KUKYK-3[1]


«Құқық негіздері» пәні бойынша тест сұрақтары.
1. Мемлекеттің пайда болуы туралы теологиялық теорияның мәні неде?
A) құдай жаратты;
B) адамның табиғатынан туындайды;
C) ұлттық ерекшеліктерді есепке ала отырып туындайды;
D) өздігінен туындайды;
E) адамдардың психикасынан туындайды.
2. Дұрыс емес жауапты көрсет. Мемлекеттің ішкі функциясына жатады
A) экономикалық;
B) әлеуметтік;
C) идеологиялық;
D) саяси;
E) экологиялық.
3. Дұрыс емес жауапты көрсет. Құқықтық мемлекеттің белгілеріне жатады:
A) заңның үстемдік етуі;
B) мемлекеттік биліктің бөлінуі;
C) шектеулердің үстемдігі;
D) тұлға мен мемлекеттің өзара жауаптылығы;
E) ішкі заңдардың халықаралық құқық нормалармен қағидаларға сәйкес келуі
4. Мемлекеттің пайда болуы туралы патриархалдық теорияның негізін қалаушы кім?
A) Августин;
B) Радищев;
C) Аристотель;
D) Маркс;
E) Спенсер.
5. Қазақстан Республикасының басқару нысаны
A) президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет;
B) президенттік басқару нысанындағы федеративті мемлекет;
C) парламенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет;
D) монархиялық басқару нысанындағы біртұтас мемлекет;
E) монархиялық басқару нысанындағы федеративті мемлекет
6. Республиканың қандай түрін білесіз?
A) Абсолюттік;
B) Конституциялық;
C) Дуалистік;
D) Шектеулі;
E) Парламенттік
7. ҚР-сы құралады:
A) автономиядан;
B) штаттардан;
C) одақтас республикалардан;
D) әкімшілік-аумақтық бөліністерден;
E) ұлттық округтерден.
8. Басқару нысанының қандай түрлері бар?
A) унитарлы және федеративті;
B) республика және монархия;
C) демократия және деспотия;
D) күрделі және жай;
E) орталық және жергілікті
9.Құқық дегеніміз не?
A) дәстүр;
B) тәртіп;
C) мемлекет белгілеген жалпыға міндетті ережелер жиынтығы;
D) салт;
E) міндет.
10. Еңбек үшін оның күрделілігіне, саны мен сапасына сәйкес төленетін сыйақы (табыс) дегеніміз
A) пайда;
B) жалақы;
C) таза табыс;
D) бюджет;
E) баж салымы.
11. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша білім алудың қандай түрі тегін?
A) жоғары;
B) кәсіби;
C) арнаулы
D) міндетті орта;
E) арнайы орта.
12. Әкімшілік жазалаудың ең көп тараған түрі:
A) сөгіс;
B) айыппұл;
C) салық салу;
D) қарызды қайтару;
E) тәртіптік жазаға тарту.
13. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің қайнар көзі:
A) халық;
B) ҚР Президенті;
C) ҚР Парламенті;
D) ҚР Үкіметі;
E) ҚР Конституциялық Кеңесі.
14. Қазақстанда облыс әкімдерін кім тағайындайды?
A) парламент;
B) сот;
C) халық;
D) мемлекеттік хатшы;
E) президент.
15. Төмендегілердің қайсысы құқық қорғау органдарына жатады
A) Прокуратура, ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары;
B) Парламент, Сенат, Мәжіліс;
C) Үкімет, ішкі істер министрлігі, білім және ғылым министрлігі;
D) Президент, Сыртқы істер министрлігі, білім және ғылым министрлігі;
E) аталғандардың барлығы.
16. Неке жасы еркектер мен әйелдер үшін
A) 19 жас;
B) 18 жас;
C) 13 жас;
D) еркектерге 19 жас, әйелдер үшін 20 жас
E) 15 жас
17. Отбасылық қатынас субъектілеріне жатпайтындар
A) ерлі-зайыптылар;
B) ата-аналар;
C) балалар;
D) қамқаорлыққа алу органдары;
E) асырап алушылар мен асырап алынғандар.
18. Некені қию некеге тұруға тілек білдірушілер АХАЖ органына арыз берген күннен бастап қанша мерзім өткен соң жүргізіледі
A) 1 ай;
B) 2 ай;
C) 3 ай;
D) 4 ай;
E) 1 жыл.
19. Неке шарты қандай нысанда жасалады?
A) ауызша түрде жасалады және оны нотариат куәландыруға тиіс;
B) жазбаша түрде жасалады және оны нотариат куәландыруға тиіс;
C) жазбаша түрде жасалады және оны сот куәландыруға тиіс;
D) тек қана ауызша түрде жасалады;
E) дұрыс жауабы жоқ.
20. Некеге тұруды мемлекеттік тіркеуге дейін жасалған неке шарты қай кезде күшіне енеді
A) өздері шешеді;
B) неке шартына қол қойғаннан бастап;
C) некеге тұру мемлекеттік тіркелген күннен бастап;
D) ата-анасы шешеді;
E) сот рұқсат берген күннен бастап.
21. Ана, әке болу, балаларды тәрбиелеу, оларға білім беру мәселелері мен отбасы өмірінің басқа да мәселелерін кім шешеді?
A) ері шешеді;
B) әйелі шешеді;
C) ерлі-зайыптылар бірлесіп шешеді;
D) ерлі-зайыптылардың ата-анасы шешеді;
E) ерлі-зайыптылардың туған-туысқандары шешді.
22. ҚР-ның Үкіметі қандай билікті жүзеге асырады?
A) заң шығару;
B) сот;
C) атқару;
D) қоғамдық;
E) әкімшілік.
23. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс қашан қабылданды
A) 2002ж. 13 қаңтар;
B) 2000ж. 30 қаңтар;
C) 2001ж. 30 қаңтар;
D) 2002ж. 10 қаңтар;
E) 2001ж. 31 қаңтар.
24. Жергілікті мемлекеттік атқару органының басшысының лауазымы қалай аталады?
A) мэр;
B) губернатор;
C) әкім;
D) референт;
E) спикер.
25. Ең жоғарғы заң шығару органы қабылдайтын құқықтық кесім қалай аталады?
A) бұйрық;
B) шешім;
C) заң;
D) үкім;
E) меморандум.
26. Дұрыс емес жауапты көрсетіңіз. Адам мен азаматтардың жеке құқығына жататындар:
A) өмір сүру құқығы;
B) тынығу құқығы;
C) сөз бостандығы құқығы;
D) әлеуметтік қамсыздандыру құқығы;
E) жеке өмірге қол сұғылмау құқығы.
27. Судья сот төрелігін іске асыру кезінде кімге бағынады?
A) тәуелсіз және Конституция мен заңға ғана бағынады;
B)халыққа тәуелді және заңға ғана бағынад;
C) тәуелсіз және Прокуратураға ғана бағыналы;
D) ішкі істер органдарына тәуелді;
E) сыртқы істер органдарына тәуелді.
28. Мемлекеттің сыртқы функциясы болып табылады
A) салық салу;
B) елдің қорғанысы;
C) меншікті қорғау;
D) құқықтық тәртіпті қорғау;
E) әскерде қызмет ету.
29. Мемлекеттiк құрылым нысанының қандай түрлерi бар?
A) монархия мен республика;
B) жай және күрделi;
C) унитарлы және федеративтi;
D) мемлекеттiк және мемлекет аралық;
E) Тирандық және деспоттық.
30. ҚР-ның Конституциясы қашан қабылданды
A) 1995ж 25 сәуірде;
B) 1995ж 25 қазанда;
C) 1995ж 30 тамызда;
D) 1995ж 16 желтоқсанда;
E) 1995ж 28 қаңтарда.
31. Мәжіліс депутататтарының өкілеттілік мерзімі
A) 10 жыл;
B) 8 жыл;
C) 5 жыл;
D) 6 жыл;
E) 4 жыл.
32. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі
A) орыс тілі;
B) орыс және қазақ тілі;
C) қазақ тілі;
D) келісім-шартта көрсетілген тіл;
E) халықаралық құқықтағы қолданылатын тіл.
33. ҚР Президенті неше жылға сайланады
A) 10 жыл;
B) 5 жыл;
C) 6 жыл;
D) 7 жыл;
E) 8 жыл.
34. ҚР-да Мәжіліс депутаттарының саны
A) 67;
B) 107;
C) 39;
D) 10;
E) 87.
35. ҚР Еңбек кодексі қашан қабылданды?
A) 2007 жылы 1 қаңтарда;
B) 2007 жылы 10 маусымда;
C) 2007 жылы 22 мамырда;
D) 2007 жылы 15 шілдеде;
E) 2007 жылы 20 желтоқсанда.
36. ҚР-ның заң шығару билігін кім жүзеге асырады
A) Прокуратура;
B) Парламент;
C) Президент;
D) Сот;
E) Конституциялық Кеңес.
37. Заң немесе басқа да маңызды мемлекеттік шешімдерді қабылдауда бүкіл халықтық дауыс беру қалай аталады?
A) Конференция;
B) Конфедерация;
C) Референдум;
D) Демонстрация;
E) Митинг.
38. Еңбек заңы бойынша жалақының төлену мерзімдері:
A) айына 1 рет;
B) апта сайын;
C) заңда көрсетілмеген;
D) айын екі рет;
E) 2 ай сайын.
39. ҚР-ның Конституциялық Кеңесі неше мүшеден тұрады
A) 5;
B) 8;
C) 10;
D) 76;
E) 7.
40. Еңбек шарты қандай мерзімге жасалады?
A) екі жылдан аспайтын уақытқа;
B) белгісіз мерзімге;
C) үш жылдан аспайтын мерзімге;
D) маусымдық мерзімге;
E) барлық аталған мерзімге.
41. Саяси құқықтар мен бостандықтарға жататындар:
A) Білім алу құқығы;
B) Балаларды тәрбиелеу құқығы;
C) Мемлекетті басқару істеріне қатысу құқығы;
D) Еңбек ету құқығы;
E) Еркін орын ауыстыру құқықтығы.
42. Сенат депутаттарының өкілеттілік мерзімі қанша жыл
A) 10 жыл;
B) 7 жыл;
C) 5 жыл;
D) 6 жыл;
E) 8 жыл.
43. Дұрыс емес жауапты көрсет. Конституцияның негізгі заңдық қасиеттері:
A) Конституцияның мемлететпен қатынасы;
B) Жоғары заңдық күші;
C) Құқықтың негізгі бастауы;
D) Ерекше қабылдау тәртібі;
E) Тұрақтылық сипаты.
44. Дұрыс емес жауапты көрсетіңіз. Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық міндеттері:
A) Қазақстан Республикасын қорғау;
B) Салықтарды төлеу;
C) Конституцияны орындау;
D) Өзге адамдардың құқығын, еркіндігі мен мәртебесін құрметтеу;
E) Құқықтарды іске асыру.
45. Дұрыс емес жауапты көрсет. Мемлекеттік қызметкерлердің принциптеріне жатпайтындар –
A) заңдылық;
B) Азаматтардың мүдделерінің мемлекет мүддесінен жоғарлығы;
C) кәсібилік және құзыреттілік;
D) Қазақстандық еркіндік;
E) өз еркімен бару.
46. Азаматтық құқық қандай қатынастарды реттейді
A) отбасылық қатынастар;
B) тауар-ақша қатынастары;
C) қылмыстық қатынастар;
D) мемлекеттік қатынастар;
E) еңбек қатынастары.
47. ҚР-ның Азаматтық Кодексінің Жалпы бөлімі қашан қабылданды
A) 1993ж;
В) 1998ж;
С) 1994ж;
D) 2001ж;
Е) 1997ж.
48. Азаматтық құқықтың объектілерін көрсетіңіз
A) мүліктік және жеке мүліктік емес игіліктер;
B) заңды тұлғалар;
C) жеке тұлғалар;
D) ҚР азаматтары;
E) шет ел азаматтары.
49. Азаматтық құқықтағы мүліктік игіліктерді көрсетіңіз
A) жеке адамның өмірі;
B) заттар, ақша, құнды қағаздар;
C) жеке өмірге қол сұқпаушылық;
D) автор болу құқығы;
E) аталғандардың барлығы.
50. Жылжымайтын мүлікке жататындарды көрсетіңіз
A) жер учаскелері;
B) үйлер;
C) ғимараттар;
D) аталғандардың барлығы;
E) дұрыс жауабы жоқ.
51. ҚР Қылмыстық кодексі қай кезде қабылданды
A) 1 қаңтар 1998ж;
B) 16 шілде 1997ж;
C) 30 тамыз 1995ж;
D) 7 қазан 1998ж;
E) 25 қазан 1990ж.
52. Қылмыс құрамының негізгі белгілері
A) объект, субъект, объективтік жағы, субъективтік жағы;
B) объект, субъект
C) объект, субъект, объективтік жағы
D) объект, субъект, жаза, есі дұрыстық
E) мүлік, зат, адамның өмірі
53. Қылмыс құрамының субъективтік жағының белгілерін табыңыз
A) қылмыстың заты
B) қасақана және абайсыздық
C) мүлік, зат, адамның өмірі
D) іс-әрекет және әрекетсіздік
E) есі дұрыстық, 16 жасқа толуы
54. Қылмыс жасауды ұйымдастырған немес оның орындалуына басшылық еткен адам
A) ұйымдастырушы
B) айдап салушы
C) көмектесуші
D) орындаушы
E) дұрыс жауабы жоқ
55. ҚР Қылмыстық кoдексі қанша бөлімнен тұрады
A) жалпы және ерекше
B) жалпы және арнайы
C) арнайы және ерекше
D) жалпы, арнайы және ерекше
E) дұрыс жауабы жоқ
56. Басқа адамды азғыру, сатып алу, қорқыту жолымен немесе өзге де жолмен қылмыс жасауға көндірген адам
A) ұйымдастырушы
B) айдап салушы
C) көмектесуші
D) орындаушы
E) дұрыс жауабы жоқ
57. Жаза дегеніміз:
A) сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы;
B) моральдық ықпал;
C) жасөспірімдерді тәрбиелеу шарасы;
D) адамдарды тәрбиелеу шарасы;
E) кінә.
58. Сотталғандарға тағайындалатын қосымша жазаның түрін көрсетіңіз
A) қоғамдық жұмыстарға тарту
B) түзеу жұмыстары
C) мүлкін тәркілеу
D) қамау
E) бас бостандығынан айыру
59. Қылмыс санаттары дегеніміз
А) қылмыстарды нақты белгісі бойынша жіктеу
В) қылмыстық жазаның түрі
С) мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы
D) қылмыстың субъектілерін топқа бөлу
Е) жазаны топ-топқп бөлу
60. Қылмыстық құқықтың принциптеріне жатпайды
A) заңдылық
B) әділеттілік
C) тәртіптік
D) жауаптылық
E) азаматтардың заң алдындағы теңдігі
61. Кеңестермен, нұсқаулармен, ақпарат, қылмысты жасайтын қару немесе құралдар берумен қылмыстың жасалуына жәрдемдескен адам
A) ұйымдастырушы
B) айдап салушы
C) көмектесуші
D) орындаушы
E) дұрыс жауабы жоқ
62. ҚР Экологиялық Кодексі қашан қабылданды
A) 1993ж
B) 2007ж
C) 1994ж
D) 2001ж
E) 1997ж
63. Экологиялық құқықтың объектілеріне нелер жатады
A) жер, жер қойнауы
B) су
C) жануарлар мен өсімдіктер дүниесі
D) атмосфералық ауа
E) аталғандардың барлығы
64. Қоршағана ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен байланысты қоғам мен табиғаттың қатынастарды реттеуге бағытталған нормалардың жиынтығы
A) азаматтық құқық
B) әкімшілік құқық
C) қылмыстық құқық
D) экологиялық құқық
E) қаржы құқығы
65. Экологиялық құқықтың негізгі дерек көзі –
А) Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекс
В) Эколологиялық кодекс
С) Азаматтық кодекс
D) Су кодексі
Е) « Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР заңы.
66. Қылмыстық іс жүргізу құқығының сатыларына жатпайды:
А) Қылмыстық істі қозғау.
В) Басты сот талқылауын тағайындау.
С) Басты сот талқылауы.
D) Берілген дәлелдемелерді жан-жақты реттеу.
Е) Үкімді орындау.
67. Қылмысты тікелей жасаған немесе оны жасауға басқа адамдармен бірге тікелей қатысқан адам
Орындаушы
Айдап салушы
Көмектесуші
Ұйымдастырушы
Е) Дұрыс жауап жоқ
68. Дұрыс емес жауапты көрсет. Азаматтық іс жүргізу құқығы қандай қатынастарды қамтиды?
A) Азаматтық
B) Отбасылық
C) Еңбек
D) Қылмыстық
E) Тұрғын-үй.
69. Азаматтық іс жүргізу құқығының сатыларына жатпайды:
A) Азаматтық істі қозғау.
B) Сот талқылауын тағайындау.
C) Істі бірінші саты сотында қарау..
D) Аппеляциялық саты сотында қарау.
E) Атқару жұмысын жүргізу.
70. Соттың бірінші сатысындағы азаматтық істерді кім қарайды?
А) тергеуші
В) прокурор
С) қорғаушы
D) судьяЕ) хатшы
71. Өз құзыреті шегінде жедел іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің және сот шешімдерінің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық процестің барлық сатыларында қылмыстық ізге түсуді өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын лауазымды тұлға
А) тергеуші
В) судья
С) қорғаушы
D) прокурорЕ) депутат
72. Дұрыс емес жауапты тап. Азаматтық іс жүргізу құқығы мынадай сатылардан тұрады:
A) істі қозғау
B) істі қайта қарау
C) істі сотта қарауға әзірлеу
D) істі сотта қарау
E) істі аппеляциялық тәртіппен қарау.
73. Дұрыс емес жауапты тап. Ата-аналар мынадай жағдайларда ата-аналық құқықтарынан айырылуы мүмкін:
A) ата-аналық міндеттерін орындаудан бас тартса
B) дәлелсіз себептермен баласын перзентханадан алудан бас тартса
C) балаға қатал қараса
D) ата-тегі бойынша
E) маскүнемдікпен, нашақорлықпен ауырса
74. Заңда белгіленген тәртіппен сезіктілер мен айыпталушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын және оларға заң көмегін көрсететін адам
А) тергеуші
В) прокурор
С) қорғаушы
D) судьяЕ) депутат
75. Әйелдерге жүктілігі мен босануы бойынша босанғанға дейін ұзақтығы қанша күн демалыс беріледі
А) жетпіс күнтізбелік күнге
В) елу күнтізбелік күнге
С) 1 ай
D) 9 ай
Е) 1 жыл
76. Әйелдерге босанғаннан кейін ұзақтығы қанша күн демалыс беріледі
А) қырық күнтізбелік күнге
В) елу күнтізбелік күнге
С) елу алты күнтізбелік күнге
D) жүз күнтізбелік күнге
Е) 1 жыл
77. ҚР-ның Салық Кодексі қашан қабылданды
А) 2001ж
В) 1996ж
С) 1999ж
D) 1997ж
Е) 2007ж
78. ҚР-ның Ұлттық валютасы – «теңге» қай кезде айналымға енгізілді?
А) 15 қараша 1993ж
В) 25 қараша 2006ж
С) 1 қаңтар 2007ж
D) 15 қазан 2003ж
Е) 25 қазан 1990ж
79. Төменгілердің ішінен салықтың түріне жатпайтынын табыңыз
А) корпорациялық табыс салығы
В) жеке табыс аслығы
С) қосылған құн салығы
D) акциздерЕ) ауаны пайдалану салығы
80. Төменгілердің ішінен салық түрін табыңыз
А) жер салығы
В) ауа салығы
С) су салығы
D) табиғат салығы
Е) дұрыс жауабы жоқ
81. Дүние жүзіне кеңінен тараған салықтың түрін атаңыз
А) жер салығы
В) мүлік салығы
С) кеден төлемдері
D) төлемақыларЕ) акциз
82. Қаржы құқығының жүйесіне жатпайды:
А) Қаржыны басқару.
В) Ақша жұмсаудың құқықтық негіздері.
С) Қаржыны бақылау.
D) Бюджеттік құқық.
Е) Салық құқығы.
83. Халықаралық құқықтың ерекше бөліміне жататындар:
А) Халықаралық құқықтың ұғымы.
В)Халықаралық құқықтың қайнар көздері.
С) Халықаралық қауіпсіздік құқығы.
D) Халықаралық құқықтың субъектісі.
Е) Халықаралық жауаптылық құқығы.
84. Халықаралық құқықтың қайнар көздеріне жатпайды:
А) Халықаралық келісім шарт.
В) Ғалымдардың доктринасы.
С) Ұлттар қабылдаған ережелер.
D) Халықаралық салт-дәстүр.
Е) Халықаралық ұйымдардың шешімдері..
85. Егер еңбек шартында оның орындалу мерзімі жазылмаса, онд ол қанша мерзімге жасалынған болып есептелінеді
A) белгісіз мерзімге
В) 1 жылға
С) 2 жылға
D) 5 жылға
Е) 3 жылға
86. ҚР қылмыстық кодексінде көрсетілген жазаның қай түрі қолданылмайды?
А) түзеу жұмыстары
В) мүлкін тәркілеу
С) қамау
D) өлім жазасы
Е) бас бостандығынан айыру
87. Қылмыстың субъектісі дегеніміз
А) қылмыстық қол сұғушылықтан қылмыстық заң ойынша қорғалатын қоғамдық қатынас;
В) объектіге зиян тигізетін немесе зиян тигізу қаупін тудыратын қоғамға қауіпті іс-әрекет;
С) кінә, қасақаналық, абайсыздық
D) қоғамға қауіпті іс-әрекетті жасаған және заңға сәйкес сол үшін мемлекеттің алдында қылмыстық жауаптылықты көтеруге қабілеті бар адам
Е) аталғандардың барлығы
88. Қазақстан Республикасында сот төрелігін кім жүзеге асырады
А) соттар
В) Конституциялық Кеңес
С) Парламент
D) Үкімет
Е) Прокуратура
89. «Администрация» сөзі латын тілінен аударғанда нені білдіреді
А) соттау
В) басқару
С) құқық бұзу
D) жазалауЕ) құқық
90. Қай ғылым құқықтанудың негiзiн қалаушы әдiснамалық ғылымы болып табылады?
A) Конституциялық құқық;
B) Мемлекет және құқық теориясы;
C) Криминология;
D) Сот құрылымы;
E) Прокурорлық қадағалау;
91. Мемлекеттiң пайда болуы туралы теологиялық теория неге шақырады ?
A) Басқарушыны әке сияқты санауға;
B) Қоғамдық келiсiмшарт жасасуға;
C) Адамдарды органикалық жасушамен салыстыруға;
D) Мемлекеттi жоғарыдан белгiленген деп санауға;
E) Көпшiлiктiң азшылыққа бағынуына.
92. Сарапшыға сенімсіздік тудыратын жағдайды көрсетіңіз:
жәбірленушімен немесе басқа іске қатысты тұлғамен туыс болған жағдайда;
сезіктімен немесе басқа іске қатысты тұлғамен туыс болмаған жағдайда;
сарапшы деген куәлігі бар;
сараптама орталығында жұмыс істейді;
сараптама орталығында жұмыс істемейді;
93. Үстеме пайда салығы дегеніміз не?
А) төлеушілері жер қойнауын пайдаланушылар болып табылатын фискальдық (мәжбүрлі) алыным нысаны
В) пайдалы қазбаларды өндіру және техногендік құралымдарды қайта өңдеу процесінде жер өойнауын пайдалануға берілген арнаулы төлем
С) пайдалы қазбаларды геологиялық зерттеуге және өндіруге байланысты төлемдер
D) В, С
Е) Барлық жауабы дұрыс
94. Егер сарапшы өз міндеттерін орындамаса немесе тиісті түрде орындамаса жауапкершіліктің қандай түріне тартылады?
әкімшілік; немесе қылмыстық
маральдық;
материалдық;
қылмыстық;
тәртіптік;
95. Мына анықтама қайсыған қатысты айтылған: “Әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралдары немесе оның тікелей объектілері болған заттарды, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық салдарынан алынған кірісті, ақшаны, бағалы қағаздарды заңдарда белгіленген тәртіппен мемлекет меншігіне мәжбүрлеп тегін аудару”-бұл ...A) өтемін төлеп алып қою;
B) ескерту;
C) тәркілеу;
D) айыппұл салу;
E) арнайы құқықтан айыру.
96. Мемлекеттiң пайда болуы теориялардың қайсысы халықтың егемендiгi қағидасын алға тартты?
A) Күштеу;
B) Келiсiмшарттық;
C) Таптық;
D) Психологиялық;
E) Органикалық.
97. Ұрлық туралы істер бойынша қандай сараптама көбіне тағайындалынады?
А) трасологиялық;
В) баллистикалық сараптама;
С) құрылыс-техникалық сараптама;
D) қолжазба сараптама;
Е) фототехникалық сараптама;
98. Жеке адамға салынатын айыппұлдың мөлшері қандай?
A) 1 айлық есептік көрсеткіштің оннан бір бөлігі;
B) 1 айлық есептік көрсеткіш;
C) 5 айлық есептік көрсеткіш;
D) 20 айлық есептік көрсеткіш;
E) 10 айлық есептік көрсеткіш.
99. «Қоғам өзiнен - өзi жойылып кетпес үшiн адамдар өзара келiсiмде өмiр сүру мақсатында өз мүдделерiнiң бiраз бөлiгiнен ерiктi түрде бас тартады» сөздерiнде қай теорияның мән – мағанасы жатыр?
A) Патриархалдық;
B) Келiсiмшарттық;
C) Күштеу;
D) Таптық;
E) Органикалық.
100. ҚР Конституцияның 1 бабына сәйкес мемлекеттің ең қымбат қазынасы не болып табылады?
A) Адамның мүліктік және мүліктік емес құқығы;
B) Адамның мүліктік құқығы және бостандығы ;
C) Адамның өмірі, құқығы және бостандығы;
D) Адамның жеке құқықтары;
E) Адамның өмірі.
101. Жер қойнауын пайдаланушылар төлейтін салықтар мен арнаулы төлемдер қай нормативтік актіге сәйкес жүзеге асырылады?
А) ҚР Азаматтық кодексі
В) ҚР Жер кодексі
С) ҚР Салық заңы
D) ҚР Президентінің Жарлықтары
Е) ҚР Үкіметінің қаулылары
102. Сот сараптама органының өкілеттігіне не жатпайды?
сот сараптаманы тағайындау;
ғылыми-зерттеу жұмысы;
сот сараптама органының қызметін ұйымдастыру.
сот сарапшыларының білімін жоғарылату мен кәсіби дайындығын шыңдау.
сот сараптамасын ғылыми әдістемемен қаматамасыз ету;
103. Әкімшілік жаза түрін көрсетіңіз:
A) әкімшілік ұстау;
B) бас бостандығынан айыру орындарынан келген тұлғаларды әкімшілік қадағалау;
C) құжаттарды тексеру;
D) ескерту;
E) заттарын алып қою.
104. Мемлекеттiң пайда болуының еуропалық жолына қандай жағдайлар тән ?
A) Жер общинасы;
B) Ұжымдық меншiк;
C) Масштабты жұмысты жүргiзу қажеттiлiгi;
D) Жеке меншiктiң пайда болуы;
E) Тұрақты рулық құрылыстың болуы;
105. Келісім комиссиясын сайлауға құқылы орган:
A) Жергілікті әкімшіліктер;
B) Кәсіподақ ұйымы;
C) Еңбек ұжымының жалпы жиналысы;
D) Қоғамдық бірлестіктер;
E) Жұмыс беруші.
106. Келісім комиссиясының шешімін орындау үшін жұмыс берушіге белгіленген мерзім:
A) Үш күн;
B) Бес күн;
C) Бір апта;
D) Он күн;
E) Бір ай.
107. «Неке және отбасы туралы» ҚР Заңы қабылданды:
A) 17.12.1998ж;
B) 16.12.1998ж;
C) 01.12.1998ж;
D) 15.12.1998ж;
E) 03.01.1999ж..108. Қазiргi уақыттағы әдебиеттерде мемлекеттiң қандай анықтамасы берiледi?
A) Ерiктi адамдардың одағы;
B) Отырықшы адамдардың одағы;
C) Құқықтық заңдарға бағынатын адамдардың бiрлестiгi;
D) Барлық тұрғындардың жалпы мүддесiн қамтамасыз ететін және адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының кепілі болып қатысатын биліктің көпшілік (бұқаралық) – құқықтық және егеменді ұйымы
E) Бір тапқа екінші таптың үстемдігін қолдайтын машина.
109. Отбасылық қатынас субъектілеріне жатпайтындар:
A) Ерлі - зайыптылар;
B) Ата - аналар;
C) Балалар;
D) Қамқорлыққа алу органдары;
E) Асырап алушылар мен асырап алынғандар..110. Қай кезде сарапшыдан жауап алуға жол берілмейді:
олармен қорытынды берілгенге дейін;
олардың зерттеу жүргізу әдісінің сұрақтары бойынша;
қорытынды кемшіліктерінің орнын толтыру үшін;
сараптама комиссиясы мүшелері мен оның қатысын аныктау ушін;
қолданылған зерттеу әдісінің мүмкіндігі мен мазмұны туралы.
111. Азаматтық хал актілері дегеніміз:
A) Адамның құқықтары мен міндеттерінің пайда болуына және тоқтатылуына байланысты оны дараландыратын заңдық ресімделген міндеттемелер;
B) Адамның құқықтары мен міндеттерінің пайда болуына және тоқтатылуына байланысты оны дараландыратын заңдық ресімделген мән - жайлар;
C) Адамды дараландыратын заңдық ресімделген індеттемелер;
D) Адамның құқықтары мен міндеттерінің пайда болуына және тоқтатылуына байланысты оны дараландыратын мән - жайлар ;
E)Заңдық ресімделген адамның міндеттемелері.
112. Тар мағанасында мемлекет қалай түсіндіріледі ?
A) Көпшілік (бұқаралық) биліктің аппараты;
B) Ел;
C) Адамдардың жиынтығы;
D) Әлеуметтік қоғам;
E) Тұрғындар.
113. Салық құқығының пәні, бұл:
мемлекет ісін жүргізу процесінде пайда болатын қоғамдық қатынастар;
салық ісін жүргізу процесінде пайда болатын қоғамдық қатыныстар;
салық қызметі барысында пайда болатын қоғамдық қатынастар;
салық төлеуші мен салық алушының арасындағы қоғамдық қатынастарды реттейді;
дұрыс жауабы жоқ..
114. Бос орынға қойыңыз. «Талап – арыздың ескіруі неке – отбасы қатынастарынан туындайтын талаптарға...»
A) Қолданылады;
B) Қолданылмайды;
C) Салынады;
D) Салынбайды;
E) Жарамды деп салынады.
115. Некеге тұрушылардың медициналық тексеруден өтуі:
A) Өз еркімен;
B) Көрсетілген тұлғалардың біреуінің қалауы бойынша жүргізіледі;
C) Олардың ата – аналардың қалауы бойынша жүргізіледі;
D) Міндетті;
E) АХАЖ органның шешімі бойынша.
116. Салық жүйесі дегеніміз не?
салық төлеушінің бір жақты мемлекетке берген салық төлемдері;
мемлекет атынан салық ісін жүргізген мемлекеттік органның жүйесі;
жергілікті салықтар мен алымдардың жүйесі;
мемлекет белгілейтін салықтың жиынтығы;
дұрыс жауабы жоқ.
117. Мемлекет нысаны туралы қай жиынтықта айтылған?
A) Территория мен тұрғындар;
B) Экономика мен саясат;
C) Билік пен идеология;
D) Басқару нысаны, территориялық құрылымның нысандары, саяси режим
E) Қаржы мен басқару
118. ҚР-ның Үкіметі қандай билікті жүзеге асырады?
А) заң шығару
В) сот
С) атқару
D) қоғамдық
Е) әкімшілік
119. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс қашан қабылданды
А) 2002ж. 13 қаңтар
В) 2000ж. 30 қаңтар
С) 2001ж. 30 қаңтар
D) 2002ж. 10 қаңтар
Е) 2001ж. 31 қаңтар
120. Құқық қабілеттілік нені білдіреді ?
A) Өз іс - әрекетімен құқықты жүзеге асыра алу қабілеттілігі;
B) Құқық пен міндетке ие болу қабілеттілігі;
C) Өз іс- әрекетімен міндеттерді жүзеге асыра алу қабілеттілігі;
D) Жас шамасын;
E) Азаматтылықты.
121. Салық есебі құжаттары қанша мерзімде архивте сақталуы тиіс:
1 жыл;
2 жыл;
3 жыл;
4 жыл;
5 жыл.
122. Сарапшыны қай кездe аластатуға негіз бар:
A) осы іс бойынша бұрын тексеру жүргізуге қатысса;
B) ғылыми атағы мен дәрежесі болмаса;
C)іс бойынша бұрын сарапшы ретінде қатысса.
D) жоғарғы заң білімі болмаса.
E) іс бойынша бүрын маман рстінде қатысса;
123. Басқару нысанының қандай түрлері бар?
A) Унитарлы және федеративті;
B) Республика және монархия;
C) Демократия және деспотия;
D) Күрделі және жай;
E) Орталық және жергілікті.
124. Некеге отыру кезінде өкілдік:
Рұқсат етілмейді;
Неке жасына жетпеген тұлғаларға рұқсат етіледі;
Рұқсат етіледі;
Себептің болғанында рұқсат етіледі;
Некеге отырушы тұлғаның біреуі еңбекпен түзету мекемесінде болған жағдайда.
125. Қылмыстық істер бойынша кім сараптама тағайындай алмайды?
қорғаушы;
прокурор;
сот;
тергеуші;
анықтаушы;
126. Некенің қиылғаны жарамсыз деп тануды өткізеді:
АХАЖ органы;
Сот;
Қорғаншылар мен қамқоршылар органы;
Жергілікті атқару органы;
Сот, сондай – ақ, АХАЖ органы
127. Салық процестер негізінде пайда болатын салық қатынастарының топтары қалай бөлінеді:
A) материалдық және прцессуалдық топтар;
B)қосымша және негізгі топтар;
C)материалдық және ұйымдастырушылық топтар;
D)материалдық және заттай топтар;
E)ұйымдастырушылық және процессуалдық;
128. Некелік шартпен мойындалады:
Некеге отыратын тұлғалар келісімі, не ерлі – зайыптылардың некедегі мүлік құқығы мен міндеттерді анықтайтын ерлі – зайыптылар келісімі;
Некеге тұрушылар келісімі негізінде, некедегі және неке бұзылу жағдайында жұбайылардың мүлік құқығы және міндеттерді анықтайтын ерлі – зайыптылар келісімі;
Некедегі және некеден шығу жағдайында жұбайлардың мүлік құқығы және міндеттерді анықтайтын ерлі – зайыптылар келісім;
Некедегі және неке бұзылу жағдайында жұбайлардың жеке және мүлік құқығы мен міндеттерді анықтайтын ерлі – зайыптылар келісі;
Некедегі және неке бұзылу жағдайында жұбайлардың мүлік құқығы мен міндетерді анықтайтын немесе некеге тұратын тұлғалардың келісімі.
129. Некелік шарт жасалады:
Ауызша;
Жазбаша;
АХАЖ органында мемлекеттік тіркеуді қажет етеді;
Жазбаша түрде және нотариалды куәландыруды қажет етеді;
Нотариатта мемлекеттік тіркеуді қажет етеді.
130. Еңбек адамдардың өмірі үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтар жасауға бағытталған ...
Еңбек қатынасы;
Жеке еңбек шарты;
Адам қызметі;
Еңбек жағдайлары;
Еңбек міндеттері
131. Азаматтық құқық қандай қатынастарды реттейді
А) отбасылық қатынастар
В) тауар-ақша қатынастары
С) қылмыстық қатынастар
D) мемлекеттік қатынастар
Е) еңбек қатынастары
132. Қандай мемлекеттер монархиялық болып табылады ?
A) Конго, Аргентина
B) Австрия, Италия;
C) Вьетнам, Қытай;
D) Дания, Жапония;
E) Үндістан, Португалия.
133. Төмендегілердің қайсысы құқық қорғау органдарына жатады
А) Прокуратура, ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары;
В) Парламент, Сенат, Мәжіліс;
С) Үкімет, ішкі істер министрлігі, білім және ғылым министрлігі;
D) Президент, Сыртқы істер министрлігі, білім және ғылым министрлігі;
Е) аталғандардың барлығы.
134. Некені қию некеге тұруға тілек білдірушілер АХАЖ органына арыз берген күннен бастап қанша мерзім өткен соң жүргізіледі
А) 1 ай
В) 2 ай
С) 3 ай
D) 4 ай
Е) 1 жыл
135. Абсолютті монархияға не тән?
A) Халық пен билік;
B) Діннің үстемдігі;
C) Басқарушының бірыңғай билігі;
D) Биліктің үш тармаққа бөлінуі;
E) Биліктің сайлануы.
136. Дұрыс емес жауапты көрсет. Құқықтық мемлекеттің белгілеріне жатады:
А) заңның үстемдік етуі;
В) мемлекеттік биліктің бөлінуі;
С) шектеулердің үстемдігі;
D) тұлға мен мемлекеттің өзара жауаптылығы;
Е) ішкі заңдардың халықаралық құқық нормалармен қағидаларға сәйкес келуі.
137. Қандай мерзімге еңбек келісімін жасасқан еңбеккер уақытша жұмысқа алынған деп есептеледі?
Бір айға;
Төрт айға;
Он күнге;
Жарты жылға;
Дұрыс жауап жоқ.
138. Ұжымдық шартты жасау немесе орындау кезінде туған даулар қалай шешіледі?
Заңдарға сәйкес;
Жолдастық сотта;
Еңбек ұжымы кеңесінде;
Жоғарғы тұрған органда;
Дұрыс жауабы жоқ.

139. Конституциялық монархияға не тән?
A) Монархтың сайлануы;
B) Монарх – атқарушы биліктің басшысы;
C) Биліктің бір ғана адамның қолында болуы;
D) Монарх патшалық құрады, бірақ басқармайды;
E) Монарх нақты басқарушының функциясын атқарады
140. Ұжымдық шарттың орындалуын бақылайтын орган?
Еңбек ұжымы органдары;
Прокуратура;
Тергеу комитеті;
Жолдастық сот;
Аудандық сот
141. Он төрт жастан он алты жасқа дейінгі еңбеккерлерге белгіленген қысқартылған жұмыс аптасының ұзақтығы:
31 сағат;
35 сағат;
40 сағат;
24 сағат;
28 сағат.
142. Еңбеккерге алғашқы жыл сайынғы демалыс қай уақытта беріледі?
6 ай жұмыс істегеннен кейін;
2 жыл жұмыс істегеннен кейін;
9 айдан кейін;
1 жыл жұмыс істегеннен кейін;
Еңбеккердің қалауы бойынша кез келген уақытта.
143. Баланы басқа біреу асырауына алса, ата – ана құқығының қалпына келуі:
Мүмкін;
Мүмкін емес;
Мүмкін емес, егер асырап алушылар шетел азаматтары болса;
Мүмкін, егер асырап алу сотпен тоқтатылса;
Мүмкін, егер асырап алу қорғаншы және қамқоршы органымен тоқтатылса.
144. Республиканың қандай түрін білесіз?
A) Абсолюттік;
B) Конституциялық;
C) Дуалистік;
D) Шектеулі;
E) Парламенттік
145. Некеде тұрған уақытта ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі не біреуінің мүлкі, немесе біреуінің еңбегінен салым салынып осы мүлік құнын ... көбейткені белгіленсе, әрқайсысының мүлкі ортақ бірлескен меншік болып табылады.
50 %;
100%;
200%;
Елесіз;
Елеулі
146. Бала асырап алуға келісім беруге міндетті болып табылмайтындар:
Баланың ата – анасы;
Баланың қорғаншысы;
Баланың қамқоршысы;
7 жасқа толған баланың өзі;
10 жасқа толған баланың өзі.
147. Президенттік республикаға не тән?
A) Президентті парламент тағайындайды;
B) Президент - атқарушы биліктің басшысы;
C) Президент – заң шығарушы биліктің басшысы;
D) Президент билігінің мерзімі болмайды;
E) Билік мұра болып қалады.
148. Қайтыс болуы туралы өтініш қандай мерзім ішінде беріледі?
10 тәулік;
14 тәулік;
3 тәулік;
5 тәулік;
Қайтыс болғаннан кейін 7 тәулік
149. Толық материалдық жауаптылық туралы жазбаша шарт жасасу үшін заңдарда белгіленген жас мөлшері?
16 жас;
14 жас;
18 жас;
21 жас;
Дұрыс жауап жоқ.
150. Баланың тууын тіркеу үшін заңда қандай мерзім белгіленген?
2 ай;
1 ай;
3 тәулік;
5 тәулік;
Туылғаннан бастап 3 күн.
151. Некеге тұрмаған бала асырап алушы мен асырап алынған баланың жас айырмашылықтары қанша болу керек?
16 жас;
14 жас;
10 жас;
15 жас;
20 жас.
152. Демократиялық режимге не тән болып келеді?
A) Идеологиялық қоғам;
B) Бір тәртіпті экономика;
C) Унитарлы құрылыс;
D) Бір партиялылық;
E) Жариялылық, сөз бостандығы.
153. Салық төлеуші жеке және заңды тұлғалар өздері кәсіпкерлікпен айналысатын тұлға болып тіркелгеннен кейін неше күн ішінде жергілікті салық органына РНН алу үшін саплық органына тіркелуі тиіс:
15 күн ішінде;
10 күн ішінде;5 күн ішінде;
30 күн ішінде;
Дұрыс жауабы жоқ..
154. Заң немесе басқа да маңызды мемлекеттік шешімдерді қабылдауда бүкіл халықтық дауыс беру қалай аталады?
A) Конференция
B) Конфедерация
C) Референдум
D) Демонстрация
E) Митинг
155. Мына аталған мемлекеттердің қайсысы федеративті мемлекеттерге жатады ?A) Ресей, Австрия;
B) Италия, Қытай;
C) Қазақстан, Қырғызстан;
D) Франция, Испания;
E) Украина, Чехия.
156 Мемлекеттің қандай өзіндік белгілері бар, оның қоғамдық ұйымдардан ерекшеліктері?
A) қоғамдық меншік, қорғаныс, мәдениет
B) халық, билік, аумақ
C) демократия, органдардың сайланып қоюылуы олардың қоғам еркі бойынша ауыстырылып отыруы
D) жариялылық, биліктің ерекше аппараты, биліктің аумақтық құрылымы, салықтар
E) жалпы ережелер, адамдардың мінез құлық нормалары.
157. Мемлекеттік биліктің жоғарлылығын және басқа мемлекеттермен қарым қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?
A) құқық қабілеттілігі
B) обективтік
C) егемендік
D) бюрократтық
E) тоталитарлық
158 Құқықтық мемлекетке негіз болып табылатын принциптер
A) заң үстемділігі
B) қоғамдық пікір
C) рулық мүдде
D) тиым салу басымдылығы
E) моральдық принциптер
159. Төмендегі көрсетілген белгілердің қайсысы шексіз монархияға жатады
A) жоғары мемлекеттің алқалық сипаты
B) мемлекет басшысының заңды жауаптылығы
C) елдің барлық мемлекеттік және қоғамдық істерін басқаруда рөл атқаратын саяси партиялардың болуы
D) мүрагерлік бойынша жоғары билікті иеленушіліктің қолдануы
E) жоғары биліктің белгілі мерзімге сайланып қоюы.
160. Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады?
A) мемлекеттік органдардың сайланып қоюылуын шектеу, парламенттің рөлін жоққа шығару, күштеу мен зорлық зомбылықты кең қолдану және тағы да басқа
B) жалпыға бірдей сайлау құқығы
C) азаматтардың құқығының қорғалуы
D) оппазицияның болуы
E) әлеуметтік базасы бар саяси партиялардың ресми жұмысы.
161. Құқықтың түсінігі
A) құқық үстем таптың мүддесін қорғайтын құрал
B) құқықтық нормалардың жиынтығы
C) моральдық қатынастар
D) қоғамдық норма
E) әлеуметтік норма
162. Құқықтық норма:
A) әділеттілік туралы қағида
B) адамдардың тәртібін реттейтін нормалар
C) құқықтық қатынастарға қатысушылардың мінез құлқын анықтайтын және орындауды міндеттейтін жалпы ереже
D) қоғамдық ұйымдардың тәртіп ережелері.
E) жалпы қоғамдық тәртіп ережелері.
163. Құқықтың негізгі көздері:
A) тұрақты кесіндер
B) уақытша кесіндер
C) құқықтық нормативтік кесін, келісім-шарт
D) моральдық нормалар
E) партиялардың нұсқаулары
164. Құқықтық белсенділіктердің түрлері:
A) құқықтар
B) міндеттер
C) әрекеттілік, саналылық
D) әділеттілікE) моральдық тұрақтылық
165. Теріс қылықтың қылмыстан қандай айырмашылығы бар?
A) қоғамға қауіптілік дәрежесіндегі айырмашылығы
B) кінәлілігі
C) ниетілілігі
D) абайсыздығы
E) айырмашылығы жоқ.
166. Құқықтық нормалар саласы:
A) тиым салушы нормалар
B) міндетеуші нормалар
C) императивтік нормалар
D) депозитивтік нормалар
E) әкімшілк, азаматтық, қылмыстық, еңбек және т.б.
167. Құқық нормалары мен реттеу нәтижесінде қалыптасатын ерекше қатынастар қалай аталады?
A) тұлғалық қатынастар
B) тұрақты қатынастар
C) моральдық қатынастар
D) құқықтық қатынастар
E) әдептік қатынастар
168. Ең жоғарғы заң шығару органы қабылдайтын құқықтық кесім қалай аталады?
A) бұйрық
B) шешім
C) заң
D) үкімE) мемарандум
169. Заңға негізделген айғақ дегеніміз не?
A) оқиғалар
B) тіршілік жағдайдары
C) құқықтық қатынастардың пайда болуы мен өзгеруімен немесе тоқтауымен құқық нормалары арқылы байланыста болатын тіршілік жағдайлары
D) төтенше жағдайлар
E) табиғаттың құбылыстары.
170. Заңның кері күші бола ма?
A) болады
B) болмайды
C) егерде шартта өзгеше көзделмесе, болады
D) болады, егерде заңда арнайы қарастырылса
E) заңмен тиым салынса, болмайды.
171. Қазақи әдет ғұрып құқықтың негізгі нысанасын көрсетіңіз:
A) нормативті – құқықтық кесім
B) конститутция
C) әдет ғұрып
D) діни нормалар
E) халықаралық шарттар
172. Қазақстан тарихында құқықтық нормаларды жүйелеу қай ханның есімімен байланысты?
A) Жәнібек
B) ТәукеC) Әбілқайыр
D) Керей хан
E) Қасым хан
173. «Жеті жарғы» хандар жинағының пайда болуы қазақтың қай белгілі ханының есімімен байланысты?
A) Есім
B) Абылай
C) Қасым
D) Тәуке
E) Керей
174. Төмендегілердің қайсысы талап қою мерзімінің өтеу ағымындағы үзілісті тудырады
A) борышкер немесе несие берушінің соғыс жағдайында көшірілген әскери құрамының сапында болса
B) несие берушінің ауырып қалуы
C) борышкердің іс сапарда болуы
D) борышкердің өз борышын мойындағанын дәлелдейтін әрекеттер жасауы
E) әрекет қабілетілігі жоқ адамның заңды өкілінің болмауы.
175. Қазақстан Республикасының мсемлекеттік құрылысының нысаны:
A) автономиялық республикалардан
B) федерация
C) біртұтас мемлекет
D) конфедерацияE) ассоциация176. Қазақстан Рсепубликасы неден тұрады?
A) автономиядан
B) одақтас республикадан
C) әкімшілік аумақтық бөліністерден
D) штаттарданE) ұлттық аймақтардан
177. Қазақстан республикасының конститутциясы бойынша мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы кім?
A) президент
B) парламент
C) үкімет
D) жоғарғы кеңес
E) халық
178. Қазақстан Республикасының Президентінің өкілетілік мерзімі
A) 3 жыл
B) 5 жыл
C) 7 жыл
D) 10 жыл
E) мерзімсіз179. Қазақстан Республикасында қос азаматылыққа жол беріле ме?
A) беріледіB) берілмейдіC) ерекше жағдайда беріледі
D) оны азаматты өзі шешеді
E) президент шешімімен беріледі
180. Қазақстан Рсепубликасындағы мемлекеттік тіл..A) Қазақстанда тұратын барлық халықтардың тілдері
B) орыс тілі
C) қазақ тілі
D) орыс және қазақ тілі
E) анықталмаған181. Жергілікті мемлекеттік атқару органының басшысының лауазымы қалай аталады?
A) мэр
B) губернатор
C) спикер
D) әкімE) референт182. Қазақстан Республикасында мемлекеттік биліктің тармақтарына төмендегілердің қайсысы жатпайды?
A) сот билігі
B) атқару билігі
C) әкімшілік билік
D) заң шығару
E) сот және заң
183. Міндетеме пайда болу үшін қандай негіздер бар?
A) мүлікті меншікке беру
B) тараптардың қарауы бойынша
C) шарттар мен мәмілелер бойынша
D) қарапайым жағдайлар
E) заң бұзылғанда
184. Төмендегілердің қайсысы кепіл түріне жатады?
A) ипотека
B) сақтау
C) дееститутция
D) депозитE) эбикуция185. Сенімхаттың өз күшін сақтаудың мерзімі қандай?
A) 1 жыл
B) 5 жыл
C) 10 жыл
D) 3 жыл
E) тараптардың келісімі бойынша
186. Талап қою мерзімі деген не?
A) борышқордың борышын қайтаратын мезгіл
B) бұзылған құқықты өтетіп алатын кезең
C) шартты орындатуды талап ететін мезгіл
D) бұзылған құқықты қорғау үшін сотқа жүгінетін кезең
E) қарызды қайтаратын кезең
187. Міндеттеме дегеніміз
A) азаматтардың мемлекет алдындағы борыштары
B) ата анасының баласының алдындағы міндеті
C) азаматтардың құқықтары мен міндеттерін белгілейтін әрекеттер
D) талапкер мен жауапкердің құқықтық қатынасы
E) талапкердің құқықтық қатынасы
188. Меншік құқығының элементтері
A) көмбе, қазына
B) ақша
C) сатып алу-сату
D) билік ету, пайдалану, иелену
E) салымдар мен алымдар
189. Міндеттеме тараптары қалай аталады?
A) талапкер мен жауапкер
B) сатушы, сатып алушы
C) кредитор мен борышқор
D) алым және салық төлеуші
E) талапкер мен кредитор
190. Меншік құқықығын қалай түсінесіз?
A) бұл адамдар арасындағы қатынастар
B) қоршаған орта заттарын иелену негізіндегі пайда болатын қатынастар
C) мемлекет пен азамат арасындағы қатынастар
D) мүлікке байланысты қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар
E) мемлекет пен адам арасындағы қатынастар
191. Ортақ меншіктің қандай түрлерін білесіз?
A) ұжымдық және жеке
B) үлестік және бірлескен
C) азаматтық және заңды тұлғалар
D) мемлекеттік және мемлекеттік емес
E) қоғамдық және үлестік
192. Зат тағдырын меншік иесінің қай өкілетілігі анықтайды?
A) иелену құқығы
B) пайдалану құқығы
C) алу құқығы
D) билік ету құқығы
E) беру құқығы
193. Меншік құқығы қалай пайда болады?
A) бөтен мүлікті иемдену
B) өндіріс процесінде мүлікті пайдаланғанда
C) күш қолданып алған кезде
D) мүлікті шарпен алғанда
E) мүлікті алаяқтық жолмен алғанда
194. Ақшалық міндетемені орындау жері анықталмаса, ол қайда орындалады?
A) кепіл болушы жерінде
B) борышқор жерінде
C) несие беруші жерінде
D) сот орналасқан жерде
E) нотариус орналасқан жерде
195. Офферта дегеніміз
A) тараптың ұсынысты қабылдағаны
B) банктің кредит беретіндігі жөніндегі келісім
C) шартты орындамайтыны туралы хабарлама
D) соттың шешімін қабылдағандағы туралы ұйғарым
E) тараптың ұсыныс жасау ниеті.
196. Шарт жасау ұсынысын қабылдаған тұлға қалай аталады?
A) орындаушы
B) офферант
C) акцептант
D) борышқорE) кредитор197. Азаматтық құқықтық қабілеттілік қай кезде басталады?
A) өмірге келген кезінен
B) 18 жасқа толғаннан
C) 14 жастан бастап
D) мемлекеттік тіркеуден өткен кезден
E) нақты құқықтарға ие болған кезден
198. Сенімхатты бір жақты түрде тоқтатуға бола ма?
A) болады
B) болмайды
C) егер прокурор рұқсат етсе
D) шартта көзделген жағдайда болады
E) егер әкімшілік рұқсат етсе
199. Талап қою мерзімінің өту ағымы қай кезден басталады?
A) сотқа арыз берген кезден
B) айыппұл төлемегн күннен бастап
C) субъект өз құқығының бұзылғанын білген күннен бастап
D) субъективті құқық бұзылған күннен бастап
E) шартта көзделген күннен бастап
200. ҚР Конститутциясы бойынша білім алудың қандай түрі тегін.
A) жоғары
B) кәсіби
C) арнаулы
D) міндетті орта
E) арнайы орта.

Приложенные файлы

  • docx 19136498
    Размер файла: 84 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий