infor


батырмасының атқаратын қызметі қандай? автоматты түрде қосынды табу.
«И» логикалық элементі орындайды . . .логикалық көбейтуді.
«Немесе» операциясының шешімі «Ақиқат», егер:кем дегенде біреуі ақиқат болса.
0,7-х>2 өрнегінің мәні қандай типке жатады?Логикалық. Екі пікір бір мезгілде ақиқат немесе жалған болғанда ғана ақиқат болатын пікір ....Эквиваленция
0110+1010 екілік кодтың қосындысы қай сан?10000
10 ондық саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады:1010(2)
10001 және 1111 сандарының қосындысы екілік жүйедеге неге тең:100000
101(2) екілік саны қандай ондық санға тең:5
1010 1011 1101(2) екілік саны он алтылық жүйеде қалай жазылады:АВD(16)
10101 осы екілік санды ондық санау жүйесіне ауыстыр:21
11001 екілік санын ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз:25
11101, 10101 саны... берілген деп айтуға болады?екілік санау жүйесінде
122 ондық санының коды қандай?01111010
17 санын екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз:10001
1C316 санын ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз:451
20А-1В екі оналтылық сандарының айырмасының дұрыс жауабы қандай?1 EF
37 санын екілік санау жүйесіне ауыстырыңдар:100101
9-саны екілік кодта дұрыс қалай жазылады?1001
Access программасы дегеніміз: ДҚБЖ (Деректер қорын басқару жүйесі).
ACCESS. Бірегей мәнге ие болатын кесте өpici қалай аталады? кілттік өpic
ACCESS. Деректер қоры өрісінің қандай қасиеті осы өрістегі деректер түрін анықтайды: өріс типі.
ALT+CTRL+DEL пернесін басу не үшін қолданылады? операциялық жүйені қайта жүктеу үшін.
AVP Monitor программасының атқаратын қызметі қандай? AVP программасының жұмысы жөнінде нәтижелік есеп беріп тұрады
Backspase пернесіне қандай әрекет сәйкестігін көрсетіңіз:курсордың сол жағында тұрған таңбаны өшіреді.
BIOS- бұл:компьютердің негізгі құрылғыларын тестілеу режимін қамтамасыз ететін программаларды сақтауға арналған тұрақты жады.
BIOS енгізу-шығару базалық жүйесі қайда орналасқан?Тұрақты есте сақтау құрылғысында.
BIOS-тің (енгізу-шығару базалық жүйесі ) негізгі қызметі – бұл? жүйенің құрамын, жұмыс істеу қабілетін тексеру және шеткері құрылғымен байланысты қамтамасыз ету.
BODY тегі: веб-бетінің денесін қамтиды.
doc немесе .docх кеңейтілімі бар құжат, қай программаның көмегімен құрылған? MS Word
DOS ОЖ файл аты неше символдан аспауы керек . . . 8 символ.
DOS-та INFO каталогын қандай команда көмегімен өшіруге болады? del INFO
DOS-та текстік файлды құру қандай команда қолданады? copy con.
DOS-тың әр командасынан кейін . . . басу керек. Enter.
DOS-тың әр командасынан кейін... басу керек; Enter буферіне
Excel -де ұяшықтың байланысты (относительные) aдpeci дегеніміз не? жаңа ұяшыкка формуланы көшіргенде автоматты өзгеретін адрес.
EXCEL -де формуланың қандай жазылу турі дұрыс? = КОРЕНЬ(АЗ)
Excel- дегі математикалық функция болады: LN
EXCEL кестелік процессорында диаграмма тұрғызу барысында қай кезде бос диаграмма шығады: мәліметтер тұрған ұяшық блогы белгіленбесе
Excel кестелік процессорында құжатты қалай атайды: Кітап
Excel кестесінің ұяшығында қай сілтеме абсолютті болады? $A$1.
Excel құжатына пароль қандай мақсатта қойылады? Құжатты өңдеуден қорғау үшін
Excel электронды кестесінде $ символ белгісі нені көрсетеді: абсолютті адресті.
Excel электрондық кестесінде қандай функциялармен жұмыс жасау мүмкіндіктері бар? Финанстық.
Excel. Парақтардың аттары қай маңайда орналасқан: терезенің төменгі жағында
EXCEL. «=» белгісінен басталатын символдар тізбегі қалай аталады: Формула
EXCEL. Keciп aлy командасына сәйкес келетін перне: Ctrl+X
EXCEL. А1 ұяшығында 9 саны, ал В1 ұяшығында 2 саны жазылған болсын. Егер С1 ұяшығында= (А1-В1)*В1 формуласы жазылған болса, оның мәні нешеге тең болады? 14
EXCEL. Ақпаратты көшіpiп алудың пернесі: Ctrl+C
EXCEL. Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді? А-Z содан соң АА-АZ, содан соң ВА-ВZ және т.с.
Excel. Жұмыс кітабының парағы дегеніміз: жолдар мен бағаналардан тұратын тор.
Excel. Көршілес емес ұяшықтарды қалай ерекшелейді: Бірінші ұяшықты шертіп, Ctrl батырмасын басып тұрып, келесі ұяшықтарды шерту
EXCEL. Қандай диаграмма үнсіз келісіммен қолданылады: Гистограмма.
EXCEL. Сақталған құжат файлының кеңейтілу аты кандай? xls.
Excel. Формулада абсолютті адресті алу үшін не істеу қажет: Формулалық мәнінде адресті шертіп F4 пернесін басу қажет.
Excel; Ұяшыққа қандай қатынасу аралас адрес болады? D$3;
Excel-де PageUp клавишасының қызметі: экранның жоғары бөлігіне көшу.
Excel-де бүкіл парақты ерекшелеу үшін: қатар мен баған атауларыньң киылысының батырмасын шерту.
EXCEL-де Ғ10 клавишасының қызметі? программа менюіне ену
Excel-де деректер құру барысында «өріс» ұғымына не сәкес келеді: кесте бағандары.
Excel-де сандардың ішіндегі ең үлкенін табу функциясы қайсысы? МАКС
Excel-де текстік мәндерді біріктіретін операторды көрсетіңіз: &
FONT тегі: шрифттердің өлшемін және түсін өзгерту үшін пайдаланылады.
FTP . . . файлдарды жіберу хаттамасы.
HTML (Hyper Text Markup Language) болып табылады: Web-беттерді құру құралы.
HTML дегеніміз не? гипертекстпен жұмыс жасау тілі.
Insert пернесі бұл: енгізу - алмастыру режиміне өту.
INTERNET. E-mail қызметінің міндетін көрсетіңіз: электронды почта.
IP дегеніміз - Желілік деңгейінің хаттамасы, информацияның қайда берілгенін анықтайды.
MD командасы көмегімен командалық жолда не құрылады?Жаңа каталог құру.
Microsoft Excel программалардың келесі тобына жатады . . . кестелік процессор.
Microsoft Excel электрондық кестеде диаграмма тұрғызу үшін қандай команда орындалады? кipicтipy диаграмма.
Microsoft Excel-де бағандар қалай белгіленеді?Латын алфавитінің әріптерімен.
Microsoft Windows ортасында жұмыс жасау барысында қатар орналасқан файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек:SHIFT
Microsoft Windows ортасында жұмыс істеу барысындағы алмастыру буфері дегеніміз. . ақпаратты уақытша сақтауға арналған оперативті жады бөлігі
MS Access – те сұрыптауға жатпайтын мәліметтер типін көрсетіңіз: гиперсілетемелер, МЕМО, OLE.
MS Access деректер базасында қаржылық шаманы жазу үшін қай типті көрсетеміз? Қаржылық (Денежный).
MS Access деректер базасында сандық шаманы жазу үшін қай типті көрсетеміз? Сандық (Числовой).
MS Access өрістердің типтері; логикалық, даталық, сандық, ақшалық, ОLE, МЕМО.
MS Access. MEMO типтес өрісіндегі мәліметтердің мазмұны не болып табылады? ұзын мәтін немесе мәтін мен сандар комбинациясы.
MS Access. Алфавит бойынша фамилия өрісін реттеу үшін қай команда қолданылады: Сұрыптау.
MS Access. Деректер схемасының міндеті: Кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу.
MS Access. Егер өрістің атауы «дәрі дәрмектің саны» болса, онда оның мәндерінің типін көрсетіңіз: Сандық
MS Access. Егер өрістің атауы «туылған күні» болса, онда оның мәндерінің типін көрсетіңіз: Күні/уақыты (дата/время).
MS Access. Есеп беру неге арналған: Деректерді қағазға шығару үшін.
MS Access. Жазбаларды ретпен нөмірлеуге арналған, деректердің арнайы типін көрсетіңіз: Есептегіш (Счетчик).
MS Access. Қай режимде өрісті бейнелеп, типін таңдаймыз: Конструктор режимінде.
MS Access. Логикалық мәндерді сақтау үшін деректердін қандай типін таңдауға болады: Логикалық.
MS Access. Өріске сурет қою үшін өріс қандай типті болуы қажет: OLE
MS Access. Сұраныс (запрос) – бұл: Қойылған шартқа сәйкес таңдалынған деректер.
MS Access. Сүзгі (Фильтр): ?белгілі бір шарт бойынша жазбаларды іріктеу тәсілі.
MS Access. Төменде қандай мысал өсу бойынша сұрыпталған: 10.11.96, 02.12.97, 02.11.98, 14.02.99
MS Access; Мына батырма (Я-А) не үшін қолданылады? жазбаларды кему ретімен сұрыптау
MS Access-те индекс дегеніміз не: Кестеде жазбаны бірмәнді түрде анықтауға арналған өріс.
MS ACCESS-те көлемі 256 символдан артатын мәтін және сандар қамтитын өрістің типін көрсетіңіз: МЕМО.
MS Access-те құрылған файлдың кеңейтілуі: .mdb.
MS Access-те санауыш (счетчик) дегеніміз не: кестеде жазбаны бірмәнді түрде анықтауға арналған өріс.
MS Access-тің қай объектісі басқа кестелерден алынған өрістерден виртуалды кестелерді құруға мүмкіндік береді: Сұраныс (Запрос).
MS Access-тің негізгі элементі: Кесте.
MS Acсess. Кесте өрісінде Студенттің аты жөнін енгізу керек, деректердің қандай типін таңдаған жөн: Мәтіндік.
MS Excel электрондық кестеде адрестеудің түрлері: абсолютті, салыстырмалы және аралас
MS Excel электрондық кестеде төмендегі мәліметтерді автоматты толтыруға болады: айлар, апта күндері және сандар
MS Excel Электрондық кестесінің мәлімет енгізілетін ең кіші элементі … деп аталады: ұяшық
MS Excel. =А3-В6 формуласы нені орындайды? А3 ұяшығының мәнінен В6 ұяшығының мәнін азайтадыMS Excel. 3 қатармен 1 бағананың қиылысындағы ұяшық қалай белгіленеді? А3
MS Excel. A5, B4 - бұл : Ұяшықтың салыстырмалы адрестелуі.
MS Excel. D2 ден D7-re дейінгі ұяшықтар диапазонын қосындылау формуласы қалай жазылады? =CУMM(D2:D7)
MS Excel. Ағымдағы ұяшык дегеніміз не: курсор орналасқан ұяшық.
MS Excel. Ағымдағы ұяшыққа мәліметті енгізуді аяқтау үшін қай перне қолданылады: Enter.
MS Excel. Берілген функциялардың қайсысы статистикалық болады: МИН.
MS Excel. В2:В7 ұяшықтарындағы мәндерінің ең үлкенін тауып, оны В10 ұяшығына жазу үшін: Курсорды В10 ұяшығына қоямыз→Функцияны орналастыру (Вставка функций)→МАКС функциясы→ОК→Мәндердің адрестерін көрсету→ОК
MS Excel. Диаграмма дегеніміз не: жұмыс кітабының бір парағына енгізілген графиктік объект.
MS Excel. Е15 ұяшығындағы санның синусын табу: = SIN(E15).
MS Excel. Е8 ұяшығының орналасуы: Е бағаны, 8 қатар.
MS Excel. Қандай бүктеме ұяшықтарды бірлестіреді, мәтіннің жолдамасын өзгертеді және сөздерді бір ұяшықта қалпына келтіреді (Объeдинение ячеек, Переносить по словам): выравнивание.
MS Excel. Салыстыру операцияларында қандай символ пайдаланылады: >.
MS Excel. Сандық деректерді графиктік түрде беруде пайдаланылатын элемент: Диаграмма.
MS Excel-де 20000 саны экспоненциалды түрде қалай жазылады: 2,00Е+04.
MS Excel-де ұяшықтың салыстырмалы адресі деген не? Көшіргенде өзгеретін адрес
MS Excel-де ұяшықтың салыстырмалы адресі деген не? Көшіргенде өзгеретін адрес
MS Word -та алмасу буферін орнату келесі пернелер арқылы орындалады: CTRL+INSERT.
MS Word. Бас әріп режимін қосатын пернені көрсет: CapsLock
MS Ассеss -тің макеті жасалып немесе өзгертілетін «Кесте» объектісіндегі терезенің жұмыс тәртібі: Конструктор.
MS Ассеss. Аталған объектілердің қайсысы MS Ассеss деректер қорының объектісіне жатпайды: Диаграмма.
MS Ассеss. Егер өрістің атауы«құны және бағасы» болса, онда оның мәндерінің типін көрсетіңіз: Ақшалы (денежный).
MS Ассеss. Телефон анықтамасы: үш өрістен тұратын деректер. Фамилия, адрес және телефон номері. Қай өріс КІЛТТІК (ключевым) болады: Телефон номері.
NC- да функционалды F7 пернесі, қандай қызмст атқарады:каталог құрады.
NC-да белгіленген файлды көшіру үшін қай функционалды пернені қолданамыз?F5.
NC-да функционалды F3 пернесі, қандай қызмет атқарады:файлдың құрамын көру.
NC-да функционалды F8 пернесі, кандай қызмст атқарады:файлды және каталогты жояды.
NC-ның сол жақ терезесін экранға шығарып не алып тастау үшін қандай пернелерді басу керек?CTRL + F1 басу керек.
NumLock батырмасы тағайындайды:сандарды теру үшін.
Paint программасы . . . үшін арналған? қарапайым суреттер салу
RAM немесе жедел есте сақтау құрылғысы (ОЗУ) дегеніміз:берілгендерді уақытша сақтайтын ішкі жады.
ROM немесе тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ) дегеніміз не:информацияны тұрақты сақтау үшін арналған арнайы жады.
Sleep түймешесі не үшін қажет? компьютердің ұйқы режиміне көшуі үшін.
TCP дегеніміз: Транспорттық деңгейде информацияның беруін басқарады.
WEB – бетті көру программасы: Броузер.
Web парақтың кеңейтілуінің атауы: .htm.
Web сайттарды құру үшін, қай бағдарламалау тіліне ұқсас гипермәтіндік тіл қолданылады: HTML
Web-парағы дегеніміз не? html тілінде толтырылған құжат.
WEB-парақты қарап шығу бағдарламасы қалай аталады? Броузер.
Windows жүйесінде "Калькулятор" программасы қалай шақырылады? Пуск Все программы Стандартные Калькулятор
Windows жүйесінде қолданылатын архивтеу программалары.?WinZIP, WinRAR.
Windows жүйесінде қолданылатын архивтеу программалары.?WinZIP, WinRAR.
Windows жүйесінде файлдың атына қандай шектеулер қойылады? 255 символға дейін Windows-да объектіні жою үшін объект ерекшеленіп . . . пернесі басылады. Delete
Windows жүйесінің негізгі функцияларына жатпайды: вирус зақымдаған программаларды автоматты түрде жою.
Windows ОЖ-де тышқанның оң жақ батырмасы келесі менюді шығарады . . . жанама.
Windows операциялык жүйесінде тышқан көмегімен терезе өлшемін езгертуге болады ма:Тышқан көрсеткішін терезе шекарасына қойып, керекті бағытқа жылжыту
Windows элементін қоржынға жіберместен өшіру:Shift+Delete.
Windows. Егер терезеде объекті толық көрінбесе, терезе бойында ... көмегімен қозғалуға болады. жылжыту сызығының
Windows. Қоржын не үшін қолданылады:Өшірілген файлдарды уақытша сақтау үшін.
Windows. Құжаттың атын «Жылдам» ауыстыру (переименование) пернесі:F2.
Windows. Программалық немесе терезені жабу пернелері: ALT+F4.
Windows. Файлды, буманы «Жылдам» іздеу пернесі:F3
Windows-та жұмыс істегенде қолданылатын калькулятордың режимдері:Обычный, инженерный.
Word Wide Web - ... Дүниежүзілік өрмек.Word құжатына пароль қандай мақсатта қойылады? Құжатты өңдеуден қорғау үшін.
Word редакторында автофигура дегеніміз: Дайын графикалық объектілердің жиынтығы
Word редакторында жанама менюды шақыру үшін қолданылатын пернелер комбинациясы: Shift+F10
Word; Колонтитул – дегеніміз . . . беттің төменгі және жоғары жиегіне орналасқан мәтін.
Zip – жинақтағыш - бұл: Архивті zip-файлдар құруға арналған программа.
Абзацты белгілеу үшін арнаулы ..... тегі пайдаланылады . . . ?<p>….</p>
Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас: Интерфейс
Ақпаратты берудің бip түрінен келесі түріне өту npoцeci қалай аталады: Кодтау.
Ақпаратты берудің бip түрінен келесі түріне өту npoцeci қалай аталады: Кодтау.
Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән... информатика.
Ақпаратты магниттік дискілерде жазуға және оқуға арналған құрылғы:Дисковод .
Ақпаратты сақтайтын құрылғы?қатты диск.
Ақпараттық жүйе дегеніміз: әртүрлі ақпаратты алуды, өңдеуді ұйымдастыратын жүйе.
Ақпараттық қорлар – бұл: әр түрлі мамандырылған білікті мамандар топтарының интеллектуалды қызметтер өнімі
Ақпараттық процесс . . . ақпаратты беру, сақтау және өңдеу процестері
Ақпараттық технологиялар-бұл: Техникалық құралдар көмегімен алуға, өңдеуге, беруге бағытталған технологиялар.
Ақпараттық технологиялар-бұл: Техникалық құралдар көмегімен алуға, өңдеуге, беруге бағытталған технологиялар.
Ақпараттың қасиеттері:пайдалылығы, толықтылығы, нәтижелігі, бағалығы, түсініктілігі.
Ақпараттың минимальды бірлігі:Бит.
Алгоритм дегеніміз: түпкі берілгендер негізінде ізделінді нәтижеге әкелетін орындаушыға берілетін командалардың нақты тізбегі.
Алгоритм келесі қасиетке ие болуы керек:Анықтылық, нәтижелілік, жалпылық.
Алгоритм қадамдар саны шектелген саннан түратындығын анықтайтын қасиет – ол?Дискреттілік.
Алгоритм сызықтық деп аталады, егер . . .алгоритм командалары тек бір рет орындалса.
Алгоритм тармақталған болып аталады, егер: кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалар сериясының бірі немесе екіншісі орындалатын болса.
Алгоритм тармақталған деп аталады, егер:кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың осы немесе басқа реті бір рет қана орындалса.
Алгоритм тек бір ғана есепке емес, бір типті есептерге жалпы болуы – оның қандай қасиеті:Жалпылығы.
Алгоритм термині қандай ұлы математиктің атымен аталған:Мухаммед әл-Хорезми
Алгоритм циклдық деп аталады, егер?белгілі бір шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты, командалар бірнеше рет қайталанып орындалып отырса Сөз түрінде берілген алгоритмдер қандай орындаушыға арналған?Адамға.
Алгоритмдердің негізгі құрылымдарын көрсетіңіз: сызықтық, тармақталған, циклдық.
Алгоритмді ұсынудың графикалык формасы - бұл:апгоритмді блок-схемалар түрінде бейнелеу.
Алгоритмнің әрбір кадамының түсінікті және толық болуын қажет ететін қасиет – ол Анықтылық.
Алгоритмнің қасиеттері. Алгоритм жалпы түрде қабылданған символдарды, алфавит пайдаланып жазылуы және түрліше түсінілетін нұсқаулар енгізілмеуі: алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы.
Алгоритмнің қасиеттері. Алгоритмнің қарастырылып отырған информацияның кез келген мәндеріне орындалуы: алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі.
Алгоритмнің қасиеттері. Информацияны өндеу процесі ретімен жазылған жеке-жеке нұсқаулардан құралған тізбектең түрі-ол: алгоритмнің үздіктілігі.
Алгоритмнің қасиеттері. Нұсқаулар шексіз көп болмай, қорытындысында оның нәтижесі болу:алгоритмнің нәтижелілігі.
Алгоритмнің нәтижелілігі нені білдіретіндігін көрсетіңіз:нәтиже қадамдардың нақты саны үшін алынуы керек немесе шешімнің болмауына нұсқау берілуі керек.
Алғашқы әмбебап есептеу машинасының жобасының авторы кім?Джон фон Нейман
Алмастыру буферінің атқаратын қызметі . . . объектілерді көшіру және тасымалдау.
Алмасу буфері - … жедел жадының түрлі программалар арасында информация алмасу үшін бөлінген аумағы.
Аналық тақша дегеніміз не?Процессор, жедел жад, шина және басқа да құрылғылар орналасқан дербес компьютердің негізгі тақшасы.
Аналық тақша дегеніміз не?Процессор, жедел жады микросхемалары, шина және басқа да құрылғылар орналасқан дербес компьютердің негізгі тақшасы.
Анимация дегеніміз не? барлық объектілерді қимыл-қозғалысқа келтіру немесе слайдтағы объектілердің шығу реті.
Антивирустық программалар – бұл . . . компьютерлік вирустарды табады және емдейді
Антивирустық программалар қандай программалар болып табылады: Қолданбалы программалар.
Антивирустық программаларды көрсетіңіз: AVP, DrWeb.
Арифметикалық – логикалық амалдарды орындау құрылғысы:Микропроцессор.
Арифметикалық логикалық құрылғы (АЛҚ), басқару құрылғысы (БҚ), жалпы міндет атқаратын регистрлер, өте жылдам жұмыс істейтін Кэш-жады қай құрылғы құрамында: Процессорда.
Архивтеу дегеніміз: Файлдар мен бумаларды сығу.
Архивтік файлдың кеңейтілуі?.rar
Аталған программаның қайсысы антивирустық болады: DoctorWeb.
Әлемдік компьютерлік желі INTERNET қай жылы құрылды? 1983ж.
Әрекеттер жүйелілігін бір рет орындау жолымен нәтиже алуды қамтамасыз ететін алгоритмнің типін көрсетіңіз:сызықтық.
Әртүрлі хаттамалармен жұмыс істейтін, бірнеше локальді желілермен байланыс үшін қызмет ететін құралдар қалай аталады? Шлюздар.
Бippaнгтi желі - бұл: Ерекшеленген сервері жоқ, барлық ЭЕМ-дердің қатынас құқыктары бірдей желілер.
Барлық есептеулерді және ақпаратты өңдеуді орындайтын электрондық схема:Микропроцессор.
Берілген программалардың қайсысы архиватор программаларына жатады: WinRAR
Берілген ұяшықтар адресінен абсолютті адресті көрсетіңіз: $P$52.Берілген ұяшықтар адресінен салыстырмалы адресті көрсетіңіз: P52
Броузер дегеніміз не? гипермәтіндік байланысу мүмкіндігі бар файлдармен жұмыс істеуге арналған бағдарлама.
Бума (каталог) дегеніміз не?Дискінің белгілі бір атаумен аталған мәліметтерді сақтау аумағы.
Буманың ішіндегі ақпаратты ашып көрсететін және ықшамдап жинақтайтын «+», «-» сілтемелер айырығы қандай программаның ішінде бар:Проводникте.
Буферден деректерді ағымдағы құжатқа кipicтipy пернелер комбинациясы:Shift + Ins.
Бұрыннан белгілі вирустардан қорғайтын программа: Детектор.
Бүтін ондық 11(10) санының екілік санға ауысқандағы түрі:1011
Бір ғимарат ішіндегі немесе қатар орналасқан ғимараттардағы дербес компьютерлер мен принтерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі қалай аталады: Жергілікті желі (LAN).
Бір килобайт ақпарат - бұл: 1024 байт.
Бір мекеме ішіндегі компьютерлерді қосатын желі қалай аталады? Локалдық.
Бірнеше кестеден және олардың арасындағы қатынастардан тұратын деректер.
Векторлық графиканың растрлық графикадан артықшылығы? керекті суретті сақтағанда көп орын алмайды, соңғы суретті пішімдеу оңай.
Вирусқа қарсы қолданылатын программаларды көрсет: Aidstest, Doctor Web.
Вирустар екіге бөлінеді: резидентті, резидентті емес.
Гиперсілтеме беру командасы: <a href="file.htm">текст</a>.
Гиперсілтеме өрісінің қызметі: Интернеттің WEB-объектілерінің URL адресін сақтау.
Графикамен жұмыс істеуге арналған Windows-тың стандартты бағдарламасы: Paint.
Графиктік режимдегі экранның мүмкіндік қабілеті немен анықталады:Экран жолындағы және бағандағы пикселдер санымен
Дайын слайдтарды қалай көруге болады?Показ слайдов → c начала.
дербес компьютер қалай аталады: Сервер.
Дербес компьютерді аймақтық желіге қосу үшін не қажет? Байланыс каналдары, модемдер және желілік бағдарламалық қамтамасыздандыру.
Дербес компьютердің жедел есте сақтау құрылғысы не үшін пайдаланылады?ақпаратты қабылдау, беру және уақытша сақтау үшін.
Дербес электронды есептегіш машинасының (ДЭЕМ) қай жадысы информацияны үнемі сақтап тұрады?Тұрақты сақтау жадысы.
Деректер базалары. Деректердің моделін көрсетіңіз: Иерархиялық.
Деректер базалары. Деректердің моделін көрсетіңіз: Иерархиялық.
Деректер базасы - бұл: Деректерді ұйымдастырудың және пайдаланудың функционалдық аспектісін бейнелеуді жинақтап пәндік аймақ пен олардың байланысын формальды көрсетеді.
Деректер базасы - бұл: Деректерді ұйымдастырудың және пайдаланудың функционалдық аспектісін бейнелеуді жинақтап пәндік аймақ пен олардың байланысын формальды көрсетеді.
Деректер базасы дегеніміз – бұл: Деректердің реттелген, өзара байланысты жиынтығы
Деректер базасы кестесінде жазбаларды идентификациялау үшін . . . мәні пайдаланатын өpic? Индекстік
Деректер базасын басқару жүйесін көрсетіңіз: Cipper, Paradox, FoxPro, FoxBASE, MS Access.
Деректер базасын басқару жүйесіне не жатады? MS Access
Деректер базасында «Фамилия» бағанының жазбаларын өсу реті бойынша сұрыптау кезінде МS Ассess программасы фамилияларды қалай орналастырады: Алфавит бойынша А-дан Я-га дейін.
Деректер қорын басқару жүйесі(МҚБЖ) модельдерінің негізгі типтерін көрсетіңіз: иерархиялық, желілік, реляциялық
Деректер қорында бағандарды не деп атайды? Өрістер.
Деректер қорында жолдарды не деп атайды: Жазба.
Деректерді қабылдауда модемнің атқаратын қызметі: Аналогты сигналды цифрлы сигналға ауыстыру.
Деректердің қандай моделі ДҚ-ның құрылымы болмайды? Фреймдік.
Диск секторының стандартты ұзындығы:512 байт.
Дискетаның негізгі параметрі болып есептеледі: диаметрі
Дискжетекші құрылғысының (дисковод) қызметі:информацияны дискіден оқу және жазу.
Дискіні форматтау кезінде сақиналық жолдар секторларға бөлінеді. Сектор – бұлберілгендерді сақтаудың ең кіші бірлік өлшемі.
Дисплей экранының ең кіші элементі қалай аталады:Пиксель.
Домен дегеніміз - @ таңбасының оң жағындағы орналасқан және абоненттің орналасқан тұрағын анықтайтын сөз.
Егер $С3 түріндегі сілтеме берілсе, онда келесідей әрекет орындалады: баған бекітіледі.
Егер бума «плюс» (+) таңбасымен ерекшеленсе(белгеленсе) нені білдіреді? ол кіріктірілген (іштестірілген) бумалардан тұрады.
Екі пікір бір мезгілде ақиқат болғанда ғана ақиқат болатын пікір ...конъюнкция ”
Екі пікір бір мезгілде біреуі ақиқат, екіншісі жалған болғанда ғана ақиқат болатын пікір ...?импликация. Пікір ақиқат болғанда жалған болатын, жалған болғанда ақиқат болатын пікір ...инверсия. Логикалық мәнге қатысты қайсысы?Ақиқат.
Екі пікір бір мезгілде жалған болғанда ғана жалған болатын пікір ...дизъюнкция.
Екілік санақ жүйесінде қандай сандар қолданылады?0, 1 сандары.
Екілік санау жүйесін пайдалануды ең алғашқы ұсынған ғалым:Готфрид Вильгельм Лейбниц
Ең алғашқы механикалық есептеу құрылғысын (арифмометр) ойлап шығарған кім?Блез Паскаль
Ерекшеленген үзіндіні қайда сыйыстыру арқылы ақпаратты көшіруге, орын ауыстыруға болады? Алмастыру Экран көрінісін көшіру үшін қандай пернені қолданамыз? Print Screen
Есептеу техникасының дамуындағы бірінші буынында ... пайдаланылған:Вакумдық ( электрондық) шамдар.
Есептеуіш техникасының дамуы неше кезеңнен тұрады:5
Есепті шешу үшін қажетті әрекеттердің ақырғы санын орындау тізбегі туралы дәл және толық алғышарт(алдын-ала берілу) қалай аталады? Алгоритм
Жалпы қызмет жасайтын байланыс құралдарын қолданбайтын түйіндері бір-бірінен аз қашықтықта орналасатын есептеу желілері: Жергілікті желілер.
Жанама меню қай кезде ашылады?Кез - келген объект белгісінде тышканның оң бастырмасын шерткен кезде.
Жарлық дегеніміз…Белгілі бір объектімен тікелей қатынас жасауды іске асыратын командалық файл.
Жарық диоды пернелері: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
Жедел жадқа көшіріліп жазылып, алғашқы уақыт әсері сезілмегенмен, соңынан бірден іске қатты кірісетін вирус қалай аталады? Резиденттік
Желіге қосылған басқа компьютерлер пайдалана алатын файлдарды сақтауға арналған жоғарғы көлемді қатты дискісі бар дербес компьютер қалай аталады: Сервер.
Желіде қатысушыларға бірігіп қолдану үшін бөлінген арнайы компьютер қалай аталынады? Сервер.
Желіде мәліметтерді жіберу жылдамдығының өлшем бірлігін көрсетіңіз: герц
Желілік операциялық жүйелер: Windows NT Server, NoveII Netware
Желінің ең қарапайым топологиясын көрсетіңіз: Шина.
Жергілікті желіде компьютерге жұмыс істеуге жағдай жасайтын құрылғы: Желілік адаптер.
Жұмыс кітабының атын өзгерту үшін: файл менюінен «сохранить как» командасын таңдау керек
Жұмыс столының стандартты белгілерінің қайсысы файлдар жүйесін көруге мүмкіндік береді:Менің компьютерім.
Жұмыс үстелі дегеніміз не?Әртүрлі объектілер орналасатын WINDOWS операциялық жүйесінің экраны.
Жүйелі түрде ұйымдастырылған және пайдалануға ұсынылған деректер жиынтығы:? деректер қоры.
Жүйелік блок құрамына кірмейтін құрылғы:Пернетақта
Жүйелік программалар:компьютердің барлық компоненттерінің жұмысын басқарады.
Зақымдалған программамен жұмыс кезінде резиденттік вирустар қайда болады: Оперативті жадыда.
Интернет - . . . бүкіләлемдік компьютерлік желі.
Интернет желісін алғашқы дүниеге келтіруге себеп болғаны? ARPANET.Интернет желісінде электрондық поштаның адресі берілген: HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]
Интернет желісінің негізгі хаттамасының атауын көрсетіңіз: TCP/IP
Интернеттің Online режимінде тікелей сұқбаттасу формасы: Чат.
Информатика дегеніміз?ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, жеткізу және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән.
Информатиканың басты ұғымы (информация ұғымымен қатар): Объект
Информация алмасуға арналған стандартты код дегеніміз: ASCII коды.Информация алмасуға арналған стандартты кодты ата:ASCII коды.
Информациялық қоғамның орнын көрсетіңіз: Ғылымның кейбір салаларында информациялық технологияларды терең енгізу.
Информациялық қорлар - бұл: Әр түрлі мамаңдандырылған білікті мамандар топтарының интеллектуалды қызметтер өнімі.
Информацияны енгізу құрылғыларына … жатады:пернетақта, сканер.
Калькуляторда Bin аударғышы қандай қызмет атқарады:Екілік санау жүйесіне аударады.
Калькулятордың неше жұмыс істеу режимі бар?2
Кез келген ақпараттың дискіде жазылуы . . . Файл.
Кез-келген мәліметтер базасының негізгі объектісі . . . кесте (таблица).
Келесі программалардың қайсысы антивирустік жабдық емес: Scandisk.
Кестелер құрылымын өзгерту тәсілі: Кестені Конструктор режимінде ашу керек.
Кодтау теориясында және хабарлама жіберу барысындағы бит дегеніміз . . . {0,1}екілік альфавитінің екілік таңбасы.
Компьтерді қайта жүктеу үшін қандай пернелерді басу керек? ctrl+alt+del
Компьютер жадында әрқашан сақталатын вирус қалай аталады: Резидентті.
Компьютер жұмыс жасауы үшін қажетті минимальді құрылғылар жиынтығына келесілер кіреді:жүйелік блок, монитор, клавиатура.
Компьютер қандай жағдайда вируспен «зақымдалады»: «зақымдалған» программалармен жұмыс жасағанда.
Компьютерге арналып жазылған зақымдаушы шағын программа . . . компьютерлік вирус.
Компьютерде орындалатын программалар қандай түрлерге бөлінеді . . . жүйелік, қолданбалы, программалау тілдері.
Компьютерді желіден ағытқанда қай жеріндегі бүкіл ақпарат өшіріледі . . . жедел жадыдағы
Компьютерді жүктеудің бірінші кезеңінде не орындалады:Аппараттық POST-диагностика жүргізіледі.
Компьютердің (тұрақты еске сақтау құрылғысында) ТСҚ-да (ПЗУ) болатын бағдарлама жиынтығын көрсетіңіз:BIOS
Компьютердің жедел жадын не деп атайды:RAM (Random Access Memory).
Компьютердің жұмысын басқаратын программаларды не деп атайды:Software (программалық жасақтама).
Компьютердің қатты дискісі не үшін арналған?деректерді сақтау үшін.
Компьютердің қоректенуі өшірілгенде қайда тұрған информация жоғалады: (ОЗУ) жедел есте сақтау құрылғысынан.
Компьютердің негізгі бөліктері:Жүйелік блок, монитор, пернетақта, тышқан.
Компьютерлік сауаттылық - бұл ?ЭЕМ-ді қолданып оку, жазу, санау және сурет салу, сондай-ақ ақпараттарды іздеу әрекеттерін орындай алу.
Компьютерлік вирус болып табылмайтын түр: Макрос
Компьютерлік вирустардың әсерін жоятын бағдарлама . . . антивирустік бағдарламалар.
Компьютерлік желі дегеніміз - : Байланыс арналары арқылы біріктірілген, әр жерде орналасқан ЭЕМ жүйесі.
Контекстік меню шақырылады: тышқанның оң жақ кнопкасын басқанда.
Көп көлемді ақпараттарды сығушы программа: Архиватор.
Көптеген математикалық және логикалық операцияларды есептеуді орындайтын негізгі микросхема:Микропроцессор.
Курсордан кейін тұрған символды өшіретін перне . . .Delete.
Курсорды тез арада құжаттың соңына апару үшін біp мезгілде қандай пернені басамыз? Ctrl+End
Курсордың оң жағындағы орналасқан белгіні өшіруге арналған перне: Delete
Қазіргі заман компьютерлері қай ғалымның принциптері бойынша құрастырылған:Джон Фон Нейман
Қай программа архиватор болмайды: XLS.
Қай файлда сурет сақталған?creml.bmp.
Қандай жазу MS Excel-де формула деп саналады:
Қандай құрылғы жүйелік тақтаға (материнская плата) орналастырылмаған:СD-RОМ;
Қандай құрылғыны бейнеадаптер деп атаймыз: монитор экранына шығарылатын бейнелердің кодтарын сақтайтын бейнежадысы бар құрылғы.
Қандай меню көмегімен қатар мен бағандарды жасыруға болады . . . формат
Қандай объект Word мәтіндік редакторында математикалық формула редакторын шақырады? MSEquation. Жұмыс парағының соңғы ұяшығына ауысу үшін қандай команда пайдаланасыз? <Ctrl+End> пернелер комбинациясын
Қандай программа деректер базасымен жұмыс істеуге арналған . . . MS Access
Қандай түрдегі мәліметтер Excel ұяшығында сақталмайды? Сурет пен диаграмма.
Қауіп түрлері: кездейсоқ және ойластырылған.
Қоғамды ақпараттандыру (информатизациялау)… Адамдардың, мемлекеттік басқару, мекемелердің жергілікті өзін өзі басқару органдарының және қоғамдық бірлестіктердің информациялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін, информациялық ресурстарды пайдалану және құрастырылған әлеуметтік-экономикалық, ғылыми техникалық процесс
Қоржын бумасында нелер орналасады?Уақытша жойылған файлдармен және бумалар.
Қосымша сандық пернетақта төмендегі пернемен қосылады: NumLock.
Лицензиялық программалық қамтамасыз ету ... қорғалған.? тауарлық белгімен, авторлық құқықпен және қр заңнамасымен.
Локальдық есептеу жүйесі дегеніміз не? Есептеу ресурстарын бірігіп қолдану және қолданушылар арасында ақпарат алмасу мақсатымен, өзара кабельдер арқылы қосылған бірнеше дербес компьютерлер.
МS Ехсеl-де пернесінің атқаратын қызметі: автоқосынды
Макростар деген не? көптеген операцияларды автоматтандыруға мүмкіндік беретін сценарий.
Мәліметтер базасын басқару жүйесі дегеніміз не: Жаңа мәліметтер базасын құруға, оны мәліметтермен толтыруға, оның мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге арналған программалық құралдар кешені
Мәліметтер базасын басқару жүйесі дегеніміз не: Жаңа мәліметтер базасын құруға, оны мәліметтермен толтыруға, оның мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге арналған программалық құралдар кешені
Мәліметтерді фильтрлеу деген не? берілген критери бойынша іріктеу
Мәтін редакторының файлы . . . деп аталады? Құжат
Мәтіндік және графиктік ақпаратты баспаға шығаратын құрылғы:Принтер.
Мәтіндік редактордағы минимальды объект: Символ Адам көзі мен монитор экраны арасының қашықтығы болуы тиіс: 70 см
Мәтіндік редакторлар, электронды кестелер, ДББЖ программалық қамтамасыз етудің (ПҚЕ) қандай класына (типіне) жататындығын көрсетіңіз? қолданбалы ПҚЕ.
Мәтіндік файлдардың кеңеймесін көрсетіңіз: txt, doc, docх
Мемлекет немесе мемлекет тобының аймағында орналасқан желі қалай аталады? Глобальді.
Менің компьютерім терезесі ашылмай қалатын жағдайды көрсетіңіз . . .менің компьютерім белгішесінде тышқанды бip рет шерту.
Микропроцессор – бұл:арифметикалық және логикалық операцияларды орындауға, машинаның барлық блоктарының жұмыс істеуін басқаруға арналған ДК-дің орталық блогы.
МҚЖБ MS ACCESS объектілері? кестелер, пішіндер, сұраныстар, қорытынды есеп.
МҚЖБ MS ACCESS объектілері? кестелер, пішіндер, сұраныстар, қорытынды есеп.
Модемнің қандай түрлері болады: сыртқы модем, ішкі модем.
Модемнің қандай түрлері болады: сыртқы модем, ішкі модем.
Монитор дегеніміз . . . компьютердің жедел жадында өңделетін ақпаратты экранда көру үшін қажет құрылғы.
Мультимедиа деген не? Дыбыс, графика, анимацияны, текст қолдана отырып, динамикалық түрдегі бейнелер мен дыбыстық мәліметтер алу мүмкіндігін беретін арнайы жабдық.
Мультимедиялық құрылғыларға жататындар:Дыбыстық карта, видеокарта, динамиктер.
Мына батырма (А-Я) не үшін қолданылады? жазбаларды өсу ретімен сұрыптау.
Міндетті өрістің қасиеті; бұл өріс мәнді міндетті түрде енгізуді талап етеді.
Негізгі микропроцессорға математикалық операцияларды орындауға көмектесетін құрылғы:Сопроцессор.
Нөмерленген тізімдерді құру үшін пайдаланылатын тег-контейнері . . .? <ol>…</ol>
Он алтылық жүйеде қосу: 9+5 неге тең болады?E
Он алтылық жүйесіндегі санау жүйесінің негізі . . .16
Ондық жүйедегі 12 санын екілік жүйедегі санға айналдыр:11002 екілік сан.
Ондық санау жүйесінің негізін ата:10
Оперативті жадыда вирустарды ұстап қалатын және қолданушыға хабар беретін программа қалай аталады: Фильтр
Оператор деген не?машинаға берілетін команда
Операциялық жүйе дегеніміз не?Компьютердің барлық әрекеттерін басқаратын машиналық кодта жазылған программа.
Операциялық жүйе деп:қолданушы үшін компьютерді қолдануда қажетті интерфейс;
Операциялық жүйенің атқаратын қызметі: Компьютердің барлық әрекеттерін басқарады
Орындалу барысында программа қайда сақталады?оперативті жадыда.
Паскаль программалау тілінде айнымалыларды сипаттау бөлімі қай қызметші сөзден басталады . . . var Жазылған реті бойынша барлық әреккеттері тізбектей орындалатын алгоритм . . .сызықтық алгоритм.
Паскаль программасын орындау үшін қандай режимге енеді?run
Паскаль программасын сақтау үшін қандай команда таңдалады?save as
Паскаль программасында типтерді бейнелеу бөлігінде қандай қызметші сөз қолданылады?TYPE. Паскаль программасындағы логикалық айнымалылардың типі:boolean.
Паскаль программасындағы нақты айнымалылар типіreal
Паскаль программасының айнымалыларды сипаттайтын бөлігі қай қызметші сөзден басталады:var
Паскаль тіліндегі дұрыс жазуды көрсет . . .abs(x)+1/cos(3*x) X :=(7*X -2)/(3+Х) өрнегінің мәні қандай типке жатады?нақты. Меншіктеу операциясы қалай белгіленеді?:=
Паскаль тілінің алфавитіне жатады . . .латын әріптері, цифрлар, арифметикалық және салыстыру операциялары.
Паскальдағы меншіктеу операторының дұрыс жазылуын көрсет:z := x/y – 1/x*x
Пернені басу және ұстау арқылы төменгі және жоғары регистрге ауыстыруға арналған перне: SHIFT.
Пернетақта қандай қызмет атқарады? компьютерге информация енгізу үшін.
Пернетақтада жоқ арнайы символдарды енгізу үшін келесі командалар тізбегін қолданамыз: Вставка → Символ.
Пиктограмманы қалай екпінді (активной) етеді? тышқан курсорын апарып, тышқанның сол жақ батырмасын шертеді.
Плоттер бұл:Сызбаларды, графиктерді қағазға шығару құрылғысы.
Позициялық санау жүйесіне қандай сандар кірмейді?рим сандары.
Пошта сақталатын компьютер атауы қандай: mtu-net.ru.
Презентация (Слайд) файлы келесі кеңейтілуге ие: .ppt
Презентация дегеніміз не: Слайд деп аталатын жеке кадрлардың жиынтығынан тұратын айрықша текті электрондық құжат.
Презентация, реклама немесе видеоклип құру үшін ... программасы қолданылады? PowerPoint
Принтердің түрлері:Матрицалық, лазерлік, сия бүріккіш.
Провайдер дегеніміз... интернетке тікелей қосуды, олардың серверлермен қатынас құруын жүзеге асыратын заңды тұлға
Программа дегеніміз не:Алгоритмдерді программалау тілінде жазу.
Программа деп нені түсінесің:есепті шешу алгоритмін жүзеге асыратын командалар тізбегі.
Программа жасаудың қандай кезеңінде синтаксистік қателер табылады және түзетіледі: программаны компьютер тіліне аударуда (трансляция).
Программа-доктор дегеніміз не: Өзінің вирустық қорымен салыстыра отырып файлдар мен жүктеуші секторлардағы вирустарды анықтайды және вирустар кодын алып тастау арқылы емдейді.
Программа-қарауылы (фильтр): сеанс кезінде программаның күдікті іс-әрекетін ұстап алып, оны хабарлайды.
Программалар мен дисктерді емдеп, бастапқы қалпына әкелетін программа қалай аталады: Доктор программа.
Программалау тіліндегі программаны машиналық тілге аударушы программаны не деп атайды?Транслятор. Алгоритмдік тілде айнымалы шама атына өрнек мәнінің тіркелуі:мәннің меншіктелуі.
Программалық немесе негізгі терезені жабу пернесі: ALT+F4
Программаның және дисктің алдыңғы, кейінгі қалпын есте сақтайтын программа қалай аталады: Ревизор.
Программа-ревизор: деректер қорында сақталатын ағымдық жағдайды файлдық жүйелер мен жүйелік облыстар жағдайымен салыстырады және күдікті өзгерістер жайлы хабарлайды.
Протокол-ол: Желіде мәліметтерді өткізуді ұйымдастыру ережесі.
Процессор ақпаратты … өңдейді:Екілік кодта
Процессордың тактілік жұмыс жиілігі немен өлшенеді?Герцпен.
Пуск іске қосу батырмасын қандай пернелер комбинациясы арқылы шақыруға болады? Ctrl + Esc
Резиденттік программа: Тұрақты жадыда сақталады.
Реляциялық мәліметтер қоры . . . екі өлшемді кестелер түрінде болады.
Ресурстардың көзі болып саналатын компьютер қалай аталады: Сервер.
СD командасы көмегімен командалық жолда қандай команда орындалады?каталогқа кіру.
Санауыш (счетчик) дегеніміз: кестедегі жазбалардың нөмірлері сақталатын өріс.
Сандарды кескіндеу тәсіліне қарап санау жүйелері мына тoптарға жіктеледі:Позициялық және позициялық емес.
Сканер дегеніміз не?Мәтінді немесе графикалық ақпаратты оқуға арналған құрылғы.
Сол жақтағы символды өшіру пернесі: Backspace
Стример қандай құрылғы? мәліметтерді магниттік таспада сақтауға арналған құрылғы.
Сұраныс (Запорс) дегеніміз... деректер базасынан немесе ақпараттық іздестіру жүйесінен керекті ақпарат беруді талап ету.
Сұраныс нәтижесі не деп аталады? Іріктеме.
Сүзу (фильтр): белгілі бір шарт бойынша жазбаларды іріктеу тәсілі.
Тақырып жолы қайда орналасқан? терезенің жоғарғы бөлігінде
Тармақталған құрылымдағы типтік алгоритмдерді көрсетіңіз: екі санның үлкенін( кішісін) табу.
Тексті қалай туралауға (выравнивание ) болады? сол жақ, оң жақ, орта және екi жақ шетi бойынша
Текстік редакторлар арасында құжаттармен алмасу форматын көрсетіңіз:DOCХ.
Телекоммуникация жүйесі үшін қажет құрылғыны көрсетіңіз: модем, телефон.
Телефон желісі бойынша компьютерлерді бip-бipiмeн байланыстыру үшін қандай құрылғы қолданылады: Модем.
Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін қандай құрылғы қолданылады:
Терезені жинау (свернуть) үшін қандай батырма қолданылады? «-»
Том – бұл . . . үлкен архив құрамындағы жеке файл
Төменгі берілген программалық өнімдердің қайсысы операциялық қабық болып табылады? Norton Commander
Төмендегі мәліметтердің қайсысы бір типке жатады?112 және “ цифр
Төмендегі программалардың қайсысы программа-ревизорға жатады: Adinf.
Төмендегілердің қайсысы Windows-тің стандартты программалар тобына жатпайды? Power Point.
Төмендегілердің қайсысы файлдарды тығыздауға арналған: архиватор.
Тұтынушаларды желіге қосатын Сервердің ұсынатын қызметін қалай айтамыз? Провайдер.
Түйіндері орталық тораппен сызықтар арқылы байланысқан топология: Жұлдызша.
Утилиттер – бұл:Қосымша программалар.
Утилиттер дегеніміз?Белгілі бip қосымша қызмет атқаратын программалар.
Ұяшықтар блогының арасын қалай ажыратады?қос нүкте (:) белгісімен.
Ұяшықтарды автотолтыру маркері (маркер автозаполнения) қайда орналасқан? ұяшықтың оң жақ төменгі бұрышында
Ұящықтың аралас адресі – бұл? ұяшық адресі, адрестің бip параметрі өзгереді, eкіншісi өзгермейді.
Үлкен көлемдегі мәліметтер мен программаларды ұзақ уақытқа сақтауға арналған құрылғы.Қатты диск.
Файл дегеніміз . . . дискідегі атауы бар аймақ.
Файл аты неден тұрады? Екі бөліктен:файлдың өзінің аты және типі(расширение) .
Файл дегеніміз . . дискідегі немесе басқа ақпарат тасушысындағы аты бар облыс.
Файлдардың қай типтері операциялық жүйеден тікелей іске қосылады:.com, .exe, .bat.
Файлды архивтен ашу үшін қандай команда беріледі: Open.
Файлды архивтеу дегеніміз не: Файлды немесе файлдар тобын сығу.
Файлдық жүйе қандай құрылымнан тұрады:Иерархиялық.
Файлдық жүйенің дискідегі құрылымы:Ағаш тәрізді.
Файлдың атын және типін қай символ ажыратады:Нүкте.
Фигуралық текстті жазу үшін келесі панелді қолданады:WordArt панелін
Хаттамалар дегеніміз: деректерді толық және қатесіз беруге келіскен және бекітілген ережелер
Цифрлық ақпараттарды сигналдарға түрлендіруге және телефондық каналдар бойымен беруге арналған құрылғы қалай аталады? Модем.
Шешімді басқару мен қабылдаудың ең қиын міндеттерін ... шешеді: Бухгалтерлік есеп жүйелері.
Шифрлау – бұл . . . шифрлаудың көмегімен ашық мәліметтерді құпия мәліметтерге түрлендіру.
Іс-әрекеттерді бірінен кейін бірін орындау қандай алгоритм:Сызықты.
ЭЕМ қандай түрдегі алгоритмді орындайды?Программа.
ЭЕМ құрылғыларына қызмет көрсету бағдарламалары қалай аталады?драйверлер
ЭЕМ-да есептерді шешудің технологиялық тізбегі келесі кезектілікті береді: есеп қойылымы → мат. модельдеу → алгоритмизация → программалау
ЭЕМ-нің үшінші кезеңінде ... физикалық негіз болып табылады:Интегралдық схемалар.
Электронды есептеуіш машинаның (ЭЕМ) екінші кезеңіне . . . жатады. транзисторлар.
Электронды кестеде функцияның қандай түрі болмайды? Динамикалық.
Электронды кестенің парақтарын көшіруді тышқан арқылы және қандай перненің көмегімен орындауға болады? CTRL
Электронды почтамен жұмыс істеуге арналған программаны көрсетіңіз: Outiook Express
Электронды үкімет дегеніміз.... Мемлекет атқаратын барлық қызметтер мен функциялардың электронды түрі
Электрондық кестеде ұяшықтар блогы қалай белгіленеді? Бірінші және соңғы ұяшықтың адресі арқылы.
Электрондық оқыту жүйесі .... E-learning
Электрондық пошта дегеніміз: компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелту, оқу мен сақтауға арналған қызметтік программалар жүйесі.
Электрондық пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді: деректер мен қосымша берілген файлдарды..

Приложенные файлы

  • docx 19126983
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий