kukyk negizderi sessia1 1


«Жеті жарғы» хандар жинағының пайда болуы, қазақтың қай белгілі ханының есімімен байланысты?>Тәукехан
Азаматтығы жоқ тұлғалар Қазақстан Республикасының сотына шағымдана алама\кез келген уақытта шағымдана алады
Азаматтық құқықтық қабілеттілік қай кезден басталады>омирге келген кезинен
Азаматтық процестің тараптары қалай аталады>талапкер жане жауапкер
Азаматтық сот өндірісінде прокурор қандай іс жүргізу жағдайын иеленеді\іске қатысушы тұлға
Азаматтық сот өндірісінің түрін атаңыз (бірінші инстанция сотының өндірісі)\ерекше өндіріс
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының пәні болып табылады\азаматтық сот өндірісі аясындағы қоғамдық құбылыстар
Азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттігі қашан пайда болады\жеке тұлғаларда туған сәттен бастап, заңды тұлғаларда олардың мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен
Азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттілігі – бұл\ азаматтық іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін иелену
Азаматтық іс жүргізу сатыларының қайсысы міндетті болып табылады\бірінші инстанция сотының өндірісі
Азаматтық іс жүргізу сатысына жатпайды\прокурордың істің негізі бойынша қорытынды беру үшін іс жүргізуіне қатысуы
Азаматтық іс жүргізуге прокурордың қатысу нысандарын атаңыз\басқа тұлғалардың мүдделері үшін өтініш бере алады және іс бойынша қорытынды беру үшін
Азаматтық іс жүргізуде дәлелдеудің субьектілері болып табылады\сот және іске қатысушы тұлғалар
Азаматтық іс жүргізуде тараптар болып табылады\ азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттігін иеленетін жеке тұлғалар және заңды тұлғалар
Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу – бұл\істі дұрыс шешу үшін маңызы бар фактілерді орнатуға бағытталған соттың және іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізу және зерделік қызметі
Азаматтық іс жүргізудегі сайысушылық\ дәлелдеу құралдары мен тәсілдерін таңдаудағы еріктілігі және өзіндігі тараптардың заң алдындағы теңдігі
Азаматтық іс жүргізудің қағидасы болып табылады\жариялылық,сот ісін жүргізудің тілі, диспозитивтік сайысушылық
Азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері болып табылады>мазмұнында іс жүргізу қызметінің тәртібін анықтайтын жалпы және ерекше ережелер қарастырылған нормативтік актілер
Азаматтық іс жүргізудің сатылары болып табылмайды>шешім шығару
Азаматтық іс жүргізудің түрі болып табылмайды>сот актілерін орындау
Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау, сот үрдісінің сатысына жатқызыла ма> азаматтық өндірістің міндетті сатысы
Азаматтық істерді шешкенде сот қандай құжат қабылдайды?>үкім
Айыпталушыдан, сезіктіден түнгі уақытта жауап алуға бола ма?>тек кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда ғана болады
Айыпталушыны іздеу үшін негіз болып табылады:>айыпталушының түрған жері белгісіз болуы немесе ол тергеуден жасырынса
Айыпталушының өз кінәсін мойындап келуінің дәлелдемелік мәні қандай?>ол басқа дәлелдермен бірге тексерілуі және бағалануы керек
Айыпталүшы деп танылады?>оған қатысты аныпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулы шыққан тұлға
Ақшалық міндеттемені орындау жері анықталмаса, ол қайда орындалады?>кепил болушы жеринде
Алдын - ала тергеу жүргізу қай уақытта басталады?>қылмыстық іс қозғау туралы қаулы шығарған сәттен бастап
Алдын - ала тергеу мерзімі қанша?>екі ай үш айдан алты айға дейін ұзартылуы мүмкін, ал ерекше жағдайларла 6 айдан жоғары
Алдын - ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтауды кім жүргізеді?>қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыруға өкілетті анықтаушы
Алдын - ала тергеу ісін жүргізу міндетті емес істер бойыніпа, анықтау жүргізудің мерзімі қанша?>қылмыстық істі қозғау тураты қаулы шығарылған сәттен бастап 10 күн мерзім ішінде қылмыстық істі сотқа жіберу үшін прокурорға бергенге дейін
Алдын-ала тергеу мынандай жағдайда тоқтатылады:>қылмыстық іс бойынша одан әрі іс жүргізуге уақытша кедергі келтіретін тежеусіз күштер әсер етсе
Алдын-ала тергеу ісін жүргізу міндетті емес істер бойынша анықтау қандай құжатпен аяқталады:>Айыптау хаттамасын жасау
Алдын-ала тергеуді тоқтатудың жалпы талабы ретінде заң нені талап етеді:>қылмыс оқиғасын анықтау мен айыпталушының қатысуынсыз мүмкін болатын барлық тергеу әрекетін анықтау
Алименттерді өндіріп алу және әкелікті тану туралы талаптар қай сотқа беріледі>талапкердің немесе жауапкердің тұрғылықты жері бойынша
Анықтау органы алдын - ала тергеу міндетті істер бойыпша қылмыстмқ іс қозғай ала ма?>құқылы. егер кейінге қалдыруға болмайтын тергеу әрекетін жүргізуге қылмыс белгілері болғанда
Ата-аналардың заңдық өкілдер ретіндегі өкілеттіктері расталады>баланың туу туралы куәлігімен және жеке куәлікпен
Аудандық, облыстық және оларға теңестірілген соттардың шешімдері заңдық күшіне> олардың кассациялық және шағым түсіру мерзімі өткен соң егерде оларға шағым берілмесе шешіге қол қойылғаннан кейін
Ашық сот мәжілісін өтқізуге жол беріле ме?>иә, бірақ ерекше жағдайларда жабық сот отырысы өткізілуі мүмкін
Әкімшілік жазалаудың ең көп тараған түрі:>айыппұл
Әкімшілік құқық бұзғандығы үшін жауапқа тарту үшін құжат негіз болады>Азаматтың арызы
Әрекет қабілетсіз тұлғадан талап арыз түскен болса, судья одан бас тарта алама> жоқ
Бала асырап алу туралы істер кімнің қатысуымен қарастырылады>aсырап алушылардың өздерінің, қамқоршылық және қорғаншылық органының және прокурордың
Берілген тармактарда, қылмыстық іс жүргізу шешімдері болып табылатын актілердің қай тізімі дұрыс?>үкім, қаулы, қорытынды, санкция
Бұлтартпау шарасы ретінде кепіл кімге қолданылмайды?>аса ауыр қылмыс жасаған айыпталушыға
Бірінші басшының өкілеттігін растайтын құжаттар>жарғы, құрылтай шарты, бірінші басшы ретінде тағайындау туралы бұйрық
Бірінші инстанция сотында істі қарастыру мерзімі құрайды>істі сот отырысына әзірлеу аяқталған уақыттан бастап екі ай ішінде
Ғимараттар құрылысына және басқа да жылжымайтын мүлікке құқық және оны аресттан босату туралы талаптар қай соттың соттылығына жатады>мүліктің тұрғылықты жері бойынша
Даудың пәніне дербез талап қоятын үшінші тұлғаның талапкерден айырмашылығын атаңыз> сот шешімін шығарғанға дейін іс жүргізуге кіре алады
Дәлелдемелерге жол беріледі, егер олар>заңмен көзделген тәртіпте алынса
Дәлелдемелерді бағалауда судя басшылыққа алады>заңды және ар-ожданын
Дәлелдемелерді қаматамасыз ету бойынша шаралар кіммен қойылады> тапал бергенге дейін – нотариуспен, іс қозғалғаннан кейін– судямен
Дәлелдеу бойынша міндеттемелер қалай бөлінеді>әрбір тарап өздерінің талаптары мен қарсылықтарының негіздемесі ретінде сілтеме жасайтын жағдайларын дәлелдеуі тиіс
Дәлелдеу құралы – бұл> істі дұрыс шешу үшін маңызы бар, тараптар өздерінің талаптарының және қарсылықтарының негіздемесі ретінде сілтеме жасайтын заңдық фактілердің жиынтығы
Дәлелдеуден босатылатын негіздерді атаңыз> сотпен жалпыға белгілі деп танылған жағдайлар және заңдық күшіне енген шешімдер мен үкімдермен орнатылған фактілер қайта дәлелденбейді
Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады>мемлекеттік органдардын сайланып қойылуын шектеу
Егер өтініш сотқа соттылықтың ережелері бұзыла отырып берілгендегі судяның әрекеті>өтінішті қайтарады және талапкерге оның қай сотқа жүгіну керектігін түсіндіреді
Егер тергеу барысында кәмелетке толмаған ересек адамдармен қылмыс жасағаны анықталса, тергеуші не істеуі керек?>алдын - ала тергеу барысында егер ол зерттеу мен істі шешудің жан-жактылығы толықтылығы және объективтілігіне әсер етпесе жеке іс жүргізуге бөледі
Ең жоғарғы заң шығару органы қабылдайтын құқытық келісім қалай аталады>заң
Жариялылық қағидасынан қандай ерекшеліктер заңмен көзделген>мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді құрайтын істер қарастырылғанда, сондай-ақ сотпен бала асырап алу құпиясын, жеке, отбасылық, коммерциялық құпияларды сақтау қажеттілігі туралы өтінішті қанағаттандыру кезінде
Жас мөлшері бойынша сот мәжілісіне қатысуға құқысы жоқ (егер де олар істе куә немесе қатысушылар болса)> 16 жас
Жәбірленушінің абыройы мен қадір-қасиетін төмендететін тергеу экспериментін жүргізуге бола ма?>жоқ, жүргізе алмайды
Жеке айыптау істері қозғалады:>сотқа шағым беру жолымен
Жергілікті мемлекеттік атқару органының басшысының лауазымы қалай аталады?>әкім
Заң бойынша бірінші кезекте мұраға ие болуға шақырылатындар>балалары, жұбайы және ата –анасы
Заң күшіне енген сот актілері барлық мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, лауазымды тұлғалар және азамттар үшін міндетті болып табылады ма және орындалуға жатады ма> иә
Заңға негізделген айғақ дегеніміз не>құқықтық қатынастардың пайда болуымен , өзгеруімен немесе тоқтауымен құқық нормалары арқылы байланыста
Заңдық өкілдер болып табылатын тұлғаларды атаңыз>ана-аналар, асырап алушылар, қамқоршылар, қорғаншылар
Заңдылық қағидасы көрінеді>соттың ҚР Конституциясының, АІЖК және басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындау міндетінен
Заңдылықпен жауапкерге қорғанудың қандай түрлері тиесілі>талапқа қарсылық білдіру және қарсы талап қою
Заңның кері күші бола ма>болмайды
Зат тағдырын меншік иесінің қай өкілеттілігі анықтай>билик ету кукыгы
Кәмелетке толмаған айыпталушы арнайы балалар мекемесіне орналастырыла ма?>иә, кәмелетке толмағанның өмірінің жағдайына сәйкес бұрынғы тұрғылықты жерінде қалуы мүмкін болмаса
Кәмелетке толмаған сезікті немесе айыпталушыға бұлтартпау шарасы ретінде қамау қолданыла ма?>иә, тек ерекше жағдайда, егер ауыр немесе ерекше ауыр қылмыс жасаса
Кәмелетке толмаған сезікті немесе айыпталушыға қатысты процессуалдық әрекеті жүргізу барысында қандай жағдайда педагог немесе психолог қатысады?>егер ссзіқті немесе айыпталушы 16 жасқа ғолмаса, сонымен қатар осы жасқа толмаған бірақ психиқалық дамуында мешеулік белгілері болса
Кәмелетке толмағандардың ісі бойынша іс жүргізуде ҚР ҚІЖҚ 117-бапта көрсетілген мән-жайлар мен қатар келесі мән-жайларды анықтау қажет:>кәмелетке толмағанның жасы; қәмелетке толмағанның тұрмысы мен тәрбие жағдайы; интеллектуалдық, ерік-жігерінің және психикалық даму дәрежесі, мінезі мен тегеурінділік ерекшеліктері, мұқтаждары мен мүдделері; кәмелетке толмағандарға ересек адамдардың ықпалы
Кәмелетке толмағанның заңды өкілі кім бола алады?>кәмелетке толмағанның қамқоршысы
Кешенді сараптама мынандай жағдайларда тағайындалады:>әртүрлі білім саласының негізінде зерттеулер жүргізу қажет болса
Көпшілік қағидасы нені білдіреді?>қылмыстық істі жүргізуші органның басқа тұлғалардың қалауына қарамастан заңға сәйкес әрекет етуі мен шешім қабылдау міндеттілігін
Куәлардың арасында беттестіру жүргізіле ма> қолданылады, егерде сот үрдісінде куәлардың арасында кей түсіспеушілік болған кезде
Куәлік айғақтар беру міндетінен босатылған тұлғалар – бұл>жұбайы, жақын туыстары, діни қызметкерлер
Куәнің негізі міндеттері>сотқа келу және шын айғақтар беру
Күәгерлерсіз қарау жүргізуге жол беріле ме?>иә, ерекше жағдайларда және оның барысы мен нәтижелері ғылыми- техниқалық құралдардың көмегімен бекітілуі керек
Күәдан жауап бет перде де (масқада) немесе ол туралы мәлметтерді жариялай алынуы мумкін бе?>
Күәнің, жәбірленушінің анықтаушы мен тергеушіге келмеген жағдайда оларға қандай шара қолдануға болады?>мәжбүрлеп алып келу немесе келетіні туралы міндеттеме алу
Кім және қай сатыда сот мәжілісіне қатысушы тұлғаларға олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді> сот мәжілісінің дайындық сатысындағы төрағалық етуші
Кінәсіздік презумпциясы қағидасы нені білдіреді?>әр адам оның қылмыс жасағаны үшін кінәлігі қылмыстық процессуалдық заңда көрсетілген тәртіппен дәлелденгенге және соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленген уақытқа дейін кінәсіз деп саналады
Қазақи әдет-ғұрып құқықтың негізгі нысанын көрсетіңіз>діни нормалар
Қазақстан Республикасы неден тұрады?>әкімшілік аумактық бөліністерден
Қазақстан Республикасынағы мемлекеттік тіл>қазақ тілі
Қазақстан Республикасында қос азаматтыққа жол беріле ме?>берілмейді
Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктің тармақтарына төмендегілердің қайсысы жатпайды?>әкімшілік билік
Қазақстан Республикасында Президентінің өкілеттілік мерзімі>5 жыл
Қазақстан Республикасында сот әділдігін жүзеге асыру қай органға жүктеледі>сот әділдігі тек сотпен жүзеге асырылады
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы кім?>халық
Қазақстан Республикасының қазіргі Конституциясы қашан қабылданды?>30 тамыз 1995 жыл
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының нысаны:>біртұтас мемлекет
Қазақстан тарихында құқықтық нормаларды жүйелеу қай ханның есімімен байланысты?>Касым хан
Қазақстанда облыс әкімдерін кім тағайындайды>президент
Қай кезде сот міндетті түрде істі тоқтата тұру керек> егер тараптардың әрекет қабілеттілігі жойылған болса
Қай кезде сот істі тоқтата тұра алады> егер жауапкерді табу бойынша іздеу салынса
Қай мерзім ішінде талап арыз түскеннен кейін судья оны өз өндірісіне алу керек> 5 күн
Қай сәттен бастап тұлға қылмыстық іс бойынша қорғаушының көмегін алуға құқылы?>ұстаған кезінен бұлтартпау шарасын таңдау кезінен, айып таққан сәттен бастап
Қай уақытта қарсы талап қойылуы мүмкін> іс бойынша сот шешімі шығарылғанға дейін кез келген уақытында
Қай уақытта сот талқылауы сот шешімі шығарусыз қалады> егерде өтініш сотпен қараусыз қалған болса немесе іс тоқтатылған болса
Қандай бұлтартпау шараларын тандағанда соттың санкциясын қажет етеді:>үйде қамауда ұстау
Қандай жағдайда қосымша шешім шығарылуы мүмкін> егерде кей талаптарда іс бойынша қатысушы тұлғаларға дәлелдемелер ұсынған және түсініктемелер берген уақытында, шешім шығарылмаған болса; егерде судья істің құқықтық сұрақтарын шешіп оның ақшалық сомасын көрсетілмеген болса; сотпен соттық шығындары көрсетілмеген болса; сот шешімінің орындалуы көрсетілмесе
Қандай жағдайда сотта сотталушының көрсетпесін жариялауы мүмкін?>сотталушы сотта көрсетпе беруден бас тартса
Қандай жағдайларда мемлекеттік баж қайтарылып беріледі>істі аралық сотқа бергенде, апелляциялық, кассациялық шағымды қайтарып бергенде
Қандай орган нақты іс бойынша судядан есеп талап етуге құқылы>Нақты істер бойынша судялар есеп бермейді
Қандай процесуалдық құжатпен іс сот талқылауының рәсімі дайындалады және оны қайта қарауға болады ма> судьяның анықтамасы қайта қарауға жатқызылмайды
Қанша көлемде өкілдің көмегін төлеу бойынша шығындар өтелінеді>фактылы түрде жұмсалған шығындар көлемінде, бірақ талаптың қанағаттандырылған бөлігінің 10% артық емес
Қанша мерзім ішінде апелляциялық инстанцияда іс қарастырылады>бірінше инстанция сотынан іс келіп түскен уақыттан бастап бір ай ішінде
Қанша мерзім ішінде жаңадан анықталған мән[a]жайлар бойынша істерді қайта қарастыру туралы өтініш берілуі мүмкін:>қайта қарастыру үшін негіз болған жағдайларды орнатқан күннен үш ай ішінде
Қанша мерзімнің ішінде апелляциялық шағым берілуі мүмкін>соңғы нысанда шешімді шығару уақытынан 15 күн ішінде
Қанша мерзімнің ішінде қадағалау шағымы берілуі мүмкін>шағымданған сот актісінің заңды күшіне енген күнінен бастап бір жыл ішінде
Қанша мерзімнің ішінде прокурор апелляциялық наразылық беруге құқылы>соңғы нысанда шешімді шығару уақытынан 15 күн ішінде
Қарсы талап қай уақытта жүзеге асырылады> сот шешімі шығарылғанға дейін
Қарсылық кімге берілуі мүмкін> судьяға, прокурорға, сарапшыға, аудармашыға, хатшыға, сот орындаушысына, сот приставына
Қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін тергеу әрекетін жүргізуге бола ма?>жоқ
Қауіпсіздік шаралары қашан тоқтатылады?>оларды қолданудың қажеттілігі болмаса
Қашан екі талап бірдей болып танылады>егер олар пәні, негіздемесі және тараптары жағынан бірдей болса
Қашан және кіммен дәлелдемелерді бағалау жүзеге асырылады> іс бойынша шешім шығару кезінде сотпен
Қонституция талабына сәйкес, тергеуші мен анықтаушы бірінші кезекте нені басшылыққа алуға міндетті?>Қылмыстық іс жүргізу кодексін
ҚР Еңбек кодексі қабылданды>2007 жыл 15 мамыр
ҚР Қылмыстық сот өндірісі қай тілде жүргізіледі?>мемлекеттік тілде жүргізіледі, ал қажет болған жағдайда мемлекеттік тілмен бірдей орыс тілі немесе басқа тілде
ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы бұл:>сот пен алдын - ала тергеу қызметін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы
ҚР Парламенті депутаттарына қатысты қылмыстық іс қозғауға кім өкілетті?>ҚР анықтау мен алдын-ала тергеуді жүзеге асырушы мемлекеттік органның басшысы
Құқық қорғау органдарының қызметінің қай түрі қылмыстық іс жүргізуге жатады?>алдын-ала тергеу
Құқық қорғау органының қызметкері оған азамат қылмыс туралы арызбенжолданған жағдайда не істеуі керек?>қылмысты ашуға шара қолданады, сонан соң жасалған қылмыс жөніңде қылмыстық ізге түсу органына хабарлайды
Құқық нормаларымен реттеу нәтижесінде қалыптасатын ерекше қатынастар қалай аталады>құқықтық қатынастар
Құқықтық белсенділіктің түрлері>әділеттілік
Құқықтық мемлекетке негіз болып табылатын принциптер>зан үстемдігі
Құқықтық норма: >құқықтық қатынастарға қатысушылардың мінез-құлқын анықтайтын және орындауды міндеттейтін жалпы ереже;
Құқықтық нормалар саласы:>әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, еңбек және т.б
Құқықтың негізгі көздері:>құқықтық нормативтік кесім, келісім шарты
Құқықтың түсінігі>құқықтық нормалардың жиынтығы;
Қылмыс жасаған айыпталушы (сезікті) тұлғаға қатысты қауіпсіздік шаралары қолданылады ма?>иә, егер бұларға қатысты күш көрсетілу мүмкіндігінің нақты қауіпі болса
Қылмыс жасады деп күмән келтірілген сезікті тұлғаны ұстау мерзімі ұзартылуы мүмкін бе?>мүмкін емес, ұстау мерзімі заңмен қатаң шеқтелген
Қылмыс туралы арыздар мен хабарламаны қарау мерзімі ұзартылуы мүмкін бе?>мүмкін, 10 тәулікке дейін, ерекше жағдайларда- 1 айға дейін
Қылмыстмқ істің аумактық соттылығы анықталады:>қылмыс жасалған жермен
Қылмыстық іс жүргізу заңымен белгіленген қылмыстық қудалауды болдырмайтын мән-жайды атаңыз:>мерзімнің ескіруі
Қылмыстық іс жүргізу қызмет қалай жүзеге асырылады?>қылмыс туралы арыз бен хабарды қарау, қылмыстық істі тергеу мен анықтау органыңың алдын-ала тергеуі, оның сотпен шешілуі, сонымен қатар прокурорлық қадағалаудың болуымен
Қылмыстық іс жүргізу тұрғысынан қылмыс ашылды деп қай уақытта саналады?>соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген сәттен бастап
Қылмыстық іс жүргізуде жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін қоллана ма?>иә, егер олар зан талабын сактай отырып алынса және ҚР ҚІЖҚ - не сәйкес қолданылса
Қылмыстық іс жүргізуде қылмыс жасаған тұлғаның кінәлілігін немесе күнәсіздігін дәлелдеу міндеті кімге жүктеледі?>қылмыстық істі жүргізуші органға
Қылмыстық іс жүргізуде сезікті дегеніміз:>оған қатысты қылмыстық іс қозғалған немесе ұстау жүзеге асырылған немесе айып тағылғанға дейін бұлтартпау шарасы қолданылған тұлға
Қылмыстық іс жүргізуде телефон арқылы сөйлесулердің нәтижелерін қолдануға жол беріледі ме?>оларды алудың заңдылығы сакталса ғана дәлелдеме ретінде паидалануға жол беріледі
Қылмыстық іс жүргізуде тұлға жәбірленуші болып қай сәттен бастап танылады?>қылмыстық процесті жүргізуші орган тиісті қаулы шығарған кезден бастап
Қылмыстық іс жүргізуде іске қатысушылардың біреуіне күштеу шарасы қолданылуы мүмкін бе?>күштеу шарасын қолдануға жол берілмейді
Қылмыстық іс жүргізудегі актау ұғымы нені білдіреді?>Оған қатысты айып тағылған тұлғаны сотпен кінәсіз деп тану; тұлғаны қылмыстық жауапкершіліктен босату; заңсыз қылмыстық жауапкершілікке тартқаны үшін тұлғаға келтірілген зиянды өтеуге бағытталған шаралар жиынтығы; тұлғаны қылмыстық жазалаудан босату
Қылмыстық іс жүргізудің сатылары болып табылмайды:>қассациялық өңдіріс
Қылмыстық іс қозғау туралы қаулының көшірмесі кімге жіберіледі?>24 сағат ішінде, прокурорға
Қылмыстық іс қозғауға негіз болып табылады:>қылмыс белгілерін көрсететін жеткілікті деректердің болуы
Қылмыстық іс қозғаудан мынадай жағдайларда бас тартылады:>қылмыстық істі қозғауға негіз болмаса
Қылмыстық іс өндірісінде қылмыстық іс жүргізу заңының талаптарып бұзуға жол беріле ме?>жол берілмейді
Қылмыстық істі қозғағанға дейін қандай тергеу әрекеті жүргізілуі мүмкін?>сараптама жүргізу және қарау
Қылмыстық істі қозғағаннан кейін прокурор не істейді?>істі алдын ала тергеу немесе анықтау жүргізуі үшін тергеушіге немесе анықтау органына жібереді
Қылмыстық істі қозғау кезінде қандай шешім қабылданады?>қаулы шығарылады
Қылмыстық істі қозғауға қылмыс туралы домалақ арыздар (хабарлам- себеп бола ала ма?>иә, тек олар алдын-ала тексерілгеннен кейін, егер оларда қылмыс белгілерін көрсететін жеткілікті деректер болса
Қылмыстық істі қысқартқан соң тергеуші мен анықтау органы қандай әрекеттер жасауға міндетті:>сезіктіге, айыпталушыға қысқарту негізі мен осы негіздер бойынша қысқартуға қарсылығын мәлімдеу құқығын түсіндіруге (ҚРҚІЖҚ-нің 51-бап)
Қылмыстық істі қысқартуға негіз болып табылады:>ҚРҚІЖҚ-тіц 37, 38-баптарында белгіленгендей, іс жүзіндегі мән-жайларды дәлелдейтін қылмыстық істі қайтадан жалғастыруды болдырмайтын дәлелдемелердің жеткілікті болуы
Қылімыстық іс жүргізудегі мерзімдер немен есептеледі?>сағатпен, тәулікпен, айлармен. Жылдармен
Мемлекеттік айыптаушы айыптаудан бас тартқан жағдайда, сот қылмыстық істі келесі негіздер бойынша қысқартады:>ҚР ҚІЖҚ-тің 37 - бабының бірінші бөлігі. 1-12 тармақ және 38 - бабының бірінші бөлігі
Мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басқа мемлекеттермен қарым-қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?>егемендік немесе құқық қабілеттілігі
Мемлекеттің қандай өзіндік белгілері бар, оның қоғамдық ұйымдардан ерекшеліктері>жариялық, биліктің ерекше аппараты, биліктің аумақтық құрылымы, салықтар
Меншік құқығы қалай пайда болады>муликти шартпен алганда
Меншік құқығын қалай түсінесіз?>муликке байланысты реттейтин құқықтық нормалар
Меншік құқығының элементтері>билік ету , пайдалану , иелену
Мұра ашылғаннан кейін мұраны қабылдау мерзімі>6ай
Мұраға қалдырудың түрлері>Зан жән өсиет бойынша
Міндеттеме дегеніміз не?>талапкер мен жауапкердің құқықтық қатынысы
Міндеттеме пайда болу үшін қандай негіздер бар>шарттар мен мәмілелер бойынша
Міндеттеме тараптары қалай аталады?>талапкер мен жауапкер
Накты қылмыстық істің соттылығы нені білдіреді?>бірінші сатыдағы сот ретіндегі белгілі бір топтағы қылмыстық істі қарау жөніңдегі накты соттың немесе белгілі бір дәрежедегі (звено) соттардың өкілеттілігі
Облыстық сот бірінші инстанция бойынша азаматтық істі қарастыруға құқылы ма>оның соттылығына заңмен жатқызылған істерді қарауға құқылы
Ортақ меншіктің қандай түрлерін білесіз>ұжымдық және жеке
Офферта дегеніміз не?>тараптан усыныс жасау ниети
Өзара заңды құқықтар мен міндеттерді туындаттыратын адамның белгілі бір мемлекетке қатыстығы>азаматтық
Өзіне-өзі жала жабу дегеніміз не?>қылмыс жасандығы туралы тұлғаның жалған арызы
Өткізіп алынған іс жүргізу мерзімдері кіммен қалпына келтіріледі>сотпен
Өтінішті қараусыз қалдырудың негізін атаңыз> егерде іс бойынша талапкер бірнеше рет сот мәжілісіне келмеген жағдайда және жауапкер іс бойнша қарастыруды оған қарсылық білдірмесе
Преюдиция бұл:>соттың заңды күшіне енген үкімі
Прокурор қашан іске қатысу құқығына ие>іске іс жүргізудің кез-келген сатысында қатысуға құқылы
Прокурор тергеудің нәтижесі мен жүргізілуіне қадағалау жүргізу мақсатында қылмыстық іс материалдарымен таныса ала ма?>қылмыстық іс материалдарымен танысуға прокуратура органының кез келген қызметкері құқылы
Прокурордың азаматтық іс жүргіздің қатысу нысандары> азаматтық іс қозғау және іс бойынша қорытынды беру үшін
Процессуалдық бірігіп қатысушылық бұл>іске бірнеше талапкерлердің және жауапкерлердің қатысуы
Процессуалдық бірігіп қатысушылықтың түрлерін атаңыз>міндетті және қосымша бірігіп қатысушылық
Процессуалдық құқық қабылдаушылыққа қай кезде жол беріледі> іс жүргізудің кез келген сатысында
Сараптаманы айыпталушының қорғаушысы тағайындай ала ма?>жоқ, қылмыстық іс бойынша қорғаушының сараптама тағайындауға құқығы жоқ
Сезіктіні ұстау мерзімі саналады:>сағатпен
Сенімхатты біржақты түрде тоқтатуға бола ма> болады
Сенімхаттың өз күшін сақтау мерзімі қандай>3 жыл
Сот әділдігі міндеттерін жүзеге асыру үшін іс жүргізудің қатысушыларына келесідей мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін>еріксіз келтіру және сот залынан шығарып жіберу
Сот дәлелдеуінің субьектілерін атаңыз> сот, сот өкілдері, қоғам өкілдері, іске қатысушы тұлғалар
Сот кімнің қатысуымен ата-аналық құқықтарынан айыру туралы істі қарастыруға міндетті>прокурордың және қамқоршылық және қорғаншылық органының қатысуымен
Сот мәжілісіне егер де прокурор келмей қалған жағдайда судья не істеу керек> істі кейінге қалдыру және жоғары тұрған прокурорға хабар ету
Сот мәжілісінің хаттамасына кім ескерту жасай алады> төрағалақ етуші судья
Сот отырысы залынан кәмелетке толмаған айыпталушы шығарыла ма?>иә, қорғаушы немесе заңды өкілінің өтініші бойынша және сот өзінің бастамасымен жактардың өтініштерін ескере отырып істі қарау кезінде оған теріс әсер тигізіледі деп шешкен кезде
Сот отырысына келмеген қорғаушыны ауыстыруға кімнің келісімі бойынша жол беріледі?>сотталушының
Сот өндірісінің тілі анықталады>сотқа талап арыз (арыз) берген тілме
Сот талқылауы қандай бөлімдерден тұрады> дайындық, мәні бойынша істі қарау, сот жарыс сөзі, шешімді шығару және жариялау
Сот талқылауы қылмыстық іс жүргізудің орталық саты болып табылады, себебі:>бұл сатыда кінәлі не кінәлі еместігі,тұлғаға қылмыстық заңда берілген шараны қолдану немесе қолданбау сұрағы шешілуі мүмкін
Сот талқылауын бекіту бойынша қандай процесуалдық құқықтық акт шығарылады> анықтама
Сот тапсырмасы – бұл>басқа қаланың немесе ауданның сотына белгілі іс жүргізу әрекеттерін жасау туралы тапсыру
Сот шығындарын төлеу міндеті кімге жүктеледі>тараптарға, дербес талаптармен үшінші тұлғаларға және ерекше өндіріс істері бойынша өтініш берушілерге
Сот істі қосымша тергеуге қайтару туралы шешімді қандай жағдайда қабылдайды?>айыптау актісінде көрсетілген айыптауды бастапқы тағылған айыптаудан неғұрлым ауыр немесе елеулі түрде өзгеше айыптауға өзгерту қажеттігі болған жағдайларда
Сот, тергеуші және прокурор сотта ерікті өкіл бола ала ма> бола алмайды
Сотқа дейінгі сатыда қамау мерзімі қалай есептеледі?>айыпталушыны, сезіктіні қамауға алған сәттен бастап, прокурор істі сотқа жібергенге дейін
Сотқа жүгіну құқығынан бас тарту заңды ма>сотқа жүгіну құқығынан бас тарту заңды емес
Сотқа келіп түскен талап арыз егер де, сол іс бойынша пәні мен мазмұны бір болса, судья оны өз өндірісіне алуынан бас тарта алама> міндетті түрде бас тарту керек
Сотта қылмыстық істі соттылығы бойынша басқа сотқа беру сұрағын кім шешеді?>жоғары тұрған сот, ол туралы қаулы шығарады
Сотта өкілдің өкілеттігі көрінеді>сенімхатта
Сотталушының қатысуынсыз істі тергеуге мына жағдайларда жол берілді:>ауырлығы шағын қылмыс жасағаны үшін айыпталған сотталушы істі оның қатысуынсыз қарау туралы өтініш берсе
Соттар арасындағы соттылық туралы даулар қалай шешіледі>жоғарғы тұрған сотпен
Соттың шешімі іс сотқа келіп түскен сәттен бастап, қанша уақыт ішінде қабылдануға тиіс?>3-тәуліктен кешіктірілмей
Судьяның өз өндірісіндегі талап арыздан бас тарту құқығы бар ма: > ҚР АІЖК-де көрсетілген барлық жағдайда
Судялар, прокурорлар, тергеушілер, өкілді органдардың депутаттары сотта өкіл бола алады ма>бола алады, тек қана олардың іс жүргізуге сәйкес ұйымдардың өкілділері немесе заңды өкілдер сапасында қатысу жағдайларында ғана
Талап – бұл> құқық туралы дауды шешу үшін бұзылған немесе даулы субьективтік құқықты немесе заңмен қорғалатын мұддені қорғау туралы талап қою арқылы талапкердің сотқа жүгінуі
Талап арызға кім қол қояды> талапкер немесе уәкілеттігі берілген оның өкілі
Талап арыздан тыс судья талап ете алама> иә, талапкердің келісімі арқылы
Талап арызын қанағаттандырған кезде қамаудағы мүлік кедергі бола ма> иә, егер де мүлік жойылуға немесе бағасының төмендеуіне әкелсе
Талап берген прокурор талапкердің барлық іс жүргізу құқықтарын пайдаланады және іс жүргізу міндеттерін атқарады. Төмендегі қандай құқықты иеленбейді>бітімгершілік келісімін жасау құқығы
Талап берген прокурор талаптан бас тарту құқығын иеленеді ма>иә
Талап қою мерзімнің өту ағымы қай кезден басталады?>сотка арыз берген кезден бастап
Талап қою мерзімі деген не>бұзылған құқықты қорғау үшін сотқа жүгінетін кезен
Талап өндірісіне қатысушы тұлғаларды атаңыз> тараптар, үшінші жақтар, прокурор, мемлекеттік органдар және жергілікті өзін өзі басқару органдары, ұйымдар және жеке адамдар, егер де заңда басқа адамның қызығушылығын қорғайтын болса
Талапкер аумақтық соттылықтың жалпы ережелері бойынша талап арызды қай сотқа беруі тиіс>жауапкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа
Талаптардың қай түріне әкелікті тану бойынша талап жатады>тану туралы
Талаптың негіздемесі болып табылады>талап қоюшының сотқа өз үндеуін негіздейтін мән[a]жайлар
Талаптың элементтерін атаңыз>пәні, негіздемесі, мазмұны
Тану үшін көрсетілетін адамдардың жалпы саны кемінде қанша болуы керек?>үштен кем емес
Тараптар дәлелдемелерді ұсыну және оларды зерттеуге қатысу бойынша тең құқықтар мен тең міндеттерді пайдаланады ма>иә
Тараптар өздерінің келісімімен істің соттылығын өзгерте алады ма>өзгерте алады, ерекше соттылықтан басқа жағдайларда
Тараптардың арнайы міндеті болып табылады>судяға тұрғылықты жерінің өзгергендігі туралы хабарлау
Тараптардың жалпы міндеті болып табылады>іс жүргізу құқықтарын адал пайдалану
Тауар жеткізілімі шартынан туындайтын тауар жеткізушіге талаптар қойылады>көлік ұйымының тұрақты әрекет ететін органының орналасқан жері бойынша
Тергеу әрекетін жүргізу кезінде күштеу, қорқыту өзге де заңсыз шараларды қолдануға жол беріле ме?>жоқ, ешбір жағдайда жол берілмейді
Тергеу әрекетін жүргізу кезінде қанша күәгер (кем дегенд- болуы қажет?>екіден кем емес
Тергеуші айыпталушыны іздеуге шаралар қолданылады:>айыпталушының мекен - жайы жоқтығын анықтаған жағдайда
Тергеуші прокурордың нұсқауына шағымдана ала ма?>иә, келіспеген жағдайда, бірақ бұл оның орындалуын тоқтатпайды
Тергеуші, анықтаушы бір іс бойынша шақыртылған тұлғалардан бір мезгілде жауап алуға бола ма?>жоқ, заң бір іс бойынша бірнеше тұлғадан бір мезгілде жауап алуға тыйым салады
Тергеушінің терғсу әрекетін немесе жедел-іздестіру шарасын жүргізу туралы тапсырмасын орындау мерзімі қанша?>5 тәуліктен кем емес мерзімде
Теріс қылықтың қылмыстан қандай айырмашылығы бар>кінәлілігі
Тиісті талапкер болып табылады>даулы материалдық құқықтық қатынастың субьектісі болып табылатын және талап ету құқығы тиесілі тұлға
Тоқтатылған қылмыстық іс бойынша тергеу қайта жалғастырылмайды:>айыпталушының өліміне байланысты
Толық көлемде азаматтық іс жүргізу әрекетқабілеттілігі тиесілі>18 жасқа толған азаматтарға және заңды тұлғаларға
Төменде ағалған соттылықтың қай түрі накты істің мазмұнынан тәуелді болады?>соттылықтың дербес белгісі
Төменде ағалғандардыц қансысы айыпталушының келмеу қалуының дәлелді себебіне жатпайды?>досының үйлену тойы
Төменде аталған қылмыстық іс жүргізу субъеқтілерінің қайсысы сіздің ойыңызша, қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырмайды?>сот
Төменде аталған органдардың қайсысы анықтау органы болын табылады?>әділет органы
Төменде аталған талаптардың қайсысы сот талқылауының жалпы талабына жатады?>сот талқылауының тікелей және ауызша болуы, сот құрамының өзгертілмеуі
Төменде берілген шаралардың қайсысы бұлтартпау шарасы болып табылмайды?>ұстау, мүлікке тыйым салу
Төменде көрсетілген бергілердің қайсысы шексіз монархияға жатады?>мұрагерлік бойынша жогаргы билікті иеленушілікті қолдануы
Төменде көрсетілген мән-жайлардың қайсысы заңға сәйкес бұлтартпау шарасын таңдау кезінде ескеріледі?>мүліктік жағдайы, денсаулық жағдайы мен жасы
Төмендегілердің қайсысы кепіл түріне жатады?>ипотека
Төмендегілердің қайсысы талап қою мерзімінің өту ағымындағы үзілісті тудырады?>борышкер немес несие берушинин согыс жагдайына коширилген аскери курамында болуы
Төтенше соттардың шешімдері заң күшіне ие бола ма және атқаруға жатады ма< ие болмайды және жатпайды
Тұлғаға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын немесе тәрбиелік әсер ету сипатындағы мәжбурлеу шарасын қолдануға құқылы:>тек қана сот
Тұлғаның жеке басына қол сұқпаушылық дегеніміз?>физикалық және психикалық қол сұқпау болып табылады
Түнгі үақыт болып саналады:>жергілікті уақыт бойынша сағат жиырма екіден алтыға дейінгі уақыт аралығы
Тінту қылмыстық іс қозғалғанға дейін жүргізілуі мүмкін бе?>жоқ, қылмыстық іс қозғалғанға дейін тінту жүргізуге тыйым салынған
Ұсталғандығы туралы хабарламаны туыстарына қанша мерзім ішінде хабарлайды?< 12 сағат ішінде, ерекше жағдайда 72 сағат бойы жүргізілмеуі мүмкін
Ұстау кезінде процессуалдық түрде не толтырылады?< хаттама
Ұстау мақсаты болып:<қылмысқа қатыстылығын анықтау және қамау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану туралы сұракты шешу
Үкімет қандай құқықтық-нормативтік кесім шығарады< қаулы
Хабар-ошарсыз кетті деп танылған азамат қатысуы тиісті іс бойынша оның өкілі ретінде шығады< оның мүлкіне қамқоршылықты жүзеге асыратын тұлға
Шарт жасау ұсынысын қабылдаған тұлға қалай аталады< акцептант
Шарттық соттылықпен өзгертуге болмайды< ерекше соттылықты
Іс бойынша басты сот талқылауын тағайындауды тоқтата тұру мүмкін:>сот отырысына шақырылған тұлғалардың біреуі келмеуінің салдарынан істі тергеу мүмкін емес болғанда, жана дәлелдемелерді талап ету қажеттілігіне байланысты
Іс бойынша кім түсінік береді< тараптар және үшінші жақтар
Іс бойынша сот өндірісін тоқтату негіздерін атаңыз< талапкер талап арызынан бас тартқан жағдайда
Іс болған орын және үй-жайды қарауды сот қандай тәртіпте жүргізеді?>тараптардың қатысуымен, қажет болған жағдайда куәлердің, сарапшының, маманның қатысуымен
Іс жүргізу ғылымы – бұл< азаматтық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқығы мәселелері бойынша білімдердің жүйеленген жинағы
Іс жүргізу мирасқорлығы дегеніміз< бұл даулы не сот шешімімен анықталатын құқықтық қатынасының іс жүргізуінен жақтардың біреуінің шығуына байланысты істе тарап немесе үшінші тұлға болып табылатын тұлғаны ауыстыру
Іс жүргізу мирасқорлығы мүмкін болады< іс жүргізудің кез-келген сатысында
Іс жүргізу мирасқорлығының незідемелерін атаңыз >талап ету құқығын беру, қарызды аудару, азаматтың қайтыс болуы, заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы және материалдық құқықтық қатынастардағы тұлғалардың өзгеруінің басқа жағдайлары
Іс жүргізудің қай сатысында іс жүргізу мирасқорлығы рұқсат етіледі>іс жүргізудің кез[a]келген сатысында
Іске қатысушы тұлғалар болып табылмайды>куәлар
Іске қатысушы тұлғалардың міндеттері неден тұрады>оларға тиесілі барлық іс жүргізу құқықтарын адал пайдалану
Іске қатысушылардың құрамына кірмейтін субъектіні атаңыз> сарапшы
Істі қозғау сатысында, егер де азаматтық сот өндірісіне іс жатпайтын болса, судья қалай шешу керек> өтініш қабылдаудан бас тарту керек
Істі сот талқылауына кім дайындайды> судья
Істің нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар барлық құқықтарды пайдаланады>талапкердің
Істің сотқа түскен күнінен бастап үкім шығарылатын күніне дейін айыпталушыны бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алудын мерзімі неше айдан аспауы керек?>алты айдан
Экстрадиция - бұл:>қылмыскерлерді ұстау және беру

Приложенные файлы

  • docx 19136375
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий