_fklj_fe_gbbh[eZ]hjh^blvq_eh\_q_kl\h
ebrbebljmkhklvbijbl\hjkl\hklZlmkZkljZl_]bcBj_rZxi_j_clb\gZklmie_gb_
Lu]^_[ueZ"
�Gb]^_hfZkb^_eZHl^uoZeZ
HglZf"
Dlh"
Dh]^ZyaZ^Z\Ze\hijhklhbkZfg_agZe\lhqghklbbf_xeby\\b^mLh[bbebDZjeZ
Lh[b
Ijhibku\ZlvLh[bi_jdh^bgwlh\k_jZ\ghqlhijhkblv]jZ[bl_ey\jh^_e_]_g^Zjgh]hbeeb
KZllhgZijb]ey^_lvaZdexqhfhlk_cnZB^_ybgl_j_kgZyghbkiheg_gb_ojhfZ_l
l_e_\bahj_[Zjf_gKwfk_dkmZevghhaZ[hq_gguc[u\rbcZedh]hebdkih^h[hkljZklguf
\b^hf\u^Z_lihke_^gxxdhjhggmxnjZamKj_^g_klZlbklbq_kdb_Zf_jbdZgpuihgbfZxs_kf_xlky
QlhwlhaZrmf"jZa^jZ`Z_lkyK_ebyL_e_\bahj"
Mf_gydghidbj_]mebjh\db]jhfdhklbg_lh[tykgyxy
DZd`_hghj_l
�ZgZ^h[uimevlihqbgblv]h\hjxybfuke_ggh^h[Z\eyxY[ulZdbk^_eZe_keb[u`_gZ
g_hklZ\beZf_gy[_a]jhrZGh\k_`_k^_j`b\ZxkvGh\k_jmdbg_^hoh^yl
Q_]hl_[_gZ^hDbi"
Yijhklhohl_eih]h\hjblvkLh[b
HgkiblJZa[m^blv"
YaZ^mfu\Zxkv
G_lg_klhblih`ZemcYa\hgxmagZlvg_ohq_lebhgih`blvmf_gyDh]^ZihijZ\blky
:luohq_rvqlh[uLh[bklh[hcih`be"m^b\ey_lkyhgZ
Dhg_qghohqmhl\_qZxyGZ\_jgh_ohqmY[m^mkiZlvgZ^b\Zg_:hgfh`_laZgylvfhx
djh\Zlv
G_kfhljygZij_^klZ\b\rmxky\hafh`ghklvK_ebyg_jZkkdZau\Z_ldlh]^_kibl\__hkh[gyd_
Iheh`bebebLh[b\dhfgZlmjy^hfkhkiZevg_c_]hfZl_jbbDZjeZ
GmkZfmg_]hkijhkbrvHgiha\hgbll_[_dZdijhkg_lky
�h]h\hjbebkv
YihreZkiZlv]h\hjblK_eby
IjbwlhfhgZ\h\k_g_`^_lhlf_gyg_`gh]hih`_eZgbykihdhcghcghqbIjhklhij_^mij_`^Z_l
qlh[uy__g_jZa[m^be
EZ^gh
Fg_dZ`_lkyqlhK_ebyk_cqZkih\_kblljm[dmGh\f_klhwlh]hy\^jm]keurm
YjZ^Z[ueZklh[hcm\b^_lvkyKlhevdhe_lijhreh
�Zm`kh]eZrZxkvy@ZevqlhijblZdboh[klhyl_evkl\Zo
HgihijZ\blky
Dhg_qgh
DZdh_lh\j_fyfufheqbfghwlhg_g_eh\dZyiZmaZJh^bl_e_cgZdhg_pkh_^bgbeZex[h\vdkugm
KihdhcghcghqbDbiijhsZ_lkyK_eby
Kihdhcghcghqbhl\_qZxy
Ih\_kb\ljm[dmykm^b\e_gb_fhlf_lbeqlhgZdZdh_lhf]gh\_gb_aZkdmqZeihk\h_c[u\r_c`_g_

:l_i_jv^Z\Zcl_y\ZfjZkkdZ`mdZdihklZ\blvlhqdm\Zn_j_;Zgdh\kdbcbgki_dlhj
?keb\uke_^h\ZebfhbfmdZaZgbyflhgZ\_jgydZm`_\um^bebm`_jl\urlmd^_kylv\j_fyhl
\j_f_gbiha\Zgb\Zy_fmkijhkv[hcihfhqvihcfZlvg_qbklh]hgZjmdm[Zgdh\kdh]hkem`Zs_]h
L_i_jvm\Zk_klv\hafh`ghklvkhj\Zlv]eZ\gucdmrK_cqZkh[tykgxdZd
&#xh;&#xi_;&#xj;&#xuo;&#x;&#xih;&#x^h;&#x`^; l;&#x_;&#xg_;&#xkd;&#xhe;&#xvd;&#xh;_;&#xky;&#xp_;&#x;�hi_j\uoih^h`^bl_g_kdhevdhf_kyp_\Zcl_`_jl\_\j_fyh[^mfZlvkemqb\r__kyIhke_lh]h
klZjbqhd^h]Z^Z_lkyqlh_]hh[\_eb\hdjm]iZevpZhafh`ghhg^Z`_h[jZlblky\ihebpbxblZf
[m^mlkhqm\kl\mxs_db\ZlvijbgbfZy_]haZy\e_gb_gh\blh]_kimklyl^_ehgZlhjfhaZo
hlkmlkl\b_gZkbebygb_^bgh]hrZgkZgZclbij_klmigbdh\ aZdjulh_^_eh\f
Gh\iheg_\_jhylghqlhb\ihebpbxgbdlhg_h[jZlblkywlhf\kyij_e_klvZn_j@_jl\ug_qZklh
]hlh\uijbagZlvqlhbohklZ\beb\^mjZdZogZr_fkemqZ_`_jl\_[m^_lklu^gh_^vklZjbdlZd
qZklhkeurZehl^_l_cqlhhgkebrdhf^h\_jqb\b_fmg_evay^Z\Zlvk\h[h^ghjZkihjy`Zlvky
^_gv]Zfbihkdhevdmemqr_c`_jl\uij_klmigbdZfg_gZclb:wlhlkemqZclhevdhih^l\_j^bl
hiZk_gby^_l_c;ulvfh`_lijhagZ\hkemqb\r_fkyhgbh[ty\yl_]hg_^__kihkh[gufhij_^_eyl\
^hfij_klZj_euobebrZlnbgZgkh\hcg_aZ\bkbfhklb"
H[jZlblkyebklZjbd\ihebpbxbebg_lg_hkh[_ggh\Z`ghex[hfkemqZ_\ZrZ`_jl\Z[m^_l\
`ZedhfkhklhygbbBdZdhgfh]lZdk]emiblv"Hgg_kfh`_l^mfZlvgbhq_fdjhf_lh]hkemqZyHg
[m^_l`Z`^Zlvf_klb?keb[uylhevdhfh]^h[jZlvky^hl_om[ex^dh\[m^_l^mfZlvhg?keb
[ulhevdhihebpbyboihcfZeZ
Lh]^Zlh\ub\uoh^bl_gZkp_gmEmqr__\j_fyq_j_a^\Zf_kypZihke_Zn_juL_i_jvgZ^h
ijh\_jgmlv^jm]mxZn_jmK_cqZkjZkkdZ`mdZd
^\_jv`_jl\udlhlhklmqblGh\ucq_eh\_d_]h`_jl\Z_s_g_\b^_eZHgij_^klZ\ey_lky
^_l_dlb\hfLhfZkhfdZq_kl\_^hdZaZl_evkl\Z\jmdZomg_]hi_j_eb\Z_lkyahehlhfagZqhd
ihebp_ckdh]h
�Hgkhh[sblfbkl_jm`hgkmqlhijbg_kohjhrb_gh\hklbIhijhkbljZaj_r_gby\hclb
HdZaZ\rbkv\gmljbjZkkdZ`_l\q_f^_eh
FuihcfZebl_o^\mofhr_ggbdh\dhlhju_\Zkh[fZgmebHgbk_cqZk\lxjvf_;he__lh]hm
gbohklZebkv\Zrb^_gv]bbm`_q_j_ag_kdhevdh^g_cbo\Zf\_jgml
�M`_jl\u]heh\Zb^_ldjm]hfFbkl_j`hgkijhklhih\_jblvg_fh`_lk\h_cm^Zq_Hg[_amfghjZ^
b_^\Zebkeurblhq_f]h\hjbl^_l_dlb\LhfZk^Zevr_
?klvijZ\^Zh^gZg_m\yadZijbagZ_lkylhlMdjZ^_ggu_m\Zk^_gv]bl_^_gv]bdhlhju_
\ukgyebkhkq_lZhdZaZebkvih^^_evgufbKm^yih\k_fmfhr_ggbdbjZajZ[hlZebhq_gvkeh`gmx
fZobgZpbxGh\ug_[_kihdhcl_kv;Zgdh[_sZe\haf_klblv\_kvms_j[kwlbf\k_[m^_l\ihjy^d_
ZrZ`_jl\Zh[e_]q_ggh\u^uoZ_l
:k_cqZkg_fh]eb[u\uijhclbkhfghc\mqZklhdijhkbl_]h^_l_dlb\GZ^h[m^_l
hihagZlvij_klmigbdh\mdjZ\rbo\Zrb^_gv]b
�@_jl\Z_kl_kl\_gghkh]eZrZ_lky_l_dlb\LhfZk\_^_l`_jl\mdh[uqghcfZrbg_\dhlhjhcd
lhji_^_ijbdjmq_gZfZe_gvdZyieZklfZkkh\Zyfb]ZedZZjy^hfihjlZlb\gZyjZ^bhklZgpby
��gZkljh_ggZygZihebp_ckdmxqZklhlm_l_dlb\hl\hablfbkl_jZ`hgkZgZiZjdh\dmdZdh]hgb[m^v
hl^_e_gbyihebpbbbijhkbl
Ih^h`^bl_a^_kvYihdZih^]hlh\ex\k_^eyhihagZgby
�_l_dlb\gZg_kdhevdhfbgmlbkq_aZ_l\a^ZgbbLZfhgfh`_lkoh^blv\lmZe_lbebdmiblv[Zgdm
dheuKimklyg_dhlhjh_\j_fyhg\ha\jZsZ_lkyb]h\hjbl
Zfih\_aehIhoh`_fufh`_fba[_`Zlvg_ijbylghc\klj_qbkih^haj_\Z_fufbDZiblZg
kdZaZeyfh]mijhklhihdZaZlv\Zfnhlh]jZnbb;m^vl_^h[juijh]ey^bl_wlbkgbfdbbmdZ`bl_gZ
lh]hq_eh\_dZdhlhjucmdjZem\Zk^_gv]b
\ZrgZiZjgbd[Zgdh\kdbcbgki_dlhjFZjebKlZjbd_]hmagZ_l
hlhgaZy\ey_lhg
�LZdfub^mfZeb]h\hjbl^_l_dlb\IhkemrZcl_fbkl_j`hgkgZfihlj_[m_lky\ZrZ
ihfhsvG_h[oh^bfh^hdhiZlvky^hkmlb\k_cwlhcbklhjbbknZevrb\ufbdmixjZfbBokhh[sgbd
jZ[hlgbd[ZgdZ\k__s_gZk\h[h^_A^_kvy\ghaZf_rZgdlhlhbak\hbo
�@_jl\Zdb\Z_lFbkl_j`hgk\k__s_m\e_q_gfukevxhlhfqlh\kdhj_hg\_jg_lmdjZ^_ggu_
^_gv]bKdhjh\k_[m^_l\ihjy^d_
BlZdh[tykgy_l^_l_dlb\yhl\_am\Zk\[ZgdZfgZ^h[m^_lk^_eZlv\lhqghklblh`_
kZfh_hq_fijhkbeb\Zkij_klmigbdbklZlv\lh`_hdhrdhbkgylviylvlukyq^heeZjh\
�Fbkl_j`hgkkh]eZrZ_lkyu_^_l_kgbf\[ZgdHgkgbfZ_liylvlukyqkhkq_lZb\ha\jZsZ_lkyd
\Zr_cfZrbg_
�_l_dlb\LhfZkijh]ey^u\Z_ldmixjuH[yaZl_evghkfhljbldZ`^mxgZk\_lKexgy\bliZe_pb
ijh\h^bl\^hev
&#xk_;&#x^;&#xh;&#xh^;&#xgh;�LhqghaZy\ey_lhgIh^^_evgu_k_^hh^ghcZm`wlbfhr_ggbdbk\h_^_ehagZxl
HghaZ[hq_gghfhlZ_l]heh\hcAZl_fkdeZ^u\Z_l^_gv]b\dhg\_jlkgZ^ibkvxMebdbb
ijhly]b\Z_l`_jl\_d\blZgpbx
f_klhwlbonZglbdh\fu\_q_jhfijb\_a_f\ZfgZklhysb_^_gv]bh[_sZ_l^_l_dlb\u
[m^_l_^hfZqZkh\kdZ`_f\k_fv"
@_jl\Zkh]eZrZ_lkygZk_fvqZkh\uhl\habl_[_^heZ]m^hfhcb[eZ]h^Zjbl_aZkhljm^gbq_kl\h
�KZfbihgbfZ_l_gbdlhdfbkl_jm`hgkm\_q_jhfg_ijb^_l

^\ZqZkZghqbf_gy[m^bll_e_nhgguca\hghdYijhly]b\Zxjmdmdljm[d_dh_dZd__ih^gbfZxb
jhgyxgZijbdjh\ZlgucklhebdGhdZdbflhqm^hfhgZhdZau\Z_lkymfh_]hmoZ
:eehfuqmy
Dbilug_kibrv"
=hehk`_gkdbcGZf]gh\_gb_fg_dZ`_lkyqlhwlhK_ebyIhlhfihgbfZxg_hgZ
G_lg_kiexhl\_qZxy
G_aZ[uef_gy_s_"
G_aZ[uedhg_qgh
YqZklhl_[y\kihfbgZeZ:\_^vkdhevdh\h^uml_deh
GZmljhy[m^mfgh]h^mfZlvh[wlhfa\hgd_Kh\iZ^_gb_"BebqZklvqv_]hlhieZgZ"Ghk_cqZky
ijhklhhq_gvjZ^keurZlv__]hehkB\ijZ\^m\h^uml_dehg_fZeh

�L_i_jv__ah\ml`_kkbdZKfblHgZ^ZeZfg_k\hcZ^j_k\jZchg_Fbr_gh[rZjiZgguc^hf\
hdjm`_gbbkZev\Z^hjkdboj_klhjZgqbdh\bhnbkh\dhfiZgbcaZgbfZxsboky\_[^baZcghf
YhklZ\eyxohg^mih^lZ[ebqdhck\h_caZ]Z^hqghklvxgZihfbgZxs_c^a_g[m^^bklkdmx
fm^jhklv
Ihq_l\_j]ZfiZjdh\dZaZij_s_gZ
Ihihg_^_evgbdZfkj_^Zfbq_l\_j]Zfg_[he__qZkh\
KlZjucebnlkhkdjbihfih^gbfZ_lf_gygZlj_lbcwlZ`YhdZau\Zxkv\l_kghcijb_fghcGZkl_g_
[jua]h\bdZo\g_^hjh`gbdh\ghkysbokyihrhkk_1GZagZd__klv_s_gZ^ibkvDhjihjZpby
:jbyb^_hAZklhcdhckb^blk_dj_lZjvl_fghdh`bcfm`qbgZ\_khfg_f_gvr_p_glg_jZHg
h[jblgZ]heh\mo_k_jv]Zk[jbeebZglhfgZ]heh\_wkiZgvhedZZih^h[ly]b\Zxs_cnml[hedhc
]hjZfurpOhlviZj_gvbkb^blghmf_gyg_lm\_j_gghklbqlh\ke_^mxsmxk_dmg^mwlhl[hdk_j
]_cbaghqgh]hdhrfZjZg_\kdhqblbg_jbg_lkydhfg_qlh[ugZ^jZlvfhx[_emxdZdf_eaZ^gbpm
Yfh]m\Zfihfhqv"kijZrb\Z_lhg?]h]hehkgZihfbgZ_ljZkdZl]jhfZ
�:`_kkbdZa^_kv"bgl_j_kmxkvy
:\udlh"
F_gyah\mlDbiHgZf_gy`^_l
G_]jjZkieu\Z_lky\meu[d_h[gZ`Zyi_j_^gb_am[u\s_evf_`^mdhlhjufbijhe_a_lLbdLZd
HgZij_^mij_`^ZeZhl_[_DbiIjhoh^bLhevdhlbohFh`_lb^lbkt_fdZ
EZ^gh]h\hjxyk_ihgye
YhdZau\Zxkv\ijhklhjghfaZe_jZaf_jhfkiheh\bgmnml[hevgh]hiheyaZeblhfk\_lhf
]Zeh]_gh\uoeZfiDZdhclheZlbghZf_jbdZg_pklhblijb^_j`b\Zygh]hciZg_evk\_lhhljZ`Zl_ey
Hg[_kp_evghkfhljbl\imklhlmkeh\gh_fmg_lgbdZdh]h^_eZ^hijhbkoh^ys_]h\kZfhfp_glj_
aZeZ\lj_of_ljZohlg_]h]^_rbdZjgZy`_gsbgZkljhcgZy[ehg^bgdZkiurghckbebdhgh\hc
]jm^vxe_`bljZkieZklZ\rbkvgZfZljZp_bm[eZ`Z_lk_[y
^jm]hfdhgp_dhfgZlulheiylkyex^bHgblh`_g_aZf_qZxlfZklmj[bjmxsmx^_\mrdmHgb
q_rmlyaudZfbih]ey^u\ZxlgZqZkuijh\_jyxlk\_lf_gyxl[ZlZj_cdb\\b^_hdZf_jZo
�Ihkj_^b\k_]hwlh]h[_ah[jZabyy\b`m`_kkbdmYaZihfgbe__^jm]hcQ_klgh]h\hjyyaZihfgbe
__ihoh`_cgZwlm^_\bpmgZfZljZp_]hehce_`Zs_cgZkibg_b[md\ZevghkhqZs_cky
&#xij;&#xhq;&#x_f;&#x;&#xg_;&#xh;&#x^g;&#xhc;&#xl;&#xhe;&#xvd;&#xh;&#xk_;&#xdk;&#xmZ;&#xev;&#xgh;&#xkl;&#xvx;&#x;&#xGh;&#xl;&#x_i;&#x_j;&#xv;�k_dkmZevghklvxijhq_fg_h^ghclhevdhk_dkmZevghklvxGhl_i_jv`_kkbdZ[jxg_ldZZg_
[ehg^bgdZhgZg_e_`blZklhbldjhf_lh]hkljh]bcl_fghk_jucdhklxfWe_gLj_ckb^_eZ_l__
ihoh`_cgZkem`Zsmx[ZgdZZg_gZihjghZdljbkmIh^kljb`_ggu_\hehkukh[jZgu\ZddmjZlguc
o\hklbdHl__m[bckl\_gghjhkdhrgh]hl_eZihqlbgbq_]hg_hklZehkv\bghclhfmdhklxf^b_lZ
�bnblg_kkJZgvr_`_kkbdZ]hj^h\uklZ\eyeZ_]hgZihdZal_i_jv`_kdjhfghij_ih^ghkblHgZih
ij_`g_fmk_dkmZevgZghbaemqZ_lkihdhckl\b_bk^_j`Zgghklvihoh`ZygZqm\kl\_ggmx^Zfmba
jh^bl_evkdh]hdhfbl_lZqvbaZf_qZgbyihih\h^m^hfZrgboaZ^Zgbcbwdkdmjkbchlpu\k_]^Z
\klj_qZxl]jhfh]eZkgufbZieh^bkf_glZfb
�H^bgbahi_jZlhjh\gZc^y\jh^_m^ZqgucjZdmjkkh\_lm_lkyk`_kkbdhcHgZkdehgy_lkyddZf_j_
JZdmjkb\ijZ\^mm^ZqguchgZdb\Z_l
Yih^oh`mdg_cgh\wlhlfhf_glba^jm]h]hm]eZdhfgZlu^hghkblkydjbd?klvklhyd
DZd\k\h_\j_fy\hievIh`ZjjZaghkbekygZ^e_kZfb^he_lZylm^ZhlkZfuo^Ze_dbokfhljh\uo
[Zr_glZdl_i_jvih^wlbfbk\h^Zfbhlau\Z_lkywohfdjbd?klvklhyd?s_dlhlhhj_l\
bkklmie_gbbKlhydKlhydHi_jZlhjug_kmlkykehfy]heh\mdkt_fhqghciehsZ^d_Hk\_lbl_eb
aZ`b]ZxleZfiuEZlbghZf_jbdZg_pih^gbfZ_lk\_lhhljZ`Zl_ev;ehg^bgdZhl\e_dZ_lkyhlk\h_]h
aZgylbybihijZ\ey_l\hehkugZeh[d_
YgZdhg_pihgbfZxbaaZq_]h\_kvrmf]ZfKhklmeZ\klZ_l]heucfm`qbgZkg_bfh\_jghc
\_ebqbguwj_]bjh\Zggufqe_ghfHdZau\Z_lky\k_`^ZebihdZhghl^hog_lgZ[_j_lkykbeb
\_jg_lky^eykt_fdbke_^mxs_ckp_gu
KgbfZ_fhlau\Z_lkyhi_jZlhj
�Fm`qbgZkh]jhfgufi_gbkhf\uoh^blgZk_j_^bgmdhfgZluhf_gylhevdhk_cqZk^hoh^bl
aZ^mfdZ^_dhjZlhjh\^_ckl\b_^he`ghijhbkoh^blv\dhfgZl_mgb\_jkbl_lkdh]hh[s_`blbyAZ
kibghc[ehg^bgdbgZkl_g_\bkyl]jZfhlu\b^bfhba=Zj\Zj^ZZgZihemjZa[jhkZgudgb]b
H^ghcbagbohdZau\Z_lkyhcgZbfbjLheklh]hBihijh[mcl_ihke_wlh]hkdZaZlvqlh
kxjj_Zebaf\dbg_fZlh]jZn_mf_j
���Z\Zcl_kLjZogbl_f_gyijhn_kkhj`hgkhgdhfZg^m_l`_kkbdZ
�LjZogbl_f_gyijhn_kkhj`hgkhgih\lhjy_l[ehg^bgdZ
LjZogmg_khfg_\Zckyhl\_qZ_lfm`qbgZih^oh^ydjZkieZklZgghcgZfZljZp_klm^_gld_
Bwlh[m^_lhq_gvkeh`gucwdaZf_g
H^Zklhg_l[ehg^bgdZ
H^bghi_jZlhj\[_]Z_lgZiehsZ^dmkhk\hbf;_lZdZfhfHg\klZ_lgZdhe_gbaZkibghcfm`qbgu
bg_h[jZsZy\gbfZgbygZlhqlh\g_kdhevdbokZglbf_ljZohl_]hebpZgZoh^blkyi_gbkmludZ_lky
dZf_jhc\]_gblZebb^_\mrdbLZmkem`eb\hjZa^\b]Z_lgh]bihrbj_
YihagZdhfbekykg_ck_fgZ^pZlve_lgZaZ^_clh]^Zb^\Z^pZlbg_bkihegbehkvZjZ[hlZeZhgZ
^_\hqdhcih\uah\m
Y[ue\hlqZygbbFg_djh\vbaghkmgm`gh[uehih^_j`Zlv`_jl\mgZdhjhldhfih\h^d_ihdZy_]h
�h[bjZeKZfucgZ^_`guckihkh[wlh`_gsbguhklZ\@_elu_kljZgbpuyijbgyeky
h[a\Zgb\Zlv\k_wkdhjlkem`[ukijhkv[hcijbkeZlvfg_^_\mrdm\ghf_jHli_j\uoq_luj_o
ij_l_g^_glhdyhldZaZekyh^gZijbreZih^dhdZbghfm^jm]hc\k_\_gu[uebbkdhehlulj_lvy
hdZaZeZkvl_fghdh`_c \:c^ZohgZlZdbog_hkh[_gghdexxl\fZq_l\_jlZydjm]ehc^mjhcGh
ihlhfm^ZqZfg_meu[gmeZkvy\klj_lbelmkZfmx^_\mrdmddhlhjhck_]h^gyijbr_eIjZ\^Z
lh]^Z__a\Zeb;jbeebZglh\Zy;jbllZgbmg__[uebk\_leu_\hehkub]jm^viylh]hjZaf_jZhgZ
ghkbeZ[_ev_\k_lhqdmbhlg__iZoeh`\Zqdhc
lhl\_q_j_^\ZlhevdhhgZijbreZykjZamkdZaZeqlhg_kh[bjZxkvaZgbfZlvkykg_ck_dkhfAZ
lukyqm^heeZjh\djZkhldZ^he`gZ[ueZbah[jZablv\ex[e_gghklv\euk_xs_]h[mo]Zel_jZba]hjh^Z
;hckHgZ[e_klys_ku]jZeZk\hxjhev;mo]Zel_jhklZeky\]hjh^_Zmf_gyihy\behkv\j_fyqlh[u
jZa^h[ulvbgnhjfZpbxh_]hkq_l_bhj]Zgbah\Zlv\bablfhbo^jma_cih^\b^hfZ]_glh\N;Jihke_
q_]h[_^gy]Z\m`Zk_aZ[beky\m]heblh]_yh[e_]qbe_]hdhr_e_dgZklhrlmdgZim]Ze^hkf_jlb
bhklZ\bekg_ihdhe_[bfufhsms_gb_fqlh_fmkdhjhdhg_p
�eygZkk;jbllZgbwlZbklhjbyklZeZgZqZehfkhljm^gbq_kl\Zijh^he`Z\r_]hkyki_j_ju\Zfb
p_euo^_kylve_lGZqbgZebfukMebqgh]hdeZ^Z]^_hgZb]jZeZ^_\mrdmdhlhjZygZoh^bl
ih^hajbl_evguciZd_lk^_gv]ZfbAZl_ffuijbgyebkv\ukZku\Zlv^_gv]bbaZ^\hdZlh\b
�f_g_^`_jh\im[ebdmy\]Za_l_h[ty\e_gb_\jh^_ZfZbs_liZjlg_jZ^eygbdq_fmg_
h[yau\Zxs_]hk_dkZ J_^dZyZn_jZgZklhevdhijhklZ@_jl\ZdZdijZ\beh`_gZlucfm`qbgZ
ibr_l\ZfibkvfZdhlhju_fh`ghbkihevah\Zlv^eyrZglZ`Z\f
Ghkh\j_f_g_ffujZahrebkv=eZ\ghckeh`ghklvxhdZaZeZkvdZd\k_]^Zfhy`_gZK_ebykjZam`_
g_\aex[beZdjZkb\mx`_gsbgmdhlhjmxyij_^klZ\bedZdk\h_]hihfhsgbdZihijh^Z`Zf K_eby
^_kylve_lijh`beZ\m\_j_gghklbqlhyjZ[hlZx\DZl_jibeeZj_gZqZevgbdhfj_]bhgZevgh]h
hl^_eZijh^Z`baZgbfZxkvebabg]hfijhfure_ggh]hh[hjm^h\Zgby\x]h\hklhqguoj_]bhgZo
Ghdm^Zkeh`g__[uehkkZfhc;jbllZgbIjhrehg_kdhevdhe_lbhlgh\baguhsms_gbcgbq_]hg_
hklZehkvHgZmklZeZh[qbsZlvkdmqguofm`qbgkj_^gboe_lmklZeZ[hylvkyqlh__ihkZ^ylbeb
m[vxl;jbllZgbohl_eZihkljhblvgZklhysmxq_klgmxdZjv_jmBlh]^ZgZrb^hjh]bjZahrebkv
kZfbkh[hcfu^Z`_wlhlhedhfg_h[km^bebLhqg__hgbjZkoh^bebkvihkl_i_gghfu\b^_ebkv\k_
j_`_jZa]h\Zjb\Zeb\k_f_gvr_:ihlhf\^jm]ihgyebqlhfuijhklhagZdhfu_Zg_iZjlg_jub
gbdlhgbdhfmgbq_]hg_^he`_g
�HgZi_j_djZkbeZ\hehkukf_gbeZbfybmf_gvrbeZ]jm^vL_i_jv`_kkbdZKfblaZgbfZ_lky
[bag_khfjZ[hlZ_l\ihjghbg^mkljbbh^gh\j_f_gghj_`bkk_jbijh^xk_jlZdbor_^_\jh\dZd
�_j_\gybIhohleb\u_Ihgqbdb
Y__m`_q_luj_]h^Zg_\b^_eHgZh^gZ`^ugZ\_klbeZf_gy\lxjvf_ghlh]^Zqm\kl\h\ZeZkv
g_eh\dhklvIhfgxdZdhgZh]ey^u\ZeZlxj_fgu_klZevgu_j_r_ldbbih__ebpm[ueh\b^ghhgZ
jZ^Zqlhihlmboklhjhgmkb`myZg_hgZ
Kl_oihjy__gbjZamg_\b^_ebgbq_]hhg_cg_keurZe:\q_jZghqvxhgZiha\hgbeZ
�Dh]^ZZdl_jmkgh\Zihlj_[h\Zekyhl^uofuk`_kkbdhcihreb\__dZ[bg_ldhfgZlmrdm\
dhlhjhcklhyebnbdmkklhebaBd_bbrdZnuk\b^_hdZkk_lZfbgZdhlhjuogZ\_jgh_[ueb
aZibkZgu__nbevfu
�Ohq_rv\h^u"kijZrb\Z_l`_kkbdZ
BaklZdZgZbebml_[y_klv\[mluedZo"
Hq_gvkf_rghaZf_qZ_lhgZ^hklZ\Zy[mluedmfbg_jZedbbafZe_gvdh]hoheh^bevgbdZih^
klhehfAZl_fijhly]b\Z_lfg_[mluedmb\b^ydZdy__bamqZx^h[Z\ey_lG_[_kihdhckyhgZg_
hldjulZ
��Yhl\hjZqb\Zxdjurdmb^_eZx]ehlhdhe]h]ey`mgZ`_kkbdmbgZdhg_p]h\hjx
Luij_djZkgh\u]ey^brv
IjZ\^Z"
HgZihijZ\ey_l\hehkudZdfZljhgZ\i_j\u_aZ^he]h_\j_fymkeurZ\rZydhfiebf_gl\k\hc
Z^j_kbfg_gZf]gh\_gb_dZ`_lkyqlh\wlhf`_kl_h^gZkiehrgZybjhgbyIhlhfihgbfZxhgZ
b\ijZ\^mihevs_gZ
IjZ\^Zm\_jyx__y
:lu"DZdml_[y^_eZ"
LZdihlbohgvdm
L_[y\k_`_\uimklbeb
Hlq_]h`g_\uimklblvq_klgh]hq_eh\_dZ"
:lul_i_jvq_klgucq_eh\_d"
j_f_ggh
�`_kkbdZhdb^u\Z_lf_gy\a]ey^hfebph\hehkuib\gh_[jxrdh
Lug_iehoh\u]ey^brv
YhklZ\eyxwlmhq_\b^gmxeh`v[_a\gbfZgby
DZdl\hc[bag_k"
�Hq_gv^Z`_gbq_]hm[_`^Z_lhgZkZfmk_[yZ\k_ohjhrhijhrehff_kyp_yih[_^beZ
\ghfbgZpbbNbevff_kypZ
�Hq_gvkf_rghhl\_qZ_l`_kkbdZDklZlbwlhnbevfijh]__\Fgh]hlu\hh[s_\h\k_f
wlhfihgbfZ_rv
jhebj_`bkk_jZluf_gy\i_qZlebeZdb\Zxy\klhjhgm^_dhjZpbbbah[jZ`Zxs_c
]Zj\Zj^kdh_h[s_`blb_;h`_fhcdZd\k_lZdbbaf_gbeZkvmgb\_jkbl_lkdZy`bagvk\j_f_g
fh_cxghklb
G__jgbqZc
Ijhklbbkdj_gg_ba\bgyxkvy
GZkZfhf^_e_yaZ\b^mxHgZ\ureZbab]jubg_ihiZeZ\lxjvfm;he__lh]hhgZaZgyeZkv
e_]Zevguf[bag_khfbl_i_jvaZjZ[Zlu\Z_l[hevrb_^_gv]bgZklm^bb:jbyb^_hAZlhfhy
i_j\ZyihiuldZmclbhlZn_jaZdhgqbeZkviylvx]h^Zfb\lxjvf_Z\lhjZy\hkvfbqZkh\hckf_ghc
\ijZq_qghc
Fg_ijZ\^Zhq_gvkh\_klgh^h[Z\eyxy
��Z[jhkvlumeu[Z_lky`_kkbdZ
HgZ^hkboihjohjhrZgh\j_fyhklZ\behke_^ugZ__ebp_fhjsbgdb\hdjm]]eZa^jy[eh\ZlZy
dh`ZgZr__Yijbdb^u\Zxih^oh^blebhgZfg_^eyZn_ju"Kfh`_lebkh[eZagblvW^\Zj^ZGZiv_
ijb\e_qv_]h\gbfZgb_hdZaZlvky]hehc\_]hihkl_ebbaZ\h_\Zlv^h\_jb_"
�Ihq_fmlugZf_gylZdkfhljbrv"kijZrb\Z_l`_kkbdZ
Ijhklhkfhljx
&#xq;&#x_f;&#x^;&#x_e;&#xh";�KljZggucml_[y\a]ey^q_f^_eh"mfZ_rvyihklZj_eZ"
G_ldhg_qgh
IhkemrZcDbiwlhluihklZj_e:ydhfmm]h^ghaZ^Zf`Zjm
EZ^gheZ^ghk^Zxkvyih^gbfZyjmdb\\_jo
Kh]eZk_g"
Gmdhg_qgh
Ijhrehq_luj_]h^ZZfu[m^lhg_jZkklZ\ZebkvGZijhlb\f_gykb^blg_ijhklblmldZbg_
Zn_jbkldZZq_eh\_d l_i_jvywlhihgbfZx\fjy^hfkdhlhjuffg_ohq_lky[ulv
ljb^pZlbr_klbe_lgyy`_gsbgZdhlhjZyaZdZ`_ldblZckdhc_^u^h`^eb\uf\_q_jhfdhlhjZy
ijbdhjg_li_j_^l_e_\bahjhfZihlhfaZkg_l\fhboh[tylbyo
Bgl_j_kghZdZdhkms_kl\blvwlh`_eZgb_"Mf_gy\k_]^Z[uehkwlbflm]hYagZx]^_yk_cqZkb
agZx]^_ohqmhdZaZlvky:\hldZdwlhk^_eZlv^eyf_gyaZ]Z^dZ
DZdK_ebyih`b\Z_l"bgl_j_km_lkyhgZ
JZa\_eZkv
BkdhevdhjZa"
Lhevdhh^bgkhfghcHgZl_i_jv`b\_lkdZdbflhlbihf?]hah\mlDZje
IhkbfiZlbqg__gZreZ"
GZ\_jgh_Bm`lhqghihmfg__
Gmwlh_s_gbhq_fg_]h\hjblMl_[y`_hklZeZkvdmqZ^_g_]hlDZjlhqghc^b_lu
G_Z
Ml_[yqlh\hh[s_^_g_]g_l"
Yih`bfZxie_qZfbmoh^yhlijyfh]hhl\_lZ
Ih]h^bdZLukZfZfg_i_j\Zyiha\hgbeZ
Ghy`_agZxl_[yDbiLu[ugbaZqlhijhklhlZdg_ih_oZe\]hjh^]h\hjblhgZih^gbfZy
]heh\mbg_k\h^ykf_gy\a]ey^ZAZl_fqmlvfy]q_kijZrb\Z_lLuq_]hlhhlf_gyohq_rv"
^Zggucdhgdj_lgucfhf_glyohqmqlh[uhgZ\ureZaZf_gyaZfm`
G_l
��Z\ZcykZfZ^h]Z^Zxkvij_^eZ]Z_l`_kkbdZLuaZ^mfZeZn_jm
GmeZ^ghk^ZxkvyhkhagZ\gZkdhevdhg_mf_klghijha\mqblk_cqZkij_^eh`_gb_jmdbb
k_j^pZhh[s_lhyaZ^mfZeh^gh^_evp_Fg_gm`gZ^_\mrdZ@_gsbgZihijZ\eyxkvy
��Z^_\mrdZ\blh]_]h\hjxyj_rb\qlh`_kkbd_[m^_lijbylg__mkeurZlvbf_gghwlh:
lmllukZfZiha\hgbeZb\h[s_fYaZfhedZx
Y^mfZeZluaZ\yaZe
:ybaZ\yaZeLh_klviulZekyaZ\yaZlv
Bqlhkljykehkv"
�_eh\Lh[b
Lh[b"
�Z\fh_fkug_
Kug_"Kdhevdh`_fm"E_l^\_gZ^pZlv\jh^_"
LbiZlh]hih`bfZxyie_qZfbhh[s_lh_fmm`_^\Z^pZlviylv
�=hkih^bm^b\ey_lkyhgZZlum`_kh\k_fklZjuc
�KiZkb[hZ\Zcih`_gbfky
YlZdbg_mkeurmhl\_lZ\_^vij_`^_q_ffukfh`_fijh^he`blvk_f_cgmxkp_gmijbgp_kkub
k\bghiZkZijb^_lkymagZlvdlhklmqbl\^\_jvEukuck_dj_lZjvijhkh\u\Z_l]heh\m\dZ[bg_l
�`_kkbdZ]h\hjblhglbobfkihdhcguf]hehkhfkeh\ghohq_lgZihfgblvh[h`b^Zxs_f\
dhjb^hj_ihk_lbl_e_?klvklhydFh`ghijh^he`Zlv
IhgylghE_\hgYk_cqZk
E_\hgaZdju\Z_l^\_jv
Dbifg_gZ^hb^lbh[tykgy_lhgZih\hjZqb\Zykvdhfg_
Khegp_\klZehbihjZaZjZ[hlm"
MfghGbdh]^Zg_keurZeZwlhcrmldb
IjZ\^Z"
�G_ldhg_qghM`_jZaklhkeurZeZLhevdhaZwlmg_^_ex]h\hjbl`_kkbdZih^gbfZykvbaaZ
klheZJZ^Z[ueZl_[y\b^_lvDbi
B\k_"
kfuke_"
Wlh\k_";hevr_lufg_gbq_]hg_kdZ`_rv"
Fg_gZ^hjZ[hlZlvK_cqZkdZ`^ZyfbgmlZ^hjh]ZkZfagZ_rv
?s_[ufg_g_agZlv
�`_kk_kebk_jv_agh
EZ^ghi_j_[b\Z_lf_gyhgZYkh]eZkgZ
GZqlh"
GmeZ^ghkhk\Z^v[hcihdZg_\urehGZ^h[m^_lihlhf_s_jZahdihiulZlvky
�Zbf_gghaZwlbfybijbr_e
YagZxlug_h[jZlbeky[u[_ahkh[hcg_h[oh^bfhklbLug_klZe[uf_gyijhkblvjbkdh\Zlv
\k_fwlbfh[\h^blhgZjmdhck\hcdZ[bg_lkhklhehfbaBd_bnbdmkhfboheh^bevgbqdhfY
dZd\k_]^Zg_fh]mihgylv\rmldmhgZ]h\hjblbebg_l_^v\k_^_ckl\bl_evghk_jv_agh"
Lh[b\[_^_h[tykgyxy
Lh]^Zfh`_rvgZf_gyjZkkqblu\Zlv
:lug_ohq_rvmagZlv
Ijhklhk^_eZclZdqlh[uyg_hdZaZeZkv\lxjvf_
H[_sZxwlh]hg_ijhbahc^_ldb\Zxy
�GZlhfbkhc^_fkykh]eZrZ_lky`_kkbdZhloh^yd^\_jbbhldju\Zy__:k_cqZkgZ^h
kp_gm^hkgylvOhq_rvihkfhlj_lv"
G_hkh[_ggh
Gbq_]hyl_[yg_\bgx]h\hjblhgZBqfhdgm\f_gy\s_dmjZkl\hjy_lkygZkt_fhqghc
iehsZ^d_
&#xZf;&#x;&#xgZ;&#x_;&#xjg;&#xh_;&#x; g;&#xl_;&#xj_;&#xkg;&#xh;&#x[;&#xue;&#xh;b;&#xm;&#x_g;&#xy;&#xql;&#xh;&#xgb;&#x[m;&#x^v;&#xk;&#x;;&#xjb;e; Z;&#xgl;&#xhh;&#x;j;&#xbl;&#xlZ;&#xgb;&#x;&#xhg;&#xZ;&#x`_;�ZfgZ\_jgh_bgl_j_kgh[uehebmf_gyqlhgb[m^vk;jbeebZglh\hc;jbllZgbhgZ`_`_kkbdZ
Kfbl;uehljbgZ^pZlve_lgZaZ^\KZglZ;Zj[Zj_@_jl\ZgZr_cZn_ju\eZ^_e_pk_lb
[ZdZe_cguofZ]Zabgh\\G_\Z^_jZkikboh\Zekybg_ijbr_egZk\b^Zgb_k^Zfhcbsms_c
iZjlg_jZ^eygbdq_fmg_h[yau\Zxs_]hk_dkZFu[uebh^gb\]hklbgbqghfghf_j_l_ieuc\_l_j
r_e_kl_e\ebklvyoiZevfaZhdghfbgZf\^jm]kZfbfaZohl_ehkvgbdq_fmg_h[yau\Zxs_cghqb
FuaZgbfZebkvex[h\vx\ghqghcijhoeZ^_baZkgmeb\h[tylbyo^jm]^jm]ZGZmljhyih^gyekyk
ghxs_c[hevx\`b\hl_bhkhagZgb_flh]hqlhkh\_jrbekljZrgmxhrb[dmyjZajmrbe\k_y
h[hr_ekykkZfhc\Z`ghc`_gsbghc\fh_c`bagbdZdkdZdhclh^_\bp_cih\uah\mGZ\_jgh_hgZ
qm\kl\h\ZeZg_qlhihoh`___^vohlyihlhffugbjZamg_\kihfbgZebhlhfkemqZ_gbkeh\Zhg_f
g_ijhjhgbebex[h\vxfu[hevr_g_aZgbfZebkvGZ\_jgh_fuh[ZlZdj_rbeb
B\wlhf[ulvfh`_lbaZdexqZ_lkygZklhysZy\_qgZyex[h\v\ug_gZoh^bl_"Dh]^Zm^\moex^_c
\hagbdZ_lh^gZblZ`_fukevdh]^Zhgbkh]eZrZxlkykg_xg_h[fhe\b\rbkvijbwlhfbkeh\hf
DZd_s_djhf_dZdex[h\vxfh`ghwlhgZa\Zlv"
Gh_kl_kl\_gghhghqghfa\hgd_\k_`_klhblaZ^mfZlvky
Hl`_gsbguq_luj_]h^Zgbkemomgb^momZihlhfdh]^Z\uieZgbjm_l_Zn_jmhgZ\^jm]a\hgbl
qlh[uihbgl_j_kh\ZlvkydZd^_eZDZdh\u`_rZgkuqlhwlhijhklh_kh\iZ^_gb_"

Yljb`^uiulZekyjZ^bdZevghbaf_gblvk\hx`bagvb\k_ljbjZaZf_gy`^ZeZg_m^ZqZFh`_l
o\Zlblm`_iulZlvky"
IhiuldZi_j\Zyfg_[ueh^\Z^pZlvyaZy\behlpmqlhg_`_eZxb^lbih_]hklhiZfqlhymklZe
h[fZgu\ZlvmklZeihklhygghh]ey^u\Zlvkyb\k_\j_fy[hylvkyihebpbbYihklmibe\gvx
chjdkdbcmgb\_jkbl_lD\bgkdhee_^`gZxjb^bq_kdbcnZdmevl_lihkdhevdmdZdfg_dZaZehkvl_f
dlhaZfghc]hgy_lky`b\_lkydm^Zemqr_q_ffg_
Hl_phlha\ZekygZfh_j_r_gb_lbohcyjhklvxkeh\ghygZg_kkf_jl_evgh_hkdhj[e_gb_\k_fmq_]h
hg^hklb]HlqZklbhgdhg_qgh[ueijZ\Hgi_j_klZekhfghcjZa]h\Zjb\Zlvghihke_^g__keh\h
hl_p[ueijbdh\Zgdihkl_ebdh`Z_]hih`_el_eZhlg_]h\hgyehFZlvl_f\j_f_g_f^he`gZ[ueZ
dZdlhjZkieZqb\Zlvkykh\k_fb_]h^he]Zfb:aZ^he`Zehgfgh]hbhq_gvhiZkgufex^yfY[jhkbe
mgb\_jkbl_lb\_jgmekygZmebpuYijh\hjZqb\ZekZfu_jZagu_Zn_juihdZg_\uieZlbe\k_^he]b
jh^bl_e_cIjhrehihe]h^Zhgbh[Z[uebf_jl\uZylZdbg_\_jgmeky\mgb\_jkbl_l^Z`_g_
ihiulZekyFhchl_pih[_^bebl_i_jvmofueyekybafh]beu
IhiuldZ\lhjZyfg_[uehkhjhd^\Zy[uem\_j_gguf\k_[_q_eh\_dhfgZdhg_plhkimkly
^\Z^pZlve_lYh]ey^u\Zeky\hdjm]\b^_emki_rguoex^_cq_klguoex^_cgbdh]^Zg_
gZjmrZ\rboaZdhggbdh]^Zg_\a^jZ]b\Z\rboijb\b^_ihebp_ckdbofb]Zehd\a_jdZe_Z\lhfh[bey
bihgbfZeqlhymfg__ex[h]hbagboYj_rbeqlhfh][u`blvlZdhc`_kdmqghc`bagvx
bf_lvmqZklhd\aZiZ^ghfijb]hjh^_Ehk:g^`_e_kZk[Zkk_cghf\h^\hj_b^\mfyfZrbgZfb\
]ZjZ`_Dhevkdhjhhgbex^bjZ[hlysb_ba\_a^kg_[Zg_o\ZlZxsb_kfh]ebij_mki_lv\[bag_k_
\q_klghf[bag_k_lhbykfh]m
Yk_eaZklhebihiulZekyij_^klZ\blvk_[_b^_Zevgh_^_ehq_klgh]hq_eh\_dZ^_ehdhlhjh_
ijbghkbeh[u^hoh^bkihevamyg_^hklZldbex^_cboe_gvls_keZ\b_bg_k^_j`Zgghklv
LZdjh^beZkvDZjlhqgZy^b_lZ
Lhevdhij_^klZ\vl_ijh^Z\ZlvaZkhjhd^_\ylv^heeZjh\^_\yghklhiylvp_glh\dheh^mdZjldhlhjmx
fh`ghdmiblvaZ^_\yghklh^_\ylvp_glh\\lZc\Zgvkdhclhj]h\hcdhfiZgbbRmgvdkbgv:l_i_jv
ij_^klZ\vl_dZd\uijh^Z_l_wlmdheh^mdZ`^hfmZf_jbdZgpmkljZ^Zxs_fmba[ulhqguf\_khfgh
kebrdhfe_gb\hfmbeb]emihfmqlh[uhkhagZlvhq_\b^gh_gZ^hihf_gvr__klvbih[hevr_
aZgbfZlvkykihjlhf
LZdh\Z[ueZkmlvDZjlhqghc^b_luAZi_j\u_ljbf_kypZyijh^Ze^\_gZ^pZlvlukyqdheh^
aZjZ[hlZ\hdhehq_luj_okhl\hkvfb^_kylblukyq^heeZjh\GZaZ^y[hevr_g_h]ey^u\Zeky
kdhj_ihy\bebkvb[Zkk_cgb^hfaZ]hjh^hfb^\_fZrbgu\]ZjZ`_Ykfh]hlijZ\blvLh[b\
qZklgmxrdhem\Ehk:g^`_e_k_;jZdkK_eb_c[uedZdgbdh]^Zdj_ihdFhy`bagvgZdhg_pihreZ
ijZ\bevgufiml_f
DZdyih]hj_e"hlwlhkeh`g__\k_]hh[tykgblv_^vgZkZfhf^_e_yg_kh[bjZekygbdh]h
h[fZgu\ZlvGZh[hjhl[hevr_\k_]hyohl_eij_mki_lv\e_]Zevghf[bag_k_Gh\blh]_f_gy
kehfbeZfh]ms_kl\_ggZybg_mfhebfZykbeZfhykh[kl\_ggZyijbjh^Z
GZqbgZehkv\k_^h\hevghijhklhY^h]Z^Zekyqlhfh`ghg_iehohijh^Z\ZlvDZjlhqgmx^b_lm
_kebdjmlblvj_deZfm\ghqgh_\j_fyIhgZqZemy\udmiZeihemqZkh\u_[ehdbgZf_klguo
l_e_dZgZeZoklj_oghqb^hiheh\bguq_l\_jlh]hmljZ\]hjh^_FZgkbrlZlBg^bZgZ\]hjh^_
KdjwglhgrlZlI_gkbev\ZgbyJ_amevlZlu[uebhr_ehfeyxsb_Ygbdh]^Z^hlh]hg_agZe
w\deb^h\hclhqghklbdZiblZebafZdZ`^uc^heeZjihljZq_ggucgZj_deZfmijbghkbefg_jh\gh
q_luj_^heeZjZijb[uebPbnju[uebg_mfhebfujZ\ghdZdbeh]bdZgZ^h^Z\Zlv[hevr_
j_deZfuBdZdfh`gh[uklj__DZ`^ucj_deZfguc\uimkd\ha\jZsZekyfg_gh\hcfZrbghc
dZdhcgb[m^vgh\hcijbkljhcdhcd^hfmbebebrgbf]h^hfh[mq_gbyLh[b
Gh\kdhj_yaZf_lbeh^bgg_^hklZlhd\fh_cb^_Zevgh\u\_j_gghcko_f_Fg_ijboh^behkv
\udeZ^u\Zlv^_gv]b^hlh]hdZdyihemqZeijb[uevL_e_dZgZeulj_[h\Zeb^_gv]baZ]h^yaZljb
f_kypZ^hwnbjZ=hkih^bgXgEb:gbaRmgvdkbgvohl_eqlh[uyjZkieZlbekykgbfaZ^\Z
f_kypZ^hlh]hdZdhggZi_qZlZ_l^_kylvlukyqdheh^dZjlkbah[jZ`_gbyfbkl_cdh\bfhjdh\hd
qbklhcijb[uebghwlmijb[uevyfh]ihemqblvlhevdh_keb^hwlh]h\udeZ^u\Zeljb^pZlvlukyq
Lh]^Zlhfg_\]heh\mbijbreZkZfZym^ZqgZyfukevaZ\kx`bagvyiha\hex^jm]bf[bag_kf_gZf
\deZ^u\ZlvdZiblZeu\fh_^_eh
BygZqZekh[bjZlv\deZ^ukkhk_^_cb^jma_cHgbfh]ebijbclbdhfg_bgZijZ\ZoiZjlg_jh\
\eh`blv^\Z^pZlvlukyq^heeZjh\\h^bgj_deZfguc[ehdAZwlhhgbihemqZebijhp_glkdZ`^hc
�dheh^uijh^ZgghcaZ\j_fyj_deZfghci_j_^Zqbh\hevgu[ueb\k_fhckhk_^eukuckem`Zsbc
fh]\eh`blv^\Z^pZlvlukyqbq_j_aljbf_kypZihemqblv^\Z^pZlvr_klv:yg_h[j_f_g_gguc
ijh[e_fZfbkihlhdhf^_g_]fh]ihdmiZlvkhlgbqZkh\wnbjZih\k_ckljZg_brlZfih\Zlv^_kyldb
�lukyqdheh^_gv]bebebkvj_dhc
blh]_yklZe[hevr_aZgbfZlvkyk\hbfb[h]ZlufbiZjlg_jZfb\deZ^u\Z\rbfb^_gv]b\j_deZfm
q_fijh^Z`_cDZjlhqghc^b_lulheklydZfB[bag_klh[uekdZahqgucmkeh\byhdZaZebkv
gZklhevdhijb\e_dZl_evgu_qlh[md\Zevgh\k_ohl_eb\eh`blvk\hb^_gv]bb\kdhj_ym`_ihemqZe
ih^_kylvq_dh\\f_kypIjbq_fdZ`^ucg_f_gvr_q_fgZ^\Z^pZlvlukyq
?kl_kl\_gghyohl_ek^_j`Zlvh[_sZgby^Zggu_iZjlg_jZfh[s_fq_dZfbihemq_ggufb\
fZjl_yjZkieZqb\Zekykl_fbdlh\deZ^u\Ze^_gv]b\n_\jZe_:n_\jZevkdb_q_dbmoh^bebgZ
jZkq_lukyg\Zjkdbfb\deZ^qbdZfb
Blh][ueijhkl\bxg_gZqZebkvijh[e_fuKlZehkeh`ghgZoh^blvgh\uoiZjlg_jh\qlh[u
jZkieZlblvkykhklZjufb:ijh^Z`bDZjlhqghc^b_luihrebgZm[uevIhg_ihgylghcijbqbg_
lheklydZfg_m^Z\Zehkvk[jhkblv\_k^Z`__kebbf\uiZ^ZenmeoZmkbalj_ofhjdh\hdb^\mo
[jhddheb
uihcfbl_yg_kh[bjZekygbdh]hh[fZgu\ZlvY]hlh\[ueih`_jl\h\Zlvq_fm]h^ghebrv[u
\uihegblvk\hbh[yaZl_evkl\ZGh\kdhj_ygZqZeaZ^_j`b\Zlv\uieZluQlh[u\uk\h[h^blvebrgb_
^_gv]byi_j_klZeijh^Z\ZlvDZjlhqgmx^b_lmJZa\yadZ[ueZ^_ehf\j_f_gbF_gyZj_klh\Zeb
dh]^Zy\ha\jZsZekybaZ\lhkZehgZF_jk_^_k\FZjbgZ^_evJ_cYohl_ek^_eZlvih^ZjhdLh[bgZ
\hk_fgZ^pZlbe_lb_dZdmxgb[m^vkihjlb\gmxfZrbgmqlh[ukugihgyedZdy_]hex[ex
f_klhwlh]hyhdZaZeky\lxjvf_b_fmijbrehkvhlf_qZlvijZa^gbdkK_eb_c
Lj_lvyihiuldZbaf_gblvk\hx`bagvjZ[hlZ\obfqbkld_Kgh\Zq_klgZyjZ[hlZaZdhlhjmx
ieZlbeb^_kylv^heeZjh\\qZkiexkqZ_\u_
Bbawlh]hlh`_gbq_]himlgh]hg_\urehIhdjZcg_cf_j_ihdZg_\uoh^bl

GZklmiZ_lq_l\_j]bfg_gm`ghijh_oZlvr_klv^_kyldbehf_ljh\gZk_\_j\]em[v^hebguGZiZAZ
hdghfbxgvZa^_kvdlhfm`_gZ^_kylv]jZ^mkh\`Zjq_ihwlhfmyhimkdZxi_j_^gb_kl_deZb
jZkkl_]b\Zx^\_im]h\bpugZjm[Zrd_GZih^t_a^_d]hjh^mGZiZrhkk_imkl__lKZf]hjh^hd
g_kfhljygZjhfZglbqgh_gZa\Zgb_gZihfbgZxs__h\bgghfdjZ_ij_^klZ\ey_lkh[hc
gZ]jhfh`^_gb_mjh^eb\uo^hfbr_d\dhlhjuo`b\mlh^gbjZ[hqb_Z\k_f_klgu_
^hklhijbf_qZl_evghklbh]jZgbqb\Zxlkylj_fy\ukhq_ggufbklhygdZfb^eylj_ce_jh\GZiZ
aZ[blZygZiheh\bgmlj_ce_jZfbbgZiheh\bgmijhe_lZjbZlhfgZoh^blky\dhgp_h^ghbf_gghc
^hebgub\k_^Zevgh[hcsbdb\_amsb_gZx]`b\uodmjbpbaI_lZemfuhklZgZ\eb\Zxlkya^_kv
i_j_dmkblv
GZi_`b\mlex^bgZqvboie_qZo^_j`blkyf_klgh_\bgh^_eb_Z]jhghfu\bghlhj]h\pu
h[gZjm`bl_hkh[gydbb\bgh]jZ^gbdbhlhr_^rbohl^_e[h]ZluodZj^bheh]h\bmijZ\eyxsbo
dhfivxl_jguodhfiZgbcdZdhclhfhf_glhgbj_rbebm[_`Zlvhlkm_lghc]hjh^kdhc`bagbb
l_i_jvihemqZxlm^h\hevkl\b_jZaeb\Zy\bgh\[mluedbkbah[jZ`_gb_fk\h_]hkh[kl\_ggh]h
lhevdhqlhijb^mfZggh]hnZfbevgh]h]_j[Z
Ihrhkk_1yh[t_a`Zx]hjh^hklZ\eyyiZjdh\dbaZkibghcKt_a`Zxkrhkk_gZijhk_ehqgmx
^hjh]mihdhlhjhc\jy^ebklmiZeZgh]Z[h]Zlh]hdZj^bheh]ZImlvfhce_`blgZ\_jo\]hjuY_^m
ih^hjh]_i_leyxs_cihkdehgm]hju_j^bjH]jhfgu_^_j_\vyaZdju\Zxlkhegp_bk\_lm
ijboh^blkykkbehcijh^bjZlvkykd\havebkl\m
GZiehkdh]hjv_khegp_\ha\jZsZ_lkyY\^jm]ihgbfZxqlh_^mihkZfhfmdjZxdjZl_jZkiys_]h
\medZgZaZiheg_gghfa_fe_cdjZl_j_iehsZ^vx\iZjmkhl_g]_dlZjh\jh\gufbjy^Zfbklhyl
^_j_\yggu_j_r_ldbihdhlhjuf\v_lky\bgh]jZ^
YhklZgZ\eb\ZxkvmklZjh]hdZf_ggh]h^hfZGZ^hjh]_\]jyabe_`bli_k[_amki_rghiulZxsbcky
mdjulvjZa`bj_\rbcaZ^\l_gbZdZpbbY\uoh`mbafZrbgubaZdju\Zx^\_jvI_khkfZljb\Z_l
f_gyHkhagZ\qlhygbdZdg_kfh]mihfhqv_fmmdjulvky\l_gbp_ebdhfhghimkdZ_l]heh\mgZ
eZiubaZdju\Z_l]eZaZ
Webom"ah\myohaybgZ
^hf_keurZlkyrZ]b
B^m
^\_jghfijh_f_ihdZau\Z_lkyg_fheh^hcq_eh\_dGZg_fjZkkl_]gmlZy^himidZevgygZyjm[ZrdZ
^`bgkubjZ[hqb_kZih]bKh[_boklhjhg]heh\uihimqdm^ebgguok_^uo\hehkhklZldb[ueh]h
\_ebdhe_ibyl_i_jv[_a\hevghk\bkZxsb_keh\ghihl_jy\rbcnhjfmrmlh\kdhcdheiZd
Dbi"m^b\ey_lkyhg
Webom\klj_qZ_lf_gykjZkijhkl_jlufbh[tylbyfbFuh[gbfZ_fkyHgoehiZ_lf_gyihkibg_Hl
g_]hiZog_lihlhf^m[hfb\bghf
K^_eZ\rZ]gZaZ^hgh]ey^u\Z_lf_gy
;h]lufhc]h\hjblWebombfg_g_ykghih^jZamf_\Z_lebwlh\hkdebpZgb_[eZ]h^Zjghklv
bebkh`Ze_gb_Lulhevdhih]ey^bgZk_[y
KiZkb[hhl\_qZxy
YdZdjZa[hqdbijh\_jyeIjhoh^b
Hg\_^_lf_gy\^hfLmlijhoeZ^ghbl_fgh\Zlh^hevkl_glygmlkyjy^u^m[h\uo[hq_dHlgbo
bkoh^blij_^Zl_evkdbkeZ^dh\ZlucaZiZo[jh`_gbyb]gbeb
Ohq_rvihijh[h\Zlv"ij_^eZ]Z_lWebomWlbfmjh`Z_fyhkh[_ggh]hj^
Hg[_j_lkhkl_gu^haZlhj^ebggmxihemxkl_deyggmxljm[hqdmbhimkdZ_l__\[hqdmq_j_a
hl\_jklb_\djurd_AZl_faZ`bfZ_ldhg_piZevp_fb\ulZkdb\Z_lljm[hqdmaZiheg_ggmx
`b^dhklvx]jZgZlh\h]hp\_lZWebomih^ghkbl__d[mfZ`ghfmklZdZgmIhlhfm[bjZ_liZe_pb
\bghhdZau\Z_lky\klZdZg_Hgijhly]b\Z_lfg__]hm\_jyy
;h`_kl\_ggucgZiblhd
Yhlib\ZxdmkdZdm\bgh]jZ^gh]hkhdZlhevdhkdbkebgdhc
QlhkdZ`_rv"bgl_j_km_lkyWebom
G_iehohhl\_qZxy
dZdhflhkfuke_^Z
�Zm`\^jm]kgbdZ_lhgG_hq_gvlhmf_gyihemqZ_lky
bghkh\k_fg_iehoh_\hajZ`Zxy
Fh`_lq_j_ag_kdhevdhe_lklZg_lemqr_f_qlZ_lhg_^vkl_q_gb_f\j_f_gb\k_
f_gy_lky\emqrmxklhjhgm
Y\ha\jZsZx_fmklZdZgWebom\u[jZku\Z_l_]h\fmkhjgh_\_^jhMf_gyg_l`_eZgbykgbf
kihjblvohlyhq_\b^ghqlhaZy\e_gb_wlhhq_gvkihjgh_
H[_^Z_ffugZmebp_kb^ygZkljZrghc`Zj_aZkdeZ^gufklhebdhfihaZ^b^hfZKx^Z`_ijb[j_e
i_kHgaZe_aih^klhebkfmq_gbq_kdbf\b^hfme_]kymgZrbogh]MWebomk_]h^gygZh[_^
ojmklysbcnjZgpmakdbc[Z]_lkuj[jbheb\db\_lqbgZijhrmllhb[mluedZ\bgZHggZeb\Z_lfg_
\bgZbih^gbfZ_lk\hc[hdZe
L\h_a^hjh\v_
L\h_a^hjh\v_hldebdZxkvy
Yijh[mx\bgh
hlwlhkh\k_f^jm]h_^_ehHq_gv\dmkghm\_jyx_]hygZ^_ykvihevklblv
?]h^_eZ_llhlaZkjZg_pk^jm]hcklhjhgu]hjuDhfivxl_jsbd
Ijhklb
Mg_]hohjhr__\bgh\k_`_ijbagZ_lWebomFh`_l\h^bgij_djZkguc^_gvbmf_gy
lZdh_ihemqblky
AZlh_klvdq_fmklj_fblvky
�Zm`
Fu_^bf\lbrbg_
LZdlul_i_jvk\h[h^gucq_eh\_dgZjmrZ_lgZdhg_pfheqZgb_Webom
:]Z
Y[ul_[ygZ\_klbem\_jy_lf_gyhgGhkZfihgbfZ_rv_oZlv[ueh^Ze_dh
IhgbfZx
:ym`_ih`behcq_eh\_dWlhhglZdba\bgy_lkyqlhg_gZ\_klbef_gy\lxjvf_
YagZxhl\_qZxy]ey^y_fm\]eZaZ
WebomDZlp[ue^jm]hffh_]hhlpZWebomijb]ey^u\ZeaZfghcihke__]hkf_jlbihfh]Ze
hj]Zgbah\u\ZlvZn_juijbdju\Zef_gy^Z\Ze[_kp_ggu_kh\_luH^gZ`^udh]^Zyih]emihklb
h[eZihrbeh^gh]hiheblbdZhdZaZ\r_]hkyijbyl_e_fijhdmjhjZhdjm]ZKZgNjZgpbkdhWebom
\u[jhkbedhaujvdhlhjucijb[_j_]Ze^eyk_[ynhlh]jZnbbhdjm`gh]hijhdmjhjZ\dhfiZgbb
kh\k_fxgh]hfZevqbdZG_fbgh\Zlv[ufg_lh]^ZlxjvfughWebomkiZkf_gybkl_oihjy\
g_hieZlghf^he]mi_j_^gbfOhlygZ^hijbagZlvieZlblvfg_\h[s_flhbg_q_f
Webomhlhr_ehl^_eiylgZ^pZlve_lgZaZ^Hg\ah[jZekygZ\_jrbgm]hjuqlh[ulZfijh`b\Zlv
k\hbk[_j_`_gbybhkms_kl\eylv^Z\gxxf_qlm^_eZlv\bghHg]h\hjbe\j_f_gZf_gyxlky^gb
\_ebdboZn_jijhreb`_jl\uklZebmfg__ihebpbykimkdmg_^Z_l^Zbhl^jm]boij_klmigbdh\
fh`gh`^Zlvq_]hm]h^ghHgohl_emclbihk\h_c\he_ihdZmg_]h_s_[ue\u[hj
Ijbwlhfhij_^_e_ggu_k\yabmg_]hkhojZgbebkvb\KZgOhk_b\KZgNjZgpbkdh
LZdq_fyfh]ml_[_ihfhqv"kijZrb\Z_lWebom
:ih^jh[g__"
HgaZ^he`ZeJmkkdbfAgZ_rvKmkl_\bqZ"Ijhn_kkhjZ"
hj[j_a]eb\h[jhkZ_lWebom\]juaZykv\ehflbdoe_[Zbhlju\Zyhlg_]hdmkhd
Bihwlhfmykh[bjZxkvijh\_jgmlvh^gmZn_jm
Dlh`_jl\Z"
W^\Zj^GZiv_
BaEZk_]ZkZ"
L_i_jvhgijh\h^blfgh]h\j_f_gb\wlbodjZyo
Kdhevdhohq_rv\aylv"
�\Z^pZlviylv
Kmkl_\bq\^he_"bgl_j_km_lkyWebom
�Z\hij_^_e_gghfkfuke_db\Zxy
Webomh[^mfu\Z_lfhbkeh\ZHggZdehgy_lky[_j_lehflbdijhrmllhdeZ^_lgZoe_[bhldmku\Z_l
g_fgh]h
AgZ_rvZ\_^vl_[yihcfZxl\blh]_j_rZ_lhg
Kq_]hlu\aye"
Fgh]h\ZlhZdme\hdjm]Kmkl_\bqGZiv_Hgbk\h_hlt_^ylZ\hll_[_g_fgh]hhklZg_lkyIhq_fm
[ul_[_m`aZh^ghg_h[qbklblvij_ab^_glZKR:"
Ih]h^bZhgjZa\_lh`_]^_lhg_ih^Ze_dm"m^b\e_ggh\hkdebpZxy
�Z`__kebluihemqbrv^_gv]bl_[y\k_jZ\ghgZc^ml
Ym`_ijb^mfZekbj_gmYkh[vxbokhke_^Z
Kebrdhfm`hgbmfgu
G_lgbq_]hg_\hafh`gh]h
Dhg_qghgbq_]hg_\hafh`gh]hg_[u\Z_lijbagZ_lWebomhijhkebrv\lhfihkbeZfeb
wlhl_[_
Mf_gyg_l\u[hjZ
?klv
Lh[b[_af_gyijhiZ^_l
Lh[bm`_\ajhkeucHgkZfijbgbfZ_lj_r_gby
Yg_fh]m^himklblvqlh[u_]hm[beb
IhkZ^b_]hgZih_a^Imklvbkq_ag_lgZg_kdhevdhf_kyp_\
Lug_agZ_rvLh[b\a^uoZxy
Webomih`bfZ_lie_qZfbkeh\gh^Z\ZyihgylvqlhLh[bhgg_lhevdhg_agZ_lghbagZlvg_`_eZ_l
Q_fyl_[_fh]mihfhqv"
Fg_gm`guex^b^eykbj_guHgb^he`gu[ulvm[_^bl_evgufbW^Zdb_[jZ\u_j_[ylZbaN;J
Kwlbfyfh]mihfhqv_kl_kl\_ggh]h\hjblWebom
Hg\uie_\u\Z_ldhklhqdmhlheb\db\eZ^hgvihke_q_]hdb^Z_l__ih^klheI_kkgZ^_`^hc
hldju\Z_l]eZaZM\b^_\dhklhqdmhghiylvboaZdju\Z_l
Keh\gh\hl\_lgZnjZamijha\mqZ\rmx^\Z^pZlvfbgmlgZaZ^WebomaZf_qZ_l
HGZiv_ihke_^g__\j_fyfgh]h]h\hjylk_baaZdZabghdhlhjh_hgkh[bjZ_lkydmiblv
Ex^b[hevr_gbhq_f^mfZlvg_fh]mlDmibleb_]hGZiv_":^_g_]mg_]ho\Zlbl"
bah[jZ`Z_lhg^bZeh]kj_^g_klZlbklbq_kdhck_f_cghciZjuba]hjh^ZEZgkbg]rlZlFbqb]Zg
Ohlv[uhg\k_oh[klZ\beLu]ey^bwlb_\jhi_cpuij_^eZ]ZxlgZ^\Z^pZlviylvijhp_glh\
�[hevr_:\hlqlhyl_[_kdZ`mZdhfmdZdh_^_eh"DhfmdZdh_^_eh^hlh]hdlhbf_gghaZ\eZ^__l
wlbfdZabgh"Luijb^_rvlm^Zb\k_jZ\ghijhb]jZ_rvkyqv_[ubfygb[uehgZibkZghgZ^\_jyo
aZ\_^_gby
GZjh^mgjZ\ylky[bag_kf_guh[tykgyxyHgbl_i_jvagZf_gblhklb
:dm^Z^_ebkvklZju_agZf_gblhklb"
Gbdm^ZHgbaZgyebkv[bag_khf
:agZ_rvqlhy^mfZx"GZiv_aZb]jZekyHg\\yaZeky\ko\ZldmaZdZabghohly^_g_]mg_]hg_l
iheg_\hafh`gh_fmgm`ghm\_ebqblvk\h_khklhygb_ijbq_fih[uklj__ij_^iheZ]Z_lWebom
BbkdhkZ[jhkb\gZf_gy\a]ey^^h[Z\ey_lGhlu`_blZd^hwlh]h^h^mfZeky
f_klhhl\_lZyih`bfZxie_qZfb
k_]^ZgZrZ]\i_j_^b]h\hjblhg
Hg\uie_\u\Z_ldhklhqdm\eZ^hgvb\u[jZku\Z_l__:aZl_fj_rZ_lky
LZdb[ulvYgZc^ml_[_ex^_c
KiZkb[hWebom[eZ]h^Zjxy_]hBmf_gy[m^_l_s_h^gZijhkv[Z
Hggbq_]hg_]h\hjblijhklh]ey^blgZf_gy
hij_^_e_ggucfhf_glfg_ihgZ^h[ylky^_gv]b\^he]
Kdhevdh"
k_]hgZiylv^g_cBkdhfbkkbhggufbyl_[yg_h[b`mMf_gym`_[m^ml^_gv]bgh
ihlj_[m_lky\j_fygZlhqlh[uk^_eZlvboebd\b^gufb
Kdhevdh"
IylgZ^pZlvfbeebhgh\Fg_ihgZ^h[ylky[jbeebZglugZiylgZ^pZlvfbeebhgh\
=hkih^bBbkmk_Dbilu`f_gy[_agh`Zj_`_rv
Ihl\h_ch[uqghcklZ\d_iylvijhp_glh\\^_gv
GZdhcq_jll_[_klhevdh[jbeebZglh\"
GZ^h[m^_ljZkieZlblvkykh^gbfq_eh\_dhfKl_fdh]hyh[qbsm
WebomfhlZ_l]heh\hcohjhr_gvdh\k_h[^mfu\Zy
LuohlvihgbfZ_rvqlhl_[yihcfZxl"
�Yg_mljm`^Zxk_[yhl\_lhfZhgbg_`^_l_]h

GZ`Zj]hg_Zn_jbklh\kbj_gZwlhkihkh[k[blv`_jl\mkhke_^ZDZd\uihgbfZ_l_j_qvb^_lh
ihebp_ckdhckbj_g_
Kbj_gZZn_jbklZwlhdh]^Z\Zrkhh[sgbdi_j_h^_\rbkv\ihebp_ckdh]hihy\ey_lky\kZfuc
jZa]ZjZn_jubijbgbfZ_lkyjZkkijZrb\Zlvh[h\k_fZlhb\h\k_Zj_klh\u\Z_l\Zk
DZdijZ\beh\j_fykbj_gudh]^Z^_ehk^_eZghbgZ^hijbim]gmlv`_jl\mqlh[uhgZg_ihreZ\
gZklhysmxihebpbx
GZfgh]hemqr_[ulvZj_klh\Zggufk\hbfkhh[sgbdhfi_j_h^_luf\ihebp_ckdh]hq_fgZklhysbf
ihebp_ckdbfM`ih\_jvl_fg_F_gyZj_klh\u\Zebbl_b^jm]b_Ki_j\ufb\k_]^Zijhs_

_jgm\rbkv\IZeh:evlhyaZ_a`Zx\;ZgdK_\_jghcDZebnhjgbb]^_hldju\Zxkq_lk\h_clhevdh
�qlhaZj_]bkljbjh\Zgghc\hnnrhjghcahg_dhfiZgbbIbnbyDhjihj_crg_g_]gZkq_l_g_l
_kebg_kqblZlvklZ^heeZjh\i_j_\_^_gguokfh_]hebqgh]hkq_lZ
Y\ha\jZsZxkv^hfhcbgZ[bjZxl_e_nhggucghf_jdhlhjucfg_^ZeIjhn_kkhj
�ZZeehkeurmyagZdhfucjmkkdbcZdp_gl
�bfZwlhyDbiEZj]hh[tykgyxy
�Zhl\_qZ_lhg
IjbihfbgZ_rvf_gy"L_[__s_\hafh`ghgZ^h[m^_lmlhiblvf_gy\dbkehl_
�Z
Mf_gy\k_]hlh\hdi_j_\h^mLu`_ihgbfZ_rvhq_fj_qv"
�Z
Ml_[y_klvq_faZibkZlv"
�Z
Y^bdlmx_fmghf_jkq_lZbh[tykgyxdZdi_j_\h^blv^_gv]b
�AZ\ljZgZwlhfkq_l_[m^_lr_klvfbeebhgh\h[_sZ_lbfZMl_[y_klv^\Zf_kypZ
:ihlhff_gy`^_ldbkehlgZy\ZggZ"
�Z
GmeZ^gh[m^va^hjh\
�Zhl\_qZ_lhg
Y\_rZxljm[dmGZqZehkv
�Q_j_aljbfbgmlujZa^Z_lkyl_e_nhgguca\hghdGZ\_jgh_bfZ\k_`_g_^hihgyedZdbf_ggh
i_j_\h^blv^_gv]bDk\h_fmm^b\e_gbxykeurm\ljm[d_]hehkLh[b
IZiZ"
Lh[bjZ^hklgh\hkdebpZxy\_^vihke_^gbcjZay\b^_ekugZ_s_\[hevgbp_DZdluk_[y
qm\kl\m_rv"
GZfgh]hemqr_f_^e_ggh\u]h\Zjb\Z_lhgFg_lmlijhibkZebh^ghe_dZjkl\hHlebqgZy
rlmdZ
Y\kihfbgZxdZdhgh[\bgyef_gy\lhfqlhyihklhyggh\hkijbgbfZx\k_\rludb
AZf_qZl_evghh[h^jyx_]hyaZh^ghgZkljZb\Zyk_[ygZihablb\guceZ^Luih^k_egZ
i_jdh^bgkughd"Wlh`ij_djZkgh
FZfZkdZaZeZluohl_efg_ij_^eh`blvih`blvml_[y"
Y[ue[ulhevdhjZ^_keb[ulukh]eZkbeky
Lukfh`_rvaZ_oZlvaZfghckx^Z"
Dhg_qghhl\_qZxybaZ^mfu\ZxkvMl_[y\k_\ihjy^d_"
dZdhfkfuke_"
Ijhklhyg_h`b^Zel_[ymkeurZlvG_lluihcfby[m^mhq_gvjZ^_kebluih`b\_rvkhfghc
GhdZdlhwlhgZl_[yg_ihoh`_LukfZfhcihkkhjbeky"
�ZijbagZ_lkyhgbaZfhedZ_l
Yij_^klZ\eyxdZdLh[bk_cqZkihdmku\Z_lgb`gxx]m[mhg\k_]^ZlZd^_eZ_ldh]^Z_]hqlhlh
Ih`Zemcj_rZ_lkykug[m^_lemqr__kebyi_j__^mDl_[_
�Wlbkeh\Zbf_gghwlbZg_h[_sZgb_fbljbyi_j_\_klbr_klvfbeebhgh\^heeZjh\gZfhckq_l
emqr__qlhykeurZeaZwlhlg_bfh\_jgh^ebgguc^_gv
QZklv
@_jl\Z

Wlbfl_ieufbxevkdbf\_q_jhfW^GZiv_mkljZb\Z_l\_q_jbgdm
�eywlh]hhgkgyea^Zgb_fma_yZ\bZpbbObek[hjhZg]Zji_j_^_eZggucih^fZe_gvdbcZwjhihjl
Ih^ihlhedhfgZklZevguoljhkZo\bkylyihgkdb_bZg]ebckdb_bklj_[bl_eb\j_f_glhjhc
Fbjh\hcbih\kx^m\b^guk\b^_l_evkl\Zl_ogbq_kdhcj_\hexpbbbgnhjfZpbhggu_iZg_ebk
[_]ms_ckljhdhckZfhe_lgu_jmdZ\ZZ_s_nhlh]jZnbbZ\bZdhgkljmdlhjh\[jZlv_\JZcl
LZdGZiv_j_rbehlf_lblvkha^Zgb_kh\f_klghcdhfiZgbb:j]ZceIZjlg_jkGhgZkZfhf^_e_
GZiv_mkljZb\Z_lijZa^gbddjZkb\hc`bagb\wlhf]hjh^_]^_^Z`_k_dj_lZjrbaZjZ[Zlu\Zxlih
k_fv^_kyllukyq\]h^]^_\uimkdgbdbmgb\_jkbl_lh\fh]mlklZlv[h]Zq_gZfbeebhg^heeZjh\_keb
lhevdhijb^mfZxl[bag_kieZgbihdZ`ml_]hgm`ghfmq_eh\_dm\h\j_fyi_j_ju\ZgZdhn_]^_
qlh[ujZa[h]Zl_lvgZ^hebrv\_jblv\k_[yZlZd`_\lhqlhBgl_jg_lbaf_gblfbjb^_x
hagZqZxsmxh^gh\j_f_ggh\k_bgbq_]hghg_kfhljygZwlhklZ\rmx]eZ\ghcdZebnhjgbckdhc
fZgljhc
Ihfbfh\k_]hijhq_]ha^_kv_s_hlf_qZxl\uoh^Kbebdhgh\hc^hebgugZfbjh\mxZj_gmBebih
djZcg_cf_j_ihy\e_gb_hklZevgh]hfbjZgZgZr_cZj_g_L_i_jv^Z`_l_dlhgbjZam\`bagbg_
kZ^bekyaZdhfivxl_j\wlhfW^\Zj^GZiv_k]hj^hklvxijbagZeky`mjgZemNhj[kkha^Zxl
Bgl_jg_lfZ]Zabgub\deZ^u\Zxl^_gv]b\dhfiZgbbaZgbfZxsb_kydhfivxl_jgufb
l_ogheh]byfbZkfh`_lm^b\blvdZdwlhW^\Zj^GZiv_\hh[s_gbq_]hg_ihgbfZxsbc\
dhfivxl_jZoj_rbekyjbkdgmlvk\hbfb^_gv]ZfbHl\_lijhkl h[wlhfhglh`_jZkkdZaZe
Nhj[k\f[bag_kf_guihgbfZxlqlhBgl_jg_lbaf_gblfbjHgbj_rbl_evgu_ex^bHgb\b^yl
imlbjZa\blbykh\j_f_gguol_ogheh]bc
:yk_]h^gy\b`mlhevdhimlvjZa\blbyfh_cZn_juBimlvlZdh\gZ^hih^h[jZlvkyd`_jl\_
�ih[eb`_aZp_iblvbihlbohgvdmgZqZlvh[jZ[Zlu\ZlvYijboh`mgZ\_q_jbgdmk`_kkKfblb
Ibl_jhfJmfhfIjb]eZr_gbyfu\um^bebmagZdhfuoIbl_jZHkh[h]hljm^Zwlhg_khklZ\eyeh
\_^v\kibkd_ijb]eZr_gguo[ueZ\kyKbebdhgh\Zy^hebgZxjbklu[bag_kf_gudhfivxl_jsbdb
`mjgZebkluly`_eZyZjlbee_jby\ebp_ibZjsbdh\b^Z`_dhgdmj_gluGZiv_:ihq_fm[ubg_
iha\Zlvdhgdmj_glh\a^_kvf_klZih^khegp_f\k_fo\ZlblKhi_jgbq_kl\hbaZ\bklvijbf_lZ
ij_`gbo\j_f_gZl_i_jvBgl_jg_lbaf_gbefbj
FujZa^_ey_fkyqlh[ugbdh]hg_mimklblvGZgZkkIbl_jhff_klgZymgbnhjfZl\b^h\u_[jxdb
�b]hem[u_jm[Zrdb`_kkyihijhkbegZ^_lvqlhgb[m^v[he__\uau\Zxs__HgZ\u[jZeZ
h[e_]Zxs__q_jgh_ieZlv_kjZaj_ahfgZ[hdmb]em[hdbf\uj_ahf?^\Zym\b^_e__lhqg__
f_evdgm\r__\jZaj_a_[_^jhdZd\k_fhbkhfg_gby\__]hlh\ghklbku]jZlvk\hxjhev^hdhgpZ
bkq_aeb
=hklbihkl_i_gghaZgbfZxlg_lhevdhi_j\ucwlZ`ghb[Zedhgkdhlhjh]h\b^gh\_kvZg]ZjM
h^ghckl_gub]jZxl^`Zafbeh\b^guc[ehg^bgkfbdjhnhghfbq_l\_jhfm`qbg\klZjhfh^guo
kl_gmbfijh\babjh\Zgguo[Zjh\lheiylky]hklbFm`qbguk_]h^gyij_^ihqblZxldZ[_jg_Z
`_gsbgurZj^hg_Ijbq_f\gZklhysbo\bgguo[hdZeZodh]^Zihkq_lmieZlblW^GZiv_
^_r_\ufieZklbdh\ufklZdZgqbdZf\[Zj_g_f_klh
YaZf_qZx_]h\^jm]hfdhgp_Zg]ZjZMg_]h\b^]heeb\m^kdhca\_a^u\ukhdbcaZ]hj_euc
ijbylgucfm`qbgZIhdhgljZklmkaZ]hj_ehcdh`_cZaZ]Zj\b^bfhihy\bekyihke_iml_r_kl\by
gZkh[kl\_gghcyol_\^hevih[_j_`vybebihke_hl^uoZgZdZjb[kdhfhkljh\d_K_g;Zjlam[u
dZ`mlky[_ehkg_`gufbbhkljufbdZdkdZevi_ev;e_^gh\Zlh]hem[u_]eZaZGZiv_obsgh
h]ey^u\Zxl]hkl_cbaj_^dZm^_eyy\gbfZgb_dmqd_hdjm`Z\rbo_]hih^oZebfh\Hgk_cqZkihoh`
gZev\Zh]ey^u\Zxs_]hk\hxkZ\Zggm
DZ`_lkyfuagZdhfukeurmy`_gkdbc]hehk
Mf_gyk_j^p_moh^bl\iyldbG_m`_ebZn_jZijh\Zeblkyg_mki_\lhedhfgZqZlvkybaaZdZdhc
gb[m^v\g_rlZlghckhljm^gbpuMheekljbl^`hjgZemagZ\r_c\hfg_hlpZhkgh\Zl_ey
DZjlhqghc^b_lu"
Yh[hjZqb\ZxkvgZ]hehkI_j_^hfghcklhblEhj_gGZiv_u]ey^blhgZrbdZjghgZg_c
we_]Zglgh_ieZlv_Z\hehkukh[jZgu\ZddmjZlgucimqhdmdjZr_gguc^\mfy^ebggufb
w[hgblh\ufbaZdhedZfbGZebp_g_lbke_^Zhlkbgydh\_kebhgbbg_ijhreblhlsZl_evgh
aZfZkdbjh\ZgulhgZevgufdj_fhf
G_l\uhrb[ebkvh[tykgyxy
:q_f\uaZgbfZ_l_kv"u`mjgZebkl"IbZjsbd"
Y[bag_kf_g]hj^hhl\_qZxybihdZau\ZxgZk\hb[jxdbb]hem[mxjm[ZrdmJZa\_g_
aZf_lgh"
Y^mfZeZ\k_[bag_kf_gufheh^ub[e_klys_\u]ey^yl
:kq_]h\u\ayebqlhyg_fheh^"
DgZfijbkh_^bgy_lkydblZygdZk[ehdghlhfb^bdlhnhghf
�FbkkbkGZiv_f_gyah\ml`_ggbn_jEbybaBgnhjf_crg\klj_\Z_lhgZkeh\ghf_gy
a^_kvg_l
Hq_gvijbylghhl\_qZ_lEhj_gGZiv_
DZd\Zf\_q_jbgdZmkljh_ggZy\Zrbffm`_f"
Ihfh_fm\k_ijhklhihljykZxs_]h\hjblEhj_g\fbdjhnhgWlhijhklhm^b\bl_evgh
hdZaZlvky\kZfhfp_glj_j_\hexpbbl_ogheh]bc
HsmsZ_lkyebdZdZyeb[hjZagbpZf_`^mKbebdhgh\hc^hebghcbEZk_]Zkhf"
�Zdhg_qgh=jZ^mkh\^_kylvihP_evkbxhlrmqb\Z_lkyEhj_gGZiv_
�`_ggbn_jEbkf_ykvaZibku\Z_lhl\_l\[ehdghlIhlhfgZdhg_pih\hjZqb\Z_lkydhfg_
:\ZkdZdah\ml"bgl_j_km_lkyhgZ
�YaZf_qZxdZd`_kkijhoh^blfbfhW^ZGZiv_HgZgZijZ\ey_lkyd[Zjm\beyyaZ^gbp_cEh\blgZ
`b\pZAZf_qZxqlhGZiv_ijh\h`Z_l__\a]ey^hf
NjZgdebgW^bkhgij_^klZ\eyxkvyY\eZ^_e_pdhfiZgbbIbnby
W^GZiv_m`_\eh`be^_gv]b\\ZrmdhfiZgbx"
IhdZg_lhl\_qZxyGhfuhq_gvgZwlhgZ^__fky
:q_faZgbfZ_lky\ZrZdhfiZgby"
fheh^uoex^_cy\ghijh]jZffbklkdhcgZjm`ghklb\hafh`ghbg^bcp_\meu[Zxlkyb
\hh^mr_\e_gghdb\Zxlkeh\ghi_j_^gbfb[h]jZamfZbmki_oZ=Zg_rZhldju\Zxsbck_dj_lu
dZjfuW^GZiv_hl\_qZ_lhke_ibl_evghcgZlukyqm\Zllmeu[dhc`f_ldhfmlhjmdmb
�gZijZ\ey_lky\klhjhgm[ZjZd`_kk
Q_ffuaZgbfZ_fky"i_j_kijZrb\Zxykeh\ghij_^iheh`_gb_[m^lhkh\j_f_ggZydhfiZgby
h[yaZgZq_flhaZgbfZlvkydZ`_lkyfg_Z[kmj^gufY^he]h]ey`mgZ`mjgZebkldm;hxkvihdZy
g_]hlh\h[wlhf]h\hjblv
J_`bfk_dj_lghklb"khagZxsbf\b^hf]h\hjblhgZ
�Zkljh`Zcr_ck_dj_lghklbFh]mebrvaZy\blvqlhfubaf_gbfwlhlfbj
Fh`gh[m^_lijhpblbjh\Zlv\ZrmnjZam\klZlv_"
G_l
uk_jv_agh"
�Zk_jv_agh
�`_ggbn_jEbk[blZklhedmb^bfhaZ\kx__^he]mxihemlhjZ]h^bqgmxdZjv_jm`mjgZebkldb
gbdlh_s_g_hldZau\ZekyhlmihfbgZgby\klZlv_HgZijhklhg_agZ_ldZdj_Z]bjh\Zlv
;ulvfh`_l\uhklZ\bl_fg_k\hx\babldm"ihfh]Zxy_cDh]^Zykfh]mjZkkdZaZlvh[h
\k_fy\Zfkm^h\hevkl\b_fiha\hgx
IjZ\^Ziha\hgbl_"aZ]hjZ_lky`mjgZebkldZQ_fq_jlg_rmlbl\^jm]bawlh]hlxnydZfh`gh
[m^_l\u`ZlvohjhrbcfZl_jbZe^eyklZlvb";m^mjZ^Zk\Zfbih[_k_^h\Zlv
H[yaZl_evghiha\hgxm\_jyxy__
HgZijhly]b\Z_lfg_\babldmY^_eZx\b^[m^lh\gbfZl_evgh__bamqZxihlhfdeZ^m\dZjfZg
[jxdihke_^kl\bb\babldZfg_hq_gvijb]h^beZkvfg_dZdjZag_dm^Z[ueh^_lvgZ^h_\rmx
`_\Zl_evgmxj_abgdm
Fg_gZ^hb^lbkaZ]Z^hqguf\b^hfh[tykgyxyJZ^[ueihagZdhfblvkyfbkkEb
Yih\hjZqb\ZxkvdEhj_gGZiv_
Bk\Zfbylh`_[uejZ^\klj_lblvkyw
Ehj_gih^kdZau\Z_lhgZ
Ehj_gih\lhjyxy
aZbfghhl\_qZ_lEhj_gGZiv_bih`bfZ_lfg_jmdmM^Zqb\ZfGZ^_xkvlhq_f\u
aZgbfZ_l_kvbaf_gblbfhcfbj
�Ymeu[ZxkvbhklZ\eyx__gZ_^bg_k`_ggbn_jEbdhlhjmxbgl_j_kmxljZaebqby\_q_jbghd\EZk
_]Zk_bKbebdhgh\hc^hebg_
�YgZijZ\eyxkvd[Zjm]^_`_kk`^_lihdZ_cgZevxl\bgZi_j_^bf_gyijhkdZevau\Z_lkd\hav
�lheimW^GZiv_Hgg_h[jZsZ_l\gbfZgbygZ]hkl_cebrv[uihkdhj__hqmlblvkyjy^hfk`_kk
Keh\gh[hjaZygZhohl_GZiv_ihqmyeaZiZo^h[uqbbg_fh`_li_j_^gbfmklhylvHdZaZ\rbkv
�gZdhg_pih^e_djZkhldbhge_]hgvdhdZkZ_lky__ie_qZ`_kkh[hjZqb\Z_lkyKp_gmhlu]ju\Z_l
[_amij_qghi_j\h_f]gh\_gb_jZa^jZ`_gb_ dZdhclhrmlde_blky\fghaZl_fhgZmagZ_lGZiv_
ihke_q_]hjZkieu\Z_lky\meu[d_
Y^hklZlhqgh[ebadhbohlyb]jZ_lfmaudZkeurmbojZa]h\hj
YaZf_lbedZd\urebd[ZjmFh]myij_^eh`blv\Zfqlhgb[m^v"
�?kebiha\hebl_yaZdZ`mij_^eZ]Z_lGZiv__^\ZaZf_lguf`_klhfih^au\Zy[Zjf_gZ\Z
[hdZeZrZj^hg_
Dhg_qghfbkl_jGZiv_hl\_qZ_l[Zjf_g
�GZiv_[_j_l[hdZeubhloh^blih^Zevr_hllheiumklhcdbDb\dhf]heh\uhgijhkbl`_kk
ih^hclb
L_i_jvhgb\^_kylbf_ljZohlf_gy
DZ`_lkyy]^_lh\Zk\klj_qZe]h\hjblGZiv_
Mg_]h]jhfdbc]hehk[h]Zlh]hq_eh\_dZdhlhjuchagZqZ_lyklh[hcih]h\hjxZluf_gy
\ukemrZ_rvohq_rvluwlh]hbebg_l
&#xjy;&#x^;ë&#x;&#x;&#xkh;&#xfg;&#x_;&#xZ_;&#xlk;&#xy;jy^ebkhfg_\Z_lky`_kk
W^GZiv_ij_^klZ\ey_lkyhgijhly]b\Zy_cjmdm
�`_kkbdZKfblhl\_qZ_lhgZgZ_]hjmdhih`Zlb_
JZ^ihagZdhfblvky]hkih`ZKfbl:q_f\uaZgbfZ_l_kv"
FZjd_lbg]hf
:ijhly]b\Z_lhgkeh\ghwlhh[tykgy_lb__djZkhlmb__ijbkmlkl\b_a^_kv:\dZdhc
dhfiZgbb"
Ibnbb
Ibnbb"Gbdh]^Zh\Zkg_keurZeQ_faZgbfZ_lkydhfiZgby"
�Yfh]eZ[u\ZfjZkkdZaZlvkhfg_\Z_lky`_kkbdZGhlh]^Zihke_wlh]hfg_ijb^_lky\Zk
m[blv
YkghB^Z`_g_gZf_dg_l_"
KdZ`_flZdfujZ[hlZ_f\h[eZklbiZjZee_evghch[jZ[hldb^Zgguo
Bgl_j_kghBg\_klhjh\\ukemqZ_fg_ih^ukdb\Z_l_"
:\u]hlh\ubfklZlv"
GZiv_ih`bfZ_lie_qZfbkeh\ghj_qvb^_lhkq_l_aZh[_^
Dhg_qghIhq_fmg_l"
�`_kk^_eZ_l\b^[m^lhlhevdhqlhf_gyaZf_lbeZ
:\hlbNjZgdebge_]hdgZihfbg_WcNjZgdebgih^au\Z_lhgZf_gyIhagZdhfvl_kvW^
wlhfhciZjlg_jNjZgdebgW^bkhg
Yih^oh`mb`fm_fmjmdm
A^jZ\kl\mcl_
Fbkl_jW^bkhg]h\hjblGZiv_fbkkKfblg_`_eZ_lihk\ysZlvf_gy\^_lZeb\Zr_]h
ijh_dlZgha\mqblbgl_j_kgh
�Ykmdhjhf]ey`mgZ`_kk
HgZblZdkebrdhffgh]h[helZ_l
�`_kkhimkdZ_l\a]ey^\ihe
GhhgZ\hh[s_gbq_]hg_jZkkdZaZeZaZsbsZ_l__GZiv_
Fbkl_jGZiv_aZbgl_j_kh\Zekyb]hlh\ih]h\hjblvhnbgZgkbjh\ZgbbgZr_]hijh_dlZ
�ba\bgyxsbfkylhghfh[tykgy_l`_kkhkh[hih^q_jdb\Zykeh\hnbgZgkbjh\Zgb_
�IjZ\^Z"m^b\eyxkvy`_kkbdZfh`ghl_[ygZfbgmlm"
HggZ[ex^Z_laZgZfb
FudZd^h]h\hjbebkv"GbdZdboex^_ckhklhjhgur_iqmy_c
Ghmg_]h_klv^_gv]b
G_gm`guhgbgZfhlj_aZxyIhdZg_gm`gu
GZ__ebp_gZibkZghqlhyg_ijZ\ghi_j_m[_`^Zlvf_gy[_kihe_aghIhdjZcg_cf_j_a^_kvb
k_cqZkFu\ha\jZsZ_fkydGZiv_
Ijhklbl_ba\bgyxkvyMgZklmlihoh`_g_^hjZamf_gb_\ureh^Zggucfhf_glfug_
bs_fbg\_klhjh\
GZiv_ih`bfZ_lie_qZfb
�EZ^gh?kebi_j_^mfZ_l_Hg^hklZ_lbadZjfZgZ\babldmbijhly]b\Z_l__`_kkA\hgbl_
\ex[h_\j_fyLhevdhh[yaZl_evghij_^klZ\vl_kvfh_fmk_dj_lZjxZkkh_^bgylkhfghc
�KiZkb[h]h\hjbl`_kk
Ijhrmf_gyba\bgblvghihoh`_fg_gZ^hb^lb
Hg]ey^bl\klhjhgmfmaudZglh\L_i_j_klZebb]jZlvZ\hdZebkl\ulygmejmdmkfbdjhnhghf\
klhjhgmGZiv_
Balheiu^hghkylkyijbau\udGZiv_kdZaZlvijb\_lkl\_ggmxj_qv
�GZiv_ijh[bjZ_lkydfmaudZglZfHgih^gbfZ_lkygZkp_gmb[_j_lfbdjhnhg\ZjZaZklmqblih
g_fmLmdlmdhl^Z_lky\dhehgdZo
A^jZ\kl\mcl_]h\hjblhg\fbdjhnhg
?]hfy]dbcijbylguc[ZjblhgwohfjZaghkblkyihZg]Zjm
GZiv_meu[Z_lkyIm[ebdZijb\_lkl\m_l_]hZieh^bkf_glZfb
Yhq_gvjZ^qlh\uijbrebDZdyihgbfZxdh]^ZyjZahkeZeijb]eZr_gbyfhcaZ]Z^hqguc
_\jhi_ckdbcdhgdmj_gllh`_jZahkeZeijb]eZr_gbygZk\hx\_q_jbgdm]^_\uib\dbgZ^\Z^pZlv
iylvijhp_glh\[hevr_q_fa^_kv
Im[ebdZkf__lky
GZiv_aZfhedZ_ljZa]ey^u\ZyebpZijbkmlkl\mxsboIhlhfijh^he`Z_l
Ghihoh`_ohlv\q_flhy_]hh[kdZdZe
aZe_kgh\Zkf_o
Yh[_sZe`_g_qlhk_]h^gyh[hc^mkv[_aj_q_cihykgy_lGZiv_Yohqmqlh[uk_]h^gy\k_
ijhklh\_k_ebebkvHfh_cdhfiZgbb:j]ZceIZjlg_jk\u_s_mkeurbl_\[m^ms_fEZk_]Zk
gZfm`_ihdhjbekyl_i_jvfuihdhjbfijhklbl_ih^gbf_fKbebdhgh\mx^hebgmFu[m^_f
\deZ^u\Zlv^_gv]b\\_ebdb_dhfiZgbbDhfiZgbbdhlhju_baf_gylfbj
=jhfZieh^bkf_glh\GZiv_ih^gbfZ_ljmdmk`Zlmx\dmeZdAZl_f\ha\jZsZ_lfbdjhnhg
fmaudZglZfL_[_jmli_j\u_Zddhj^ui_kgbDh]^Zijb^mlk\ylu_Bgl_j_kghg_m`_eb
fmaudZglub\k_hklZevgu_g_qm\kl\mxlbjhgbxfhf_glZ\q_klvGZiv_[hevrh]hq_eh\_dZ\
b]hjghf[bag_k_EZk_]ZkZkhk\yayfb\ij_klmighffbj_b]jZxli_kgxijhk\yluoBeb\k_`_
qm\kl\mxlgh[_kieZlguc[Zjihfh]Z_laZdjulvgZwlh]eZaZ"
�GZiv_\_k_ehkiju]b\Z_lkhkp_gublml`_hdZau\Z_lky\hdjm`_gbbihdehggbdh\hklZlhqgh
bf_lv\dZjfZg_iZjmfbeebZj^h\^heeZjh\blum`_kmi_ja\_a^Z
�Qlh^Zevr_"ih\hjZqb\Z_lkydhfg_`_kk
Ghih__\a]ey^mykjZam`_ihgbfZxhq_fhgZ^mfZ_lLZdijhklhg_[u\Z_lDh]^Z\k_b^_ldZd
ihfZkemwlhagZdAgZdqlhihjZmghkblvgh]b

�Fuh[mkljhbebhnbk\ijhfure_gghfjZchg_mhkgh\ZgbyfhklZZf[ZjlhggZr_f
jZkihjy`_gbbk_fv^_kyliylvlukyqd\Z^jZlguof_ljh\iehsZ^bZffh`_lihdZaZlvkyqlh
k_fv^_kyliylvlukyqd\Z^jZlguof_ljh\^eydhfiZgbb\dhlhjhcjZ[hlZxlljbq_eh\_dZwlh
fgh]h\ZlhGh_`_eb\u^jm]fhclZd^mfZ_l_agZqblm\Zkg_llh]hjZafZoZdhlhjucg_h[oh^bf
qlh[ubaf_gblvfbj
GZihegh_h[mkljhckl\hhnbkZgZfihlj_[h\Zehkvk_fv^g_cWlhh^ghbaf_klguoqm^_k
kms_kl\mxldhfiZgbbdhlhju_aZgbfZxlkyebrvl_fqlhkha^Zxl^jm]b_dhfiZgbbZf
^hklZlhqghbf_lvkq_l\[Zgd_AZl_fgZ^hebrviha\hgblvbkdZaZlvYohqmkha^Zlvk\hxnbjfm
Q_j_ag_kdhevdh^g_cm\Zkm`_[m^_lkh[kl\_ggZynbjfZHgZ\hagbdg_l\g_aZighdZdh]jhfguc
]jb[ihke_^h`^y
BlZdZ]_glihg_^\b`bfhklbih^ukdZegZff_klhmfhklZJZgvr_hnbkZj_g^h\ZeZdhfiZgby
aZgbfZxsZyky[bhl_ogheh]byfbghl_i_jvhgbi_j__oZeb\[he__ijhklhjgh_a^Zgb_dhlhjh_\
k\hxhq_j_^vhk\h[h^beZdhfiZgbyihijh^Z`_h[m\bq_j_aBgl_jg_l
:dm^Z^_eZkvlZdhfiZgby"ihbgl_j_kh\ZekyymZ]_glZdh]^Zfu_oZebkfhlj_lvgZr[m^msbc
hnbk
Dm^Z^_eZkv"i_j_kijhkbeZ]_glkeh\ghy_fmaZ]Z^Zeg_jZaj_rbfmxaZ]Z^dmdZdhf
kfuke_"
B\wlhf\kykmsghklvjZaebqbcf_`^mklZjhcbgh\hcwdhghfbdhcklZjhcwdhghfbd_]hj^uf
ij_^klZ\bl_e_fdhlhjhcy\eyxkvyg_[u\Z_lih[_^bl_e_c[_aijhb]jZ\rbo?kebihy\ey_lkygh\uc
Zj_g^ZlhjlhklZjuc\ugm`^_gm_oZlvbkiZjblvkybebmf_j_lvgh\hcwdhghfbd_ijhb]jZ\rbo
g_lGbqlhg_dhg_qghA^_kvfh`ghmj\Zlvg_lhevdh[_kieZlguch[_^ghbaZ\ljZdkm`bghfB
dhg_qghqZr_qdmdZimqqbgh
GZke_^mxsbc^_gvihke_ih^ibkZgby^h]h\hjZZj_g^ub\g_k_gbyieZluaZljbf_kypZ\i_j_^
ijb\haylf_[_ev^_kylvklheh\ki_j_]hjh^dZfb^_kylvhnbkguodj_k_e:wjhg ^heeZjh\aZ
rlmdm\fiylvf_lZeebq_kdbordZnh\^ey^hdmf_glh\gZklhevgucnml[he ^heeZjh\\fbb]jh\hc
Z\lhfZlkIwdfwghf ^heeZjh\[_a^hklZ\db\fIbl_jh[tykgbefg_qlhihke_^gb_^\Z
ij_^f_lZg_h[oh^bfu_kebfuohlbfgZgylv^_ckl\bl_evghk_jv_aguoijh]jZffbklh\
Ihke_f_[_ebijb\hayldhfivxl_juIhkdhevdmkjhdbgZkih^`bfZxlmgZkg_l\j_f_gbgZ
ijh\_^_gb_bgl_j\vxkkhbkdZl_eyfbGhwlhg_kljZrgh\k_j_rZ_lkyh^gbfl_e_nhggufa\hgdhf
FukIbl_jhfgZ[bjZ_fghf_jZ]_glkl\Z\j_f_ggh]hgZcfZ^bj_dlhjdhlhjh]h;hJbg]\Zev^dZd
hgml\_j`^Z_ljZ[hlZ_llhevdhkmfg_crbfbex^vfb
Fg_gm`guiylvki_pbZebklh\\h[eZklbbgnhjfZpbhgguol_ogheh]bcaZy\eyxy;h
Jbg]\Zev^mG_h[oh^bfhih^gylvdhfivxl_jgmxbgnjZkljmdlmjmkgmey
Iyl_jhdhfivxl_jsbdh\"GZc^_fhl\_qZ_l;hJbg]\Zev^
Kdhevdhwlh[m^_lklhblv"bgl_j_kmxkvy
;hJbg]\Zev^kf__lkykeh\ghyaZ^Ze]emiucbg_mf_klguc\hijhk
:\Zfg_\k_jZ\gh"
bg\_klhjh\JZa\_fh`gh\wlhffbj_]^_^hoh^ghklbm`_gbdlhg_bs_l[_kihdhblvkyhaZljZlZo
GZaZ\ljZdhfivxl_jsbdbihlbohgvdmih^ly]b\Zxlky\l_q_gb_\k_]hmljZWlbex^bnhjfmemk
^h\hkijbgbfZxldZdh^bgbafgh`_kl\Z\hafh`guo\ZjbZglh\?kebluihy\ey_rvkygZjZ[hl_
jZgvr_ihem^gylhy\ghiulZ_rvky\ukem`blvky
Dh]^Zdhgp_gljZpbyki_pbZebklh\;hJbg]\Zev^Z^hklb]Z_lijb_fe_fhcdjblbq_kdhcfZkkufuk
Ibl_jhf\_^_fbo\dhfgZlm[_ahdhgghkhl^_evgufdhg^bpbhg_jhf
Fg_gm`gZ\gmrbl_evgZyk_j\_jgZyh[tykgyxy
Qlh\Zfihlj_[m_lkyhlk_j\_jh\"DZdb_aZ^Zqbhgb[m^mlj_rZlv"kijZrb\Z_lf_gy]eZ\guc
dhfivxl_jsbd^he]h\yauciZj_gvk[hjh^dhcdZdmNjwgdZAZiiu
Yih`bfZxie_qZfb
GZ^hqlh[u[uehih[hevr_eZfihq_dbhgbfhj]Zeb
IZj_gvdb\Z_lkeh\ghlZdb_aZdZauhg\uihegy_ldZ`^uc^_gv
Kdhevdhdhfivxl_jh\gZ^h"mlhqgy_lhg
:kdhevdhkx^Zihf_klblky"
�Mg_]haZ]hjZxlky]eZaZWlh\k_jZ\ghqlhihijhkblv]hgsbdZwceZWjgoZj^Zk^_eZlvlZdhc
lxgbg]\Zr_cfZrbgudZdhc_fmgjZ\blky
IhdZj_[ylZm\e_q_gghh[km`^Zxl]jy^msbcihoh^\fZ]ZabgNjZcWe_dljhgbdk
dhfivxl_jgmxf_ddmIZeh:evlhbkihjylqlhemqr_dmiblvym\h`mIbl_jZ\h^bgbagZrbo
lj_oaZeh\^eykh\_sZgbc
h[sboq_jlZoyh[jbkh\u\Zx_fmkmlvfh_caZl_bY^h\_jyxIbl_jmhgohjhrbcq_eh\_dgh
bgh]^ZagZlv^_lZebijhklhhiZkghIhwlhfmygZ[jZku\ZxdZjlbgmZn_ju]jm[ufbfZadZfbY
hibku\ZxIbl_jmijh]jZffmdhlhjmxhg^he`_ggZibkZlvHgZgZfihgZ^h[blkyqlh[uaZfZgblv
GZiv_
Kfh`_rvlZdh_gZibkZlv"kijZrb\Zxy
?kl_kl\_ggh
:aZljb^gy"
Ibl_jmeu[Z_lkykeh\gh]h\hjykydbcjZadh]^Zklh[hck\yau\Zxkvh[yaZl_evghgZoh^blky
ih^\ho
AZljb^gyaZ^mfu\Z_lkyhg
�Ibl_jijh\h^bljmdhcih\hehkZff_qlZl_evghdZd^_\mrdZ\j_deZf_rZfimgymfZ_lbihlhf
\k_`_j_rZ_lky
�EZ^ghmfZxmijZ\exkv
Lh]^Z^Z\ZcaZjZ[hlm
YkehgyxkvihgZr_fmh]jhfghfmhnbkmHsms_gbydZdgZ[_ck[hevghfklZ^bhg_dh]^Z\k_mreb
bhk\_s_gb_\udexq_ghimklhb`mldh\Zlh
^jm]hfdhgp_i_s_jum\oh^Z\k_j\_jgmxdhfivxl_jsbdb[_amklZebkihjylhij_bfms_kl\Zo
EbgmdkZi_j_^bg^hmaGhgZa\Zlvbokihj[_kkfuke_ggufl_hj_lbabjh\Zgb_febrvihlhfm
qlhdhfivxl_judhlhju_hgbmklZgh\ylgbq_]h^_eZlvg_^he`gu[ueh[ug_ijZ\bevghihkdhevdm
ih^h[gu_kihju\k_]^Zl_hj_lbabjh\Zgb_Dhfivxl_jsbdh\\_^voe_[hfg_dhjfb^Zc
ihkihjblvh[hi_jZpbhgguokbkl_fZo:_kebihijhkblvboij_djZlblvkihjmgbokjZamihy\ylky
&#x^;&#xjm;&#x]h;&#xl_;&#xfg;&#xhf;&#xm;&#x]e;&#xm;&#xy;&#xgZ;&#xoh;&#x`m;�^jm]hfl_fghfm]emygZoh`m`_kkb]jZxsmx\IwdfwgZGZZ\lhfZl_ij_^mkfhljbl_evgh
h[hjm^h\Zgghfki_pbZevghcih^klZ\dhcklhbl[ZgdZdheuG_hlju\Zy]eZahlb]juhgZ
kijZrb\Z_l
:luagZeqlhaZ^ugvdb^Zxlklhhqdh\"
Y[ugZg_dhlhju_^ugvdbbiylbkhlg_ih`Ze_e
HgZmeu[Z_lky\hl\_l
b^bfh\q_l\_j]lukemqZcgh\klj_lbrvkykW^hfGZiv_]h\hjxy
Ohjhrh
Lu^_ckl\bl_evgh]hlh\ZgZwlhihclb"
GZqlhihclb"i_j_kijZrb\Z_lhgZihij_`g_fmg_hlju\Zykvhlb]ju
�`_kkbdZj_adh^_j]Z_l^`hcklbd\e_\hihlhf\\_jo:\lhfZl^Z`_rZlgmehZ[ZgdZqmlvg_
\ue_l_eZbaih^klZ\db
GZdjZcgb_f_ju
GZdjZcgb_f_juih\lhjy_lhgZ:luhk\hbeky\Kbebdhgh\hc^hebg_Batykgy_rvkylZd
bgl_j_kgh
Ydlhfmqlhlug_h[yaZgZwlh]h^_eZlv
�`_kkbdZgZdhg_pih^gbfZ_lgZf_gy\a]ey^
G_agZcyl_[yih^mfZeZ[uqlhluj_\gm_rv
�Zg_j_\gmxyIjhklh[_kihdhxkv
G_klhbl
wlhlfhf_glbaZ\lhfZlZjZa^Z_lkya\mdkhh[sZxsbchlhfqlhIwdfwgZ\k_lZdb^h]gZebb
kt_eb
EZ^ghhl\hjZqb\Zxkvybmoh`m
Gh\k_jZ\ghkiZkb[h]h\hjblhgZfg_\^h]hgdmQlhj_\gm_rv
Kfh_]hyaudZm`_]hlh\uke_l_lvkeh\Zhlhfqlhyhlgx^v__g_j_\gmxghlmlyihgbfZx\wlbo
&#xf_;&#xkl;&#xh;&#xwl;&#xh];&#xh;&#xy;&#xij;&#xhr;&#xm;�keh\Zog_[m^_lgbdZiebijZ\^uf_klhwlh]hyijhrm`_kkbdmg_aZ[ulvijhq_l\_j]bmoh`m
qlh[uijbkh_^bgblvkydkihjmhEbgmdk_bbg^hmadhlhjuc\^jm]kjZamklZefg_\_kvfZ
bgl_j_k_g
Ijb_oZ\\_q_jhf^hfhcyaZklZxLh[bgZ^b\Zg_gZ[ex^Zxsbfihl_e_\bahjmaZko\Zldhc^\mo
j_kle_jh\ihem]heuofm`qbgdhlhju_[vxlbo\ZlZxl^jm]^jm]Zih^djbdbh[_amf_\r_]h
\_^ms_]h
YaZoehiu\ZxaZkh[hc^\_jvba^hjh\Zxkvkkughf
Ijb\_lLh[b
Hgg_h[hjZqb\Z_lkyHgkhfghcm`_g_^_ex`b\_lBagZqZevghg_iehoZyaZl_y\hkkh_^bg_gb_
hlpZbkugZhdZaZeZkvg_klhevm`[e_klys_cMLh[bihegh]b\]bik_hgg_fh`_l
i_j_^\b]Zlvky[_adhklue_c\k_\j_fygZdZqZgi_jdh^bghfkib\hf^Zb\hh[s_r_\_eblvky_fm
[hevghIhwlhfmihdZygZjZ[hl_kugkfhljbll_e_\bahjMg_]hihy\behkvgh\h_m\e_q_gb_
j_klebg]
kfuke_ijhkfhljj_klebg]Z
HdZau\Z_lkygZl\h_fl_e_\bahj_g_evaymf_gvrblv]jhfdhklvkeurmy\f_klhijb\_lkl\by
Hq_gvjZa^jZ`Z_l`Zem_lkyLh[b
G_ohq_rvijh]meylvky"ij_^eZ]ZxyFh`gh\[ZjaZclb
Lhevdh\uib\dZfh`_lihfhqv\ulZsblvLh[bbad\Zjlbju
IZiy[kjZ^hklvxklh[hcdm^Zgb[m^v\u[jZekyhl\_qZ_lhgkdZf_ggufebphfGh_klv
g_[hevrZyaZ]\ha^dZyoh^blv\h[s_flhg_fh]m
Ih`Z\ie_qZfbydb^ZxdexqbgZlmf[hqdm\ijboh`_cbb^m\\Zggmx
F_dkbdZg_pl\hcijboh^bekhh[sZ_lfg_Lh[b
DZdhc_s_f_dkbdZg_p"hklZgZ\eb\ZxkvygZiheimlb
Ohaybg^hfZ
Fheh^hc"
:]Z
HgZjZ[h[tykgyxyKdhj__\k_]h_]bilygbg
Bgl_j_kgh]h\hjblLh[bohly\ujZ`_gb__]hebpZhlgx^vg_aZbgl_j_kh\Zggh_
Hgihij_`g_fmg_hlju\Z_lkyhll_e_\bahjZLZfdjZ^hklbajbl_e_cdZdhclhj_kle_jaZ[bjZ_lky
gZdZgZlukh[bjZykviju]gmlvbjZa^Z\blvk\h_]hjZkieZklZ\r_]hkygZjbg]_khi_jgbdZ
h[s_fhgqlhlh\ugxob\Zeijh^he`Z_lLh[bhijhku\k_\j_fyaZ^Z\Ze
DZdb__s_\hijhku"
GmdlhylZdhcQ_flugZ`bagvaZjZ[Zlu\Z_rv
Y`^mijh^he`_gbyjZkkdZaZGh_]hg_ke_^m_ll_e_\bahj_j_kle_jkiju]b\Z_lkdZgZlh\bk
]jhohlhfijba_fey_lkygZihe_^\Zg_aZ^_\Zy]hjehijhlb\gbdZ
Bqlhlu_fmhl\_lbe"g_hlklZxy
Qlhhl\_lbe"JZkkdZaZeqlhluZn_jbklbebrZ_rvex^_cboq_klghaZjZ[hlZgguo^_g_]
GZ\_jgh_ludZdlhbgZq_hl\_lbeij_^iheZ]Zxy\^jm]hp_gb\_]hiehkdh\Zlh_qm\kl\h
xfhjZGhihlhfaZkhfg_\Z\rbkv\gZebqbbhgh]hgZ\kydbckemqZci_j_kijZrb\ZxLu\_^v
gbq_]h_fmg_kdZaZe"
Gmlub^mjbeZG_ldhg_qghKdZaZeqlhlu[bag_kf_g
Wlhemqr_ijbagZxy
Bbf_gghlZdebrZ_rvex^_cboq_klghaZjZ[hlZgguo^_g_]
HklZ\b\Lh[bgZ_^bg_k_]hbjhgb_cyb^m\kZgma_eLZfykijZ\eyxfZemxgm`^mfhxjmdbb
ebphAZl_f]ey`mgZk_[y\a_jdZehMf_gy\b^ih[blhckh[ZdbKZfucbagmjbl_evgucwlZiZn_ju
wlh__ih^]hlh\dZdh]^Z\k_\j_fyq_]hlh`^_rvbjZajZ[Zlu\Z_rvieZguDh]^Z\k_aZ\_jlblky
\djh\vm^ZjblZ^j_gZebgb^Zevr_\k_ihc^_lgZg_j\Zo:^hlh]hijboh^blkyfbjblvkykhkdmdhc
bZiZlb_cYkiheZkdb\Zxebphoheh^ghc\h^hc
_jgm\rbkv\dhfgZlmyijbkh_^bgyxkvdLh[bijhkdZevau\ZyaZ_]hkibgmgZ^b\Zg
AgZ_rvylmlih^mfZe]h\hjblhg
Hq_f`_"
Fh`_lykfh]ml_[_ihfhqv"
q_f"
Gm\l\hbo^_eZo
fhbo^_eZo"i_j_kijZrb\ZxyYlZdhrZjZr_gwlbfij_^eh`_gb_fqlhgbq_]hmfg__
KugmdZ`_lkyyg_ihgbfZxhq_fb^_lj_qvHgiulZ_lkyh[tykgblv
Yijhl\hxZn_jmYfh]ml_[_ijb]h^blvky
YfhlZx]heh\hc
Ghlu`_ihdZau\ZxygZ]bikMl_[y`_i_j_ehf
Mf_gydhklueb_klvI_j_^\b]Zlvkyyfh]mFh`ghkdZaZlvqlhyg_m^ZqghgZeu`ZoihdZlZeky
GZmebpZofgh]hex^_c\]bik_
Ykgh\ZfhlZx]heh\hc
b^brvebLh[by\k_aZl_yejZ^blh]hqlh[uaZsblblvl_[yh[tykgyxyQlh[u\ulZsblv
l_[yba[_^u
IjZ\^Z"
Byg_ohqm\ly]b\Zlvl_[y\wlh_^v\k__s_fh`_laZdhgqblvkyg_emqrbfh[jZahf
�Lu`_ijhkbelm`_gsbgmihfhqvl_[_DjZkb\mxlZdmxHgbf__l\\b^m`_kk
HgZfhc^jm]
:yg_l"
Lufhckug
i_j\u_aZ\_q_jhgih\hjZqb\Z_lkydhfg_ebphf
IZilu`bagvxk\h_cjbkdm_rvjZ^bf_gyLu^Z`_g_agZ_rvdZdfgh]hwlh^eyf_gyagZqbl
Lu`_fhckugih\lhjyxy
LZdiha\hevfg_ihfhqvl_[_JZaluaZl_ye\k_jZ^bf_gylZdjZaj_rbfg_ihmqZkl\h\ZlvYm`_
\ajhkeucq_eh\_dimklvlubhldZau\Z_rvky\wlh\_jblvY\khklhygbbijbgbfZlv\a\_r_ggu_
j_r_gby
Lh[b_kebkh[ulbygZqgmljZa\b\Zlvkyg_ihieZgm
Lh]^Zfuihc^_fdh^gmYihgbfZxGhfuohly[uihc^_fdh^gm\f_kl_Hl_p\f_kl_kkughf
JZa\_g_lZd^he`gh[ulv"
�G_lohqmhl\_lblvyhe`gh[ulvkh\k_fbgZq_Hl_p^he`_gh[_j_]ZlvkugZKug^he`_g
i_j_rZ]gmlvq_j_ahlpZqlh[uijh^he`blvk\hcimlvBhklZ\blvhlpZaZkibghc
Ghyw]hbklYij_^\dmrZxdZdihdZ`mLh[blhlfbjdhlhjuclZd^he]hhlg_]hkdju\ZeYg_
^mfZeqlhfg_dh]^Zgb[m^vij_^klZ\blkylZdhcrZgkgh_]hijhkv[ZjZa\yau\Z_ljmdbfhbf
f_qlZfbf_gy\^jm]h[mj_\Z_l`_eZgb_ihdZaZlvkugm\k_dZdijhoh^ylg_^_ebih^]hlh\dbkdZdhc
lsZl_evghklvxbfZkl_jkl\hfijh^mfu\Z_lkyieZgLh[blZd^he]h\b^_e\hfg_g_m^ZqgbdZ
dhlhjh]hihkZ^beb\lxjvfmdhlhjucebrvl_fbkeZ\_gqlhh[qbklbelheklydh\baaZiZ^guo
�rlZlh\L_i_jvmf_gy_klv\hafh`ghklvihdZaZlv_fmdlhygZkZfhf^_e_hdZaZlvqlhy
ijhn_kkbhgZedhlhjucg_h^bg]h^Zlhb\kx`bagvhllZqb\Zek\h_fZkl_jkl\h
Lh[bg_klhbll_[_\f_rb\Zlvkyg_j_rbl_evgh\hajZ`Zxy
Ghfuh[ZagZ_fgZrkihjihoh`gZih_^bghdj_kle_jh\ihl_e_\bahjmGZklhysbf[h_flmlbg_
iZog_lDZdbgZdZqZgguc[ehg^bgkgZl_jlhcfZkehf]jm^vxLh[b\ub]ju\Z_lko\Zldm_s_^hlh]h
dZd\klmiZ_lgZjbg]

Mljhf\q_l\_j]ykZ`mkvgZo\hklW^mGZiv_Y_^maZgbfgZk\h_cohg^_^_j`Zkvf_ljZo\
^\Z^pZlbYke_`maZgbf\kxg_^_exlZdqlhful_i_jvaZdZ^uqgu_^jmavyKeh\ghj_\gb\uc
ijhkuiZ_lky\r_klvmljZb\u_a`Z_lbak\h_]hhkh[gydZq_j_ak_\_jgu_\hjhlZmki_\Zyijbwlhf
i_j_dbgmlvkyiZjhckeh\khojZggbdhfihoh`bfgZ[u\r_]hb]jhdZ\j_][bGZ[mev\Zj_KdZceZcg
�GZiv_\uoh^blbafZrbguMg_]hiylbdbehf_ljh\Zyijh[_`dZhfhchg\ha\jZsZ_lky\r_klv
ljb^pZlvDZdh_lh\j_fy_]hg_\b^gh\b^bfhijbgbfZ_l^mr\hk_fvGZiv_\u_a`Z_lq_j_a
]eZ\gu_\hjhlZgZ\brg_\hfdZ[jbhe_l_f_jk_^_kihke_^g_cfh^_ebHg_^_laZ\ljZdZlv\
j_klhjZgYaZgbfke_`mq_luj_^gybaZwlh\j_fylhevdhh^bgjZaGZiv_g_kh\f_sZeaZ\ljZdk
^_eh\hc\klj_q_c
hlqlhfg_\b^ghkd\havh]jhfgh_hdghj_klhjZgZgZijhlb\GZiv_kb^yl^\h_fheh^uoex^_ck
ghml[mdhfbihdZau\Zxl_fmij_a_glZpbx\IZmwjihcgl_HgbkljZrghg_j\gbqZxl^Z`_[hylky
ijbljhgmlvkydaZ\ljZdmGZiv_`_^h\hevgh`m_l[ebgqbdbihdZj_[ylZ`fmlgZdeZ\brm
Ijh[_ei_j_oh^ydhq_j_^ghfmkeZc^mBdZ`^ucjZahgbijbklZevgh]ey^ylgZW^ZiulZykv
ijhqblZlv_]hfukebI_j_oh^blvebdke_^mxs_fmkeZc^m"JZkkdZaZlv_s_ijhwlhl"Ijh^he`blv
kjZamkhke_^mxs_]hjZa^_eZ";uklj__"F_^e_gg__"
?kebm\Zkdh]^Zgb[m^vihy\blky\hafh`ghklvij_^klZ\blvk\hxb^_xW^mGZiv_lhihkemrZcl_
fh_]hkh\_lZg_f_rdZcl_
MGZiv_dZdmg_ihk_^eb\h]hxgpZ\k_\k_]^ZgZibkZghgZebp_DZdijZ\behwlhkdmdZh[s_f
j_[ylZjZkibku\Zxl[m^ms__k\h_cdhfiZgbbdhlhjZyykgh_^_ehklZg_l\lhjhc
FZcdjhkhnlZmGZiv_gZqbgZxlkebiZlvky]eZaZ@m_lhg\k_f_^e_gg__L_ehh[fydZ_l
Ghj_[ylZwlh]hg_aZf_qZxlHgb\k_]h\hjylb]h\hjylIjhBgl_jg_lijh,3Z^j_kZijhihjlZeub
k_l_\u_rexauihdZgZdhg_pg_ijbghkylkq_lGZiv_o\ZlZ_l_]hbijhsZ_lky
Ihke_j_klhjZgZGZiv__^_l\hnbkg_\ukhdh_a^Zgb_[ebaijbklZgbJ_^\m^kblbHghklZ\ey_l
fZrbgmgZih^a_fghcklhygd_bbkq_aZ_lbaiheyfh_]haj_gbygZljbqZkZdhlhju_hggZ\_jgh_
ijh\h^blaZfbdjhnhghfb_]h]hehkjZa^Z_lkyih\k_fmhnbkmk\h^ykmfZk_dj_lZj_c
Jh\gh\^\_gZ^pZlvdZdihjZkibkZgbxhgb^_lgZiZjdh\dmkZ^blky\f_jk_^_kbfqblkyh[_^Zlv
Ex[bfucj_klhjZgAb[[b[h\IZeh:evlhKj_^gyyijh^he`bl_evghklvh[_^Z^\ZqZkZ
Ij_^ihqblZ_fucgZiblhdnjZgpmakdh_\bghKZgk_j
AZh[_^hf_s_[hevr_\klj_qb^bfh[hevrbgkl\hkh[_k_^gbdh\ih^oZebfu`mjgZebklu
ihkdhevdmdZ`^h__]hkeh\hhgbaZibku\Zxl\[ehdghlZg_dhlhju_ijboh^ylknhlhZiiZjZlhf
H^gZdhyhkh[hhlf_qZxjZa]h\hjkh^ghcxghcju`_\hehkhchkh[hcdhlhjZy\jy^ebmqbeZkv
`mjgZebklbd_Khfg_\ZxkvqlhfbkkbkGZiv_magZ_lh[wlhc[_k_^_
Ihke_h[_^ZjZ[hqbc^_gvGZiv_dZdijZ\behaZdZgqb\Z_lkyHgeb[h\ha\jZsZ_lky^hfhceb[h
_^_l\]hevndem[F_geh]^_ihke_fZlqZiv_lgZ\_jZg^_dhdl_ceb
�Ly`_ehclZdmx`bagvg_gZah\_rvZb\ljm^h]hebaf__]hlh`_aZih^hajblvljm^ghGh[m^vm
�f_gygZkq_l_iZjZfbeebZj^h\y[u\jy^ebjZ[hlZe[hevr_ZqlhlZfy[u\hh[s_\jy^eb
jZ[hlZe
K_cqZk\hk_fvmljZykZ`mkvgZo\hkl\brg_\hfmdZ[jbhe_lm\u_a`Zxs_fmba\hjhlHg
ih\hjZqb\Z_lgZe_\hbmf_gyg_hklZ_lkykhfg_gbcdm^ZGZiv_k_]h^gyih_^_laZ\ljZdZlvY
�^hklZxfh[bevgucl_e_nhgbgZ[bjZxghf_j`_kkHgZm`_lZf`^_lijboh^ZGZiv_
�`_kkbdZih^gbfZ_lljm[dmihke_i_j\h]h`_]m^dZ
�Z"
Y]hlh\Z]h\hjblhgZ
M^Zqb
M\b^bfkyq_j_aqZkijhsZ_lkyhgZb\_rZ_lljm[dm
Y_^maZGZiv_^hkZfhciZjdh\dbj_klhjZgZ^_j`Zijbebqgmx^bklZgpbxM\b^_\dZdhg\uoh^bl
bafZrbgubgZijZ\ey_lkyd\oh^m\j_klhjZgyg_kmkv\hnbkIbnbbYij_djZkghagZxqlh
[m^_l^Zevr_Kp_gZjbcm`_ijh^mfZgbgZibkZgGZiv_hdZ`_lkymgZkgZdjxqd_Ijbwlhf[m^_l
^mfZlv[m^lhhg\k_faZijZ\ey_l[m^lhkZfhklhyl_evghijbgbfZ_l\k_j_r_gby[m^lh\k_\_]h
`bagbih^dhgljhe_fGhex[hcZn_jbklagZ_lg_luijbgbfZ_rvj_r_gbybdh]^Zlu\u[bjZ_rv
�dZdhc^hjh]hcihclblh\k_]^Z^_eZ_rvrZ]\aZjZg__ih^]hlh\e_ggmxeh\mrdm_eZ_rvwlhk
jZ^hklvxBkg_l_ji_gb_f
�Zevr_\k_ijhbkoh^bllZd
GZiv_\oh^bl\j_klhjZg;ulvfh`_lmg_]hgZagZq_gZ\klj_qZFh`_lhgkh[bjZ_lkyaZ\ljZdZlv
�h^bgWlhg_\Z`gh?^\ZhgaZ\b^bl`_kkkb^ysmxaZklhebdhfbjZa^jZ`_gghih]ey^u\ZxsmxgZ
qZkudZdlml`_ihaZ[m^_lh[h\k_ok\hboieZgZo
W^GZiv_\Zevy`ghih^oh^bld__klhebdm
��h[jh_mljha^hjh\Z_lkyhg`_kkbdZKfbl_kebyg_hrb[Zxkv"
HgZih^gbfZ_l]eZaZ
�Z
BgZf]gh\_gb_aZ^mfu\Z_lkyHgb]^_lh\b^_ebkvgh\hl]^_"IhlhfhgZ\kihfbgZ_lbf]gh\_ggh
h^Zjb\Z_l_]hrbjhdhcmeu[dhckihkh[ghcihdhjblvk_j^p_ex[h]hfm`qbgu
�Zih\lhjy_lhgZA^jZ\kl\mcl_fbkl_jGZiv_
W^ihijZ\ey_lhgblml`_kijZrb\Z_lulhevdhijbrebbebm`_moh^bl_"
�Mf_gya^_kv\klj_qZgZagZq_gZh[tykgy_l`_kkbdZbkgh\Z[jhkZ_l\a]ey^gZqZkuGh
�\b^bfhf_gy`_klhdhh[fZgmebQlh\ubg\_klhjuaZgZjh^lZdhcmfZ_l_lhevdhhk_[_
KdZ`bl_fg_dZd_]hah\mlbyjZkihjy`mkvqlh[u_]hm[beb
:jZa\_yg_klZgm\lZdhfkemqZ_khh[sgbp_cij_klmie_gby"
?kebgbdh]hg_ihcfZxllhhdZdhfij_klmie_gbbfh`_lb^lbj_qv"meu[Z_lkyGZiv_B
ijbkZ`b\ZykvaZklhebdkijZrb\Z_luiha\hebl_d\Zfijbkh_^bgblvky"
�Zdhg_qgh
M\Zkm`_ijbgyebaZdZa"
G_l
Lh]^Ziha\hevl_fg_
Hg`_klhfih^au\Z_lhnbpbZgldmLZih^oh^blbijbgbfZ_laZdZaGZiv_g_baf_gy_lk_[_ybqgbpZ
�ba^\moybpheZ^vb[_dhg`_kkaZdZau\Z_llh`_kZfh_
�Dh]^ZhnbpbZgldZmoh^blGZiv_gZdehgy_lky\klhjhgm`_kkkeh\ghohq_lhldjulv_cdZdmxlh
lZcgm
YijhqblZeijhIbnbx\wgpbdehi_^bb]h\hjblhg
Ijhklbl_"
IjhIbnbx_^vlZdgZau\Z_lky\ZrZdhfiZgby"Yihkfhlj_e\wgpbdehi_^bbhgZ`beZ\
��_evnZoj_\g_c=j_pbb
Ghy\k_jZ\ghg_ihgbfZxijbagZ_lkyhg
Q_]hg_ihgbfZ_l_"
KfukeZgZa\Zgby
�=j_db\_jbebqlhIbnbymf__lij_^kdZau\Zlv[m^ms__h[tykgy_l`_kkEx^b
ijh^_eu\Zebimlv\lukyqbdbehf_ljh\qlh[uih]h\hjblvkg_c
Ihgylgh]h\hjblGZiv_ohly_fmgbq_]hg_ihgylghHgaZ^mfu\Z_lkyIhemqZ_lky\ZrZ
dhfiZgby[m^ms__ij_^kdZau\Z_l"
�`_kkmeu[Z_lky
GZkZfhf^_e_fugZqbgZ_lhgZh[tykgylvghhklZgZ\eb\Z_lkygZihemkeh\_NjZgdebg
m[v_lf_gy_kebmagZ_lqlhyk\ZfbjZa]h\Zjb\ZeZ
:dlhlZdhcNjZgdebg"
FhciZjlg_j
GZiv_lj_[m_lky\j_fyqlh[uijbihfgblvf_gy
:g_fheh^hclZdhc
HgkqblZ_lgZfg_klhblgbdhfmjZkkdZau\ZlvhgZr_c^_yl_evghklb
Fgh]b_lZdkqblZxldb\Z_lGZiv_k_^_j`Zl\lZcg_Fh`ghih^mfZlvihke_jZa]h\hjZk
�gbfbyih[_]m\k\hxk_dj_lgmxeZ[hjZlhjbxb\hkijhba\_^mlhgZ^q_fhgb[bebkv]h^ZfbZy
ijb\k_f`_eZgbbg_kfh]m
NjZgdebghq_gvih^hajbl_e_g
��mfZxbf_gghihke_wlh]hGZiv_kijhkblhgZrbok`_kkhlghr_gbyo
:\ukNjZgdebghf"hgg_^h]h\Zjb\Z_laZdZgqb\Zy\hijhkg_hij_^_e_gguf`_klhf
f_kl_ebfu"Qlh\ug_lFuijhklh^jmavy
GZebp_mGZiv_gZibkZghh[e_]q_gb_hafh`ghhg^Z`_h[ehdZqb\Z_lkygZklhebaZf_qZ_l
G_kdZ`mqlhwlZgh\hklvkbevghf_gyjZkkljhbeZ
�DZdb_m\ZkieZgugZwlhmljh"bgl_j_km_lky`_kk
GZiv_ih`bfZ_lie_qZfbG_m`_eblZd[u\Z_l"G_m`_ebhgbih_^mldg_fm"
Ijb_a`Zcl_dgZf\hnbkij_^eZ]Z_lhgZYihdZ`m\Zfq_faZgbfZ_lkygZrZdhfiZgby
GZiv_lml`_kh]eZrZ_lkyGh_kl_kl\_ggh\u[hj[ue^Z\ghk^_eZgaZg_]h
Hg_^_laZg_cgZk\h_f\brg_\hff_jk_^_k_\klhjhgmF_gehiZjdIhrhkk_b^ms_fm\^hev
�ih[_j_`vyaZeb\Zhg^h_a`Zxl^hfhklZZf[ZjlhgIjbiZjdh\Z\rbkvma^ZgbyIbnbb\uoh^yl
bafZrbgYgZ[ex^ZxaZgbfb\hdghkd\hav`Zexab?s_lhevdh^_kylvmljZZgZmebp_m`_
]jZ^mkh\bZknZevlaZdbiZ_lGZiv_smjblkygZkhegp_
�`_kkihdZau\Z_l]^_\oh^
Kb^y\dZ[bg_l_ykeurmdZdhgZ]j_fbldexqZfbiulZykvhlukdZlvgm`gucGZdhg_p^\_jv
�hldju\Z_lkybykeurmkeh\Z`_kk
i_j__oZeb\k_]hg_^_exgZaZ^
:]^_`_\ujZgvr_jZkiheZ]Zebkv"kijZrb\Z_lGZiv_
JZgvr_fujZ[hlZeb\qm^_kguomkeh\byoMk_[y^hfZ
G_mklZx\hkobsZlvkylZdbfbex^vfbdZd\u
�Bgl_j_kgh_klvlmldlhgb[m^v"NjZgdebgIbl_jah\_lgZk`_kk
\klj_q_ckGZiv_
�`_kkgmbdZdwlhihgbfZlv"dbiyqmkvy
NjZgdebgjZkkeZ[vkyYkemqZcgh\klj_lbeZkvkfbkl_jhfGZiv_\j_klhjZg_
A^jZ\kl\mcl_NjZgdebgq_j_kqmj]jhfdhb^jm`_ex[ghijb\_lkl\m_lf_gyGZiv_JZ^\Zk
kgh\Z\b^_lv
�Byhq_gvjZ^hl\_qZxyohlyihfh_fmlhgmykghqlhygbqmlvg_jZ^`_kkfg_
dZaZehkvfu^h]h\hjbebkv
Gbdhfmg_jZkkdZau\Zlvh^_yl_evghklbIbnbbih^o\Zlu\Z_lhgZYihfgxGhW^m
fh`gh^h\_jylvHgohq_lgZfihfhqv
:Zijhly]b\Zxy;hevr_hggbq_]hg_ohq_l"
=hehkmGZiv_lZdhcfy]dbcqlh\g_]hlZdblyg_lmdmlZlvkykeh\gh\klZjh_imoh\h_h^_yeh
NjZgdebgyi_j_\b^Zefgh`_kl\h[bag_kieZgh\YagZxbaq_]h\uc^_llhedZbaq_]hg_l
��Z`__keb\Zfg_gm`gufhb^_gv]bfhyihfhsv\k_jZ\ghfh]eZ[u\Zfijb]h^blvkyZb
ihlhfih`bfZ_lhgie_qZfbZ\^jm]f_gyaZbgl_j_km_l\Zrijh_dlFbeebhg^jm]hc
^heeZjh\[m^_lgZ\_jgh_g_ebrgbfKfh`_l_\uclbgZgh\ucmjh\_gv
Ybah[jZ`Zxkhfg_gb_b\blh]_\u^Zx
EZ^ghgh\u^he`gufg_dh_qlhihh[_sZlv
Qlhbf_ggh"
GZrjZa]h\hj^he`_ghklZlvky\lZcg_Ihh[_sZcl_gbdhfmgbq_]hg_jZkkdZau\ZlvGbk\hbf
iZjlg_jZfgb`mjgZebklZfgb^Z`_`_g_
�NjZgdebglui_j_oh^brv\k_]jZgbpuh^_j]b\Z_lf_gy`_kk
G_lg_lmkihdZb\Z_l__GZiv_k_\ihjy^d_Hgijhklhij_^mkfhljbl_e_gFg_wlh
gjZ\blkyEZ^ghNjZgdebgy^Zx\Zfkeh\h\k_hq_f\ufg_k_]h^gyjZkkdZ`_l_hklZg_lkyf_`^m
gZfb
Lh]^ZeZ^gh]h\hjxyjZa\hjZqb\Zxkvbmoh`m
&#xb^;¿&#xh;&#xl;&#xZd;&#xh;&#xg;&#xij;&#xhk;&#xbl;&#xg;&#xZk;&#xk;&#xe_;&#x^h;&#xZ;&#xlv;
&#xZ;&#xgb;;&#x;&#xk;u;&#xrm;&#xy;
&#xZ;&#xki; g;&#xhc;&#x];&#xhe;&#xhk;�b^bfhlZdhgijhkblgZkke_^h\ZlvaZgbfkeurmyaZkibghc]hehk`_kk
WdkdmjkbygZqbgZ_lkykk_j\_jghcYhldju\Zx^\_jvqlh[uW^GZiv_fh]lm^ZaZ]eygmlv
�GZihemk_j\_jghckb^blIbl_jJmfbqlhlhi_qZlZ_lgZdeZ\bZlmj_\gh]Zomg_]h[ZgdZhdlhjZ
I_ii_jZAZ_]hkibghcklhblLh[bgZdhklueyoHgbhq_flhlj_iexlkyQlh[um^_j`ZlvLh[bgZ
dhjhldhfih\h^d_yiha\hebe_fmkehgylvkyihhnbkmbijbf_qZlvdZdyjZ[hlZxgZ[bjZlvky
hiulZY^Ze_fmjhevijh]jZffbklZG_jZa]h\hjqb\h]hijh]jZffbklZYihijhkbeiZjgyijb[_j_qv
k\h_hkljhmfb_bebqgh_h[Zygb_^ey^jm]h]hkemqZyIhdZihe_lijhoh^blghjfZevgh
Y^_eZxrZ]qlh[ug_aZ]hjZ`b\ZlvGZiv_\b^gZk_j\_jgmxDhfgZlZlZdZyimklZy_s_g_kdhevdh
^g_cgZaZ^kh\_jr_gghbaf_gbeZkv^hev\k_okl_gklhyl`_e_agu_dZjdZku\dhlhjuo
mklZgh\e_gudhfivxl_juHlh\kx^mk\bkZxl[_agZ^_`ghkimlZggu_hjZg`_\u_ijh\h^Zihoh`b_
�gZ\hehkudb[hj]Z_kyldbfZjrjmlbaZlhjh\fb]Zxl`_elufbba_e_gufbh]hgvdZfbHlfb]Zgby
lukyqeZfihq_d\ukljh_gguo\b^_Zevghjh\gu_jy^u\hagbdZ_lhsms_gb_]ZeexpbgZpbbbeb
gZjdhlbq_kdh]h^mjfZgZ:_s_lZfkeur_ga\mdkhlgbjZ[hlZxsbodhfivxl_jh\a\md
ihjZabl_evgh]jhfdbcdZdrmf\h^hiZ^Z
Wlhfha]Ibnbbk_ijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_jZ[hlZ_lgZwlbofZrbgZoh[tykgyxy
ij_^klZ\eyx_]hGZiv_WlhIbl_jJmfgZr\_^msbcjZajZ[hlqbd
Ibl_jdh_dZdih^gbfZ_lkygZgh]bi_j_rZ]b\Z_lq_j_a[ZgdmebfhgZ^Zbih`bfZ_lGZiv_jmdm
A^jZ\kl\mcl_ijb\_lkl\m_lhg]hkly
Ibl_jlug_fh][u\djZlp_h[tykgblvfbkl_jmGZiv_qlhmgZklml"ijhrmy_]h
�Zdhg_qghkh]eZrZ_lkyhgbh[\_^yjmdhcaZklZ\e_ggmxdhfivxl_jZfbdhfgZlm
ijbgbfZ_lky]jhfdhh[tykgylvI_j_^\Zfbdhfivxl_juhkgZs_ggu_bgl_eh\kdbfb
ijhp_kkhjZfbDk_ghgk_hgbjZ[hlZxlih^EbgmdkhfLZdlh\ZyqZklhlZijhp_kkhjh\h^bg
]b]Z]_jpA\mqblfh`_lbkdjhfghgh\k_dhfivxl_jukh_^bg_gu\k_lvbbofh`ghij_^klZ\blv
dZd_^bgmxkmi_jfZrbgmKijZ\bevghgZkljh_ggufgZiZjZee_evgmxjZ[hlmijh]jZffguf
h[_ki_q_gb_fijhba\h^bl_evghklv^hklb]Z_lh^gh]hl_jZnehiZ
GZiv_]em[hdhfuke_gghdb\Z_l
Ibl_jlug_fh][uh[tykgblv\k_lh`_kZfh_q_eh\_q_kdbfyaudhf"ijhrmy_]h
�Zdhg_qghhl\_qZ_lhgKdZ`_flZddhfivxl_ju\wlhcdhfgZl_fh]mlkh\_jrZlvh^bg
ljbeebhghi_jZpbckieZ\Zxs_clhqdhc\k_dmg^mQlh[u\uihgbfZebfZkrlZ[u
ijhba\h^bl_evghklbijb\_^m\Zfh^bgijbf_jG_^Z\ghGZpbhgZevgZy]b^jhf_l_hjheh]bq_kdZy
kem`[ZdmibeZkmi_jdhfivxl_jDjwckihfhsvxdhlhjh]hlZfkh[bjZxlkyijhkqblu\Zlv
fZjrjmlumjZ]Zgh\Djwch[hr_ekybf\^\Z^pZlviylvfbeebhgh\^heeZjh\H[sZyklhbfhklv
dhfivxl_jh\gZoh^ysboky\wlhcdhfgZl_hdheh^\mokhliylb^_kylblukyq^heeZjh\Ijbwlhf
\uqbkebl_evgZyfhsghklvmgbo\q_luj_jZaZ\ur_q_fmDjwy
IhljykZxs_g_kdju\Z_l\hkobs_gbyGZiv_
GZkZfhf^_e_mgZkkZfh_fhsgh_\fbj_ijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_ihZgZebamkhhl\_lkl\bc
Fubkihevam_f]_g_lbq_kdb_Ze]hjblfubg_cjhggu_k_lb^eyh[jZ[hldb[hevrboh[t_fh\^Zgguo
KiZkb[hIbl_j[eZ]h^Zjxy_]haZe_dpbxLug_fh][uih^]hlh\blv^eyfbkl_jZGZiv_
ij_a_glZpbx\aZe_^eyi_j_]h\hjh\"
�Ibl_jdb\Z_lb[_`bl\[hevrhcaZe^eyi_j_]h\hjh\FukGZiv_b`_kkf_^e_gghb^_faZgbf
GZklZdhfivxl_jZofuhklZgh\bebkvihijbqbg_we_f_glZjghcg_o\ZldbijhkljZgkl\Z
h[tykgyxy?kebaZ^_ckl\h\Zlv_s_klhijhba\h^bl_evghklvm\_ebqblky\^_kylvjZa
:qlhwlbdhfivxl_jukh[kl\_ggh^_eZxl"g_ihgbfZ_lGZiv_
K_cqZky\Zf\k_ihdZ`mh[_sZxy
�FuaZoh^bf\aZe^eyi_j_]h\hjh\`_kk\dexqZ_lijh_dlhjbgZ`bfZ_lgZdghidm\kl_g_K
ihlhedZhimkdZ_lky[_eucwdjZgIbl_jkb^blaZklhehfmldgm\rbkv\deZ\bZlmjm
H^gmk_dmg^m\k_ihqlb]hlh\h
Yij_^eZ]ZxGZiv_ijbk_klvijyfhgZijhlb\wdjZgZ
�`_kk[m^v^h[jZdb\Zxy\klhjhgm\udexqZl_ey
�`_kklmrblk\_lGZwdjZg_ihdZg_lgbq_]hdjhf_fb]Zxs_]hdmjkhjZ
Yih^oh`mdwdjZgmb\klZxi_j_^gbfL_i_jvdmjkhjfb]Z_lmf_gygZs_d_
MgZkmreh^\_gZ^pZlvf_kyp_\gZjZajZ[hldmijh]jZffgh]hh[_ki_q_gbybkihevam_fh]h
Ibnb_ch[tykgyxyKmlvgZr_c^_yl_evghklbaZdexqZ_lky\lhfqlh[ukh[jZlv\h_^bgh
khlgbm`_bf_xsboky\uqbkebl_evguodhfihg_glh\ZihlhfgZibkZlvijh]jZffmdhlhjZykfh]eZ
[ubkihevah\ZlvbofZdkbfZevghwnn_dlb\ghIjh]jZffZfh^_ebjm_lkhklhygb_nbabq_kdh]hoZhkZ
g_\hafh`ghij_^klZ\blv\ebg_cghf\b^_Ibnby\khklhygbbwlhh[jZ[hlZlvHgZ^\b`_lkyhl
ijhklh]hdkeh`ghfm
Ykgh]h\hjblGZiv_ih]ey^u\ZygZqZku
Fu_]hmimklbebOhlvhgbkjZ^hklvx_oZekx^Zihkhegp_i_dmgh_]hih^]hgyeh`_eZgb_
�aZlZsblv`_kk\ihkl_evZ\h\k_g_i_jki_dlb\Z\ukemrb\Zlve_dpbbijhfh^_ebjh\Zgb_
ijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_bl_hjbxoZhkZ
�he`_gij_^mij_^blv\Zkmf_gygZh^bggZ^pZlvqZkh\gZagZq_gZ\klj_qZ^h[Z\ey_l]hklv
�NjZgdebg\klj_\Z_l`_kkIhfh_fmlumlhfbefbkl_jZGZiv_Lh_klvijhklbW^Z
HgZ^h\hevghmeu[Z_lky:hgmeu[Z_lky_c\hl\_l
��Z\Zckimklbfkykg_[_kgZa_fexij_^eZ]Z_lhgZfg_Z\Zcemqr_ih]h\hjbfdZd
Ibnbxfh`ghbkihevah\Zlv\`bagb
GZiv_db\Z_l\agZdkh]eZkby
=hkih^bkiZkb[hqlhluijb^mfZefZjd_lbg]rmlblhg
�`_kkkf__lky
?klvfZkkZh[eZkl_c]^_Ibnbyfh`_lijb]h^blvkyh[tykgy_lhgZK__ihfhsvxfh`gh
gZijbf_jij_^kdZau\Zlvih]h^mFh`ghlhqg__hij_^_eylvimlvke_^h\ZgbylhjgZ^hFh`gh^Z`_
a_fe_ljyk_gbyij_^kdZau\Zlv
Ihgylgh]h\hjblGZiv_
Ihg_fm\b^ghqlhhgfuke_gghijbdb^u\Z_lijb[uevghklvij_^ijbylbyB\u\h^_]hijhklgZ
ij_^kdZaZgbba_fe_ljyk_gbc^_g_]g_aZjZ[hlZ_rv
�?kl_kl\_gghg_mkihdZb\Z_lky`_kkgZijh]ghaZoa_fe_ljyk_gbcgZ]ey^gh
ijh^_fhgkljbjh\Zlv\hafh`ghklbIbnbbg_ijhklhbihwlhfmyihijhkbeZIbl_jZk^_eZlv
ij_a_glZpbxgZ^jm]hffZl_jbZe_
Db\dhf]heh\uhgZijhkblijh]jZffbklZgZqZlvHggZ`bfZ_ldeZ\brmGZwdjZg_ihy\ey_lkyko_fZ
kdjb\ufba_e_gufbebgbyfb]jZnbd^\b`_gbyp_ggZZdpbb
QvbwlhZdpbbIbl_j"kijZrb\Zxy
Kbf\heZdpbc+69K_cqZkijh\_jxWlhmgZkOhmfk_j\bk:f_jbdZ
:q_f`_aZgbfZ_lkydhfiZgbyOhmfk_j\bk:f_jbdZ"
�Zq_jl_]hagZ_lyg_\dmjk_ijbagZ_lkyIbl_j
EZ^gh^Z\Zc\dexqZcfhgblhjbg]\j_`bf_j_Zevgh]h\j_f_gb
Ibl_jgZ`bfZ_lgZdeZ\brmDZjlbgdZf_gy_lkyl_i_jva_e_gZylhqdZhlf_qZxsZyl_dmsmxp_gm
\k_\j_fy^\b`_lkylh\\_jolh\gbalhhiylv\\_joGhdhe_[Zgbyg_agZqbl_evgu_^\b`_gbb
a_e_ghclhqdbg_\b^ghgbdZdhceh]bdb
:l_i_jvIbl_jaZimkdZcIbnbx
Hgkgh\ZgZ`bfZ_ldZdmxlhdeZ\brm
K^_eZgh
IhgZqZemgbq_]hg_ijhbkoh^blAZl_f\ijZ\hcqZklbwdjZgZ\^Ze_d_hla_e_ghclhqdbihy\ey_lky
djZkgucdjm`hd:\g_fgZ^ibkv\b\_j
Wlhijh]ghaIbnbbgZlhdZdhc[m^_lp_gZZdpbcq_j_aiylgZ^pZlvk_dmg^
J_ZevgZyp_gZZdpbcihlbohgvdmiZ^Z_lhl^Zeyykvhlijh]ghaZ
Ibnbyml\_j`^Z_lqlhk\_jhylghklvx^_\yghklhiylvijhp_glh\q_j_a^_kylvk_dmg^Zdpbb
dhfiZgbbOhmfk_j\bk:f_jbdZ[m^mlklhblv^\Z^pZlv^\Z^heeZjZbiylvp_glh\
BlmldZdihfZgh\_gbx\her_[ghciZehqdbp_gZi_j_klZ_liZ^ZlvbgZqbgZ_ljZklb
\b\_jml\_j`^Z_lijh]jZffZ
P_gZih^gbfZ_lkyijb[eb`ZykvddjZkghfmdjm`dmgZjbkh\ZgghfmIbnb_cGZdhg_pijhbkoh^bl
_s_h^bgih^t_fp_gba_e_gZylhqdZhdZau\Z_lky\p_glj_djZkgh]hdjm`dZ
Djm`hdk\_le__lGZwdjZg_ihy\ey_lkygZ^ibkvIjh]ghabjm_fucmjh\_gv^hklb]gml
hlebdmxyIbnby\lhqghklbij_^kdZaZeZp_gmgZZdpbbdhfiZgbbOhmfk_j\bk
:f_jbdZ
GZiv_ebrZ_lky^ZjZj_qbHg]ey^blgZwdjZgkhldjulufjlhf
?kl_kl\_gghIbnbyjZajZ[Zlu\ZeZkvg_^eynbgZgkbklh\?_bklbggZyp_evkeh`gu_
\uqbke_gbyDZdym`_]h\hjbeih]h^Z\medZguih\_^_gb_]hjguoihjh^?cgZc^_lkyijbf_g_gb_
^Z`_\h[eZklb[bhl_ogheh]bckihfhsvxIbnbbfh`ghZgZebabjh\Zlvfhe_dmeu
Ih]h^bl_dZi_j_[b\Z_lf_gyGZiv_g_hlju\Zy\a]ey^ZhlwdjZgZZrZijh]jZffZlhevdh
qlhij_^kdZaZeZ^\b`_gb_p_ggZZdpbb"
�ZGhlhevdhgZ[eb`Zcrb_iylgZ^pZlvk_dmg^?kebijh]ghabjh\Zlv[hevr_q_fgZfbgmlmbeb
^\_kgb`Z_lkylhqghklv
:\ufh`_l_ih\lhjblv"
Dhg_qghm^b\eyxkvyBg_m\_j_ggh^h[Z\eyxGh\k_`_Ibnbyg_kh\k_f^eywlh]h
ZrZijh]jZffZfh`_ljZ[hlZlvkZdpbyfbex[hcdhfiZgbb"g_kemrZ_lf_gyGZiv_
?kl_kl\_gghFh`_l_kZfb\u[jZlv
��Z\Zcl_`_g_jZefhlhjk
��Ih`ZemcklZ]h\hjxybih\hjZqb\ZxkvdIbl_jmZ\Zclh`_kZfh_^ey`_g_jZe
fhlhjkIjh\_jvdZdhcmgbolZfkbf\heZdpbc
hlgZr_ehlau\Z_lkyIbl_jIjh]jZffbklgZ`bfZ_ldZdb_lhdeZ\brbbij_`gbc]jZnbd
f_gy_lkygZgh\uck[md\Zfb*0Wlh]jZnbdbaf_g_gbcp_gaZk_]h^gyh[tykgy_lhg:
wlh]jZnbdp_g\j_`bf_j_Zevgh]h\j_f_gb
�GZwdjZg_ihy\ey_lkyh[_sZgguc]jZnbd^eyZdpbc`_g_jZefhlhjkP_gZgZgbof_gy_lky[he__
j_adhq_fgZij_^u^msb_HgZiju]Z_l\jZchg_k_fb^_kylb^heeZjh\A_e_gZylhqdZijh^he`Z_l
k\bklhieykdmiju]Zylh\ur_lhgb`_lhhiylv\ur_ihf_j_lh]hdZdkh\_jrZxlkylukyqbk^_ehd
kZdpbyfb
Ohjhrh^Z\Zcl_h[jZ[hlZ_f^Zggu_Ibnb_cjZkihjy`Zxkvy
H^gmk_dmg^mhldebdZ_lkyIbl_jIZjZgZ`ZlbcgZdeZ\brbbgZhlf_ld_ihy\ey_lky
djZkgucdjm`hdBih^ibkv\b\_j
�FugZ[ex^Z_faZihklhygghf_gyxs_ckyp_ghcgZZdpbb`_g_jZefhlhjkHgZiZ^Z_l^h
aZl_fhiylv\ujZklZ_lKdZ`^hck_dmg^hcmjh\_gv\_jhylghklbih\urZ_lky\b\b
hlq_jlh\sbgZ\uju\Z_lkymGZiv_
P_gZkgh\ZiZ^Z_lhl^Zeyykvhlijh]ghabjm_fhcGhIbnbyg_hlklmiZ_lky\b\_jhylghklb
\b
Ihoh`_gZwlhljZa\ZrZijh]jZffZhrb[eZkvaZf_qZ_lGZiv_
ihlhf^heeZjh\
Ibnbym\_j_gZ\k\h_fijh]gha_gZ\bL_i_jvgZ\b
�P_gZZdpbc`_g_jZefhlhjkijh^he`Z_ljZklbihdZg_hklZgZ\eb\Z_lkygZhlf_ld_GZ
wdjZg_kgh\Zihy\ey_lkygZ^ibkvIjh]ghabjm_fucmjh\_gv^hklb]gml
;ulvlh]hg_fh`_lg_\_jblgZfGZiv_
�Ydb\Zx`_kkhgZ\dexqZ_lk\_lFukfhljbfgZGZiv_ZhggbdZdg_fh`_lhlhj\ZlvkyhlwdjZgZ
LmlihdZau\Zebp_gu\j_`bf_j_Zevgh]h\j_f_gb"
�Zhl\_qZxyukfh`_l_\wlhfm[_^blvky\_jgm\rbkv\hnbkKdhevdhk_cqZk
\j_f_gb"k_[jhkZxl\a]ey^gZqZku=jm[h]h\hjy^\Z^pZlvfbgml^_kylh]hDh]^Z\u
�\_jg_l_kvijhklhkijZ\vl_kvkdhevdhklhbebZdpbb`_g_jZefhlhjk\wlh\j_fyB\um\b^bl_
k_fv^_kyl^heeZjh\^\Z^pZlviylvp_glh\
;h]lufhclbohijhbaghkblGZiv_
&#xZf;&#xg;&#xjZ;&#xlk;&#xy";&#x;&#xgl;&#x_j;&#x_k;&#xm_;&#xlk;&#xy;ZfgjZ\blky"bgl_j_km_lky`_kk
�GjZ\blky"ZwlhijhklhihljykZxs_\hkdebpZ_lhgKdhevdhex^_cagZ_lh\Zr_c
ijh]jZff_"G_kqblZyf_gy"
YijbgbfZxaZ^mfqb\uc\b^
��Z\Zcl_ihkqblZ_fYIbl_j`_kkIhlhfLh[bGmb_s_iZjZj_[yldhfivxl_jsbdh\
:kd_fgb[m^vbabg\_klhjh\\um`_h[sZebkv"
G_lijbagZxkvy
OhjhrhBg_h[sZcl_kv
dZdhfkfuke_"k]emiuf\ujZ`_gb_febpZkijZrb\Zxy
Yohqm\eh`blv^_gv]b\\ZrmnbjfmQ_jl^Zohlvdmiblv__kh\k_fbihljhoZfb
&#xhl;&#x; ^; r;&#xv;&#xN;&#xjZ;&#xgd;b;&#xg;&#x;&#xk;&#xy]; b;;&#xmd;&#xhj;&#xhf;&#x];&#xhh;&#xjb;&#xl;�hl\b^brvNjZgdebgkfy]dbfmdhjhf]h\hjbl`_kk
YijhimkdZx__j_iebdmfbfhmr_c
GhaZq_ffu\Zf"bamfeyxkvy
DZd\ug_ihgbfZ_l_"dbiylblkyGZiv_Kwlhcijh]jZffhc\u[m^_l_dmiZlvky\^_gv]Zo
Ghj_qv\_^vb^_lhg_agZqbl_evguodhe_[Zgbyop_g\hajZ`ZxyIexkfbgmk^_kylv
^\Z^pZlvp_glh\
Ghij_^klZ\vl_k_[_g_kdhevdh^_kyldh\lukyqZdpbcG_kdhevdhkhl_glukyqZdpbc:_keb\ZrZ
ijh]jZffZfh`_lijh^_eu\ZlvlZdh_g_h^gmkhlgxjZaaZ^_gv
:wlhaZdhggh"[_kihdhxkvy
?kl_kl\_gghm\_jy_lgZkGZiv_Ihq_fmg_l"
Ghfu`_g_hq_gvq_klghihklmiZ_f
KqblZcl_qlh\uijhkqblu\Z_l_dZjlhqgu_dhf[bgZpbb\fh_fdZabgh\EZk_]Zk_?keby\Zk
ihcfZxlh\ur\ujgm\hgGhgbdlhg_aZij_sZ_l\ZfihiulZlvky
Ihgylgh
Y^_eZx\b^[m^lh\i_j\u_aZ^mfZekyhIbnbbdZdhkj_^kl\_aZjZ[Zlu\Zgby^_g_]B
\ukdZau\Zxkhfg_gby
Ghfu\_^vg_^eywlh]hijb^mfZebIbnbx
GZiv_ih\hjZqb\Z_lkydIbl_jmJmfmbkijZrb\Z_l_]h
Ih[hevr_cqZklb^ZFg__s_g_kdhevdhj_[ylihfh]Zeb
ukfh`_l_^h[Z\blvdh_qlh"hafh`ghklvZ\lhfZlbq_kdbihdmiZlvbijh^Z\ZlvZdpbb"
Dhg_qghih`bfZ_lie_qZfbIbl_jLhevdhgZ^hBgl_jg_l[jhd_jZih^h[jZlv
DZdgZkq_ldhfiZgbbR\Z["YkgbfbjZ[hlZx
G_ihemqblkyfhlZ_l]heh\hcIbl_jG_h[oh^bfZih^^_j`dZijhlhdheZ),;
�?s_mf_gy_klvkq_l\Zl_d
�:\hlZl_dih^hc^_l
�GZiv_ih\hjZqb\Z_lkyd`_kkHl_]hb]jb\h]hgZkljh_gbyg_hklZehkvbke_^ZHgkgh\Z
[_kihsZ^guc[bag_kf_gihqmy\rbcaZiZo^_g_]Ij_^hklZ\vl_fm`qbg_\u[hjf_`^m`_gsbghcb
^_gv]Zfbbhgh[yaZl_evgh\u[_j_l^_gv]b
�`_kkbdZ]h\hjblhgIh`ZemcklZgbdhfmgbkeh\ZGbdlhg_^he`_gh[wlhfagZlv
EZ^gh
GZiv_\klZ_l
�=hkih^Z`_kkbdZkgh\Zih\hjZqb\Z_lkyhgdg_cihlhf\uly]b\Z_ljmdm\klhjhgm
wdjZgZYohqm\Zkijhkihgkbjh\ZlvGZmkeh\byojZ\ghijZ\gh]hiZjlg_jkl\Zk_\hafh`gu_
jbkdby[_jmgZk_[yu[m^_l_jZ[hlZlvkfhbfb^_gv]ZfbK_[_\u[m^_l_hklZ\eylviheh\bgm
ijb[ueb
Ijb[ueb"i_j_kijZrb\Zxy\k_kl_f`_]emiuf\ujZ`_gb_febpZGhfu\_^vg_^ey
wlh]hijb^mfZebIbnbx
GZiv_g_h[jZsZ_lgZf_gy\gbfZgbyHg^hklZ_lbadZjfZgZq_dh\mxdgb`dmKdehgb\rbkvgZ^
klhehfibr_l\g_cqlhlhk\h_cahehlhcjmqdhcAZl_fhlju\Z_lq_dbijhly]b\Z_l_]hfg_
Mf_gy\jmdZoq_dgZiylv^_kyllukyq^heeZjh\
JZaf_klbl_wlb^_gv]bm[jhd_jZjZkihjy`Z_lkyGZiv_AZl_fih\hjZqb\Z_lkydIbl_jm
kj_^mfuijh\_^_fg_[hevrhcwdki_jbf_glKgZklhysbfb^_gv]Zfb
Ibl_jihoh`_ohq_l\hajZablvgh\ihke_^gbcfhf_gli_j_^mfu\Z_lL_i_jva^_kv\k_faZijZ\ey_l
GZiv_:gZflhevdhbgZ^hqlh[uhglZd^mfZe

ol_e_]jZnbkluiml_r_kl\h\ZebihkljZg_bh[bjZebgZjh^Fhr_ggbd\u[bjZe`_jl\m
[h]Zlh]hij_^ijbgbfZl_eybjZkkdZau\ZeqlhjZ[hlZ_l\_kl_jgxgbhgbdZ`^uc^_gv
ihemqZ_lj_amevlZlukdZq_dihke_q_]hg_f_^e_gghjZkkueZ_lboih[mdf_d_jkdbfdhglhjZf
L_e_]jZnbkl^_eZeij_^ijbgbfZl_exaZfZgqb\h_ij_^eh`_gb_Hgh[tykgyeqlhfh][u
g_kfhljygZkljZrgucjbkdaZ^_j`Zlvhlkuedmj_amevlZlh\kdZq_dh^ghcba[mdf_d_jkdbo
dhglhjAZ^_j`Zlv[md\ZevghgZg_kdhevdhfbgmlghwlh]h\j_f_gb^hklZlhqghqlh[u
ij_^ijbgbfZl_evmki_eihklZ\blvgZih[_^b\rmxehrZ^vIhke_q_]hijb[uevfh`ghih^_eblv
:n_jZ[ukljhklZeZihimeyjghcbko_fZgZqZeZmkeh`gylvkyiheg_\hafh`ghihgZqZemwlbf
aZgbfZebkvgZklhysb_l_e_]jZnbklubhgbgZkZfhf^_e_lZdihklmiZebGhbfgZkf_gm\kdhj_
ijbrebh[uqgu_fhr_ggbdbg_bf_xsb_gbdZdh]hhlghr_gbydl_e_]jZnmWlb\_rZebk\hbf
`_jl\ZfgZmrbeZirmijhoblju_ijb[hjudhlhju_fh]mli_j_o\Zlu\Zlvl_e_]jZngu_khh[s_gby
bijhkmfZkr_^rb_^_gv]bdhlhju_fh`ghaZjZ[hlZlv_kebagZlvj_amevlZlukdZq_daZjZg__
Fhr_ggbdm\_jye`_jl\mqlhgm`ghebrvg_fgh]h^_g_]qlh[udmiblvg_h[oh^bfh_h[hjm^h\Zgb_
h[Zkfh]eb[ujZa[h]Zl_lv
Ykgh_^_ehgbdZdh_h[hjm^h\Zgb_g_ihdmiZehkv^Zbl_e_]jZngu_khh[s_gbygbdlhg_
i_j_o\Zlu\ZeL_fg_f_g__fhr_ggbdi_j_^Z\Zeihl_e_nhgmlhqgu_k\_^_gbyhih[_^bl_e_
kdZq_dk\h_c`_jl\_Lhlr_e\[mdf_d_jkdmxdhglhjmb^_eZeklZ\dm?keblhqgu_k\_^_gby
hdZau\Zebkv\_jgufb rZgkm]Z^Zlvh^bgdk_fb\flhfhr_ggbdihemqZe_s_bk\hxqZklv
\ub]jurZ:_`_ebhgbhdZau\Zebkvg_kh\k_flhqgufbhgbkq_aZe\f_kl_k^_gv]Zfb
ihemq_ggufbgZijbh[j_l_gb_h[hjm^h\Zgby^eyi_j_o\ZlZl_e_]jZnguokhh[s_gbc
Kh\j_f_g_fwlZijhkl_crZyZn_jZijbgbfZeZ\k_[he__ijbqm^eb\u_nhjfuFhr_ggbdb
hj]Zgbah\u\Zebkh[kl\_ggu_[mdf_d_jkdb_dhglhju^hf_evqZcrboih^jh[ghkl_cihoh`b_gZ
gZklhysb_gbolheibebkvih^kZ^gu_mldbhgb\ub]ju\Zebbijhb]ju\ZebgZg_kms_kl\mxsbo
kdZqdZoB\_kvwlhlpbjdmkljZb\ZebjZ^bh^ghc`_jl\u
:n_jbkluijb^mfu\Zebp_eucfbjBlhevdh`_jl\Zg_agZeZqlh\k_wlh^_dhjZpbb
Ij_^klZ\e_gb_[uehhq_gvm[_^bl_evgufb`_jl\ubkdj_gg_\_jbebqlhgZiZebgZahehlmx`bem
:n_jbklu^Z\Zebq_eh\_dmiZjmjZa\ub]jZlvkdZqdbkhh[sZy_fmlhqgu_k\_^_gbyh
ih[_^bl_e_LZdhgbih^h]j_\ZebZii_lbl`_jl\u
GmZaZl_fZn_jbkluijhkbebh[_amf_\rmxhl`Z^ghklb`_jl\mijbg_klb\k_^_gv]bdhlhju_hgZ
lhevdhkfh`_l^hklZlvDlhlh[jZekkm^mih^aZeh]g_^\b`bfhklb^jm]b_kgbfZebk[Zgdh\kdh]h
kq_lZ\k_^hihke_^g_]hp_glZB\k_wlbk[_j_`_gbyhgbg_kebZn_jbklZf]hlh\u_\eh`blv\lm
_^bgkl\_ggmxklZ\dmdhlhjZyk^_eZ_lbo[Zkghkeh\gh[h]ZlufbGh_kl_kl\_ggh[Zgdkju\Zeb
lhevdhfhr_ggbdb
F_lh^uhlt_fZ^_g_]fh]ebjZaebqZlvkyBgh]^Zfhr_ggbdblZdkhh[sZebbgnhjfZpbxh
j_amevlZlZokdZq_dqlh__fh`gh[uehihgylvg_\_jghb`_jl\Z\k_]^Z\k_ihgbfZeZg_\_jgh
GZijbf_ji_j_^j_rZxsbfaZ[_]hf`_jl\_a\hgbebbr_ihlhfkhh[sZebGhqghcLZgphj
lhjhc@_jl\Zg_keZkvkehfy]heh\mdhdhrdmqlh[uihklZ\blvklhlukyq^heeZjh\gZlhqlh
GhqghcLZgphjaZcf_l\lhjh_f_klhKlZ\dZk^_eZgZ^_gv]baZieZq_guZfhr_ggbdj\ZegZk_[_
�\hehkuZg_l`_L_[_[ueh\_e_ghklZ\blvgZih[_^mGhqgh]hLZgphjZ\h\lhjhfaZ[_]_Ghd
wlhfmfhf_glmkdZqdbm`_h[yaZl_evghgZqbgZebkvbg_kfhljygZ\k_fhev[u`_jl\uohaybg
[mdf_d_jkdhcdhglhjuhldZau\ZekyihklZ\blv\k_gZih[_^mGhqgh]hLZgphjZ\h\lhjhfaZ[_]_
Ihgylgh_^_ehGhqghcLZgphjijboh^beihke_^gbfb`_jl\Zg_ihemqZeZgbp_glZ
�jm]b_Zn_jbkluijbim]b\Zebk\hbo`_jl\bgkp_gbjmyihebp_ckdmxh[eZ\m\kZfuc
g_ih^oh^ysbcfhf_gldh]^Zl_m`_kh[bjZebkvaZ[jZlv\ub]jur:n_jbkluih^]hgyebda^Zgbx
ydh[uihebp_ckdb_fZrbguqlh[um\_alb\k_oijyfbdhf\lxjvfm@_jl\_m^Z\Zehkv\ihke_^gbc
fhf_glmkdhevagmlvhlihebpbbDhg_qghhggb\ub]jurZg_ihemqZegbk\hxklZ\dmg_fh]
\_jgmlvGh^h[jZ\rbkv^h^hfZ[_^gy]Z[uekqZkleb\qlhohly[uba[_`ZeihahjZlxj_fgh]h
aZdexq_gby
gZqZe_^\Z^pZluo]h^h\fhr_ggbdbm`_g_fh]ebbkihevah\Zlvbklhjbxijhi_j_o\Zl
bgnhjfZpbbhj_amevlZlZokdZq_dbhldZaZebkvhlwlhcZn_juL_e_]jZnmklmibef_klh[he__
kh\j_f_ggufl_ogheh]byf^Zbex^bmqbebkvgZk\hbohrb[dZo
IjbgylhkqblZlvqlhwlZZn_jZmf_jeZb\\_dgZmqghl_ogbq_kdh]hijh]j_kkZhgZhklZeZkvebrv
ijbqm^eb\hcijbf_lhcl_om^b\bl_evguo\j_f_gqlhk_cqZkex^bklZebmfg__bm`_[hevr_g_

�GZke_^mxs__mljhfu\k_y`_kkIbl_jbLh[bkh[bjZ_fky\hnbk_qlh[uihb]jZlv\
gZklhevgucnml[heFu`^_fihdZGZiv_k^_eZ_lk\hcoh^G_kh\k_fykghdZdhcbf_gghoh^b
dh]^Zhg[m^_lk^_eZgghhl\_lugZwlb\hijhkugZoh^ylky^h\hevgh[ukljh\^_kylvmljZjZa^Z_lky
klmd\^\_jv
Yb^mhldju\ZlvLh[bdh\uey_laZfghcgZdhklueyoKd\havkl_deh^\_jby\b`mdj_idh]hdhjhldh
kljb`_ggh]hfm`qbgm\dhklxf_imkdZxg_agZdhfpZbbgl_j_kmxkvqlh_fmgm`gh
F_gyihkeZefbkl_jGZiv_Hgijhkbehl\_alb\Zk\k_o\Zwjhihjl
AZ]eygm\]hklxaZkibgmaZf_qZxgZiZjdh\d_q_jgucebfmabg
IhgbfZ_l_k_]h^gyynjZd^hfZhklZ\beh[tykgyxy
Hgg_hl\_qZ_l]ey^ygZf_gykdZf_gguf\ujZ`_gb_febpZ
:mgZk_klv\u[hj"bgl_j_kmxkvy
h[s_fg_l
Yp_gx_]hq_klghklvYijhrmiZjgyih^h`^ZlvgZmebp_b\ha\jZsZxkvkLh[bdhklZevguf
W^GZiv_ijb]eZrZ_lgZkdk_[_khh[sZxyb^bfhohq_lihdhjblvgZrbk_j^pZ
�`_kkg_kbevgh[v_ljmdhcihklhem
�Zhldm^Z`mgZkk_j^pZ"
Ebfmabg\_a_lgZk\ZwjhihjlIZeh:evlhdjhohlgucdmkhdZknZevlZkh^ghc\ae_lghihkZ^hqghc
ihehkhcIjh_oZ\ih[_lhgd_fZrbgZhklZgZ\eb\Z_lkymg_[hevrh]hj_Zdlb\gh]hkZfhe_lZQ_kkgZ
ihke_^g_cfh^_ebHgm`_]hlh\dihe_lm^\b]Zl_ebj_\ml
h^bl_eviZjdm_lebfmabg\uoh^blbhldju\Z_lgZf^\_jvFu\u[bjZ_fkygZjm`mhldjulhf
[hdh\hfexd_kZfhe_lZihy\ey_lky]heh\ZibehlZHgmeu[Z_lkyIulZykvi_j_djbqZlvrmf
^\b]Zl_e_ce_lqbdijb\_lkl\m_lgZk
�h[jhih`Zeh\ZlvgZ[hjl
KZfhe_ljZkkqblZggZ\hkvf_juoghgZk\k_]hq_l\_jhFh`gh_s_ihkqblZlvklxZj^_kkm
jhkdhrgmx[ehg^bgdmgh\k_jZ\ghhklZ_lkyf_klh^eyiZjuq_eh\_dGZ[hjlmebqgh]hkZfhe_lZ
GZiv_gZfij_^eZ]ZxlrZfiZgkdh_djZkgh_\bghba\bgh]jZ^ZkhjlZAbgnZg^_evZlZd`_[_eh_
FZev[hjhKh\bgvhgDjhf_lh]h_klvbdjZbdj_\_ldbKlxZj^_kkZ[_amklZebjZaghkblgZibldbb
aZdmkdbijbq_fklZdbfjZ^hklguf\b^hfkeh\ghijh^Z_lhj_rdbgZklZ^bhg_IZd;_eeIZjd
Dh]^Zhq_j_^v^hoh^bl^hf_gyyijhrm[hdZe[_eh]h\bgZHgZgZdehgy_lkyqlh[u_]hihklZ\blvb
yg_\hevghh[jZsZykvd__\uj_amkijZrb\Zx
:\ZfjZaj_r_ghjZkkdZau\ZlvgZfhlhfdm^Zfue_lbf"
JZaj_r_gh"g_ihgbfZ_lhgZDhg_qghFue_lbf\EZk_]Zk
Dm^Z`__s_kh]eZrZxkvy
Ihke_\ae_lZLh[bkIbl_jhfhlkl_]b\Zxlj_fgb[_ahiZkghklbbmoh^yl\o\hklkZfhe_lZIbl_j
[e_^_ggZ_]hebp_ykghqblZ_lky[_kihdhckl\hBgl_j_kghwlhqZklvgZr_cZn_ju"Ij_djZkgZy
Zdl_jkdZyb]jZ"Bebhg\^jm]aZ^mfZekyh\hafh`guoihke_^kl\byobl_i_jv`Ze__lqlh\\yaZeky"
Ibl_jhlkmlkl\mxsbf\a]ey^hfiyeblky\beexfbgZlhjih]eZ`b\Zyk\hcju`bco\hkl
Lh[b`_iv_lrZfiZgkdh_b[md\Zevghkby_lFhckugeb[h[e_klys_b]jZ_lk\hxjhevm[_^bl_evgh
bah[jZ`Zyijhklh]hiZj_gvdZdhlhjhfmkghkbldjurmhldjZkb\hc`bagbeb[hhggZkZfhf^_e_
�Fuk`_kkkb^bfgZkhk_^gbodj_keZo\ghkh\hcqZklbkZfhe_lZGZ[hjlm\iheg_fh]ml[ulv
kijylZgudZf_jubebfbdjhnhgu^Zbgbqlhg_f_rZ_lGZiv_jZkkijhkblvh[h\k_fklxZj^_kkm
dh]^Zfuijba_febfkyIhwlhfmfufheqbfhl\_jgm\rbkv^jm]hl^jm]Zb]ey^y\beexfbgZlhju
?^bgkl\_ggh_ml_r_gb_wlhl_ieh__jmdbGZrbjmdb_^\ZkhijbdZkZxlkybklxZj^_kkZ\jy^eb
�h[jZlbl\gbfZgb_ZGZiv_\jy^ebkijhkbl__h[wlhfgh\^mr_ygZ^_xkvqlh`_kkg_m[_j_l
�jmdmAZ\k_\j_fyihe_lZ`_kk^Z`_g_ihr_\_ebeZkv[ulvfh`_lhgZqm\kl\h\ZeZlh`_kZfh_
KimklyihelhjZqZkZfuijba_fey_fky\EZk_]Zk_MkZfh]hljZiZgZkhiylv\klj_qZ_lebfmabg
lhevdhgZwlhljZa[_eucAZjme_fhq_j_^ghc]jhfbeZ\dhklxf_FuaZ[bjZ_fky\fZrbgm
Fbkl_jGZiv_ijhkbe\Zk\klj_lblvh[tykgy_l\h^bl_evq_j_aie_qhDkh`Ze_gbxhgg_
kfh]k^_eZlvwlh]hebqghghhgh[yaZl_evghgZc^_l\Zk\H[eZdZo
H[eZdZwlhhl_evijbgZ^e_`ZsbcGZiv_H^bgbakZfuoihke_^gboihkljh_gguoa^_kvHg
h[hr_ekyGZiv_\^\ZfbeebZj^Z^heeZjh\Jbkdh\Zggh_j_r_gb_ihljZlblvlZdb_^_gv]bgZ
kljhbl_evkl\hhl_ey^Zehihq\m^eydjblbdbFh`_l_k_[_ij_^klZ\blvdZdb_aZ]heh\dbihy\eyebkv
\]Za_lZoAZh[eZqgu_p_ebGZiv_ijhkqblZekyblZxsbc\h[eZdZoGhGZiv_dZd\k_]^Z
ml_jghkk\hbfdjblbdZfHl_ev^hkljhbebbl_i_jvhgdjm]euc]h^aZ[blihqlb^hhldZaZ
b^bfhihk_lbl_eb\ha\jZsZxlkykx^Zkhkdmqb\rbkvihdhjb^hjgufkdjhohlgufbdjueurdZfb
ijbrblufbdib^`ZdmihZjnZf\\_klb[xe_Beb[ulvfh`_lhgbkdmqZxlihij_djZkghfm
khq_lZgbx[_eh]hbk_jhdhjbqg_\h]hp\_lh\\dhlhjuo\u^_j`Zgubghf_jZbdhjb^hjubkZfh
dZabgh
EbfmabghklZgZ\eb\Z_lkymiZjZ^gh]h\oh^ZH[eZdZaZgbfZxlh]jhfgh_[_eh_dZf_ggh_a^Zgb_
ihkljh_ggh_\\uqmjghfklbe_J_g_kkZgkZ?keb[uFbd_eZg^`_ehgZ_eky]Zeexpbgh]_gh\_fm[u
h[yaZl_evghijbf_j_sbehkvqlhgb[m^v\wlhfjh^_ljb^pZlvr_klvwlZ`_cdZfgyb\k_mdjZr_ghZ
eyjhdhdhih\kx^mdZdb_lhg_e_iu_]hj]mevbZ_s_klZlmbo_jm\bfh\dhlhju_klhylk
\ulygmlufbjmdZfblhebijb\_lkl\my]hkl_clhebij_^hkl_j_]Zybo
h^bl_ev\uoh^blbafZrbgubhldju\Z_lgZf^\_jvFu\ue_aZ_fbaebfmabgZLh[b\uly]b\Z_l
r_xbkgbfZ_ll_fgu_hqdb
hlwlh^Z\hkobsZ_lkyhg
h^bl_ev\_^_lgZkdklhcd_j_]bkljZpbbFuaZoh^bf\gmljvbgZkh[^Z_lkljm_coheh^gh]h
\ha^moZbadhg^bpbhg_jZhlq_]hycpZmf_gyk`bfZxlkydZdbaxf^jm]hfdhgp_\_klb[xey
^_\mrdZi_j_[bjZ_lkljmguh]jhfghcZjnuA\mdbdhlhju_ba^Z_lZjnZq_flhgZihfbgZxlkbevgh
bkdh\_jdZggmx\_jkbxi_kgbhkihfbgZgbyBebK\h^bf_gygZklZ^bhgBeb[ulvfh`_l
gZpbhgZevguc]bfgKR::jnZbgkljmf_glm\ug_bae_]dbo
]em[bg_aZeZyaZf_qZx^_kylbf_ljh\ucj_deZfgucsblk\bkZxsbckihlhedZGZg_fbah[jZ`_g
gh\uchl_evLhqg__lhdZdhg^he`_g\u]ey^_lv\ihgbfZgbbZjobl_dlhjZGZsbl_gZibkZgh
Gh\h_LjhdZ^_jhhldhfiZgbbGZiv_dZabghHldjulb_\fZ_]h
h^bl_evijh\h`Z_lgZk^hhl^_evghklhys_cklhcdbkgZ^ibkvx9,3j_]bkljZpby
hlfubijbreb]h\hjblhg
Lh[bdh\ueyygZdhklueyoihaZ^br_iq_lfg_
J_]bkljZpby^ey9,3Djmlh
AZklhcdhckb^blkbfiZlbqgZy[jxg_ldZkh]jhfgufb]hem[ufb]eZaZfbGZg_c[_eh_ieZlv_k
kb^_lv\_kv^_gvgZklme_g_bf_y\hafh`ghklbhldbgmlvkygZkibgdmbaaZZg]_evkdbodjuev_\gZ
ieZlv_
DeZjbkkZwlh]hklb]hkih^bgZGZiv_h[tykgy_l_c\h^bl_ev
KiZkb[hQZjeb[eZ]h^ZjblhgZ_]h
h^bl_evmoh^bl=hem[h]eZaucZg]_ekfhljblgZgZkmeu[Zykv_s_rbj_
�h[jhih`Zeh\Zlv\H[eZdZFbkl_jGZiv_ihijhkbef_gyk^_eZlvlZdqlh[um\ZkhklZebkv
g_aZ[u\Z_fu_\i_qZle_gbyhlihk_s_gbygZr_]hhl_eyHgZhldju\Z_lysbdklheZb^hklZ_l
hllm^Zq_luj_we_dljhgguodZjludexqZMdZ`^h]hba\Zk\jZkihjy`_gbb[m^_lghf_j\
i_gloZmk_gZljb^pZlvr_klhfwlZ`_GZwlhlwlZ`h[uqgufihk_lbl_eyf\oh^\hkij_s_gbqlh[u
ih^gylvkygZebnl_\ZflZd`_ijb^_lky\hkihevah\ZlvkywlbfbdexqZfb
HgZjZa^Z_lgZfdexqb
WIhkemrZcl_:kdhevdhkh[kl\_gghklhbl\k_wlhm^h\hevkl\b_"
�_\mrdZijh^he`Z_lmeu[Zlvkykeh\ghmeu[dZijbebieZd__Zg]_evkdhfmebqbdmdZdmebldZd
kl_gd_Zd\ZjbmfZ
Wlhih^Zjhdfbkl_jZGZiv_wlb\uoh^gu_\k_aZkq_laZ\_^_gbyFbkl_jGZiv_ijhkbef_gy
ijhke_^blvqlh[u\uhl^uoZebbgbhq_fg_[_kihdhbebkv
H[Ze^_lv\hkdebpZ_lLh[b
Ij_^ty\b\wlbwe_dljhggu_dexqbijh^he`Z_lh[tykgylvgZrZg]_ehq_d\ufh`_l_
[_kieZlghihk_lblvlj_gZ`_jgucaZe63$kZehgZlZd`_ex[hcbar_klbgZrboj_klhjZgh\F_gy
ij_^mij_^bebqlh\uijb_^_l_[_a\_s_cMgZk\hl_e__klvg_kdhevdhfZ]Zabgh\h^_`^ub\
ex[hf\ufh`_l_\u[jZlvihgjZ\b\rb_ky\_sbZjZkieZlblvkykihfhsvx\k_lh]h`_
we_dljhggh]hdexqZBih`ZemcklZg_kfmsZcl_kvFbkl_jGZiv_jZ^ijb\_lkl\h\Zlv\Zka^_kv
Hq_gvfbehk_]hklhjhguaZf_qZxy
Fbkl_jGZiv_ohl_eqlh[u\uk_cqZkih^gyebkv\k\hbghf_jZbhl^hogmebqZkhg[m^_l`^Zlv
\ZkgZljb^pZlviylhfwlZ`_qlh[uih^gylv[hdZerZfiZgkdh]haZ\Zr_^_eh\h_khljm^gbq_kl\h
Qlh[u^hclb^hebnlZg_h[oh^bfhijhclbq_j_adZabghEZk_]Zk_\k_hl_eblZdmkljh_guDm^Z
[u\ugbgZijZ\eyebkvimlv\Zr[m^_le_`Zlvq_j_adZabghBs_l_\oh^\j_klhjZg"ZfgZ^hq_j_a
&#xZf;&#xg;&#xm`;&#x_g;
&#xhg;&#xkv;&#x_j;&#x`";&#xI;&#xjh;&#xc^;&#x_l;&#x_;&#xq_;&#xj_;
&#xdZ;«&#xgh;&#xg;&#xZe;&#x_;&#xh;�dZabghb\hllm^ZZfgm`_gdhgkv_j`"Ijhc^_l_q_j_adZabghbgZe_\hmfZx\kdhjhf\j_f_gb
f_klgu_^baZcg_ju^hc^ml^heh]bq_kdh]hdhgpZbmkljhyldZabghijyfhihkj_^b\Zr_]hghf_jZ
f_`^mdjh\ZlvxblmZe_lhfImqbldhg_qghkbevghhl\q_jZrgbokmrbghfh`_lymki_xku]jZlv
jZahd\hqdhij_`^_q_faZk_klvgZ]hjrhd
�Ihimlbdebnlm`_kkg_]jhfdh]h\hjblfg_
bguoh[klhyl_evkl\Zoy[uih^mfZeZqlhW^iulZ_lkyihdhjblvgZk\k_fwlbf\_ebdhe_ib_f
RmfjZ[hlZxsbob]jh\uoZ\lhfZlh\qZjm_ldZdfmaudZK\_l\dZabghfy]dbcfZgysbcFg_
ohq_lkyhklZlvkya^_kvg_gZ^he]h
Lu^mfZ_rv"khfg_\Zxkvy
GZkZfhf^_e_f_gy[hevr_[_kihdhblIbl_jJmfHgb^_l\i_j_^bf_ljZo\iylbkeh\gh`_eZy
ih^q_jdgmlv^bklZgpbxf_`^mgZfb
�L_[_g_dZ`_lkyqlhIbl_jkljZgghk_[y\_^_l"kijZrb\Zxym`_kk
LZih`bfZ_lie_qZfbbh[tykgy_l
Fuih^oh^bfdebnlZfbgZ`bfZ_fdghidmLhevdh^ey]hkl_ci_gloZmkZQ_j_af]gh\_gb_^\_jb
ebnlZhldju\ZxlkyHllm^Z\uoh^blEhj_gGZiv_\we_]Zglghfdhklxf_hehkukh[jZgu\lm]hc
imqhd
A^jZ\kl\mcl_meu[Z_lkyhgZ
Yijb\_lkl\mx__db\dhf]heh\u
�Ehj_gohq_lqlhlhkdZaZlvghaZf_lb\Lh[b`_kkbIbl_jZi_j_^mfu\Z_lbmoh^blHgZb^_l\
dZabghbyijh\h`Zx__\a]ey^hf
Dlhwlh"kijZrb\Z_lLh[b
@_gZGZiv_h[tykgyxy
LZdhg`_gZl"
�Dh]^Zg_h[oh^bfh^Zhl\_qZxyihq_fmlh^mfZyijbwlhfh`_kk
Fu\klj_qZ_fky\qZkgZljb^pZlviylhfwlZ`__kvwlZ`wlhh]jhfgucghf_jkfgh`_kl\hf
hdhgbadhlhjuohldju\Z_lky\b^bgZmebqgu_h]gbbgZjZkdbgm\rmxkyaZ]hjh^hfimklugx
Klheum`_gZdjuluGZih^^hg_kbaf_evq_ggufev^hfe_`Zlmkljbpudj_\_ldbb[ex^pZkbdjhc
GZkhk_^g_fklhebd_klhyl[hdZeukrZfiZgkdbflhevdh[_jb^Zi_c
GZiv_a^_kvg_lf_klhg_]hfu\b^bf^\modj_idbohojZggbdh\kfbgbZlxjgufbgZmrgbdZfb
Hgbklhyl\ijhlb\hiheh`guodhgpZoihf_s_gby
Fu\k_[jh^bf\hdjm]klhebdZkmkljbpZfbkhfg_\Zykvfh`ghebijbklmiZlvd_^_Lh[b\ijhq_f
lZdb_khfg_gbyg_agZdhfuHibjZykvgZdhkluebhg[_j_llZj_edmbdeZ^_llm^Z[ebgk\_jom
kf_lZgmbbdjm:aZl_faZ]eZlu\Z_l\_kv[ebgp_ebdhfkeh\ghh[eZldmgZijbqZklbb
IhljykZxs_Luijhklhh[yaZgwlhihijh[h\ZlvIhijh[mc`_NjZgdebg
Hgijhbaghkblfh_bfylZdqlhhghdZ`_lky_s_[he__g_e_iufq_f_klvgZkZfhf^_e_
Fg_ohq_lky\a]ey^hfkdZaZlv\k_qlhyhg_f^mfZxgh\wlhlfhf_glhldju\Z_lky^\_jv
dhfgZlm\oh^blGZiv_\khijh\h`^_gbb[jxg_ldbkdjuevyfbdhlhjZygZk\klj_qZeZaZklhcdhc
j_]bkljZpbbAZf_lb\gZkohaybgjZkieu\Z_lky\meu[d_GZnhg__]hdZjb[kdh]haZ]ZjZam[u
k\_jdZxldZdebfh`kdbcnZjnhjGZg_f[_amij_qgucdhklxfhl:jfZgb`_eluc]Zeklmdb[_eZy
jm[ZrdZHg\_kvkeh\ghk\_lblkydZdg_hgh\Zy\u\_kdZGZiv_\uoh^bl\p_gljdhfgZlub
ijb\_lkl\m_lgZkdZd[m^lhi_j_^gbfp_eZylheiZex^_c
�jmavyfhb\hkdebpZ_lhgb\ulygm\jmdm\klhjhgmh^gh]hbahojZggbdh\`_klhfijhkbl
ijbg_klb_fmrZfiZgkdh]hHojZggbdaZf_lb\wlhl`_klki_rbldklhemkrZfiZgkdbf[_j_l
[hdZebhlghkbl_]hohaybgm
G_ih[eZ]h^Zjb\_]hGZiv_ih^gbfZ_l[hdZe
�h[jhih`Zeh\ZlvdgZfKiZkb[hqlhkh]eZkbebkvijb_oZlvGZ^_xkviml_r_kl\b_[ueh
ijbylguf"
Ih\bkZ_lfheqZgb_Yg_agZxkh[bjZ_lkyebhgijh^he`blvj_qvbeb`^_ldZdh]hlhhl\_lZ
Hq_gvijbylgufj_rZxkvy
Ohjhrhohjhrhdb\Z_lhgkeh\ho\Zeyf_gyaZhl\_lNjZgdebgyhq_gvjZ^gZqZem
gZr_]hkhljm^gbq_kl\ZY[uohl_eqlh[u\u\k_hklZebkva^_kv^haZ\ljZKqblZcl_wlhagZdhf
fh_cijbagZl_evghklbuij_djZkgu_^_eh\u_iZjlg_ju
Hgih^gbfZ_l[hdZeKgh\Zih\bkZ_lfheqZgb_Y^h]Z^u\Zxkvqlhfulh`_^he`guaZwlh\uiblv
_kl_kl\_gghm`__klvijbq_fihemimklhc
Ylh`_[_jm[hdZebih^gbfZx_]h
MjZ
�MjZih^o\Zlu\Z_l`_kk
AZkhljm^gbq_kl\hdhlhjh_gZkhahehlblih^ulh`b\Z_lGZiv_
�Fu\uib\Z_frZfiZgkdh_he`_gijbagZlvemqr_]hy\`bagbg_ijh[h\ZeYijb\udd
rZfiZgkdhfmbakmi_jfZjd_lZdhlhjh_ihdmiZ_rvihimlbgZgh\h]h^gxx\_q_jbgdmbdhlhjh_g_
`Zedh\k_j^pZo\ueblvdhfmgb[m^vgZ]heh\mihke_[_ck[hevgh]hfZlqZK_cqZk`_yivx
gZklhysmxZf[jhabx?_gZ^hkfZdh\ZlvZg_bkihevah\Zlv\f_klhrZfimgy
kj_^mfuijh\_jbfIbnbxgZgZklhysbo^_gv]Zo]h\hjblGZiv_NjZgdebg\um`_
iheh`beb^_gv]bgZ[jhd_jkdbckq_l"
�Zhl\_qZxyDkj_^_\k_[m^_l]hlh\h
GZiv_ih\hjZqb\Z_lkydIbl_jm
Ibl_jZijh]jZffZkfh`_lihdmiZlvbijh^Z\ZlvZdpbb"
h[s_f^ZgZkmib\rbkvhl\_qZ_lIbl_jMg_]h\b^j_[_gdZdhlhjh]hkijZrb\Zxlm[jZeky
ebhg\dhfgZl_
Ihke_hl\_lZIbl_jZgZebp_GZiv_ihy\ey_lkye_]dZyh[_kihdh_gghklvGhhgZ[ukljhbkq_aZ_lb
GZiv_kgh\Zmeu[Z_lky
Ij_djZkghLh]^ZihdZau\Z_lhggZklhysmxm^\_jb[jxg_ldmkZg]_evkdbfbdjuevyfb
g_`_eZ_l_ebihb]jZlv"
YaZf_qZx\jmdZom^_\mrdbq_luj_h[blu_q_jguf[ZjoZlhfdhjh[hqdbjZaf_jhfkl_ggbkguc
�fyq_\mrdZjZa^Z_lgZfihdhjh[hqd_
I_j\ufk\hxhldju\Z_lLh[bgmljbe_`Zlq_jgu_nbrdbkeh]hlbihfH[eZdh\Q_jgu_h[uqgh
klhylklh^heeZjh\b^bfh\dZ`^hcdhjh[hqd_ih^\Z^pZlviylvnbr_dIhemqZ_lky^\_k
iheh\bghclukyqb[Zdkh\fh_cdhjh[d_klhevdh`_nbr_dqlhbmhklZevguo
Wlhg_[hevrhcih^Zjhdh[tykgy_lGZiv_B]jZcl_\dZabghbgb\q_fk_[_g_hldZau\Zcl_
L_i_jv\ufhbiZjlg_jubyohqmjZa^_eblvk\Zfb\k_qlhmf_gy_klv
?kebyijZ\bevghihgbfZxful_i_jv^he`gujZa^_eblvkgbf\k_qlh_klvmgZk
�Keh\gh\ih^l\_j`^_gb_fh_c^h]Z^dbGZiv_ih^oh^bld`_kk
�`_kkbdZihc^_fl_khfghcmeu[Z_lkyhgM\_j_g\ZfdZdki_pbZebklmihfZjd_lbg]m
[m^_lbgl_j_kghihagZdhfblvkykg_dhlhjufbhkh[_gghklyfbgZr_]h[bag_kZIha\hevl_ijh\_klb
\Zfi_jkhgZevgmxwdkdmjkbx
�`_kk\_`eb\hmeu[Z_lky\hl\_lGZiv_[_j_l__aZjmdmbm\h^blKe_]dZih\_jgm\]heh\mhg
ijhsZ_lkykgZfb
Ijbylgh]h^gy
�Hgbk`_kk\uoh^ylbadhfgZluZyg_fh]mhlhj\Zlvhlgbo\a]ey^ZKd\havhldjulmx^\_jvy
�kfhljxdZdh[Zklhylb`^mlebnlZGZdhg_pebnlijb_a`Z_lbGZiv_k`_kkaZoh^yl\g_]hHgb
hlijZ\eyxlky\hnbkGZiv_]^_hgh[yaZl_evghihagZdhfbl__kg_dhlhjufbhkh[_gghklyfbk\h_]h
[bag_kZhdhlhjuohgZjZgvr_bg_^h]Z^u\ZeZkv
Q_luj_qZkZkimklyykb`m\dZabghaZklhehf^ey;ewd^`_dZAZwlh\j_fyymki_e\_jgmlv
�eyq_eh\_dZdhlhjuc\kx`bagvh[bjZ_l^jm]boygZm^b\e_gb_e_]dhiha\heyxh[\_klbk_[y
\hdjm]iZevpZDkh`Ze_gbxZaZjlmf_gy\djh\by\k_]^Zm^\Zb\ZxklZ\dbg_kfhljygZiehob_
dZjlug_mf_x\h\j_fyhklZgZ\eb\ZlvkyYkebrdhfiha^ghihgbfZxqlhgZkZfhf^_e_fg_
[hevr_\k_]hgjZ\blkyaZ]ey^u\Zlv\gh\mxdZjlmGh\ZydZjlZfZgblwlh\k_]^ZrZgk
K_cqZkmf_gygZjmdZo^_\yldZbiyl_jdZMdjmiv_hldjulZr_kl_jdZGZ^h[uhklZgh\blvkyghy
gbq_]hg_fh]mkkh[hcih^_eZlvE_]dbfs_eqdhfiZevpZihkmdgmyijhrm_s_h^gmdZjlmDjmiv_
�fZeZckdZy`_gsbgZkj_^gboe_l\uly]b\Z_lfg_^_\yldmQ_jl\Z^pZlvljbI_j_[hj
Djmiv_ijb^\b]Z_ldk_[_nbrdbY]ey`mgZhklZ\rmxkyfZe_gvdmx]hjdm`Zedb_khjhd[Zdkh\
Jy^hfkhfghckb^blg_fheh^hcfm`qbgZ\dh\[hckdhcreyi_am[Zomg_]hh]jhfgZykb]ZjZ
GZq_lujgZ^pZlbgZ^h[uehhklZgZ\eb\Zlvkyh[tykgy_lhgky\gufl_oZkkdbf\u]h\hjhf
Gmdlh`agZe"khdjmrZxkvy
YklZ\ex^\_djZkgu_iylb^heeZjh\u_nbrdbbb]jZxkgh\ZL_i_jvmf_gyiyl_jdZbk_f_jdZM
djmiv_hldjul\Ze_lMf_gy\]heh\_\kieu\Z_lijZ\behqlh_kebml_[y^\_gZ^pZlvgZ^h[jZlv
_s_^Z`_g_]ey^ygZdZjlmk^Zxs_]hBebf_gyiZfylvih^\h^bl"Fh`_lyohqmihijhkblv_s_
dZjlmqlh[u^h[Z\blvZ^j_gZebgZ"Y\iheghcjZkl_jygghklbg_m\_j_ggb\q_f
Y`_klhfihdZau\Zxqlhfg_o\Zlbl
Djmiv_kgbfZ_lbk^Z_ldh\[hx\hkvf_jdmMg_]h^\Z^pZlvK_[_djmiv_k^Z_l^_\yldmDh\[hc
\ub]ju\Z_lyijhb]ju\Zx
GZ^\_gZ^pZlbgZ^h[jZlv_s_mqblf_gydh\[hc
�Zhl\_qZxyGhfh`_lyijhklhohqmhl^ZlvW^mGZiv_ih[hevr_^_g_]
Dh\[hcdeZ^_lkb]ZjmgZdjZci_i_evgbpuKh^ghcklhjhgukb]ZjZfhdjZydZde_^_g_p
?fmlh_klvdm^Zbo^_lvaZf_qZ_lhg
IjZ\^Z"
YklZ\ex_s_^\_djZkgu_nbrdbDjmiv_k^Z_lfg_dhjheybk_f_jdmK_fgZ^pZlvwlhg_iehohc
jZkdeZ^g_ijZ\^Zeb"Hkh[_gghdh]^Zmdjmiv_`ZedZyiyl_jdZGhyg_m\_j_gk_dZd\lmfZg_
�Ihke_lh]hdZd`_kkmreZkGZiv_gZi_jkhgZevgmxwdkdmjkbxyg_fh]mkhkj_^hlhqblvkygZ
dZjlZoohlyhgbmf_gyi_j_^ghkhf
Oh^ylkemobjZkkdZau\Z_ldh\[hcqlhkljhbl_evkl\hwlh]ha^Zgbyqmlvg_imklbeh_]hdh
^gmueh`be^\ZfbeebZj^Zl_i_jv\_kv\^he]ZoFhc^jm]badhfbkkbbihZaZjlgufb]jZf
jZkkdZau\ZeqlhmGZiv_ihijhklmg_l^_g_]gZLjhdZ^_jh
Yhdb^u\Zx\a]ey^hfdZabghlukyqbex^_ckb^ylaZb]jh\ufbZ\lhfZlZfbbkdZjfeb\Zxlbf
fhg_lufgh]b_lheiylkymdZjlhqguoklheh\
DZdlhg_ihoh`_khfg_\Zxkvy
Wlh\k_\b^bfhklvh[tykgy_ldh\[hc
Yhiylv]ey`mgZk\hbdZjluMf_gyk_fgZ^pZlvMdjmiv_\k_]hebrviyl_jdZIh\k_fjZkdeZ^Zf
gZ^hhklZgZ\eb\ZlvkyGhq_jlkgbfkjZkdeZ^hfYijhrm_s_h^gmdZjlm
Kughd]h\hjblfg_dh\[hcy\`bagbg_\b^Zeb]jhdZom`_l_[y
Djmiv_k^Z_lfg_q_l\_jdmIhlhfk_[_^_kyldmbihlhf_s_h^gmiyl_jdmMf_gy^\Z^pZlvh^gh
mg__^\Z^pZlvY\ub]jZe
�Z`_ikboZfbgh]^Z\_a_laZdexqZ_ldh\[hcfhlZy]heh\hc
HklZ\rbkv[_anbr_dy\klZxbaaZklheZbhlijZ\eyxkv[jh^blvihdZabgha]eygm\gZqZkuk
m^b\e_gb_fh[gZjm`b\Zxqlhm`_r_klv\_q_jZG_m`_ebyijhkb^_eaZklhehfq_luj_qZkZ"Wlh
dZ`_lkyg_\hafh`guf
^jm]hfdhgp_aZeZyaZf_qZx[ZjjZkiheh`_ggucgZieZlnhjf_qmlv\ur_mjh\gydZabghB
j_rZxgZiblvkyB^md[Zjmgh\iylbf_ljZohlg_]hhklZgZ\eb\ZxkvdZd\dhiZggucAZ[Zjghc
klhcdhckb^blLh[bdhkluebg_[j_`ghijbkehg_gudklmemHgg_ijbgm`^_gghqmlvebg_
ijhgbdgh\_ggh[_k_^m_lkEhj_gGZiv_
Mf_gy\]heh\_ijhghkblky^h]Z^dZqlhfhckugkhagZl_evghiulZ_lkykhj\ZlvZn_jm\ijbklmi_
xghr_kdhcg_ihdhjghklbDZdfh`gh[ulvlZdbfw]hbklhflZdbfb^bhlhfqlh[uijh\Zeblv\k_
qlhy^_eZxjZ^bg_]hkZfh]h"
Yime_c\ae_lZxihe_klgbp_bb^mdLh[bbEhj_gDh]^ZyhdZau\Zxkvijyfhi_j_^gbfbhgb
gZdhg_pf_gyaZf_qZxlG_h[jZsZy\gbfZgbygZEhj_gyk\_jex\a]ey^hfLh[b
Luqlhwlh\ul\hjy_rv"
Hgmeu[Z_lky
�Zgbq_]hFuijhklh[helZ_f
Kugf_qlZl_evghjZkly]b\Z_lkeh\Zkeh\ghrdhevgbddhlhjucijhkblk\h_]hklZjbdZjZkkeZ[blvky
hg\_^vijhklhjZa]h\Zjb\Z_lkhk\h_c\haex[e_gghcih^ljb[mgZfbklZ^bhgZ
YaZdZlu\Zx]eZaZdihlhedm
AZlh[hc`_ke_^ylh[tykgyxywlhfmb^bhlm
Ehj_gmeu[Z_lky
MkihdhckyijhkblhgZG_mkljZb\Zca^_kvkp_g
Lu\k\h_fmf_"?kebl\hcfm`m\b^blgZk
HgkZfihijhkbef_gyih]h\hjblvk\Zfb]h\hjblEhj_g
KZf"
Ihijhkbeihh[sZlvkykdZ`^ufba\ZkB\uykgblv\k_qlhkfh]m
AZq_f"g_ihgbfZxyHgqlhlhih^haj_\Z_l"
W^ijhklhhklhjh`gucq_eh\_dhl\_qZ_lhgZb\__]hehk_k_cqZkkeurblky]hj^hklvaZ
fm`ZDZd[ulhgb[uehyijhklh[helZeZkLh[bIj_djZkgucxghrZ^he`gZl_[_kdZaZlvDZd
lhevdhy_]hm\b^_eZlhkjZamihgyeZqlhhgl\hckugLZdhckbfiZlbqguc
Lh[bdjZkg__lG_kh\k_fykghdhfmij_^gZagZqZekydhfiebf_glGZ\_jgh_lZdb[uehaZ^mfZgh
IjbkZ`b\Zckybmkihdhcky]h\hjblfg_Ehj_gYaZdZ`ml_[_\uiblvDZd\klZju_^h[ju_
\j_f_gZ
Y\a^uoZxbih^h^\b]ZxklmeYiulZxkv\debgblvkyf_`^mgbfbghboklmevyklhyllZd[ebadh
qlhfg_ijboh^blkyk_klvqmlvihaZ^bEhj_ghdebdZ_l[Zjf_gZbaZdZau\Z_lfg_ib\Z
Lu`_ib\hiv_rv"Yg_hrb[eZkv"
k_ijZ\bevgh
IhdZEhj_gmeZ`b\Z_l^_eZkhkq_lhfy]ey`mgZg__GZg_c\k_lhl`_dhklxfk_ebgbbieZ\gu_
bq_ldb_Ihkdhevdm\hehkukh[jZgu\imqhdyfh]mjZa]ey^_lvfZe_gvdmxeh`[bgdmmhkgh\Zgby
r_bbdjhohlgu_k\_leu_\hehkdbYbaZ[uegZkdhevdhhgZijb\e_dZl_evgZY\kihfbgZxgZr
jZa]h\hj\p_jd\bihke_dhlhjh]hyg_kdhevdhqZkh\lhevdhhg_cb^mfZeIhfgxh[e_]Zxsmx
jZa^_\Zx__bihq_fmlhi_j\h_hq_fy^mfZxwlhgh]lbgZgh]Zoihdjulu_djZkgufeZdhfY
jbkmxk_[_dZdhgb[m^ml\u]ey^_lv_kebEhj_gh[o\Zlblf_gygh]Zfb
IeZgufhbgZqbgZxlf_gylvky:edh]heyy[hevr_g_ohqmYohqmk_dkZ
Ijbghkylib\h
YdZdjZajZkkdZau\ZeZLh[b]h\hjblEhj_gW^lhevdhh\Zkb]h\hjblM\_jy_lhggbdh]^Z
g_\b^_egbq_]hm^b\bl_evg__\Zr_cijh]jZffu
G_m`_eb"m^b\eyxkvy
JZkkdZ`bl_fg_dZdhcm\ZkieZg
;m^_lemqr__kebfug_[m^_fgbq_]hjZkkdZau\Zlv
L\hckugkdZaZelh`_kZfh_
Fg_klZgh\blkyklu^ghqlhykhfg_\Zeky\Lh[b;ulvfh`_lgZg_]hbgh]^Zfh`ghiheh`blvky
Ehj_gih`bfZ_lie_qZfb
EZ^ghg_]h\hjbl_?keblhevdh\ug_gZjmrbl_gZr_]hkh]eZr_gby
Gb\dh_fkemqZ_
Lh]^Z^_eZcl_qlhohlbl_
DjZ_f]eZaZyaZf_qZxdZdLh[bg_hl\h^y\a]ey^ZkfhljblgZg__?]hgZklhcqb\hklvf_gy
g_j\bjm_l
Ehj_g[jhkZ_l\a]ey^gZqZku
Bgl_j_kghfhcfm`m`_aZdhgqbe"
QlhaZdhgqbe"
�LjZoZlv`_kkbdm
GZ\_jgh_\b^mf_gym^b\e_ggucihkdhevdmhgZh[tykgy_l
?kl_kl\_gghyagZxdhgp_dhgph\W^kZfihijhkbef_gym^Zeblvky
HgZaZfhedZ_lIjbgy\l_ZljZevgmxaZ^mfqb\mxihamkijZrb\Z_l
Bgl_j_kghdZd[ufg__fmhlhfklblv"
hijhkih\bkZ_l\\ha^mo_
Yqm\kl\mxgZqbgZxsmxkywj_dpbxLh[b\b^bfhlh`_hg]ey^blgZEhj_gGZiv_dZd
]heh^guci_kgZZii_lblgmxdhklhqdm
Lh[blboh]h\hjxy^hklZ\Zyba[mfZ`gbdZ^\_klh^heeZjh\u_dmixjumf_gy\hagbdeZ
�h^gZfukevZ\ZcdZluihb]jZ_rv\Z\lhfZluhl^_gv]b
HgkfhljblgZ^_gv]bghg_[_j_lbo
Ghy^mfZek\Zfb_s_ihkb^_lv
�AgZ_l_`_eZgb_^ZlvibgdZkh[kl\_gghfmkugm\_kvfZex[hiulgh_hsms_gb_he`_g
ijbagZlvkyaZ\kxk\hx[h]ZlmxgZkh[ulby`bagvylZdh]hg_bkiulu\Ze
Lh[bkughdg_`ghijhrm_]hyfu`_^h]h\Zjb\Zebkv
HghaZ^Zq_gghkfhljblgZf_gy
Qlhlufh`_rvijbkh_^bgblvky\k_l_f`_]hehkhfijh^he`ZxyGh^he`_gke_^h\Zlv
fhbfmdZaZgbyfLuihdZlhevdhmqbrvkybk_cqZk]eZ\guca^_kvyKh]eZk_g"
Lh[bfheqZ]ey^blgZf_gyIh_]hebpmgbq_]hg_ihgylvGZebp_mg_]hmeu[dZghhkh[_ggh
jZ^hklghc__g_gZah\_rv
\k_]^Z[hjxlkyaZg__khk\hbfbkugh\vyfb
Lh[bfy]dhih\lhjyxy
GZdhg_phgdb\Z_lbaZ[bjZ_lmf_gy^\_klb^heeZjh\Hg\klZ_lgZa^hjh\mxgh]mb[_j_ldhklueb
Ihc^mihb]jZxijhsZ_lkyLh[b
YohqmihoehiZlv_]hihie_qmbkdZaZlvkiZkb[hdZdfm`qbgZfm`qbg_ghhglZd[ukljhmkdZdZe
gZk\hbodhklueyoqlhybfhj]gmlvg_mki_e
FukEhj_gijhoh^bfq_j_a\k_dZabghHgZ\uau\Z_lebnlb`^_ffu_]h\lbrbg_Dh]^Zebnl
ijb_a`Z_lbag_]h\uoh^ylr_kl_jhyihgkdbo[bag_kf_gh\Ijhoh^yfbfhEhj_gdhlhjZy\ur_bo
kZglbf_ljh\gZljb^pZlvhgbb]jb\hkfhljylgZij_djZkgmxg_agZdhfdmGZ\_jgh_\k\h_ckljZg_
wlhlbob_b\_`eb\u_ex^bbg`_g_jubebqbgh\gbdbdhlhju_gbdh]^Zg_iha\heylk_[_lZd
hldjh\_gghjZa]ey^u\ZlvdjZkb\mx`_gsbgmGhEZk_]Zkf_gy_lgZkaZklZ\ey_lhkeZ[blvmaeu
aZij_lh\qlh[ufu^_eZeblhq_]hgZkZfhf^_e_g_^he`gu
GZijbf_jyaZoh`m\ebnl\f_kl_kEhj_gGZiv_agZyqlhaZcfmkvkg_ck_dkhfHgZgZ`bfZ_l
dghidmkpbnjhc
MgZkkfm`_fjZagu_wlZ`bh[tykgy_lhgZ
M^h[gh
�Z^eygZkh[hbo
GZljb^pZlvlj_lv_fwlZ`_fuijhoh^bfihdhjhldhfmdhjb^hjmEhj_g\klZ\ey_ldZjlhqdm\
we_dljhggucaZfhdJZa^Z_lkys_eqhdbEhj_ghldju\Z_l^\_jvh^gbfiZevp_f
FuhdZau\Z_fky\kdjhfghfghf_j_mdjZr_gghf\kljh]hZabZlkdhfklbe_Djh\Zlvxkem`bl
fZljZpgZie_l_guolZlZfbMdjh\ZlbklhbleZdbjh\ZggucdblZckdbcrdZnqbdHgq_jgucghk
djZkgufb\klZ\dZfb?klv_s_q_jgucdhfh^gZdhlhjhf\\Za_klhblh^bghdZyhjob^_yGZ[_euo
e_i_kldZodjZkgu_iylgurdbihoh`b_gZdjh\vGZkl_g_\bkblieZaf_ggZyiZg_ev
Ehj_gaZdju\Z_l^\_jvbgbq_]hg_]h\hjyp_em_lf_gyIhke_^gbcjZayp_eh\Zekyk`_gsbghc
r_klve_lgZaZ^aZ]h^^hlxjvfuKljZgghhsmsZlv__yaudmk_[y\hjlmHgZh[o\ZlbeZfhx
]heh\mbdj_idh^_j`blYg_h`b^Zehlg__lZdhcgZihjbklhklb
Ehj_gjZkkl_]b\Z_lfg_jm[Zrdmbijh\h^blgh]lyfbih\hehkZfgZ]jm^bHgZ\_^_lf_gyd
ihkl_ebFukgbfZ_fh^_`^m^jm]k^jm]ZBaZgbfZ_fkyex[h\vx
GZkq_lgh]l_cgZiZevpZogh]yhdZaZekyijZ\HgbdjZkgu_dZd^_lkdb_e_^_gpu
QZkkimklydh]^ZfuaZdhgqbebm^h\e_l\hjb\ex[hiulkl\hbjZah]gZ\kdmdmymoh`mdk_[_
�IhdZebnl_^_lgZ\_joy^mfZxh`_kkkGZiv_KdhevdhjZahgbaZgbfZebkvex[h\vx"IhemqZeZ
�eb`_kkgZklhys__m^h\hevkl\b_bebijhklhb]jZeZk\hxjhevihfh]Zyfg_ijh\_jgmlvZn_jm"
�HdZaZ\rbkv\k\h_fghf_j_y^mfZxh`_kkYml_rZxk_[yfukevxhlhfqlhbgh]^Z`_jl\m
gm`ghkh[eZagblv`_gsbghcqlh[uhgi_j_klZe\k_ZgZebabjh\Zlvb^mfZeq_fm]h^ghlhevdhg_
]heh\hc
GZke_^mxs__mljhh^bgba\_jabeGZiv_\_a_lgZkgZebfmabg_h[jZlgh\ZwjhihjlFukZ^bfkygZ
lhl`_kZfhe_lGZiv_be_lbf\IZeh:evlh
k_lZ`_[ehg^bgdZh[kem`b\Z_lgZrj_ckghgZwlhljZaZkkhjlbf_gl\bg_s_rbj_GbdlhbagZk
m^b\bl_evghghbLh[blh`_\bgZg_ohq_l
�Ihe_lijhoh^bl\lbrbg_Lh[bg_jZa]h\Zjb\Z_lkhfghcYg_jZa]h\Zjb\Zxk`_kkIbl_j
KZfhe_lkZ^blkybykjZ^hklvx`^mfhf_glZdh]^Zfu\k_jZkklZg_fkyohly[ugZqZkihlhfmqlh
lbrbgZ[ueZg_\ughkbfZ
hj]ZgbaZpbbdjmiguoZn_j_klvh^gZaZ]\ha^dZDjmigmxZn_jmgm`gh]hlh\blvg_kdhevdh
f_kyp_\?_g_evayijh\_jgmlv\h^bghqdmbihwlhfmg_h[oh^bfhkh[jZlvdhfZg^mZfijb^_lky
jZ[hlZlvkhk\hbfblh\ZjbsZfb\f_kl_bihlhfm\u^he`gudZ`^h]h\b^_lvgZkd\havqlh[u
ij_^kdZau\Zlvke_^mxsbc_]hoh^Bgufbkeh\Zfb\u^he`gubf^h\_jylv
:dZdboex^_c\u[_j_l_dk_[_\dhfZg^m"?kl_kl\_gghfhr_ggbdh\wlhflhbaZ]\ha^dZDZd
fh`gh^h\_jblvdhfmlhijbdju\Zlvl_[y_keblukZfkhiZkdhcaZ^mfu\Z_rvkyq_fwlhlq_eh\_d
aZgbfZ_lkyml_[yaZkibghc"

_jgm\rbkv^hfhcykemrZxZ\lhhl\_lqbdLZf^\Zkhh[s_gbyh[ZhlK_ebbI_j\ucjZahgZ
a\hgbeZ\q_jZ\ljbqZkZ^gybihijhkbeZi_j_a\hgblvlhjh_khh[s_gb_K_ebyhklZ\beZqZkgZaZ^
\h^bggZ^pZlvmljZGZwlhljZa]hehkmg__[he__h[_kihdh_ggucDbilu]^_"WlhK_eby
I_j_a\hgbfg_
Yih^gbfZxljm[dmbgZ[bjZx__ghf_jHgZhl\_qZ_lihke_i_j\h]h`_]m^dZ
Wlhy]h\hjxyDbi
Lu]^_[ue"gZk_^Z_lhgZ
K_ebyfu\jZa\h^_hl\_qZxyLug_aZ[ueZ"
Y[_kihdhbeZkv=^_Lh[b"
Dh]^ZgZk^h\_aebgZebfmabg_^h^hfZLh[bhldZaZeky\uoh^blvbafZrbguj_rb\ih]meylvih
IZeh:evlhHgihijhkbe\h^bl_eyhl\_alb_]h\p_gljLh[bg_kdZaZedh]^Z\_jg_lky^hfhcB
\_jg_lkyeb\hh[s_
Hg\]hjh^_=mey_lh[tykgyxyg_\^Z\Zykv\ih^jh[ghklb
Ml_[y\k_\ihjy^d_"
�ZZqlh"
GZfgZ^hih]h\hjblvq_jZdZdb_lhex^bijboh^beb
DZdb__s_ex^b"
�\h_fm`qbgKdZaZebqlhhgb^_l_dlb\ubihfZoZebmf_gyi_j_^ghkhfihebp_ckdbfagZqdhf
ohlyk_cqZkym`_g_m\_j_gZ
DZdboa\Zeb"
K_ebyg_gZ^he]haZ^mfu\Z_lkyZihlhfijbagZ_lky
G_ihfgxIjhklbDbi
�ZeZ^ghQ_]hbfgZ^h[ueh"
k_lZdkljZgghHgbijhl_[yjZkkijZrb\ZebDmqm\hijhkh\aZ^Zeb
Mf_gyihkibg_ijh[_]Z_loheh^hdIulZykv^_j`Zlvk_[y\jmdZokihdhcguf]hehkhf
bgl_j_kmxkv
BdZdbobf_ggh"
DlhlulZdhc]^_`b\_rvq_fgZ`bagvaZjZ[Zlu\Z_rvH[sb_lZdb_\hijhkuWlhf_gyb
kfmlbeh
BqlhlubfjZkkdZaZeZ"
jZa]h\Zjb\ZebIhoh`_hgbg_ih\_jbeb
Ohjhrh]h\hjxyLu\k_ijZ\bevghk^_eZeZKiZkb[hK_eby
Dbiqlhijhbkoh^bl"M\Zk\k_\ihjy^d_"
k_ghjfZevgh
:luhiylvaZ\h^bl[uehhgZghihlhf\k_`_j_rZ_lgZqZlvba^Ze_dZLu\k__s_
jZ[hlZ_rv\obfqbkld_"
G_lijbagZxkvy
IhgylghjZahqZjh\ZgghijhbaghkblK_ebyFg_dZaZehkvl_[_gjZ\blkywlZjZ[hlZ
�Zkh]eZrZxkvyIjhklhijbrehkvaZgylvky^jm]bf^_ehfGhwlhg_gZ^he]h
Lh[baZf_rZg\wlhf"
G_ldhg_qgh\jmy
Dbi[m^vhklhjh`_gijhkblhgZLh[bjZ^kgh\Z[ulvklh[hc?fmgjZ\blkyqlhlu
aZ\yaZekijhreufh[s_flug_bkq_aZcgbdm^Z
K_ebybf__l\\b^mG_ihiZ^bkvbg_hdZ`bkvkgh\Z\lxjvf_^mjZd
k_[m^_lohjhrhYh[_sZx
IhijhkbLh[biha\hgblvdh]^Zhg\_jg_lky
H[yaZl_evghh[_sZxy
GZwlhffuaZdZgqb\Z_fjZa]h\hj
Y[jh`mihd\Zjlbj_\ihbkdZoke_^h\h[ukdZGZi_j\uc\a]ey^\k_gZf_kl_AZoh`m\kiZevgx
Hldju\Zxysbddhfh^ZFh_gb`g__[_ev_e_`blZddmjZlghklhidhcdZdbij_`^_
DZ`_lky\k_\d\Zjlbj_lZddZd[ueh^hhlt_a^ZGhh[ukdZlvd\Zjlbjmg_hklZ\b\ke_^h\^_eh
g_obljh_;hevrbgkl\hihebp_ckdbobij_klmigbdh\wlhmf_xl
Bgl_j_kghdlhijboh^bedK_ebb"Kdhj__\k_]hex^bGZiv_Gh\hafh`ghwlhih^jmqgu_
Kmkl_\bqZf_gyijh\_jyebdhgp_dhgph\mf_gyr_klvfbeebhgh\_]h^heeZjh\;ulvfh`_lhg
\b^_edZdyk_egZaZ]Z^hqguckZfhe_lbaZg_j\gbqZe"G_bkdexq_ghqlh_]hex^bkkZfh]hgZqZeZ
ke_^ylaZfghcijb]ey^u\ZxlaZl_fdZdbkihevamxlkybobg\_klbpbbFh`_laZfghcijyfh
k_cqZkgZ[ex^Zxl"
uc^y\dhfgZlmyj_adhhlh^\b]ZxaZgZ\_kdmHdb^u\Zx[_]euf\a]ey^hfdmklujhaihlhfmebpm
FZrbgg_lex^_clh`_gZkhk_^g_cdjur_hl[e_kdZ[bghdeyg_aZf_lgh
=hklbK_ebb\iheg_fh]eb[ulvbgZklhysbfbihebp_ckdbfbhafh`ghhgbijbrebihlhfmqlh
bfilbqdZgZi_eZijhfhbg_ohjhrb_aZfukeu
?kl_kl\_gghmf_gy\hagbdZ_l_s_h^bg\hijhkZdlhwlZilbqdZ"Bhq_fhgZmki_eZgZs_[_lZlv"
GZklmiZ_lkj_^Z\j_fy^ZlvW^mGZiv_aZ\h_\Zlvnhg^h\mx[bj`m
Lh[bg_ihy\eyeky^\Z^gygh\q_jZhg\_jgmekyHgihy\bekydh\ueyy\^_\ylv\_q_jZdh]^Zy
gZib\rbkvaZkuiZegZdmohgghfklhe_Hg\_ek_[ylZd[m^lhgbq_]hg_ijhbahreh
AgZ_rviZiiblvh^ghfmihke_^g__^_ehkdZaZeLh[bijbkehgb\dhkluebdkl_g_b
�iexogm\rbkvgZklmegZijhlb\Z\Zcihfh]m
��Hg^_ckl\bl_evghg_hklZ\behlpZ\[_^_Fuijb]h\hjbeb[mluedm`_dZwgb_ekZDlhihke_
wlh]hkdZ`_lqlhyiehohchl_p"
Dh]^ZykijhkbeLh[b]^_hgijh\_ewlb^\Z^gyhl\_lbehgmdehgqb\h
Yfh][ujZkkijhkblvihih^jh[g__magZlvgZa\Zgb_]hklbgbpub\k_ijh\_jblvghaZq_f"Qlhyfh]
\uykgblv"=eZ\gh_Lh[b\_jgmekyhg\ohjhr_fjZkiheh`_gbb^moZb\k_ijhbahr_^r__\_]Zk_
aZ[ulh
Dh]^Zihy\ey_lkyGZiv_fu\k_\k[hj_Hgijb_a`Z_lgZ\brg_\hff_jk_^_k_hafh`ghba
j_klhjZgZ;ulvfh`_lhglhevdh\ue_abaih^k\h_cgZ[blhc]mkbgufimohfi_jbgu^\_jv
GZiv_klmqblkhkljZgghcgZklhcqb\hklvx
�h[jh_mljhNjZgdebg=hlh\u^_eZlv^_gv]b"ijb\_lkl\m_lhgf_gydZdlhevdhyhldju\Zx
^\_jv
W^GZiv_\ohjhr_fgZkljh_gbbDZdb\k_ex^bdhlhju_kdhjhihemqZl\kzbagbq_]h
�Y\_^m_]h\aZe^eyaZk_^Zgbc`_kkm`_\k_ih^]hlh\beZwdjZgjZa\_jgmlk\_lijb]emr_g
ijh_dlhjjZ[hlZ_lIjZ\^ZhgZaZ[ueZiha^hjh\ZlvkykhfghcKh\j_f_gbih_a^db\_]Zkfub
keh\hfg_i_j_dbgmebkv
Ibl_jjZ[hlZegZ^ijh]jZffhcihke_^gb_^\h_kmlhdGZiv_`^_lbgl_j_kgh_ij_^klZ\e_gb_
Yih^h^\b]Zxklme^eyGZiv_bhgkZ^blkygZijhlb\wdjZgZ
Fuh[gZebqbeb\Zrq_dgZiylv^_kyllukyq^heeZjh\biheh`bebbogZ[jhd_jkdbckq_l\
�Zl_dDZd\ubij_^eZ]ZebgZwlb^_gv]bfu[m^_fihdmiZlvZdpbbhkgh\u\ZykvgZijh]ghaZo
IbnbbIbl_jlug_h[tykgbrvqlhk_cqZkgZwdjZg_"
Ibl_j\uoh^bl\p_gljdhfgZlu
EZ^ghGZkZfhf^_e_\k_hq_gvijhklhihdZau\Z_lhggZwdjZgIbnbyijhZgZebabjm_l
jughdZdpbcb\u[_j_liylvdhfiZgbcgZqvbZdpbbmg__[m^_lgZb[he__lhqgucijh]ghaY
ihgylbyg_bf_xdZdb_bf_gghZdpbbhgZ\u[_j_l\k_aZ\bkblhlkblmZpbbgZjugd_@Z^gbqZlvfu
g_[m^_fIylviZd_lh\Zdpbcih^_kylvlukyqFulZd`_fh`_fbkihevah\Zlvijb[uevqlh^ZklgZf
iZd_luZdpbcklhbfhklvx\^\Z^pZlvlukyq^heeZjh\Mdh]hgb[m^v_klv\hijhku"
GZiv_fhlZ_l]heh\hc
Ih_oZeb]h\hjblhg
EZ^gh
Ibl_jih\hjZqb\Z_lkyddhfivxl_jmbqlhlhi_qZlZ_lGZwdjZg_ihy\eyxlkyiylv]jZnbdh\GZ
wlbo]jZnbdZobah[jZ`_gulhgdb_a_e_gu_ebgbbdhe_[Zgbyp_ggZZdpbbkfbgmlguf
bgl_j\ZehfijZ\hcqZklbdZ`^h]h]jZnbdZ_klvdjZkgucdjm]fhf_gldh]^Zihijh]ghaZf
Ibnbbjughd[m^_ljZklb
j_f_gghcbgl_j\Zeijh]ghaZkhklZ\ey_lhdhehljb^pZlbk_dmg^h[tykgy_lIbl_jK_cqZk
IbnbyihdmiZ_lZdpbb
Keh\gh\^hdZaZl_evkl\h_]hkeh\gZ]jZnbdZoihy\eyxlkygZ^ibkbZdpby
ZdpbbblZd^Ze__
Fu`^_fihdZIbnbyaZdhgqblkdmiZlvZdpbb
Ohjhrhih^ulh`b\Z_lIbl_jL_i_jvfu\eh`beb\k_^_gv]bbhi_jbjm_fZdpbyfbgZ
�kmffmiylv^_kyllukyq^heeZjh\Iylv^_kyllukyq^heeZjh\fbkl_jZGZiv_Z\Zcl_ihkfhljbf
k[m^mlkyebij_^kdZaZgbyIbnbb
Emqr_[uk[uebkvaZf_qZ_lGZiv_Ih_]h^h[jh^mrghfmlhgmykghqlhhg\wlhfg_
khfg_\Z_lky
Ijhoh^blg_kdhevdhk_dmg^bmjh\_gv\_jhylghklbih\urZ_lkyL_i_jvm`_\b\b\b
P_gugZ\k_Zdpbbih^gbfZxlkyddjZkghfmdjm`hqdm
Ijhoh^bl_s_^_kylvk_dmg^
GZ\k_o]jZnbdZop_gujZklmlf_^e_gghgh\_jghHgbih^[bjZxlkydijh]ghabjm_fhfmmjh\gx
hlb\k_]h\hjblIbl_j
H^gZaZ^jm]hckeh\ghdhklyrdb^hfbghl_dmsb_p_guhdZau\Zxlky\djZkguodjm`dZo\hae_
dhlhjuoaZ]hjZ_lkygZ^ibkvIjh]ghabjm_fucmjh\_gv^hklb]gml
:l_i_jv^Z\Zcl_ihkfhljbfqlhmgZkihemqbehkvIbl_ji_qZlZ_lqlhlhgZdeZ\bZlmj_
=jZnbdbp_gbkq_aZxlb\f_klhgboihy\ey_lkylZ[ebqdZ
Ihoh`_fuaZjZ[hlZebhdhehlj_olukyq^heeZjh\ih^ulh`b\Z_lijh]jZffbkl_jg__
qmlvf_gvr_aZ\uq_lhfdhfbkkbhgguo
k_]h"g_\u^_j`ZeLh[bDZdb_lhljblukyqb"
�eyljb^pZlbk_dmg^ghcjZ[hlug_iehoh\hajZ`ZxyKdhevdhfuhdmibeb"
�Hdhehr_klbijhp_glh\ih^kdZau\Z_l`_kk
LhqghR_klvijhp_glh\hlkmffuaZljb^pZlvk_dmg^ijh^he`ZxyBdZ`^u_ihefbgmlu
fh`gh\deZ^u\Zlvbf_xsb_ky^_gv]biexk^hoh^Fh`ghaZijh]jZffbjh\Zlvdhfivxl_j^_eZlvwlh
Z\lhfZlbq_kdb?keblZd^_eZlvg_hklZgZ\eb\ZykvlhgZrb^hoh^ukhklZ\ylkhklZ\yl[hevrmx
kmffm
:kljhghfbq_kdmxihijZ\ey_lf_gyGZiv_
Hgihij_`g_fm]ey^blgZwdjZgg_\kbeZohlhj\Zlvhlg_]h\a]ey^
dhfgZl_ih\bkZ_llbrbgZFu]ey^bfgZGZiv_ZlhlkfhljblgZwdjZgGZdhg_phg
ih\hjZqb\Z_lkydIbl_jm
Lukfh`_rvwlhmkljhblv"K_]h^gy"Ijyfhk_cqZk"
Qlh"g_ihgbfZ_lIbl_j
K^_eZlvlZdqlh[uijh]jZffZihdmiZeZbijh^Z\ZeZZdpbb[_ahklZgh\db
G_lG_k_]h^gyGZ^h^hjZ[hlZlvijh]jZffmGhfgh]h\j_f_gbg_ihlj_[m_lky
�haZ\ljZmki__rv"
�ZgZ\_jgh_aZ^mfu\Z_lkyIbl_jbih\_jgm\rbkvdhfg_kijZrb\Z_lQlhkdZ`_rv
NjZgdebg"
Yih`bfZxie_qZfb
�himklbfyi_j_\_^m\Zf^\_klblukyqij_^eZ]Z_lGZiv_Ijyfhk_cqZkGZ\Zrkq_l
^_gv]bijb^mlaZ\ljZLh]^Zfukfh`_fihijh[h\Zlv_s_jZa"
�Zhl\_qZxy
AZ\ljZeZ^gh"]h\hjblGZiv_Ijh\_^_fwdki_jbf_glFuijh^_eZ_flh`_kZfh_g_kdhevdh
�jZaihdZg_m^\hbfgZrb^_gv]bh]h\hjbebkv"
Ibl_jkhfg_\Z_lkyHg]ey^blgZf_gyYdb\Zx_fm
EZ^ghkh]eZrZ_lkyhg
GZiv_\klZ_lbihijZ\ey_l]Zeklmd
OhjhrhNjZgdebgfh`gh\Zk"ih^au\Z_lhgf_gy
Fu\uoh^bfbadhfgZlubyaZdju\Zx^\_jv
Kd_f"
KIbl_jhf
Yih`bfZxie_qZfb
?fmdZ`_lkyhgaZgbfZ_lkyq_flhijhlb\haZdhgguf
:\uaZgbfZ_l_kvq_flhijhlb\haZdhgguf"k\_jeblhgf_gy\a]ey^hf
G_l
Lh]^Z\Zfg_hq_f[_kihdhblvky
Ydb\Zx
�Zcl_fg_\Zrbj_d\babluijhkblhgYiheh`mgZkq_l^\_klblukyqAZ\ljZih]ey^bf
kfh`_lebIbnbym^\hblvwlb^_gv]b
GZiv_moh^blby\ha\jZsZxkv\aZe^eyi_j_]h\hjh\LZff_gy\klj_qZxlg_meu[dZfbb
iha^jZ\e_gbyfbZ]jh[h\hclbrbghcFu\k_kfhljbf\hdghgZ[ex^ZyaZhlt_a`Zxsbfk
iZjdh\dbf_jk_^_khfGZiv_
�Dh]^Zhgm_a`Z_l`_kkgZdhg_paZ]h\Zjb\Z_l
k_hdZaZehkvg_keh`gh
�Zkh]eZrZxkvy
Ghyg_hsmsZxk_[yih[_^bl_e_fKdhjhfu^hc^_f^hfhf_glZdh]^Zh[jZlgh]himlbg_[m^_l
W^\Zj^GZiv_mkljhblgZfihke_^gxxijh\_jdmi_j_\_^ygZgZrkq_lihqlbq_l\_jlvfbeebhgZ
^heeZjh\
;hevrbgkl\hf_edbofhr_ggbdh\gZwlhf[ubhklZgh\bebkvHgb[u\ayeb^\_klblukyqjZa^_ebeb
gZq_luj_qZklbbbkq_aebba]hjh^Z
Gh^eygZk\k_lhevdhgZqbgZ_lkyKdhjhq_l\_jlvfbeebhgZ^heeZjh\badjmigh]hdmrZij_\jZlblky
\f_ehqv^himklbfmxih]j_rghklvijbhdjm]e_gbb
wlhf\kyjZagbpZf_`^mf_edbfbfhr_ggbdZfbbfghcMf_gy_klvZf[bpbb_jZ\k\hbkbeu
@_eZgb_baf_gblvfbjIhfh_fm_kebm`kh[jZekyb]jZlvlhfh`ghb]jZlvihdjmighfm?keb
l_[_]jhabllxjvfZbeb\hh[s_kf_jlvlhgZ^hihiulZlvkykhj\Zlv[Zgdlhjh]hrZgkZfh`_lbg_
[ulv
Ykb`maZklhehf\wlhfaZe_]ey`mgZfZrbgug_kmsb_kyihrhkk_bmf_gy\^jm]ihy\ey_lky
kljZggh_hsms_gb_Y\kihfbgZx\_q_jaZdZjlhqgufklhehfdh]^Zyijhkbe_s_b_s_ohlygZ^h
[uehhklZgh\blvkygZl_odZjlZodhlhju_[uebmf_gygZjmdZo?kl_kl\_gghmf_gy\_qgh[ue
i_j_[hjb\blh]_bgZq_b[ulvg_fh]ehyijhb]jZeky\imobijZo
�Z^ZyagZxhq_f\uih^mfZeb
Ghg_\k_]^ZihemqZ_lkylZddZdfuij_^iheZ]Z_fgZklhys_c`bagbij_^qm\kl\b_bgh]^Z
hdZau\Z_lkyimklurdhciml_f\gbdm^Z

FukLh[b_^_f^hfhcLh[bkb^blkaZ^b\ulygm\gh]mbijbkljhb\__gZdhjh[d_i_j_^Zqkeh\gh
gZimnbd_
IZijZkkdZ`bdZdhcmgZkieZgijhkblhg
Y[jhkZx\a]ey^\a_jdZehaZ^g_]h\b^Z
LublZdagZ_rvhl\_qZxy
Fum^\hbfboAZl_fjZkdjmlbf_]hgZihke_^gxxk_jv_agmxklZ\dmYijZ\"
Fu_^_fihrhkk_\^hevaZeb\ZfbfhkheyguodZjv_jh\DhfiZgbyDZj]bee\eZ^__lh]jhfgufb
l_jjblhjbyfbgZih[_j_`v_Kh\j_f_gAhehlhcebohjZ^dbhgZ^h[u\Z_la^_kvkhev\udZqb\Zy\h^m
baaZeb\Zbijhklh\ukmrb\Zy__gZkhegp_Hk_gvxhgbkh[bjZxlhklZ\rmxkykhevIjhp_kk
hl\jZlbl_evgucl_i_jv\k_ih[_j_`v_mkuiZghklZeZ]fblZfbghaZlhijhba\h^bl_eb
dZjlhn_evguoqbikh\gZ\_jgh_[h]Zl_xl
Ijbf_jghlZdhl\_qZxy
Bq_f\k_aZdhgqblky"
:ludZd^mfZ_rv"
G_agZxLukh[v_rv_]hkhke_^Z"AZklZ\brvih\_jblvqlhfu\k_ihl_jyebhh[s_\k_B
lh]^Zhgg_[m^_lgZkij_ke_^h\Zlv
F_gym^b\ey_l\g_aZigh\hagbdrbcbgl_j_kLh[bdfh_cjZ[hl_
KdZdbowlhihjluklZelZdbfex[hiulguf"kijZrb\Zxy
YohqmgZmqblvky
Kh[bjZ_rvkyihclbihfhbfklhiZf"
G_lhl\_qZ_lhgiulZykvihcfZlvfhc\a]ey^\a_jdZe_bihgylv]h\hjxeby\k_jv_a
Ijhklhbgl_j_kgh
Ykh[bjZxkvba\bgblvkyghg_mki_\ZxY]ey`m\a_jdZehbaZf_qZxdh_qlhkljZggh_q_jguc
ebgdhevgBaaZlhgbjh\dbgZeh[h\hfkl_de_y_^\Zfh]mjZaebqblvhq_jlZgbykb^ysbo\gmljb
fm`qbgEbgdhevgy\ghkb^blmf_gygZo\hkl_
G_h[hjZqb\Zckyij_^mij_`^ZxyLh[bAZgZfbke_^yl
Ghkugh[hjZqb\Z_lkyb\uly]b\Z_lr_xqlh[uih]ey^_lvgZij_ke_^h\Zl_e_cHgkiylbe_lg_
kemrZ_lqlh_fm]h\hjyl
Dlhwlh"kijZrb\Z_lhg
G_agZxLujZgvr_\b^_ewlmfZrbgm"
G_l
Y`fmgZ]ZajZa]hgyykv^hklZ^_kylbdbehf_ljh\\qZkY\ue_lZxgZe_\mxihehkmih^j_aZy
fhgZrdmgZ\hev\hdhlhjZy_e__e_lZsblkyihrhkk_Ijhe_lZyfbfhg__mki_\ZxaZf_lblvdZd
hgZkmdhjhffhlZ_l]heh\hcYijbklu`_gghhl\hjZqb\Zxkv
AgZ_rviZiaZf_qZ_lLh[bdZ`_lkyfhgZrdZihdZau\Z_ll_[_qlhlhg_hq_gvijbebqgh_
Y[jhkZx\a]ey^\a_jdZehBijZ\^ZfhgZrdZihdZau\Z_lfg_kj_^gbciZe_p
LZdh_g_qZklhm\b^brv]h\hjblLh[b
�Zm`Ykgh\Z]ey`mgZaZ^Ebgdhevgihij_`g_fm_^_laZgZfbf_ljZo\^\Z^pZlbL_i_jvy
fh]mjZaebqblvghf_jfZrbguKD
AZibrbghf_jijhrmyLh[bKD
Ohjhrhhl\_qZ_lhgghf_^eblKemrZc:ml_[yjmqdZ_klv"
YfhlZx]heh\hcG_j_[_ghdZkiehrgh_jZahqZjh\Zgb_YgZ]b[Zxkvd[Zj^Zqdmbehdl_faZ^_\Zx
_]hgh]m
:c[hevgh
Fh`_lm[_j_rvgh]m"
Yhldju\Zx[Zj^Zqhd^hklZxhllm^Zjmqdmbijhly]b\Zx_fm
KDgZihfbgZxy_fm
�:]Zih]h^bk_dmg^mZk_cqZk
KDih\lhjyxy
DZdhcghf_j"
KD
G_lZd[ukljh
KD
IZiZhklhjh`gh
Y[vxihlhjfhaZfi_j_^bf_gyg_ihgylghhldm^Z\ay\rbckyk\_lhnhjgZdhlhjhfdZdgb
kljZggh]hjbldjZkgucF_`^mfghcbk\_lhnhjhfq_luj_ihkemrghhklZgh\b\rb_kyfZrbgu
ba]rbgbfhxohg^maZghkblYl_jyxmijZ\e_gb_IulZxkv\u\_jgmlvjmev\e_\h\klhjhgm
aZghkZdZdbmqbeb
Dlhijb^mfZe\u\hjZqb\Zlvjmev\klhjhgmaZghkZ"GZ^h[m^_lgZclbwlh]hq_eh\_dZbk_jv_aghk
gbfih]h\hjblvFZrbgZ^_j]Z_lkybgZk\ughkblijyfh\[_lhggmxkl_gmjZa^_eyxsmxijh_a`b_
qZklbFu\i_qZlu\Z_fky\g__byqm\kl\mxdZdgZly]b\Z_lkyj_f_gv[_ahiZkghklbk^Z\eb\Zyfg_
]jm^v
B^Z`_k_cqZky^mfZxhLh[bY^Z`_keurZek\hbkeh\Zohlywlhg_\hafh`gh\k_ijhbahreh
f_gvr_q_faZk_dmg^m=hkih^blhevdh[uhg[ueijbkl_]gmlLh[bih`ZemcklZohlvjZa\
`bagbk^_eZc\k_ijZ\bevgh
Kha\mdhfibklhe_lgh]h\uklj_eZkjZ[Zlu\Z_lih^mrdZ[_ahiZkghklbHgZ[v_lf_gyihebpmdZd
h[b`_ggZy`_gsbgZAZl_fih^mrdZk^m\Z_lkybih\bkZ_lgZjme_klu^eb\ufgZihfbgZgb_fh
[uehckljZklb
FZrbgmjZa\_jgmehbhl[jhkbehgZk_j_^bgmrhkk_Ebgdhevgfb]gm\ih\hjhlgbdhf
i_j_kljZb\Z_lky\ijZ\ucjy^bm_a`Z_l
AZl_fyaZf_qZxfhgZrdm\\hev\hHgZ_^_lijyfhgZgZkAZf_lb\f_gyhgZ[v_lihlhjfhaZfB
hiylvjZa^Z_lky\ba]rbgHgZhllhjfZ`b\Z_lky\p_ib\rbkv\jmevg_ih\hjZqb\Zy_]hgbgZ
fbeebf_ljAm[um`_gsbguk`Zlug_jZa`ZlvgZ\_jgh_bde_sZfb
hev\hhklZgZ\eb\Z_lkyke_]dZm^Zjb\rbkv\gZkYkeurmdZdhkdhedbnZjiZ^ZxlgZZknZevlK
fhgZrdhc\k_\ihjy^d_Kdhj__\k_]h\ihjy^d_ihlhfmqlhhgZdeyg_lf_gygZq_fk\_lklhbl
ohlykeh\Zbg_^he_lZxl^hf_gykd\havkl_deZ
Yf_^e_gghh[hjZqb\Zxkvm`ZkZykvlhfmqlhfh]mk_cqZkm\b^_lv_]hf_jl\h_l_ehkehfZggmx
r_xkljmcdmdjh\bbam]hedZjlZbeb\hh[s_gbq_]h_kebhg\ue_l_ebafZrbgubl_i_jve_`blgZ
ZknZevl_\iylgZ^pZlbf_ljZohlkx^Z
H[_jgm\rbkvy\b`mLh[bHgmeu[Z_lkyb^_j`bljmqdmhdhehmoZkeh\gh`^_lihdZlml\k_
mey`_lkybhgkfh`_laZibkZlvghf_jfZrbgulhlkZfucdhlhjucy_fmljbjZaZih\lhjbe
=hkih^biZilum[blvf_gyohq_rv"
YkiZklbl_[yohqmkf_xkvyohlygZ^hijbagZlvh[klhyl_evkl\Zk\b^_l_evkl\mxlh[
h[jZlghf
kdhj_ijb_a`Z_lf_klgucihebp_ckdbcbaZibku\Z_lgZrbihdZaZgbyHg^_eZ_lnhlh]jZnbbf_klZ
Yg_klZemihfbgZlvijhq_jgucebgdhevgbg_iulZekyhijZ\^ZlvkyYkdZaZeihebp_ckdhfm
ijZ\^myjueky\[Zj^Zqd_\f_klhlh]hqlh[ukfhlj_lvgZ^hjh]mYg_klZe_fmjZkkdZau\Zlvqlh
\bgh\Zl\h\k_flhevdhfhckugohlybf_gghlZdygZkZfhf^_e_kqblZx
Ihebp_ckdbcijh\_jy_lf_gygZZedh]hevbhlimkdZ_lIhke_Z\Zjbbg_ijhrehbihemqZkZZfum`_
kZ^bfky\lZdkbqlh[u\_jgmlvky^hfhcFuhlt_a`Z_fby]ey`mdZdfhxohg^mkhkfylhc\
]Zjfhrdmdjur_cp_iey_lw\ZdmZlhjbm\habl\Z\lhk_j\bkIjhsZcohg^Z
LZdkb^h\hablgZk^hIZeh:evlhb\ukZ`b\Z_lm^hfZFhc\hkvfb^_kylbe_lgbcohaybgfbkl_j
=jbevhih^`b^Z_lgZkgZ^hjh`d_Bgl_j_kghhldm^ZhgagZ_ldh]^Zy\_jgmkv^hfhc"Bebhg
qZkZfbklhbla^_kv\h`b^Zgbb"G_m`_eb\_]h\hajZkl_fg_km`^_ghqZkZfbklhylvgZ^hjh`d_b
�`^Zlvqv_]hlh\ha\jZs_gby"Zb[m^_lebdlhgb[m^vdhfg_\ha\jZsZlvky"
Dbifg_gm`gZl\hyihfhsv]h\hjblhg
Dhg_qghfbkl_j=jbevh:\um`_agZdhfukfhbfkughfLh[b"
G_lfh_]h\gmdZk_cqZkg_lhl\_qZ_lfbkl_j=jbevhgZdZdhclh^jm]hc\hijhk
Ohjhrhfbkl_j=jbevh
Yh[_sZxLh[bkdhjh\_jgmlvkyb[jhkZx_fmdexqbHgbkha\hghfiZ^Zxlkugm\eZ^hgv
Fukfbkl_jhf=jbevhb^_fgZ\lhjhcwlZ`M^\_jb_]hd\ZjlbjufuhklZgZ\eb\Z_fkyHg^he]h
bs_lgm`gucdexqbgZdhg_pgZoh^bl
Ykeh\ghhdZau\Zxkv\fma__gZ\uklZ\d_ihk\ys_gghcbgl_jv_jZfiylb^_kyluo]h^h\^b\Zg
h[bluclhgdbfkmdghfheb\dh\h]hp\_lZdhjbqg_\Zlucdh\_jp\_lZbaghr_gguo[hlbghdZ_s_
dmogy[m^ms_]h lh]^Zkbf\hehf[m^ms_]hkqblZebkvdhn_cgbdbknbevljhfbwe_dljbq_kdb_
ieblu\f
IjbkZ`b\ZckyihdZau\Z_lohaybggZ^b\ZgOhq_rvdhdl_cev"
Y[ue\d\Zjlbj_fbkl_jZ=jbevhjh\ghiylvjZabdZ`^ucjZahgij_^eZ]Zefg_dhdl_cevY
h]ey^u\ZxkvGZdgb`guoihedZogZl_e_\bahj_gZdmohgghfklhe_^Z\_a^_klhyl
nhlh]jZnbb^Z\ghm`_mf_jr_c`_gufbkl_jZ=jbevhb_]hkZfh]hfheh^h]hmki_rgh]h
ijhp\_lZxs_]hkqZkleb\h]hihegh]hkbe]hlh\h]hihdhjblv\_kvfbjYij_^klZ\eyxdZdkhjhd
e_lgZaZ^\wlhckZfhcd\Zjlbj_hgbk`_ghcjZa\e_dZeb]hkl_cm]hsZebbodhdl_ceyfbZl_
lheibebkv\]hklbghcbgZ[Zedhg_DZda^_kvjZa^Z\Zebkv\aju\ukf_oZdZdfm`qbguhlimkdZeb
g_ijbebqgu_rmldbZ`_gsbgu[helZeb[_amfhedmGZ\_jgh_b^_lba^_kv[uebHgbghkbebkvih
d\Zjlbj_lhb^_ehgZludZykvgZdhe_gdb\ajhkeuoBgh]^Zboeh\bebqlh[uihp_eh\Zlvbeb
knhlh]jZnbjh\Zlv
Y]ey`mgZfbkl_jZ=jbevhI_j_^hfghckmohgvdbcklZjbqhdl_eh_]hkdmdh`behkv\hehku
ihk_^_ebebphbklhgqbehkvam[uih`_el_ebZf_klZfb^Z`_ihq_jg_eb?]h`_gZmf_jeZ^\Z^pZlv
e_lgZaZ^?]h^hqvmf_jeZkh\k_fg_^Z\ghHgh^bghd?]hfbjk`Zeky^hjZaf_jh\wlhcd\Zjlbjub
iylbf_ljh\[_lhgghc^hjh`dbhdheh^hfZ
dZdhf\hajZkl_wlhijhbkoh^bl"dZdhf\hajZkl_lhlfbjdhlhjufluijb\udih\_e_\Zlv
km`Z_lky^haZfhqghckd\Z`bgu"Wlhijhbkoh^bl\g_aZigh"H^gZ`^umljhfluijhkuiZ_rvkyb
ihgbfZ_rvqlh\k_dhgq_ghbl_[y[hevr_gbq_]hg_k\yau\Z_lkwlbffbjhf"Beb`_wlh
ijhbkoh^blihkl_i_gghbluf_^e_gghih]jm`Z_rvky\l_fghlm"Fbkl_j=jbevhihkl_i_ggh
\u`b\ZebamfZbjZgvr_y`Ze_e_]hL_i_jvyaZ^mfu\ZxkvZfh`_lwlhgZkZfhf^_e_[eZ]h"
yihqlbg_jZa]h\Zjb\Zekhk\hbfkughfKiZeyh^bgBmfjmylhqgh\h^bghq_kl\_;ulvfh`_l
wlhaZdhglZdhc"IhdZluiulZ_rvkybkijZ\blvk\hbhrb[dbihdZklZjZ_rvkygZeZ^blvk\hx`bagv
hgZihijhklmdhgqZ_lky
�ZIh`Zemcyihijh[mx\Zrdhdl_cev]h\hjxyfbkl_jm=jbevh
?]hdhdl_cevOZc[hewlh\bkdbe_^bbf[bjgucwev\\ukhdhf[hdZe_Yg_kqblZxk_[y
ijhnZghf\h[eZklbZedh]heyghgZwlhljZa\ugm`^_gkhagZlvkyfg_klu^ghghybihgylbyg_
bf_eqlhlZdh_OZc[heBg_^mfZeqlhhgfh`_lhdZaZlvkylZdbf\dmkgufGhk^jm]hcklhjhgu
hldm^Zfg_[uehagZlv"_^vyk_cqZkivxdhdl_cevdhlhjuc\K_\_jghc:f_jbd_g_^_eZxlk
]h^Z
Fbkl_j=jbevhkZ^blkyjy^hfkhfghcgZ^b\ZgBkdmrZyf_gy\bkdbbwevhghklZ\ey_lhldjulufb
gZkZfhf\b^m
Dbifg_gm`gZl\hyihfhsv]h\hjblhg
Q_fyfh]m\Zfihfhqvfbkl_j=jbevh"kijZrb\Zxyihly]b\Zydhdl_cev
GZ^hjZah[jZlvkykhkq_lZfbh[tykgy_lhgihdZau\ZygZ[mn_lgZdhlhjhfe_`ZldbiZ[mfZ]
bq_dh\Zydgb`dZLu`_ihfh`_rvfg_ijZ\^Z"
um\_j_gu"uohlbl_^h\_jblvfg_hieZlmkq_lh\"
HgobobdZ_l\hl\_lhafh`ghwlhagZqbl^Zhafh`ghhgg_jZkkeurZe\hijhkZ
Y\klZxk^b\ZgZb^hib\Zxdhdl_cevIhljyob\Zye_^\[hdZe_yih^oh`md[mn_lmbijh]ey^u\Zx
[mfZ]bLmlkq_lZf_kypZaZljbdZ[_evgh_l_e_\b^_gb_we_dljbq_kl\hl_e_nhg\h^ZGZk\_`bo
dhg\_jlZoklhblm]jh`ZxsbcrlZfiIhke_^g__ba\_s_gb_
Y`gbq_jlZjZah[jZlvg_fh]m`Zem_lkyfbkl_j=jbevh;md\ulZdb_fZe_gvdb_
:]^_\Zr\gmd"kijZrb\Zxy
Ybf_x\\b^mIhq_fm[u_]hg_ihijhkblv"
Fhc\gmd:jZ[qbddb\Z_lfbkl_j=jbevh
Ykghk^Zxkvy
Km^yih\k_fmwlbfkljZggufhl\_lhfgZrjZa]h\hjaZdhgqblkybykihdhcghm^Zexkvdk_[_\
dhfgZlm]^_m[vxqZkgZhieZlm_]hkq_lh\
EZ^ghfbkl_j=jbevhKhkq_lZfbyjZa[_jmkvG_[_kihdhcl_kvBkiZkb[haZdhdl_cev
Fbkl_j=jbevhdb\Z_lb]h\hjbl
Hgohq_lqlh[uybaf_gbeaZ\_sZgb_
Dlh"
Fhc\gmdGhy_fmkdZaZeYlhagZxqlhmg_]hgZmf_]jhablhgmdZaZl_evgufiZevp_fY
agZx
Bqlh`_"
YagZxqlhmg_]hgZmf_ih\lhjy_lklZjbd
YZddmjZlghklZ\eximklhc[hdZegZ[mn_lbkh[bjZxkq_lZ;_jmq_dh\mxdgb`dm
YhieZqm\k_bhklZ\ex\\Zr_fihqlh\hfysbd_
KiZkb[hDbi
Yb^md\uoh^m
Fhc\gmd:jZ[qbdh[tykgy_lfbkl_j=jbevh
LZd\hldZd\blh]_ihemqZ_lky
H[fZgu\Zxl\k_g_dhlhjuoklhevdhih^ehklbqlhhgbiulZxlkyh[hdjZklvkh[kl\_gguo
�jh^kl\_ggbdh\jm]b_g_]gmrZxlky\hjh\Zlvmg_kqZklguobklZjuoex^_c
?kebaZ^mfZlvkylZdhcebm`yiehohc"k_iulZxlkygZ^mlv^jm]^jm]ZLhevdhmf_gy^hklZ_l
ihjy^hqghklbq_klghaZjZ[Zlu\ZlvwlbfgZ`bagv

�K_]h^gymljhfyijhkuiZxkvjZghLh[b\k__s_kiblY[_jml_e_nhggmxljm[dmba\hgx`_kkk
dmogb
�h[jh_mljha^hjh\ZxkvyG_kibrv"
Gmijhly]b\Z_lhgZ
Yij_^klZ\eyxk_[_dZdhgZihly]b\Z_lky\u]b[ZykibgmGZg_ch[ly]b\ZxsZynml[hedZbkd\hav
bafylucoehihdijhk\_qb\ZxlkhkdbdZdfZe_gvdb_jhah\u_dhgqbdbiZevp_\
Qlhlhkemqbehkv"[_kihdhblkyhgZ
Gbq_]hiulZxkvyg_\u^Z\Zlv\heg_gbyFuklh[hcg_jZa]h\Zjb\Zebkl_oihjdZd
\_jgmebkvba_]ZkZLuh^gZ"
�Zdhg_qgh
Ml_[y\k_\ihjy^d_"KGZiv_"
:]Z
�Km^yih]hehkm`_kkbdZ_s_g_ijhkgmeZkvhafh`ghhgZijhlbjZ_l]eZaZb]ey^blgZqZkuHgZ
a_\Z_lbgZdhg_phl\_qZ_l
Hgohq_lkhfghck_]h^gy\klj_lblvky@_g_kdZaZeqlhmg_]h^_eh\Zy\klj_qZ
IhgylghdZdfh`ghkihdhcg__]h\hjxy
Lu`_wlh]hbohl_eijZ\^Z"
Gm^Z
Y\k_wlh^_eZxjZ^bl_[yLuijhkbef_gyijb]ey^_lvaZgbfLu`_lZdkdZaZe
�ZeZ^ghYlZdkdZaZe
Ohlvyb]h\hjxwlh\kemoyg_lZdm`m\_j_g
:agZ_rvqlhkZfh_bgl_j_kgh_"
G_l
Hgf_gyg_[be
Dlh"
W^h[tykgy_lhgZ
W^"LZdZynZfbevyjghklvihhlghr_gbxdgZr_c`_jl\_g_\hevghk[b\Z_lklhedm
dZdhfkfuke_"
Dh]^Z\k_gZqbgZehkvlujZkkdZaZefg_qlhhg[v_l`_gmBagZywlh[uehijhs_GmhijZ\^Zlv
Zn_jmByh`b^ZeZg_agZxq_]hlhh`b^ZeZhlg_]h?kebg_m^ZjZlhohly[udZdbolhm]jhaGh
ihdZgbq_]hih^h[gh]hHg\_^_lk_[ydZd^`_glevf_g
;ulvfh`_llug_^hklZlhqghohjhrh_]hagZ_rv"
�GmaZ^mfu\Z_lky`_kkbdZY_]hm`_g_iehohagZx
Fg_g_fgh]hg_ijbylghwlhkeurZlv
�Zb_s_
Qlh"
HgdZdlhkljZgghk_[y\_^_lG_fh]mihgylv\q_flml^_ehGhqlhlha^_kvg_qbklh
�mfZ_rvhggZkjZkdmkbe"
W^"
�HiylvhgZ_]hlZdgZau\Z_lW^F_gylZdbih^fu\Z_lkdZaZlvZW^Ijb^mjhdwlhlGhy
fheqm
�AgZ_rvDbiy^mfZxmfZxhgqlhlhih^haj_\Z_l
WlhgZfbgm`ghh[tykgyxy
&#xb^;¿&#xh;�Ykeurmr_e_klijhklug_cb^bfh`_kkbdZijb\klZ_lbh[ehdZqb\Z_lkygZkibgdmdjh\Zlb
WlhgZfbgm`ghih\lhjy_lhgZIhgbfZ_rvhgg_ijhklhlZdklZefbeebZj^_jhfHgwlb
^_gv]bg_\gZke_^kl\hihemqbeHgboaZjZ[hlZe
Qlhwlhklh[hc"
i_j\ucjZaykeurm__jZa^jZ`_gguc]hehk
Gbq_]hYijhklhh[tykgyxHgdZdlhkljZgghk_[y\_^_lL_[_gZ^h[ulvhklhjh`g__
Wlhl_[_gZ^h[ulvhklhjh`g__iZjbjmxy
GZf\k_fgZ^h[ulvhklhjh`g__
�FuijhsZ_fkybyaZ^mfu\Zxkv`_kkdh]^Zgb[m^vijhklblf_gyaZlhqlhykh[bjZxkvk^_eZlv"
Ohg^Z^hkboihj\j_fhgl_bfukLh[b_^_fgZjZ[hlmgZlZdkbGZiv_ihy\ey_lky\^\_fbgmlu
h^bggZ^pZlh]hGZwlhljZahgijboh^blg_h^bgZk[m]Z_f\dhklxf_dhlhjh]hyjZgvr_g_\b^_e
;m]Zcke_^m_laZgbfgZjZkklhygbbihemf_ljZblh`_aZoh^bl\aZe^eyaZk_^ZgbcDZ`_lkyih^
ib^`Zdhfmg_]hqlhlhlhihjsblkyhg\hhjm`_g
GZiv_g_gZoh^blgm`gufgZkij_^klZ\blv?]hfukevykgZL_i_jvya^_kv]eZ\gucihagZdhfvl_kvk
\Zrbfgh\ufki_pbZebklhfihdZ^jZffbkl_jhfDZqdhfb_]hihfhsgbdhffbkl_jhfKl\hehf
Hgb[m^mlke_^blvaZwnn_dlb\ghklvxjZ[hlui_jkhgZeZ
aZe_^eyi_j_]h\hjh\h[klZgh\dZlZdZy`_dZdb\q_jZjZa\_jgmlucwdjZgijb]emr_gguck\_l
rmfjZ[hlZxs_]hdhfivxl_jZ
�_gv]bm`_gZkq_l_"kijZrb\Z_lmf_gyGZiv_
�Zjh\gh^\_klblukyq^heeZjh\
�Z\Zcl_bom^\hbf]h\hjblGZiv_lZdbflhghfkeh\ghijhkblfZevqbdZgZ[_gahdhehgd_
aZeblvih^aZ\yadm
�Dhg_qghfuke_gghhl\_qZxyZ\Zcl_dZm^\hbf\Zrb^\_klbrlmdZfaZh^ghmjh\_gv
fZkeZijh\_jblv"
Y\kxghqvjZ[hlZegZ^ijh]jZffhc]h\hjblIbl_j
Hg`^_ldZdhclhiho\ZeuG_^h`^Z\rbkv__hgijbgbfZ_lkyh[tykgylv
h[s_f\k_[m^_lijhbkoh^blvlZdDZ`^u_ljb^pZlvk_dmg^Ibnby[m^_lZgZebabjh\Zlv
jughdZdpbcHgZ[m^_l\u[bjZlv^_kylvdhfiZgbcgZqvbZdpbbmg__[m^_lgZb[he__lhqguc
ijh]ghabihdmiZlvZdpbbgZ^_kylvijhp_glh\bf_xsboky\gZebqbb^_g_]DZ`^ucjZaIbnby
[m^_lbkihevah\Zlv\k_^_gv]b\dexqZy^hoh^uhlij_^u^msbok^_ehd?kebij_^iheh`blv
kdjhfguc^hoh^\q_luj_ijhp_glZdZ`^u_ihefbgmlulhfukfh`_fm^\hblv^_gv]baZ
Lhqghkh]eZrZ_lkyIbl_j
�YkfhljxgZ`_kk__\a]ey^_qblZ_lkyb^brv"Hgmf_g
Y]hlh\]h\hjblGZiv_
Ibl_jkfhljblgZf_gyKlZgh\blky\k_[he__]emih^_eZlv\b^[m^lhjZkihjy`_gbya^_kvhl^Zxy
Ghydb\Zxb`_klhfjZaj_rZx_fmgZqZlv
Ibl_jkZ^blkyaZdhfivxl_jbqlhlhi_qZlZ_lGZwdjZg_ihy\ey_lky^_kylvg_[hevrbo]jZnbdh\
IbnbyjZkklZ\ey_l^_kylvdjZkguodjm`hqdh\Q_j_aljb^pZlvk_dmg^^_\ylvba^_kylbijh]ghah\
k[u\Zxlky
GZwdjZg_lml`_ihy\eyxlky^jm]b_^_kylv]jZnbdh\?s_^_kylvdjZkguodjm`dh\Ijhoh^bl
�ihefbgmlu_kylvba^_kylb
&#xhk;&#x_f;&#xv;�Wlhih\lhjy_lky_s_^_\ylvjZaKgh\Z^_kylvba^_kylbhk_fv_kylvHiylv\hk_fv
Fu]ey^bfgZwdjZgg_]h\hjygbkeh\ZFukeh\ghih^]bighahfKihy\e_gb_fdZ`^h]hgh\h]h
]jZnbdZmgZk\djh\bijb[Z\ey_lkywg^hjnbgZA^_kvfuljblukyqbaZjZ[Zlu\Z_flZfq_luj_Y
^h\hevgh[ukljhk[b\Zxkvkhkq_lZghagZx^_gv]bfu^_eZ_f[hevrb_
;h`_fhckeurmy]hehkLh[b
Ijhoh^bl^_kylvfbgmlghfukb^bfg_hlju\Zy\a]ey^ZhlwdjZgZohlylhj]baZdhgqbebkv
GZdhg_pIbl_jgZjmrZ_llbrbgm
k_=hlh\h
Hgqlhlhi_qZlZ_lgZdeZ\bZlmj_Ihy\ey_lkylZ[ebpZkj_amevlZlZfbgZrbok_]h^gyrgbolhj]h\
kljhd_Blh]hdjZkm_lkypbnjZFum^\hbeb^_gv]bGZiv_aZ^_kylvfbgml
Yih^oh`mdl_e_nhgmgZ[bjZxghf_jb\dexqZx]jhfdmxk\yav
�KiZkb[haZa\hghd\Zl_dhgeZcg]h\hjblijbylguc`_gkdbc]hehkF_gyah\ml;hggb
GZah\bl_ih`ZemcklZghf_j\Zr_]hkq_lZ
Y^bdlmx_cghf_jkq_lZ
KiZkb[hkwjQ_fyfh]m\Zfihfhqv"
;hggb\ug_fh]eb[ugZa\Zlvfg_lhqguc[ZeZgkfh_]hkq_lZgZ^Zggucfhf_gl"
H^gmfbgmlmkwj
FukeurbfdZdhgZqlhlhi_qZlZ_lgZdeZ\bZlmj_]^_lhgZaZiZ^_KR:
�Zih`ZemcklZkgh\Zkeurbffu__]hehkGZ^Zggucfhf_gl[ZeZgk\Zr_]hkq_lZ
khklZ\ey_lq_luj_klZ\hk_fv^_kyliylvlukyqklhr_klv^_kylljb^heeZjZBljb^pZlvp_glh\
KiZkb[h[eZ]h^Zjxy;hggbb\_rZxljm[dm
Ydb\ZxLh[bklhys_fmmkl_guHg\dexqZ_lk\_l
Fu\k_fhj]Z_fiulZykvijb\udgmlvdk\_lm
Yohqmqlh[u\kykmffZ[ueZg_f_^e_gghi_j_\_^_gZgZfhckq_laZy\ey_lGZiv_
�Zk_cqZkk^_eZ_fdb\Zxy
ufhbiZjlg_jubg_^mfZcl_[m^lhy\Zfg_^h\_jyxIjhklhohqmm^hklh\_jblvkyqlh\k_
q_klgh
Ih\_jgm\rbkvdhojZggbdmkibklhe_lhfhg^h[Z\ey_l
Hklhjh`ghklvbaebrg_cg_[u\Z_l_^vk_cqZkj_qvb^_lhk_jv_aguo^_gv]Zo

ojZgxklZjucj`Z\ucfZg]ZeFukLh[b\ulZkdb\Z_f_]hAZl_fkZ^bfkygZ^_r_\u_ieZklbdh\u_
klmevyb]ey^bfgZ]hjysb_m]ebihly]b\Zyib\dh
GZmebp_l_ieucZ\]mklh\kdbc\_q_jgZfg_lhevdhnml[hedZb^`bgkujy^hfkhfghckb^blfhc
kugbybkiulu\Zxg_qlhijhlb\hiheh`gh_^_`Z\xGZijhlb\dfh_fmkh`Ze_gbxbklu^mmf_gy
\`bagb_s_gbdh]^Zg_[uehlZdh]hij_djZkgh]hfhf_glZ
M]ebaZiZo`b^dhklb^eyjha`b]Zdjm`Zsb_ky\hdjm]dmklZjhafZjbgZk\_leyqdb\k_wlh
aZ\hjZ`b\Z_lG_lgm`^ujZa]h\Zjb\ZlvFuijhklhkb^bfb[hevr_gbq_]hg_gZ^h
Q_j_ag_kdhevdh^g_c\k_aZdhgqblkybym_^mhlkx^Zbkq_agmgZg_kdhevdhf_kyp_\Zlhbe_lY
kgbfm]^_gb[m^v^hfbd;ulvfh`_l^hfbdgZk\Zyokkhehf_gghcdjur_cgZ[_j_]mfhjyY
�\havfmkkh[hckugZBeb`_kkbdmKfbl
Fh`gheb\aylvh[hbo"YklZjZxkvg_^mfZlvh[wlhf_^vyagZxhl\_lG_lg_evay
Y[jhkZxfykhgZjZkdZe_ggmxj_r_ldm
Yohl_eh[km^blvklh[hcZn_jm]h\hjblLh[b
Zeyc
YjZkkdZ`mqlhihfh_fm[m^_l^Zevr_:lukdZ`_rvijZ\eby
YfheqZi_j_\hjZqb\Zxfykhgbkh]eZrZykvgbhldZau\Zykv
BlZdl_i_jvW^GZiv_m\_j_g\lhfqlhmg_]h_klv[_kijhb]jurguckihkh[aZjZ[Zlu\Zlv^_gv]b
gZ[bj`_:_fmg_o\ZlZ_lkj_^kl\gZihdmidm_s_h^gh]hhl_ey
Qm_lfh_k_j^p_Lh[b`^_lhlf_gyih^l\_j`^_gbyY^_eZx\b^[m^lhg_aZf_qZxb\ludZx\bedm
\fykh
h[s_fijh^he`Z_lLh[bfuiha\hebfGZiv_klZ\blv\k_[hevr_b[hevr_Qlh[u\k_
\u]ey^_ehdZdihgZklhys_fmfu[m^_fieZlblv_fmba^_g_]\ayluomIjhn_kkhjZAZl_fGZiv_
^_eZ_lihke_^gxxkZfmxdjmigmxklZ\dmijhb]ju\Z_lbfuhklZ_fkyk_]h^_gv]Zfb
LudZdh_fykhij_^ihqblZ_rv"
Emqr_kdjh\vx
GZ^h[uehkijhkblvl_[yiylvfbgmlgZaZ^DZdgZkq_lohjhrhijh`Zj_ggh]h"
Khc^_l
Y\udeZ^u\Zxfykh\lZj_edmbaZdju\Zx]jbevdjurdhcBkgh\Zqm\kl\mxdZdLh[bk\_jeblf_gy
\a]ey^hf
Gm"kijZrb\Z_lhg
Qlhgm"
k_[m^_lijhbkoh^blvdZdyhibkZe"
�Zhl\_qZxyLZd\k_b[m^_lijhbkoh^blv;he__bebf_g__
;he__bebf_g__"
�Z\Zcemqr_m`bgZlvaZdZgqb\ZxywlhljZa]h\hj

GZke_^mxs__mljhf_gy[m^bll_e_nhgguca\hghd
�:eeh"]h\hjxy^mfZyqlhwlh`_kka\hgbljZkkdZaZlvijh\q_jZrgbc\_q_jkGZiv_
Gha\hgblfg_kZfW^GZiv_Y_s_g_ijhkgmekyghkd\havlmfZgm^b\eyxkvdZdwlhhgjZa^h[ue
fhc^hfZrgbcl_e_nhgY_fm^Z\Zelhevdhghf_jkhlh\h]h
Ihl_e_nhgm]hehkmg_]hlZdhc`_dZdb\`bagbjZkdZlbklucbj_rbl_evguc
A^jZ\kl\mcl_[hjfhqmy
Yk\yaZekykhk\hbf[ZgdhfI_j_\_^_ggu_\Zfb^_gv]bm`_mf_gyk_q_luj_klZlukyq
Ihoh`_\ZrZijh]jZffZgZklhysZy
:\ukhfg_\Zebkv"
Yohqmqlh[u\ukLh[bkhfghcihaZ\ljZdZebIjb_a`Zcl_dhfg_\]hklbGZfgZ^hih]h\hjblv
EZ^ghkh]eZrZxkvy
Hg^bdlm_lfg_k\hcZ^j_kb\_rZ_lljm[dm
Yb^m\dhfgZlmLh[bdZd\k_]^ZkiblY[m`m_]hYohqm\aylvkugZkkh[hc
LZdkbkl\ukZ`b\Z_lgZkm\hjhlhkh[gydZGZiv_GZk\klj_qZ_lhojZggbdkj_^gboe_lhgk
m^b\e_gb_fijh\h`Z_l\a]ey^hflZdkbgZdhlhjhffuijb_oZebjy^ebfgh]b_dhee_]bb
iZjlg_juGZiv_ijb_a`Zxldg_fmgZwlbo`_eluodheufZ]Zo
Yh[tykgyxqlhf_gyah\mlNjZgdebgW^bkhgbyohqmm\b^_lvfbkl_jZGZiv_
�Zk\_jy_lkyhgkhk\hbfbaZibkyfbFbkl_jGZiv_ij_^mij_^beh\Zr_fijboh^_Zf
kx^Z
HojZggbdaZdju\Z_l\hjhlZb\_^_lgZkih\ufhs_gghcdZfg_f^hjh`d_Fuijb[eb`Z_fkyd
hkh[gydmgZohef_Hg\uiheg_g\bkiZgkdhfZ\jblZgkdhfklbe_[_euckq_j_ibqghcdjur_c
Gbnb]Zk_[_\hkobsZ_lkyLh[bDe_\uc^hf
�hjh`dZ\u\h^blgZkdk\h^qZlhc]Ze_j__kf_[_evxbaiZevfu]hjrdZodjZkmxlkyjZkl_gbyk
Khehfhgh\uohkljh\h\Wlhl^hfhklZ\ey_lex[hiulgh_hsms_gb_dZdihdZaJZevnZEhjZgZG_
m^b\exkv_kebgZk\klj_lblmeu[ZxsZyky[ehg^bgdZ\kZjZnZg_\p\_lhq_dFh`_l_k_[_
ij_^klZ\blvdZdyjZkkljhbekydh]^Z\f_klh[ehg^bgdbm\b^_e^\mo[m]Z_\\dhklxfZo
Ijhc^_fl_dZkhfghc]h\hjblh^bgbagboo\ZlZyf_gyaZehdhlv
lhjhc[_j_laZehdhlvLh[b
Wc\hafmsZ_lkyLh[b
HgiulZ_lky\u^_jgmlvjmdmgho\ZldZm[m]Zydj_idZy
Lh[bjZkkqblu\ZegZqm^_kgucaZ\ljZdgZ\_jZg^_]^_hghl\_^Ze[uycpZiZrhlbkZeZlbdghm
GZiv_ihoh`_^jm]b_ieZgu
GZk\_^mlih]Ze_j__Zihlhf\^hfFub^_fq_j_a]hklbgmxmdjZr_ggmx\klbe_]Zkb_g^u
ljb^pZluo]h^h\kg_ij_f_ggufdhjbqg_\ufdh`Zguf^b\Zghfb[bevyj^gufklhehfMf_gy
f_evdZ_lgZ^_`^ZqlhgZka^_kvbhklZ\ylbykfh]mihlj_gbjh\Zlvky\b]j_gZ[bevyj^_ihdZGZiv_
g_ijb^_lM\urZgkugZwlhlZxlgZ]eZaZoGZk\u\h^ylba]hklbghcbfuhdZau\Z_fky\^ebgghf
dhjb^hj_Kl_gu_]hk^_eZgubah[uqgh]hl_fgh]h^_j_\ZMf_gyihy\ey_lkyg_ohjhr__
ij_^qm\kl\b_
dhgp_dhjb^hjZfumludZ_fky\klZevgmx^\_jvFhchojZggbdhlimkdZ_lf_gybe_a_l\dZjfZgaZ
k\yadhcdexq_cAZl_fih\hjZqb\Z_ldexq\aZfd_b^\_jvhldju\Z_lky
Hgbb[_alh]hg_hkh[h\_`eb\hkgZfbh[oh^bebkvghl_i_jvhl\_`eb\hklbg_hklZ_lkybke_^Z
GZk]jm[h\lZedb\Zxl\gmljvFuhdZau\Z_fky\oheh^ghc[_lhgghcdhjh[d_aZeblhc
exfbg_kp_glgufk\_lhfGZijhlb\\oh^Zmkl_guklhylklheb^\ZkdeZ^guof_lZeebq_kdboklmeZ
�HdhehklheZ`_kkbIbl_jGZgboebpZg_lMIbl_jZljykmlkyjmdb
HojZggbdblh`_aZoh^ylbaZdju\Zxl^\_jvbagmljbgZdexqH^bgbagbo^hklZ_lbadZjfZgZ
ibklhe_l
:jZa\_fbkl_jGZiv_kgZfbg_ihaZ\ljZdZ_l"bgl_j_kmxkvy
Hgijb^_liha`_hl\_qZ_l[m]Zckibklhe_lhf
FukgZqZeZqlhlh^he`guk^_eZlv"ij_^iheZ]Zxy
lhjhchojZggbdih^oh^bldhfg_meu[Zykv
�ZLhqg__y^he`_gdh_qlhk^_eZlv
;_ah\kydh]hij_^mij_`^_gbyhg[v_lf_gydmeZdhf\`b\hl
Mnn\u^uoZxyhk_^ZygZdhe_gblhjhchojZggbdklhblm^\_jbbkihdhcghkfhljblgZ
f_gy
WcLh[b^_eZ_lrZ]\fhxklhjhgm
HojZggbdkibklhe_lhfih\hjZqb\Z_lkydg_fmp_eykv\]heh\mFhckugi_j_^mfu\Z_lHg
hklZgZ\eb\Z_lkybih^gbfZ_ljmdb\\_jo
k_\k_hlklmiZ_lLh[bYfheqm
LhlhojZggbdmdhlhjh]hohjhrbcm^ZjkijZ\ZaZfZob\Z_lkykeh\ghkh[bjZ_lkym^Zjblvgh]hcih
nml[hevghfmfyqmGZfhx[_^m\^ZgghfkemqZ_nml[hevguffyqhf[m^myHgihiZ^Z_lfg_
�ijyfh\]jm^vYjZkdb^u\Zxjmdbbhle_lZxgZaZ^`_kkdjbqblYijba_feyxkvgZ[_lhgklZjZykv
ba\_jgmlvkybg_jZa[blvq_exklvh[iheYl_jyxjZ\gh\_kb_g_fh]m^urZlvBaihke_^gbokbe
aZdju\Zx]heh\mjmdhcqlh[uohlvdZdlhaZsblblvky
b^bfhmwlh]h]jhfbeu_klvj_rbfhklvdhlhjhclZd\hkobsZ_lkyGZiv_Yijboh`mdlZdhfm
\u\h^mihkdhevdmwlbfb^\mfym^ZjZfbhgg_h]jZgbqb\Z_lkyHgb^_l\^jm]hcdhg_pdhfgZluaZ
f_lZeebq_kdbfklmehf=jhfbeZZddmjZlghkdeZ^u\Z_l_]hkeh\ghahglbdb\ha\jZsZ_lkydhfg_
k\_jgm\r_fmkydem[dhfgZihemHgih^gbfZ_lklme\ukhdhgZ^]heh\hcbh[jmrb\Z_l_]hfg_gZ
kibgm
�Ih`ZemcklZi_j_klZgvl_\hibl`_kk
Ih]h^bl_\uiulZxkvkdZaZlvyghg_agZxihemqZ_lkyebwlhmf_gy
]heh\_rmfblHldZreb\Zykvyqm\kl\mxqlhlh`b^dh_mk_[y\]ehld_G_agZxfhdjhlZwlhbeb
djh\v
K\_jgm\rbkv\iha_wf[jbhgZyi_j_dZlu\Zxkvih[_lhgghfmihemJmdZfbaZdju\Zx]heh\mb
ebphiulZykvm[_j_qvbohlke_^mxs_]hm^ZjZdhlhjuck_cqZkihke_^m_lGhgbq_]hg_
ijhbkoh^blYkeurmdZdh^bgbahojZggbdh\ijhdZreb\Z_lkyIhlhfih\hjhldexqZ\aZfd_b
kdjbihldju\Zxs_cky^\_jb
Yih^gbfZx]eZaZDgZfijbkh_^bgbekyW^GZiv_HgaZoehiu\Z_l^\_jv
A^jZ\kl\mcNjZgdebgW^bkhgmeu[Z_lkyhg_^vl_[ybf_gghlZdah\ml":lug_[m^_rv
\hajZ`Zlv_keby[m^mgZau\Zlvl_[yDbihfEZj]h"
P_ieyykvaZ[_lhgyijbih^gbfZxkvgZdhe_gb
�Zih`ZemcklZkh]eZrZxkvy
YagZxdlh\ulZdhcfbkl_jEZj]h]h\hjblGZiv_uZn_jbklug_^Z\gh\urebba
lxjvfuuhlkb^_ebiylve_l\n_^_jZevghclxjvf_aZlhqlhh[bjZeblheklydh\
Wlhg_ijZ\^Z\hajZ`Zxy
qlhDZjlhqgZy^b_lZg_[ueZgZ^m\Zl_evkl\hfhafh`gh^Z`_dhfmlhhgZihfh]eZIhkZ^beb
f_gyaZfhr_ggbq_kl\hkh\deZ^ZfbGhmf_gydjh\v\hjlm^Zb^urZlvly`_ehIh^jh[ghklby
j_rZxhimklblv
Lu^_ckl\bl_evgh^mfZeqlhkfh`_rvh[\_klbf_gy\hdjm]iZevpZ"m^b\ey_lkyGZiv_Lu
\hh[s_agZ_rvdlhylZdhc"
Ydb\Zx
KdZ`b_fmijhkblGZiv_hojZggbdZ
Lhlih^oh^blb[v_lf_gy\]jm^vF_gyhiylvhl[jZku\Z_lgZihe
HgW^GZiv_]jhfdh]h\hjbl\_jabeZ
YiulZxkvhldZlblvkyih^Zevr_hlk\hbofmqbl_e_cBaZf_qZxaZkh[hckljmcdmdjh\b
EZ^gheZ^gh]h\hjxyY\k_ihgye
LZddZdmxZn_jmluijb^mfZegZwlhljZa"kijZrb\Z_lGZiv__^vg_lgbdZdhcIbnbb
^Z"
O\Zlblf_gy[blvijhrmy
Ihoh`_hgg_jZkkeurZe]h\hjblGZiv_k\h_fm\_jabe_
Lhlih^oh^bldhfg_b[v_lgh]hc\ebphMf_gy\r__jZa^Z_lkyojmklYhimkdZx]eZaZbaZf_qZx
gZihem^\Zam[Z\ZeyxsbokydZdjZkkuiZggu_ih^mr_qdb`_\Zl_evghcj_abgdb
Fbkl_jGZiv_aZ^Zel_[_\hijhkh[tykgy_lfg_\_jabeZ
�Ih`ZemcklZi_j_klZgvl_kgh\Zijhkbl`_kku`__]hm[v_l_
�Bgl_j_kgucijh]ghaaZf_qZ_lGZiv_mfZx\_jhylghklvwlh]hkhklZ\ey_l^_\yghklh
ijhp_glh\
I_j_klZgvl_Ih`ZemcklZijhrmyY^hljZ]b\Zxkv^hjlZGZiZevpZohklZ_lkydjh\v
EZ^gh\uijZ\uG_lgbdZdhcIbnbb
�LZdqlhluohl_ek^_eZlv"kijZrb\Z_lGZiv_Ohl_eh[\_klbf_gy\hdjm]iZevpZ"Zlu
dZdbff_klhf^mfZeb^bhl"LujZa\_g_agZ_rvdZdb_mf_gy_klv^jmavy"JZa\_g_agZ_rvdZdb_m
f_gy_klviZjlg_ju"
�YhldZreb\ZxkvIhoh`_yfh]mihl_jylvkhagZgb_:ihl_jbkhagZgby\fh_fieZg_g_lZbm^ZjZ
gh]hc\ebphlh`_J_[ylZGZiv_y\ghi_j_mk_j^kl\h\Zeb
k_g_lZddZd\u^mfZ_l_h[tykgyxy
GmjZkkdZ`blh]^ZdZdfg_^mfZlv"
YhiylvdZreyxBa^Zxklhg
Ihoh`_f_gyhiylvg_keurZl]h\hjblGZiv_hojZggbdm
Lhlih^oh^bldhfg_baZghkblgh]m^eyhq_j_^gh]hm^ZjZ
KlhcijhrmyY\k_k_cqZkjZkkdZ`m
GZiv_ih^gbfZ_l\\_jo^\ZiZevpZ=jhfbeZlZdbaZklu\Z_lkaZg_k_gghcgh]hckeh\ghlZgphj
dhlhjuc[hblkyaZ\Zeblv\k_ij_^klZ\e_gb_
Wlh^_ckl\bl_evghZn_jZijbagZxkvywlhf\uijZ\uGh^_gv]bgZklhysb_Bijb[uev
gZklhysZy
=jhfbeZ]ey^blgZGZiv_keh\ghkijZrb\Zyl_i_jvfh`gh[blv"
Ml_[y_klvljb^pZlvk_dmg^qlh[u\k_fg_jZkkdZaZlv
ih^gylhcgh]hcHghimkdZ_l__gZa_fex
GZfgm`gu\Zrb^_gv]bqlh[ujZkdjmlblv^_ehFug_kh[bjZ_fkygbq_]hm\ZkdjZklvK\hb
^_gv]b\uihemqbl_B\Zrk_]h^gyrgbc^hoh^gZklhysbc
j_rv
LZijh]jZffZ^_ckl\bl_evghgbq_]hg_ij_^kdZau\Z_lG_llZfgbdZdbo]_g_lbq_kdboZe]hjblfh\
Bk_l_cg_cjhgguog_lk_gZfgh]hijhs_Fui_j_o\Zlu\Z_f[jhd_jkdb_aZdZauFuf_gy_f
�fZjrjmlbaZpbx,3iZd_lh\WlhdZkZ_lky\k_ok_l_\uo[jhd_jkdbodhfiZgbcZl_dZ
:f_jblj_c^Z?Lj_c^ZFui_j_o\Zlu\Z_f\k_aZijhkugZk^_edbdhlhju_b^mlq_j_agboWlb
aZijhkukgZqZeZijboh^yldgZfFu^_j`bfbo^\Z^pZlvljb^pZlvk_dmg^Ijh]jZffZboaZwlh
\j_fyZgZebabjm_lAZl_ffuhlkueZ_fkh[kl\_ggucaZijhkgZihdmidmZdpbcihke_q_]h
ijhimkdZ_fhklZevgu_
LZd_s_jZaijhkblGZiv_Bihf_^e_gg__
YgZ[bjZx\ha^moZdZreyx=ey^ygZk\hxjmdmaZf_qZxgZg_cdZiebdjh\b
k_ijhklhDh]^Zdlhlhohq_ldmiblvZdpbb\Bgl_jg_l_fui_j_o\Zlu\Z_f_]haZijhkKgZqZeZ
aZijhkihiZ^Z_ldgZfZg_d[jhd_jmFukh[bjZ_flukyqbaZijhkh\khlgblukyqbkfhljbfdZdb_
Zdpbbex^bkh[bjZxlkyihdmiZlv?kebfu\b^bflukyqmaZijhkh\gZZdpbbh^ghcdhfiZgbbfu
ihkueZ_fk\hcaZijhkgZihdmidmwlboZdpbcIhke_lh]hdZdfudmibebgm`gu_Zdpbbfu
ijhimkdZ_fhklZevgu_aZijhkuBaaZ\ukhdh]hkijhkZp_gZjZkl_lBfuijh^Z_fZdpbb^_eZygZ
wlhf^_gv]b
Lh_klvluijhklh
I_j_o\Zlu\ZxbgnhjfZpbxhk^_edZoij_`^_q_fhgbhkms_kl\ylkyGbdlhhlwlh]hg_kljZ^Z_l
Wlh`_g_aZdhgghm^b\ey_lkyGZiv_
Yih`bfZxie_qZfb\hl\_l
:aZq_f\_kvwlhlki_dlZdevkdhfiZgb_cIbnby"Ylh\ZfaZq_fihgZ^h[beky"
GZfgm`gu^_gv]bFgh]hbkjZam
AZq_f"
MgZk_klvf_kypbeb^\Zij_`^_q_f\k_h[gZjm`blkyIhwlhfmfg_gm`gu^_gv]bAZwlhlf_kyp
gm`ghgZ\ZjblvdZdfh`gh[hevr_ihdZ[jhd_jkdb_dhfiZgbbgbhq_fg_ih^haj_\Zxl?kebm`
ku]jZlvfh`ghlhevdhg_kdhevdhjZagZ^hb]jZlvihdjmighfm
Lukh[jZekyf_gyh[qbklblvg_hlklmiZ_lkyGZiv_ohlym\_j_gghklb\]hehk_m`_f_gvr_
�G_lhl\_qZxyDeygmkv_gv]bgZklhysb_Fu^_ebfkyk\ZfbdZdb^h]h\Zjb\Zebkv
iylv^_kylgZiylv^_kylKemrZcl_\u`_ijh\_jyeb[ZeZgkk\h_]hkq_lZLZfq_luj_klZlukyq
^heeZjh\Yg_iulZxkv\Zkh[qbklblv
?keblufg_\j_rvyl_[ym[vx
�Zg_\jmy
Y\ex[hfkemqZ_fh]ml_[ym[blvhl\_qZ_lGZiv_
Hgk\_jeblf_gy\a]ey^hf\a\_rb\Zy\k_aZbijhlb\YZn_jbklghijbwlhflhevdhqlhi_j_\_egZ
_]hkq_lq_luj_klZlukyq:wlhg_l_^_gv]bdhlhju_ex[hcfh`_l\hllZdaZijhklh^hklZlvba
dZjfZgZ
Lh_klvijh]jZffZ\k_lZdb_klv"mlhqgy_lGZiv_
fubohi_j_`Z_fKZfh_keh`gh_wlhi_j_o\ZlaZijhkh\
BdZd\uboi_j_o\Zlu\Z_l_"
Fh]mihdZaZlvij_^eZ]Zxy
Ykb`m\kZfhe_l_GZiv_e_lys_fgZ\ukhl_ljbkiheh\bghclukyqbdbehf_ljh\Jy^hfkhfghc
�Ibl_jLh[bb`_kk\o\hkl_kZfhe_lZGZiv_kiblojZibl\dj_ke_\i_j_^b;ulvfh`_l_fm
kgylkyij_^klhysb_\uoh^gu_\K_gDjmZbebjZdbgZm`bg]^_gb[m^v\IZef;bqGZijhlb\gZk
kb^bl]jhfbeZ\[hlbgdZoDhmeOZggZdhlhjuohklZebkvke_^ufh_cdjh\bHgg_kiblbg_
k\h^blkgZk]eZa
h\j_fyij_^u^ms_]hihe_lZgZwlhfkZfhe_l_[ehg^bgdZkh]jhfghc]jm^vxjZaghkbeZ
rZfiZgkdh_bbdjmL_i_jvaZfghcijb]ey^u\Z_lfmkdmebklucblZevyg_pk]jm[hcdh`_cba
dhlhjh]hihemqbeky[uhlebqgucbkihegbl_evm]eh\uom^Zjh\j_f_gZf_gyxlky
I_j_^ih_a^dhc\Zwjhihjlfg_iha\hebebijb\_klbk_[y\ihjy^hdLhqg__fg_jZaj_rbeb
ih^h[jZlvam[ukiheZbkijylZlvbo\dZjfZgZ_s_kfulvdjh\vkebpZoheh^ghc\h^hcGhk^Z_lky
fg_g_kfhljygZ\k_klZjZgbydh]^ZfuhdZ`_fky\GvxChjd_\eZ^_e_pba\_klgh]hfh^_evgh]h
Z]_glkl\Zg_aZf_lblf_gygZh`b\e_gghcmebp_bg_ij_^eh`blaZdexqblvkgbfdhgljZdl
Ijh\_^y\\ha^mo_r_klvqZkh\fukZ^bfky\gvxchjdkdhfZwjhihjlmEZ=mZj^bZM\uoh^ZgZk
\klj_qZxl^\h_iehlguoj_[yl\dhklxfZoHgb`fmlGZiv_jmdmbihqlbl_evghdeZgyxlkyGZk
\_^mlgZiZjdh\dmYh`b^Zxm\b^_lvebfmabgbebgZom^hcdhg_pjheekjhckGhgZkkZ`Zxl\
kbgbcnmj]hgkeh]hlbihfdhfiZgbbDhgkheb^_cl_^W^bkhggZdjur_`_elZyfb]ZedZ
k_dZd\uijhkbeb]h\hjblh^bgba\klj_qZxsbo
GZkq_l\_juokZ`Zxl\aZ^gxxqZklvnmj]hgZaZ\Ze_ggh]hfhldZfbf_^gh]hdZ[_eydmkZqdZfbb
jZ[hqbfbihykZfbkjZagufbgkljmf_glhfGZiv_khk\hbf]jhfbehcmkljZb\Z_lkygZaZ^g_f
kb^_gv_gvxchjdkdb_[Zg^blukZ^ylky\i_j_^
Dm^Z_oZlvfbkl_jGZiv_"kijZrb\Z_l\h^bl_evhlt_a`ZykhklhygdbZwjhihjlZ
GZiv_h[hjZqb\Z_lkybi_j_kijZrb\Z_lmf_gy
=^_wlh"
GZFZgowll_g_h[tykgyxyM]heIylhcbQ_lujgZ^pZlhc
FuijhghkbfkyihD\bgkmZihlhfq_j_almgg_ev\t_a`Z_fgZFZgowll_gKimklyiheqZkZihke_
hlt_a^ZbaZwjhihjlZfuhklZgZ\eb\Z_fkymiylbwlZ`gh]ha^Zgby\klbe_Zjl^_dhGZklZevghc
�lZ[ebqd_m\oh^Z\u]jZ\bjh\ZghZl_dk_dvxjblba
Ijb_oZeb]h\hjxy
FuiZjdm_fkygZQ_lujgZ^pZlhcmebp_Ih^jmqgucGZiv_\ue_aZ_li_j\ufbb^_l\uimkdZlvgZk
H^bgbaf_klguo[Zg^blh\\uoh^blbafZrbguHgjZa^Z_l\k_fgZfdZkdbkeh]hlbihf
Dhgkheb^_cl_^W^bkhgOhlyfu\k_kfhljbfky\gboih^mjZpdbghW^GZiv_y\gh\u]ey^bl
]emi__\k_odZjb[kdbcaZ]Zj]Zeklmd=_jf_kdhklxf:jfZgbb[_eZyieZklfZkkh\ZydZkdZ
\ijb^ZqmGhk^jm]hcklhjhgumf_gy\u[blh^\Zi_j_^gboam[ZZgZe[mkfZob\ZxsZygZ
k\ZklbdmjZgZbaaZdhlhjhcy\u]ey`mdZdQZjevaFwgkhg;ulvfh`_lwlhGZiv_gZ^hfghc
ihl_rZ_lky
IhrebijbdZau\Z_lhggZf
�hjh]mihdZau\Z_lIbl_jFub^_f^hIylhcmebpu
F_klgu_]jhfbeuiulZxlkyih^gylv__jmdZfbghmgbog_ihemqZ_lkyH^bgbagboihfhlZ\
]heh\hc\ha\jZsZ_lkydnmj]hgmkdhj_hgijboh^blh[jZlghmg_]h\jmdZoehfbnhgZjbd
=jhfbeZih^p_iey_ldjurdmexdZbhllZkdb\Z_l__gZZknZevl
GZf\gbah[tykgy_lIbl_j
Ibl_jijbkZ`b\Z_lkygZdhjlhqdbbgZqbgZ_lkimkdZlvkyihe_klgbp_Y\a]ey^hfkijZrb\Zxm
GZiv_jZaj_r_gbyihke_^h\ZlvaZijh]jZffbklhfHgdb\Z_l
YkimkdZxkv\gba\ih^a_fgucijhoh^gZ]em[bg_q_luj_of_ljh\A^_kvijhoeZ^ghbl_fghb\
wlhcl_fghl__^\Zm]Z^u\Zxlkyhq_jlZgbyljm[bijh\h^h\jZkihearbokyihkl_gZfYhloh`mhl
e_klgbpuqlh[uGZiv_fh]kimklblvkyHgkiju]b\Z_lgZa_fexihaZ^bf_gyAZgbfke_^mxlLh[b
�b`_kk
�ZcnhgZjbd]h\hjblGZiv_k\h_fmq_eh\_dm
=jhfbeZ[jhkZ_lnhgZjbd\exdGZiv_eh\bl_]hblml`_ih\hjZqb\Z_lkydIbl_jm
A^_kvy_]hbmklZgh\beh[tykgy_llhlihdZau\ZygZkl_gmhl
GZiv_ih\hjZqb\Z_lkydkl_g_K\_lnhgZjbdZ\uo\Zlu\Z_lq_jgmxieZklfZkkh\mxdhjh[dm
jZaf_jhfkysbq_d^eykb]ZjGZg_c^\_bkl_jbq_kdbfb]Zxsb_a_e_gu_eZfihqdb
�MZl_dZa^_kvhilh\hehdhggucdZ[_evijhoh^blihdZau\Z_lIbl_jgZq_jgucdZ[_ev
ih^kh_^bg_ggucdaZ^g_cqZklbgZr_cdhjh[db:a^_kvhgijh^he`Z_lkyihdZau\Z_l
ijh]jZffbklgZ^jm]hcq_jgucdZ[_evb^msbcbag__Fh`_l_kqblZlvwlhfZjrjmlbaZlhjhfFu
&#xk_;&#x^;&#xZg;&#xgu;&#x_;&#xi;&#xhk;&#xlm;&#xiZ;&#xxs;&#xb_;&#x;&#x;_]hihklZ\bebkx^ZihelhjZf_kypZgZaZ^k_^Zggu_ihklmiZxsb_\Zl_dkgZqZeZihiZ^Zxl
kx^Z
B\u\k_i_j_o\Zlu\Z_l_"kijZrb\Z_lGZiv_
Bf_gghlZdDh]^ZiZd_l^ZgguohdZau\Z_lky\gZr_cdhjh[hqd_hghlkueZ_lky\DZebnhjgbx\
gZrhnbk:m`fuj_rZ_fijhimklblv_]hkjZambebijb^_j`Zlv
?keb\ZfihiZ^Z_lkyaZijhkgZihdmidmbebijh^Z`mZdpbc\u_]haZ^_j`b\Z_l_^h]Z^u\Z_lky
GZiv_HggZqbgZ_lihgbfZlvkmlvZn_ju
k_ijZ\bevghhl\_qZ_lIbl_jFufh`_fh^gh\j_f_ggh^_j`Zlv^_kyldblukyqaZy\hdgZ
ihdmidmbijh^Z`mZdpbcLh]^ZfukfhljbfgZaZy\dbb\b^bfdlhqlhihdmiZ_l?kebfuaZf_qZ_f
fgh]haZy\hdgZihdmidmZdpbcdZdhcgb[m^vdhfiZgbbfuhlkueZ_fk\hxaZy\dmgZihdmidmZdpbc
wlhcdhfiZgbbBlhevdhdh]^ZgZrZk^_edZijhc^_lfuijhimkdZ_f\k_hklZevgu_aZy\dbA\mqbl
\gmrbl_evghghgZkZfhf^_e_\k_ijhbkoh^bl[ukljhGZi_j_^ZqmbgnhjfZpbbhlkx^Z\
DZebnhjgbxZihlhfh[jZlghmoh^blhdheh^_kylhc^hebk_dmg^uIexklh\j_fy\l_q_gb_
dhlhjh]hfu^_j`bfaZy\db
Bgbdlhgbq_]hg_aZf_qZ_l"m^b\ey_lkyGZiv_
IhdZg_lhafh`ghjZghbebiha^ghwlhkemqblkyGhfugbdh]^Zg_^_j`bfaZy\dbih^he]mG_
�^hevr_ljb^pZlbk_dmg^Zb^_eZ_ffuwlhg_qZklhIhemqZ_lkyg_kdhevdhfbgml\l_q_gb_^gy
LZdqlhijhc^_lg_fZeh\j_f_gbij_`^_q_fhgbkiho\Zlylky
:kq_]h\u\ayebqlh\u\hh[s_ihiZ^_l_kv"
Yj_rZxhl\_lblvaZIbl_jZ
IhgbfZ_l_\blh]_\k_]^ZihiZ^Z_rvkyWlhijZ\behAZdhg`bagb
GZiv_db\Z_lHgagZ_lwlhlaZdhgky_]h`bagvgZqbgZykihdmidbi_j\h]hdZabghgZ^_gv]b
b]jZfwlhk\b^_l_evkl\hlh]hdZdhgqmlvg_ihiZekyHglhagZ_lqlhdq_fm
�MgZk_klvh^bgijb[hja^_kvmZl_dZijh^he`Z_lIbl_j_s_h^bg\HfZo_m
:f_jblj_c^Z_s_lj_lbc\^jm]hfjZchg_m?Lj_c^KboihfhsvxfuijhkfZljb\Z_fhdheh
khjhdZijhp_glh\k^_ehd\jZfdZokbkl_fu1$6'$4PbnjZ[ulvfh`_lbg_kZfZy[hevrZygh
wlh]h^hklZlhqghqlh[uijZdlbq_kdbgZ\_jgydZij_^kdZau\Zlvdhe_[ZgbyjugdZ
M^b\bl_evgh]h\hjblGZiv_blml`_aZ^mfu\Z_lky:kihfhsvxwlhcdhjh[hqdbfh`gh
\uclbgZ\Zk"?kebkdZ`_f__dlhgb[m^vh[gZjm`bl
JZa\kmldbhgbk\yau\ZxlkykdZebnhjgbckdbfbk_j\_jZfbh[tykgy_lIbl_j?kebk_j\_ju
g_\u^ZxlijZ\bevgucdh^lhgZrbmkljhckl\ZklbjZxl\k_^Zggu_Hgbijhklhi_j_klZxl
�i_j_^Z\ZlvgZfbgnhjfZpbxDZd[m^lhbo\hh[s_g_lZ`__kebdlhlhkx^ZkimklblkygZfwlh
�gbq_fg_]jhablGZgZkgbq_]hg_mdZau\Z_l_lZebbadhlhjuok^_eZguijb[hjufh`ghdmiblv\
kZfhfh[uqghffZ]Zabg_
OhjhrhmkihdZb\Z_lkyGZiv_
Yhsmiu\Zxyaudhf^ujdbhl\u[bluoam[h\
Bqlh\uh[h\k_fwlhf^mfZ_l_"kijZrb\ZxyGZiv_
Hgh^h[jbl_evghdb\Z_l\hl\_l
Ohlv\ubijb^mjdbkjZ[hlZghg_iehoh
h^bggZ^pZlvqZkh\\_q_jZfuijba_fey_fky\IZeh:evlhGZiv_\_a_lgZk\k\hchkh[gyd
_q_j\u^Zekyl_ieucFub^_fih\_jZg^_\hdjm]klj_dhqmlk\_jqdbYqm\kl\mxZjhfZl`ZkfbgZ
bjhafZjbgZKlh]hfhf_glZdZdf_gyhlf_l_ebebex^bGZiv_ijhrehqZkh\^\_gZ^pZlvb
ih`Zemcfg_gZ^h\uiblv
Ohaybg\_^_lgZkq_j_a]hklbgmxijyfh\klheh\mxLZfgZdjulklhe[_eu_kdZl_jlbbk\_qb
IjbkZ`b\Zcl_kv]h\hjblGZiv_
FukZ^bfkyaZklheFm`qbgZ\dhklxf_ijbghkbl[mluedm\bgZgZk_j_[jyghfih^ghk_Hg
gZeb\Z_l\k_fih[hdZem
:l_i_jv^Z\Zcl_\uiv_faZgZr_gh\h_kh]eZr_gb_ij_^eZ]Z_lGZiv_
DZdh__s_gh\h_kh]eZr_gb_"g_ihgbfZxy
Y^Zf\Zf^_g_]uijh^he`bl_aZgbfZlvkyl_fq_faZgbfZ_l_kv;m^_l_aZjZ[Zlu\ZlvgZ[bj`_
B[m^_l_ihemqZlv^\Z^pZlvijhp_glh\hlijb[ueb
FulZdg_^h]h\Zjb\Zebkv\hajZ`Zxy
Y`_h[tykgbehl\_qZ_lGZiv_mgZkgh\h_kh]eZr_gb_
:_kebyhldZ`mkv"kijZrb\ZxyohlybagZxhl\_laZjZg__
Lh]^Zy\Zkk^ZfIha\hgx\N;JbjZkkdZ`mq_f\uaZgbfZ_l_kvBluDbi\_jg_rvky\
lxjvfmijbq_fgZ^he]hYkgh"
Ydb\Zx\hl\_l
�Zb_s_^h[Z\ey_lGZiv_?keb\u\a^mfZ_l_h[fZgmlvf_gy_kebmf_gy\hagbdg_lohlv
fZe_cr__ih^haj_gb_\Zkm[vxlk_o\Zk
Hgih^he]m]ey^blgZdZ`^h]hbagZk[ulvfh`_l\lhfihjy^d_\dhlhjhfgZkm[vxl"`_eZy
m[_^blvkyqlhfu\k_ihgyeb
:l_i_jvlhklih^gbfZ_lhg[hdZeAZgZr_gh\h_khljm^gbq_kl\h
fh]mih^_eZlv"Yih^gbfZx[hdZe
AZgZr_gh\h_khljm^gbq_kl\hih\lhjyxyaZGZiv_b^h[Z\eyx:_s_aZZ[khexlgh
djbklZevgmxq_klghklv
ke_^aZgZfbbhklZevgu_ih^gbfZxlk\hb[hdZeu
Yg_\hevghaZf_qZxmeu[dmgZebp_GZiv_keh\ghykdZaZeqlhlhkf_rgh_

?kl_kl\_ggh\kywe_dljhgbdZ\mklZgh\e_gghfih^Q_lujgZ^pZlhcmebp_cijb[hj_k\h^blkyd
[ZlZj_cd_gZ^_\ylv\hevlb^\mffb]Zxsbfa_e_gufeZfihqdZfYdhg_qghfgh]hgZjZkkdZau\Ze
ijhi_j_o\ZliZd_lh\^Zgguoijhi_j_Z^j_kZpbx\DZebnhjgbxijhZgZeba^_kyldh\lukyq
hi_jZpbcghgZ^_e_\k_dm^Z[he__[ZgZevghIjb[hjgbq_]hg_^_eZ_ljZa\_lhevdheZfihqdZfb
fb]Z_lFugbq_]hg_i_j_o\Zlu\Z_fBgbq_]hg_ZgZebabjm_f
AZlheZfihqdbfb]Zxl
:\u^mfZebbgZq_"G_aZ[u\Zcl_y\ZfjZkkdZau\Zxh[Zn_j_:Zn_jZwlhki_dlZdev\dhlhjhf
mdZ`^h]hk\hyjhevB\k_agZxlqlhwlhki_dlZdevaZbkdexq_gb_fh^gh]hq_eh\_dZBkZfh_
]eZ\gh_^eyZn_jbklZg_hdZaZlvkywlbfq_eh\_dhf

Ijhkgm\rbkvgZke_^mxs__mljhyihgbfZxqlhlZbgkl\_ggufh[jZahfhdZaZeky\hNjZgpbb\
]eZ\ghfkh[hj_RZjljZfhy]heh\ZgZoh^blky\h]jhfghfdhehdhe_Zf_klguc\_k_evqZda\hgZjv
�bkihegy_lfZjrYgdbm^e
IhdjZcg_cf_j_bf_gghlZdemqr_\k_]hhibkZlvkhklhygb_fh_c]heh\uYg_kjZamhkhagZxqlhy
g_\RZjlj_Z\dm^Z[he__ijhaZbqghff_kl_\k\h_cd\Zjlbj_\IZeh:evlhYe_`mgZ^b\Zg_
\_kv\kexg_mf_gy[heylj_[jZ^\moam[h\g_lZ]heh\ZjZkdZeu\Z_lkykeh\gh\g__\kxghqvk\Zb
\[b\Zeb
YiulZxkvijbk_klvYijh\h`mjmdhcihs_d_gZg_cke_^uhlih^mrdbihhsms_gbyfihoh`_
gZkujgmxdhjdmYgZqbgZxijbihfbgZlvkh[ulby\q_jZrg_]h\_q_jZ\ha\jZs_gb_baGvxChjdZ
m`bg\^hf_GZiv_aZdexq_ggh_ih^m]jhahckf_jlbkh]eZr_gb_g_kdhevdh[hdZeh\\bgZb
�kihdhcgh_\ha\jZs_gb_^hfhc\fZrbg_`_kk
�Y[jhkZx\a]ey^gZqZku_kylvmljZKm[[hlZklZ\k^b\ZgZykm^b\e_gb_faZf_qZxqlh\q_jZ
ihdZf_gy[beb[Zg^blugZkZcl_0U9LWDPLQFRP[uehijh^Zgh\blZfbgh\gZ^_\ylvkhl
\hk_fv^_kylljb^heeZjZYg_\_jxk\hbf]eZaZfbihlhfmkZ`mkvaZdhfivxl_jqlh[uijh\_jblv
kibkhdaZdZah\Khfg_gbcg_ly^_ckl\bl_evghaZjZ[hlZewlb^_gv]bAZdZau\q_jZkuiZebkvkh\k_c
kljZgulZfmiZdh\dZ\blZfbgh\lml[ZghqdZju[v_]h`bjZIjbqbgZ\g_aZigh]hbgl_j_kZd
fh_fmkZclmlZcgZihdjulZyfjZdhfFh`_lh[hfg_\]Za_l_gZibkZebbebijhklhih^nZjlbeh
ex[hfkemqZ_ijbylghagZlvqlh^Z`__kebZn_jZ\_dZijh\ZeblkyZykmf_xhklZlvkyihke_wlh]h
\`b\uof_gyfh`_lkiZklbBgl_jg_llhj]h\ey
YiheqZkZebklZx@_elu_kljZgbpubh[a\Zgb\ZxklhfZlheh]h\iulZykvgZclbih[ebahklbohlv
dh]hgb[m^vdlhjZ[hlZ_lihkm[[hlZf
blh]_y\uau\ZxlZdkbb_^m\KZgOhk_d^ZglbklmkhkljZgghcnZfbeb_cbih^hajbl_evghfZeuf
dhebq_kl\hfiZpb_glh\
Gh^hdlhjQZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgb_kebhgb\ijZ\^m^hdlhjhdZaZekyijbylgufbagZxsbfk\h_
j_klhjZgqbdhfqbklhbhijylghohlybqm\kl\m_lkye_]dbcaZiZolZckdh]hju[gh]hkhmkZgZf
ieZIj_`^_q_fmk_klvky\dj_kehy^hklZxbadZjfZgZk\hbam[udhlhju_\_kv^_gvkkh[hc
ghkbedZdZfme_lbdbgZkqZklv_Mdhjgyhgbm`_mki_ebihq_jg_lv
�hdlhjQZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgbijhly]b\Z_ljmdmbkex[_aghcmeu[dhcaZ[bjZ_lfhbam[uHg
ijbih^gbfZ_lhqdbbijbgbfZ_lkyjZkkfZljb\Zlvfhbj_apuklsZl_evghklvxZfkl_j^Zfkdh]h
kdmisbdZ[jbeebZglh\blh]_hgh]eZrZ_lk\hc\_j^bdl
Wlbam[ugbdm^Zg_]h^ylkyBijhly]b\Z_lbofg_gZkemqZc_kebyaZohqmhklZ\blvam[uk_[_
EZ^ghhl\_qZxyImklvhgbm\ZkhklZgmlky
Kimkly^\ZqZkZykgh\Z\IZeh:evlh\hjlmmf_gy[e_klyl^\Zgh\uoam[ZF_gy^Z`_g_
[_kihdhblkq_lgZiylvkhl^heeZjh\dhlhjucfg_\jmqbe^hdlhjYkdehg_gkqblZlvwlh
ij_^klZ\bl_evkdbfbjZkoh^ZfbdZdaZljZlugZxjbklh\bebdk_jhdkmh[uqguo^_eh\uoex^_c
;u\Z_lijboh^blky\klZ\eylvam[udhlhju_l_[_\u[beb]heh\hj_aul\h_c`_jl\uH[uqgh_^_eh
_jgm\rbkv^hfhcyaZklZxlZfLh[bHgkb^blgZ^b\Zg_jZa]h\Zjb\Zykd_flhihfh[bevghfm
DZdlhevdhy\oh`mhg]h\hjbl\ljm[dm
Fg_ihjZHl_pijbr_e
YaZdju\Zx^\_jvHgijhsZ_lkykhk\hbfkh[_k_^gbdhfb[jhkZ_ll_e_nhggZ^b\Zg
Kd_flujZa]h\Zjb\Ze"bgl_j_kmxkvy
KfZfhc
Bq_]hhgZohl_eZ"
Ijhklha\hgbeZmagZlvdZdyM[_^blvkyqlhy`b\
YdeZ^mdexqbgZklhebd\ijboh`_cbaZoh`m\dhfgZlmLh[bm^b\e_gghkfhljblgZfhbam[u
u]ey^blg_iehohm^b\ey_lkyhg
KiZkb[h^hdlhjmQZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgb
Q_]h"
HgbaLZbeZg^Z
LZd\hlihq_fmhgb^hkboihj_^yliZehqdZfbHgb\k_\j_fyljZlylgZlhqlh[u\u]h\hjblv
bf_gZ^jm]^jm]ZZgZbah[j_l_gb_lZdboihe_aguoij_^f_lh\dZd\bedZ\j_f_gbg_hklZ_lky
YkZ`mkvjy^hfkkughf
Lu]h\hjbrvdZdjZkbkl
Gh\_^vijZ\^m]h\hjxl_[_g_dZ`_lky"
hafh`gh
Fh`ghaZ^Zlvl_[_h^bg\hijhk"
Yih`bfZxie_qZfb
Luohl_eqlh[uGZiv_h[h\k_f^h]Z^ZekylZd"Luiha\hebe_fmjZkdmkblvk_[yIhemqZ_lkywlh
qZklvieZgZ"
:lug_hklZ\ey_rvihiulhdgZmqblvkyfZkl_jkl\mZn_jbklZ
JZa\_lug_ohq_rvf_gygZmqblv"
Yg_ohqmqlh[uluaZgbfZekywlbfOhqmqlh[uluklZe^hdlhjhfBebbg`_g_jhfBeb
klhfZlheh]hfYk_]h^gy\uykgbeqlhhgbg_iehoh`b\ml
Iha^gh\Zlhm`_fg_f_gylvkyhl\_qZ_lLh[bQlh\ujhkehlh\ujhkeh
hkdhj[e_gbc\Z^j_kkugZ
F_gylvkygbdh]^Zg_iha^ghm\_jyx_]hy
Wlhluihk_[_km^brv"mofuey_lkyhg
Y\a^uoZxBgh]^ZLh[b[u\Z_l`_klhdBgl_j_kgh\dh]hhglZdhc"f_gybeb\K_ebx"Ihlhf
^h]Z^u\Zxkv\fh_]hhlpZwlh]hklZjh]haZkjZgpZ
Yj_rZxkf_gblvl_fm
��Zyiha\hebeGZiv_jZkdmkblvf_gyjm]h]h\uoh^Zg_[uehHg^he`_g\_jblvqlh^_eZ_l
g_qlhijhlb\haZdhggh_
Lh[bdb\Z_l
Qlh[uihlhffukfh]ebk[blv_]hkhke_^Z"Mkljhblv\k_lZddZd[m^lhgZkZj_klh\Zeb"YijZ\"
Yg_hl\_qZx
YmfbjZxk]heh^Z]h\hjxy\klZ\Zyk^b\ZgZG_ohq_rvi_j_dmkblv"
Ylhevdhqlh_e
EZ^ghYg_gZ^he]h
Ymoh`m
GZ^\hj_dhgp_Z\]mklZbmkl_gnhj^kdboklm^_glh\e_lgyyk_kkbyGZmebp_i_j_^mgb\_jkbl_lhf
h[uqghaZ[blhcklm^_glZfbbkd_cl[hj^bklZfbgbdh]hg_l_kv]hjh^himkl_ekeh\ghy
]meyxih^_dhjZpbyfdnbevfmdhlhju_kdhjhkg_kmlY^hklZxfh[bevgucl_e_nhgbgZ[bjZx
ghf_jK_ebb
Ihke_^\mo]m^dh\hgZ[_j_lljm[dm
:eeh
Ijb\_lWlhDbi
Ijb\_lDbi
DZ`_lky\dhfgZl__klvdlhlh_s_YkeurmdZdhgZqlhlh]h\hjbldZ`_lkyfhcfm`AZl_f
keurmfm`kdhc]hehkbrhjhoijhklug_cGZdhg_phgZ\ha\jZsZ_lkydgZr_fmjZa]h\hjm
Qlhluohl_ekdZaZlvDbi"
Lh[bijhkbeiha\hgblvl_[_bba\bgblvkyHgih\_kbeljm[dm^Z`_g_^h]h\hjb\klh[hc
kfuke_"
Dh]^Z\ukgbfjZa]h\Zjb\Zeb?fmklu^ghaZlhqlhhglZd\g_aZighih\_kbeljm[dmBihijhkbe
f_gyba\bgblvkyaZg_]h
GhyYg_jZa]h\Zjb\ZeZkLh[bm^b\e_gghhl\_qZ_lK_eby
AZ[Z\ghGZ\_jgh_fukgbf^jm]^jm]Zg_ijZ\bevghihgyebGm^ZeZ^ghdZdml_[y^_eZ"
LuijhklhlZda\hgbrv"
�Zm\_jyx__yDZdDZje"k_\ihjy^d_"
k_ohjhrh
Lhgmg__e_^yghcGmbeZ^gh
Ihoh`_yg_\h\j_fyiha\hgbe
G_lijhklh
Y\k_ihgbfZxY_s_iha\hgxIhdZK_eby
IhdZ
HdZau\Z_lkyLh[bg_iehohmf__l\jZlvIhl_e_nhgmhg\h\k_g_kfZl_jvxjZa]h\Zjb\Ze;ulv
fh`_lyhrb[Zeky\k\hboij_^iheh`_gbyogZkq_llh]h\dh]hhgihr_e;ulvfh`_l\k_`_\
f_gy"
Yj_rZxh[hclbkv[_aaZ\ljZdZbkjZamijbklmiblvdh[_^m
Ihimlb\dZn_yhklZgZ\eb\Zxkvm]Za_lgh]hZ\lhfZlZb[jhkb\\g_]h^\Zq_l\_jlZdZ[_jmKZg
�Ohk_f_jdh[jZ\rbkv^hWevIheehEhdhyaZdZau\ZxlZdhkju[hcbdhemFZevqbdaZ
klhcdhcijhly]b\Z_lfg_q_d
M\Zkghf_jljbgZ^pZlv]h\hjblhgDh]^Z\ZraZdZa[m^_l]hlh\fu\Zkihah\_f
YkZ`mkvaZklhebdbjZkdju\Zx]Za_lmBkjZam`_gZludZxkvgZjZa^_egh\hkl_c[bag_kZZlZf
djZkm_lkynhlh]jZnbyW^ZGZiv_\kfhdbg]_aZjme_lhqgufklhehfIhoh`_wlhdZdZylh\k_e_gkdZy
dZjfbq_kdZyrmldZyg_fh]mba[_`Zlv\klj_qbkW^hfGZiv_^Z`_dh]^Z\k_fhbfukebaZgbfZ_l
lZdhkju[hcklZlv_gZibkZghijhlhdZdGZiv_klZjZ_lkyklZlvohaybghfklZjh]hLjhdZ^_jh
BagZqZevgh\kywlZbklhjby[ueZbgl_j_kgZmadhfmdjm]mki_pbZebklh\ihdhff_jq_kdhc
g_^\b`bfhklbl_i_jv`_hgZklZeZgZklhys_cfuevghchi_jhc^ey\k_ckljZguh[sboq_jlZo
^_ehh[klhbllZdklZjh_LjhdZ^_jhijh]hjZ_lIhlhfihy\ey_lkyGZiv_jupZjvgZ[_ehfdhg_Hg
ohq_ldmiblvLjhdZ^_jhbkg_klb_]hGZwlhff_kl_hg]hlh\ihkljhblvdjmig_cr__dZabgh\EZk
_]Zk_dZabghdhlhjh_[m^_l\q_luj_jZaZ[hevr_q_fH[eZdZ Bf_gghlZd]Za_lqbdb
pblbjmxlGZiv_^h[Z\eyy\hkdebpZl_evgu_agZdbihke_dZ`^h]h_]haZy\e_gbyHl_ev[m^_l
&#x_];&#xZk;&#x_;&#x;h]jhfgucKZfuc[hevrhc\EZk_]Zk_\f_j`Zl_ebh[eb]ZpbcklZjh]hLjhdZ^_jhm`_
kfbjb\rb_ky[uehkl_fqlhkdZ`^h]h\eh`_ggh]h^heeZjZhgbihemqZl\k_]hg_kdhevdhp_glh\
kh]eZrZxlkygZij_^eh`_gb_GZiv_GZ_]h[_^m\ihke_^gbcfhf_glgZkp_g_ihy\ey_lky^jm]Zy
bg\_klbpbhggZydhfiZgbyblh`_baty\ey_l`_eZgb_dmiblvLjhdZ^_jhKhi_jgbdhfGZiv_
hdZau\Z_lkyfZehba\_klgucdhgkhjpbmf_\jhi_ckdbobyihgkdbobg\_klhjh\GZiv_^_eZ_l_s_
[he__s_^jh_ij_^eh`_gb_l_i_jv^_j`Zl_ebh[eb]Zpbcfh]mlijh^Zlvboihp_g_ij_\urZxs_c
ghfbgZevgmxHgbkh]eZrZxlkygZgh\h_ij_^eh`_gb_GZiv_GhaZl_f_\jhi_cpukyihgpZfb
ih^gbfZxlp_gm_s_\ur_GZiv_hl\_qZ_lWlhi_j_jhkeh\gZklhysb_lhj]bb]Za_lqbdbqmxl
bklhjbx^eyi_j_^h\bpG_dhlhju_ml\_j`^ZxlqlhmGZiv_fh`_lbg_hdZaZlvkyl_o^_g_]
dhlhju_hgij_^eZ]Z_laZdZabghDhfiZgbymg_]hqZklgZyk\hbnbgZgkh\u_hlq_lug_^_eZ_l
^hklhygb_fim[ebdbgh\k_`_mihjghoh^ylkemobZ^ufZ[_ah]gyg_[u\Z_lIh]h\Zjb\Zeb
kljhbl_evkl\hH[eZdh\qmlvg_hklZ\behGZiv_[ZgdjhlhfG_dhlhju_iheblbdbaZ]h\hjbebh
�k\yayoGZiv_kdjbfbgZevguffbjhfjm]b_iheblbdbaZy\eyebqlhjZchg\hdjm]LjhdZ^_jh
wlhihke_^g__f_klhgZ]eZ\ghcmebp_EZk_]ZkZ]^__s_\hafh`ghkljhbl_evkl\hbhghg_^he`gh
^hklZlvkybghkljZgpZf
?kebhl[jhkblv\kxrmfbomijhieZq_ggu_klZlvbbaZy\e_gbyiheblbdh\hklZgmlky^\_dhfiZgbb
ih]jyarb_\[bl\_aZdZabghaZdhlhjh_\h^bgij_djZkguc^_gvijb^_lky\ueh`blv[Zkghkeh\gu_
^_gv]bMGZiv_dhgqZxlkykj_^kl\Z_fmgm`ghaZjZ[hlZlvijbq_f[ukljhqlh[uaZihemqblv
LjhdZ^_jh
?kl_kl\_gghbf_ggh\wlhlfhf_glihy\eyxkvy
AZgylucwlbfbfukeyfby\^jm]aZf_qZxdZddlhlhijbkZ`b\Z_lkyaZfhcklhebdYhldeZ^u\Zx
�]Za_lmGZijhlb\f_gykb^blbfZq_eh\_dijhn_kkhjZKmkl_\bqZ
Ijhc^_fl_khfghchl\_qZ_lhg
�IjhklbbfZghmf_gyghf_jljbgZ^pZlvh[tykgyxy^hklZ\ZybadZjfZgZq_dY`^m
lZdhkju[hc
Ijhn_kkhjKmkl_\bqohq_l\Zk\b^_lv
wlhlfhf_glih]jhfdh]h\hjbl_exh[ty\eyxl
Ghf_jljbgZ^pZlvGhf_jljbgZ^pZlv
hl\b^brv"
YiulZxkv\klZlvghdfh_fmm^b\e_gbxgZie_qhfg_himkdZ_lkyqvylhjmdZH[_jgm\rbkvy
\b`mB]hjy]eZ\gh]hihkibqdZfHglhdZdlmlhdZaZeky"Yqm\kl\mxoheh^gh_ijbdhkgh\_gb_
iZevpZ\`bfZxs_]hkyfg_\kibgmijyfh\h[eZklvihqdbYg_kjZam^h]Z^u\Zxkvqlhwlhkh\k_f
g_iZe_p
Gmbqlhl_i_jv"\hafmsZxkvyu\f_gy\uklj_ebl_"Ijyfh\WevIheehEhdh"
�bfZy\ghk[blklhedm
Wlh]^_"kijZrb\Z_lhg
Yg_ihgbfZx\hijhkZghihlhfgZdhg_p^h]Z^u\ZxkviZj_gvijbgyeWevIheehEhdhaZqZklv
l_eZhdhlhjhchggbdh]^Zg_keurZe
Ybf_x\\b^mg_m`_eb\uijbklj_ebl_f_gyijyfh\j_klhjZg_"
��Zhl\_qZ_lbfZ
ZfIjhn_kkhjlZd\_e_e"IjbdZaZeaZklj_eblvf_gygZ]eZaZom\k_o"
��Zih\lhjy_lbfZkdZf_ggufebphf
GmeZ^ghkh]eZrZxkvyIhlhfih_fFZrbgZgZmebp_"
F_gy\_^mldq_jghfmebgdhevgmFu\u_a`Z_fgZrhkk_1,b_^_fgZk_\_j
KimklyiheqZkZfuhdZau\Z_fkym\hjhlhkh[gydZKmkl_\bqZ\IZkbnbdOZclkBa[m^dbhojZgu
�ihy\ey_lkydj_idbcfm`qbgZHgih^oh^bldfZrbg_bgZdehgy_lkyd\h^bl_exbfZhimkdZ_l
kl_dehbqlhlh]h\hjblhojZggbdmihjmkkdbH[Zkf_xlky;ulvfh`_lhgbh[km^bebj_amevlZlu
ohdd_cgh]hfZlqZbebijbihfgbeb\q_jZrgbc\_q_j\kljbilbadem[_Bebhgbij_^\dmrZxllhqlh
kemqblkykhfghc
HojZggbd\ha\jZsZ_lky\k\hx[m^dmgZ`bfZ_lgZdghidmbdh\Zgu_\hjhlZgZqbgZxlhldju\Zlvky
FuaZ_a`Z_fbaZkibghcykeurmeya]aZdju\Zxsboky\hjhl
]Ze_j__m^hfZf_gy\klj_qZ_llhlkZfuc[ehg^bgdhlhjucg_kdhevdhg_^_evgZaZ^hsmiu\Zefhb
ycpZ\ihbkdZohjm`by
Hiylvlu"m^b\eyxkvyIhke_lh]hqlhf_`^mgZfb[uehygZ^_yekyohly[ugZ
l_e_nhgguca\hghd
Zrfh[bevgucih`ZemcklZijhkblhgijhly]b\Zyjmdm
Ye_am\dZjfZg^hklZxhllm^Zk\hxFhlhjhembdeZ^m\_]heZ^hgv
Ih^gbfbl_jmdbijbdZau\Z_l[ehg^bg
Yih^gbfZxjmdbHgh[ukdb\Z_lf_gyKgZqZeZijhoehiu\Z_ljmdZ\Zihlhf]jm^vgh]bb\dhgp_
[ukljhijhoh^blkyihfhrhgd_
Ke_^mcl_aZfghc]h\hjblhg
Hg\_^_lf_gy\aZekq_jgh[_ehc^hjh]hciebldhcbaZdjm]eyxs_ckye_klgbp_cGZklhe_\p_glj_
\lhjh]hwlZ`Z
:ofbkl_jEZj]hKiZkb[hqlhaZreb
JZa\_yfh]hldZaZlvk_[_\wlhfm^h\hevkl\bb"
B^bl_aZfghcijb]eZrZ_lhgf_gy\]hklbgmxYb^maZgbf
Ohlbl_q_]hgb[m^vkt_klv"
LZdh
LZdh"m^b\e_gghi_j_kijZrb\Z_lhgWlhqlh"
Gbq_]hijhklh\ujZ`_gb_lZdh_Dh]^Z\ZfohjhrhgZ^hdjbqZlvLZdh
Ykgh
LZdk_cqZkfheh^_`v]h\hjblIhdhe_gb_079
Off:\uiblvohlbl_"
�LZdhZ
�Ihgylgh]h\hjblKmkl_\bqHgih^oh^bldklhebdmbhldju\Z_l[mluedm`hggbMhd_j;ex
Ewc[ebkdbiv_rv"
K_]h^gy^ZLhevdhqlhhlklhfZlheh]Zh[tykgyxyihdZau\ZygZam[u
IjZ\^Z"
�\Zijb^mjdZ\u[bebfg_i_j_^gb_am[u
:kjZambg_kdZ`_rv]h\hjblhgijb]ey^u\Zykv
KiZkb[h^hdlhjmQZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgbDhg_qghijhbaghkblv_]hnZfbebxdh]^Zg_l^\mo
i_j_^gboam[h\^_ehg_ijhklh_ghaZlhhggZklhysbcfZkl_jBaZwlmdjZkhlm\aye\k_]hiylvkhl
^heeZjh\
Ykghhl\_qZ_lIjhn_kkhjijhly]b\Zyfg_[hdZeLuihgbfZ_rvaZq_fyihijhkbel_[y
ijb\_alb"
YjZkijZ\eyxkvk\bkdb\ljb]ehldZIhoh`_Zedh]hevfg_ihgZ^h[blky
IheZ]Zx\ukh[bjZ_l_kvfg_m]jh`Zlvblj_[h\ZlvmieZlu^he]Z
�ZluZ[khexlghijZ\
ug_h[b`Zcl_kvghihq_fm\ug_fh]ebijhklhiha\hgblv"G_m`_eb[uehh[yaZl_evgh\_alb
f_gyq_j_a\_kv]hjh^"
Y^he`_gdh_qlhgZ]ey^ghl_[_h[tykgblv
G_gjZ\blkyfg_wlZnjZaZgZklhjZ`b\Zxkvy
Kmkl_\bqh[hjZqb\Z_lkyb]h\hjbl\imklhlm
�bfZ
Hgijhbaghkblbfyih^jmqgh]hlZdlbohkeh\ghlhlklhblijyfhmg_]haZkibghcKmkl_\bq
kfZob\Z_lgZikboZjZa]h\Zjb\Zxs_]hk\hh[jZ`Z_fuf^jm]hfGhq_j_ak_dmg^mkeh\ghih
�fZgh\_gbx\her_[ghciZehqdbbaaZm]eZihy\ey_lkybfZb\klZ_llm^Zdm^Z[uebh[jZs_gu
keh\ZKmkl_\bqZ
�ZIjhn_kkhj
Kdhevdh\j_f_gbhklZehkvmfbkl_jZEZj]hqlh[u\_jgmlvgZf^\_gZ^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\"
hk_fv^g_c
hk_fv^g_cdb\Z_lIjhn_kkhjG_fgh]hLukfh`_rvkhfghcjZkieZlblvky"
\hijhkh[km`^Z_fuc"
�Zhl\_qZ_lKmkl_\bq
hlbohjhrhmkihdZb\ZxkvyjZ^mykvjZamfghklbIjhn_kkhjZ
GhaZdZ`^uc^_gvijhkjhqdby[m^mhlj_aZlvl_[_ihiZevpm
Ihgylghdb\ZxyIhemqZ_lky_keb[jZlvihfZdkbfmfmmf_gy_klv^_kylv^g_c
G_h[yaZl_evgh
Gmlh]^ZyihklZjZxkvmki_lv\kjhd
�Hq_gvfm^jhkl\h_cklhjhgubfZhl\_^bfbkl_jZEZj]h\ih^\ZebgZ]ey^ghh[tykgb
gZkdhevdh\Z`gh\ha\jZsZlv^he]b\kjhd
AgZ_l_\wlhfg_lhkh[hcg_h[oh^bfhklb\hajZ`Zxy
�bfZmeu[Zykv^hklZ_libklhe_l
;m^vl_^h[ju]h\hjblhgb^bl_aZfghc
IhkemrZcl_iulZxkvmj_ahgblvyKmkl_\bqZFu`_^_eh\u_iZjlg_juGbdq_fm
ijb[_]ZlvdgZkbebx
GZkdhevdhfg_ba\_klghgZ^gyolu_a^be\ZwjhihjlIZeh:evlhK_elZfgZkZfhe_lBwlh\h
\lhjhcjZaaZ^\Z^gyGZ^_xkvlug_ihiulZ_rvkykebgylvg_jZkieZlb\rbkvkhfghcWlh[ue[u
hq_gvg_jZamfgucihklmihd
Dhg_qghg_lm\_jyx_]hy
�;m^vl_^h[juih\lhjy_lbfZb^bl_aZfghc
�Zg_ihc^mygbdm^Zdbiyqmkvy
�bfZijbklZ\ey_l^mehibklhe_lZfg_dhe[mFykbklufiZevp_fhgkgbfZ_lhjm`b_k
ij_^hojZgbl_ey
�WcwcmkihdZb\ZxyiZjgyih^gbfZyjmdb\\_joZ\Zclum[_j_rviZe_pkdmjdZdbgh
\u]ey^bldjmlhghg_klhblwlh]h^_eZlv\j_Zevghc`bagbLu]^_wlhfmgZmqbeky"
jmkkdhcZjfbb
:ZihgbfZxs_ijhly]b\Zxy
�bfZq_eh\_dg_j\guch[tykgy_lfg_Kmkl_\bqEmqr_l_[_ihclbkgbf
EZ^gh
�bfZhl\h^blibklhe_lhlfh_c]heh\u
klj_lbfkyq_j_a\hk_fv^g_c]h\hjblIjhn_kkhjLuijb^_rv"
G_ij_fbgm
Lh]^ZlZdhfbkl_jEZj]hijhsZ_lkykhfghcKmkl_\bq
�Z^Zb\Zflh]h`_
�bfZ\_^_lf_gyl_fgufbe_klgbqgufbijhe_lZfbijyfh\ih^\ZeYhdZau\Zxkv\p_f_glghf
f_rd_^\ZgZ^\Zf_ljZDjhf_eZfihqdbb\udexqZl_eylZfgbq_]hg_l;hxkvwlZdhfgZldZ
ihke_^g__qlh\b^_eb\`bagbfgh]b_ex^b
�EZ^ghbfZBdZdh\ieZg";blvf_gy[m^_rv"
�Z
wlhfg_lg_h[oh^bfhklbMf_gykl\hbf[hkkhf^_eh\h_kh]eZr_gb_Y^eyg_]h^_gv]b
aZjZ[Zlu\ZxYkgbfkhljm^gbqZx
�bfZijh^he`Zxym\_s_\Zlv_]h;ulvfh`_l\Jhkkbbbijbgylh[blvdhfiZgvhgh\gh
fu\Kbebdhgh\hc^hebg_A^_kvGh\ZyWdhghfbdZk_jZ[hlZxlgZk_[yBgl_jg_lf_gy_lfbj
DZ`^ucbagZkohaybgk\h_ckm^v[u
�Zkgh\Zhl\_qZ_lhgbm^h\hevkl\h\Z\rbkvlZdbfij_^mij_`^_gb_f[v_lf_gy\q_exklvY
ih^e_lZxbiZ^ZxgZ[_lhgguciheMf_gy\k_[heblhldhiqbdZ^hr_bG_kehfZeeby[_^jh"
Q_jll_[y\havfbaexkvyYlhevdhqlhhl^Zeiylvkhl[Zdkh\klhfZlheh]mLukh\k_f
k^mj_e"
�Ymki_\Zxih`Ze_lvh[wlhf\hijhk_ihkdhevdmbfZdZdlhkljZgghgZg_]hj_Z]bjm_lHg[v_l
f_gyiham[Zfgh]hcG_[m^vfg_lZd[hevghy[ujZkkf_yekym\b^_\dZdijhiZ^Zxlljm^u^hdlhjZ
QZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgbfhci_j_^gbcam[e_lbldkl_g_bm^Zjy_lkyh[g__dZdrZjbdhkl_gdmdhe_kZ
jme_ldb
HcYba^Zxklhghsmiu\ZymdZaZl_evgufiZevp_fgh\mxijhj_om\hjlm
�EZ^gho\ZlblhklZgZ\eb\Z_lkybfZMl_[y_klv\hk_fv^g_cke_^mxsbcjZaygZihx
l_[ydbkehlhc
GZihbrvdbkehlhc"ujmkkdb_kh\k_fkdZlmr_dke_l_ebdZqZxy]heh\hcYgbdh]^Zg_
ihcfmihq_fmfug_k[jhkbebgZ\ZkZlhfgmx[hf[mdh]^Z[ueZlZdZy\hafh`ghklv
��Zkh]eZrZ_lkybfZ
HggZdehgy_lkybijhly]b\Z_lfg_jmdmL_i_jvba[b\f_gybhklZ\b\[_aam[Zhg\iheg_
^jm`_ex[_gHgihfh]Z_lfg_\klZlvbihoehiu\Z_lihie_qm
�Ml_[y\hk_fv^g_cgZihfbgZ_lbfZIhlhflu^he`_g\_jgmlvgZf^\_gZ^pZlv
fbeebhgh\^heeZjh\
AgZxhl\_qZxyijhlb\ghfkemqZ_lu\havf_rvdbkehlmbm[v_rvf_gy
�Bl\h_]hkugZlh`_^h[Z\ey_lbfZih^gbfZymdZaZl_evguciZe_pG_aZ[u\ZcijhkugZ
Ih_a^dZ^h^hfZgZlZdkbh[oh^blkyfg_\klh^\Z^pZlv^heeZjh\Y\uoh`mbafZrbgub
aZoehiu\Zx^\_jv\iheghcm\_j_gghklbqlhf_gyh]jZ[bebIhke_lhcZ\ZjbbyihljZlbegZlZdkb
[hevr_q_fgZk\hxih^_j`Zggmxohg^m
_jgm\rbkv^hfhcy^_eZx^\Za\hgdZkgZqZeZ\Z\lhk_j\bkkijZ\blvkygZkq_lk\h_cfZrbgu
Ijb_a`Zcl_^gyq_j_aljb\fihlhf^hdlhjmQZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgb Ijb_a`Zcl_ijyfh
�k_cqZk\fYkgh\Z\uau\ZxlZdkbqlh[u^h[jZlvky^hKZgOhk_ ^\Z^pZlvljb^heeZjZ\f\_
bgt_dpbbgh\hdZbgZbmf_gym`_^jm]hcgh\ucam[dhlhjucdZdgbi_qZevghebrv
ijb[ebabl_evghkhhl\_lkl\m_lihp\_lmfh_fmij_^u^ms_fmgh\hfmam[mklZ\b\_]h^hdlhj
QZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgb^Z_lfg_a_jdZehqlh[uyihex[h\ZekygZ_]hjZ[hlmkeh\ghy\
iZjbdfZo_jkdmxijbr_e
GjZ\blky"bgl_j_km_lkyhg
Y]ey`mgZk\hxke_]dZjZaghp\_lgmxmeu[dmdhlhjZyihp\_lh\hc]Zff_kfZob\Z_lgZnhc_
�]hklbgbpu^baZcghfdhlhjhcaZgbfZekyYgRjZ]_jZgmbq_jlkgbfk^ZxkvyFhb
ih^\b]bkh[eZagbl_eyhklZebkv\^Ze_dhfijhrehf
HlebqghihjZ[hlZebhl\_qZxy
�hdlhjih^\h^blf_gydklhcd_ijb_fghcb\ukqblu\Z_lgZdhfivxl_j_klhbfhklvjZ[hlY`^m
dZdhcgb[m^vkdb^db\dhgp_dhgph\y\klZ\bemg_]hljbam[ZaZ^\_gZ^pZlvqZkh\gh^hdlhj
f_gvrmxq_flZdhlhjmxyhl^ZeaZiZjmam[h\
GZ^hijbagZlvkihdhcgh_hlghr_gb_dij_^klZ\bl_evkdbfjZkoh^Zfdhlhjh_\hagbdehmf_gy\
ijhreucjZa\^jm]dm^ZlhijhiZehYmoh`mb^hdlhjQZlqZ^Z[_g^`ZdZeZgb]h\hjblfg_\ke_^
k_]h^h[jh]hFh`_l[eb`_d\_q_jmkgh\Zk\b^bfky
YfZrm_fmjmdhcbg_h[hjZqb\Zykvijhp_`b\Zxkd\havam[u
�hk\b^Zgby
_q_jhffukLh[bkfhljbfihl_e_\bahjmj_klebg]HdZau\Z_lkyyg_lZdiehohhlghrmkvd
kihjlmYkfhljxdZd^\h_^ebggh\hehkuofmkdmebkluofm`qbg]jm^vdhlhjuo[e_klblhlfZkeZ
�kdZqmlihjbg]mb^hf_gy\^jm]^hoh^bldZdfgh]hh[s_]hmf_gykmr_]m[hfQ_jgufRZjhfb
NjwgdbDmeZdhf?kl_kl\_gghhgbZdl_jubijhklhke_^mxlkp_gZjbxkywlZ[bl\Zihoh`ZgZ
fmevlnbevf\g_cg_klhevdhgZkbebykdhevdhohj_h]jZnbbGh\j_fyhl\j_f_gbijhbkoh^yl
g_h`b^Zggu_hiehrghklblhm^Zjkebrdhfj_adbclhiZ^_gb_g_m^Zqgh_lhiju`hd\uiheg_gg_
\h\j_fyHlkx^Zbmrb[ubi_j_ehfuYkeurZe[u\ZebbkemqZbkhkf_jl_evgufbkoh^hf
Yhsmiu\Zxyaudhfi_j_^gb_am[u?^bgkl\_ggZyjZagbpZf_`^mfhbffhr_ggbq_kl\hfbbo
wlh^mfZxklhysb_gZdhgm^_gv]bGmbdhg_qghi_jki_dlb\Zqlhl_[ygZihyldbkehlhc
GZkdhevdhfg_ba\_klghlZdh]hkj_kle_jZfb_s_gbdlhg_^_eZe
Fukb^bfi_j_^l_e_\bahjhfdZd\^jm]jZa^Z_lkyl_e_nhgguca\hghdYkgbfZxljm[dmWlhW^
GZiv_
AZ\ljZmljhf]h\hjblhgyi_j_\_^m^_gv]bgZ\Zrkq_lLjbfbeebhgZ^heeZjh\
LjbfbeebhgZ^heeZjh\"ih\lhjyxyOhjhrh
Ihfgbrvhq_ffu^h]h\hjbebkv"
Dhg_qghm\_jyx_]hy
Kfhljbg_gZ^_eZc]emihkl_c
GbaZqlh
I_j_a\hgbfg_dh]^Z^_gv]b^hc^ml
Hg\_rZ_lljm[dm
Kd_flujZa]h\Zjb\Ze"ih\hjZqb\Z_lkydhfg_Lh[b
KW^hfGZiv_
B"
AZ\ljZhgi_j_\_^_lgZfhckq_lljbfbeebhgZ^heeZjh\
LjbfbeebhgZ^heeZjh\:Kmkl_\bqmlu^he`_g^\_gZ^pZlvGhlum`_[ebahddp_eb
Wlhlhqghkh]eZrZxkvy
Lh[bmeu[Z_lkybdb\Z_li_j\u_gZfh_ciZfylbhg]hj^blkyk\hbfhlphf

�GZklZehmljhihg_^_evgbdZK_cqZk^_kylvmljZbfukLh[bb`_kkb]jZ_f\gZklhevgucnml[he
GZklhevgucnml[heb]jZ]^_gZkbebyijZdlbq_kdbg_lFudjmlbfjmdhyldmiulZykvihiZklv
^_kylbkZglbf_ljh\ufbnb]mjdZfbb]jhdh\ih`_elhfmrZjbdm^eyibg]ihg]ZKlhelhb^_eh
ljyk_lRZjbd\afu\Z_l\\_joihiZ^Z_l\kl_gdmbhle_lZ_lhlg__
J_adbf^\b`_gb_fyjZkdjmqb\Zxk\hbob]jhdh\bh^bgbagboihiZ^Z_lihfyqm
�G_l\hibl`_kk
�Q_jldbiylblky`_kkbdZDm^Z`_Ibl_jaZijhiZklbeky"
�IhemqZ_lky^\h_gZh^gh]hkh^ghcklhjhgufukLh[bk^jm]hc`_kkIbl_jZg_lkkZfh]h
mljZ:_keb[_a_]hkihkh[ghkl_cijh]jZffbklZfuihmljZfh[hclbkvfh`_flh\hl\nml[he[_a
g_]hgbdZdg_ihb]jZ_rv
Lh[biha\hgb_fmijhrmy
Lhevdhqlha\hgbe
Ihijh[mc_s_jZa
Lh[bhloh^blhlklheZ[_j_ldhkluebbdh\uey_ldl_e_nhgmHggZ[bjZ_lghf_jIbl_jZ
\ukemrb\Z_lijb\_lkl\b_Z\lhhl\_lqbdZb\_rZ_lljm[dm
�hfZIbl_jZg_laZdexqZ_lhg
��Z]^_`_hg"kgh\Z\hkdebpZ_l`_kk
Kdhjhijb^_lhl\_qZxy^hklZ\ZyrZjbdba\hjhlb[jhkZy_]hgZihe_Kq_liylv^\Z
�^h[Z\eyxyhl^Z\Zyfyqb]jhdm`_kk
gZqZe_^\_gZ^pZlh]hihy\ey_lkyIbl_j[e_^gucbaZiuoZ\rbcky
GZfgZ^hih]h\hjblv]h\hjblhg_^\Z\hc^y
�FukLh[bb`_kkg_hlju\Z_fkyhlnml[heZHgZijhb]ju\Z_lijbq_fkjZa]jhfgufkq_lhf
�Z\Zc[uklj__kx^Zah\_lhgZIbl_jZBg_ih^gbfZy]eZaihdZau\Z_ldm^Z_fm\klZlv
�Lh[b\[jZku\Z_lfyq`_kkj_adbf^\b`_gb_fihkueZ_l_]h\klhjhgmgZrbo\hjhlLh[bkkbehc
^_j]Z_ljmqdmgZk_[yKlhe^Z`_ihdZqgmekygh_]haZsblgbdZfm^ZehkvhklZgh\blvfyq
GZfgZ^hih]h\hjblvih\lhjy_lIbl_jJmf
HggZdehgy_lkydklhem[_j_lrZjbdbdeZ^_lk_[_\dZjfZg
Wc\hafmsZ_lkyLh[b
Wlh\Z`ghh[tykgy_lIbl_j
Qlhkljykehkv"kijZrb\Zxy
Y\uoh`mbab]ju
Q_]h"
Y\uoh`mbab]ju
Lug_fh`_rvijhklh\aylvb\k_[jhkblv\hajZ`ZxyGZrZ\h[s_f\k_\kZfhf
jZa]Zj_LugZfgm`_g
Qlhlha^_kvg_eZ^ghhl\_qZ_lhg
dZdhfkfuke_"
AZfghcke_^yl
LZdaZlh[hcke_^ylmkihdZb\ZxkvyLh`_fg_[_^ZAZgZfbkLh[blh`_ke_^ylIjZ\^Z
Lh[b"
IjZ\^ZIZiZlZdi_j_im]ZekyqlhihiZe\Z\Zjbx\dhlhjhcqmlvg_ebrbe`bagbfhgZrdm
GZ\_jgh_wlhex^bGZiv_h[tykgyxyBebKmkl_\bqZ
Khfg_\Zxkvhl\_qZ_lIbl_jBokebrdhffgh]hYaZf_lbeiylvjZaguo]jmiiH^gb`^ml
f_gygZiZjdh\d_m^hfZlhju_\bkylmf_gygZo\hkl_gZklhi_j\hfrhkk_Lj_lvboy\q_jZ
aZf_lbe\FZmglbgvx:_s_\k_wlbebpZHgbdZ`mlkylZdbfbagZdhfufbghyg_fh]m
\kihfgblv]^_bo\b^_eY\klj_qZxh^gbobl_o`_ex^_cgZmebp_\dZn_AZfghclhqghke_^yl
Fh`_lihebpby"
IhebpbyIZeh:evlhg_hj]Zgbam_lke_`dmkmqZklb_f^\Z^pZlbq_eh\_dBojZ[hlZaZdexqZ_lky\
lhfqlh[ukgbfZlvk^_j_\v_\bkim]Zgguodhr_d
Lh]^ZN;Jg_hlklmiZ_lkyIbl_j
L_[_dZ`_lky
G_bkdexq_ghGhyiZk
Ibl_jmkihdhckyLuhklZg_rvkykgZfb
Yg_ohqm\lxjvfmDbiYihgbfZx^eyl_[ywlhh[uqgh_^_eh^hkZ^gZyg_ijbylghklvGh
ijhklby\wlbb]jug_b]jZxB]jZg_klhblk\_q
hi_j\uokihdhcgh]h\hjxywlhg_b]jZL_i_jvm`_g_b]jZGZdZjl_q_eh\_q_kdb_
`bagbGZijbf_jgZrbkLh[b`bagb^h[Z\eyxygZ\kydbckemqZc\^jm]hgg_^h]Z^Zeky
Gh
h\lhjuoi_j_[b\Zxy_]hb]jZklhblk\_qJ_qvb^_lh[h]jhfguo^_gv]Zo
Ghlufg_h[_sZeg_mgbfZ_lkyIbl_jH[_sZeqlhfg_gbq_]hg_[m^_lm]jh`Zlv
:l_[_gbq_]hbg_m]jh`Z_l
:ihq_fmlh]^ZaZfghcihebpbyke_^bl"
��Ibl_jlufh`_rvmkihdhblvky"kijZrb\Zxybih\hjZqb\Zxkvd`_kk`_kklu
aZf_qZeZaZkh[hcke_`dm"
G_agZxFh`_lh^bg^\ZjZaZGhyg_m\_j_gZ
Ibl_jlugZfgm`_gh[tykgyxy_fmQ_j_ag_^_ex\k_aZdhgqblkyLuklZg_rv[h]Zq_gZ
fbeebhg^heeZjh\Gm`ghebrvihjZ[hlZlvh^gmg_^_ex
DbijZa\_lug_\b^brv"k_ihrehgZi_j_dhkydHgfhlZ_l]heh\hcIhlhf^h[Z\ey_l
ihdZau\ZygZf_gyLugZk\hbam[uih]ey^b
:qlhkgbfblZdh_"kfmsZxkvyBijbdju\Zx\_jogb_am[u]m[hc
HgbjZagh]hp\_lZ
WlhaZf_lgh"
�ZaZf_lgh
�Y]ey`mgZ`_kkHgZih`bfZ_lie_qZfbb^bfhb_caZf_lgh
IhkemrZc]h\hjblIbl_jk_kebrdhfk_jv_aghL_[yba[b\ZxlblZevygpu\dhklxfZo:
_s_jmkkdb_kibklhe_lZfb
�bfZfhc^jm]\hajZ`ZxyDZd[ulhgb[uehhg\k_`_ihfh]fg_ih^gylvkyihke_lh]h
dZd\u[befg_am[
Ijhklbghyg_ohqmmfbjZlvYibrmdh^aZjZ[Zlu\ZxgZwlhfklhrlmd\]h^b\iheg_^h\he_g
Wlh^_jvfhfg_gbdq_fm
Ibl_jihfgbrvfhbkeh\Z"IhfgbrvqlhykdZaZedh]^Zluihijhkbe\aylvl_[y\^_eh"Y
ih\lhjyxihke_^gxxnjZamih^q_jdb\Zy__Dh]^Zluihijhkbe\aylvl_[y\^_eh
Qlh"
J_r_gb_^he`gh[ulvhdhgqZl_evgufb[_kih\hjhlguf
Lufg_m]jh`Z_rvDbi"
G_lhl\_qZxyih^gbfZyjmdbYgbdh]^Zl_[yg_ljhgm
Y`_kdZaZeygbdh]^Zl_[yg_ljhgmJZkkeZ[vky
HgfhlZ_l]heh\hc
�Dbig_m]jh`Zel_[_Ibl_j\klmiZ_lkyaZf_gy`_kkMkihdhckyLugm`_ggZfgZ
g_^_exIhlhflukfh`_rvm_oZlv\hlimkd
�ZeZ^ghl_[_]h\hjblLh[bG_m`_eblZdljm^ghih^h`^Zlvk_fv^g_c"
K_fv^g_c"i_j_kijZrb\Z_lIbl_j
Jh\ghk_fv^g_caZ\_jyxy_]hIh`ZemcklZ
Ibl_jkgh\ZdZqZ_l]heh\hcb\uoh^blbadhfgZluGhhgg_\ue_lZ_lime_cbahnbkZbm\k_o
ijbkmlkl\mxsbokdeZ^u\Z_lky\i_qZle_gb_qlh\[eb`Zcrb_k_fv^g_cIbl_j[m^_lgZfihfh]Zlv
Bf_gghlZdh]h\i_qZle_gbyyb^h[b\Zeky

Dh]^ZZn_jZijhoh^bl]eZ^dhluhsmsZ_rvk_[yBbkmkhfOjbklhfh[jZsZxsbf\h^m\\bgh
dhjfysbflheim\hkdj_rZxsbff_jl\_ph\
Wlbfmljhfijboh^blGZiv_bf_gghaZlZdbfhsms_gb_fHgi_j_\_egZfhc[jhd_jkdbckq_l
ljbfbeebhgZ^heeZjh\AZg_kdhevdhf]gh\_gbcyij_\jZsm_]hljbfbeebhgZ\r_klvbi_j_\_^m
^_gv]bgZ_]hkq_lWlhklZg_lgZqZehfdhgpZIhke_wlh]h`Z^ghklviheghklvxbfh\eZ^__lGZiv_
m\b^bl\hafh`ghklvmfgh`blvk\hboe_[Zbmp_iblkyaZg__Ihlhfdh]^Zm`_[m^_liha^ghhg
ihcf_lqlh^_gv]bkjh^gbkiZk_gbxhgbg_ijhklh^hklZxlkyZdh]^Z^h[v_rvkyk\h_]hlhg_
kfh`_rvm^_j`Zlv
Fuijb]emrZ_fk\_l\aZe_^eykh\_sZgbc\dexqZ_fijh_dlhjbgZ[ex^Z_faZl_fdZdIbnby
jbkm_l^_kylv]jZnbdh\b\u^Z_l^_kylvijh]ghah\DjZkgu_djm`dbh^bgaZ^jm]bfihy\eyxlkygZ
wdjZg_dZddZieb^h`^yiZ^Zxsb_\em`mP_gugZZdpbbkdZqmlgh\blh]_hdZau\ZxlkylZf]^_
ij_^kdZaZeZIbnbyLmlfuaZjZ[Zlu\Z_f^_kylvlukyqLZf_s_^_\ylvIbnbyih\lhjy_lwlm
ijhp_^mjmjZaaZjZahf\u[bjZyhq_j_^gu_^_kylvdhfiZgbcaZjZ[Zlu\Zy^eygZkklhlukyqaZ
ihefbgmluihdZh[sbc^hoh^g_^hklb]hlf_ldb\iylvkhllukyqihlhf\k_fvkhllukyqb\blh]_\
fbeebhg^heeZjh\
AZq_luj_fbgmlufuaZjZ[hlZeb^\ZfbeebhgZ^heeZjh\Q_j_ar_klvfbgmlihke_gZqZeZb]jufu
klZeb[h]Zq_gZljbfbeebhgZ
Ibl_jih^oh^blddeZ\bZlmj_bqlhlhi_qZlZ_lGZwdjZg_ihy\ey_lkylZ[ebpZkj_amevlZlZfbHg
ih\hjZqb\Z_lkydW^mGZiv_
ulhevdhqlhij_\jZlbebk\hbljbfbeebhgZ\r_klv
IjZ\^Z"m^b\ey_lkyGZiv_Gbdh]^Zfg_^_gv]bg_^hklZ\ZebkvlZde_]dh:wlhhfgh]hf
]h\hjbl
Ya\hgx[jhd_jmb\dexqb\]jhfdmxk\yavijhrm_]hi_j_\_klbr_klvfbeebhgh\^heeZjh\gZkq_l
GZiv_?kl_kl\_gghyg_fh]mij_^kdZaZlvdhe_[Zgbyp_ggZjugd__kl_kl\_gghIbnbygbq_]hg_
ihdmiZeZbg_ijh^Z\ZeZb_kl_kl\_gghgZr_obljhmfgh_ijh]jZffgh_h[_ki_q_gb_bi_j_^h\u_
gZmqgu_l_ogheh]bbgZdhlhjuohghydh[uhkgh\u\Z_lkyg_[he__q_fiuev\]eZaZH^gZdh^ey
lh]hqlh[uZn_jZm^ZeZkv^_gv]b^he`gu[ulvgZklhysbfbIhwlhfmr_klvfbeebhgh\dhlhju_y
i_j_\h`mgZkq_lGZiv_g_fbnbq_kdb_Wlh^_gv]bKmkl_\bqZHg\eh`be^_gv]b\gZrmZn_jm
wlh_]hbg\_klbpby
Lh[bke_^mxlaZfghc
Yhldju\Zx^\_jvI_j_^hfghcklhyl^\h_fm`qbgh^bg[_euc^jm]hcg_]j\h^bgZdh\uo
dhklxfZobwe_]Zglguol_fguohqdZo
�DbiEZj]h"bgl_j_km_lky[_eucfm`qbgZZ
:]_glNZjj_eij_^klZ\ey_lkyhgfZogm\mf_gyi_j_^ghkhfagZqdhf:wlhZ]_glDjhk[b
FubaN;JFh`ghaZclb"GZfgm`ghaZ^Zlv\ZfiZjm\hijhkh\
QZklv
Dmjbgucimaujv

Y\_^mZ]_glh\N;Jihdhjb^hjmfbfhb]jh\h]hZ\lhfZlZfbfhgZrboihl_fdbgkdbo^_j_\_gv\
\b^_k_j\_jghcijyfh\aZe^eykh\_sZgbcOhjhrhohlvIbl_jihqmyeg_eZ^gh_b\udexqbe
ijh_dlhjkijylZ\hlZ]_glh\k\b^_l_evkl\hfZobgZpbcgZ[bj`_dhlhjh_kbyehgZ
ihemlhjZf_ljh\hfwdjZg_
:\q_f^_eh^`_glevf_gu"bgl_j_kmxkvy
Ykeurmkh[kl\_gguc]hehkLhgmf_gy^jm`_ex[gucgh\u^Z_lg_j\haghklvY`_klhfij_^eZ]Zx
Z]_glZfijbk_klvHgbgbdZdg_j_Z]bjmxlgZijb]eZr_gb_ijh^he`Zyg_ih^\b`ghklhylv
ua^_kv]eZ\guc"kijZrb\Z_lZ]_glDjhk[b
j_fyhl\j_f_gbijbagZxkvyDh]^Z\k_ohjhrhlh^Z
FhyihiuldZhlrmlblvkyhklZeZkv[_a\gbfZgbyDjhk[bg_k\h^blkf_gy\a]ey^ZDjmiguc
l_fghdh`bcfm`qbgZy\ghohjhrhih^kljb`_ggucg_^_exgZaZ^ghl_i_jv_]h]heh\Zkdhj__
ihoh`ZgZdmkhdem`Zcdbhdhlhjhfg_\kihfbgZebg_kdhevdh^g_cMg_]hrbjhdb_ie_qbohjhrZy
\uijZ\dZ\hafh`ghZjf_ckdZyBeb\hafh`gh_]hhl_plh`_[ueihebp_ckdbfHgg_k\h^blk
f_gykmjh\h]h\a]ey^Z
Yohl_e[ukijhkblv\Zkh\Zr_cdhfiZgbbgZdhg_pijhbaghkblhgQ_f\uaZgbfZ_l_kv"
Q_faZgbfZ_fky"Gmwlhkeh`ghh[tykgblvaZ^mfu\Zxkvybk^_eZ\]em[hdbc\^ho
ijh^he`ZxIhgbfZ_l_lmlfgh]hjZaguol_ogbq_kdbolhgdhkl_c
Ih]h^bdZDbi\klj_\Z_lGZiv_^_eZyrZ]\i_j_^Lug_h[yaZggbq_]hhl\_qZlv
:]_gluih\hjZqb\Zxlkydg_fmkeh\ghlhevdhqlh_]haZf_lbeb
:\udlh"kijZrb\Z_lZ]_glDjhk[b
F_gyah\mlW^GZiv_Ybg\_klhjYlZd`_\oh`m\kh\_l^bj_dlhjh\IbnbbDhfiZgby
jZajZ[Zlu\Z_lbgl_j_kg_crmxl_ogheh]bxgh[hxkvfug_fh`_fjZkkdZaZlvhg_cWlh
dhff_jq_kdZylZcgZ
Ihgylgh]h\hjblDjhk[b
Hg[jhkZ_l\a]ey^gZGZiv_ihlhfgZgZiZjgbdZkeh\ghkijZrb\Zylh]hG_m`_ebwlhlhldlhy
^mfZx"
Ih]h^bl_aZ]h\Zjb\Z_lNZjj_eZkah\mlW^GZiv_"ulhlkZfucW^GZiv_baEZk
_]ZkZ"
Bf_ggh
:y[md\Zevgh\ijhreu_\uoh^gu_[ue\\Zr_fhl_e_\H[eZdZo
IjZ\^Z"haZjy_l_]hGZiv_k\h_cnbjf_gghcmeu[dhcBdZd\Zf"
Bwlh\k_qlhfugZ\ZkaZjZ[hlZeb"Ihoh`_\ke_^mxsb_\uoh^gu_\Zfkgh\ZklhbldgZf
ijb_oZlv
�:]_gluN;Jkf_xlkyGZiv_kf__lkyZ`_yiulZxkvjZkkf_ylvky:Ibl_jklhbl\m]em?fm
kh\k_fg_\_k_eh
IhgbfZ_l_fbkl_jGZiv_h[tykgy_lZ]_glDjhk[bfua^_kvhdZaZebkv\jZfdZo
jZkke_^h\ZgbygZfgm`ghdh_qlh\uykgblvijh\Zrbokhljm^gbdh\FukZ]_glhfNZjj_ehf
jZ[hlZ_f\H;DIIjhklbl_\Hl^_e_ih[hjv[_kdb[_jij_klmie_gbyfb;uebaZnbdkbjh\Zgu
ihiuldbdhfivxl_jgh]h\aehfZZ,3Z^j_kZbkihevah\Z\rb_kyaehmfure_ggbdZfbijbgZ^e_`Zl
\Zr_cdhfiZgbb
Ihgylgh
�P_evxy\eyxlkydjmigu_[jhd_jkdb_dhfiZgbbijh^he`Z_lDjhk[bZl_d?Lj_c^
R\Z[Ghg_ihcfbl_f_gyg_ijZ\bevghih^gbfZ_lhgeZ^hgvFugbdh]hba
ijbkmlkl\mxsbog_h[\bgy_f\ihiuld_\aehfZGh[u\Z_lkhljm^gbdbdhfiZgbcbkihevamxl
jZ[hqb_dhfivxl_ju^eykh\_jr_gbyij_klmie_gbc
:o\hlhghdZd]h\hjxy
FugZ^_yebkvqlh\ukfh`_l_ij_^hklZ\blvgZfkibkhdkhljm^gbdh\Ibnbb_^v\ZrZ
dhfiZgbylZdgZau\Z_lky"
�Zbf_gghlZdhl\_qZxy
Lh]^Zfukfh]eb[ukjZ\gblv\ZrkibkhdkgZrbf
K\Zrbfkibkdhf"
Gm^ZM]heh\gbdbij_klmigbdbex^bkl_fgufijhreuf
Ih^gy\]eZaZy\klj_qZxkv\a]ey^hfkIbl_jhfMg_]hgZebp_gZibkZghLh_klvlZdb_ex^bdZd
lu
�Zdhg_qghhl\_qZxyZ]_glm
AZl_ffu[uohl_ebi_j_]h\hjblvkh\k_fbkhljm^gbdZfb?kebdhg_qghhgbkh]eZkylky;hevr_
g_kdhevdbofbgmlfug_hlgbf_fIhgbfZ_l_bgh]^Zh^gh]hihy\e_gbyZ]_glh\N;J^hklZlhqgh
qlh[ugZim]Zlvex^_c^hkf_jlbblh]^Zhgb\h\k_fkhagZxlky
Eh]bqghkh]eZrZxkvyGhmgZkfgh]b_jZ[hlZxlihdhgljZdlmQ_eh\_d^_kylvgZ\_jgh_
Kljh]h]h\hjyhgbg_y\eyxlkygZrbfbkhljm^gbdZfb
Gh\u`_agZ_l_dlhwlbex^b"ij_^iheZ]Z_lDjhk[b
?kl_kl\_ggh
hlbohjhrhLh]^Zih^]hlh\vl_ih`ZemcklZ_s_bkibkhdwlboex^_c
YijhdZreb\Zxkv
:q_fbf_gghih\Zr_c\_jkbbaZgbfZxlkywlb\aehfsbdb"Bihq_fmp_evx\u[jZgubf_ggh
[jhd_jkdb_dhfiZgbb"WlboZd_ju\hjmxl^_gv]b"
Fu_s_\lhqghklbg_agZ_fijbagZ_lkyZ]_glNZjj_eIhlhfmfubohlbfih]h\hjblvk
\Zrbfbex^vfbQlh[u\uqbkeblvaehmfure_ggbdh\
Ijhbaghkyihke_^gxxnjZamhgihdZau\Z_lgZk\hx]heh\mkeh\ghh[tykgyy]^_[m^_l
ijhbkoh^blvijhp_kk\uqbke_gbyaehmfure_ggbdh\
EZ^ghyih^]hlh\ex^ey\Zkkibkhdh[_sZxyHg[m^_l]hlh\\h\lhjhciheh\bg_^gy
nhev]hcijhrlZfih\Zgkbf\heN;Jhj_ekhklj_eZfb\dh]lyoHq_gv\i_qZley_lLhqghlZdb_`_
\babldbfh`ghdmiblvaZljb^pZlvq_luj_^heeZjZ^_\yghklhiylvp_glh\gZEXVLQHVVFDUGVFRP
Fh`_l_fg_ih\_jblvm`ylhagZx
Dh]^Zih^]hlh\bl_kibkhdfh`_l_iha\hgblvb\ukeZlv_]hihnZdkm]h\hjblDjhk[b
k_ihgyehl\_qZxyLZdbk^_eZx
IhkemrZcl_]hkih^Z\f_rb\Z_lkyGZiv_?kebm\Zkg_lhkh[uoieZgh\gZ\uoh^gu_
ihq_fm[u\Zfg_aZ_oZlvkgh\Z\H[eZdZ"Yijb]eZrZx\Zkh[hbo\Zr_fjZkihjy`_gbb[m^ml
jhkdhrgu_ghf_jZ\i_gloZmk_gZljb^pZlviylhfwlZ`_havfbl_kkh[hc`_g
YgZkZfhf^_e_g_`_gZlijbagZ_lkyNZjj_e
:wlh\hh[s_aZf_qZl_evghhl\_qZ_lGZiv_ih^fb]b\ZyYijb^mfZxq_f\ZkjZa\e_qv
Djhk[bkf__lky
Gmg_agZx
Yk_jv_aghhlfhy\babldZ]h\hjblGZiv_^hklZ\ZybadZjfZgZp_emxiZqdmijhly]b\Zy
dZ`^hfmbaZ]_glh\ih\babld_A\hgbl_fh_cihfhsgbp_DeZjbkk_\ex[h_\j_fyGZwlbo
\uoh^guogZke_^mxsbodh]^ZaZohlbl_IjhklhgZah\bl__ck\hbnZfbebbZhgZ\k_mkljhbl
Fh`_llZfbm\b^bfky
Fuihevs_gugh[hxkvg_ihemqblkyh[tykgy_lDjhk[bIjbgbfZlvih^Zjdbhl
nb]mjZglh\jZkke_^h\ZgbygZf
:yy\eyxkvnb]mjZglhfjZkke_^h\Zgby"m^b\ey_lkyGZiv_
Gm\dZdhflhkfuke_GZ^Zggucfhf_gl
GmeZ^ghih`bfZ_lie_qZfbGZiv_Lh]^Z[ulvfh`_lihke_hdhgqZgbyjZkke_^h\Zgby
�Zhlau\Z_lkyDjhk[b;ulvfh`_l
YaZf_qZxdZdbaf_gbekyyaudl_eZZ]_glZHgm`_g_lZdg_ij_dehg_gbZ]j_kkb\_gIe_qb
himklbebkvl_ehjZkkeZ[e_gh
b^bl_dZdgm`ghklZgh\blvkyfbeebZj^_jhf"Dh]^ZdlhlhgZqbgZ_ljZa[bjZlvky\\Zr_c
ij_klmighc^_yl_evghklbij_^eZ]Zcl_wlhfmq_eh\_dmghf_j\i_gloZmk_brexo:\ug_[hkv
^mfZebqlhfbeebZj^uj_amevlZlmihjgh]hljm^Zbmfguofuke_c
:]_glujZa\hjZqb\ZxlkygZf_j_\ZykvmclbNZjj_eih^oh^bld^\_jb[_j_lkyaZjmqdmgh\^jm]
aZfbjZ_lHgih\hjZqb\Z_lkyb]h\hjblIbl_jm
�ZbijhnhjfujZ^bgZah\bl_ih`ZemcklZ\Zr_bfyyaZibrm
EbphIbl_jZdhlhjucb^hihy\e_gbyN;J[ue[e_^_gl_i_jvihoh`_gZ\uiZ\rbcg_^_exgZaZ^
kg_]]jyagh\Zlh[_eucbih^lZb\Zxsbc
Fh_bfy"
�Z
Ibl_jIbl_jJmf
NZjj_e^hklZ_lbadZjfZgZ[ehdghlbaZibku\Z_lih\lhjyy\kemoIbl_jJmf
�:\ZkdZdah\ml"bgl_j_km_lkyhgm`_kkbLh[b
Lh[bEZj]hij_^klZ\ey_lkyfhckug
�`_kkbdZKfbl
NZjj_edb\Z_lbaZibku\Z_lbf_gZbnZfbebbHgs_edZ_ljmqdhcaZkh\u\Z_l__\ijm`bgm
KiZkb[h]h\hjblhgihke_q_]hdb\Z_lZ]_glmDjhk[bbh[Zmoh^yl
Fbgmlmkimklydh]^ZfugZ[ex^Z_faZhlt_a`ZxsbfkiZjdh\dbihglbZdhfN;JIbl_j\^jm]
aZy\ey_l
k_Kf_gyo\Zlbl
dZdhfkfuke_"g_ihgbfZxy
Ymoh`m
Ibl_j]h\hjxy[jhkZyfgh]hagZqbl_evguc\a]ey^gZGZiv_lhevdhg_k_cqZk
GZg_]hfg_gZie_\Zlvhl\_qZ_lIbl_jYg_kh[bjZxkvkZ^blvky\lxjvfmjZ^bl_[y_]h
bebdh]hgb[m^v_s_Y\uoh`mbab]ju
Ibl_jmkihdhckyiulZ_lkymj_ahgblv_]hGZiv_Wlh`dehmguIh\_jvfg_Hgbijhklh
ijhsmiu\Zxlihq\m?keb[umgboqlhgb[m^vgZgZk[uehhgb[ugZkZj_klh\ZebGhgbq_]h
lZdh]hg_ijhbahreh
�?kebmgbogZgZkgbq_]hg_lihq_fmhgbijbreb"Hldm^Zbfba\_klghijhZl_dbhklZevgu_
[jhd_jkdb_dhglhju"
;ulvfh`_l\bghclhfml\hyg_hklhjh`ghklvij_^iheZ]Z_lGZiv_
�Zihr_eluhl\_qZ_lIbl_j
Molug_\hevgh\uju\Z_lkymf_gy
GZiv_\u]b[Z_l[jh\vY\i_j\u_\`bagbkeurmqlh[uGZiv_]h\hjbelboh\ihe]hehkZ
G_aZ[u\ZckyIbl_jij_^mij_`^Z_lhg
G_aZ[u\Zlvky"Bqlhlukhfghck^_eZ_rv"Bah[v_rv"
GZiv_ijh^he`Z_lmeu[Zlvky
Ibl_jih`ZemcklZ]h\hjxyhlghkbkvdfbkl_jmGZiv_km\Z`_gb_f
�Km\Z`_gb_f"Zih`ZemcklZ[m^_l_fmm\Z`_gb_i_j_\h^blhg\a]ey^gZGZiv_
=em[hdhm\Z`Z_fucfbkl_jGZiv_khh[sZx\ZfIbl_jkgh\Zh[hjZqb\Z_lkydhfg_Y
moh`m
Hgb^_lihgZijZ\e_gbxd^\_jbMihjh]ZhklZgZ\eb\Z_lkybh[_jgm\rbkv^h[Z\ey_l
�ZbdklZlb?keb\u^mfZ_l_[m^lhmf_gyg_o\Zlblfha]h\mgbqlh`blvmebdbijhlb\k_[ylh
\uhrb[Z_l_kv
Bkwlbfbkeh\ZfbIbl_jmoh^bloehigm\^\_jvx
G_\i_j\ucjZaaZf_qZx]h\hjblGZiv_keh\ghijh^he`Zy^jm]hcjZa]h\hjqlh
dhfivxl_jsbdbijhklhaZghkqb\u_aZkjZgpu_qghfgylk_[ykZfufbmfgufb
Gh\kemqZ_kIbl_jhfwlh^_ckl\bl_evghlZdhl\_qZxy
Fu_s_ihkfhljbfhl\_qZ_lGZiv_
HgaZ^mfqb\h]ey^bl\imklhlm?keb[uf_gyihijhkbebihijh[h\ZlvijhqblZlv_]hfukeby[u
ij_^eh`belZdhc\ZjbZglFh`_lgZ^h[uehm[blv_]hijyfhk_cqZk"Bebih\j_f_gblv"
Qlhhgbf_e\\b^mih^mebdZfbdhlhju_kh[bjZ_lkymgbqlh`blv"kijZrb\Z_lGZiv_
G_agZx]h\hjxy
��`_kkbdZ"ih\hjZqb\Z_lkyhgd`_kk
Ihgylbyg_bf_xhl\_qZ_llZ
ihke_^g__\j_fyIbl_jkljZgghk_[y\_e]h\hjxyHg[hyekyqlh_]hihcfZxl
L_i_jvIbl_jmklhbl[hylvkykh\k_f^jm]h]h
Ihke_lh]hdZdGZiv_mr_efukLh[baZdZau\Z_flZdkb^hZ\lhk_j\bkZgZMbeehmjhm^hldm^Zy
gZdhg_pkfh]maZ[jZlvk\hxohg^mYjZkieZqb\ZxkvklZdkbklhfgZ^_ykvqlhwlh\ihke_^gbc
jZamljykZxnbgZgkh\u_\hijhkukfZkl_jhf kljZoh\dZg_iheghklvxihdjueZklhbfhklvj_fhglZ
ijbrehkv_s_^hieZlblviylvkhl^heeZjh\\fihke_q_]hfukZ^bfky\fZrbgmbm_a`Z_fL_i_jv
dh]^Z^haZ\_jr_gbyZn_juhklZehkvg_[hevr_q_luj_o^g_cy^mfZxg_jZks_^jblvkyebfg_gZ
h[_^kLh[b
Kugkb^blgZaZ^g_fkb^_gv_aZ]bikh\ZggZygh]ZihdhblkygZdhjh[d_i_j_^Zqmf_gyih^ehdl_f
HgfheqZ]ey^bl\hdgh
WlhgZau\Z_lkykbj_gZ"gZdhg_pkijZrb\Z_lhg
DZdZy_s_kbj_gZ"
Dh]^Zml_[y\hnbk_ihy\eyxlkyih^klZ\gu_Z]_gluN;Jqlh[ugZim]Zlv`_jl\mQlh[u
gZ^Z\blvgZGZiv_
Lu^_ckl\bl_evghlZd^mfZ_rv"
IZilu^he`_gfg_jZkkdZaZlvg_mkihdZb\Z_lkyLh[bFg_dZaZehkvkmlv\k_cwlhcaZl_b
gZmqblvf_gyl\h_fmfZkl_jkl\m
Kmlv\k_cwlhcaZl_bkiZklbl_[_`bagvihijZ\eyx_]hy
Wlhl_[_m^Zehkv
IhdZm^Z_lky
Lh[bgZ\j_fyaZfhedZ_lGhg_\u^_j`b\Z_l
LZdyijZ\"Wlhkbj_gZ"_^vZ]_gluN;Jg_gZklhysb_"
G_lijbagZxkvy
IjhklhZdl_ju"
IjhklhZdl_ju
:hgbg_iehohkfhlj_ebkvHq_gvm[_^bl_evgh
KiZkb[hhl\_qZxy
GZdZqZggucq_jghdh`bcZ]_gl[ueohjhr
�Zm`
:_s_wlZ_]h[jblZy]heh\ZIjyfdZdbak_jbZeZijhihebp_ckdbo
Yk\hjZqb\ZxgZe_\hgZIZeh:evlhGZ]hjbahgl_yaZf_qZxlmqbkljZggh_aj_ebs_^eywlh]h
\j_f_gb]h^ZDZdijZ\behgZk_\_j_DZebnhjgbb[u\Z_llhevdh^\Zk_ahgZdh]^Zkmohbdh]^Z
fhdjhijbq_fhgbgbdh]^Zg_i_j_k_dZxlkyH^gZdh\ihke_^gb_]h^ue_lhfklZeb^lb^h`^vZ
abfhc_]h[u\Zehg_^h`^ZlvkyK^Z_lkyfg_\k_wlhqZklvieZgZ=hkih^Z;h]Zhgohq_lqlh[um
gZkmfaZjZamfaZr_eJZ^bh[tykg_gbywlh]h;h`v_]hieZgZhkgh\u\Zebkvp_eu_j_eb]bhagu_
l_q_gby:f_gywlhg_[_kihdhbl:n_jZ\k_]^ZhklZ_lkyZn_jhcdlh[u__gbijh\hjZqb\Ze
:Ibl_j"kgh\ZkijZrb\Z_lLh[b
QlhIbl_j"
Hg\_^vlh`_ijhklhb]jZ_lk\hxjhev"WlhqZklvl\h_]hieZgZ"
Lh[bluaZ^Z_rvkebrdhffgh]h\hijhkh\
Fg_bgl_j_kgh
IjhklhdZdlhkljZggh\k_wlh
Qlhbf_ggh"
KljZgghmqZkl\h\Zlv\Zn_j_g_ihgbfZyqlhijhbkoh^bl
G_h[b`ZckymkihdZb\Zx_]hyWlhjZ^bl\h_]h`_[eZ]ZQ_ff_gvr_luagZ_rvl_f
emqr_
Lh[bijhdZreb\Z_lky;ulvfh`_lhglZdkh]eZrZ_lkykhfghchafh`ghkug\k_`_\ajhke__l
ijbgbfZylZdh_iheh`_gb_\_s_cdh]^Z_fmba\_klghg_\k_Beb`_hgijhdZreyekyijhklhlZd

=eZ\guc\hijhkfhr_ggbdZdZdaZdhgqblvZn_jmMdjZklv^_gv]bijhklhkeh`ghkdjulvkyk
gbfbZf\_^vg_ohq_lkyqlh[u\ZrZ`_jl\ZihreZ\ihebpbxbeb_kebwlh[h]Zluc
fh]ms_kl\_ggucb`_klhdbcq_eh\_dij_ke_^h\ZeZ\ZkkZfhklhyl_evghgZklb]Zy\ex[hfm]hed_
a_fgh]hrZjZ
b^_Ze_\Zr[_^heZ]Z\hh[s_g_^he`_gihgylvqlh_]hh[\_eb\hdjm]iZevpZGZ^hm\_jblv_]h\
lhfqlhkmeb\r__lZdfgh]hij_^ijbylb_g_khklhyehkvbaaZkljZggh]hl_e_nhggh]ha\hgdZbaaZ
g_m^Zqgh\u[jZggh]h\j_f_gbbebqlhijhklhg_ih\_aehGZkZfhf^_e_hg^he`_g]hj_lv`_eZgb_f
ihiulZlvkqZklvy_s_jZaIhgZklhys_fmohjhrb_Zn_juwlhdh]^Z\ufh`_l_\ha\jZsZlvkyd
k\hbf`_jl\Zfg_kdhevdhjZaih^jy^\k_\j_fyih\urZyklZ\dbihdZg_h[_j_l_bo^hgbldb?keb
\ZrZ`_jl\ZjZkklZ_lkyk\Zfbg_^h]Z^u\Zykvhlhfqlh__h[fZgmeblhm\Zk\k_ihemqbehkvb\u
fh`_l_kh[hc]hj^blvky
DZd`_ba[Z\blvkyhl`_jl\uihke_lh]hdZd\uaZihemqbeb^_gv]b"H^bgba\ZjbZglh\wlh
Kbj_gZhdhlhjhc]h\hjbeLh[bKbj_gZ\u]ey^blijbf_jghlZd
G_kdhevdhg_^_ev\u]hlh\bl_kvdZn_j_uihkl_i_gghih^\h^bl_`_jl\mdhkhagZgbxlh]hqlh
mqZklb_\g_aZdhgghfij_^ijbylbbfh`_l__hahehlblvijbq_f[_ah\kydh]hjbkdZuiha\hey_l_
`_jl\_g_kdhevdhjZagZ`blvkyqlh[u`Z^ghklvgZqZeZ_cihlbohgvdmh\eZ^_\ZlvGZijbf_j
`_jl\Zfh`_lg_kdhevdhjZaaZjZ[hlZlvkihfhsvxi_j_o\Zq_gguokhh[s_gbchih[_^bl_e_gZ
kdZqdZoBebfh`ghiha\heblv`_jl\_aZjZ[hlZlvg_kdhevdhfbeebhgh\gZ[bj`_kihfhsvx
aZ\_lghcdhjh[hqdbkijylZgghc\gvxchjdkdhcdZgZebaZpbb
GZ\Zrbo]eZaZo`_jl\ZaZ]hjZ_lky`_eZgb_faZjZ[Zlu\Zlv\k_[hevr_b[hevr_um`_\b^bl_
^\b`_gb___]m[ih^kqblu\Zxsbo]jy^msb_[Zjurb
AZl_f\uih^]hlZ\eb\Z_l_nbgZevgucaZei@_jl\_ij_^hklZ\ey_lky\hafh`ghklvk^_eZlvp_eh_
khklhygb_Gh_kl_kl\_gghgZdhggZ^h[m^_lihklZ\blv\k_k[_j_`_gby
Blh]^Z[_^heZ]ZklZ\bl\k_^_gv]bgZehrZ^v
BebihdmiZ_lfbeebhgZdpbc
Beb\udmiZ_l\ub]jurgucehl_j_cguc[be_lmgbhq_fg_ih^haj_\Zxs_cklZjmrdb
ZjbZglh\fgh]hghblh]\k_]^Zh^bgZdh\`_jl\Z\ub]ju\Z_lEhrZ^vijboh^bli_j\hcP_gZ
Zdpbc\ujZklZ_l\ljh_Bgufbkeh\Zfbq_j_ag_kdhevdhfbgmlhgkhj\_l^`_dihlklZg_l
h[eZ^Zl_e_ffbeebhgh\Ghdh]^ZhgiulZ_lkyihemqblv\ub]jurm[mdf_d_jZbebijh^ZlvZdpbb
ijhbkoh^blg_qlhg_h`b^Zggh_Ihy\eyxlkyZ]_gluN;JBebihebp_ckdbcBebjZa^Z_lkya\hghd
hlhdjm`gh]hijhdmjhjZ
DZdijZ\beh\[mdf_d_jkdmxdhglhjm\ju\Zxlkyihebp_ckdb_]jhay\k_oZj_klh\ZlvGh`_jl\_\
_fmg_^hklZeky^ZbihklZ\e_ggu_gZdhg^_gv]bijhiZebGhdkqZklvxhgg_hdZaZeky\lxjvf_
`bagvg_dhgq_gZ
@_jl\Z\kihfbgZ_ldZd[ebahd[ue\ub]jurHg`^_llh]h^gydh]^ZZn_jbkliha\hgbl_fmkgh\Z
bij_^eh`blihijh[h\Zlv_s_jZa
hlwlhihgZklhys_fmohjhrZyZn_jZDh]^Z`_jl\Zgbhq_fg_ih^haj_\Z_lDh]^Zlhevdhb
`^_l_s_h^gh]hrZgkZ[ulvh^mjZq_gguf
Lh[bijZ\gZkq_lZ]_glh\NZjj_eZbDjhk[bHgb\h\k_g_\N;JjZ[hlZxlZgZWebomDZlpZbebgZ
h^gh]hba_]h^jma_cbebgZh^gh]hba^jma_c_]h^jma_cHgbZn_jbkludZdbyGZclbbofh`gh
ih^Ehk:g^`_e_khfBofh`ghgZgylvaZiylvkhl^heeZjh\\^_gviexkl_dmsb_jZkoh^ub
g_[hevrhcijhp_glblh]h\h]h[ZjurZH[Z]_glZoNZjj_e_bDjhk[byihqlbgbq_]hg_agZxghy
dZ`_lkykeurZeqlhhgb[u\rb_Zdl_jufuevguohi_jhklZ\rb_ky[_ajZ[hluZZ]_glDjhk[b
�^Z`_kgbfZeky\k_jbZe_gbgZr_c`bagbIjZ\^ZkgbfZekylhevdh^\_g_^_ebhgb]jZe
^hdlhjZghihlhfkp_gZjbklukhqeb_]hi_jkhgZ`Zkebrdhfq_jghdh`bfbmkljhbeb_fmdZdhclh
g_\hh[jZabfucg_kqZklguckemqZckhkf_jl_evgufbkoh^hfGZkdhevdhfg_ba\_klghgbdlhba
`_jl\g_magZ\Ze\Z]_gl_Djhk[bZdl_jZkl_e_\b^_gby;_eu_Zf_jbdZgpulZd[hylkyh[\bg_gbcba
k_jbbu^mfZ_l_[m^lh\k_q_jghdh`b_\u]ey^ylh^bgZdh\hqlhg_h[jZsZxl\gbfZgbygZ
hq_\b^gmxg_m\yadmm]jh`Zxs_]hbflxjvfhcZ]_glZN;J\k_]hg_kdhevdhf_kyp_\gZaZ^
ihdZau\Zebihl_e_\bahjmblh]^Zhgijh\h^behi_jZpbxgZ]heh\ghffha]_
dZdhflhkfuke_fg_ijbylghkhagZ\ZlvqlhLh[blZd[ukljh\uqbkebekmlvZn_juHgagZ_ldZd
fuihklmibfkGZiv_Hgihqmyeqlhihy\e_gb_N;J\gZr_fhnbk_wlhfZkdZjZ^ih^]hlh\dZd
kbj_g_
�Qmlv_mLh[b_klvH^gZqZklvf_gy]hj^ZaZg_]hjm]ZyjZkkljh_gZIjZ\^Z_klv_s_blj_lvy
qZklvBhgZg_fgh]hih[Zb\Z_lky

_jgm\rbkv^hfhcfukLh[baZk_ebgZ^b\Zgkfhlj_lvihl_e_\bahjm;bl\uj_kle_jh\
hkdebpZl_evgucagZdwlhijhklhqZklvgZa\Zgbyijh]jZffuZg_k\b^_l_evkl\hfh_c
m\e_q_gghklb\fIhlhffuhlijZ\bebkv\]hjh^kt_klvih]Zf[mj]_jmb\uiblvib\Z
_q_j\u^Zekyl_ieucKaZiZ^Z^m_le_]dbc[jbahgkimkdZ_lkykih^gh`by]hjg_kykkh[hciuev
baZiZojhafZjbgZYqmxgZ^\b]Zxsbcky^h`^vIjhc^yljbd\ZjlZeZym`_]hlh\\_jgmlvkyaZ
ahglbdhfgh\k_`_j_rZxjbkdgmlvbihclb^Zevr_^hdZn_hklZehkv\k_]hq_luj_d\ZjlZeZ
Ex[h_f]gh\_gb_`bagbdZdk^ZqZdZjluoh^brvebluba^hfZkZ^brvkyeb\fZrbgm
iulZ_rvkyebh[h[jZlv[Zg^blh\kmlv\k_]^Zh^gZlub^_rvgZjbkdLu\k_]^Zfh`_rv
ijhfhdgmlvbebih]b[gmlvKfhljydZdZydZjlZ\uiZ^_l
Lh[bdh\uey_lgZdhklueyoihaZ^bf_gy
GZwlhcg_^_e_]bikkgbfmlkhh[sZ_lhg
Yg_agZxqlhhl\_lblvbg_m\_j_ggh]h\hjx
Ohjhrh
Dmpuchl\_lg_hl_q_kdbcY^h[Z\eyx
LugZ\_jgh_`^_rvg_^h`^_rvky"
:lu^mfZe"\kdbiZ_lLh[bIhijh[mcihoh^bihelhjZf_kypZ\]bik_ih`Zj_
Lh]^Zg_aebjmkkdbo
�_evguckh\_laZf_qZxy
FukZ^bfky\dZn_=hj^hg;bjrh^ghfbalj_oaZ\_^_gbcwlhck_lb\hdjm]_a^_kv\Zjyl
kh[kl\_ggh_ib\hdhlhjh_ihlhf^hklZ\eyxlgZ^hfijh]jZffbklZfbklm^_glZfKlwgnhj^ZK_cqZk
dZgbdmeubihlhfma^_kvihqlbgbdh]hg_lY\uib\Zxkebrdhffgh]hib\Zghfg_`_ohjhrh
Zn_jZijhoh^blm^Zqgh[_akxjijbah\lZdihq_fm[ubg_\uiblv"
�hfhcfu\ha\jZsZ_fkyq_j_aihelhjZqZkZLh[bkjZam`_db^Z_lky\lmZe_l]^_bkijZ\ey_lfZemx
gm`^m^Z`_g_ijbdju\^\_jvIj_e_klgh
Yj_rZxgbq_]hg_]h\hjblvihwlhfmih\h^mYijhklhb^mdhdgmbaZ^_j]b\Zxrlhju^_gv
aZdhgq_gQ_j_aiylgZ^pZlvfbgmlym`_[m^mkiZlvQ_j_aljb^gyy[m^me_l_lvgZkZfhe_l_\dZdh_
�gb[m^v^Ze_dh_l_ieh_f_klhgZhkljh\Iomd_lbebgZFZev^b\uZ`__keb\k_b^_ldZdihfZkem
b`_jl\Zgbhq_fg_ih^haj_\Z_lemqr_g_bkiulu\Zlvkm^v[mbm_oZlvK]eZa^hehcbak_j^pZ
\hg
Lh[bhq_gv[ukljh\ha\jZsZ_lkybalmZe_lZ
:jmdbfulvlug_kh[bjZ_rvky"bgl_j_kmxkvy
=hkih^biZiZfg_m`_^\Z^pZlviylve_l
ImklvlZdgh\lmZe_llhlukoh^be
Hg`_\_kv^_gv[uemf_gy\ljmkZoKZfZyqbklZyqZklvl_eZ
Lh[baZ^mfu\Z_lkybj_rb\qlhjZa]h\hjycpZ\u_^_ggh]hg_klhblih`bfZ_lie_qZfbDh\uey_l
h[jZlgh\\ZggmxYkeurmdZdhg\dexqZ_l\h^mbjhgy_lfuevgbpm\jZdh\bgm
JZa^Z_lkyklmd\^\_jvYkfhljx\]eZahdWlh:jZ[qbd\gmdfbkl_jZ=jbevh
Yhldju\ZxGZ\_jgh_hiylv[m^_l^hgbfZlvjZkkdZaZfbijhg_h[oh^bfhklvebp_gabbgZlhj]h\ex
\blZfbgZfbBebijbihfgbldZdykb^_emfbkl_jZ=jbevhihib\Zydhdl_cevbihfh]Ze_fmkh
kq_lZfb
Ghhg\u[jZe^jm]mxl_fm^eyjZa]h\hjZ
Ijb\_lDbiFh`gh\hclb"
Yhldju\Zx^\_jvb^Zx_fmijhclb
Yohl_el_[_jZkkdZaZlvLmlijboh^beb^\h_ihdZl_[yg_[ueh
Dlh"
:]_gluN;JHgbihdZaZebfg_m^hklh\_j_gby
Yfh]m\a^hogmlvkh[e_]q_gb_f?kl_kl\_gghwlhZ]_glNZjj_ebZ]_glDjhk[bhgbij_djZkgh
b]jZxlk\hxjhev?kebGZiv_\^jm]ke_^blaZ^hfhfhgm\b^bldZdmfh_]h^hfZkgmxlZ]_glu
N;JHq_gv`bag_ggZy^_lZev_ebdhe_ighY^eyk_[yj_rZx^ZlvZ]_glZfg_fgh]hk\_jo
h[_sZggh]hdh]^Z\k_aZdhgqblkyHgbfheh^puAZkem`beb
:dZdboa\Zeb"kijZrb\Zxy:]_glNZjj_e"Djhk[b"
:jZ[qbdg_m\_j_gghsmjblky
jh^_g_lHgbdZdlhih^jm]hfmij_^klZ\bebkv
H^bgq_jghdh`bc^jm]hc[_euc"
G_lfhlZ_lhg]heh\hcH[Z[_eu_Fm`qbgZb`_gsbgZhlhgb\babldmhklZ\beb
Hg^hklZ_lbadZjfZgZ\babldmbijhly]b\Z_l__fg_HgZhq_gvihoh`ZgZ\babldmZ]_glZNZjj_eZ
lZdb_\babldbgZ^hjZ[hlZlvgZN;JGZklhys__N;JGZ\babld_gZi_qZlZgZ^j_kih^jZa^_e_gby\
�KZgNjZgpbkdhbqmlvgb`_ki_pZ]_glEmbkw\bk
G_\i_j\ucm`_jZamf_gyd]hjemih^klmiZ_ldhfhdZa_feykeh\ghmoh^blbaih^gh]Wlh
&#xh_;&#xZn;&#x_j;&#x_;&#xg_;&#xl;&#xgb;&#xdZ;&#xdh;&#x]h;&#xk;&#xi_;&#xpb;&#xZe;&#xbk;&#xlZ;&#xmb;&#xkZ;�g_ijZ\bevghfh_cZn_j_g_lgbdZdh]hki_pbZebklZEmbkZw\bkZIhdjZcg_cf_j_ylZdh]hg_
gZgbfZe
Mg_]h[uehj^_jHgh[ukdZed\Zjlbjm
H[ukdZe"m^b\eyxkvyh]ey^u\Zyd\Zjlbjm
k_\jh^_gZf_kl_:aZl_ffhc\a]ey^iZ^Z_lgZfhgblhjdhfivxl_jZLZf^he`_giju]Zlv
\blZfbg_kebkdhfivxl_jhfgbq_]hg_^_eZlv\l_q_gb_^\Z^pZlbfbgmllhihy\ey_lkyaZklZ\dZGh
gZwdjZg_fhcjZ[hqbcklheF_g__^\Z^pZlbfbgmlgZaZ^dlhlhkb^_eaZfhbfdhfivxl_jhfQlhlh
bkdZeGhqlh"
Ykijhkbeohlylebhgbih[_k_^h\Zlvklh[hcghhgbkdZaZebqlhg_l
KiZkb[hqlhij_^mij_^be]h\hjxy
KljZggh_^_ehghhgbkZfbihijhkbebl_[_jZkkdZaZlv
Ihijhkbeb"
�ZKdZaZebK^_eZcl_lZdqlh[ufbkl_jEZj]hmagZehgZr_f\babl_
Ihgylgh
:qlhijhbkoh^bl"bgl_j_km_lkyLh[b\uoh^yba\Zgghc
Gbq_]hhl\_qZxyihoehiu\Zy:jZ[qbdZihie_qmKiZkb[h
Ih`ZemcklZhl\_qZ_llhl
YaZf_qZxqlh:jZ[qbddZdlhkljZgghkfhljblgZf_gy
Q_]h"g_ihgbfZxy
G_lgbq_]h
�ZkdZ`bq_]hlulZdkfhljbrv"
IjhklhMl_[yam[ujZagh]hp\_lZ
IjZ\^Z"
Ba\bgbbabldmyl_[_hklZ\ex]h\hjblhgbmoh^bl
BdZdwlhihgbfZlv"kijZrb\Z_lLh[b
G_agZxijbagZxkvy
�Zg_m`_eb":fg_dZaZehkvlu\k_]^Z\k_agZ_rvMl_[y\_^v\k_]^Z_klvieZgY^mfZelug_
hklZ\ey_rvaZp_ihd^eyihebpbb
b^bfhaZp_idZ\k_`_gZreZkv
YebohjZ^hqghiulZxkvihgylv\q_flml^_ehGZklhysb_ebwlhZ]_gluN;J"Ihq_fmhgb
ijboh^beb"Qlh\ugxob\Zxl"Qlhbfba\_klgh"AZq_fybfihgZ^h[beky"AgZxlebhgbijhfhx
Zn_jm"
AgZ_rviZig_hq_gvijbylghwlhkeurZlv]h\hjblLh[b
�Zm`
Ohlybm^b\eylvkylmlhkh[hg_q_fm
Yih^gbfZx\a]ey^gZkugZiulZxkvmeu[gmlvkyQlhfh`ghhl\_lblv"Yb^m\kiZevgx
K_]h^gyykiexgZdjh\Zlb]h\hjxyLugZ^b\Zg_
Ghqvxijhr_e^h`^vGZmljh\_^msbc\\uimkd_gh\hkl_ckhh[sZ_lh[wlhck[j_g^b\r_cih]h^_
bijbgbfZ_lkyjZkkm`^Zlvhldm^Zfh]\aylvky^h`^ve_lhfbqlh[uwlhfh]ehagZqblv

GhZn_jZdZdbrhm^he`gZijh^he`Zlvky\yaZ\rbkv\g__hdZau\Z_rvkygZ[_]h\hc
^hjh`d_kdhlhjhcg_evaykhclbDh]^Zhldm^Zgb\havfbkvihy\eyxlky^\_aZp_idbkhj^_jhfgZ
h[ukdg_evayijhklh\kdbgmlvjmdbbkdZaZlvk_y[hevr_g_b]jZxk_\kZfhfjZa]Zj_M
GZiv_ljbfbeebhgZijbgZ^e_`ZsboKmkl_\bqmJmkkdhcfZnbblu^he`_g^\_gZ^pZlvfbeebhgh\
:jZkieZlblvkygZ^hq_j_a^\Z^gyBgZq_ijb^_lkyklZlvh^gbfbai_j\uodlhhl\_^Z_lkZfuc
fh^gucgZiblhdfhkdh\kdbodem[h\Dbkehlgucdhdl_cevhavfbl_h^gmqZklvdbkehluBh^gm
qZklvbf[bjgh]hweyijhq_fwevih\dmkmkljyogbl_I_j_f_rZcl_ui_cl_Bmfjbl_
Gm^ZeZ^ghM`_mljhFukLh[b_^_fgZjZ[hlmq_jZhgjZkimklbegxgbghy_]hijhklbe
dhgp_dhgph\hgfhckugGxgbjZkimklbe"WlhfhygZke_^kl\_gghklvY\kihfbgZxk_[y\
^\Z^pZlbiylbe_lg_f\hajZkl_Lh]^Zfukhlphf\f_kl_jZ[hlZebYg_gZ\b^_e_]hlhihjgu_f_lh^u
hafh`ghbkZfhlimkdZefZeh^mrgu_dhff_glZjbbdh]^Zg_kb^_e\lxjvf_HlimkdZeeb"Y
iulZxkv\kihfgblvIhke_^gb_ljb^pZlve_lyklZjZekyg_\kihfbgZlvh[hlp_dhlhjuc\k_]^Zf_gy
ih^\h^be\f_klhju[ZedbgZmqbef_gyfhr_ggbq_kdhfmbkdmkkl\mgbdh]^Zg_ieZlbeaZd\Zjlbjm
Z\blh]_hdhqmjbekyhklZ\b\gZkkfZfhcgbkq_f
Mf_gyihemqZehkvg_^mfZlvhg_fKfmlgu_\hkihfbgZgbyh[hlp_hdZaZebkvgZaZ^\hjdZofh_c
iZfylbbyijZdlbq_kdbgbdh]^Zg_^mfZxhg_fGh_kl_kl\_gghbafh_c`bagbhggbdm^Zg_
^_eky:wlh]hg_ihgbfZ_rv^hkZfh]hdhgpZFg_kdhjhiylv^_kyl`bagvm`_gZbae_l_blhevdh
k_cqZkdh]^Zy_^mkhk\hbfkh[kl\_ggufkughfkh\_jrZlvij_klmie_gb_yihgbfZx\k_\hh[s_
\k_qlhy^_eZe\`bagbwlhebrvhl\_lhlpmYiulZeky\uj\Zlvkyba_]hfbjZb\_jgmeky\g_]h
y[jhkbekugZbiulZxkvkgh\Z_]hh[j_klbybsmbkdmie_gbyk\hbo]j_oh\ghgZclbg_fh]mih
djZcg_cf_j_ihdZ
uihgbfZ_l_qlhyk_[y`Ze_x"LZdbijhbkoh^blkhfg_ih^h[gufbFufm`qbgukmi_j]_jhb
fuohay_\Zk\h_c`bagb:dh]^Zdlhlh\e_aZ_l\gZrbijh^mfZggu_^hfZe_crbo^_lZe_c
ieZgufu\iZ^Z_f\bkl_jbdmMkihdhckyLhevdhlZdfh`gh^h\_klbZn_jm^hdhgpZ;m^v
�kihdhcg__mfZch\ub]jur_Lum`_[ebahddp_eb
Iehoh^_eh_kebm`_gZqbgZ_rvjZa]h\Zjb\ZlvkZfkkh[hcG_d^h[jmwlh

FukLh[b_^_fg_\hnbkZ\]hjh^FugZijZ\ey_fky\p_gljgZFhgl]hf_jbkljblg_\hafh`gh
madmxmehqdmdhlhjZyy\ey_lkyh^gh\j_f_gghb\hklhqghc]jZgbp_cdblZckdh]hd\ZjlZeZb]eZ\ghc
Zjl_jb_c[Zgdh\kdh]hd\ZjlZeZIh\kx^mdblZckdb_aZ[_]Zeh\dbZ^hjh]baZklZ\e_guhjZg`_\ufb
dheiZdZfbBa^uj\exdZo\ZebliZjFZrbguijbiZjdh\ZgugZklhevdhl_kghgZkdhevdh
\hafh`ghb^Z`_g_\hafh`ghbgZljhlmZjZobihkj_^b^hjh]bIhFhgl]hf_jbkljbl
g_\hafh`ghijh_oZlvghbba[_`Zlv__lh`_g_ihemqZ_lkyDm^Z[ulugb_oZe\p_glj_\k_jZ\gh
ijboh^blkyk\hjZqb\Zlvkx^Z:hdZaZ\rbkvgZwlhcmehqd_gZqbgZ_rvk_[yijhdebgZlvqlh\u_oZe
gZg__
Ihkb]gZeb\ymoh`mkFhgl]hf_jbkljblgZmebpmKwgkhfGZfgZ^h\IbjZfb^mkZfuc
[hevrhcg_[hkdj_[\KZgNjZgpbkdhFuhklZ\ey_ffZrbgmgZih^a_fghciZjdh\d_ih^gbfZ_fkyd
h[yaZguijbdhehlvdjm[ZrdZfFu_^_fgZ\hk_fgZ^pZlucwlZ`]^_jZkiheZ]Z_lkyZ^\hdZlkdZy
dhglhjZJbndbg^KlxZjlbD_eeh]dhlhjmxfg_ihkh\_lh\ZeWebomDZlp
&#xi;&#xjb;&#x_f;&#xgh;&#xfu;
&#xZf;&#x_q;&#xZ_;&#xh`;&#xb^;&#xZx;&#xsm;&#xx;&#xgZ;&#xk;�ijb_fghcfuaZf_qZ_fh`b^ZxsmxgZk`_kkbdm
Ym`_kdZaZeZbfbadZdhcfudhfiZgbb]h\hjblhgZIbl_jZihdZg_l
Ibl_jZg_[m^_lhl\_qZxy
HgZdb\Z_lkeh\ghh`b^ZeZlZdh]hhl\_lZYih^oh`mdk_dj_lZjr_`]mq_c[jxg_ld_mdhlhjhc
lZdhc\b^keh\ghhgZlhevdhqlhkhkt_fhdIe_c[hyMxjbklh\\k_]^ZkZfu_djZkb\u_
k_dj_lZjrbIjZ\^Z^he]h_kdmqgh_\j_fyh[mq_gbyijhoh^bl[_ak_dj_lZjrGhaZlhihlhfkimkly
^\Z^pZlve_lhgbklZgh\ylkykh\eZ^_evpZfbblh]^ZboklZjZgby\hagZ]jZ`^ZxlkyhagZ]jZ`^_gb_
ijboh^bl\\b^_^_\bpkbkkbgyq_jgufb\hehkZfbdheeZ]_gh\ufb]m[Zfbbkh[eZagbl_evghc
]jm^vx
F_gyah\mlDbiEZj]hij_^klZ\eyxkvy:wlhLh[bFu\k_\k[hj_
;jxg_ldZgZ`bfZ_ldghidmgZl_e_nhg_
OZjjbkijbr_efbkl_jEZj]hkdhfiZgvhgZfb:aZl_fh[hjZqb\Z_lkydgZfb\klZ_l
Ihc^_fl_aZfghc
K_dj_lZjrZ\_^_lgZkihdhjb^hjmYaZf_qZxdZdLh[b\hldjulmxiyeblkygZ__aZ^gbpm
;jxg_ldZijb\h^blgZk\dhgn_j_gpaZekiZghjZfgufbhdgZfbbadhlhjuok\ukhlu\hk_fgZ^pZlb
wlZ`_chldju\Z_lkyqm^_kguc\b^gZaZeb\
Zfijbg_klb\h^u"kijZrb\Z_lhgZ
G_kijZrb\Zygbdh]hylml`_hldZau\Zxkvhl\h^uG_ohqmyqlh[uLh[biulZekykg_c
aZb]ju\ZlvbkfmsZef_gy
Fbkl_jKlxZjlk_cqZkih^hc^_lh[_sZ_lk_dj_lZjrZbmoh^bl
DeZkkgZy^_\bpZ\hkobsZ_lkyLh[b
KZ^bkvijhrmy_]h
OZjjbkKlxZjlihy\ey_lkykimkly^\_fbgmluG_kfhljygZa\mqgh_bfyhghdZau\Z_lkyg_\ukhdbf
eukuffm`qbghckeZ\ygkdhcgZjm`ghklbq_flhkfZob\ZxsbfgZjmkkdmxfZlj_rdm[hevrhc
hdjm]eucaZ^b[e_klysZydZdqZggZkhegp_fZdmrdZ
JZ^\klj_q_fbkl_jEZj]ha^hjh\Z_lkyhgih`bfZyfg_jmdmMgZr_cnbjfukZfu_
l_ieu_hlghr_gbykWebomDZlp_f
;ulvfh`_l\wlbokeh\Zodjh_lkylZcguckfuke:fh`_lbg_lWebomDZlp^Z\ghkgbfb
jZ[hlZ_lk\h_\j_fyhgh[\h^be\hdjm]iZevpZbba\_klguoex^_cbkZfuoh[uqguoZZ^\hdZlu
ihfh]Zeb_fm\h\k_fbgh]^ZmkljZb\Zebg_ijbylghklb`_jl\Zfbgh]^Z\ujmqZebWebomba[_^uH
dhglhj_Jbndbg^KlxZjlbD_eeh]fg_g_ba\_klghihqlbgbq_]hghkhkeh\WebomyagZxkZfh_
]eZ\gh_hgbk]hlh\ghklvx\uihegylex[mxfhxijhkv[mkdhev[ukljZgghchgZgb[ueZ
�FukZ^bfkyaZklhekh^ghcklhjhguyLh[bb`_kkk^jm]hcfbkl_jOZjjbkKlxZjl
YagZx\up_gbl_k\h_\j_fybg_klZgmljZlblv_]hihimklmkjZami_j_oh^bld^_em
KlxZjlYihjZ[hlZegZ^\ZrbfaZijhkhfGZreZkvh^gZdhfiZgby\iheg_qbklZykxjb^bq_kdhc
lhqdbaj_gbyOhaybgq_eh\_dk]h\hjqb\ucK^_edmfh`ghhnhjfblv[ukljhP_gZ\hijhkZ
^\_klbiylv^_kyllukyqiexkaZljZlugZhnhjfe_gb_KdZ`_faZ\k_ijh\k_ihemqZ_lkyf_gvr_
lj_okhllukyq
HgZgZau\Z_lky=ZebnZdkijhl_bgijh^Zdlk
Ijhl_bg"
Hgb^_eZxlju[bc`bjh[tykgy_lKlxZjlHgbihemqZeb`bjbai_q_gblj_kdbZ`bjgu_
dbkehlubak\_`boju[vboihljhoh\dZ`_lky
GZwlhf_s_fh`ghaZjZ[hlZlv"
Ihoh`_g_evayhl\_qZ_lKlxZjlHgbg_jZ[hlZebljb]h^ZGbh^ghck^_edbgbh^ghc
[Zgdh\kdhchi_jZpbbk^_\yghklhr_klh]h]h^ZGh[mfZ]bhgbg_aZ[jhkbebbdhfiZgby^hkboihj
dhlbjm_lkygZ[bj`_Lhj]h\eyijZdlbq_kdbgZgme_
A\mqblij_djZkghFh`ghhnhjfblvk^_edmk_]h^gy"
Fh`gh_s_^hh[_^Zmki_lv
GmbkljZgZmeu[Zxkvy
GhOZjjbkKlxZjlk_jv_a_g
�Z\wlhckljZg_\k_\hafh`ghdb\Z_lhg
Q_j_a^\Z^pZlvq_luj_qZkZyklZgm\eZ^_evp_fdhgljhevgh]hiZd_lZZdpbcdhfiZgbb=ZebnZdk
ijhl_bgijh^Zdlkij_^klZ\e_gghcgZ[bj`_1$6'$4ih^kbf\hehfZdpbc+335K_]h^gy`_
ihke_lh]hdZdyih^ibrm\k_g_h[oh^bfu_[mfZ]byihijhrmxjbklh\hlg_klbbo
�]hkm^Zjkl\_gghfmk_dj_lZjxrlZlZ_eZ\wjbgZ[bj`mqlh[ufufh]eb\uimklblv^_kylv
fbeebhgh\Zdpbc
P_gZh^ghcZdpbbdhe_[e_lky\jZchg_gmey^heeZjh\ihkdhevdmdhfiZgbygbq_]hg_ijhba\h^blb
g_bf__lgbh^gh]hdeb_glZBa]hlh\e_gb_`bjZbai_q_gblj_kdbhdZaZehkvg_klhevijb[uevguf
dZd^mfZeb _keb\hh[s_^mfZeb\fhkgh\Zl_ebdhfiZgbb
=ZebnZdkijhl_bgijh^ZdlkdhfiZgbyimklurdZdhlhjZykms_kl\m_lebrvgZ[mfZ]_HgZ
p_ggZebrvl_fqlhij_^u^msb_ohay_\Zijh^he`ZebaZgbfZlvky[mfZ`ghcjZ[hlhcqlh[u
dhfiZgbyhklZeZkvgZ[bj`_
Zkfh`_lm^b\blvfhcbgl_j_kddhfiZgbbdhlhjZyjZgvr_aZgbfZeZkvju[vbf`bjhfZl_i_jvb
\h\k_gbq_]hg_^_eZ_l?kl_kl\_ggh]emih\deZ^u\Zlvkj_^kl\Z\lZdh_ij_^ijbylb_jZ\ghdZdb\
Bgl_jg_lfZ]Zabgul_jyxsb_^heeZjgZdZ`^u_iylv^_kylp_glh\ijb[uebbeb\dhfiZgbb
jZ[hlZxsb_[_kieZlgh\gZ^_`^_aZjZ[hlZlv\hl^Ze_gghf[m^ms_fDhg_qgh]emih\deZ^u\Zlv
^_gv]bGh_keblhevdhg_agZ_rvqlhp_gZh^ghcZdpbb+335ih^gbf_lkyk^_kylbp_glh\^h^_kylb
^heeZjh\
?keb[u\uh[wlhfmagZeb\u[ufb]hfaZohl_ebdmiblvfgh]hZdpbcwlhcdhfiZgbbGZklhevdh
fgh]hgZkdhevdhkfh`_l_
�Ijbkmlkl\b_Lh[bb`_kkgZ\klj_q_kOZjjbkhfKlxZjlhfwlh\Z`gZyqZklvZn_juY__
ieZgbjh\ZekkZfh]hi_j\h]h^gy
Ih`Zemcb^_xyihaZbfkl\h\Zemlh]hhqdZjbdZba[ZjZ;ehmnbr?s_\kZfhfgZqZe_\k_cwlhc
bklhjbbLZdh_hsms_gb_[m^lhwlh[uehhq_gv^Z\gh
IZj_g_diulZekyh[\_klb\hdjm]iZevpZblZevygpZkgZdZqZggufbjmdZfbbb^bhlkdbfi_jklg_f
i_qZldhcIhfgbl_"HqdZjbdihdZaZe_fmgZ[Zgd\dhlhjhfe_`Zehkhjhd^heeZjh\bkijhkbe
kdhevdhhg]hlh\aZieZlblvqlh[ubo\ub]jZlv
Lmih\ZlucdZqhdih^mfZeKhjhd^heeZjh\"YihklZ\exljb^pZlvbaZ[_jm^_gv]bk_[_
^heeZjh\"Iylv"K_fv"Q_jl\havfb^_\ylv^heeZjh\"
GZ\_jgh_lZdy\k_bijb^mfZe
Ghl_i_jvkimkdZykvgZebnl_bahnbkZJbndbg^KlxZjlbD_eeh]ydh_qlh\kihfbgZxHqdZjbd
iulZekyijh\_jgmlvihoh`mxZn_jmgh\blh]_hdZaZekyjZafZaZgih[Zjghcklhcd_Hg_^\Z^urZe
_]hqmlvg_m[bebLhevdhfh_\f_rZl_evkl\h\ihke_^gbcfhf_glkiZkeh_]h
Gm\hl?klvgZ^q_fijbaZ^mfZlvky?kebykZfhdZ`mkvgZ[Zjghcklhcd__kebf_gy[m^ml^mrblv
dlhq_jlih[_jbf_gylhkiZk_l"

Ijb_oZ\\hnbkIbl_jZfulZfg_aZklZ_f
&#xh;&#xnb;&#xk_;&#x_;&#x]h;&#xg;&#x_l;&#x;�GZ\klj_qmkZ^\hdZlhfhgg_y\bekyhnbk__]hg_lhfZrgbcl_e_nhgg_hl\_qZ_l_]hjZ[hq_c
dhfgZlmrd_imklhBkq_aebnhlh]jZnbbb^bkdbhklZebkvlhevdhijh\h^ZgZlhff_kl_]^_klhye
_]hghml[md
&#x^;&#xh;&#x_j;&#xr_;&#xgb;&#x_; h;&#xk;&#x_f;&#xm;�^h\_jr_gb_dh\k_fm`_kkg_k_lfg_aZi_qZlZggucdhg\_jlGZg_fihq_jdhfIbl_jZgZibkZgh
DbimEZj]h
�YgZreZ_]hgZnml[hevghfklhe_ihykgy_l`_kk
HgZijhly]b\Z_lfg_dhg\_jlbdZdlhkljZgghgZf_gykfhljblAgZ_lqlhy__h[fZgu\Zxgh\k_
jZ\ghijh^he`Z_lb]jZlvk\hxjhev__\a]ey^_h^gh\j_f_gghm`b\Zxlkybex[hiulkl\hb
�g_]h^h\Zgb_`_kkbd_ex[hiulghqlhijhbahc^_l^Zevr_bhgZg_]h^m_lihkdhevdmy_cgbq_]h
g_kdZaZeaZjZg__GhdZdyihijh[mx_cihlhfh[tykgblvwlhk^_eZgh^ey__`_kh[kl\_ggh]h
[eZ]Z
Yhldju\Zxdhg\_jl;mfZ]Zhloh^ble_]dhaZi_qZlu\Zebg_^Z\ghb^bfhIbl_jgZibkZe
aZibkdmihdZfu[uebmxjbklh\Q_j_aqZkhgm`_[m^_lgZkZfhe_l_gZijZ\eyxs_fkydm^Z
gb[m^vih^Zevr_hlkx^Z
IhdjZcg_cf_j_ygZwlhgZ^_xkvLZd[m^_lemqr_^eyg_]h
Y^hklZxbadhg\_jlZdZdhclhg_ihgylgucebklhd[mfZ]bAZibkdZgZibkZgZhljmdbgZa_e_ghc
fbeebf_ljh\d_\u[hjgZklhys_]hijh]jZffbklZYqblZx__ijhk_[y
�A\hgbGZiv_]h\hjxy`_kk
QlhlZfgZibkZgh"
A\hgbGZiv_ih\lhjyxykdeZ^u\ZyaZibkdmbijyqZ__\dZjfZg
&#xi_;&#xj;&#xu_;
&#xZ;&#xhk;&#x_f;&#xgZ;&#x^p;&#xZl;&#xv;&#xe_;&#xl;&#xh[;&#xs_;&#xgb;&#xy;&#xk;�i_j\u_aZ\hk_fgZ^pZlve_lh[s_gbyk`_kkbdhcKfblmjh`^_gghc;jbeebZglh\hc;jbllZgby
aZf_qZx\__\a]ey^_g_qlhihoh`__gZg_gZ\bklv?_ih^haj_gb_hdZaZehkvg_[_kihq\_gguf
ihoh`_y^_ckl\bl_evgh_cg_^h\_jyx
?_aehklvbh[b^ZdZ`mlkyg_ih^^_evgufbGhym[_`^Zxk_[ywlZ`_gsbgZ^\Z^pZlve_l
h[fZgu\ZeZfm`qbgb_kl_kl\_ggh__wfhpbb\u]ey^ylgZklhysbfbHgZijhn_kkbhgZeJZ[hlZm
g__lZdZy
GZiv_ihy\ey_lkyq_j_a^\Z^pZlvfbgml\khijh\h`^_gbb^\mordZnh\kygZimkdgZy\_`eb\hklv
ihke_^gbo^g_c\gbfZl_evgh_hlghr_gb_dgZfhke_ibl_evgZymeu[dZfZevqbr_kdh_
\hh^mr_\e_gb_ijbfukebhij_^klhys_cb]j_gZ[bj`_bkq_aeZL_i_jvi_j_^gZfbklZjuc
GZiv_lhlGZiv_dhlhjucjmdh\h^befhbfba[b_gb_f\[_lhgghfih^\Ze_dhlhjuch[_sZegZclb
gZkbm[blv_kebfu\a^mfZ_f_]hh[fZgmlv
?]h]heh\hj_aug_hlklmiZxlhlg_]hgbgZrZ]
hlIbl_jaZibkdmhklZ\behl\_qZxyijhly]b\Zy__
LZfgZibkZgh
IjhklbDbi
GZ^hhklZgh\blvkyk_kebrdhfhiZkghFZjrjmlbaZlhjukdhjhhldexqZlkyBa\bgb
Ibl_j
36Ym_a`Zx\hlimkdGZ^he]hIh`ZemcklZg_iulZckyf_gyhlukdZlv
GZiv_dhfdZ_laZibkdmbdeZ^_lk_[_\dZjfZgFub^_f\dhfgZlm^eyi_j_]h\hjh\]^_m`_kb^yl
�Lh[bb`_kkHgbfheqZl
DZdwlhihgbfZlv"FZjrjmlbaZlhjukdhjhhldexqZlky"
WlhagZqbl\k_dhgq_gh
GZiv_bkdhkZkfhljblgZf_gyiulZykvihgylvhq_fy]h\hjx
Ihfgbl_yihdZau\Ze\Zfdhjh[hqdbgZFZgowll_g_"gZihfbgZxyDZ`^u_khjhd\hk_fv
qZkh\hgbk\yau\ZxlkykgZrbfhnbkhfWlhk^_eZghbakhh[jZ`_gbc[_ahiZkghklb?kebhgbg_
ihemqZldh^^hklmiZlh\udexqZlkykl_j_\\k_bak\h_ciZfylb
Lh]^Zk^_eZcl_lZdqlh[uhgbihemqbebdh^^hklmiZ
G_\k_lZdijhklhIbl_jm^Zebeijh]jZffm
M^ZebeGZiv_]ey^blgZf_gydZdgZb^bhlZLuiha\hebe_fmm^Zeblvijh]jZffm"
Gbq_]hih^h[gh]hHgijhklh\ayebm^Zebe__
hlaZkjZg_paZ^mfqb\hijhbaghkblGZiv_
Ghih_]hebpmy\b`mhIbl_j_hg^Z`_g_^mfZ_lGZkZfhf^_e__]h\hegm_l^jm]h_dZdg_
aZ]m[blvZn_jm
KdhevdhmgZkhklZehkv\j_f_gb"kijZrb\Z_lhg
FZjrjmlbaZlhjuaZijZrb\Zebdh^ijhrehcghqvxh[tykgy_lLh[bAgZqblIbl_j\k_
m^Zebek_]h^gymljhf
Lh_klv^haZ\ljZrg_]h\_q_jZ\j_fymgZk_klv]h\hjblGZiv_
j_fygZqlh"m^b\eyxkvy
GZiv_[jhkZ_lgZf_gy\a]ey^\dhlhjhfqblZ_lkybg_gZ\bklvb`ZehklvDZdfh`gh[ulvlZdbf
lmiuf"
MgZk_klv\j_fyqlh[uaZjZ[hlZlv
ug_ihgbfZ_l_k_dhgq_ghQ_j_a^\Z^gyIbnbyi_j_klZg_ljZ[hlZlv:fug_
�ijh]jZffbklufug_kfh`_f\hkklZgh\blv__eywlh]hgm`_gIbl_j
GhmgZk_klv\j_fy^haZ\ljZrg_]h\_q_jZij_`^_q_f\Zrbdhjh[hqdb\uc^mlbakljhy
ijZ\bevgh"
�Zhl\_qZxy
Lh]^ZeZ^ghmkihdZb\Z_lkyGZiv_;hevr_gZfbg_gZ^hH^gh]h^gyo\ZlblAZ\ljZfuk
ihfhsvxIbnbb[m^_fb]jZlvihdjmighfmk_]hh^bg^_gv;hevr_fg_bg_gZ^h
L_i_jvyihgbfZxjZkp\_lZ_lLh[bihke_moh^ZGZiv_LZdfubmdjZ^_f_]h^_gv]bb
aZh^ghhklZ\bf_]h\g_\_^_gbb
�:\hlygbq_]hg_ihgbfZxaZy\ey_l`_kk
Meu[gm\rbkvLh[bijbgbfZ_lky\hkobs_gghh[tykgylvkmlvZn_juGZ\_jgh_\i_j\u_aZ\k_
\j_fy_]hh[mq_gby]^_eb[hhg[uebkdj_gg_aZbgl_j_kh\Zg\ij_^f_l_GZdhg_plhfhckugklZe
hlebqgbdhf
AZ\ljZIbnbyij_^eh`blGZiv_dmiblvZdpbbjZkkdZau\Z_lLh[bBfu\k_agZ_fqvb
wlh[m^mlZdpbb
�:o\hlhghqlh^h]Z^u\Z_lky`_kk:dpbb+335Dhlhjufb\eZ^__lDbi
IZiZaZieZlbeaZ\kxdhfiZgbxljbklZrlmdMg_]h^_kylvfbeebhgh\ZdpbcIhdZdhcp_g_lu
[m^_rvijh^Z\Zlvbo"
G_agZxih`bfZxyie_qZfbFh`_l^heeZjh\ih^_kylvaZZdpbx"
Lh[bmeu[Zykvdb\Z_lWlhhnbpbZevgh_ijbagZgb_f_gyKZfufDjmlufIZihc\Fbj_
LZdluijh^ZrvGZiv_^_kylvfbeebhgh\Zdpbcih^_kylv^heeZjh\LuhklZg_rvkykkhlg_c
fbeebhgh\:hgklZg_lh[eZ^Zl_e_fZdpbcdhlhju_\hh[s_gbq_]hg_klhylHg^Z`_g_magZ_lqlh
bf_gghluijbdZjfZgbe_]h^_gv]b
ijbgpbi_GZiv_fh`_laZl_ylvjZkke_^h\Zgb_ihclb\dhfbkkbxihp_gguf[mfZ]Zf
hl\_qZxyGhlh]^Z_fmijb^_lkyjZkkdZaZlvdZdhgi_j_o\Zlu\Ze^Zggu_b^msb_ih
n_^_jZevgufdZgZeZfk\yabb\_eg_q_klgu_lhj]bjy^ebhgj_rblkygZwlh
IhebpmLh[b\b^ghqlhhgp_ebdhfih]ehs_gZn_jhc
Wlh`_[e_klys_LuieZlbrvaZZdpbxljbp_glZZijh^Z_rvaZ^_kylv^heeZjh\
�Zlbohhl\_qZxyKmfZkr_^rZyijb[uev

GZ`Zj]hg_Zn_jbklh\Dmjbgucimaujvwlhj_abgh\ucimaujvgZiheg_ggucl_iehcdmjbghc
djh\vx
Dmjbgucimaujv_s_h^bgkihkh[ba[Z\blvkyhl`_jl\uihke_Zn_juihke_^gbcfhf_gl\u
ijyq_l__]h\hjlmDh]^Z`_jl\ZebrZ_lky\k_o^_g_]^jm]hcfhr_ggbdgZ[jZku\Z_lkygZ\Zkk
ibklhe_lhfDZdlufh]ihklZ\blvg_gZlmehrZ^v"djbqblhg BebDZdlufh]dmiblvg_l_
Zdpbb"bebDZdlufh]ihklZ\blv\k_gZdjZkgh_"Y`_kdZaZegZq_jgh_\f
JZa^Z_lky\uklj_euiZ^Z_l_gZa_fex@_jl\ZgZdehgy_lkyd\Zf:m\ZkbahjlZ[jua`_ll_ieZy
djh\vijyfhgZg_]hHklZevgu_\Zrbihfhsgbdb[jhkZxlky\]msmk\ZedbF_jl\_pZmghkyl
@_jl\_\_eylkdjulvkym_oZlvba]hjh^Zbg_]h\hjblvgbdhfmgbkeh\Zhlhfqlhhg\b^_e_kebhg
ohq_lhklZlvky\klhjhg_hlbklhjbbdhlhjZyaZdhgqbeZkvg_ijhklhnbgZgkh\hcfZobgZpb_cZ
m[bckl\hf
LZdhc\ZjbZglih^oh^bl^eyijhkluoex^_cijh^Z\ph\njmdlh\baHfZobbebf_edbokem`Zsbo
ba]hjh^dZIhdbikbGh_keb`_jl\Zij_klmigbdijb\uqgucdoe_sms_cbahjlZdjh\b
agZdhfuck`_klhdhklvxg_ihgZkeurd_wnn_dlfh`_lhdZaZlvkyg_klhevm`ij_^kdZam_fufP_ev
Dmjbgh]himaujyih\_j]gm\`_jl\m\rhd^h[blvkyihdhjghklb
GhdZdrhdbjh\Zlvq_eh\_dZ^eydhlhjh]hdjh\vb[hevh[uqgh_^_ehghjfZevgucklbev
h[s_gbyk^_eh\ufbiZjlg_jZfb"

Ihke_^gbc\_q_ji_j_^nbgZehfZn_ju
AZ\ljZ\k_aZdhgqblkyfuh[e_]qbfdZjfZggZr_c`_jl\ugZ^_kyldbfbeebhgh\^heeZjh\Zihlhf
h[h[jZlv`_jl\mgh\hlieZgbjh\Zlvimlbhlklmie_gbyhiZkghLmlemqr_ijb^_j`ZlvyaudaZ
am[ZfbBgZq_dlhgb[m^vmagZ_l]^_\Zkfh`gh[m^_lhlukdZlv:_s_hiZkg__ihdmiZlv\lhjhc
[be_lgZkZfhe_l^h\_jyykvdhfmlh_s_^hlh]hdZdb]jZaZdhgqblkyb\k_kgbfmlfZkdb
FukLh[bkfhljbfl_e_\bahjHghj_lhq_gv]jhfdhMa_ehdgZiZfylvdh]^Z\k_dhgqblkygZ^h
dmiblvgh\ucl_e_\bahjkjZ[hlZxs_cdghidhcj_]mebjh\dba\mdZ
F_gy\^jm]ho\Zlu\Z_l\g_aZigucijbklmikljZoZYqm\kl\mxk_[yijh\bgpbZehf\ub]jZ\rbf\
ehl_j_xbj_rb\rbfih`blvdjZkb\h
Fh`_lklhbl[jZlvih\ur_q_fdZdhclhl_e_\bahj"
=hkih^biZiZg_\u^_j`b\Z_lLh[bLudh]^Zgb[m^vihqbgbrvwlhlq_jlh\l_e_\bahj"
G_lJ_r_ghKgZqZeZgm`_gghjfZevgucl_e_\bahj
f_klhj_klebg]ZfukfhljbfKbwg[bkbdZ[_evgucdZgZeijhnbgZgkuihdhlhjhfm^\Z^pZlv
q_luj_qZkZ\kmldb[_]ms_ckljhdhcihdZau\Zxlp_gugZZdpbbGZnhg_aZgm^u\_^ms_]h\k_jhf
dhklxf_a_e_gu_bdjZkgu_[md\uf_^e_gghiheamsb_ihwdjZgmdZd\_j_gbpZfmjZ\v_\ih
ihdju\ZemkfhljylkykljZgghgh\ub]jurgh
Lh[bohq_li_j_dexqblvgZj_klebg]Yh[tykgyxqlhhgdhg_qghkfh`_li_j_dexqblvdZgZe
Dh]^Z[m^_lmk_[y^hfZ
GmiZi`Zem_lkyhgY^mfZeluohl_eqlh[uyih`beml_[y
Yg_mljm`^Zxk_[yihiuldZfbihsZ^blv_]haZ^_lu_qm\kl\Z_^msbcgZdhg_p^h[bjZ_lky^h
gh\hkl_cdhlhjuoy`^ZeAZ]heh\hc\_^ms_]hihy\ey_lkynhlh]jZnbyW^ZGZiv_djmigufieZghf
GZiv_lZd^h\hevghmeu[Z_lky[m^lhaZdZ^jhfhklZeZkvrexoZdhlhjZyk\hh^mr_\e_gb_f^_eZ_l
_fmfbg_l
Ijh^he`Z_lkywihoZevgZy[bl\ZaZhl_evLjhdZ^_jhkhh[sZ_l\_^msbcK_]h^gyW^GZiv_
ij_^eh`begh\mxp_gmaZhl_evdhlhjucihke_j_dhgkljmdpbbbaf_gblh[ebdp_gljZevghcmebpu
EZk_]ZkZL_i_jvGZiv_]hlh\aZieZlblv^_\yghklhfbeebhgh\^heeZjh\gZebqgufb
�_\yghklhfbeebhgh\^heeZjh\m^b\ey_lkyLh[bBgl_j_kgh]^_hgkh[bjZ_lkybo
jZa^h[ulv"
�Zfg_lh`_bgl_j_kghhl\_qZxy
Ij_^klZ\bl_eb?\jh[_lijh^he`Z_l\_^msbcdhgkhjpbmfZ_\jhi_ckdbobyihgkdbo
bg\_klhjh\[hjxsbokykGZiv_aZijZ\haZ\eZ^_lvhl_e_faZy\bebqlhihklZjZxlkyk^_eZlv
hl\_lgh_ij_^eh`_gb_Dhff_glZjb_\hlijZ\e_gbyhl_eygZfihemqblvg_m^Zehkv
Y^mfZxhgkgZqZeZaZdhgqbl^_eZgZ[bj`_ij_`^_q_fhl^Z\Zlv^_gv]baZhl_ev
ij_^iheZ]Z_lLh[b
WlhlulZd^mfZ_rv:[h]Zlu_ex^b^mfZxlbgZq_Hgb\k_]^Zij_^iheZ]Zxlqlhih[_^Z
hklZg_lkyaZgbfb;ulvfh`_lihlhfmhgbb[h]Zlu
hafh`ghhl\_qZ_lLh[bHgiZjmk_dmg^h[^mfu\Z_lfm^jhklvdhlhjhcykgbfih^_ebeky
ihke_q_]haZy\ey_lEZ^gho\ZlblI_j_dexqZcgZj_klebg]
^_kylvqZkh\\_q_jZyihoehiZ\kugZihie_qm`_eZx_fmkihdhcghcghqbbb^m\kiZevgxQ_j_a
g_kdhevdhfbgmlyaZkuiZx
�YijhkuiZxkvhla\hgdZgZfh[bevguchlygm\rbkv^hijbdjh\Zlghclmf[hqdb\u^_j]b\Zxba
g_]hrgmjaZjy^dbbih^ghrmdmom
Dbiwlhy
�`_kkbdZKfbl
Qlhkljykehkv"
Gbq_]hhl\_qZ_lhgZAZl_fih^mfZ\h[tykgy_lLh_klvdh_qlhGZfgZ^hih]h\hjblv
Y[jhkZx\a]ey^gZqZkuIheh\bgZ^\_gZ^pZlh]h
:wlhljZa]h\hjg_fh`_lih^h`^Zlv"M`_iha^gh:aZ\ljZ\Z`guc^_gv
JZa]h\hjk_jv_aguc
YijbkZ`b\ZxkvgZdjh\Zlbijh^bjZy]eZaZ
EZ^ghK_cqZkijb_^m
HgZ^bdlm_lfg_Z^j_kQ_j_ag_kdhevdhfbgmlydjZ^mqbkv\uoh`mg_lj_\h`ZLh[bbkZ`mkv\
fZrbgmFg_gm`ghijh_oZlvr_klv^_kyliylvdbehf_ljh\gZk_\_jihrhkk_1
HgZ`b\_l\Ghmweeb\\bdlhjbZgkdhf^hf_iheh\bgZdhlhjh]hijbgZ^e_`bl_cZ\lhjZy
khk_^yfGZ__iheh\bg__klvq_jguc\oh^wlhf]hjh^_]jZ^mkh\gZ^_kylvijhoeZ^g__kujhb
�\bkbllmfZgYlbohklmqm\kl_deyggmx^\_jv`_kkbdZhldju\Z_lq_j_ag_kdhevdhk_dmg^keh\gh
kb^_eZijyfhi_j_^^\_jvx\g_l_ji_eb\hfh`b^Zgbb
KiZkb[hqlhijb_oZe]h\hjblhgZ\imkdZyf_gy
HgZaZibjZ_l^\_jvgZp_ihqdmb\_^_lf_gyihmadhce_klgbp_\]hklbgmxGZihem
g_eZdbjh\ZgguciZjd_lkl_gu\udjZr_gu\`_elucp\_lZ\gbo\kljh_gudgb`gu_ihedbk
^hjh]bfbdgb]Zfbihbkdmkkl\mbjhfZgZfb\l\_j^hfi_j_ie_l_G_agZxq_]hyh`b^Ze;ulv
fh`_l]hju\b^_hdZkk_lkihjghnbevfZfb:jbyb^_hbebZgd_luknhlh]jZnbyfb]heuo
`_gsbgbebjhkkuivnZeehbfblZlhjh\gZihemGhm`lhqghg_wlh]hHlkx^Zfg_\b^gZ_s_b
dmogyLZfgZklhebd_yaZf_qZxwe_dljbq_kdmxkhdh\u`bfZedmlhkl_jby\ghaZqblZggmx^h^uj
lheklmxih\Zj_ggmxdgb]m
GZwlhfklhebd_y\b`mk\b^_l_evkl\ZkZfhclZcghc__ex[\bex[\bdmxlmk\_`bckhdkmljZ
^\ZlhklZohjhrZy^hfZrgyy_^ZgZm`bgGhm\udh_q_]ha^_kvg_o\ZlZ_lf_gyY\kihfbgZx
hij_^eh`_gbbdhlhjh_yk^_eZewlhc`_gsbg_f_kypgZaZ^\__dZ[bg_l_bdhlhjh_hgZgZf_j_ggh
&#xih;&#xeg;&#x_;&#xeh;&#x]b;&#xqg;&#xh;&#x_;&#xke;�hklZ\beZ[_a\gbfZgbyFg_hghkgh\ZdZ`_lkybgl_j_kgufiheg_eh]bqgh_keb`_kk\uc^_l
aZfm`aZ[u\r_]hkhh[sgbdZZn_jbklZHgZf_gyagZ_lk^_\ylgZ^pZlbe_lIhe`bagb;ulvfh`_l
lZdh\ZgZklhysZyex[h\vkdmqgZy[ebahklvbk_jh_h^ghh[jZab_";ulvfh`_lbf_gghihbkd
gh\bagub\hegmxsbowfhpbc]m[blgZk"_^vgh\bagZg_\hevghijhoh^bldZdlhevdh__gZc^_rv
:[ebahklvfh`_llhevdhdj_igmlv
�`_kkbdZ\_^_lf_gyd^b\ZgmYijbkZ`b\Zxkv
Ohq_rv\uiblv"kijZrb\Z_lhgZ
G_lkiZkb[h
HgZkZ^blkyjy^hf
GZfgZ^hih]h\hjblv
Yijb_oZe=h\hjb
Fg_[hevgh
HgZy\ghh`b^Z_ldZdhclhj_Zdpbb
;hevgh"gZm^Zqmi_j_kijZrb\Zxy
Wlhh[\bg_gb_aZklZ_lf_gy\jZkiehoYh`b^Zel_iehlubg_`ghklbhafh`gh^Z`_k_dkZgZwlhf
^b\Zg_L_i_jvyihgyef_gy\ua\ZebgZ[hc
Dhg_qgh\_jxhl\_qZxy
�Blml`_kkbdZijbgbfZ_lkyh[ebqZlvf_gyHgZ]hlh\beZkvdijhbag_k_gbxwlhcj_qb
j_i_lbjh\ZeZ__A\mqbldZdh[\bgbl_evgZyj_qvijhdmjhjZ
LukZfdhfg_ijbr_eDbiL_[_gm`gZ[ueZfhyihfhsvYkh]eZkbeZkvLuihijhkbeaZ[jhkblv
jZ[hlmgZg_kdhevdhf_kyp_\byaZ[jhkbeZLuihijhkbei_j_kiZlvkW^hfGZiv_byi_j_kiZeZk
gbfHgZgZdehgy_lkydhfg_dZkZykvij_^ie_qvyYk^_eZeZ\k_hq_fluijhkbe
�Zk^_eZeZ
LZdhldm^Zmf_gyqm\kl\h[m^lhlu\k_]^ZgZljbrZ]Z\i_j_^b"Ihq_fmlug_ohq_rvjZkkdZaZlv
fg_ieZgZn_ju"
Y`_h[tykgyel_[_
LuagZeqlhW^GZiv_l_[yjZkdmkblLuohl_ewlh]hGhg_jZkkdZaZeqlhwlhqZklvieZgZ:_s_
gZgylu_lh[hcZ]_gluN;Jihq_fmluhgbog_ij_^mij_^be":bkl_jbdZIbl_jZ_]h
bkq_agh\_gb_Bwlh\_^vlh`_qZklvieZgZlZd"
GmdZdZyjZagbpZ"
:dZd[ubgl_j_kghluk_[yqm\kl\h\Ze_keb[uyl_[_g_^h\_jyeZ"
Fg_[ueh[ug_ijbylghGhy[uihgyel_[y
Q_f\k_aZdhgqblkyDbi"
Y`_h[tykgyel_[_
AgZxi_j_[b\Z_lhgZLug_fh`_rvfg_jZkkdZaZlvJZ^bfh_]h`_[eZ]Z
Bf_ggh
AgZ_rvy^mfZxlufg_\hh[s_g_^h\_jyeKkZfh]hgZqZeZ
Wlhg_ijZ\^Z\hajZ`Zxy
�GhhgZijZ\ZYi_j_klZe\_jblv`_kkbd_\lmghqvdh]^ZhgZ\g_aZighiha\hgbeZfg_^\Zf_kypZ
gZaZ^Hq_gvm`m^ZqgufhdZaZehkvkh\iZ^_gb_hgZgbklh]hgbkk_]ha\hgblihke_fgh]boe_l
fheqZgbyA\hgbl\lhlkZfucfhf_gldh]^Zyijh^mfu\ZxieZgZn_juIh^h[gh_ijhklhlZdg_
ijhbkoh^blIhdjZcg_cf_j_g_\fh_ffbj_
JZkkdZ`bfg_q_f\k_aZdhgqblkyDbiIhke_aZ\ljZrgbokh[ulbcluky^_rvgZkZfhe_lb
me_lbrvih^Zevr_hlkx^ZKd_f"
Kh\k_fbdlhaZohq_l
:fh`ghfg_klh[hc"
Dhg_qghY[m^mlhevdhkqZkleb\hl\_qZxy
�WlhijZ\^ZY[ukjZ^hklvx`_gbekygZl_[_`_kkbdZKfblY[uk_egZkZfhe_l\f_kl_klh[hc
me_l_e\^Ze_dmxkljZgm]^_[ufugZqZebgh\mx`bagv
?keb[uylhevdhfh][ulvm\_j_gqlhg_hgZf_gyaZ\ljZij_^Zkl
��Lh]^ZjZkkdZ`bfg_ijhkbl`_kk;m^vq_kl_gJZkkdZ`bq_faZdhgqblkyZn_jZhdZ`b
qlh\_jbrvfg_GZqgbijyfhk_cqZkMgZkg_^he`gh[ulvk_dj_lh\^jm]hl^jm]Z
MgZk\k_]^Z[m^mlk_dj_lu
HgZmeu[Z_lky?_ebphf]gh\_gghf_gy_lky=eZaZlmkdg_xlHgZ]ey^blfbfhf_gy\[m^ms__\
�mfZxl_[_ihjZ]h\hjblhgZ
�`_kkiulZxkvyijb^mfZlvqlhkdZaZlvGhg_ihemqZ_lkyY\klZxk^b\ZgZ
�Ihlhc`_e_klgbp_`_kkbdZ\_^_lf_gyd\uoh^m
�haZ\ljZijhsZ_lkyhgZ
HgZijhbaghkblwlbkeh\Zoheh^gufb[_kkljZklguf]hehkhfijhn_kkbhgZeZG_mki_\Zxy
h[_jgmlvkydZd^\_jvaZfghcaZdju\Z_lky
Zf\hafh`ghbgl_j_kghihq_fmy^h[b\Zeky__kh]eZkbygZmqZklb_\Zn_j__kebg_^h\_jye_cY
�\Zfh[tykgxYgZkZfhf^_e_g_^h\_jye`_kkGhimklvemqr_\jZ][m^_l\l\h_feZ]_j_lZd
e_]q_mijZ\eylvijhlb\gbdhfF_`^mlh[hcbl\hbfijhlb\gbdhfkeh\ghihy\ey_lkygblvhijhk
ebrv\lhfdlhbdZd[m^_laZg__lygmlv
�B\dhgp_dhgph\`_kkbdZfh]eZgZkZfhf^_e_iha\hgblvfg_ijhklhlZd_jhylghklv
g_[hevrZygh_klv_^vkemqZxlky`_\`bagbkh\iZ^_gby"h[s_fimklvm`hgZ[m^_ljy^hfgZ
\kydbckemqZcDh]^Z\k_aZdhgqblkyy\hafh`ghkgh\ZihiulZxkvk^_eZlv_cij_^eh`_gb_
GZh[jZlghfimlbyjZafureyxhlj_o`_gsbgZo\hdjm]dhlhjuok_cqZkdjmlblkyfhy`bagv
�K_ebb`_kkbd_bEhj_gGZiv_
DZ`^Zybagboihk\h_fm^_eZ_lf_gyg_kqZklgufGh\f_kl_kl_f\_jgm\rbkv^hfhcy[ue[ug_
ijhqvhdZaZlvky\l_iehcihkl_ebkex[hcbagbo

k_fvmljZgZkkLh[b[m^bl]jhohlfmkhjguo[Zdh\aZhdghfihq_l\_j]Zf\IZeh:evlh
\u\haylfmkhj
Ihkdhevdmijhkgmebkvfuh^gh\j_f_gghij_^klhbl[hjv[ZaZijZ\hi_j\hfm\hkihevah\Zlvky
\ZgghcDhkluebb]bikdhg_qghh]jZgbqb\ZxlLh[b\kdhjhklbghhg[_j_lobljhklvxFu
\klj_qZ_fky\dhjb^hj_m^\_jb\Zgghc
Wlh`_l\hyd\ZjlbjZlubb^_rvi_j\ufrbjhdbf`_klhfijhimkdZ_lhgf_gyYlhevdh
am[gmxs_ldm\havfm
KugaZoh^blbaZdju\Z_l^\_jvIhlhfykeurmdZds_edZ_laZfhd
Wc\hafmsZxkvy
:yl_[yh[kdZdZeyl_[yh[kdZdZejZ^m_lkyhgaZaZdjulhc^\_jvx
IhdZqZ\]heh\hcymoh`mFg_gZ^hhleblvFhckugg_agZdhfkfm`kdhcnbabheh]b_cGh_s_
gZklZg_l^_gvdh]^Zhg^h`b\_l^hfhboe_l_]hijhklZlZ^hjZkl_l^hjZaf_jh\dhklhqdbZ\hdZ^hZ
ihmljZfhg[m^_lijhkuiZlvkyklZdbfhsms_gb_f[m^lhmg_]h\`b\hl_[ZeeZklgu_pbkl_jguhl
ih^\h^ghceh^dbaZiheg_ggu_fhjkdhc\h^hc
Yb^m\]hklbgmxMkeurZ\l_e_nhgguca\hghdaZoh`mgZdmogxb[_jmljm[dm
:eeh"
Fbkl_jEZj]h"
AgZdhfuc]hehkJmkkdbcZdp_gl_`eb\uc=hehkbaukdZggh]hq_eh\_dZIjhn_kkhjZ
�Z
Fg_gZ^hij_^klZ\eylvky"
Dhg_qghg_l
uagZ_l_dZdhcaZ\ljZ^_gv"
IjZ\bevghhl\_qZ_lKmkl_\bq:_s_m\ZkhklZg_lkyljb^gygZlhqlh[uih]Zkblvk\hc
^he]uihfgbl_kdhevdhfg_^he`gu"
Ih]h^bl_dZaZ^mfu\Zxkvykeh\ghih^aZ[ueIh]h^bl_YdkqZklvxaZibkZegZq_d_ba
FZd^hgZe^kZ=^_lhlml^he`_g[ulvIh^h`^bl_k_dmg^m
�\_gZ^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\
GmeZ^ghhl\_qZxyIh\_jx\ZfgZkeh\h
ukfh`_l_\_jgmlvfg_wlb^_gv]b"
Y`_^Zekeh\h
�Zywlhhp_gbe]h\hjblKmkl_\bqGh\u^he`guihgbfZlv\gZr_f^_e_h^gh]hkeh\Z
ihjhcg_^hklZlhqgh
�YihgbfZxGhg_[_kihdhcl_kv_gv]bmf_gy[m^ml
GZ^_xkvLZd[m^_lemqr_^ey\ZkB^ey\Zr_]hkugZ
AgZ_l_ylmlgZkq_lkugZih^mfZeFh`_l__]hk_[_aZ[jZlvZfg_gm`_gfZevqbdih^hfm
ihfh]Zlv"Hgfh][ukhklZ\blv\ZfdhfiZgbx\\Zr_fh]jhfghfklZjhfhkh[gyd_DklZlbkdhevdhm
\ZklZf\ZgguodhfgZl"
Fbkl_jEZj]h\um`_[uebk_]h^gygZmebp_"Ijh\_jyebfmkhjgu_[Zdb"
F_gyijhrb[Z_loheh^gucihl
dZdhfkfuke_"Qlhy^he`_glZfgZclb"
LZf^ey\Zkdh_qlh_klvIj_^mij_`^_gb_Fg_ih^h`^ZlvihdZ\ukoh^bl_bihkfhljbl_"
Gbq_]hg_hl\_qZyy[jhkZxljm[dmgZdh\_j
Y\u[_]Zxbad\Zjlbjuijyfh\k_f_cguoljmkZog_kmkvfbfhjhah\uodmklh\Fhcqe_goehiZ_lih
ey`dZfYaZf_qZxk\hxkhk_^dm\u]meb\Zxsmxim^_eyya^hjh\Zekykg_ciylve_lhgZ\
m`Zk_hl\hjZqb\Z_lkyY[jhkZx\a]ey^\gba\jZaj_a_ljmkh\\b^guk_^_xsb_eh[dh\u_\hehku
keh\ghljmkuhl^_eZguf_ohfIjbdju\jZaj_ajmdhcy[_]m^Zevr_
AZ^hfhfy\b`mljbfmkhjguo[ZdZKlZjuoklZevguokhke_^Zfb^\Z^pZlbe_lg_cbklhjbbiZ^_gbc
bm^Zjh\
YiulZxkvkgylvdjurdmki_j\h]h[ZdZIhdZywlh^_eZx\gmljbkha^Z_lky\Zdmmfbkl_gdb[ZdZ
\ly]b\ZxlkyGZdhg_pdjurdZih^Z_lkygmljby\b`m[_eucihebwlbe_gh\uciZd_lIZog_l
ijhlmor_cju[hcY[jhkZxdjurdmgZa_fexbhgZkeya]hfiZ^Z_l
Hldju\Zx\lhjhc[ZdLZfq_jguciZd_l^eyfmkhjZbmiZdh\dZhlibppukeh`_ggZyih^bZ]hgZeb
qlh[uijhe_aeZ\gmljv
Hllhedgm\\lhjhc[Zdyi_j_oh`mdlj_lv_fmDjurdZkb^bliehlghYlygm__Kgh\Z\Zdmmf
djurdZhklZ_lkygZf_kl_GhihlhfhgZ\^jm]ke_lZ_lijbq_fj_adhfg_^Z`_ijboh^blkyk^_eZlv
rZ]gZaZ^qlh[um^_j`ZlvjZ\gh\_kb_
;ZdaZ[bl[_eufbf_rdZfb^eyfmkhjZGZgboe_`blij_^mij_`^_gb_Kmkl_\bqZYg_kjZam
^h]Z^u\Zxkvqlhwlh:ihlhfihgbfZxo\hkl^ebgguoju`bo\hehkkdmkdhfhdjh\Z\e_gghcdh`b
bojys_cQ_eh\_q_kdbckdZevigZfmkhjguof_rdZokeh\gh\br_gdZgZklZdZgqbd_kfhjh`_guf
�ebggucju`bco\hklijbgZ^e_`ZeIbl_jmJmfm
Q_jl[uih[jZewlh]hIbl_jZJmfZY`_\_e_e_fmm_oZlvba]hjh^ZHgijhf_^ebeebrgxx
�fbgmlmlZdbg_ih\_jb\\k_jv_aghklvfhboij_^hkl_j_`_gbceyg_]h\k_ijhbkoh^ys__[ueh
ihgZjhrdmk[_`ZebahnbkZ
?fmgjZ\behkvb]jZlvk\hxjhevGhhgg_ihgyewlhk_jv_agZyZn_jZbg_dhlhju_\hkijbgbfZxl__
hlgx^vg_dZdb]jm
Y[_]hf\ha\jZsZxkv\d\Zjlbjmbg_kmkvh[jZlghgZdmogxBdZdjZa\wlhlfhf_glLh[b\uoh^bl
ba\Zgghc
Y\k_fh`_rvgZqbgZ_lhgAZl_faZf_qZ_lfh_[e_^gh_dZdf_eebphZ_s_g_qlhkju`bfb
\hehkZfbmf_gy\jmd_HghklZgZ\eb\Z_lkyb^_eZ_lrZ]gZaZ^Wlh_s_qlh"
Gbq_]hg_hl\_qZyyo\ZlZxljm[dm
:olukmdbgkughjmy
Y`_lhevdhihfh]\Zfhl\_qZ_lKmkl_\bqKijylZlvdhgpu\\h^m
DZdb__s_dhgpu\\h^m"k_qlhhg^_eZe[uehqZklvxieZgZ
Gmfg_lhhldm^ZagZlv"Hg`_\ue_l_eime_cbahnbkZ
Km^yihlhgmKmkl_\bqZ_]hwlhaZ[Z\ey_lHg]h\hjbllZdkeh\ghj_qvb^_lh[hrb[d_\j_klhjZg_
]^_fuaZdZaZebh^bgblhl`_klhebd
=^_hg"kijZrb\Zxy
Ho^Ze_dh]h\hjblKmkl_\bqFug_ohlbfqlh[uihebpbyh[gZjm`beZ_]hl_ehIh
djZcg_cf_j_ihdZfug_ihemqbebk\hb^_gv]b
AZq_flu_]hm[be"
KqblZcl_wlhij_^mij_`^_gb_ffbkl_jEZj]hL_i_jv\uagZ_l_wlhg_b]jZ
Ygbdh]^Zg_]h\hjbeqlhwlhb]jZ
��h\hkdj_k_gvy\_gZ^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\LZdhfbkl_jEZj]h
Hg\_rZ_lljm[dm
Y[jhkZxkdZeviIbl_jZ\ihebwlbe_gh\uciZd_ldgb`gh]hfZ]ZabgZ;Zjgkwg^Ghm[eb
aZ\yau\Zx^\hcgufmaehfkeh\ghiZd_lkkh[ZqvbfbdZdZrdZfbIhimlb\hnbkfukLh[b
hklZgh\bfkymk\ZedbLZfihkj_^bj\Zghc[mfZ]bbimkluodZjljb^`_chleZa_jguoijbgl_jh\
kdZeviIbl_jZgZc^_lk\h_ihke_^g__ijbklZgbs_\Kbebdhgh\hc^hebg_

Hldm^ZKmkl_\bqmagZeijhj_r_gb_Ibl_jZ[jhkblv\k_"Hldm^ZhgmagZeijh_]hih[_]bahnbkZ"
Fh]ebdlhlh_fmjZkkdZaZlv"?kl_kl\_gghbf_gghlZd\k_b[ueh
Ghdlh"
]em[bg_^mrbyagZxghgZ^h\h\k_fm[_^blvkyij_`^_q_f^_ckl\h\Zlv

HklZ\b\kdZeviIbl_jZgZihfhcd_fu_^_f\hnbk
�`_kkbd_gbkeh\ZijhrmyLh[b
Hq_f"
Hgij_djZkghihgbfZ_lhq_fghohq_lqlh[uykdZaZewlh\kemo
G_]h\hjb_chIbl_j_
�Yg_ohqmqlh[u`_kkagZeZihkdhevdmg_m\_j_gkfh`_lebhgZ\u^_j`ZlvlZdmxgh\hklvYg_
�fh]miha\heblv`_kkbd_\uclbbak_[ybgZehfZlv^jh\BgZq_wlhfh`_liehohdhgqblvkyb^ey
g__b^eyf_gy
LulZd^mfZ_rv"EZ^ghmqlm
Kug\hl\_lfheqbl
��h[jZ\rbkv^hhnbkZfuaZklZ_flZf`_kkHgZg_a^hjh\Z_lkyk__s_aeblky
�YgZibkZeZij_kkj_ebadZdlubijhkbe]h\hjbl`_kkbdZijhly]b\Zyfg_ebkl[mfZ]b
I:EH:EVLHZ\]mklZIJGvxk
DhfiZgby=ZebnZdkijhl_bgijh^ZdlkaZy\beZk_]h^gyhj_hj]ZgbaZpbbbkf_g_kljZl_]bq_kdh]h
dmjkZDhfiZgbyqvbZdpbbij_^klZ\e_gugZ[bj`_\l_q_gb_ihke_^gbok_fbe_l
aZj_dhf_g^h\Z\rZyk_[y\jhebihklZ\sbdZijh^mdlh\iblZgbyaZy\beZhkf_g_gZa\ZgbygZAbi
Bgl_jg_lfZjd_lbg]bgZf_j_gbyoklZlvdexq_\ufb]jhdhf\kn_j_we_dljhgghcdhff_jpbbb
k[hjZdhgl_glZDhfiZgbyhldjh_lBgl_jg_lihjlZekp_evxhkms_kl\e_gbyf_`dhjihjZlb\ghc
we_dljhgghclhj]h\ebbijh^\b`_gbyl_ogheh]bcwe_dljhgghcdhff_jpbb
DdhgpmiZjZ]jZnZl_dklqblZ_lky\k_f_^e_gg__bf_^e_gg__lZdh_qm\kl\hkeh\ghym\yaZx\
�[hehl_Zevr_yqblZlvg_fh]m
Ij_djZkghJZahrebihgh\hklgufZ]_glkl\Zf
Ij_kkj_ebaijbdjulb_hl\e_dZxsbcfZg_\j_^vihlhfex^bgZqgmlaZ^Z\Zlv\hijhkuBo
aZbgl_j_km_ldZdbf`_h[jZahfp_gZZdpbcwlhcdhfiZgbbih^gyeZkvklj_op_glh\^h^_kylb
^heeZjh\\k_]haZg_kdhevdh^g_c"
DkqZklvxex[hcex[hiulkl\mxsbch[gZjm`blij_kkj_eba\dhlhjhfh[tykgy_lkyqlhdhfiZgby
=ZebnZdkijhl_bgklZeZl_i_jvAbiBgl_jg_lfZjd_lbg]qlhijhba\h^kl\hju[v_]h`bjZ
ij_\jZlbehkv\f_`dhjihjZlb\gmxwe_dljhggmxlhj]h\exbk[hjdhgl_glZae_l_\rb_^h
g_[_kdhlbjh\dbZdpbcihkqblZxlhq_j_^gufijbf_jhfBgl_jg_lfZgbbZgbdZdg_k\b^_l_evkl\hf
klhfbeebhgghcZn_ju
Iheh\bgZ^_\ylh]hmljZYkb`maZklhehf\h`b^ZgbbGZiv_@^mdh]^ZZn_jZgZdhg_paZdhgqblky
�Yqm\kl\mxqlh`_kkbdZklhblmf_gyaZkibghc
AgZ_rvkljZgghdZdlh\k_wlh]h\hjblhgZ
Qlhbf_ggh"
hlih]ey^b
HgZgZdehgy_lkyddeZ\bZlmj_?_]jm^v_^\ZdZkZ_lkyfh_ckibguIh^haj_\ZxhgZ^_eZ_lwlh
ki_pbZevghkeh\gh]h\hjyhlqlhlul_jy_rv
�YaZdju\Zx]eZaZbiulZxkvij_^klZ\blvdZdfuk`_kkhdZ`_fky\h^ghcihkl_ebihke_lh]hdZd
\k_aZdhgqblkyGhfh`_leb\k_wlhdhgqblvky"
b^brv"kijZrb\Z_lhgZ
Y\ha\jZsZxkvbak\hbof_qlZgbcHgZ\u\_eZgZwdjZgklZlbklbdmihZdpbyfgZr_cijhl_bgh\hc
dhfiZgbb
Bqlh"
P_gZm`_jZkl_lAZihke_^gb_^\Z^pZlvq_luj_qZkZhgZ\ujhkeZklj_op_glh\^hiylb^heeZjh\
WlhbaaZij_kkj_ebaZDexgmebgZf_`dhjihjZlb\gmxwe_dljhggmxlhj]h\ex
Hg_s_g_ihiZe\gh\hklgu_e_glu?]hhim[ebdmxlq_j_aiheqZkZ
KljZgghm^b\eyxkvy
Dhfm\a[j_eh\]heh\mieZlblviylv^heeZjh\aZgbq_]hg_klhysb_ZdpbbdhfiZgbbih
Ohjhrbc\hijhkhl\_qZxy

ZfagZdhfZZn_jZk[_kp_gghc^\hjgy`dhc"
Kp_gZjbcke_^mxsbc[ZjaZoh^bliZj_gvkkh[ZdhcHg]h\hjbl[Zjf_gm
IhkemrZclufg_g_ihfh`_rv"Mf_gyk_cqZkkh[_k_^h\Zgb_yihklmiZxgZjZ[hlmLufh][u
ijb]ey^_lvaZfh_ckh[Zdhc"Yq_j_aqZk\_jgmkv
;Zjf_gdhg_qghkh]eZrZ_lky
Ghmqlb^h[Z\ey_lohaybgkh[ZdbhgZ\ub]jZeZg_h^bgdhgdmjklZdqlhlum`g_kimkdZc
kg__]eZaeZ^gh"
Ihke_q_]hiZj_gvmoh^bl
Kimklyg_kdhevdhfbgml\[ZjaZy\ey_lkyohjhrhh^_lucfm`qbgZKJhe_dkhfgZaZiyklv_b\
^hjh]hfdhklxf_Y\gh[h]Zluca]eygm\gZikZhg]h\hjbl
;h`_fhcdZdZydjZkb\Zykh[ZdZDZd^\_dZieb\h^uihoh`ZgZFZnnbkdhlhjhcyb]jZe_s_
j_[_gdhfDZd[uyohl_elZdmx`_kh[Zdm^eyk\h_]hkugZIhkemrZcl_ih^oh^blhgd
&#xij;&#xhq;&#x_f;&#x;&#xg_;&#xl;�[Zjf_gm^Z\Zcl_ydmiex__m\ZkLhevdhgZah\bl_p_gmLukyqZ^heeZjh\"ijhq_fg_l\_
lukyqb
Ijhklb^jm`bs_g_fh]mKh[ZdZg_fhyGhohaybg\_jg_lkyq_j_aqZk
;h]Zq]ey^blgZk\hcJhe_dk
Q_j_aqZk"Yg_fh]mlZd^he]h`^Zlvug_fh]eb[uk^_eZlvfg_h^he`_gb_"hlfhy\babldZ
I_j_^Zcl___ih`ZemcklZohaybgmkh[ZdbImklvhgfg_iha\hgbl
Dhg_qghkh]eZrZ_lky[Zjf_g
;h]Zqmoh^bl
Q_j_aqZk\ha\jZsZ_lkyohaybgkh[ZdbHg\_kv\ke_aZo
k_dhgq_ghju^Z_l[_^gy]ZF_gyhiylvg_\ayebFg_g_q_fieZlblvaZd\ZjlbjmDZd`_
l_i_jv`blv"Fg_^Z`_\hl_]hiZj_gv]ey^blgZikZdhjfblvg_q_f
Ihlhfhgih\hjZqb\Z_lkyd[Zjf_gm
IhkemrZcl_g_khqlbl_f_gygZ]e_phfghkh[Zd_\u\jh^_gjZ\bl_kvIhq_fm[u\Zfg_hklZ\blv
__k_[_"Dmibl___ih`ZemcklZ;md\ZevghaZg_kdhevdhkhl_gQlhkdZ`_l_"
;Zjf_ghdZau\Z_lkyi_j_^\u[hjhfHgfh`_leb[hjZkkdZaZlvhg_agZdhfp_]hlh\hfhl^ZlvaZ
kh[Zdm^\_lukyqb^heeZjh\eb[h`_hklZ\blvwlh\k_dj_l_;hevrbgkl\h\u[bjZ_l\lhjhc\ZjbZgl
;Zjf_gkh]eZrZ_lky\ueh`blvg_kdhevdhkhl_gaZkh[ZdmHgm\_j_gqlhkfh`_liha\hgblv
^_g_`ghfmf_rdmbi_j_ijh^Zlv_fmikZaZiZjmlukyq
�_gv]bhl^Zgubohaybgkh[Zdbmoh^bl
;Zjf_gkebrdhfiha^ghmagZ_lqlh_fmhklZ\bebg_kms_kl\mxsbcghf_jl_e_nhgZZkh[ZdZaZ
dhlhjmxhgaZieZlbeljbklZ^heeZjh\dZdgbi_qZevghh[uqgZy^\hjgy`dZ[_kieZlgh\aylZy
fhr_ggbdZfbbaijbxlZ

IhjZfg_ijh^Zlvk\hx^\hjgy`dmaZdm^Z[hevrb_^_gv]bq_fhgZklhbl
GZiv_ihy\ey_lky\^_\ylvmljZGZwlhljZa[_ahojZggbdh\dZdfub^h]h\Zjb\Zebkv
Hgb^_lihdhjb^hjm^h\hevghihlbjZyjmdb
�HgaZoh^bl\dhfgZlm^eyi_j_]h\hjh\h]ey^u\Z_lkyaZf_qZ_lLh[bk`_kkbkijZrb\Z_l
Dlhmf__lh[jZsZlvkykwlhcrlmdhc"
Y\k_k^_eZxhl\_qZxy
Yih^oh`mdkl_g_bhimkdZxwdjZgijh_dlhjZIh^klhehfgZsmiu\Zxgm`gmxdghidmb\jm[Zx
dhfivxl_jLh[b\dexqZ_lijh_dlhj
K_]h^gy\k_[m^_lg_fgh]hbgZq_ij_^mij_`^Z_lGZiv_ufg_]h\hjbl_dZdb_Zdpbb
ihdmiZlvya\hgxk\h_fmq_eh\_dmdhlhjucbhkms_kl\blk^_edmLhevdhg_ih^mfZcl_[m^lhy\Zf
g_^h\_jyx
Ohjhrhkh]eZrZxkvyGhdZd`_fhy^hey"
L\hy^hey"meu[Z_lkyGZiv_:o^ZFuh[wlhfiha`_ih]h\hjbf
b^bfhgZfh_febp_g_lZ[khexlghcm\_j_gghklbihkdhevdmhg^h[Z\ey_l
G_[_kihdhckyDbiFhyj_imlZpby\k_]^Zf_gyhi_j_`Z_lY__ebrv^h]hgyx
J_imlZpby^_ckl\bl_evghhi_j_`Z_l_]hkZfh]hdZdklhguhi_j_`Zxlihohjhggmxijhp_kkbx:
kh]eZkgh_c^_eh\Zy`bagvW^\Zj^ZGZiv_bah[bem_l]jZg^bhagufbh[_sZgbyfbkhj\Zggufb
k^_edZfb\g_aZigufbhlau\Zfbh[\bg_gbcaZfbgmlm^hgZqZeZkm^_[guoijhp_kkh\Z_s__keb
^_eh\u_iZjlg_jumihjkl\h\Zeb\g_aZigufbbkq_agh\_gbyfbex^_cBgufbkeh\Zfbdh]^Z
bf__rv^_ehkGZiv_^_gv]bohq_lkyihemqblv\i_j_^
Ghk_]h^gy\b^bfhrZgkh\mgZkg_lGZiv_gZdehgy_lkygZ^klhehfblyg_lkydl_e_nhgmGZ`Z\
dghidm]jhfdhck\yabhggZ[bjZ_lghf_j
�_jjbdkemrZ_lhl\_qZxl_fm
Ijb\_la^hjh\Z_lkyGZiv_Wlhyk_]hlh\h"
�Z
Lh]^ZgZqg_fih\hjZqb\Z_lkyhgdhfg_
GZiv_aZdju\Z_l^\_jv\_^msmx\dhjb^hj
Yih^oh`mddhfivxl_jmb\\h`mdhfZg^mdhlhjmx\k_]^Zi_qZlZeIbl_j
!S\WKLDQ 
GZwdjZg_ihy\ey_lkya_e_guc]jZnbdZdpbc+335Km^yihg_fmkZdpbyfbju[ghcdhfiZgbb
l\hjblkyg_qlhkljZggh_aZkmldbp_gZ\ujhkeZkp_glh\^h^heeZjh\p_glh\GZ^l_dms_c
p_ghcIbnbyjbkm_ldjm`hdkij_^iheZ]Z_fhcp_ghc
Ohjhrhdb\Z_lGZiv_\a]eygm\gZ]jZnbd
AZl_fhg^Z_ljZkihjy`_gbyk\h_fmq_eh\_dmihl_e_nhgm
Lu^he`_gkdmiZlv\k_^hklmigu_Zdpbb+335FZdkbfZevgZyp_gZ\hk_fv^heeZjh\Kdmidm
ijh^he`Zlv^hhkh[h]hjZkihjy`_gby
�Ba^bgZfbdZ^hghkblky]hehk_jjbdZhgmlhqgy_l
Fbkl_jGZiv_gZ\Zrkq_lfu[m^_fihdmiZlvZdpbb+335FZdkbfZevgZyp_gZ\hk_fv
^heeZjh\KdmidZihijbgpbimZck[_j]ZihdZg_[m^_l^hklb]gmlp_gh\hcihlhehd\\hk_fv
^heeZjh\g_hklZgZ\eb\Z_fky^hhkh[h]hjZkihjy`_gby
k_\_jghih^l\_j`^Z_lGZiv_
ZraZijhkgZijZ\e_ggZ[bj`m
Ba^bgZfbdZjZa^Z_lkys_eqhdEZfihqdbfb]Zxlkeh\ghj_rZyih]Zkgmlvbebg_lgh\blh]_
QlhaZGZiv_jZkl_jyg
Hgklhblkibghcdhdgmbadhlhjh]hev_lkykheg_qguck\_lBaaZl_g_cgZebp_keh`ghihgylv_]h
\ujZ`_gb_
:aZl_fKlhylvGZf_kl_KlhylvFm`kdb_]hehkZ=jhfdb_hafh`gh]jhfdh]h\hjbl_ev
&#xk_;&#xi;&#xjh;&#xbk;&#xoh;&#x^b;&#xl;&#xh^;&#xgh;&#xj;&#x_f;&#x_g;&#xgh;&#x;k_ijhbkoh^blh^gh\j_f_ggh\_jvke_lZ_lki_l_ev\dhfgZlm\ju\Zxlky^\h_\q_jguo
[jhg_`be_lZok`_elhcgZ^ibkvxN;Jki_j_^bbkaZ^bHgbjZa[_]Zxlky\ijhlb\hiheh`gu_
dhgpuihf_s_gbybhimkdZxlkygZh^ghdhe_ghHgbfZrmlibklhe_lZfbp_eykvihhq_j_^ghlh\
�f_gylh\GZiv_lh\Lh[blh\`_kk
L_i_jv\dhfgZlmaZoh^yl_s_^\h_Z]_gluDjhk[bbNZjj_eWlbb^mlkihdhcghIbklhe_luhgb
\ulZsbebghbo^meZgZijZ\e_gu\\_jo
blh]_dgbfijbkh_^bgy_lky_s_h^bgZ]_glhgihklZjr_k_^hcq_eh\_d\l\b^h\hfib^`Zd_k
dh`ZgufbaZieZldZfbgZjmdZ\Zo[hevr_ihoh`bcgZijhn_kkhjZmgb\_jkbl_lZB^_lhgf_^e_ggh
p_e_mklj_fe_gghkeh\gh\k_\j_fy\eZfu\Z_lky\aZeu^eyi_j_]h\hjh\gZqbgZxsbodhfiZgbc
Jmdb\\_jodjbqblZ]_glDjhk[b
Yih^gbfZxjmdbFh_fmijbf_jmke_^mxl\k_hklZevgu_
DbiEZj]h]h\hjblk_^hcZ]_gluZj_klh\Zgu
:j_klh\Zg"m^b\eyxkvyAZqlh"
Fhr_ggbq_kl\hkbkihevah\Zgb_fwe_dljhgguokj_^kl\dhffmgbdZpbbfhr_ggbq_kl\hk
p_ggufb[mfZ]Zfb\ufh]Zl_evkl\hi_j_o\Zl^Zgguowe_dljhgghck\yabM\Zk\j_fy_klv"Lh]^Z
ijbky^vl_y\Zf\_kvkibkhdaZqblZx
Ih]h^bl_]h\hjxyWlhdZdh_lhg_\_jhylgh_g_^hjZamf_gb_
Fbkl_jEZj]hg_h[jZsZ_lgZf_gy\gbfZgbyk_^hcZ]_gl\ubf__l_ijZ\hojZgblv
fheqZgb_k_qlh\ukdZ`_l_fh`_l[ulvbkihevah\Zghbh[yaZl_evgh[m^_lbkihevah\Zghijhlb\
\Zk\km^_ubf__l_ijZ\hhl\_qZlv\ijbkmlkl\bbZ^\hdZlZ?kebm\Zkg_l\hafh`ghklbgZgylv
Z^\hdZlZ\Zf_]hgZagZqZl
hl\eyiZekydeygmyk_[y
:]_glu\[jhg_`be_lZob^mldhfg_HgbaZ\h^ylfg_jmdbaZkibgmbgZ^_\ZxlgZjmqgbdb
;hevgh`_`Zemxkvy
�Ohjhrh]h\hjblk_^hcZ]_glZ\Zcl_hl\_a_f\k_o\mqZklhd
=hkih^Zih^h`^bl_\klj_\Z_lGZiv_Yg_bf_xgbdZdh]hhlghr_gbydijhbkoh^ys_fm
Dlhwlh"ih\hjZqb\Z_lkydg_fmk_^hcZ]_gl
W^GZiv_h[tykgy_lZ]_glDjhk[b
A^jZ\kl\mcl_Z]_glDjhk[bmeu[Z_lkyGZiv_keh\ghijb\_lkl\my]hkly\k\h_fhl_e_Qlh
a^_kvijhbkoh^bl"
ZriZjlg_jmebq_g\ijhlb\haZdhgguo^_ckl\byo
IjZ\^Z"m^b\ey_lkyGZiv_GZ^h`_Zybihgylbyg_bf_eYaZgbfZxkvbg\_klbpbyfbZg_
jZkke_^h\Zgbyfb
Hg\_^vgZfg_gm`_g"kijZrb\Z_lZ]_glDjhk[bmr_nZ
:hg_klv\kibkd_"
G_l
�Zhl\_qZ_lZ]_glDjhk[b
OhjhrhFuk\Zfb_s_k\y`_fky]h\hjblGZiv_k_^hcZ]_glu\_^vgbdm^Zg_
kh[bjZ_l_kvm_a`Zlv"
?keblhevdh\EZk_]ZkMf_gylZfhl_eb
Ihgylghhl\_qZ_lZ]_gl?]h\i_qZleblvg_ijhklhYhklZgh\beky\]hklbgbp_J_ab^_gk
BgggZwlhc`_mebp_Ihoh`_mgZkk\Zfbfgh]hh[s_]h
K_^hcZ]_glih\hjZqb\Z_lkydDjhk[b
:hklZevgu_"
�Lh[bEZj]h`_kkbdZKfbl:]^_Ibl_jJmf"kijZrb\Z_lDjhk[bmf_gy
?]hg_ldZqZxy]heh\hc
EZ^ghih_oZeb]h\hjblDjhk[bihke_q_]hih\hjZqb\Z_lkydGZiv_Zflh`_ihjZb^lb
GZiv_]ey^blgZf_gykeh\ghjZa^mfu\ZykdZaZlvebfg_qlhgb[m^vIjb]jhablv"Beb
^h]h\hjblvkyhjZa]h\hj_ihlhf"Gh\blh]_hgj_rZ_lqlh[eZ]hjZamfg__\k_]h[m^_lijhfheqZlv
b^bfhm]jhaufh]mlih^h`^ZlvHgdb\Z_lb[ukljh\uoh^blbadhfgZluihdZZ]_glug_
i_j_^mfZeb
IhdZGZiv_b^_lihdhjb^hjmij_^klZ\e_gb_ijh^he`Z_lkyK_^hcZ]_gl]jhfdhijbdZau\Z_l
AZqblZcl_wlbf^\hbfboijZ\Z
�Djhk[bijbgbfZ_lkyaZqblu\ZlvijZ\ZLh[bb`_kkFukeurbfdZdgZ^jm]hfdhgp_dhjb^hjZ
hldju\Z_lky^\_jvbGZiv_moh^blbahnbkZ\i_j\u_aZ\k_\j_fygZr_]hagZdhfkl\Zlbobcb
jh[dbc
brg_\ucf_jk_^_kGZiv_m_a`Z_lkiZjdh\dbghfu_s_fbgmliylvijh^he`Z_fjZau]ju\Zlv
fZkdZjZ^gZkemqZc_kebhg\_jg_lkyaZaZ[ulufbdexqZfbbeb_kebhgijbdZaZek\hbfex^yf
ke_^blvaZgZfbba^Ze_dZYkeuoZebklhjbbijhfhr_ggbdh\kebrdhfjZghgZqZ\rboijZa^gh\Zlv
ih[_^mhgbjZ^h\ZebkvbdjbqZebohly`_jl\Z[ueZ\g_kdhevdbof_ljZob\k_keurZeZKeh`gh
ih\_jblvqlhijh^_eZ\lZdmxh]jhfgmxjZ[hlmdlhlhfh`_l\k_bkihjlblvbaaZkh[kl\_gghc
]emihklb`Z^ghklbbe_gbGhjZa\_bklhjbyfhr_ggbq_kl\Zg_mqblqlhq_eh\_q_kdZykmsghklv
dZdjZabk\h^blkydwlbflj_fdZq_kl\Zf"
�LZd\hlLh[bk`_kkkZ`Zxl\fZrbgmklhgbjh\Zggufbkl_deZfbHgbkljZrgh[e_^gu_b\hl\hl
jZkieZqmlkyF_gy\_amlgZ\lhjhcl_fghcfZrbg_Dh]^Zfuhlt_a`Z_fyaZf_qZx^\moZ]_glh\
jZkly]b\Zxsboihi_j_d\oh^Z`_elmxe_glmkgZ^ibkvxIhebpbyIjhoh^aZij_s_gb
jZkklZ\eyxsbohjZg`_\u_^hjh`gu_dheiZdbgZiZjdh\d_
Dh]^Zfu\u_a`Z_fgZijb[j_`gh_rhkk_d\hgyxsbfkheygufdZjv_jZfk_^hcZ]_glgZi_j_^g_f
kb^_gv_ih\hjZqb\Z_lkydhfg_WlhWebomDZlp
AgZ_rvZml_[y\_^v^hkboihj_klvijZ\hojZgblvfheqZgb_
WebomdZdhcijbylguckxjijbahl\_qZxy
:fg_dhgph\db[hevr_\k_]hgjZ\ylkyk_]^ZlZd[uehGbqlhg_kjZ\gblkykm^h\hevkl\b_f
\a]eygmlvgZboebpZDZd\k_ijhreh"
IhdZg_agZxijbagZxkvyWlh_s_g_kh\k_fdhg_p
G_dhg_p"m^b\ey_lkyWebom
B]ey^blgZf_gy\h`b^Zgbbih^jh[ghkl_cHgohq_lqlh[uyh[tykgbeghyg_fh]mIhdZg_fh]m
[mluedZ\h^db
DjmlZylZqdZ\hkobsZxkvy
Webomdb\Z_l
:]ZKhkdb^dhc\ayeK_ahg\uimkdguodhgqbekyblZdb_fZrbguhl^Zxlih^_r_\d_
HlebqghkjZ[hlZgho\Zex_]hyGZklhysb_nw[wwjh\pu
GmdZdkdZaZlvkhfg_\Z_lkyWebomYih^mfZelZdb_fZrbgu[hevr_ih^hc^mlq_f[_eu_
ebfmabguOhlybofh`gh[ueh\aylv\hh[s_aZ]jhrb
IjZ\bevghjZkkm^beYg_\b^_eqlh[uN;JjZat_a`ZehgZ[_euoebfmabgZo
�Zm`kh]eZrZ_lkyWebom
Hgih\hjZqb\Z_lkyh[jZlghb[_j_lkiheZq_jgucdh`Zguc^biehfZlIjhly]b\Z_l_]hfg_
hlih`ZemcklZLhevdhlum`ihhklhjh`g__Hgbg_aZkljZoh\Zgu
Ydb\Zx
�Zevr_fu_^_f\lbrbg_
HdZaZ\rbkv\KZgOhk_y[_jmghf_j\hl_e_NwcjfhglgZbfyDZceZJ_cebIeZqmgZebqgufbaZ
�ljb^gy\i_j_^Lh[bb`_kkyihijhkbeihk_eblvky\jZaguohl_eyogZijhlb\hiheh`guodhgpZo
ihemhkljh\ZKZgNjZgpbkdhYh[tykgbeqlhk\y`mkvkgbfbq_j_aljb^gym^hklh\_jb\rbkvqlh
gZrZ`_jl\Zgbq_]hg_ih^haj_\Z_l
HdZaZ\rbkv\ghf_j_y\dexqZxl_e_\bahjbb^m\\Zggmx]^_^he]hfhqmkvZihlhfijbgbfZx
l_ieuc^mrhi_j\uoyjZ^hklZlvky\h^bghq_kl\_[_aLh[bYfh]moh^blv\lmZe_ldh]^Zfg_
\a^mfZ_lkyyfh]mg_[hylvkyqlhaZc^y\\Zggmxh[gZjm`mk\h_ihehl_gp_fhdjufgZihem
Ghihlhfj_rb\kimklblvky\j_klhjZgqlh[u\uiblvib\Zbkt_klv]Zf[mj]_jy\^jm]ihgbfZx
[ueh[ug_iehoh_keb[uLh[bk_cqZkhdZaZekyjy^hfY[uihjZ^h\Zeky_]hpbgbqghfmxfhjm
ihkihjbe[ukkughfih^b\beky[u_]hg_m]hfhgghfmeb[b^hIhke_^gb_^\Zf_kypZhgd
kqZklvxbebdg_kqZklvx[uefhbf\_jgufkimlgbdhffhbfijbyl_e_fFugbdh]^Z_s_g_
[uebklhev[ebadbfbex^vfbIhfh_fmaZ[Z\ghZ\dZdhflhf_lZnbabq_kdhfkfuke_^Z`_
]em[hdhbagZqbfhfg_ijbrehkvkh\_jrblvij_klmie_gb_qlh[uk[ebablvkykkughfb
g_kfhljygZ`_eZgb_g_ih\lhjylvhrb[hdk\h_]hhlpZydZdh[_avygdZ^_eZxwlhl_i_jvkimkly
^\Z^pZlve_lihke__]hkf_jlb^Z`_k_cqZkyg_fh]m\uj\Zlvkyba_]hlbkdh\
Ihl_e_\bahjmi_j_^Zxl[bj`_\mxklZlbklbdmZ^bdlhjKbwg[bkbqblZ_lDgh\hklyfb]jh\hc
bg^mkljbbK_]h^gydhgkhjpbmf?\jh[_laZy\beqlhg_[m^_l[he__[hjhlvkyaZijZ\h
ijbh[j_l_gbyhl_eyLjhdZ^_jh\EZk_]Zk_HldZa?\jh[_lhlmqZklby\lhj]Zoiha\heblW^m
GZiv_ijbh[j_klbLjhdZ^_jhbgZ_]hf_kl_ihkljhblvkZfuc[hevrhchl_ev\Kh_^bg_gguo
RlZlZo
AgZ_l_hq_f_s_y^mfZxkb^y\h^bghq_kl\_\imklhfj_klhjZg_ihly]b\Zyib\hbaZ_^Zy_]h
[mj]_jhf"Y^mfZxqlhm^ZqgZyZn_jZkjh^gbm`bgmB\lhfb\^jm]hfbf__lkykfuke_keb_klvk
d_f_]hjZa^_eblvQlhijhdm_keb\k_jZ\ghkb^brv\hl_e_h^bgh^bg_r_g_dbl_[_^Z`_
ih]h\hjblvg_kd_f"
_jgm\rbkv\ghf_jydeZ^mq_jguc^biehfZlWebomDZlpZgZdjh\ZlvDjZkghdhjbqg_\h_h^_yeh
krblhbalheklhcldZgb`_kldhcdZdaZkhorbcnjZgpmakdbc[Z]_lgZg_fhklZeZkv\ukmr_ggZy
ki_jfZkhl_g]hkl_cP\_lugZh^_ye_ijba\Zgukdjulvke_^u[hlbghdbdhe_kbdh\hl^hjh`guo
Yhldju\Zx^biehfZlb^hklZxbag_]hljb[mfZ`guoiZd_lZIZd_lufylu_lm]haZ\_jgmlu_dZd\
ki_rd_kh[jZggu_hklZldbh[_^ZYhklhjh`ghjZa\hjZqb\Zxh^bgbaiZd_lh\b\ukuiZx_]h
kh^_j`bfh_gZh^_yeh=ey`mgZZddmjZlgmx]hjdmg_[hevrbo[jbeebZglh\\h^bg^\ZdZjZlZ
dZ`^ucHgbihoh`bgZfZe_gvdbci_kqZgucaZfhd;jbeebZgluk\_jdZxl^Z`_\kdm^ghfk\_l_
]hklbgbqghceZfihqdbdZ`^hfiZd_l_bogZiylvfbeebhgh\^heeZjh\
YkdeZ^u\Zx[jbeebZgluh[jZlgh\iZd_l;_jmihh^ghfmaZ`Z\f_`^m[hevrbfiZevp_fb
mdZaZl_evgufYk\hjZqb\ZxiZd_lbdeZ^mh[jZlgh\^biehfZlAZl_fhldju\Zx\lhjhciZd_lb
\ukuiZxkh^_j`bfh_gZh^_yeh?s_h^bgi_khqgucaZfhdklhbfhklvx\iylvfbeebhgh\^heeZjh\
AZdhgqb\kh\lhjufiZd_lhfijh\_jyxlj_lbc
;jbeebZgluwlh\ZexlZ^eylZdbodZdyHgbfZe_gvdb_p_ggu_bg_\u^Zxlh[eZ^Zl_eyGmb
dhg_qghhgbdjZkb\u=eZ\gh_g_ijb\yau\ZlvkydgbfKdhjhmf_gybog_[m^_lyhl^Zfbo:g^j_
Kmkl_\bqm
AZ\ljZyhl^Zfwlb[jbeebZgluIjhn_kkhjmqlh[ujZkkqblZlvkyk^he]hf
G_dZ`^uc^_gvdjZ^_rv^_gv]bmq_eh\_dZZihlhf\uieZqb\Z_rv_fmk\hc^he]_]h`_^_gv]Zfb
Kh]eZkbl_kvbaysgucoh^Wlbfyfh]mkijZ\_^eb\h]hj^blvky
ihg_^_evgbddh]^ZyaZdhgqm\k_^_eZkKmkl_\bq_fgZkljh_gb_mg_]h[m^_liZ^Zlvg_kfhljygZ
ihemq_ggu_hlf_gy^_gv]bGZkljh_gb_[m^_lmom^rZlvkyihf_j_lh]hdZd[m^_liZ^Zlvp_gZZdpbc
+335ihg_^_evgbdmljhfa\_a^gucqZkdhfiZgbbaZdhgqblkybgbh^bgjZamfgucbg\_klhjg_
klZg_lihdmiZlvboZdpbb\k_\_jg_lkygZdjm]bk\hyp_gZZdpbc=ZebnZdkijhl_bgj_adh
miZ^_l^hi_j\hgZqZevghcp_gu]^_gb[m^vp_glh\^hlj_oaZZdpbxL_\hk_fvfbeebhgh\Zdpbc
dhlhju_Kmkl_\bqdmibe\gZ^_`^_ihlhfi_j_ijh^ZlvboGZiv_ih^_kylv^heeZjh\hdZ`mlky
gbq_fdZdlZihjh^bklZykh[ZdZhdZaZeZkv[_ajh^ghc^\hjgy`dhc

^_kylv\_q_jZy[_jmgZijhdZl\ZwjhihjlmKZgOhk_fZrbgmb_^mgZk_\_j\m^kZc^gZ\klj_qm
khk\hbfkhh[sgbdhf
:n_jZkjh^gb[jZdmk_\_jyl\jhfZglbq_kdb_kdZadbijhij_djZkgmxiheh\bgdmdhlhjZy[m^_l
l_[y^hihegylvdhlhjZyk^_eZ_ll_[yp_evghcebqghklvxbdhlhjmxfh`ghgZclbgZ^hlhevdh
bkdZlvGhj_ZevghklvhdZau\Z_lkydm^Z[ZgZevg__H[uqghkoh^brvkygZ\j_fykl_fdlhjy^hf
LZdb\fh_cZn_j_HlqZygb_b`Z^ghklvaZklZ\eyxl\u[bjZlvkljZgguodhfiZgvhgh\
Ih^t_oZ\d_]hhkh[gydmyhklZgZ\eb\Zxkvm[m^dbhojZggbdZLZflhl`_q_eh\_dqlhb\ijhreuc
jZaBf_gghhg\_ef_gy\ih^\Zeihke_q_]hgZqZeZkvfhyg_ijhklZybklhjbyh[s_gbykh
klhfZlheh]hf
Yijb_oZed]hkih^bgmGZiv_]h\hjxy
HojZggbddb\Z_l
?a`Zcl_ihwlhc^hjh]_d^hfmlZfijbiZjdmcl_kv
Hgih^oh^bld\hjhlZfbhldju\Z_lbo
EmgZihqlbihegZy^Z`_^hjh]m\b^ghYf_^e_ggh_^mih]jZ\bxDZ`^u_^_kylvf_ljh\ih[hdZf
\klj_qZxlkynhgZjbdbGZ\_jrbg_ohefZy\b`m[_euc^hf\bkiZgkdhfklbe_kq_j_ibqghc
djur_cKgbam_]hhk\_sZxlijh`_dlhjuYhklZgZ\eb\ZxfZrbgm\iylgZ^pZlbf_ljZohl]Ze_j_b
F_gy\klj_qZ_lhojZggbd\dhklxf_Ebphmg_]hagZdhfh_Bf_gghhg\u[befg_i_j_^gb_am[u
IjbghjfZevghfhk\_s_gbbaZf_lghqlhhgbg_fgh]hjZagh]hp\_lZh[tykgyxyIhlhf\k_
`_^h[Z\eyxKlhfZlheh]ihiZekybaLZbeZg^Z
HojZggbddb\Z_lbf_jadhmeu[Z_lkykeh\ghyhlimklbedZdmxlh]jyagmxrmldm
G_\Z`ghk^Zxkvy
Hg\_^_lf_gyihfhs_ghc^hjh`d_fbfhie_l_ghcf_[_ebb]hjrdh\k[m]_g\beeb_cFuaZoh^bf\
]hklbgmxLZfy\b`mGZiv_kdehgb\r_]hkygZ^[bevyj^gufklhehfGZg_f\h^heZadZb[jxdbY
\i_j\u_\b`m_]h[_adhklxfZ
HojZggbd\uoh^blbadhfgZlug_kdZaZ\gbkeh\ZGZiv_g_]ey^blgZf_gyHghl\h^bldbcgZaZ^b
[v_lihrZjm;blhdg_\jZsZykvihiZ^Z_lihq_l\_jd_blZe_lbl\m]eh\mxemamh^ghfwlhf
^\b`_gbbdbklb\_kvW^GZiv_;v_lhgkbevgh`_kldhijyfhGbdZdboZddmjZlguom^Zjh\gZdZlhf
GbdZdboe_]dbodZkZgbc
Hgijbf_jb\Z_lkydke_^mxs_fmm^Zjmiyl_jdZ\p_gljZevgmxemamG_ih^gbfZygZf_gy]eZa
GZiv_]h\hjbl
G_iehohkjZ[hlZgh
�Zkh]eZrZxkvy
GZiv_[v_lihrZjmIyl_jdZkhk\bklhf\e_lZ_l\p_gljZevgmxemam
GZdhg_pGZiv_hlju\Z_lkyhl[bevyj^ZHgijbkehgy_ldbcdklhem
DZdhclhlug_\_k_euc^eyq_eh\_dZlhevdhqlhklZ\r_]hh[eZ^Zl_e_f^\Z^pZlbfbeebhgh\
^heeZjh\
Yih`bfZxie_qZfbYohqmh[tykgblvqlhih[_^Z^hklZeZkvfg_^hjh]hcp_ghcFhbkZfu_
g_ijbylgu_hiZk_gbyih^l\_j^bebkvGhaZq_f_fmjZkkdZau\Zlv"GZiv_g_lhlq_eh\_ddhlhjh]h
fh`ghm^b\blvij_^Zl_evkl\hfKij_^Zl_eyfbhgkijZ\ey_lkyH^gbf^\b`_gb_fKbevguf
`_kldbfijyfuf
DZdl\hbam[u"bgl_j_km_lkyhg
GmlZd
Hg\]ey^u\Z_lky\fhbam[uYmeu[ZxkvdZdr_klbdeZkkgbddhlhjh]hnhlh]jZnbjmxl
Luihoh`gZfhx[Z[mrdmihdhcgbpmP\_ljZaguc
WlhybkijZ\ex
�Luijhklbba\bgy_lkyGZiv_`_dbg_fgh]hm\e_dky
IjyfhdZd\j_klebg]_
Qlhijhklb"
G_lgbq_]hhl\_qZxy
�Y\kihfbgZxdZdfukLh[bkb^_ebgZ^b\Zg_bkfhlj_ebih_^bghdmr_]m[ZQ_jgh]hRZjZb
NjwgdbDmeZdZAZ[Z\gh[ueh
�Z\Zc\uiv_fij_^eZ]Z_lGZiv_Hgih^oh^bldmdjZr_gghfmfhaZbdhc[ZjmbgZeb\Z_l^\Z
klZdZgZ\bkdbH^bghgijhly]b\Z_lfg_Wlh\bkdbAZih[_^mih^gbfZ_lhgklZdZg
AZih[_^mih\lhjyxyb\uib\Zx
:oohjhrbc\bkdbklZ\blhgk\hcklZdZgHklZg_rvkygZm`bg"
Dhg_qgh
Hg\_^_lf_gy\klheh\mxKlhegZdjulgZ^\hboFuih^oh^bfdklmevyf
�Zybg_khfg_\Zekyjy^ebKmkl_\bqkfh`_ll_i_jvly]Zlvkyklh[hc?fmk_cqZkb[_alh]h
aZ[hlo\ZlZ_l?]hiZjlg_jujZahaebebkvhgbohlylagZlvqlhkemqbehkvDZdhgkhj\Zek^_edmDm^Z
^_ebo^_gv]b
Kwlbfbjmkkdbfb\k_]^Zg_ijhklhIh\_jvfg_M`ylhagZx
FuijbkZ`b\Z_fkyYaZf_qZxqlhlj_lv_f_klhaZklhehfimklm_llZf^Z`_g_llZj_ehd
GZ^hiheZ]Zlvl\hy`_gZdgZfg_ijbkh_^bgblky"
GZiv_m]jxfhfhlZ_l]heh\hc
;hxkvqlhg_lKg_cijbdexqbeZkvg_[hevrZyg_ijbylghklv
Ihgylgh
GZkq_lg__lulh`_hdZaZekyijZ\]h\hjblGZiv_
lZdbokemqZyoy[uij_^ihq_ehrb[Zlvky
W^ih`bfZ_lie_qZfb
Y\k_]^Z__ih^haj_\ZeGhqlhih^_eZlv"HgZ[ueZhq_gvohjhrZihkl_eb[ueZijhklh
�\_ebdhe_igZHgaZfhedZ_lZlubkZfagZ_rv
Y\kihfbgZxlmghqv\H[eZdZoq_jgu_ihemdjm]bgZihlhed_dZabghkihfbgZxghf_jEhj_g
GZiv_gZljb^pZlvlj_lv_fwlZ`_lZlZfb__gh]bh[\b\Zxsb_fhxlZebx__gZdjZr_ggu_gh]lbgZ
gh]Zo
�Zlum`ijhklb]h\hjxyIh`Zemcyg_fgh]hm\e_dky
GZiv_meu[Z_lky
@_gZGZiv_bklZeZi_j\hcaZp_idhcKljZgghqlhhgZkemqZcgh\klj_lbeZf_gy\[Zj_h^gZ`^u
\_q_jhf\ug_gZoh^bl_"Qlhij_^eh`beZklhlukyqqlh[uyh[qbklbe__fm`ZQlhmg__gZ]hlh\_
[ueZbklhjbyijhlhdZdfm`__[v_lbdZdhgZ[hblkyaZk\hx`bagv
:aZl_fkimklyg_kdhevdh^g_cy\^jm]magZxqlhfhckugaZ^he`Zejmkkdhfm[Zg^blmB\hlhg
kqZkleb\uckemqZcfh_fmkugmhlqZygghgm`gu^_gv]bZEhj_gGZiv_kh\k_fg_^Z\ghbo
ij_^eZ]ZeZYkgh_^_ehwlhkm^v[Z
Ih^h[gu_kh\iZ^_gby\hafh`ghbg_\uah\mlih^haj_gbymh[uqguoex^_c
GhlZdb_dZdyrdmjhcqmxlKh\iZ^_gb_wlhagZd;h`bcddhlhjhfmgZ^hhlghkblvkyk
^he`gufm\Z`_gb_f
Dh]^Zy\uykgbeqlhaZkibghcEhj_gGZiv_klhblKmkl_\bq"Qlhbf_gghIjhn_kkhjohl_eh[h[jZlv
GZiv_qlh[uaZihemqblvLjhdZ^_jhZfh`_lb_s_qlhgb[m^vbabfi_jbbGZiv_"Y[ukdZaZe\
lhlkZfucfhf_gldh]^ZIjhn_kkhj\imklbef_gy\k\hchkh[gyd\IZkbnbdOZclkHg[ue
kebrdhf\_`eb\kebrdhfaZbgl_j_kh\Zg\fhboieZgZoLZdb_dZdyijb\udebqlhdgZf
hlghkylkyihk\bgkdbIhijh[mcl_h[jZsZlvkykgZfbbgZq_bfukjZamihqm_fg_eZ^gh_
Dh]^ZKmkl_\bqmagZedZdbf_gghykh[bjZxkvh[hdjZklvGZiv__]hhke_ibeZ`Z^ghklvbhgj_rbe
lh`_ihmqZkl\h\Zlv?fm[uehfZeh\b^_lvdZdlhg_l_]hijhlb\gbdIjhn_kkhjaZohl_egZwlhf
ih^aZjZ[hlZlvDZdybij_^iheZ]Ze
GZ^_gv]bfZnbbhggZqZekdmiZlvZdpbbIhkdhevdmy[ue_^bgkl\_gguf\eZ^_evp_fdhfiZgbb
^_gv]brebfg_HgieZlbe\kj_^g_fr_klv^heeZjh\aZZdpbbdhlhju_dZdhg^mfZeih^gbfmlky\
p_g_^h^_kylb^heeZjh\M^Zqgh_\eh`_gb_ghlhevdh_keb[uwlh[uehijZ\^hc
kdhj_hgkkh`Ze_gb_fihcf_lqlhieZlber_klv^heeZjh\aZZdpbbdhlhju_gbq_]hg_klhylY
DZlpmaZ[jbeebZglu
;jbeebZgluwlhhl\e_dZxsbcfZg_\jKmkl_\bqh^he`befg_r_klvfbeebhgh\y_fm\_jgm
iylgZ^pZlvDh]^ZfukIjhn_kkhjhfjZahc^_fkyhg[m^_lkqblZlvgZrmk^_edmkZfhcm^ZqghcaZ
\kxk\hx`bagvHg^Z`_g_magZ_lqlhy_]hh[hdjZe
H[wlhffub^h]h\hjbebkvkGZiv_fgh]hg_^_evgZaZ^
M\ZkgZ\_jgh__s_h^bg\hijhkhklZeky
Dh]^ZKmkl_\bqaZ^mfZek\hxZn_jm"GZiv_ihagZdhfbekykEhj_g\ihke_^kl\bbklZ\r_c_]h
`_ghcq_luj_]h^ZgZaZ^gZihdZa_fh^JZ[hlZeZebhgZm`_lh]^ZgZKmkl_\bqZ"AgZeebm`_lh]^Z
Ijhn_kkhjqlhW^GZiv_klZg_l_]hfbr_gvx"
;ulvfh`_lgbq_]hobljhmfgh]h\wlhfbg_l?keb\ubajmkkdhcfZnbb_keb\uohlbl_hk_klv\
EZk_]Zk_qlh[uhlfu\Zlv^_gv]bbh^gh\j_f_gghkwlbfaZjZ[Zlu\Zlvfbeebhgulh\uaZjZg__
ijbdbg_l_dlh[m^_l\Zff_rZlvumagZ_l_qlhW^GZiv_dhjhevEZk_]ZkZQlh[uklZlv
h[eZ^Zl_e_fdhjhgugZ^hkgZqZeZkgylv__k]heh\uGZiv_Bijh^mfu\ZlvieZg\ugZqbgZ_l_
aZ^he]h^eygZqZeZ\jmqZyGZiv_gh\mxdhjhe_\mdjZkb\mxxgmx^_\mrdmdhlhjZyihlhf
^he`gZ[m^_l_]hij_^Zlv
_jgm\rbkv\hl_evyijhkemrb\Zxkhh[s_gbygZ^hfZrg_fZ\lhhl\_lqbd_Y_s_dZdh_lh\j_fy
g_[m^mihdZau\Zlvky\d\Zjlbj_:fh`_l\hh[s_gbdh]^Zlm^Zg_\_jgmkv
�I_j\h_khh[s_gb_hklZ\beZK_ebyYijhklhlZda\hgxkeurmy]hehk[u\r_c`_guZ\gh
hl\Zkgbq_]hg_keurghIha\hgbl_ohlvdlhgb[m^vIha\hgbl_ohlvdlhgb[m^vWlh
hnbpbZevgh_ijbagZgb_hgZa\hgbl\d\ZjlbjmDbiZbLh[bHlpZbkugZ:qlhg_iehohckx`_l
^eyxfhjbklbq_kdh]hl_e_k_jbZeZFheh^hklvgbdh]^Zhkh[hg_m`b\Z_lkykjh^bl_eyfb\_kv^_gv
ijhiZ^ZxsbfbgZjZ[hl_Gh\ulhevdhij_^klZ\vl_mf_gyi_j_^]eZaZfbklhbljvyguc
jZ[hlgbdklm^bbij_^eZ]Zxsbcb^_xk_jbZeZk\hbf[hkkZf=eZ\guc]_jhcg_fheh^hc
fm`qbgZZn_jbklb^bl_";e_klys_
lhjh_khh[s_gb_hl\gmdZfbkl_jZ=jbevhHg_s_g_mki_e^h]h\hjblvIjb\_lDbighym`_
agZxqlhlhg_lZdY[ul_[_ebqghkdZaZelboh]h\hjblhgGhlmllZdh_^_eh?keblu
�\^jm]g_\dmjk__^mrdZ\q_jZ\_q_jhfmf_jIhohjhgu\km[[hlm\qZk^gygZdeZ^[bs_K_gl
�FwjbmfZxhg[ue[ujZ^_keb[uluijbr_e
Y\_rZxljm[dm\kihfbgZylhl\_q_jdh]^Zg_kdhevdhg_^_evgZaZ^yibedhdl_cev\d\Zjlbj_
fbkl_jZ=jbevhHg[ueohjhrbfq_eh\_dhfIjh`be^he]mx`bagv:ih^dhg_phklZekyh^bgHg
\k_oh[kdZdZeijh`be^hevr_\k_ogh\wlhfkhj_\gh\ZgbbdZdlukhiha^Zgb_fihgbfZ_rv
ih[_^ZwlhihjZ`_gb_Lui_j_`bek\hbo^jma_ck\hx`_gmb^Z`_k\hx^hqvL_[y\k_
ihdbgmebluhdjm`_gex^vfbdhlhju_bsmllhevdh\u]h^m^eydhlhjuolu^hkZ^gZyf_ehqv
hl^_eyxsZybohlgZke_^kl\ZYih^haj_\Zxk_cqZkhgrZjdZ_lihg_[_kZf\k\h_foZeZl_bfZcd_k
[hdZehfdhdl_cey\jmd_Bgl_j_kgh`^_lebf_gymqZklvfbkl_jZ=jbevh"Mfjmeby\h^bghq_kl\_
ihdbgmluc\k_fbihkdhevdmhgbg_fh]eb\_jblvfg_Zyg_fh]\_jblvbf"GZ^_xkv]^_[ugb[ue
fbkl_j=jbevhhgijbiZk^eyf_gy\lhjhc[hdZekdhdl_ce_f

km[[hlmyg_kfhljygbgZqlh_^m\IZeh:evlhgZihohjhguklZjbdZhc^y\p_jdh\vy^mfZx
qlhhrb[kyWlhg_fh]ml[ulvihohjhgua^_kvgbdh]hg_l
fheh^uoebpkj_^bdhlhjuoyjZkihagZx:jZ[qbdZk`_ghckhk_^dZkim^_e_fbh^gh]eZauc
fm`qbgZ`b\msbcq_j_ag_kdhevdh^hfh\hlgZk
KjZam\b^ghqlhk\ys_ggbdg_agZefbkl_jZ=jbevhhafh`gh^Z`_gbdh]^Zg_\klj_qZekykgbf
Ihwlhfmhgijb[_]Z_ldihfhsbkZfuoh[sbokeh\jZkkdZau\Z_ldZdfgh]hjZ^hklbbex[\b
ijbghkbeihdhcgucex^yfkdhlhjufbklZedb\ZekygZijhly`_gbbk\h_c^he]hc`bagbghl_i_jv
=hkih^vaZ[jZe_]hdk_[_
Ihke_ihohjhgymoh`mg_h[fhe\b\rbkvgbkd_fgbkeh\hfFg_gZ^h\_jgmlvkyh[jZlgh\KZg
Ohk_^hlh]hdZdf_gydlhgb[m^vm\b^bl\IZeh:evlhHklZekyh^bg^_gv^hlh]hdZdyky^m\
kZfhe_lbme_qmbaDZebnhjgbbAZ\ljZ\wlh`_\j_fyym`_[m^m\\ha^mo_Y_s_g_hij_^_ebeky
dm^Zihe_qmghwlhy\gh[m^_ll_ieZykljZgZqvywdhghfbdZkljhblky\hkgh\ghfgZijh^Z`_jhfZ
Y\uoh`mbap_jd\bbi_j_oh`mgZ^jm]mxklhjhgmmebpuJhxkv\dZjfZg_\ihbkdZodexq_c
GZ`bfZxgZdghidmkb]gZebaZpbbFhcnhj^wkdhjljZ^hklghibsbl
Ijhly]b\Zyjmdmd^\_jbyqmxg_eZ^gh_IhgZqZemyg_ihgbfZxqlhbf_gghg_lZd:ihlhf
^h]Z^u\ZxkvfZrbgkh\k_fg_lK_cqZkkm[[hlZihe^_gvy\p_glj_IZeh:evlh\h^ghfd\ZjlZe_
hldjmig_cr_]hkmi_jfZjd_lZMebpZ^he`gZ[ulvaZiheg_gZyiibgZ\hev\hbxgufb
ijh]jZffbklZfbgZgvx[bleZodhlhju__^mlaZlZjb\Zlvkyi_jmZgkdbfribgZlhfbwdheh]bq_kdb
qbkluffykhfpuieylGhgZmebp_imklhblboh^\mod\ZjlZeZohlkx^ZyaZf_qZx`_elu_
ihebp_ckdb_aZ]jZ`^_gbybq_eh\_dZ\mgbnhjf_jZa\hjZqb\Zxs_]h\k_fZrbguYh[hjZqb\Zxkv
FZrbgZklhgbjh\Zggufbkl_deZfbf_^e_ggh_^_ldhfg_ohlya^_kvh^ghklhjhgg__^\b`_gb_\
^jm]mxklhjhgm
Yh[^mfu\Zxdm^Z[_`ZlvGhiha^ghYkeurm`_gkdbc]hehkmk_[yaZkibghc
Fbkl_jDbiEZj]hKlhylvN;JJmdbaZ]heh\m
G_h[hjZqb\Zykvyih^gbfZxjmdbYaZf_qZxdZdgZijhlb\hiheh`ghcklhjhg_mebpubap_jd\b
\uoh^ylex^bKj_^bgbo:jZ[qbdk`_ghcHgkex[hiulkl\hf]ey^blgZf_gyiulZykvihgylvqlh
a^_kvijhbkoh^blAZl_f\]heh\_mg_]hqlhlhs_edZ_lyijZdlbq_kdb\b`mdZdex[hiulkl\h
kf_gy_lkyhl\jZs_gb_fhgg_\_jblk\hbf]eZaZfdZd\hafh`ghqlh[uf_gyZj_klh\ZebgZ
ihohjhgZo"
�jm`bs_ykZfih\_jblvg_fh]mohqmykdZaZlv_fmGhg_mki_\Zx:]_gluN;Jk\h^yljmdb
mf_gyaZkibghcbkly]b\ZxlboieZklbdh\hce_glhcF_gyk]b[ZxldZdq_jlbdZ\lZ[Zd_jd_b
aZibob\Zxl\ih^t_oZ\rmxfZrbgm
F_gykhijh\h`^Zxl^\h_fm`qbgkdZf_ggufbebpZfbHgbhklZ\eyxl[_a\gbfZgby\k_fhb
ihiuldbaZ]h\hjblvkgbfbFu_^_fgZx]ihrhkk_1bq_j_aiheqZkZhdZau\Z_fky\KZgOhk_
]^_aZ_a`Z_f\ih^a_fguc]ZjZ`hnbkghc\ukhldbgZ;_kdhf[kljblGZ]jmah\hfebnl_y
ih^gbfZxkvgZq_lujgZ^pZlucwlZ`\khijh\h`^_gbb^\mofjZfhjguoba\Zygbc\dhklxfZo
JZa^Z_lkya\hghq_db^\_jbhldju\ZxlkyF_gy\_^mlihdhjb^hjmd^\_jb[_alZ[ebqdbH^bgba
fhbokhijh\h`^Zxsboklmqbl\^\_jvHgZhldju\Z_lky
Fuijhoh^bffbfhjy^Zklheh\AZg_dhlhjufbkb^ylk_jv_agu_ex^baZ^jm]bfbgbdh]hg_l
dhgp_dhgph\yhdZau\Zxkv\dhfgZl_[_ahdhgkhklhehfbq_lujvfyklmevyfbH^bgbaj_[yl
^hklZ_li_jhqbggucgh`bkj_aZ_lieZklbdh\u_gZjmqgbdb
IjbkZ`b\Zcl_kvfbkl_jEZj]h]h\hjblhg
Ih`ZemcklZijbky^vl_lhebijhkbllhebm]jh`Z_lhg
YkZ`mkvgZklme:]_gldb\Z_l
Fu[m^_fjy^hf
Hgbmoh^yl
GZg_kdhevdhfbgmlyhklZxkvh^bgGZ\_jgh_qlh[uohjhr_gvdhihg_j\gbqZebj_rbe\k_
jZkkdZaZlvGZdhg_p^\_jvhldju\Z_lkyb\dhfgZlmaZoh^yl^\Z^jm]boZ]_glZi_j_^bb^_l
`_gsbgZe_lkhjhdZiylb\[jxqghfdhklxf_Mg__dhjhldb_k\_leu_\hehkuHq_gvihoh`ZgZ
fZfZrmlhevdhqlh\ukdhqb\rmxbak\h_]hnmj]hgqbdZ\dhlhjhfhgZ\habl^_l_c@_gsbgZ
aZoh^blklZdhcmeu[dhckeh\ghk_cqZkij_^eh`blfg_[ml_j[jh^khj_oh\uffZkehfbnjmdlh\h_
`_e_
Fbkl_jEZj]hyZ]_glMhjj_gij_^klZ\ey_lkyhgZ
YaZf_qZxqlh^Z`_dh]^ZhgZg_meu[Z_lkyfhjsbgdbgZ^he]hhklZxlky\m]hedZojlZ
�jm]hcZ]_glhdZau\Z_lkyom^hsZ\uffm`qbghclh]h`_\hajZklZMg_]hhq_gvdhjhldb_l_fgu_
\hehkulm]hgZlygmlZydh`Zbk\_leh]hem[u_]eZaZHgkfZob\Z_lgZdZdhclh^bdh\bgguckd_e_l
�Ij_^klZ\b\rbkvZ]_glhfw\bkhffm`qbgZkijZrb\Z_l
Fbkl_jEZj]h\uihgbfZ_l_ihq_fmlmlhdZaZebkv"
Iha\hevl_fg_ki_j\Zm\Zkdh_qlhkijhkblvg_h[jZsZxy\gbfZgbygZ\hijhku
gZklhysb_Z]_gluN;J"

&#xZd;&#xhf;&#xk;&#xfu;&#xke;&#x_";&#x;&#xam;þ&#xy_;&#xlk;&#xy;&#xZ];&#x_g;&#xl;�dZdhfkfuke_"bamfey_lkyZ]_glw\bk
Gmfh`_lwlhhq_j_^ghch[fZg"Kbj_gZ"
Kbj_gZ"gbq_]hg_ihgbfZ_lZ]_glMhjj_g
�w\bkfhlZ_l]heh\hc
Iha\hevl_\ZkaZ\_jblvfbkl_jEZj]ha^_kv\k_ihgZklhys_fm
�Zghhldm^Zfg_agZlv"
�:]_glw\bke_a_l\dZjfZg
hlfhy\babldZijhly]b\Z_lhgfg_k\hxdZjlhqdm
Y\gbfZl_evghjZa]ey^u\Zx__
:o\babldZIhq_fm`\ukjZamg_kdZaZeb"Y^hklZxbak\h_]hdZjfZgZ\babldmZ]_glZ
Djhk[bbhl^Zx_fmb^bl_"FhykbfiZlbqg__
�w\bk[jhkZ_l\a]ey^gZ\babldm
DlhlZdhcZ]_glDjhk[b"
Q_jghdh`bciZj_gvIh[jblgZ]hehIjboh^behkvkgbfjZ[hlZlv"
�w\bkaZ^mfu\Z_lkyKimkly\hk_fvk_dmg^hgihgbfZ_lqlhymoh`mhlbagZqZevghcl_fu
jZa]h\hjZ
�Ih`ZemcklZfbkl_jEZj]hZ\Zcl_\k_kgZqZeZuagZ_l_dZd\hh[s_lmlhdZaZebkv"
Gmijhly]b\ZxyDh]^Zfm`qbgZb`_gsbgZkbevghex[yl^jm]^jm]ZdZdfhbfZfZb
iZiZfm`qbgZaZkh\u\Z_lk\hcqe_g
�Fbkl_jEZj]hi_j_[b\Z_lf_gyw\bkMf_gyg_lZdfgh]h\j_f_gbFg_gm`gZ\ZrZ
ihfhsv
i_j\u_aZ\_kv^_gvykeurmnjZamgZklhys_]hZ]_glZN;JGbdZdbom]jhajZkkdZah\h]jhays_c
�EZ^ghijhklbl_Z\Zcl_kkZfh]hgZqZeZ
&#xj_;&#xf_;&#xgb;&#xm;&#x_g;&#xy;&#xg_;&#xfg;&#xh];&#xh;&#x;&#xh;&#x[t;&#xyk;&#xgy;&#x_l;&#xZ;&#x]_;&#xgl;�j_f_gbmf_gyg_fgh]hh[tykgy_lZ]_glw\bkYkjZami_j_c^mdkmlbug_ih^Zj_klhf
G_kh\k_fih^Zj_klhfGhwlhihdZDdhgpmgZr_]hjZa]h\hjZy\iheg_fh]mi_j_^mfZlv
Ihgylgh
�IhgZqZemfug_fh]ebihgylvqlh\uaZ^mfZeb]h\hjblw\bkFudmqm\j_f_gb
ihljZlbebgZwlhlq_jlh\kZclk\blZfbgZfbDZdhglZfgZau\Zeky"0U9LWDPLQFRP"FuaZdZaZeb
[_lZdZjhlbgZgZlukyqm^heeZjh\ij_`^_q_fihgyebqlh[bag_kkh\_jr_gghaZdhggucDklZlb
kbfiZlbqguckZcl
KiZkb[h
Fhy`_gZaZgbfZ_lky\_[^baZcghfGZ^h[m^_l\ZkihagZdhfblv
Ohjhrhkh]eZrZxkvyihoehiu\ZyihdZjfZgmZrZ\babldZmf_gy_klv
h[s_f\j_f_gbfuihljZlbebfgh]hGh\blh]_\uykgbebqlh\uh[hdjZebjmkkdmxfZnbx
�w\bkbkiulmxs_]ey^blgZf_gyYfheqm
Yg_agZx\lhqghklbdZd\Zfwlhm^Zehkvijh^he`Z_lhgaZq_f\uwlhk^_eZebbkdhevdh
\ayebIh`Zemcbg_ohqmagZlv?kebq_klghemqr_c`_jl\ubijb^mfZlv[uehg_evay
�w\bk`^_lhlf_gydZdh]hlhhl\_lZGhygbih^l\_j`^Zxgbhijh\_j]Zx_]hkeh\Zhafh`ghwlh
eh\mrdZYfheqZ]ey`mgZg_]h
Dkh`Ze_gbxijh^he`Z_lhgwlh\uebehkv\k_jv_agmxijh[e_fm^eyf_gybfh_c
gZiZjgbpuZ_s_^ey^_kyldZfhboex^_cFujZ[hlZebihKmkl_\bqm^_\ylvf_kyp_\Fu
kdjmime_aghkh[bjZebfZl_jbZeijhlb\g_]hGZjdhlbdbijhklblmpby\ufh]Zl_evkl\ZblZd^Ze__
Q_j_ag_^_exfukh[bjZebkvgZdjulv\kx[Zg^mKmkl_\bqZ
Bqlh\Zff_rZ_l"
&#xu;&#xgZ;&#xf_;&#xrZ;&#x_l;&#x_;&#x;&#xh;&#x[t;&#xyk;&#xgy;&#x_l;�ugZff_rZ_l_h[tykgy_lw\bkQlh[u\ugbgZl\hjbebwlhg_^Z_lgZfihcfZlv
Kmkl_\bqZ
Gbq_]hg_ihgbfZx
GZ_]hkq_l_^_g_]g_lHgbkq_ahafh`ghm^Zjbeky\[_]Zhafh`ghm[bl
Gh\u`_kZfbkdZaZebemqr_c`_jl\ubijb^mfZlvg_evay
;hxkvg_\k_lZdijhklhIjZ\bl_evkl\hihljZlbehgZjZkke_^h\Zgb_hdhehr_klbfbeebhgh\
^heeZjh\k_hq_gvk_jv_aghkemqZ_ijh\ZeZfh`_lihe_l_lv]heh\ZgZr_]hgZqZevgbdZB
gZqZevgbdZgZr_]hgZqZevgbdZLZdbfh[jZahfbfhy]heh\Zlh`_fh`_lihe_l_lvuihgbfZ_l_
qlhwlhhagZqZ_l"
DZ`_lkygZqbgZx^h]Z^u\ZlvkyFhy]heh\Zlh`_fh`_lihe_l_lv"
Hg\ujZabl_evghluq_l\f_gyiZevp_f;jZ\hlum]Z^ZeaZkjZg_p
Ihcfbl_]h\hjxyYg_ml\_j`^Zxqlhbf_xdZdh_eb[hhlghr_gb_d:g^j_Kmkl_\bqm
�Gh_keb[ubf_elhij_^iheh`be[uqlhhgihklZ\begZdhgqm`b_^_gv]bbijhb]jZeboh
ihke_^g_]hp_glZB\hafh`ghhgkdju\Z_lkyhl\a[_r_gghcjmkkdhcfZnbb
ug_ihgyebhq_fy]h\hjbe
Hq_f`_"
Fh`_lykfh]mh[tykgblv\klj_\Z_l\jZa]h\hjfZfZrZMhjj_gLbobffy]dbf]hehkhfhgZ
�ijbgbfZ_lkyjZkkdZau\ZlvmfZxfhcgZiZjgbdbf_e\\b^m^jm]h_dh]hgb[m^vfu\ex[hf
jmdZfbaZdju\jZkke_^h\Zgb_
:o\hlhghqlhgZqbgZxyihgbfZlvdq_fmhgZdehgbl
hijhkebrv\lhffbkl_jEZj]hijh^he`Z_lhgZZj_klm_febfufhr_ggbdZbeb
kml_g_jZb\ufh]Zl_ey?kebq_klghfu[uij_^ihqeb\aylvKmkl_\bqZGh_kebijb^_lkyg_
ih[j_a]m_fb\lhjuf\ZjbZglhf
Lh_klvfghc
:]_glMhjj_gih`bfZ_lie_qZfbujZ`_gb_ebpZmg__dZdmfZfZrbhlqblu\Zxs_ck\h_]h
j_[_gdZmdhlhjh]h[hebl`b\hlhl\b^brvdZd[u\Z_ldh]^Z_rvkebrdhffgh]hi_q_gvy"
Y^_eZx_s_h^gmihiuldmDh]^Zl_[y\q_fgb[m^vh[\bgyxl\kmijm`_kdhcebbaf_g_beb\
g_mieZl_gZeh]h\kZfZy[_ahiZkgZyebgbyih\_^_gbywlh\k_hljbpZlvhljbpZlvb_s_jZa
hljbpZlv
Ihcfbl_j_[ylZyb\ijZ\^mohqm\ZfihfhqvGhygbdZdg_k\yaZgk:g^j_Kmkl_\bq_fYg_
bf_xdg_fmgbdZdh]hhlghr_gby
�Km^yih\ujZ`_gbxebpZZ]_glZw\bkZ_fm\k_wlhgZqbgZ_lgZ^h_^ZlvHg^hklZ_lbadZjfZgZ
^bdlhnhgbklZ\bl_]hgZklhei_j_^hfghc
IhkemrZcl_ih`ZemcklZwlmaZibkvijhkblhggZ`bfZygZdghidm
Ba^bgZfbdZ^hghkblky]hehkijh[b\Zxsbckykd\havihf_obKm^yihdZq_kl\maZibkbwlh
i_j_o\Zq_ggucl_e_nhggucjZa]h\hj
=hehki_j\h]hq_eh\_dZfg_g_agZdhfMg_]hg_ihgylguc\hklhqgh_\jhi_ckdbcZdp_gl
jZafZaZggucdZdkf_lZgZih[ebgZfHg]h\hjbl
GhDbiEZj]hij_klmigbdFug_kfh`_fm^_j`Zlv_]hgZdhjhldhfih\h^d_
lhjhc]hehkymagZxf]gh\_gghjmkkdbcZdp_gl]h\hjblk^hklhbgkl\hf\a\_rb\ZydZ`^h_keh\h
Ijhn_kkhj
G_[_kihdhcl_kvgZkq_lfbkl_jZEZj]hM^b\blvhggZkg_kfh`_lMf_gy_klvk\hcq_eh\_d\_]h
dhfZg^_
Dlhhg"
�Z\Zcl_[m^_fgZau\Zlvwlh]hq_eh\_dZbevgxkhfhl\_qZ_lIjhn_kkhj
bevgxkhf":\ufh`_l_^h\_jylvwlhfmbevgxkm"
Fg_g_lgm`^u_fm^h\_jylvh[tykgy_lIjhn_kkhjbevgxkfg_ijbgZ^e_`bl
�:]_glw\bkgZ`bfZ_lgZdghidmKlhiB\ujZabl_evgh]ey^blgZf_gy
Gm"kijZrb\ZxyQlhohlbl_hlf_gymkeurZlv"
:\ZfjZa\_\k_jZ\gh"m^b\ey_lkyZ]_glMhjj_g
G_l?kebdhg_qghwlhijZ\^ZLZdb_ex^bdZdKmkl_\bqfgh]hq_]h]h\hjyl
uagZ_l_hdhfb^_lj_qv"
G_lijbagZxkvy:\u"
HgZfhlZ_l]heh\hcYqm\kl\mxh[e_]q_gb_Yg_ohqmwlh]hagZlvdhgp_dhgph\\ZjbZglh\
g_fgh]hBgbh^bgfg_g_gjZ\blky
�:]_glw\bkgZdhg_p\u^Z_lnjZamddhlhjhc\_eihke_^gb_^_kylvfbgml
BlZdij_^eh`_gb_gZr_lZdh\h\u\u^Z_l_gZfKmkl_\bqZ?keb\Zfwlhg_ihkbeZflh
bevgxkZD_f[uhggb[ueBebhgZ
Lh]^Z\Zfk\_lbl\lhjhckjhdljb]h^Z\lxjvf_
G_kZfZyijbylgZyZevl_jgZlb\Z
:]_glMhjj_gih`bfZ_lie_qZfbG_ldhg_qghghful_[_ij_ih^Z^bfhq_gvp_ggucmjhd
?keby\Zfihfh]mf_gyhlimklyl"
�K_cqZk^Zhl\_qZ_lZ]_glw\bkGhyg_fh]mh[_sZlvqlhq_j_af_kyp\Zfbg_
aZbgl_j_kmxlkybebqlhfug_h[gZjm`bfqlhgb[m^vhq_fgZfihdZg_ba\_klghIhwlhfm\Zf
gZ\_jgh_aZohq_lkygZdZdh_lh\j_fybkq_agmlv
�ZdklZlbmf_gy_klvg_qlhdh]^ZlhijbgZ^e_`Z\r__:g^j_Kmkl_\bqm
�Qlh"bgl_j_km_lkyw\bkui_i_evgbpmmg_]hba^hfZklygmeb"
Ihqlb
��EZ^ghih^ulh`b\Z_lw\bk]ey^ygZZ]_glZMhjj_g\ihbkdZoih^^_j`dbmfZx_keb\u
\u^Z^bl_gZfdh]hgb[m^vbaex^_cKmkl_\bqZ\hijhkhlhfkmf_eebdlhlhh[qbklblv
Ijhn_kkhjZgZkbgl_j_kh\Zlvi_j_klZg_l
@_klhdb_\uj_[ylZmeu[Zxkvy
IjZ\^Z"Ihfh_fmfu\iheg_kijZ\_^eb\u\hajZ`Z_lZ]_glMhjj_g
=^_`_\u[uebiylv^_kyle_lgZaZ^dh]^Z[uebgm`gu[hevr_\k_]h"
HgZfhlZ_l]heh\hcgbq_]hg_ihgbfZy
�Ijh_oZeb]h\hjxyebggZybklhjby
AgZeebyhkms_kl\h\ZgbbbevgxkZ"
Dhg_qghyih^haj_\ZeBfhbhiZk_gbybeb`_gZ^_`^ukfhljykdZdhcklhjhguihkfhlj_lv
ih^l\_j^bebkvdh]^ZZdpbb+335klZebjZklb\p_g_Dh]^Zp_gZZdpbcih^gyeZkvklj_op_glh\^h
r_klb^heeZjh\_s_^hihy\e_gbyij_kkj_ebaZ^hlh]hdZdyihkh\_lh\ZeGZiv_ihdmiZlv
bf_gghwlbZdpbbym[_^bekyqlhh^bgba[ebadbofg_ex^_cjZ[hlZ_lgZKmkl_\bqZ

&#xhg;&#xp_;
&#xhg;&#xph;&#x;&#xk;b;&#xrd;&#xhf;&#xm;&#x`;&#xm^;&#xZq;&#xgh;&#xk;&#x_;&#xkd;&#xeZ;&#x^u;&#xZ;h;&#xkv;&#x;GZ\_jgh_y\k_]^ZagZewlhdhgp_dhgph\kebrdhfm`m^Zqgh\k_kdeZ^u\Zehkv`_kkiha\hgbeZ
\gm`gucfhf_glHgZ\_jgmeZkv\fhx`bagv\lhlkZfucfhf_gldh]^Zy[jZekyaZZn_jmHgZ
kgh\Z\ex[beZf_gy\k_[y
LZdbokh\iZ^_gbcg_[u\Z_lKh\iZ^_gb_wlhagZdk\ur_LZd=hkih^v;h]ij_^mij_`^Z_lqlh
gZ^h^_j`Zlvmoh\hkljh

\hkdj_k_gv_mljhfy[_jmq_jgucdh`Zguc^biehfZlWebombkimkdZxkv\\_klb[xevhl_ey
uc^ybahl_eyijhrmdhjb^hjgh]h\ua\ZlvlZdkbHggZ`bfZ_lgZdghidmbgZ^gZ\_khfhl_ey
aZ`b]Z_lkya_e_guck\_lQ_j_a^\Z^pZlvk_dmg^ih^t_a`Z_llZdkb
YkZ`mkv\lZdkb
Dwobeekljbl]h\hjxyhdaZe:fljZd
Ihgylghhl\_qZ_l\h^bl_evl_fghdh`bcfm`qbgZkj_^gboe_l
Hg\dexqZ_lkq_lqbdbhlt_a`Z_lhlhl_ey
MklZgpbbfuhdZau\Z_fkyq_j_aiylvfbgml
ufh`_l_ih^h`^Zlv"G_\udexqZcl_kq_lqbdY\_jgmkvq_j_afbgmlm
h^bl_evdb\Z_lY\uoh`mbalZdkbA^Zgb_\hdaZeZgZDwobeekljblihkljh_gh\nhjf_[md\u/
@_e_agh^hjh`gu_imlbhloh^ylhl]hjbahglZevghcq_jlhqdb/ZZ\lh[mkuklhylm\_jlbdZevghc
djZkghcq_j_ibp_c
Bagmljb\hdaZedZ`_lky[hevr_Hg\uiheg_g\^mo_blZevygkdh]hJ_g_kkZgkZ?]hihkljhbeb\
�ljb^pZlu_]h^ublh]^ZkljhcdmaZ^mfu\ZebdZdkj_^kl\haZgylv[_ajZ[hlguo\mowlZ`gucaZe
h`b^Zgbykl_gubaba\_kldbh[rblu_^_j_\yggufbiZg_eyfbih^fjZfhjGZkl_g_gZ^dZkkZfb
bah[jZ`_gKZgOhk_\j_f_gkha^Zgby\hdaZeZdh]^Z]hjh^[ueg_x`ghc]jZgbp_cg_dhc
Kbebdhgh\hc^hebguZkdhj__h]jhfgufZf[Zjhfm^h[gufi_j_\Zehqgufimgdlhfq_j_adhlhjuc
\_aebgZ\hklhdkljZgukeb\ubZ[jbdhku
Yb^mihfjZfhjghfmihem\^jm]hcdhg_p\_klb[xey=hehkba]jhfdh]h\hjbl_e_cwohf
jZkdZlu\Z_lkyih^\hdaZevgufbk\h^ZfbWlbf]hehkhfbebq_flhihoh`bfgZq_eh\_q_kdbc
]hehkh[ty\eyxlh[hlijZ\e_gbbih_a^Zbebhijb[ulbbih_a^Zbeb\hh[s_hlhfqlhZ\lh[mk
ke_^m_lbkdZlvg_gZiylhcZgZ^_\ylhcieZlnhjf_Ihoh`_]jhfdh]h\hjbl_eba^_kvg_f_gyebkh
\j_f_gbihkljhcdba^Zgby
GZ^jm]hfdhgp_aZeZyh[gZjm`b\ZxdZf_juojZg_gbyK^_eZguihgh\hcl_ogheh]bbdexqg_
gm`_g^hklZlhqghijhklhijb^mfZlvdh^balj_opbnjY\klZ\eyxiylv^heeZjh\wlhckmffu
^he`gho\ZlblvgZkmldbIjhqblZ\bgkljmdpbxijbde__ggmxgZh[jZlghcklhjhg_^\_jpuyj_rZx
hijh[h\Zlvkbkl_fmaZdju\Zximklmxyq_cdmZihlhfhldju\Zx__\\_^ydh^Ihfh_fm
dhf[bgZpbxyijb^mfZeh^gh\j_f_gghobljmxbaZihfbgZxsmxkyBgl_j_kghkh]eZkblkyebkh
fghcKmkl_\bq"
�h\hevgucijh\_jdhcydeZ^m^biehfZl\yq_cdmAZoehigm\^\_jpmmoh`mhklZ\b\[jbeebZglugZ
iylgZ^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\\\hdaZevghcdZf_j_ojZg_gbyYb^mg_h[hjZqb\Zykv
Bal_e_nhgghc[m^dbm\v_lgZfkdh]hfZ]ZabgqbdZlhj]mxs_]heZirhcya\hgx:g^j_Kmkl_\bqm
gZfh[bevgucFg_hl\_qZ_lg_kZfIjhn_kkhj=hehkymagZx
�Ijb\_lbfZa^hjh\ZxkvyDZdih`b\Z_rv"
�Zhl\_qZ_lhgOhjhrh
�he`_gl_[yh]hjqblv;hxkvg_kfh]mklh[hc\uiblvdbkehluDZdgb[m^v\^jm]hcjZa
Ijhn_kkhjlZfjy^hf"
Ih^h`^b
Ykeurmjmkkdmxj_qvAZl_fdl_e_nhgmih^oh^blkZfIjhn_kkhj
Fbkl_jEZj]h"=^_\u"
:yohl_ekijhkblvlh`_kZfh_m\ZkYaZ_a`Zed\Zf^hfhcgZ^_yekyihkb^_lvbg_fgh]h
\uiblvGh\Zkbke_^ijhklue
Wlhg_gZ^he]hGZ^hdh_kq_fjZah[jZlvkyhl\_qZ_lKmkl_\bq
GZaZ^g_fieZg_kgh\ZkeurblkyjmkkdZyj_qvaZl_f^hf_gy^hghkylkyh[uqgu_^eyrhkk_a\mdb
]m^hdijhghkys_ckyfbfhnmju\ba]rbgMIjhn_kkhjZ^Z`_]hehkbaf_gbekyHg]h\hjbl[ukljh
g_mki_\Zyhl^urZlvkykeh\ghhgbijZ\^Zm^Zjbeky\[_]Z_kv_]h\g_rgbcehkdddhlhjhfmy
ijb\udhklZeky\b^bfh\^hf_\IZkbnbdOZclk\f_kl_kf_[_evxGZljZ\bl_gZdh]hgb[m^v
h^gh\j_f_gghjmkkdbo[Zg^blh\bZ]_glh\N;Jb\um\b^bl_qlhhklZg_lkyhl_]hijb\uqghc
g_\hafmlbfhklb
YkghIhkemrZcl_:g^j_mf_gy^ey\Zkohjhrb_gh\hklbY`_^he`_g\Zf^_gv]b"LZdy]hlh\
bo\_jgmlvHgbe_`Zl\dZf_j_ojZg_gbygZ\hdaZe_:fljZdM\Zk_klvjmqdZ"
�klhjhgmklZjmxmiZdh\dmkh\_lkdhc`_\Zl_evghcj_abgdbfh`_lhgZgZau\Z_lkyjm`[Z
gZjh^h\"\ihbkdZojmqdb
�ZaZibku\Zx
hdaZegZDwobeekljblYq_cdZDh^
Ihgylgh
LZfe_`Zl^jZ]hp_ggu_dZfgbgZiylgZ^pZlvfbeebhgh\^heeZjh\Y^he`_g\ZfgZljbfbeebhgZ
f_gvr_ghwlh\kq_lihdjulbydhfbkkbhgguoaZljZlK^Zqbfg_g_gZ^hEmqr_dmibl_qlhgb[m^v
�bf_RZjnbaiZrfbgubebrZihqdm
Hq_gvs_^jhk\Zr_cklhjhgu
Lh]^Zfu\jZkq_l_"Dh]^ZaZ[_j_l_dZfmrdbfujZa[_]Z_fky"
�Zhl\_qZ_lKmkl_\bq
B\u[hevr_gbdh]^Zf_gyg_ihlj_\h`bl_"Gbf_gygbfh_]hkugZ"
�Zx\Zfkeh\h
GbdZdbokdZevih\\fmkhjguo[ZdZoijh^he`ZxyGbdZdbokljZgguom[bckl\
�h]h\hjbebkv
�I_j_^Z\Zcijb\_lk\hbfj_[ylZfHkh[ucijb\_lbf_
Iha\hevl_kdZaZlv\Zffbkl_jEZj]hk\Zfb[uehijbylghbf_lv^_eh
AgZ_l_Ijhn_kkhjiha\hevl_m`fg_kdZaZlvSDVK\ROQDKXL
Hq_gvfbehfbkl_jEZj]hhl\_qZ_lKmkl_\bqB\Zklm^Z`_

�Ya\hgxihghf_jmhklZ\e_gghfmfg_Z]_glhfw\bkhfHg[_j_lljm[dmihke_i_j\h]h`_]m^dZ
hdaZe:fljZdgZDwobeekljbl]h\hjxyAgZ_l_]^_wlh"
�Z
Yq_cdZg_ce_`bl^biehfZlk[jbeebZglZfbH[sZyklhbfhklviylgZ^pZlvfbeebhgh\
^heeZjh\Kmkl_\bqk_cqZkijb_^_laZgbfEb[hkZfKmkl_\bqeb[hlhldlhijb\_^_l\Zkdg_fm
&#xhd;&#xaZ;&#x:;&#xfl;&#xjZ;
&#x;&#xyq;&#x_c;&#xdZ;&#x;&#x;&#x;&#x;&#xi;&#xh;&#xlh;&#xjy;&#x_l;�hdaZe:fljZdyq_cdZih\lhjy_lw\bk^eyl_odlhgZoh^blkykgbfjy^hf
Q_eh\_ddhlhjuchldjh_lyq_cdmjZ[hlZ_lgZKmkl_\bqZh[tykgyxyHg\Zfbgm`_gGZ
wlhf\k_"uhlf_gyhlklZ_l_"
�Ijb\_^bgZkdKmkl_\bqmhl\_qZ_lw\bkblh]^Zful_[yhlimklbf

Ihq_fmf_gyih^fu\Z_lihkfhlj_lvq_f\k_aZdhgqblky"
Ihq_fmygZ\hdaZe_ijyqmkv\l_e_nhgghc[m^d_ijbl\hjyykv[m^lhjZa]h\Zjb\Zxk^jm]hfohly
gZkZfhf^_e_e_gb\hih]ey^u\ZxgZZ]_glh\N;J[_amki_rghiulZxsboky\_klbk_[y
g_ijbgm`^_gghkeblvkyklheihcaZl_jy\rbkvkj_^biml_r_kl\_ggbdh\kjxdaZdZfb[jh^y]
^_eh\uoex^_cbyihgkdbolmjbklh\"
;ulvfh`_lya^_kvihlhc`_kZfhcijbqbg_dhlhjZyih[m^beZWebomDZlpZk_klvgZi_j_^g__
kb^_gv_\lhmljhdh]^Zy^h\_eZn_jm^hdhgpZYa^_kvihlhfmqlhkZfh_bgl_j_kgh_wlh
dhgph\dZbihlhfmqlhohqmm\b^_lv__ebph
LZddlhy"Ij_^Zl_evbeb`_jl\Zij_^Zl_evkl\Z"
Iha\hgb\:g^j_Kmkl_\bqmbjZkkdZaZ\_fmijh[jbeebZglu\dZf_j_ojZg_gbyy\ua\Zep_emx
Kmkl_\bqg_^mjZdg_fkbe_gbgklbgdlkZfhkhojZg_gbydhlhjucihfh]_fm\u`blv\_]hkmjh\hf
fbj_
Hgg_ijb^_lkx^ZebqghIhre_lbevgxkZq_eh\_dZdhlhjhfm^h\_jy_l:lhfmdlhl_[_
ijbgZ^e_`bl\k_]^Zfh`gh^h\_jylv
�Hgihre_l`_kkbdmKfbl
Ih`Zemcm^b\eylvkyfg_g_q_fmY^_ckl\bl_evghagZx__\hk_fgZ^pZlve_lbex[be\k_wlb]h^u
ghihagZdhfbebkvfug_\p_jd\bb^Z`_g_\^hghjkdhfp_glj_ijbDjZkghfdj_kl_HgZ[ueZ
rexohcdhlhjmxy\ua\Zeihh[ty\e_gbx\]Za_l_h^gbf^h`^eb\ufehkZg^`_e_kkdbf\_q_jhfZ
ihlhfihagZdhfbekfbjhfZn_jKdhevdh^_g_]fumdjZeb\f_kl_"Kdhevdh`bag_cihehfZeb"
Kdhevdbofm`qbghklZ\bebg_kqZklgufbmjZa[blh]hdhjulZ"
LZdklhblebm^b\eylvkyqlh`_gsbgZdhlhjmxyex[exhdZau\Z_lkyij_^Zl_evgbp_c"HgZ
Zn_jbkldZQ_]h_s_yfh]hlg__`^Zlv"
�Ih`Zemcy\k_agZebagZqZevgh:dZdbgZq_yijh\_jgme[uZn_jm"eywlh]hlj_[h\Zekyij_^Zl_ev
H[wlhfb]h\hjylgZ\hkdj_kguokem`[Zo[_aBm^ukiZk_gb_g_\hafh`ghQlh[ukiZklbkvgZ^h
kgZqZeZi_j_`blvij_^Zl_evkl\h
DZd\k_wlhaZdhgqblky^eyg__"IhdZaZ]Z^dZQ_j_ag_kdhevdhfbgmlhgZihy\blkygZdbrZs_f
Z]_glZfbN;J\hdaZe_ih^hc^_lddZf_j_ojZg_gbybgZ[_j_llj_oagZqgucdh^DZdlhevdh^\_jpZ
hldjh_lky\hdaZeijb^_l\^\b`_gb_lhl[bag_kf_gkih^hajbl_evgufgZmrgbdhf`_gsbgZ\
ijhklhjghfiZevlhqblZxsbc]Za_lmZabZlhafh`gh_s_dlhlhdh]hyg_jZkihagZek_hgb
�gZdbgmlkygZ`_kkbZj_klmxl
?_hl\_^ml\fjZqgh_ihf_s_gb_Zihlhf_s_e_l^_kylvhgZg_[m^_l\b^_lvgbq_]hdjhf_fjZqguo
ihf_s_gbcN;J[m^_l^Z\blvgZg__m]jh`Zlvba\h^blvihdZhgZg_\u^Zklbo]eZ\gmxp_ev
�Kmkl_\bqZG_\Z`gh\u^Zkleb`_kkbdZKmkl_\bqZ\lxjvfm__\k_jZ\ghmijyqmlihlhfmqlh
N;JlZdjZ[hlZ_ldh]^ZgZjZkke_^h\Zgb_ij_klmie_gbyihljZq_ghr_klvfbeebhgh\^heeZjh\
^he`gu[ulvj_amevlZluHgb^he`gudh]hlhZj_klh\ZlvbaZkZ^blvaZj_r_ldmgZ^he]b_]h^u:
m`dlhbf_gghihiZ^_lkyg_\Z`ghZ`ghqlh[u[h`_kl\hkijZ\_^eb\hklbihemqbehk\hx
`_jl\mZh[s_kl\hihemqbehmjhdij_klmie_gb_ihqlb\k_]^ZgZdZam_fh
qZk^gyyaZf_qZxkbemwlq_eh\_dZb^ms_]hih\_klb[xex\hdaZeZWlhb_klvij_^Zl_evKd\hav
h]jhfgu_hdgZiZ^Z_lkheg_qguck\_lHfu\ZyfjZfhjgucihehgjZkie_kdb\Z_lkyih[_euf
kl_gZfbihlhfmy^Z`_g_fh]mjZaebqblvhq_jlZgbykbemwlZY\b`mebrviylghHgh
ijbojZfu\Z_l
IjbojZfu\Z_l
AZf_lb\dh\ueyxs_]hgZdhklueyoLh[bykh\_jr_gghl_jyxkvwlhgZklhevdhg_h`b^Zgghqlhy
^Z`_aZ[u\ZxaZq_fya^_kvbdh]hih^`b^Zxb_^\Zg_\uoh`mbal_e_nhgghc[m^dbqlh[u
hdebdgmlv_]hAZl_ffhaZbdZhdhgqZl_evghkdeZ^u\Z_lkyby\k_ihgbfZxLh[bkkZfh]hgZqZeZ
jZ[hlZegZKmkl_\bqZZk_cqZkIjhn_kkhj^Zek\h_fmklm^_glmihke_^g__aZ^Zgb_
DZdLh[bhqmlbeky\jmdZoKmkl_\bqZ";ulvfh`_ldZdbjZkkdZau\Zefhckug[_a^mfghgZ^_eZe
^he]h\gZr_klv^_kyllukyqihke_q_]hoblj_pKmkl_\bq\uykgbeq_chlijukdmg_]hgZdjxqd_
:ijhagZ\qlh\_]h\eZklbgZoh^blkykugZn_jbklZDbiZEZj]hhgkihfhsvxLh[baZklZ\bef_gy
ijh\_jgmlvZn_jm`_jl\hcdhlhjhc^he`_g[ueklZlv_]hijhlb\gbdW^GZiv_
Kmkl_\bqhlukdZeLh[bFh`_lLh[bkZfijbr_edKmkl_\bqmFh`_lhgkZfij_^eh`beihfhqv
jmkkdbfaZ\eZ^_lvLjhdZ^_jhbkihevamylZeZglu_]hhlpZhafh`ghgbdZdh]h^he]Zbg_[uehZ
[uebh^gbZf[bpbbBkugaZohl_ej_Zebah\ZlvboaZkq_lhlpZ
Y\kihfbgZxlhl\_q_j\EZk_]Zk_dh]^ZaZklZeLh[bm[ZjghcklhcdbaZb]ju\ZxsbfkEhj_g
GZiv_Z_s__]h\a]ey^dh]^Zyihijhkbe_]hmclbhafh`ghebqlhiZj_gv\k_wlh\j_fyljZoZe
__"DZd^he]hhgbm`_\klj_qZebkvdh]^ZyhdZaZekykEhj_g\ihkl_eb"DZd^he]hLh[b\ugZrb\Ze
fukebhlhfdZd[uf_gybkihevah\Zlv"
:dZd`_kehfZggZygh]Zb]bik"I_j_ehf[uegZklhysbfWlhlh`_[uehqZklvx_]hieZgZ"
G_m`_ebfhckugihr_egZwlhjZ^b^jZfZlbq_kdh]hwnn_dlZdZdj_kle_juaZ[hyfbdhlhjuofu
ke_^bebihl_e_\bahjm"Wlhd_fgm`gh[ulvqlh[uijhkblvdZdbolhhlfhjhadh\kehfZlvl_[_gh]m
jZ^bims_]hijZ\^hih^h[by":yagZxd_fih`Zemcgm`gh[ulvihoh`bfgZq_eh\_dZdhlhjhfm
\u[b\Zxlam[ujZ^bims_]hijZ\^hih^h[by;ulvfh`_lg_lZdb_m`fukLh[bbjZagu_\dhgp_
dhgph\
Q_f^hevr_y\kihfbgZxdZdhg\bgh\Zlh]ey^_egZf_gydZdmfheyeiha\heblv_fmih`blvkh
fghcdZdohl_eihklb]gmlvk_dj_lufh_]hfZkl_jkl\Zl_f[hevr_y\hkobsZxkvk\hbfkughfHg
ku]jZek\hxjhevhq_gvohjhrhYgbdh]^Zg_\b^_e\g_fm]jhauQlh[ug_\ua\Zlvih^haj_gbc\
lZdhckblmZpbbgZ^h[ulvhq_gvkh[jZggufbm\_j_gguf\k_[_q_eh\_dhfGZkdhevdh`_gZ^h
g_gZ\b^_lvhlpZqlh[u_]hij_^Zlv"
GmbgmZ\_^vfukgbfbijZ\^ZfZehq_fhlebqZ_fky^jm]hl^jm]Z
Lh[bi_j_k_dZ_l\_klb[xevgZijZ\eyykvdyq_cd_dZf_juojZg_gbybe_`ZsbflZf[jbeebZglZf
DZdlhevdhhghldjh_l^\_jpm_]hkm^v[ZgZ[eb`Zcrb_^_kylve_l[m^_lhij_^_e_gZhdjm]g_]h
keh\ghbaih^a_feb\ujZklml[_lhggu_kl_gulxjvfuHgb\hagbdgml\g_aZighbg_mfhebfh
hklZ\b\_]h\l_fghl_
G_m`_ebyiha\hexwlhfmijhbahclbkfhbfkughf"G_m`_ebkgh\Zih^\_^m_]h"
KdhevdhjZagm`ghh[fZgmlvh`b^Zgby^jm]bo\bgy\h\k_fg_m^Zqgh_kl_q_gb_h[klhyl_evkl\
ij_`^_q_fluihcf_rvqlhkl_q_gb_h[klhyl_evkl\wlhebrvh^ghbafgh`_kl\Zhij_^_e_gbc
lh]hfbjZ\dhlhjhffu`b\_f"Y\kihfbgZxgZrmkLh[b`bagvByg_fh]m\kihfgblvgbdZdbo
agZqbl_evguokh[ulbcdhlhju_kjZamijboh^ylgZmfghjfZevghfmhlpmfh_fkemqZ_
\kihfbgZ_lkydZdyij_^ZefZlvLh[bdh]^Z_fm[ueh^\_gZ^pZlvdZdbkq_aba_]h`bagbdZd
iha\hebe\ujZklbh^ghfmdZdf_gyde_cfbeb\]Za_lZodZdym]h^be\lxjvfm]^_bijhkb^_eihdZ
fhckugij_\jZsZekybafZevqbdZ\fm`qbgm
DZd^he]hhl_pfh`_lih^\h^blvkh[kl\_ggh]hkugZ"
Y\kihfbgZxk\h_]hhlpZbihgbfZxqlhhl\_lijhkl\kx`bagvGhfhchl_pg_bkdmibek\hbo
]j_oh\hgg_fh]kiZklbkvDhf_]hhrb[hdgZjZklZedZdaehdZq_kl\_ggZyhimohevLZd
�ijh^he`Zehkv\kx_]h`bagvZ`_hlijZ\b\rbkv\fbjbghchgih^\_egZkihkdhevdmhklZ\begbk
q_fbfg_ijbrehkv[jhkblvdhee_^`b\_jgmlvky\_]hfbjZn_jbij_klmie_gbc
Y[ueg_m^ZqgbdhfdZdbfhchl_pbhl_pfh_]hhlpZBLh[bg_khfg_gghbfklZg_l_keby
iha\hex_fm^hclb^hijhlb\hiheh`gh]hdhgpZ\_klb[xeybhldjulvyq_cdmGhwlZp_iv^he`gZ
ij_j\Zlvkya^_kvbk_cqZk
N;JgZ^hdh]hlhk_]h^gyZj_klh\Zlvhgbwlh^hoh^qb\hh[tykgbebGhg_h[yaZl_evghLh[b
\b^bfhg_km^v[ZK_]h^gya\_a^ujZkihjy^bebkvbgZq_
Yhldju\Zx^\_jpml_e_nhgghc[m^dbKl_deh^j_[_a`bl\^_j_\ygghcjZf_Lh[b\^\Z^pZlb
f_ljZohldZf_juojZg_gbyghbaaZdhklue_chgb^_lf_^e_gghYhlklZxf_ljh\gZkhjhd
H[h]gZlv_]hfg_g_khklZ\blljm^ZHlhc^yhl[m^dbyaZf_qZxm^b\e_ggu_\a]ey^uZ]_glh\N;J
ZabZlZk]Za_lhcb`_gsbgu\iZevlhAgZxlebhgbdlhy"AgZxlebhgbLh[b"G_\Z`ghYb^m
[ukljufrZ]hfHdZaZ\rbkv\k_j_^bg_\_klb[xeyyaZf_qZxqlhb^mkebrdhf[ukljhgZf_gy
\k_kfhljylghf_gym`_gbdhfmg_hklZgh\blv
IhjZ\gy\rbkvkLh[byijyfh\mohr_iqm_fm
B^bijyfhg_h[hjZqb\Zykv
Bh[]hgyx_]h^Z`_g_[jhkb\ijhsZevgh]h\a]ey^Z
HdZaZ\rbkvmyq_cdbygZ[bjZxdh^JZa^Z_lkys_eqhdaZfdZYhldju\Zx^\_jpm;_jm
q_jguc^biehfZl
KlhylvGbkf_klZKlhylvhdjbdbjZa^Zxlkywohfih^\ukhdbfbk\h^Zfb
GZf_gygZ[jZku\Zxlkykh\k_oklhjhgHdZau\Z_lkyyg_jZa]ey^_e_s_fgh]boZ]_glh\N;JBfb
hdZaZebkvb^\h_ivygqm]e_`Z\rbogZkdZf_cd_biZjZyihgkdbolmjbklh\b_s_h^gZ`_gsbgZ\
iZevlhk_hgb\ulZsbebibklhe_lubl_i_jvgZklZ\bebbogZf_gyYkihdhcghdeZ^m^biehfZlk
[jbeebZglZfbgZihebf_^e_gghih^gbfZxjmdb\\_jo
AZkibgZfbklheib\rboky\hdjm]f_gyZ]_glh\N;Jy\b`mdZdfhckugkihdhcghcihoh^dhc
gZijZ\ey_lkyd\uoh^mHggZf]gh\_gb_h[hjZqb\Z_lkyghfg_keh`ghihgylv\ujZ`_gb__]hebpZ
baaZyjdh]hk\_lZkhegpZIhgZqZemfg_dZ`_lkyqlhwlhaZf_rZl_evkl\hBebfh`_lm^b\e_gb_
AZl_fyaZf_qZx^jm]b_ghldbYg_^hdhgpZm\_j_gqlhbf_gghy\b`mIj_djZkghihgbfZyqlhh[
wlhff]gh\_gbby[m^m\kihfbgZlv_s_fgh]he_ly\k_`_iulZxkvihgylvqlhgZibkZghmg_]hgZ
ebp_Qlh"H[e_]q_gb_";eZ]h^Zjghklv"B\^jm]]^_lhgZaZ^\hjdZokhagZgbyf_evdgmeZfukev
g_m`_ebhl\jZs_gb_"

L_i_jvmf_gy^hklZlhqgh\j_f_gbqlh[u\k_h[^mfZlv
K_fve_l?kebih\_a_liylv?klvb^jm]b_\ZjbZgluWebomDZlpjZ[hlZ_lfeZ^rbfihfhsgbdhf
dZg^b^ZlZhl^_fhdjZlh\gZ\u[hjZo]m[_jgZlhjZDZebnhjgbb?]hdZg^b^Zll_fgZyehrZ^dZgh
_kebhgih[_^blghihlhfg_kijZ\blkykhk\hbfbh[yaZgghklyfbb_]hi_j_ba[_jmllhykfh]m
gZ^_ylvkyqlh\kmfZlho_ihke_^gbo^g_c]m[_jgZlhjkl\Zhgih^ibr_lfh_ijhr_gb_h[Zfgbklbb
GZ^hijbagZlvieZgu^he]hkjhqgu_gh\fh_fiheh`_gbbgZ^hgZqlhlhgZ^_ylvky
�?kl_kl\_gghZ]_gluMhjj_gbw\bkg_h[jZ^h\Zebkvm\b^_\gZ\hdaZe_g_Kmkl_\bqZb^Z`_g__]h
ex^_cZf_gyGhhgbkihdhcghi_j_`bebwlmg_ijbylghklvKmkl_\bqZhgblZdbg_ihcfZebHg
ijhklhbkq_a[jhkb\^biehfZlkdmq_c[jbeebZglh\Ljm^ghkdZaZlvdZdkeh`beZkv_]hkm^v[Z;ulv
fh`_lhgg_iehohmkljhbekygZ^Zq_\Ih^fhkdh\v_bl_i_jvqblZ_le_dpbbihwdhghfbd_:fh`_l
jZahae_ggu_Zdpbhg_judhgdmjbjh\Z\r_]hkGZiv_dhgkhjpbmfZ_]hm[bebGhwlh\jy^ebbf__l
dZdh_lhagZq_gb_JZkke_^h\Zgb_gZdhlhjh_[uehihljZq_ghr_klvfbeebhgh\^heeZjh\
aZ\_jrbehkv]jZg^bhagufmki_ohf[ueZj_klh\Zgijhn_kkbhgZevgucfhr_ggbdaZgbfZ\rbcky
ij_klmighc^_yl_evghklvxgZjugd_p_gguo[mfZ]k_aZjZ[hlZggu_fghc^_gv]bhdheh
^\Z^pZlbiylbfbeebhgh\^heeZjh\[uebdhgnbkdh\ZgubgZijZ\e_gugZ[hjv[mk
kmf_eb\uqbkeblvBeb[ulvfh`_lhgaZiZkkynbrdZfb^eyihke_^g_cdjmighcklZ\db
JZam`j_qvaZreZhnbrdZodZabghklhblkdZaZlvqlhg_lZd^Z\ghGZiv_\k_`_dmibe
LjhdZ^_jhHlqZklbgZl_^_gv]bdhlhju_yihfh]_fmaZjZ[hlZlvke_^mxs_ff_kyp_gZqg_lky
kghkklZjh]ha^ZgbyZddhgpm]h^ZgZ_]hf_kl_ihy\blkydZabgh:^hnhjfe_ggh_\klbe_
�h^ghbf_gghcqZklbihwfuZgl_=h\hjyljZ[hlgbdbdZabghh^_lu_\djZkgh_[m^mljZkoZ`b\Zlvk
\beZfbZh[m\vmgbo[m^_l\nhjf_dhiul_p
GZiv_ih\_ek_[ygZklhevdh[eZ]hjh^ghgZkdhevdh\hh[s_fh`gh[uehhlg_]hh`b^ZlvHgijbkeZe
fg_\lxjvfmibkvfh]^_gZf_dgmeqlhdh]^Zy\uc^mhggZc^_lfg_jZ[hlm_kebdhg_qghyg_
ijh[helZxkvh_]hjheb\gZr_cZn_j_Hgfh]bg_ibkZlvy\k_jZ\ghg_klZe[u_]haZdeZ^u\Zlv
wlhijhlb\fhboijZ\beKiZjlg_jZfblZdg_ihklmiZxl
�Zbdh]^Zy\uc^m^_gv]bGZiv_fg_g_ihgZ^h[ylkyDm`Zkmjh^kl\_ggbdh\fbkl_jZ=jbevhhg
baf_gbeaZ\_sZgb_aZg_kdhevdhg_^_ev^hkf_jlbhklZ\b\\k_k\h_bfms_kl\hfg_:jZ[qbdk
`_ghcq_j_akm^^h[b\ZxlkyijbagZgbygh\h]haZ\_sZgbyg_^_ckl\bl_evgufHgbh[\bgyxlf_gy\
�lhfqlhyfZgbimebjh\Zeih`beufq_eh\_dhf\dhjuklguop_eyohdZaZl_evkl\hmgboke_^mxs__
yihfh]Ze_fmjZa[bjZlvkq_lZFhcZ^\hdZl]h\hjblqlhg_kfhljygZiheh`_gb_ij_klmigbdZ
hkm`^_ggh]haZfhr_ggbq_kl\hmf_gy_klvg_iehob_rZgku\k_`_mgZke_^h\Zlv^hf?kebfg_
m^Zklkyijb[jZlv^hfdjmdZfykfh]mijh^Zlv_]hdZdhcgb[m^vdhfiZgbbdhlhjZyihkljhbl
[bag_kp_gljgZlhfkZfhff_kl_]^_xgucfbkl_j=jbevhg_dh]^Z\_k_ebekyk^jmavyfbbihib\Ze
dhdl_ceb?keb\k_ihemqblkyyfh]mjZkkqblu\ZlvgZiZjmfbeebhgh\^heeZjh\
�`_kkbdZKfblgbjZamf_gyg_gZ\_klbeZgbjZamg_gZibkZeZbg_iha\hgbeZ?^\ZhdZaZ\rbkv
a^_kvyhlijZ\be_cibkvfhghhl\_lZg_^h`^ZekyGZ\_jgh_hgZaeZgZf_gyAZlhqlhy__
bkihevah\Zebdlhfm`_g_jZkkdZau\Ze\k_cijZ\^uGhjZa\_yfh]bgZq_"Y^hkZfh]hdhgpZg_
fh][ulvm\_j_gguf\lhfqlhwlhg_hgZiulZ_lkyf_gyh[fZgmlv
�Y\k_q_klghgZibkZe`_kkFg_dZaZehkvhgZihcf_ldhgp_dhgph\hgZijhn_kkbhgZe_^v
g_^h\_jb_h[fZgbijbl\hjkl\hwlhgZroe_[
GhdZdym`_kdZaZehl\_lZyg_ihemqbeGhyg_k^ZxkvDZ`^uc^_gvdh]^ZjZaghkylihqlm
gZ^_`^Zh`b\Z_l
HlLh[blh`_gbq_]hg_keurghYklZjZxkvhlghkblvkydwlhfmnbehkhnkdb;ulvfh`_lkugm
gm`gh\j_fyqlh[uihgylvdZdb_qm\kl\Zhgdhfg_bkiulu\Z_lk\h_\j_fy]eZ\guf_]h
qm\kl\hfy\gh[ueZg_gZ\bklvBgZq_aZq_f[uLh[bklZeh[fZgu\Zlvkh[kl\_ggh]hhlpZ"
Ghkh\j_f_g_f_]hhlghr_gb_\hafh`ghbaf_gblkyDZ`^uc]h^ijh\_^_ggucfghx\lxjvf_
wlh]h^k\h[h^udhlhjucLh[bijh`b\Z_ldZdohq_lg_h[j_f_g_ggucfghcbl_fqlhy^_eZe
blh]_yijboh`md\u\h^mqlhg_^he`_g^mfZlvhlhfdZddhfg_hlghkblkyLh[bYhdZaZeky\
lxjvf_lhevdhihlhfmqlhj_rbebkdmiblvk\hb]j_obBf_gyg_^he`gh[_kihdhblvagZ_lh[wlhf
Lh[bbebg_l
_^vijZ\^Z"
GZ^gyoijboh^beZK_ebydhg_qghfblh]_mf_gyhklZeZkvlhevdhhgZAZ[Z\gh\ug_gZoh^bl_"
HgZjZkkdZaZeZqlhihij_`g_fm`b\_lkDZjehfghm`_g_lZd\g_fm\_j_gZbl_i_jv^mfZ_lg_
mclbeb_chlg_]hJZkkdZaZeZijhLh[bHg\_jgmeky\:ki_gbebhlijZ\bekydm^Zlh_s_^Zevr_
gZ\hklhdkljZguHgbaj_^dZa\hgblfZl_jbb\aZoe_[jZkkdZau\Z_lh[hq_j_^ghckgh]krb[Zl_evghc
hl\_lblvgZgbo^hmoh^Zhghqghfdem[_]^_\f_klhh[uqgh]hiheZ[m^_lh]jhfgucfZljZph
nbjf_aZgbfZxs_cky^hklZ\dhckb]Zj_lbib\ZgZ^hf
YkijhkbeK_ebxmihfbgZeebLh[bohlvjZah[hfg_HgZgZf]gh\_gb_himklbeZ]eZaZih^mfZeZb
kgh\Z\a]eygmeZgZf_gy
�Zhl\_lbeZhgZLh[bl_[yex[bl
YagZeqlhhgZ]h\hjblg_ijZ\^mghfg_\k_jZ\gh[uehijbylghwlhkeurZlv
Ijbf_qZgby

M`Zkgh nj\f

Приложенные файлы

  • pdf 19124765
    Размер файла: 432 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий