emtikhan patfiz-2 dlya stud 13-14 1


3 курс ЖМ факультеті студенттеріне емтиханға арналған тест тапсырмалары
«Эндокрин жүйесі»
1. Парагипофиздік реттелу бұзылысының себебі
ТШҚҰ- синдромы кезіндегі гипофиздің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы
нейрогипофиздің зақымдануы
гипоталамустың нейросөлденістік жасушаларының уыттанулық иммундық зақымдануы
гипофиздің өспесі
+жүйкелік өткізгіштердің зақымдануы
2.Трансгипофиздік реттелу бұзылысының себебі
қалқанша бездің аденомасы
нейрогипофиздің зақымдануы
жүйкелік өткізгіштердің зақымдануы
+аденогипофиздің өспесі
орхит
3. Трансгипофиздік реттелу, негізгі болып табылады
+А) бүйрек үсті безінің қыртысының шоғырлы аймағына
В) ұйқы безіне
С) бүйрек үсті безінің шумақты аймағына
D) қалқанша маңы безіне
Е) айырша безіне
4. Трансгипофиздік реттелудің бұзылысы, қызметінің төмендеуін тудырады
нейрогипофиздің
ұйқы безінің
+жыныс безінің
қалқанша маңы безінің
эпифиздің
5. Кері байланыс тетігінің бұзылысының негізінде жатады
+қандағы гормондар мөлшерінің өзгерісін қабылдайтын гипоталамус орталықтары сезімталдығының төмендеуі
тропты гормондар өндірілуінің жоғарылауына жауап ретінде либериндер өндірілуі азаюы
шеткері бездердегі гормондарының деңгейі жоғарылағандықтан статиндер өндірілуінің артуы
либериндер өндірілуі жоғарылағандықтан аденогипофиз гормондары өндірілуінің артуы
тропты гормондар өндірілуінің төмендеуінен либериндер өндірілуінің артуы
6. Кері байланыс тетігінің бұзылысы байқалады
тропты гормондар мөлшері төмендегендіктен, статиндер өндірілуінің азаюында
шеткі бездегі гормондар деңгейінің жоғарылауынан либериндер өндірілуінің азаюы
+шеткі бездердің аденомасында
шеткі бездердегі гормондар мөлшері азаюынан аденогипофиз гормондары өндірілуі артуында
психикалық қозу кезінде либериндер өндірілуінің артуы
7. Гормондар белсенділігінің шеткері, безден тыс тетіктерінің бұзылысына жатады
бездердің өспесі
без гормондарының биосинтезі бұзылысы
бездің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылысы
без дамуының туа пайда болған ақауы
+гормондық қабылдағыштардың бөгелуі
8. Эндокриндік бездер қызметінің алғашқы бүлінісіне әкелуі мүмкін
нысана жасушаларда гормонды қабылдағыштар санының азаюы
+бездің қабынуы
глюкокортикоидтардың қолдаушы (пермиссивті) әсерінің бұзылысы
айналымдағы гормонның бөгелуі
гормондардың әсерсізденуінің бұзылысы
9. Без гипофункциясына әкелуі мүмкін
гипоталамус либериндерінің тым артық өндірілуі
без аденомасы
+бездің карциномасы
гипоталамус либериндері сөлденісінің жоғарылауы
нәруыздар мен гормондар байланысуының төмендеуі
10. Бездер гиперфункциясының көріністерін дамытады
+прогормонның гормонға тым артық айналуы
гормондық қабылдағыштардың бөгелуі
гипофиздің тропты гормондарының сөлденісі төмендеуі
бездің қабынуы
бездің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылысы
11. Гиперкортизолизм кезінде нәруыз алмасуы бұзылуының салдары болады
A) антиденелер өндірілуінің жоғарылауы
+B) бұлшықет атрофиясы, остеопороз
C) глюконеогенездің төмендеуі
D) қандағы қалдық азоттың төмендеуі
E) жұқпаларға төзімділіктің жоғарылауы
12. Гиперкортизолизм кезіндегі гипергликемияның патогенезінде маңызы бар
+глюконеогенездің әсерленуі
липогенездің әсерленуі
гликогеногенездің әсерленуі
гликогенолиздің тежелуі
липолиздің тежелуі
13. Гиперкортизолизм кезіндегі су-электролит алмасуының бұзылысына жатады
+гипернатриемия, гипокалиемия, ішекте кәлций сіңірілуінің тежелуі
гипонатриемия, гиперкалиемия, АҚК-нің (ОЦК) жоғарылауы
гиперкәлциемия, АҚК-нің азаюы
гиповолемия
гиперкалиемия, гиперволемия
14. Гиперкортизолизм көрінісіне жатады
артериялық гипотензия
жүдеу
аяқтарда майдың жиналуы
гипогликемия
+іштің, иықтың, санның терісінде жолақтардың пайда болуы
15. Бүйрек үсті бездерінің жіті жеткіліксіздігінің себебі болуы мүмкін
бүйрек үсті бездері қыртысты қабатының аутоиммундық зақымдануы
бүйрек үсті бездерінің туберкулезі
бүйрек үсті бездерінің қыртысына өспелердің метастаз беруі
+ТШҚҰ-синдромы кезінде бүйрек үсті бездері артерияларының тромбозы
бүйрек үсті бездерінің туа біткен гипоплазиясы
16. Аддисон ауруына тән
+A) терінің гиперпигментациясы, гипонатриемия, гиперкалиемия
B) терінің гиперпигментациясы, гипернатриемия, гипокалиемия
C) тырысулар
D) артериялық гипертензия
E) семіру
17. Аддисон ауруы кезіндегі тері және шырышты қабықтар гиперпигментациясы патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
Кортизол тапшылығы → кері байланыс тетігі бойынша ? өндірілуінің артуы → тері және шырышты қабықтарда меланин жиналуының жоғарылауы → гиперпигментация
+АКТГ
АДГ
СТГ
ТТГ
ГТГ
18. Бүйрек үсті бездерінің созылмалы жеткіліксіздігінің себебі болуы мүмкін
+бүйрек үсті бездерінің туберкулезі
бүйрек үсті бездері қыртысты қабатына қан құйылу
ТШҚҰ-синдромы кезінде бүйрек үсті бездері артерияларының тромбозы
глюкокортикоидтармен емдеудегі доғару синдромы
екі жақты адреналэктомия
19. Бүйрек үсті бездерінің жіті жеткіліксіздігіне тән
артериялық гипертензия
гипернатриемия
гипокалиемия
гипергликемия
+артериялық гипотензия
20.Гипотиреоз кезінде, сөлденісінің жеткіліксіздігі дамиды
+A) тироксин, трийодтирониннің
B) АКТГ
С) ДҚГ
D) СТГ
E) глюкагонның
21. Гипотиреоз көрінісіне жататыны
негізгі алмасудың жоғарылауы, жүдеу
дене қызымының жоғарылауы, тершеңдік
+гиперхолестеринемия, дене температурасының төмен болуы
тахикардия, артериялық гипертензия
қалқанша безінің ұлғаюы, экзофтальм
22. Гипертиреоздың себебі болуы мүмкін
Хашимото тиреоидиті
+Тиреотропиномалар
тағаммен йодтың жеткіліксіз түсуі
струмэктомия
қалқанша безінің даму ақауы
23. Гипотиреоз кезінде қанда тиреотропты гормон мөлшерінің жоғарылауы, дерттік үрдістің орналасқанын көрсетеді
гипофизде
гипоталамуста
мый қыртысында
таламуста
+қалқанша безде
24. Гипотиреоз кезінде қанда тиреотропты гормон мөлшерінің азаюы, дерттік үрдістің орналасқанын көрсетеді
+аденогипофизде
қалқанша безде
бүйрек үсті безінде
нейрогипофизде
таламуста
25. Эндемиялық жемсау патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
Йод тапшылығы тиреоидты гормондардың (Т3, Т4) түзілуінің төмендеуі қанда Т3, Т4 мөлшерінің азаюы ? қалқанша безінің гиперплазиясы
+ТТГ (тиреотропин) сөлденісінің жоғарылауы
соматостатин сөлденісінің жоғарылауы
соматомединдер сөлденісінің жоғарылауы
тиреолиберин сөлденісінің азаюы
кортиколиберин сөлденісінің төмендеуі
26. Балалық шақтағы қалқанша бездің гипофункциясына жататыны
+ақыл-ой дамуының идиотияға (кретинизм) дейінгі кемістігі
гипергликемия
оң азотты тепе-теңдік
организмнің сусыздануы
жыныстық ерте жетілу
27. Гипертиреоз кезінде зат алмасу өзгерістеріне жатады
Тотығу-тотықсыздану үрдістерінің қарқыны төмендеуі
АҮФ түзілуінің күшеюі
+негізгі алмасудың жоғарылауы
гиперхолестеринемия
липогенездің әсерленуі
28. Гипертиреоздың көріністеріне жататыны
+қалқанша безінің ұлғаюы, экзофтальм, тахикардия
қалқанша безінің ұлғаюы, микседема, брадикардия
қалқанша безінің ұлғаюы, шаштың түсуі, терінің құрғауы
қалқанша безінің ұлғаюы, іш қатуы, іштің кебуі
сүт тістері алмасуының кідіруі, физикалық және ақыл-ой дамуының кешеуілдеуі
29 . Йодтың суда және тағамда жетіспеуінен дамиды
аутоиммундық тиреоидит
гипертиреоз
гипопаратиреоз
+эндемиялық жемсау
жайылған уыттық жемсау
30. Бүйрекүсті безінің қыртысты қабаты шумақты аймағының аденомасынан дамыған эндокринопатия
+A) Конн синдром
B) Иценко-Кушинг синдромы
C) Симмондс ауруы
D) Аддисон ауруы
E) адреногениталдық синдром
31. Бүйрекүсті безінің қыртысты қабаты шоғырлы аймағының аденомасынан дамыған эндокринопатия
A) Конн синдром
+B) Иценко-Кушинг синдромы
C) Симмондс ауруы
D) Аддисон ауруы
E) адреногениталдық синдром
32. Гиперкортизолизмдегі екі бүйрекүсті безінің гиперплазиясы, мәлімдейді
+аденогипофизде АКТГ артық сөлденісін
нейрогипофиз гормондарының артық сөлденісін
кортикостероманың дамығанын
әлдостероманың дамығанын
аденогипофиздің эозинофилді жасушаларының аденомасын
33. Бір бүйрекүсті безінің шоғырлы аймағының аденомасында байқалады
+қанда кортизол мөлшерінің жоғарылауы, қанда АКТГ деңгейінің азаюы, екінші бүйрекүсті безінің атрофиясы
қанда кортизол мөлшерінің жоғарылауы, қанда АКТГ деңгейінің артуы, екінші бүйрекүсті безінің атрофиясы
қанда кортизол мөлшерінің жоғарылауы, қанда АКТГ деңгейінің азаюы, екі бүйрекүсті безінің гипертрофиясы
қанда кортизол және АКТГ деңгейінің азаюы, екінші бүйрекүсті безінің атрофиясы
қанда кортизол мөлшерінің азаюы, қанда АКТГ деңгейінің артуы, екінші бүйрекүсті безінің атрофиясы
«ТІРЕК ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІ»
1. Сүйек тінінің қайта үлгіленуі (ремоделденуі) – бұл:
+А) сүйек тінінің кері сорылуының тұрақты үрдісі және оның түзілуі
В) аяқ-қолды жасанды ұзарту
С) буындарға протез салу
D) остеобластармен сүйек тінінің кері сорылуы (резорбциясы)
Е) остеокластармен сүйек тінінің түзілуі
2. Сүйек тінінің кері сорылуын (резорбциясын) ынталандырады
+А) интерлейкин -1
В) механикалық жүктеменің артуы
С) кәлцитонин
D) фибробластардың өсу жайты
Е) ß.-ауыспалы (трансформирующий) өсу жайты
3. Сүйек тінінің кері сорылуының (резорбциясының) тежегіштері болып табылады
А) өспе тіршілігін жоятын жайт
В) интерлейкин -1
С) паратгормон
D)глюкокортикоидтар
+Е) эстрогендер
4. Аяқталмаған остеогенездің біртектес көріністері
А) шамадан тыс созылмалы тері
В) ақыл естің кемістігі
С) «өрмекші»- тәрізді саусақтар
+D) сүйектердің сынғыштығы, көздің ағы көгілдір болуы, кереңдік
Е) буындардың өте қозғалғыштығы
5. Аяқталмаған остеогенездің патогенезінде, коллаген тектерінің мутациясы маңызды:
+А) I түрінде
В) II түрінде
С) III түрінде
D) IV түрінде
Е) V түрінде
6. Марфан синдромының біртектес көріністері болып табылады
+А) буындардың өте қозғалғыштығы және арахнодактилия
В) құрсақ ішілік сүйек сынғыштығы
С) құздамаға ұқсас артрит
D) «янтарлы» тістер
Е) шамадан тыс созылмалы тері
7. Реклингаузен ауруында (фиброзды остеодистрофия, гиперпаратиреоидизм) кальций, фосфат, сілтілік фосфаттың мөлшерінің өзгеруі
+Са 2↑, РО43-↓ , сілтілі фосфатаза↑
Са 2↓ , РО43- қалыпты жағдайда, сілтілі фосфатаза↑
Са 2 қалыпты, РО43- қалыпты, сілтілі фосфатаза қалыпты
Са 2 қалыпты, РО43- қалыпты, сілтілі фосфатаза↑
Са 2↓, РО43-↓ , сілтілі фосфатаза ↓
8. Сенильді остеопатиялардың патогенезінде маңыздысы
кәлцитонин белсенділігінің жоғарылауы
остеобластардың белсенділігінің жоғарылауы
Ішекте кәлцийді сіңірілуінің жоғарылауы
+остеобластар белсенділігінің төмендеуі
остеокластар белсенділігінің төмендеуі
9. Алиментарлық остеопатияның патогенезіндегі жетіспейтін тізбегін қойыңыз
Тағаммен кәлций түсуінің азаюы → плазмада кәлций мөлшерінің азаюы → паратгормон деңгейінің артуы → ? → сүйек итнінің резорбциясы
+А) остеокластар белсенділігінің көтерілуі
В) остеобластар белсенділігінің көтерілуі
С) өсу жайттары өндірілуінің азаюы
D) I түрлі коллаген өндірілуінің азаюы
Е) остеоциттер белсенділігінің төмендеуі
10. Бүйректік остеодистрофияға тән
алғашқы гиперпаратиреоздың дамуы
Гиперкәлциемия
Гипофосфатемия
Тиреокәлцитонин деңгейінің жоғарылауы
+1,25 (ОН)2 D3 түзілуі төмендеуі
11. Баланы тексеру барысында қабырғаның «ескі» сынықтары, буындарының өте жоғары қозғалғыштығы, тістердің өзгерістері, склераның көгілдірленуі анықталған. Дәрігер төмендегілердің біреуінің түзілуінің бұзылысымен қабаттасқан тұқым қуалайтын аурудың бар екендігіне күдіктенді
+А) I түрлі коллагеннің
В) II түрлі коллагеннің
С) III түрлі коллагеннің
D) IV түрлі коллагеннің
Е) V түрлі коллагеннің
12. Остеопороз дамуының қауіп – қатер жайты
+A) аналық бездер қызметінің төмендеуі
B) кәлций дәрілік заттарын артық қабылдау
C) тестостерон сөлденісінің жоғарылауы
D) сүйек массасының жоғарғы шыңы
E) бүйрек үсті бездері қызметінің төмендеуі
13. Алғашқы жайылған остеопороз байқалады
+А) қартайған шақта, әсіресе әйелдерде
В) глюкокортикоидпен 3 айдан артық емдегенде
С) барбитураттармен емдегенде
D) гипогонадизм кезінде
Е) ішектің резекциясынан кейін
14. Салдарлық жайылған остеопороз байқалады
A) гиперэстрогенемияда
B) өт-тас ауруында
C) гипопаратиреозда
+D) ұзақ төсек тартып жатқанда
E) сүйек сынығын гипстік таңғышпен емдегенде
15. Остеопороз патогенезінде маңыздысы
А) остеобластар қызметінің күшеюі
В) сүйектерде кәлций және фосфор мөлшерінің көбеюі
С) сүйек тінінің қайта үлгіленуі белсенділігінің көтерілуі
+D) остеоид түзілуі және минералдануының бұзылысы
Е) сүйек массасының жоғарғы шыңы .
16. Остеопороз патогенезінде, көбеюінің маңызы бар
+А) интерлейкин – 1-дің
В) Е простагландиндерінің
С) тромбоциттік өсу жайтының
D) инсулинге ұқсас өсу жайттарының
Е) кейлондардың.
17 . Остеопороздың салдары
+А) сүйектердің сынғыштығы
В) инсульттер
С) қантты диабет
D) артериалық гипертензия
Е) аяқтардың қисаюы
18. Сүйек жұмсаруы ( остеомаляция) кезінде
+A) остеоид түзіледі, бірақ минералданбайды
B) сүйек тінінің остеоиды аз түзіледі
C) остеоид түзіледі және минералданады
D) сүйектерде кәлций, фосфор мөлшері көбейеді
E) ) сүйек тінінде минерализация үрдістері күшейеді
19. Буындық синдром кезіндегі ауыру сезімінің патогенезінде маңыздысы
+А) буын қуысына эксудаттың жиналуы
В) синовиоциттермен брадикинин өндірілуінің азаюы
С) гистамин өндірілуінің азаюы
D) антиноцицепциялық жүйенің белсенділігінің көтерілуі
Е) эндорфиндердің артық түзілуі
20. Буындағы үзіліссіз түнгі сыздап ауыру сезімі байланысты
+А) веноздық стаз және сүйек ішілік қысыммен
В) шеміршектік детрит шөгетін шеміршек беттерінің үйкелуімен
С) «буындық тышқан» буын бөгетімен
D) ГАМҚ- ергиялық қабылдағыштардың қозуымен
Е) антиноцицепциялық жүйенің белсенділігінің көтерілуімен
21. Остеоартроз – бұл
А) буынның қабынуы
+В) буындық шеміршектің бүлінген-нәрсізденулік (дегенеративті-дистрофиялық) зақымдануы
С) сүйектің минералдық тығыздығының азаюы
D) сүйектердің жұмсаруы
Е) омыртқа аралық табақшалардың дистрофиялық (нәрсізденулік) өзгерістері
22. Остеоартроз патогенезінде маңыздысы
+A) синовиттің біріншілік дамуы
B) хондроциттермен шеміршек матриксінің құнарсыз нәруыздарының түзілуі
C) шеміршекте түзілу үрдістерінің күшеюі
D) буын шеміршегіне жүктеменің азаюы
E) синовиттің екіншілік дамуы
23. Буын шеміршегі төзімділігінің төмендеуін туындатады
А) өспе тіршілігін жоятын жайт түзілуінің азаюы
В) интерлейкин – 1 азаюы
С) коллагеназа жеткіліксіздігі
+D) буынның сілемейлі қабығының деструкциясы
Е) эстрогендердің артықтығы
24. Құздамаға ұқсас артрит дамуының негізінде жатқан иммундық зақымданудың негізгі түрлері
Реагиндік
Цитотоксиндік және реагиндік
+Иммундық кешендік және жасуша қатысуымен жүретін
Қабылдағыштық
Реагиндік және иммундық кешендік
25. Құздамаға ұқсас артрит кезіндегі буын шеміршегінің ыдырауын қамтамасыз етеді
остеобластардың әсерленуі
+В) паннустың коллагеназасы
С) остеокластардың әсерленуі
D) остеоид минерализациясының бұзылысы
Е) шеміршекке жүктеме түсу және олардың репарациясының арасындағы сәйкессіздік
26. Мешел ауруының жетіспейтін тізбегін қойыңыз
1,25(ОН)2Д3 тапшылығы ішекте кәлций сіңірілуінің бұзылысы ? салдарлық гиперпаратиреоз сүйек тініне кәлций қосылуының төмендеуі, остеокластарды ынталандыру остеомаляция
+Гипокәлциемия
гиперкәлциемия
гипофосфатемия
гипернатриемия
гипонатриемия
27. Д гиповитаминозының көрінісіне жатады
еңбектің ерте бітуі
кәлциноз
+түтікті сүйектердің қисаюы
микроцефалия
«янтарлық тістер», көздің ағының көгілдірленуі, буындардың қозғалғыштығы
28. Фотодерматиттердің дамуын қамтамасыз етеді
A) мұздау
+B) стероидтық емес қабынуға қарсы дәрілерді қабылдау
C) еркек жынысы
D) егде жас
E) ішімдік қабылдау
29. Генотиптің дерті төмендегілердің пайда болуына әкеледі
A) пиодермияның
B) жанасулық дерматиттің
C) микоздың
D) эпидермофиттің
+E) ихтиоздың
30. Іріңді қабыну мынаның даму негізінде жатады
А) меланоманың
В) базилиоманың
С) микоздың
D) ихтиоздың
+Е) гидрадениттің
31 Терінің аутоиммунды ауруы
А) стрептодермия
В) күйік
+С) дискоидті қызыл жегі
D) фотодерматит
Е) фолликулит
32. Есекжемнің патогенезінде маңызы бар
A) сезімталдығы көтерілген Т- лимфоциттердің клонының түзілуі
B) сезімталдығы көтерілген Т- лимфоциттердің лимфокиндерді бөліп шығаруы
C)комплемент жүйесі нәруыздарының әсерленуі
+D) мес жасушаларының түйіршіксізденуі
E) гранулемалық қабынудың дамуы
33. Аллергиялық серпілістің жасуша қатысуымен жүретін түрі, патогенезінің негізінде жатыр
Есекжемнің
+Жанасулық дерматиттің
Артюс еренінің
Шенлейн-Генох ауруының
Қызылша кезіндегі бөртпелердің
34. Лайелл синдромының ен жиі кездесетін себебі болып табылады
А) вирустар
В) ауыр металл тұздары
+С) дәрілік заттар
D) уақ саңырауқұлақтар
Е) стафилококтар.
35. Жанасулық дерматит патогенезінің негізін құрайтын аллергиялық серпіліс түрі
Реагиндік
Цитотоксиндік
+Жасуша қатысуымен жүретін
Иммундық кешендік
Қабылдағыштық
36. Аддисон ауруы кезіндегі гиперпигментация патогенезінде маңызы
А) +глюкокортикоидтардың тапшылығы салдарынан АКТГ көбеюі
В) глюкокортикоидтардың артықтығы салдарынан АКТГ көбеюі
С) минералокортикоидтардың тапшылығы салдарынан АКТГ көбеюі
D) глюкокортикоидтардың артықтығы салдарынан меланоцит ынталандырушы гормонның көбеюі
Е) минералокортикоидтардың тапшылығы салдарынан меланоцит ынталандырушы гормонның көбеюі
37. Альбинизм кезіндегі . депигментация байланысты
А) меланоциттердің болмауымен
+В) тирозиназа белсенділігінің төмендеуімен
С) меланосома түзілуінің бұзылысымен
D) кератиноциттерге меланосоманың тасымалдануының бұзылысымен
Е) меланиннің антиденелермен жойылуымен
38. Фенилкетонурия кезіндегі гипопигментация байланысты
тирозиназа белсенділігінің жеткіліксіздігі
меланоциттердің бұзылуымен
фенилаланиннің меланинге уытты әсерімен
меланоцит ынталандырушы гормон тапшылығымен
+фенилаланиннің тирозинге айналуының бұзылысымен
39 . Марфан синдромының патогенезінде маңыздысы
1 түрлі коллаген түзілуінің тұқымқуатын ақауы
тұқымқуатын тубулопатиялар
+фибриллин түзілуінің тұқымқуатын ақауы (дәнекер тіні микрофибрилдерінің негізгі құрамбөлшегі)
фибробластар өсу жайты қабылдағышының тұқымқуатын ақауы
остеокластармен сутегі иондары түзілуіне қажетті карбоангидразаның тұқымқуатын ақауы
40. Ахондроплазияның патогенезінде маңыздысы
1 түрлі коллаген түзілуінің тұқымқуатын ақауы
тұқымқуатын тубулопатиялар
фибриллин түзілуінің тұқымқуатын ақауы (дәнекер тіні микрофибрилдерінің негізгі құрамбөлшегі)
+фибробластар өсу жайты қабылдағышының тұқымқуатын ақауы
остеокластармен сутегі иондары түзілуіне қажетті карбоангидразаның тұқымқуатын ақауы
41. Фиброзды остеодистрофия (Реклингаузен ауруы), салдары болып табылады
+алғашқы гиперпаратиреоздың
салдарлық гиперпаратиреоздың
Д гиповитаминозының
бүйректік рахиттің
тиреокәлцитониннің артық сөлденісінің
42. Артрит дамуының біріншілік негізі болып табылады
+алғашқы синовиит
буын шеміршегінің зақымдануы
буынның байламдық құралының зақымдануы
буын маңы қапшығының зақымдануы
салдарлық синовиит
43. Остеоид түзілуінің төмендеуі және сүйек минералдануының бұзылуын атайды
Остомаляция
+Остеопороз
Остеодистрофия
Остеоартроз
остеоартрит
44. Сүйектің минералдануы бұзылуымен остеоидтің гиперплазиясы аталады
+Остомаляция
Остеопороз
Остеодистрофия
Остеоартроз
остеоартрит
45. Ревматоидты артрит дамуының ерте сатыларында патогенездегі бастапқы рөлді атқарады
буын шеміршегінде ұсақ жарықтың (микротрещин) түзілуі
паннустың өсіп кетуі
+синовиалды қабықтың имиундық зақымдануы
буындық «тышқынның» түзілуі
остеофиттер түзілуі
Қан жүйесі
1.Эритропоэтин өндірілуі артады
Гиперкапнияда
Гиперонкияда
Ацидозда
Алкалозда
+Гипоксемияда
2. Ретикулоцитоз көрсетеді
сүйек кемігінің май тінімен алмасуын
+эритропоэздің әсерленуін
мегакариобласттардың гиперплазиясын
гемопоэздің тежелуін
лейкопоэздің әсерленуін
3. Эритроциттердің дегенерациялық түріне жатады
ретикулоциттер
ядроның пикнозы
полихроматофилдік эритроциттер
Жолли денешігі мен Кебот жүзіктері бар эритроциттер
+базофилді нүктелі эритроциттер
4. Гипорегенерациялық анемия болып табылады
+созылмалы постгеморрагиялық анемия
жіті постгеморрагиялық анемия
аутоиммундық гемолиздік анемия
тұқымқуатын гемолиздік анемия
жіті уытты гемолиздік анемия
5. Эритроциттердің айқын гипохромиясы тән
+созылмалы постгеморрагиялық анемияға
гипо-аплазиялық анемияға
жіті постгеморрагиялық анемияға
дифиллоботриоз кезіндегі анемияға
Аддисон-Бирмер анемиясы
6. Шеткері қанда мегалоциттер мен мегалобластар пайда болады
эритроциттердің уытты гемолиінде
+В12 витамині тапшылығында
қансырауда
сүйек кемігінің аплазиясында
гемоглобинопатияларда
7. Ретикулоцитоз тән
салыстырмалы эритроцитозға
темір тапшылықты анемияға
+жіті постгеморрагиялық анемияға
витамин В12 – фолий тапшылықты анемияға
аплазиялық анемияға
8. Дәрменсіз эритропоэз дегеніміз
+өндірілген эритроциттердің сүйек кемігінде бұзылуымен қабаттасатын эритропоэз
қалыпты өмір сүруге әлеуетті қабілеті бар эритроциттер болатын эритропоэз
эритроидтық жасушалардың өте жас түрлерінің қарқынды өсіп-өнуі жүретін эритропоэз
полихроматофилді нормобластардың жылдам жетілуі бөлінбей жүретін эритропоэз
шеткері қанда эритроциттердің артық ыдырауымен жүретін эритропоэз
9. Жедел постгеморрагиялық анемияның сүйек кеміктік сатысына тән:
қанның белгілі көлемінде эритроциттер мен гемоглобин мөлшерінің қалыпты болуы
гематокриттің деңгейі қалыпты
нормоцитемиялық гиповолемия
+ретикулоцитоз, полихроматофилия, нормобластардың пайда болуы
гемодилюция
10. Жедел постгеморрагиялық анемияның гидремиялық сатысына тән:
+гематокрит мөлшерінің азаюы
қанның белгілі көлемінде эритроциттер мен гемоглобин мөлшерінің қалыпты болуы
эритропоэздің белсенділенуі
ретикулоцитоз, полихроматофилия, нормобластардың пайда болуы
ядролық солға жылжуы бар нейтрофилдік лейкоцитоз
11. Тамыр ішілік гемолиз байқалады
+гемолиздік улардың әсерінен
талассемияда
орақтәрізді жасушалы анемияда
гемофилияда
постгеморрагиялық анемияда
12. Жүре пайда болған жедел гемолиздік анемияға тән
микросфероциттердің пайда болуы
+базофилді нүктелі және Жолли денешіктері бар эритроциттердің пайда болуы
мегалобластардың пайда болуы
нейтропенияның пайда болуы
микроциттердің пайда болуы
13. Жаңа туылғандардың гемолиздік ауруында эритроциттер гемолизінің патогенезінде маңызы бар
+глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа белсенділігінің төмендеуінің
мембраналық фосфолипазалар әсерленуінің
эритроциттер мембранасының иммундық зақымдануының
қанның осмостық қысымы төмендеуінің
қанның осмостық қысымы жоғарылауының
14. Уыттық гемолиздік анемияның себептерін көрсетіңіз
тобы сәйкессіз қан құю
эритроциттер мембранасының тұқымқуатын ақауы
қатты жолмен ұзақ уақыт жүгіру
+стрептококтық жұқпа
ана организмі мен ұрық арасындағы резус қайшылық
15. Қан тамырынан тыс гемолиз тән
уремияға
+Минковский-Шоффар ауруына
Гемолиздік улармен улануға
Сепсиске
сірке қышқылымен улануға
16. Темір тапшылықты анемия кезінде шеткері қанда байқалады
эритроциттердің гиперхромиясы
макроциттер
солға жылжуы бар нейтрофилдік лейкоцитоз
мегалоциттердің пайда болуы
+эритроциттердің гипохромиясы
17. Темір тапшылықты анемия патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
Қан сарысуында темір мөлшеоінің азаюы → темір қорының таусылуы → темірі бар ферменттер белсенділігінің төмендеуі → ? → шаш түсуі, тырнақ сынғыштығы, тері құрғауы ж.б.
+тіндік гипоксия
қандық гипоксия
гипоксемия
гиповолемия
гиперкапния
18. Темір тапшылықты анемия сипатталады
гемоглобин мөлшерінің жоғарылауымен
гематокриттің төмен мөлшерімен
+түстік көрсеткіштің төмендеуімен және сақина тәрізді эритроциттердің болуымен
макроцитозға бейімділікпен
дрепаноциттердің пайда болуымен
19. Темір тапшылықты анемия кезіндегі темір тапшылығы көрінеді
ісіну дамуымен
булимиямен
+тырнақ сынғыштығымен, шаштың түсуімен
қысқыштар межеқуатының жоғарылауымен
жұлын бүлінісі дамуымен
20.Микросфероциттік анемияның патогенезіндегі жетіспейтін тізбегін орналастырыңыз:
? ақауы → эритроцит мемебранасының серімділігінің бұзылуы → қорда темірдің азаюы → эритроциттер мемебранасының бір бөлігінің жоғалуы → микросфероциттердің түзілуі
+спектрин немесе анкериннің
валиннің
глютаминнің
гемнің
глюкоза – 6 – фосфатдегидрогеназаның
21. Эритроэнзимопатияның патогенезіндегі жетіспейтін тізбегін орналастырыңыз:
? ақауы → глютатионның тотықсызданған түрінің түзілуі бұзылуы → эритроциттердің антиоксиданттық жүйесінің бұзылуы → тотықтырғыштардың әсерінен гемолизге ұшырау
+глюкоза – 6 – фосфатдегидрогеназаның
гексокиназаның
фосфатазаның
карбангидразаның
миелопероксидазаның
22. Орақ тәрізді жасушалы анемия патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
? → гипоксия және ацидоз кезінде гемоглобиннің кристалдануы → орақ тәрізді эритроциттердің (дрепаноциттердің) түзілуі
+гемоглобиннің -тізбегінде глютамин қышқылы валинмен алмасқан
глобиннің -тізбегі түзілуінің бұзылуы
глобиннің -тізбегі түзілуінің бұзылуы
метгемоглобиннің түзілуі
темір тапшылығы
23. - талассемияда қанда мөлшері артатыны
А) HbA
В) HbСО
+С) HbA2
D) HbS
Е) HbM
24. Мұра бойынша беріледі
жаңа туылғандардың гемолиздік анемиясы
+микросфероциттік анемия
жаңа туылғандардың геморрагиялық анемиясы
марштық гематурия
жаңа туылғандардың ТШҚҰ-синдромы
25. Гипербилирубинемия байқалады
+талассемияда
темір тапшылықты анемияда
жіті постгеморрагиялық анемияда
аплазиялық анемияда
созылмалы постгеморрагиялық анемияда
26.Көп бөлшектенген нейтрофилдер байқалады
гемолиздік анемияда
+В12 витамині тапшылықты анемияда
аплазиялық анемияда
микросфероцитарлық анемияда
темір тапшылықты анемияда
27. В12 витамині -фолий тапшылықты анемия патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
В12 витамині тапшылығы метилкобаламин түзілуі тетрагидрофолий қышқылы түзілуінің бұзылуы ? эритроциттердің бөліну және жетілу үрдістерінің төмендеуі
A) май қышқылдары түзілуінің бұзылуы
B) миелин түзілуінің бұзылуы
+C) ДНҚ түзілуінің бұзылуы
D) дезоксиаденозилкобаламин түзілуінің бұзылуы
E) янтар қышқылы түзілуінің бұзылуы
28. В12 витамині тапшылықты анемия кезіндегі жүйке жүйесі қызметінің бұзылуы байланысты
метилкобаламинның тапшылығына
5-дезоксиаденозилкобаламиннің жеткіліксіздігіне
тимидинмонофосфаттың аздығына
фолий қышқылының тапшылығына
тетрагидрофолий қышқылы түзілуінің бұзылуына
29. В 12 витамині -фолий тапшылықты анемияға тән
эритроциттердің гипохромиясы
+мегалоциттердің пайда болуы
нейтрофилдік лейкоцитоз
микроциттер пайда болуы
тромбоцитоз
30. В12 витамині тапшылықты анемия патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
В12 тапшылығы → метилкобаламинның азаюы →
Тетрагидрофолий қышқылы түзілуінің бұзылуы → ДНҚ түзілуінің бұзылуы → ішек-қарын жолы жасушаларының өсіп-өнуінің бұзылуы → ?
+шырышты қабықтың семуі
гастродуоденалды рефлюкстік ауру
гиперхлоргидрия
гипертрофиялық гастрит
кардияның ахалазиясы
31. В12 витамині тапшылықты анемия патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
В12 тапшылығы → 5–дезоксиаденозилкобаламинның тапшылығы → май қышқылдары түзілуінің бұзылуы → миелин түзілуінің бұзылуы → жұлынның артқы және бүйір бағаналарының дегенерациясы → ?
+ жұлынның бүлінуі
анемия
тромбоцитопения
лейкопения
тырыспа
32. Нормобластық эритропоэздың мегалобластық түрге ауысуы болады
-талассемияда
+фолий қышқылының тапшылығында
аплазиялық анемияда
организмде темір тапшылығында
сәйкессіз қан тобы құйылғанда
33. Аплазиялық анемияға тән
A) нейтрофилдік лейкоцитоз
B) орақ тәрізді эритроциттердің пайда болуы
C) мегалоциттердің пайда болуы
D) тромбоцитоз
+E) панцитопения
34. Резусы – оң бала босанған резусы-теріс анаға оның иммундануының алдын алу үшін не енгізуге болады?
D антигенді эритроциттерді
d антигенді эритроциттерді
+D антигеніне қарсы антидене
d антигеніне қарсы антидене
Е антигенді эритроциттерді
35. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
эритроциттер – 3,0 х10 12/л гемоглобин - 81г/л
түстік көрсеткіш - ?
лейкоциттер - 7,5х10 9/л
эозинофилдер - 2%
базофилдер - 0%
нейтрофилдер:
метамиелоциттер - 0%
таяқша ядролылар - 4%
бөлшектенген ядролылар - 54%
лимфоциттер - 37%
моноциттер - 3%
Қан жағындысында: эритроциттердің анизоцитозы, пойкилоцитозы, микросфероциттер ретикулоциттер - 7%
жүре пайда болған гемолиздік анемия
темір тапшылықты анемия
В 12 - фолий витамині тапшылықты анемия
+тұқым қуатын Минковский-Шоффар гемолиздік анемиясы
аплазиялық анемия
36. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
эритроциттер - 3,2х10 12/л гемоглобин - 60 г/л түстік көрсеткіш - 0,56
ретикулоциттер- 1%
лейкоциттер - 4,5х10 9/л
метамиелоциты – 0%
таяқша -ядролылар – 0,5%
бөлшектенген ядролылар – 70%
эозинофилдер – 0,5%
базофилдер – 0%
лимфоциттер – 27%
моноциттер – 2%
сидеропения
Қан жағындысында: микроциттер, гипохромды эритроциттер, пойкилоциттер.
жүре пайда болған гемолиздік анемия
В 12 витамині - фолий тапшылықты анемия
+темір тапшылықты анемия
жедел постгеморрагиялық анемия
гипо-аплазиялық анемия
37. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
эритроциттер - 1,2х10 12/л гемоглобин - 60г/л түстік көрсеткіш - 1,5
ретикулоциттер- 0,3%
лейкоциттер - 3,5х10 9/л
тромбоциттер - 180х10 9/л
метамиелоциттер – 0%
таяқша –ядролылар – 0,5%
бөлшектенген ядролылар – 40%
эозинофилдер – 0,5%
базофилдер – 0%
лимфоциттер – 50%
моноциттер – 9%
Қан жағындысында: эритроциттердің анизоцитозы және пойкилоцитозы,
мегалоциттер, мегалобластар.
жүре пайда болған жедел гемолиздік анемия
+В 12 -фолий витамині тапшылықты анемия
темір тапшылықты анемияға
жедел постгеморрагиялық анемия
гипо-аплазиялық анемия
38. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
эритроциттер – 3,0 х10 12/л гемоглобин - 105г/л
түстік көрсеткіш - 1,05
ретикулоциттер- 8%
лейкоциттер – 14,8х10 9/л
эозинофилдер – 8%
базофилдер – 1%
нейтрофилдер: метамиелоциттер – 6%, таяқша –ядролылар – 16%
бөлшектенген ядролылар – 53%
лимфоциттер – 10%
моноциттер – 6%
Қан жағындысында: эритроциттердің анизоцитозы, полихроматофилдер, нормобластар, эритроциттердің базофилді нүктеленуі, эритроциттерде Жолли денешігі және Кебот жүзігі.
В 12 витамині -фолий тапшылықты анемия
темір тапшылықты анемия
гипо-аплазиялық анемия
+жүре пайда болған жедел гемолиздік анемия
жедел постгеморрагиялық анемия
39. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
эритроциттер - 1,8х10 12/л гемоглобин - 54г/л түстік көрсеткіш - 0,9
ретикулоциттер - 0%
тромбоциттер - 94х10 9/л
лейкоциттер - 3,0х10 9/л
эозинофилдер - 0%
базофилдер - 0%
нейтрофилдер:
метамиелоциттер - 0%
таяқша ядролылар - 0%
бөлшектенген ядролылар - 26%
лимфоциттер - 63%
моноциттер - 11%
миелолейкоз
+лимфолейкоз
В 12 -фолий витамині тапшылықты анемия
+аплазиялық анемия
жедел постгеморрагиялық анемия
40. Регенерациялық ядролық солға жылжумен көрінетін нейтрофилдік лейкоцитоз байқалады
А) қол жұмысын атқарғанда
В) асқорытылғанда
+С) аппендицит кезінде
D) аплазиялық анемияда
Е) мегалобластық анемияда
41. Салыстырмалы лимфоцитоз дамуымен қабаттасатын аурулар
+А) агранулоцитоз, аплазиялық анемия
В) іріңді жұқпа
С) туберкулез
D) крупозды пневмония
Е) жұқпалы мононуклеоз
42.Лейкопения, азаюынан ең жиі дамиды
А) лимфоциттердің
В) моноциттердің
+С) нейтрофилдердің
Д) базофилдердің
Е) эозинофилдердің
43. Аналгин қабылдағанда лейкопения дамуы байланысты
+А) лейкоциттердің антиденелермен бүлінуіне
В) көкбауыр ұлғаюына
С) гемопоэздік факторлар өндірілуінің азаюына
Д) гемопоэздің аналық жасушаларының нақтылануға қабілеті жоғалуына
Е) лейкоциттердің қайта бөлінісіне
44. Қайта бөліністік лейкопения пайда болады
+А) парасимпатикалық жүйке жүйесінің межеқуаты артқанда
В) тамақ ішкен соң
С) симпатикалық жүйке жүйесінің межеқуаты көтерілгенде
Д) сусыздану кезінде
Е) анасы мен баласының арасында резус сәйкессіздік болғанда
45. Агранулацитоз дегеніміз
А) агранулоциттердің қанда көбеюі
В) агранулоциттердің қанда азаюы
С) гранулоциттердің қанда көбеюі
+D) қанда нейтрофилдік гранулоциттердің 0,75109/л болуы
Е) қанда лейкоциттердің 4109/л-ден аз болуы
46. Агранулацитоз кезінде шеткері қандағы өзгерістер
+А) қанда нейтрофилдердің қатты азаюы
В) нейтрофилия
С) эозинофилия
Д) шынайы лимфоцитоз
Е) шынайы моноцитоз
47. Агранулацитоздың классикалық клиникалық көріністеріне жатады
А) асқазанның ойық жарасы
+В) ойық жаралы-некроздық баспа
С) терінің нәрленістік ойық жарасы
Д) ұлтабардың ойық жарасы
Е) ойық жаралы конъюктивит
48. Агранулоцитоз дамиды
А) туберкулезде
В) жіті қансырау кезінде
С) қан тамырларында лейкоциттердің қайта бөлінісінде
+Д) қабынуға қарсы стероидты емес дәрілерді қабылдағанда
Е) гемолиздік улардың әсерінен
49. Созылмалы лейкозға тән
А) күтпеген жерден басталуы
В) лейкемиялық үңгірдің болуы
С) ауыр және тез өтуі
+D) лейкоз жасушаларының нақтылану және жетілу қабілетінің сақталуы
Е) қанда бластық жасушалардың көп болуы
50. Лейкемиялық үңгір тән
+А) жіті миелолейкозға
В) созылмалы миелолейкозға
С) созылмалы лимфолейкозға
D) созылмалы миелозға
Е) созылмалы моноциттік лейкозға
51. Лейкоциттік өрнекте 90%-ға дейін жетілген лимфоциттер мен бірен-саран лимфобластардың болуы байқалады
А) жіті миелолейкозда
В) созылмалы миелолейкозда
С) жіті лимфолейкозда
+D) созылмалы лимфолейкозда
Е) моноциттік лейкозда
52. Балалық жаста жиірек кездесетіні
А) созылмалы миелолейкоз
В) созылмалы лимфолейкоз
+С) жіті лимфобластық лейкоз
D) жіті миелолейкоз
Е) лимфогрануломатоз
53. Лейкограмманы талдап, тұжырым жасаңыз
лейкоциттер – 17,0*109/л
эозинофилдер – 1.5 %
базофилдер - 0%
нейтрофилдер:
метамиелоциттер – 4%
таяқша ядролы - 16%
бөлшектенген ядролы - 60%
лимфоциттер - 15%
моноциттер – 3,5%
гипорегенерациялық ядролық солға жылжыған лейкоцитоз, салыстырмалы лимфоцитоз
регенерациялық ядролық солға жылжыған нейтрофилдік лейкоцитоз, салыстырмалы лимфоцитопения
лейкопения, агранулоцитоз
эозинофилдік лейкоцитоз
гиперрегенерациялық ядролық солға жылжыған нейтрофилдік лейкоцитоз
54. Лейкограмманы талдап, тұжырым жасаңыз
лейкоциттер – 2,8*109/л
эозинофилдер – 0 %
базофилдер - 0%
нейтрофилдер:
таяқша ядролы - 0%
бөлшектенген ядролы - 49%
лимфоциттер - 45%
моноциттер – 6%
нейтрофилдердің ядролары тым көп бөлшектенген
+лейкопения, нейтропения, анэозинофилия, салыстырмалы лимфоцитоз
лейкопения, нейтропения, анэозинофилия, шынайы лимфоцитоз
агранулоцитоз
шынайы лимфоцитоз
лейкоз
55. Лейкограмманы талдап, тұжырым жасаңыз
лейкоциттер – 11*109/л
эозинофилдер – 18 %
базофилдер - 1%
нейтрофилдер:
таяқша ядролы - 2%
бөлшектенген ядролы - 51%
лимфоциттер - 23%
моноциттер – 5%
базофилия
+эозинофилия
лимфоцитоз
миелолейкоз
анэозинофилия
56. Лейкограмманы талдап, тұжырым жасаңыз
лейкоциттер – 10*109/л
эозинофилдер –2 %
базофилдер - 0%
нейтрофилдер:
таяқша ядролы - 3%
бөлшектенген ядролы - 45%
лимфоциттер - 46%
моноциттер – 4%
нейтрофилдік лейкоцитоз
моноцитоз
+лимфоцитоз
созылмалы лимфолейкоз
агранулоцитоз
57. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
Гемоглобин-76 г/л
Эритроциттер-2,8х1012/л
Ретикулоциттер-0,3%
Лейкоциттер-12,8х109/л
Миелобластар-97%
Промиелоциттер-0,5%
Сегментядролы нейтрофилдер -2,5%
В 12 -фолий витамині тапшылықты анемия
+жедел миелолейкоз
созылмалы миелолейкоз
аплазиялық анемия
миелоидты типті лейкемоидты серпіліс
58. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
Гемоглобин-58 г/л
Эритроциттер-3,1х1012/л
Лейкоциттер-81х109/л
Миелобластар-4%
Промиелоциттер-12%
Миелоциттер-15%
Метамиелоциттер-10%
Таяқша ядролылар-8%
Сегментядролылар-37%
Эозинофилдер-5%
Базофилдер-9%
жедел миелолейкоз
ажыратылмаған лейкоз
+созылмалы миелолейкоз
созылмалы лимфолейкоз
Е) агранулоцитоз
59.Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
Гемоглобин-82г/л
Эритроциттер-3,1х1012/л
Ретикулоциттер-0%
Тромбоциттер - 50х109/л
Лейкоциттер-1,5х109/л
Лимфобластар-78%
Лимфоциттер-13%
Моноциттер-8%
Сегментядролы нейтрофилдер - 1%
+жедел лимфолейкоз
созылмалы лимфолейкоз
ажыратылмаған лейкоз
жедел миелолейкоз
созылмалы миелолейкоз
60. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
Гемоглобин-50 г/л
Эритроциттер-2,0х1012/л
Лейкоциттер-128х109/л
Эозинофилдер-1%
Базофилдер-0%
Нейтрофилдер: таяқша ядролылар -1%
Сегмент ядролылар -2%
Лимфоциттер-95%
Моноциттер-1%
Боткин-Клейн-Гумпрехт денешіктері көп мөлшерде
жедел лимфолейкоз
+созылмалы лимфолейкоз
ажыратылмаған лейкоз
созылмалы миелолейкоз
жедел миелолейкоз
61. Гемограмма бойынша сіздің тұжырымыңыз:
Гемоглобин-64 г/л
Эритроциттер-2,05х1012/л
Лейкоциттер-84х109/л
Бласты жасушалар - 95,5%
Эозинофилдер-0%
Базофилдер-0%
Пероксидазаға реакция оң
+жедел миелолейкоз
созылмалы лимфолейкоз
ажыратылмаған лейкоз
жедел лимфолейкоз
созылмалы миелолейкоз
62. Гемостаздың коагуляциялық механизмінің бұзылу патогенезіндегі маңыздысы
тромбоциттер санының азаюы
тромбоциттер қызметінің бұзылуы
вазопатия
+ҮІІІ жайттың тапшылығы
тромбоциттің ІІb – ІІІа қабылдағыштарының ақауы
63. Тромбоцитопенияға тән
қан ұйуының плазмалық жайттарының тапшылығы
қан ұйыу уақытытын ұзаруы
қанағыштықтың гематомдық түрі
+қанағыштықтың тері астылық (петехиалды) түрі
қан кету уақыты қалыпты
64. Тромбоциттердің жабысуы мен шоғырлануы бұзылады
кәлций және магнийдің тапшылығында
ҮІІІ жайттың тапшылығында
қанда АДФ мөлшерінің жоғарылауында
тромбоксан А2 артық болуында
+Виллебранд жайтының тапшылығында
65. Қан ұйытқыларының тұқым қуалайтын тапшылығы болады
+гемофилияларда
К витамині тапшылығында
бауыр жеткіліксіздігінде
қан ұйытқыларына антиденелер түзілгенде
протромбиндік кешен жайттарының карбоксилденуі бұзылғанда
66. Гемофилия А-ға тән
аутосомды бәсеңкі тұқымқуалау
IХ жайттың тапшылығы
+нүктелі, тері астылық қанталау
+гемартроздар
қан кету уақытының ұзаруы
67. Виллебранд ауруына тән
қылтамырлық қан кету уақытының ұзаруы
қан ұю уақытының ұзаруы
тромбоциттердің жабысуы мен шоғырлануының бұзылуы
+YIII жайт түзілуінің бұзылуы
+YIII жайттың қан ұйытқылық белсенділігінің төмендеуі
68. ТШҚҰ-синдромы кезіндегі гиперкоагуляцияның патогенезіндегі маңыздысы
+протромбиназа белсенділенуінің «сыртқы» және «ішкі» тетіктерінің әсерленуі
гипофибриногенемия
қанның фибринолиздік жүйесінің әсерленуі
антитромбин III тапшылығына
тромбоцитопатия
69. ТШҚҰ-синдромы кезіндегі гипокагуляцияның патогенезінде маңыздысы
+қолданулық тромбоцитопения мен коагулопатия
қан ұйытқыштарының артық болуы
қанға көп мөлшерде тіндік тромбопластин түсуі
фибринолиз тежегіштерінің әсерленуі
антитромбин III тапшылығы
70. Жаңатуылғандардың ТШҚҰ- синдромының ең айқын сатысы
+гипокоагуляция
+гиперкоагуляция
өтпелі
қалпына келу
ақтық
71. Жаңатуылғандардың геморрагиялық ауруының клиникалық көріністеріне жатады
+мелена, кіндік жарасынан қан кету
тері мен шырышты қабықтардың сарғаюы
ядролық сарғыштану
гипербилирубинемия
ісінулер
72. Гемофилия А – да бұзылады
A)белсенді протромбиназаның түзілуі
+B)протромбинның тромбинға айналуы
C)фибриногеннің фибринға айналуыD)қан ұйуының екінші кезеңі
E)қан ұйуының үшінші кезеңі
73.Гиперкоагуляция байқалады
Протеин С артықтығында
Протеин S артықтығында
антитромбин III артықтығында
+С протеинге V жайттың төзімділігінде
афибриногенемияда
жүйке жүйесі
1. Жүйке жүйесінің бүлінісін туындататын сыртқы этиологиялық жайт
+A)алкогөлдік уыттану
B)бауырлық комада нейрондардың зақымдануы
C)мый ишемиясы
D)гипогликемия
E)уремия кезінде нейрондар зақымдануы
2. Жүйкелік өткізгіштермен жүйке жүйесіне түседі
стрептококктық экзотоксин
менингококк
пневмококк
ішек таяқшасы
+құтыру вирусы
Нейрон ішілік қосындылар түзетін вирустар
цитомегаловирустар
энтеровирустар
+құтыру вирустары
ұшық вирусы
полиомиелит вирусы
Тежелудің тапшылығы – бұл:
трофогендер тасымалдануының бұзылуы және патотрофогендердің түзілуі
нейронға афференттік серпіндер түсуінің азаюы
+ОЖЖ төменгі бөліктерінің ОЖЖ жоғарғы бөліктерінің бақылауынан шығуы
постсинапстық құрылымдарға жүйкелік ықпалдың төмендеуі
белсенділігі жоғары нейрондар тобы
Денервациялық синдром – бұл:
трофогендер тасымалдануының бұзылуы және патотрофогендердің түзілуі
+нейронға афференттік серпіндер түсуінің азаюы
ОЖЖ төменгі бөліктерінің ОЖЖ жоғарғы бөліктерінің бақылауынан шығуы
постсинапстық құрылымдарға жүйкелік ықпалдардың төмендеуі
белсенділігі жоғары нейрондар тобы
Тежелудің алғашқы тапшылығы дамиды
жүйке жүйесі тым артық түрткіленгенде
тежегіш нейрондардың құрылымы мен қызметі бұзылғанда
қоздырғыш түйіспелердің құрылымы мен қызметі бұзылғанда
қоздырғыш дәнекерлер түзілуі артқанда
жүйке жүйесінің бөліктері зақымданғанда төмен бағытталған тежеуші ықпалдардың артықтығында
Тежелудің салдарлық тапшылығы дамиды
нейрондардың шектен тыс әсерленуін тудыратын қоздырғыш аминқышқылдарының деполяризациялайтын агенттерінің әсерінен
+тежегіш нейрондардың құрылымы мен қызметі бұзылғанда
қоздырғыш түйіспелердің құрылымы мен қызметі бұзылғанда
қоздырғыш дәнекерлер түзілуі артқанда
жүйке жүйесінің бөліктері зақымданғанда төмен бағытталған тежеуші ықпалдардың артықтығында
Тежелуден шығу синдромының салдарлары
A) нейрондар мен олар жүйкелендіретін құрылымдарда дистрофиялық өзгерістердің дамуы
+B) ДКҚО-ның (дерттік күшейген қозу ошағының) түзілуі
C) денервациялық синдромның дамуы
D) ағза атрофиясының дамуы
E) деафферентациялық синдромның дамуы
Дерттік күшейген қозу ошағы (ДКҚО) – бұл
+бақыланбайтын серпіндер легін өндіретін, белсенділігі жоғары өзара әрекеттесетін нейрондар шоғыры
B) мембраналық тізбекті және жасушаішілік үрдістердің жиынтығы
C) синапстық құрылымдағы өзгерістер кешені
D) жүйкелік ықпалдың болмауына немесе өзгеруіне байланысты нәрленістің бұзылуы
E) жүйкелік ықпалдардың түсіп қалуынан соң пайда болатын постсинапстық нейрондар,
ағзалар мен тіндердегі өзгерістер кешені
ДКҚО түзілуінің маңызы
жайылмалы тежелудің түзілуіне септеседі
+дерттік жүйенің детерминанты болады және дерттік жүйе түзілуін қамтамасыз етеді
физиологиялық жүйенің түзілуіне септеседі
нейронның жүйкеленетін құрылымдарға нәрленістік ықпалын күшейтеді
нейродерттік үрдістердің дамуын тежейді
Шабан гиперкинездерге жататыны
А) діріл
+B) атетоз
C) тиктер
D) хорея
E) тремор
Невроздар, дамуына әкелуі мүмкін
+Асқазан мен ұлтабардың ойық жара ауруы
менингит
спонгиоздық трансмиссивтік энцефалопатия
энцефалит
Альцгеймер ауруы
13.Орталық салдануларға тән
ерікті қозғалыстардың сақталуы
ерікті қозғалыстардың әлсіреуі
+тарамыстық рефлекстердің күшеюі
дерттік рефлекстердің пайда болуы
бұлшықет межеқуатының төмендеуі
14. Ауыру сезімінің дәнекерлеріне жататыны
адреналиннің физиологиялық мөлшері
энкефалиндер
эндорфиндер
+брадикинин
динорфин
15. Ауыру сезімі қалыптасады
ноцицепторларда
жүйкелік бағаналарда
жұлында
торлы құрылымда
+таламус және үлкен жарты шарлар қыртысы нейрондарында
16. Ауыру сезіміне аса сезімтал
+тері мен шырышты қабықтар
бауыр
мый
жұлын
миокард
17. Құбыжық (фантомдық) ауыру – бұл
стенокардия ұстамасы кезінде сол қолда және сол жауырындағы ауыру
жіті гепатит кезінде бұғана үстінде немесе іргелік іш пердені тітіркендіргендегі ауыру
мый аурулары кезіндегі ауыру
+дененің жоқ бөлігінде, жиі аяқ-қолды алып тастағаннан соңғы, ауыру сезімі
ұйқы безі қабынуындағы белді орайтын ауыру сезімі
18.Құбыжық (фантомдық) ауыру патогенезінде маңызы зор
ноцицепторлар сезімталдығы жоғарылауының
жүйке бағаналары өткізгіштігі жоғарылауының
мый қыртысы қозгыштығы жоғарылауының
+алып тастаулық неврома түзілуі және жұлында дерттік күшейген қозу ошағы қалыптасуының
мый бағанасы қозғыштығы тежелуінің
19. Антиноцицепциялық жүйеге жатады
брадикинин
+желатиналық зат
Н,К иондары
гистамин
Р заты
20. Теріні уқалау және ысқыма (массаж) кезінде ауыру сезімталдығының төмендеуі байланысты
ноцицепторлар сезімталдығы төмендеуіне
жүйкелік өткізгіштерді бөгеуге
торлы құрылым нейрондарының қозғыштығы төмендеуіне
таламус нейрондарының қозғыштығын тежеуге
+жұлынның желатиналық затының әсерленуіне
21. Гиперосмостық диабеттік команың патогенезінің негізгі тізбегі
+гипергликемия
кетоз
лактатацидемия
гипоксия
гиперазотемия
22. Ишемиялық инсульттің себебі болуы мүмкін
+мый тамырларының тромбозы, эмболиясы
мый тамырлары аневризмасының жарылуы
мый тамырларының дистониясы
мыйдың артериялық гиперемиясы
қан ұйуының төмендеуі
23. Геморрагиялық инсульттің себебі болуы мүмкін
+артериалдық гипертензия
мый тамырларының атеросклерозы
мый тамырларының тромбозы, эмболиясы
мыйдың тамырларының ангиоспазмы
гематокриттің артуы
24. Ишемиялық инсульттің клиникалық көрінісінде геморрагиялық инсультке қарағанда басым болады
мый ісінуі
+ошақтық симптомдар
жұлын сұйықтығында қан болуы
мый тінінің жаншылуы
басішілік қысымның жоғарылауы
25. Мишықтық атаксия,ағымдағы жағдайларды тез ұмытуы, нистагм, дизартрия, жұтудың бұзылуы, ықылық ату, бас айналу тән
+омыртқа артериясының (артқы төменгі мишық артериясы) зақымдануына
алдыңғы мый артериясының зақымдануына
ортаңғы мый артериясының зақымдануына
артқы мый артериясының зақымдануына
пиальды артериялардың зақымдануына
26. Аяқ – қолдардың (қолдардың проксималды және аяқтардың ұштарының) жартылай салдануы немесе спастикалық салдануы, зақымданғаннан қарсы жақта сезімталдықтың жойылуы тән
омыртқа артериясының (артқы төменгі мишық артериясы) зақымдануына
+алдыңғы мый артериясының зақымдануына
ортаңғы мый артериясының зақымдануына
артқы мый артериясының зақымдануына
пиальды артериялардың зақымдануына
27. Науқас М., 64 жаста, «ишемиялық инсультпен» ауырады, сол жағында «Бабинский» рефлексінің оң болуы,дененің сол бөлігінде сезімталдықтың жойылуы анықталды.
Қай артерияның эмболиясы осы өзгерістерді тудырды?
омыртқа артериясы (артқы төменгі мишық артериясы)
+алдыңғы мый артериясы
ортаңғы мый артериясы
артқы мый артериясы
пиальды артериялар
28. Инсульт кезінде нейрондардың гипоксиялық зақымдануының патогенезінде маңызы
нейрондардың жоғары белсенділігі
глютаматтың төмендеуі
нейрондарда натрий мен кәлцийдің төмендеуі
кәлций-тәуелді ферменттердің тежелуі
+глютаматтық қабылдағыштар тежегіштерінің мөлшері артуы
29. Патогенездің жетіспейтін тізбегін қойыңыз
Экзогенді және эндогенді этиологиялық жайттар → иондық сораптар қызметінің бұзылуы → натрий мен кәлций енуінің күшеюі, калий шығуының бұзылуы → нейронаралық ортада магний мен кәлцийдің азаюы, калийдің жоғарылауы → қоздырғыш дәнекерлер әсерінің артып, тежегіш дәнекерлер әсерінің әлсіреуі → нейрондардың артық әсерленуі → ? → құрысулар
+ДКҚО түзілуі
иондық теңсіздік
ГАМҚ белсенділенуі
мембраналық фосфолипазалардың әсерленуі
МАТ тежелуі
30. Жаңа туылғандардағы менингиттің жиі себебі болуы мүмкін
Neisseria meningitides
пневмококктар (Streptococcus pneumoniae)
инфлюэнцаның гемофилдік таяқшасы (Haemophilis influenzae)
стафилококк, көкірің таяқшасы, туберкулез микобактериясы (созылмалы менингит)
+ішек таяқшасы, бета-гемолиздік стрептококк
31. Ересектердегі менингиттің жиі себебі болуы мүмкін
+Neisseria meningitides
пневмококктар (Streptococcus pneumoniae)
инфлюэнцаның гемофилдік таяқшасы (Haemophilis influenzae)
стафилококк, көкірің таяқшасы, туберкулез микобактериясы (созылмалы менингит)
ішек таяқшасы, бета-гемолиздік стрептококк
32. Менингиттің патогенезіндегі жетіспейтін тізбегін қойыңыз
Бактериялардың мұрын-жұтқыншақта жиналуы және шырышты қабықтарға енуі → бактериялардың қанағымына түсуі → ? → гематоэнцефалдық тосқауылдың өткізгіштігінің артуы және бактерияның субарахноидалды кеңістікке енуі → қабыну дамуы → мый ісінуі, басішілік қысымның жоғарылауы, мый тамырларының қысылуы және қанайналымының бұзылуы
+бактериемия және мый қылтамырлары эндотелийінің зақымдануы
өкпе қылтамырлары өткізгіштігінің жоғарылауы
нефрон шумағының зақымдануы
жұлын ганглийінің зақымдануы
мый ишемиясы
33. Менингиттегі бас ауыруының патогенезінің негізінде жататыны
+мый қабықтарын нервтейтін үшкіл жүйке аяқшаларының, парасимпатикалық, симпатикалық талшықтардың тітіркенуі
ІҮ қарыншаның түбінде орналасқан кезбе жүйке қабылдағыштарының тітіркенуі
сопақша мыйдың торлы формациясындағы құсу орталығының тітіркенуі
жұлын-мый түйіндері жасушалары мен артқы түбіртектерінің тітіркенуі
бұлшықеттердің рефлекторлы тоникалық жиырылуы
34. «Менингеалды қалыптың» патогенезінің негізінде жататыны
үшкіл жүйке аяқшаларының тітіркенуі
мый қабықтарын нервтейтін парасимпатикалық, симпатикалық талшықтардың тітіркенуі
ІҮ қарыншаның түбінде орналасқан кезбе жүйке қабылдағыштарының тітіркенуі
жұлын-мый түйіндері жасушалары мен артқы түбіртектерінің тітіркенуі
+бұлшықеттердің рефлекторлы тоникалық жиырылуы, шүйде бұлшықетінің қатаюы
35. Антиноцицепциялық жүйенің дәнекерлеріне жататыны
адреналиннің артық мөлшері
+энкефалиндер
Р заты
гистамин
брадикинин
36. Ауыру сезімінің дәнекері
ГАМҚ
вазопрессин
холецистокинин
+ Р заты
допамин
«Сыртқы тыныс алу жүйесі»
1 Өкпенің желдетілуі (вентиляциясы) бұзылған кездегі сыртқы тыныс жеткіліксіздігі қабаттасады
артериялық қанда оттегінің (рО2) және көмір қышқыл газының (рСО2) үлестік қысымының жоғарылауымен
артериялық қанда рО2 және рСО2 төмендеуімен
веналық қанда рО2 төмендеуі және рСО2 жоғарылауымен
қанда рО2 төмендеуімен және рСО2 қалыпты болуымен
+артериялық қанда рО2 төмендеуі және рСО2 жоғарылауымен
2. Ұяшықтық гиповентиляцияда қанның газдық құрамының мен ҚСҮ өзгерісі дамытады
гипоксемия, гипокапния, метаболизмдік ацидоз
гипоксемия, гипокапния, газдық емес алкалоз
+гипоксемия, гиперкапния, аралас ацидоз
гипоксемия, гиперкапния, газдық алкалоз
гипероксемия, газдық емес ацидоз
3. Өкпенің обструкциялық гиповентиляциясы пайда болады
тыныстық бұлшықеттердің қызметі бұзылғанда
өкпе ателектазында
+бронх демікпесінде
пневмонияда
барбитураттармен уланғанда
4. Бронхылар обструкциясының қақпақшалық тетігі пайда болады
пневмонияда
сурфактант тапшылығында
өкпе бөлігін алып тастағанда
+өкпе эмфиземасында
өкпе ісінуінде
5. Жоғарғы тыныс жолдарының кеудесыртылық обструкциясы (мойын аймағындағы) қабаттасады
Биот тынысымен
жиі үстіртін тыныспен
демді сыртқа шығару қиындаған тыныспен
Чейн-Стокс тынысымен
+стеноздық тыныспен
6. Тыныс жолдарының кеудеішілік обструкциясы қабаттасады
стеноздық тыныспен
жиі үстіртін тыныспен
+демді сыртқа шығарудың қиындауымен
Чейн-Стокс тынысымен
Е) демді ішке тартудың қиындауымен
7. Көмей тарылуы қабаттасады
жиі үстіртін тыныспен (тахипноэ)
жиі терең тыныспен (гиперпноэ)
демді сыртқа шығару қиындаған сирек терең тыныспен
+демді ішке тарту қиындаған сирек терең тыныспен
Биот тынысымен
8. Стеноздық тыныстың патогенезінде маңызы бар
тыныс алу орталығы қозғыштығы төмендеуінің
Геринг-Брейер рефлексі жылдамдауының
+Геринг-Брейер рефлексі кешігуінің
Бейнбридж рефлексі іске қосылуының
Эйлер-Лильестранд рефлексінің
9. Төменгі тыныс жолдарының обструкциясы қабаттасады
+Тиффно индексінің төмендеуімен
демді ішке тартудың қиындауымен
стеноздық тыныспен
Тиффно индексінің жоғарылауымен
ӨҚК азаюымен
10. Өкпенің рестрикциялық гиповентиляциясын дамытатыны
Бронх өспесі
Өкпе эмфиземасы
бронхиолоспазм
+сурфактант тапшылығы
ларингоспазм
11. Өкпенің рестрикциялық гиповентиляциясының өкпеішілік себебі болуы мүмкін
өкпе қабы және көкірек орталығының өзгерістерінде
кеуде сарайының өзгеруінде
қабырға шеміршектерінің сүйектенуінде
іш шемені кезінде
+пневмокониозда
12. Өкпенің рестрикциялық гиповентиляциясының өкпеден тыс себебі болуы мүмкін
пневмония
өкпе өспелері
өкпе ателектазы
силикоз
+іш шемені
13. Рестрикциялық гиповентиляция сипатталады
қарқынды дем шығарудың бірінші секөнттегі көлемі (ҚДШ1) азайған
+өкпенің қалдық көлемі азайған
дем шығарудың қарқынды көлемдік жылдамдығы азайған
Тиффно коэффициенті төмендеген
өкпенің тіршілік сыйымдылығы жоғарылаған
14. Сыртқы тыныс жеткіліксіздігінің диффузиялық түрі пайда болады
бронхтарға бөгде зат түскенде
+анемияда
іш шеменінде
қабырғааралық бұлшықеттердің миозитінде
төменгі тыныс жолдарының саңылауы кішірейгенде
15. Сыртқы тыныстың перфузиялық жеткіліксіздігі байқалады
қабырғааралық бұлшықеттердің миозитінде
+жүректің сол қарыншалық жеткіліксіздігінде
кифоз, лордозда
ұяшықтық гиповентиляцияда
бронх демікпесінде
16. Өкпелік гипертензияның себептері
жедел қансырау
сусыздану
сілейме, естен тану
+митралды тесіктің тарылуы
жүректің оң қарыншалық жеткіліксіздігі
17. Өкпелік гипотензияның себебі
+Фалло тетрадасы
ұяшықтық ауада рО2 төмендеуі
өкпе қылтамырларының қысылуы
жүректің сол қарыншалық жеткіліксіздігі
өкпе артериясының эмболиясы
18. Қылтамыралдылық өкпелік гипертензия дамуы мүмкін
жүректің сол қарыншалық жеткіліксіздігінде
өкпе тамырларынан сол жүрекшеге қанның ағып кетуінің бұзылуында
+өкпе артериолаларының тромбоэмболиясында
өкпе көктамырларының басылуында
қос жарғақты тесіктің тарылуында
19. Қылтамырсоңылық өкпелік гипертензия дамуы мүмкін
өкпе артериолаларының басылуында
өкпе артериолаларының обтурациясында
өкпе артериолаларының тарылуында
+қос жарғақты тесіктің тарылуында
дем алатын ауада оттегінің үлестік қысымының күрт азаюында
20. МАВ=3 л/мин, ҚМК=5 л/мин болады
+бронхоспазмда
өкпе артериолаларының тромбоэмболиясында
өкпе артериолаларының тарылуында
қансырауда
өкпе эмфиземасында
21.МҰВ/МК > 1 болады
бронхоспазмда
ұяшықтарда ауа жиналғанда
өкпе ателектазында
+өкпе артериолаларының тарылуында
созылмалы бронхитте
22. Ұяшық ішілік өкпе ісінуі тыныс жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін:
орталықтық
жүйкелік-бұлшықеттік
бронхөкпелік обструкциялық түрі
+диффузиялық
перфузиялық
23. Тыныс алу орталығы тежелгенде дамитын тыныс жеткіліксіздігі:
перфузиялық
гиповентиляцияның обструкциялық түрі
диффузиялық
+гиповентиляцияның рестрикциялық түрі
жүйкелік-бұлшықеттік
24. Қай ауруда мынадай өзгерістер кездеседі: НвО2артериалық қандағы - 75%, веналық қанда – 42%, рСО2 50 мм с.б., тыныс жиілігі – минутына 22 рет., ӨТС – 3, 0 л, Тиффно индексі – 50%, Нв – 180 г/л , қанның оттегіге сыйымдылығы – 36 об%, лейкоциттердің жалпы саны нейтрофилдер мен эозинофилдер әсерінен артқан, қақырық анализінде –Куршман спиралдері?
Пневмония
Пневмосклероз
+Бронх демікпесі
Өкпе туберкулезі
Экссудативті плеврит
25. Тыныс жеткіліксіздігінің гипоксемиялық - гиперкапниялық түрі (II түрі) дамиды
ұяшық – қылтамырлық мембрана арқылы газдар диффузиясы бұзылысында
тіндік гипоксияда
+ұяшықтық гиповентиляцияда
ұяшықтық гипервентиляцияда
экзогендік гипобариялық гипоксияда
26. Эмфизема тыныс жеткіліксіздігінің себебі болып табылады
+обструкциялық гиповентиляцияның
орталықтық
жүйкелік-бұлшықеттік
рестрикциялық гиповентиляцияның
кеуде – көкеттік
27. НвО2 артериалық қанда 70%, веналықта – 40%, рСО2 55 мм с.б., тыныс жиілігі – минутына 25 рет., ӨТС– 1,5 л, Тиффно индексі – 85%, Нв – 177 г/л, қанның оттенгіге сыйымдылығы – 30 об%, ядролық солға жылжыған нейтрофилді лейкоцитоз, ЭТЖ -25 мм сағ., іріңді қақырық
+Пневмония
Пневмосклероз
Бронх демікпесі
созылмалы обструкциялық бронхит
өкпе эмфиземасы
28. Тыныс орталығының көкеттің мотонейрондарымен байланысының бұзылысы қабаттасады
тынысты ерікті бақылаудың бұзылысымен
Биот тынысының пайда болуымен
+тыныс автоматизмінің жойылуымен
Чейн-Стокс тынысының пайда болуымен
Тыныстық қозғалыстардың тереңдігі төмендеуі және кезеңдік апноэмен
29. Инспирациялық ентік байқалады
өкпе эмфиземасында
+кеңірдек саңылауы тарылғанда
ларингоспазмда
плевритте
өкпе ателектазында
30. Экспирациялық ентік байқалады
+эмфиземада
кеңірдек кеңістігі тарылғанда
плевритте
тұншығудың 1- сатысында
көмей ісінуінде
31. Экспирациялық ентіктің патогенезінде маңыздысы
Геринг-Брейер рефлексінің кешігуі
Геринг-Брейер рефлексінің жылдамдауы
+өкпе тіні серпімділігінің төмендеуі
тыныс алу орталығының көмірқышқыл газына сезімталдығының төмендеуі
жоғарғы тыныс жолдарында ауа легіне кедергінің жоғарылауы
32. Инспирациялық ентіктің патогенезінде маңыздысы
+Геринг-Брейер рефлексінің кешігуі
Геринг-Брейер рефлексінің жылдамдауы
өкпе тіні серпімділігінің төмендеуі
тыныс алу орталығының көмірқышқыл газына сезімталдығының төмендеуі
төменгі тыныс жолдарында ауа легіне кедергінің жоғарылауы
33. Үзілісті тынысқа жататыны
Куссмауль тынысы
Дем алу мен дем шығарудың арақатынасы өзгеруі
+Биот тынысы
Тереңдігі өзгермелі тыныс
гаспинг-тыныс
34. Үзілісті тыныстың патогенезінде маңызы бар
+тыныс алу орталығының көмір қышқылы газына сезімталдығы төмендеуінің
тыныс алу орталығының көмір қышқылы газына сезімталдығы жоғарылауының
тыныс алу орталығының қатты қозуының
тыныс алу орталығының инспирациялық нейрондарының тұрақты
түрткіленуінің
E) Геринг-Брейер рефлексінің жылдамдауының
35. Тыныстың ақтық түрлеріне жатады
Биот тынысы
Чейн-Стокс тынысы
тахипноэ
брадипноэ
+гаспинг-тыныс
36. Гиперпноэ байқалады
+метаболизмдік ацидозда
АҚ жоғарылағанда
пневмонияда
есірткілер әсер еткенде
көмей ісінгенде
37. Брадипноэ байқалады
АҚ төмендегенде
+газдық емес ацидозда
өкпе ателектазында
гипоксемияда
пневмонияда
38. Тұншығудың 2-сатысына тән
АҚ жоғарылауы
+экспирациялық ентік
тахикардия
инспирациялық ентік
симпатикалық жүйке жүйесі межеқуатының жоғарылауы
39. Тұншығудың 1-сатысына тән
АҚ төмендеуі
брадикардия
+инспирациялық ентік
парасимпатикалық жүйке жүйесі межеқуатының жоғарылауы
тыныс алу орталығының салдануы
40. Альфа-1 антитрипсиннің тапшылығы тән
+өкпе эмфиземасына
өкпе эмпиемасына
пневмонияда
Туберкулезде
Экссудативті плевритте
41. Тыныс алу реттелуінің мыйға бағытталған қозудың жеткіліксіздігімен байланысты түрі дамиды
тітіркендіргіш заттармен дем алғанда (мүсәтір спирті)
суық немесе ыстық ауамен дем алғанда
көкеттің салдануында
+нашақорлықта
невроздық жағдайларда
42. Тыныс алу реттелуінің орталыққа бағытталған тежелудің артуымен байланысты түрі дамиды
+бүйректің ауыру сезімі ұстамасында
Пиквик синдромында
жұлынның мотонейрондары зақымданғанда
Есірткілерді артық қолданғанда
сирингомиелияда
43. Тыныс орталығының мый қыртысымен байланысуы бұзылуынан дамиды
+ерікті тыныс алуды басқарудың бұзылысы
Биот тынысы пайда болуы
тыныс алулық автоматизмнің жоғалуы
Чейн –Стокс тынысы пайда болуы
тыныс алу қозғалысының амплитудасының төмендеуі және кезеңді апноэ
44. ЕТДС патогенезінің негізгі тізбегі болып табылады
ұяшық қабырғасының қылтамырларында гидростатикалық қысымның жоғарылауы
ұяшық қабырғасының қылтамырларында гидростатикалық қысымның төмендеуі
артериялық қысым деңгейінің айтарлықтай жоғарылауы
+өкпе қылтамырлары және әлвеолоциттердің жайылған зақымдануы
өкпенің жүректік ісінуі
45. ЕТДС кезінде әлвеолоциттер мен қылтамырлардың жайылған зақымдануының патогенезінде, әсерінің маңызы бар
+өспе тіршілігін жоятын жайт (ӨТЖЖ)
супероксиддисмутаза
опиоидты пептидтер
протеазаларға қарсылар
каталазалар
46. РДС-синдромының көріністеріне жататыны
гиперпноэ
ӨТС жоғарылауы
+гипоксемия, дәрменсіз оксигенотерапия
гипероксемия, гиперкапния
Тиффно индексінің жоғарылауы
47. Жаңа туылғандардың тыныстық бұзылыстар синдромы (ТБС) патогенезінің негізгі тізбегі болып табылады
ұяшықтар қабырғасында гиалиннің шөгуі
+сурфактанттың тапшылығы
өкпе тіні созылғыштығының төмендеуі
жоғарғы тыныс жолдарының обструкциясы
ұсақ бронхылардың жиырылуы
48. Жаңа туылған нәрестелерде сурфактант тапшылығы, қызметі бұзылуынан, пайда болады
өкпе қылтамырларының эндотелий жасушасының
бронхтың шырышты қабатының жасушаларының
тыныстық бронхиоланың эпителий жасушаларының
альвеолоциттердің I түрінің
+альвеолоциттердің II түрінің
49. РДС-синдромнан қайтыс болған жаңа туылған нәрестелердің өкпе тінінің гистологиялық зерттеуі кезінде анықталуы мүмкін
нейтрофильдермен сіңбеленген ұяшықтар
ұяшық қабырғаларының фиброзы
өкпенің желденуінің жоғарылауы
+ұяшық мембраналарының гиалинозы және бүріскен ұяшықтар
өкпенің қалыпты құрылымы
50. Жаңа туған нәрестелердің респираторлық дизстресс–синдромының патогенезінің сатыларынан «кері айналып соғу шеңберін» құрастырыңыз
шала туылу → ателектаз → сурфактант түзілуінің төмендеуі → гиповентиляция → гипоксемия, гиперкапния → гиповентиляция
+шала туылу → сурфактант түзілуінің төмендеуі → ателектаз → гиповентиляция → гипоксемия, гиперкапния → сурфактант түзілуінің төмендеуі
шала туылу → ателектаз → сурфактант түзілуінің төмендеуі → гипоксемия, гиперкапния → гиповентиляция → ателектаз
шала туылу → ателектаз → гиповентиляция → сурфактант түзілуінің төмендеуі → гипоксемия, гиперкапния
шала туылу → сурфактант түзілуінің төмендеуі → гиповентиляция → гиповентиляция→ ателектаз
51. Өкпелік гипертензияны сипаттайтын кіші қанайналым шеңберіндегіқысымның мөлшері
10 мм рт.ст.
15 мм рт.ст.
5 мм рт.ст
+35 мм рт.ст.
20 мм рт.ст.
52. Біріншілік өкпелік гипертензияның патогенезінде маңыздысы
сол қарыншалық жүрек жеткіліксіздігі
оң қарыншалық жүрек жеткіліксіздігі
+өкпе тамырларының бұлшықет қабатының тектік гипертрофиясы
артериялық гипертензияда артерияның бұлшықет қабатының гипертрофиясы
қарыншаралық перде бітпеуінен қанның оңнан солға өтуі
53. ҰВ/МК < 1 болады
эмфиземада
өкпе артерияларының тромбоэмболиясында
өкпе гипотензиясында
өкпе артериолаларының тарылуында
+созылмалы бронхитте
54. Атопиялық бронх демікпесіндегі бронхоспазм, әсерінен дамиды
+лейкотриеннің
азот тотығының
ӨТЖЖ
комплимент жүйесінің құрамбөлшектерінің
лимфокиннің
55. Бронхообструкциялық синдромды дамытады
+Бронхоэктаздық ауру
Пневмония
Өкпе ателектазы
Гидроторакс
гиалинді мембрана синдромы
56. Өкпе тінінің қатаю синдромын дамытады
+Пневмония
Плеврит
Бронхит
Өкпе эмфиземасы
Бронх демікпесі
57. Өкпенің жоғары желденгіш синдромын дамытады
Пневмония
Плеврит
Бронхит
+Өкпе эмфиземасы
Өкпе ісінуі
Асқорыту жеткіліксіздігі. Асқазандағы асқорытудың бұзылуы
1. Гиперсаливация байқалады
сілекей бездерінің өспесінде
сиалолитиазда
+кезбе жүйкенің межеқуаты жоғарылағанда
кезбе жүйкенің межеқуаты төмендегенде
күшті эмоцияларда
2. Гиперсаливация әкеледі
+асқазан сөлі түзілуінің күшеюіне
ксеростомияға
көптеген тіс жегінің дамуына
ауыз қуысында қабыну үрдістерінің дамуына
жұтынудың қиындауы
3. Гипосаливация байқалады
стоматитте
ішек құрт ауруында
+ сиалолитиазда
сопақша мыйлық салдануда
жүктіліктен уыттану (гестоздар)
4. Гипосаливация қабаттасады
+ксеростомиямен
сілекейдің көп бөлінуімен
птиализммен
терінің сыдырылуымен
асқазан сөлінің бейтараптануымен
5. Толастамайтын құсу кезінде пайда болады
А) гиперкәлиемия
В) гипернатриемия
С) гиперхлоремия
+Д) метаболизмдік алкалоз
Е) толық және шала салдану
6. Асқазан сөлі бөлінуі төмендеуінің себебі
асқазанды артық парасимпатикалық түрткілеу
секретиннің өндірілуінің төмендеуі
+ гастрин өндірілуінің азаюы
гистамин шығуының жоғарылауы
Золлингер-Эллисон синдромы
7. Асқазан сөлі қышқылдығының жоғарылауы әкеледі
асқазанда ашу мен шіру үрдістерінің дамуына
+астың асқазаннан ішекке өтуінің баяулауына
асқазаннан түскен астың ұлтабарда өндірілетін заттармен тез бейтараптануына
іш өтуіне
асқазан қалтқысының ашық болуы
8. Гипохлоргидрияға әкеледі
гастрин өндірілуінің жоғарылауы
асқазанның шырышты қабығының іргелік жасушаларының көбеюі
кезбе жүйкенің межеқуатының жоғарылауы
+атрофиялық гастрит
соматостатиннің тапшылығы
9. Асқазан сөлі қышқылдығының төмендеуінен дамиды
асқазанда тағамның тұрып қалуы
іш қатуына
+іш өтуіне
пепсиннің белсенділігінің артуы
Е) асқазанның шырышты қабығының тез регенерациясы
10. Асқазанның шырышты қабығында ойық жара пайда болуына әкеледі
+асқазан сөлі қышқылдығының жоғарылауы
простагландиндердің өндірілуінің белсенденуі
кілегей қабатының қанмен жеткілікті қамтамасыз етіледі
асқазанның шырышты қабығының тез регенерациясы
Е) бикорбанаттардың және шырыштың өндірілуі
11. Асқазан мен ұлтабардың ойық жара ауруының патогенезіндегі «қорғаныстық себепшарттарына» жатпайтыны
+шырыш пен бикарбонаттардың сөлденісі
гиперкортизолизм
простагландиндердің белсенді сөсденісі
қанмен жеткілікті қамтамасыз етілу
шырышты қабықтың белсенді регенерациясы
12. Жіті панкреатиттің негізгі тізбегі болып табылады
калликреин- кинин жүйесінің әерленуі
панкреатиттік коллапс
+ұйқы безі тінінде трипсиногеннің әсерленуі
ұйқы безі өзегінде нәруыздық преципитаттардың түзілуі
гиповолемия және қанайналым жүйесінің бұзылуы
13. Созылмалы панкреатиттің негізгі тізбегі болып табылады
калликреин- кинин жүйесінің әерленуі
панкреатиттік коллапс
ұйқы безі тінінде трипсиногеннің әсерленуі
+ұйқы безі өзегінде нәруыздық преципитаттардың түзілуі
гиповолемия және қанайналым жүйесінің бұзылуы
14 Жіті панкреатит патогенезіндегі жетіспейтіғ тізбегін қойыңыз
Бездің зақымдануы _? _ белсенді вазодилятация_ панкреатиттік кооллапс _ жүйелік қанайналымының бұзылуы
комплемент жүйесінің әсерленуі
+трипсиногенді тежеуші жүйенің әсерленуі
калликреин- кинин жүйесінің әерленуі
ұйқы безі сөлінің қоюлануы
протромбиннен тромбин түзілуінің әсерленуі
15. Созылмалы панкреатит кезіндегі диарея
+гиперосмостық
артық сһлденістік
гиперэкссудативті
қатты қимылдық
нейрогендік
16. Мәлабсорбция синдромы сипатталады
өттің ішекке түсуінің күшеюімен
ұйқы безінің ішкі сөлденіс қызметінің бұзылуымен
мәлтоза сіңірілуі күшеюімен
+ аш ішекте қоректік заттардың сіңірілуі бұзылуымен
Е) асқазанда сіңірілу үрдісінің күшеюімен
17. Алғашқы мәлабсорбцияны дамытады
+ лактазаның тұқым қуалайтын тапшылығы
гипохолия
панкреатиттер
гипохлоргидрия
гастриттер
18. Салдарлық мәлабсорбция дамуы байланысты
глютен айырылуының тұқым қуалайтын бұзылысына (глютен ауруына)
+созылмалы панкреатитке
лактазаның тұқым қуалайтын тапшылығына
целиакияға
дисахаридазаның тұқым қуалайтын тапшылығына
19. Мәлабсорбция көрінісіне жататыны
газдық емес алкалоз
сөлденістік диарея
нағыз гиперпротеинемия
+қорытылмаған тағам қалдықтары бар мол нәжіс
іш қату
20. Панкреатиттік ахилияның жиі кездесетін көрінісіне жатады
+дене салмағының төмендеуі
В12 витаминінің жетіспеушілігі
стеаторея
остеопороз
нефролитиаз
21. Панкреатиттік ахилия кезіндегі В12 витаминінің жетіспеушілігінің патогенезі
+А) В12 витаминін R нәруызымен бұзылуының зақымдалуы
В) В12 витаминінің тамақпен түсуінің бұзылуы
С) Гастромукопротеидтің өндірілуінің бұзылуы
D) ішекте темірдің сіңірілуінің бұзылуы
Е) В12 витаминінің қабылдағышының болмауы
22. Жіті панкреатиттің жиі себебі болып табылады
іш қуысының жарақаты
жұқпалар
аутоиммундық зақымданулар
+маскүнемдікке салыну
гиперкәлциемия
23. Жіті панкреатитті анықтауда маңызы бар фермент
АСТ
ЛДГ
Сілтілік фосфатаза
+Липаза
АЛТ
24. Стеаторея, мынаның жеткіліксіздігінің салдары болып табылады
+панкреатикалық липазаның
липопротеидлипазаның
панкреатикалық амилазаның
трипсиннің
эластазаның
25. Сөлденістік іш өту дамиды
+вазобелсенді ішектік пептид (ВІП) өндірілуі артқанда
ішек ішіндегінің осмостық қысым жоғарылағанда
қуыстық және іргелік асқорытудың бұзылуында
ішектердің толқи жиырылуы күшейгенде
гипертиреозда
26. Қатты қимылдық іш өту дамиды
вазобелсенді ішектік пептид (ВІП) өндірілуі көбейгенде
ішек қуысына су және электролиттер сөлденісі жоғарылағанда
ішек ішіндегінің осмостық қысымы жоғарылағанда
+ішектердің толқи жиырылуы күшейгенде
гипотиреозда
27. Осмостық диарея дамиды
+ішек қуысына су және электролиттер сөлденісі жоғарылағанда
+қуыстық және іргелік ас қорытудың бұзылуында
ішектердің толқи жиырылуы күшейгенде
гипертиреозда
стрессте
28. Түйілулік (қатты қимылдық) іш қату пайда болады
дизентерияда
ахлоргидрияда
гипокинезияда
ахилияда
+ асқазан сөлденісі жоғарылағанда
29. Атониялық (аз қимылдық) іш қату пайда болады
+ отадан соңғы кезеңде ішектің шала салдануында
ішек түйілуінде
қорғасынмен уыттануда
гиперхлоргидрияда
ішек ішіндегі осмостық қысым жоғарылағанда
30. Ауқаттық іш қату пайда болады
+тағамда өзек аз болғанда
дәретке отыру шартты рефлексінің бұзылуында
көтенішек аймағының ауруларында (көтенішектің тілінуі, парапроктит, көтеу)
гипотиреозда
Гиршпрунг ауруында (алып тоғішек)
31. Гастро-эзофагалді рефлюкс ауруының даму патогенезінің негізгі тізбегі болып табылады
азот тотығының өндірілуінің төмендеуі
В) ВІП өндірілуі көбейгенде
+төменгі өңеш қыспағының межеқуаты төмендегенде
сұйықтық және электролиттерді жоғалту
кезбе жүйкесінің межеқуатының артуы
32. Ішектік аутоуыттану уыттық ықпалына байланысты
+ ішекте нәруыз іріп-шіру өнімдерінің және биогендік аминдердің
тура емес билирубиннің
кетондық денелердің
өт қышқылдарының
тура билирубиннің
33. Алғашқы бауыр жеткіліксіздігін шақыруы мүмкін
+А, В, С, Д, Е ж.б. гепатит вирустары
лейкоздар
жүрек жеткіліксіздігі кезінде
сілеймеде
қант диабетінде
34. Салдарлық бауыр жеткіліксіздігін дамытады
хлороформ
механикалық жарақат
саңырауқұлақ улары
бауыр эхинококкозы
+жүрек жеткіліксіздігі
35. Бауыр жеткіліксіздігі кезінде көмірсу алмасуының бұзылыстары сипатталады
бауырда гликоген мөлшерінің жоғарылауымен
+гиперлактатацидемия және тамақтану арасында гипогликемияға бейімділікпен
глюконеогенездің белсенділенуімен
гликогенолиздің бәсеңдеуімен
гликогеногенездің белсенділенуімен
36. Бауыр жеткіліксіздігі кезіндегі нәруыз алмасуының бұзылыстарының көріністеріне жатады
+геморрагиялар
палмарлы эритема
сарғыштану
холемия
ахолия
37. Гепатоциттердің зақымдалуының алғашқы көрінісіне жатады
сілтілік фосфатазаның жоғарылауы
сарғыштану
қанда аммиак деңгейінің артуы
+Қанда АЛТ және АСТ-ның белсенділігінің артуы
Кетоз
38. Бауыр жеткіліксіздігі кезінде геморрагиялық синдром, бұзылуына байланысты
+протромбин мен фибриноген түзілуінің
протеин С түзілуінің
протеин S түзілуінің
тура билирубин түзілуінің
антитромбин III өндірілуінің
39. Бауыр жеткіліксіздігі кезінде гормондар алмасуының бұзылыстары сипатталады
эстрогендер белсенділігінің төмендеуімен
алғашқы әлдостеронизм дамуымен
+салдарлық әлдостеронизм дамуымен
қанда глюкокортикоидтар мөлшерінің төмендеуімен
алғашқы гиперпаратиреоз дамуымен
40. Бауырда уытсыздандырылатын ішек уы
+биогендік аминдер (кадаверин, путресцин)
тура билирубин
тура емес билирубин
кетондық денелер
зәрнәсіл
41. Қосылулық (шунттық) бауырлық кома патогенезінің көрсетілмеген тізбегі:
Бауыр беріштенуі ? қақпа-қуыс көктамырлық және қуыс-қуыс көктамырлық анастомоздар дамуы қанның біраз бөлігінің бауырға бармай жалпы қан ағымына түсуі ішектік улар және алмасу өнімдерімен уыттану
+қақпалық гипертензия
бауыр ұлпасының көлемді өліеттенуі
өт түзілуінің бұзылуы
өт жолдарының дискинезиясы
ацидоз
42. Бауырлық шунттық команың патогенезіндегі негізгі тізбек
гипогликемия
ацидоз
+организм аутоуыттануы
гипербилирубинемия
гипергликемия
43. Бауыр үсті сарғыштану патогенезінің негізгі тізбегі
организм дегидратациясы
жүрек жеткіліксіздігі
инсулиннің жеткіліксіздігі
өт ағып кетуінің бұзылуы
+эритроциттер гемолизінің күшеюі
44. Гемолиздік сарғыштану кезінде байқалады
қарқынды боялған нәжіс
+стеркобилин және уробилин мөлшерінің жоғарылауына байланысты қою түсті несеп
қанда тура билирубиннің жоғарылауы
холемия и ахолия
зәрде тура емес билирубиннің жоғарылауы
45. Ұлпалық сарғыштану байқалады
тобы сәйкессіз қан құюда
+уыттық гепатитте
ана организмі және ұрық арасындағы резус сәйкессіздікте
гемолиздік улармен уланғанда
безгекте
46. Бауырлық сарғыштану патогенезінің негізгі тізбегі
эритроциттердің күшейген гемолизі
өт ағып кетуінің бұзылуы
+гепатоциттердің зақымдануы
өт жолдарының дискинезиясы
ахилия
47. Ұлпалық сарғыштануға тән
+қанда АСТ және АЛТ белсенділігі жоғарылауы
қою қоңыр түсті нәжіс
гипергликемиялар
несепте тура билирубиннің пайда болуы
ахилия
48. Холемия әйгіленімдері дерттік әсеріне байланысты
минералды тұздардың
тура емес билирубиннің
май қышқылдарының
+өт қышқылдарының
холестерин эфирлерінің
49. Холемия кезіндегі брадикардияның тетігі байланысты
жүрекке парасимпатикалық әсерлердің белсенділенуіне
жүректің өткізгіштік жүйесі бойымен серпін өткізілуінің бөгелуіне
+синустық-жүрекшелік торапқа өт қышқылдарының тікелей әсеріне
синустық-жүрекшелік торапта серпіннің қайтадан ену тетігінің белсенділенуіне
миокардта эктопиялық қозу ошақтарының пайда болуымен
50. Бауыр асты сарғыштанулар патогенезінің негізгі тізбегі
гепатоциттердің зақымдануы
сиалолитиаз
уролитиаз
эритроциттердің күшейген гемолизі
+өт ағып кетуінің бұзылуы
51. Ішекке өт түспегенде дамымайтыны
А, Д, Е, К витаминдері сіңірілуінің азаюы
В тобындағы витаминдер сіңірілуінің төмендеуі
С витамині сіңірілуінің төмендеуі
Ішек қимылының күшеюі
+қан ұйығыштығының жоғарылауы
52. Механикалық сарғыштану кезіндегі қанағыштық байланысты
Виллебранд жайтының тапшылығына
тромбоцитопенияға
антикоагулянттардың артықтығына
тромбоцитозбен
+ішекте К витамині сіңірілуінің бұзылуына
53. Қақпа көктамырлық гипертензия пайда болуы мүмкін
сол қарыншалық жүрек жеткіліксіздігінде
қансырауда
+бауыр беріштенуінде
гиповолемияда
организмнің сусыздануында
54.Қақпалық гипертензиядан тез өліп кету, әсерінен дамиды
баукыр беріштенуі
+өңештің кеңейген тамырынан қан кету
гипогликемия, гиперлипидемия
метаболизмдік ацидоз
аутоуыттану
55. Науқаста көз ағының, шырышты қабаттардың, терінің сарғайғандығы анықталды. Қан плазмасында: тура емес билирубин – 28,3 мкмоль/л, уробилиногенемия, жалпы белок 71 г/л, қант - 4,8 ммоль/л, қалдық азот -18 ммоль/л, АСТ, АЛТ, сілтілік фосфатаза – қалыпты. Зәрі қоңыр түсті, уробилиноген реакциясы - оң. Нәжісі гиперхолиялық. Осы бұзылыстар тән сарғыштанудың түрін анықтаңыз.
+А) гемолиздік сарғыштану
В) ұлпалық сарғыштану
С) механикалық сарғыштану
Д) Дабин-Джонсон синдромы
Е) Ротор синдромы
56. Науқас оң қабырғалығының ауыруына, тері мен көз ағының сарғаюы мен қышынуға шағымданды. ҚҚ 90/60 мм с.б., ЖСЖ 60 рет минутына, тура билирубин – 20мкмоль/л, жалпы нәруыз 65 г/л, қалдық азот -20 ммоль/л, АСТ, АЛТ қалыпты, сілтілік фосфатаза – жоғарылаған. Зәрі қоңыр түсті. Нәжісі түссіз. Осы бұзылыстар тән сарғыштанудың түрін анықтаңыз.
А) гемолиздік сарғыштану
В) ұлпалық сарғыштану
+С) механикалық сарғыштану
Д) Криглер Наджар синдромы
Е) Жильберт синдромы
57. Науқаста көз ағының, шырышты қабаттардың, терінің сарғайғандығы, қышыну әсерінен қасыну іздері анықталды. Қан плазмасында жалпы билирубин – 39 мкмоль/л, тура билирубин 17 мкмоль/л, жалпы белок – 56 г/л, альбуминдер – 25 г/л, протромбиндік индекс – 68, қант – 3,1 ммоль/л, АСТ, АЛТ, сілтілік фосфатаза қалыпты. Зәрі қоңыр, әлсіз боялған. Осы бұзылыстар тән сарғыштанудың түрін анықтаңыз.
А) гемолиздік сарғыштану
+В) ұлпалық сарғыштану
С) механикалық сарғыштану
Д) өт жолдарының дискинезиясы
Е) Жильберт синдромы
58. Қанда сілтілік фосфатазаның, гамма-глютамил транспептидазаның жоғарылауы, мәлімдейді
А) дисфагияны
+В) холестазды
С) ахилияны
D) ахолияны
Е) энтеропатияны
59. Жұтудың бұзылуын туындатады
Гиперсаливация
+өңештің ахалазиясы
гиперхлоргидрия
дуоденалды рефлюкс
гипохлоргидрия
60. Жұтыну бұзылуының салдарларына жатады
+аспирациялық пневмония
гипергидратация
гиперхлоргидрия
ұйқы безі сөлінің түзілуі артуы
өңештің ахалазиясы
61. Асқазан сөлі бөлінуі жоғарылауын туындатады
+ асқазанды парасимпатикалық артық түрткілеу
секретиннің артық өндірілуі
гастрин шығуының азаюы
гистамин шығуының азаюы
асқазанның шырышты қабығының семуі
62. Гиперхлоргидрияға әкеледі
гастрин өндірілуінің жоғарылауы
+асқазанның шырышты қабығының іргелік жасушаларының көбеюі
кезбе жүйкенің межеқуатының төсмендеуі
атрофиялық гастрит
+гиперсаливация
63. Бауыр үсті сарғыштанудың себебі
А, В, С гепатитінің вирустары
қауырт қансырау
+тобы сәйкессіз қан құю
өт тас ауруы
өт жолдарыеның дискинезиясытады
64. Сарғыштанудағы тері мен шырышты қабаттардың сарғаюын дамытады
+қанда билирубиннің артық болуы
қанда уробилиннің артық болуы
қанда өт қышқылдарының пайда болуы
қанда холестериннің артуы
қанда зәрнәсілдің артуы
65. Бауырлық – жасушалық комада гипокалиемияны дамытатыны
алғашқы әлдостеронизм
+салдарлық әлдостеронизм
ішекте калий сіңірілуі бұзылуы
бүйректе калийдің кері сіңірілуі артуы
паратгормон түзілуі артуы
66. Бауыр жеткіліксіздігінде кома дамуын бәсеңдету үшін ас мәзірінде шектеу қажет
көмірсуларды
микроэлементтерді
+нәруыздарды
сұйықтықты
тұздарды
67. Холемия қабаттасады
артериялық гипертензиямен
+артериялық гипотензиямен
гиперрефлексиямен
тахикардиямен
ісінулермен
ЖҚЖ
1. «Көпіршік жасушалардың» түзілуі майлардың жиналуына байланысты
нейтрофилдерде
+макрофагтарда
лимфоциттерде
эритроциттерде
эндотелий жасушаларында
2. Атеросклез дамуына ықпал етеді
+қандағы холестерин денгейі 8 ммоль/л
қандағы глюкоза деңгейі 3,5 ммоль/л
қандағы холестерин деңгейі 5 ммоль/л
атерогендік көрсеткіш – 2, 0
қандағы глюкоза деңгейі 4,5 ммоль/л
3. Атеросклероз дамуында маңызы зор
Стафилококктар
Гонококктар
+Стрептококктар
+Хламидиялар
Шигеллалар
Атеросклероз дамытатын антигендерге жатады:
+Тотыққан ТТЛП шаперондар
HLA антигендер
Гистосәйкестіктің негізгі кешен антигендері
Альфа-фетопротеиндер
Тропониндер
5. Атеросклероздың асқынуына жатады
+Артериялардың тромбозы
Көк тамырлардың тромбозы
артериалық гиперемия
артериалық қысымның төмендеуі
оттегі бойынша артериялық-веналық айырмашылықтың азаюы
6. Ең жоғары атерогендік қабілеті бар
+ТТЛП
ӨТТЛП
АТЛП
ЖТЛП
Хиломикрондар
7. Коронарлық қанайналымының салыстырмалы жеткіліксіздігінің себебіне жататыны
тарылтатын коронаросклероз
+ұстамалы тахикардия
тәж артериялардың тарылуы
миокардтағы зат алмасу бұзылыстары
тәж тәрізді артериялардың тромбоэмболиясы
8. Шынайы коронарлық жеткіліксіздіктің себебі болуы мүмкін
+тарылтатын коронаросклероз
ұстамалы тахикардия
гиперкатехоламинемия
миокардта зат алмасу үрдістері бұзылуы
тәждік артериялардың -адренорецепторларының әсерленуі
9. Жүректің коронарогендік зақымдануынан дамиды
миокардит
+миокард инфаркты
идиопатиялық кардиомиопатия
эндокардит
перикардит
10. Миокард ишемиясы салдарына жататыны
айқын миокард гипертрофиясы
гликолиздің күшеюі және АҚ жоғарылауы
сүт қышқылының жиналуы және жүйелік көк тамырлық қысымның төмендеуі
+АҮФ қорының азаюы және ҚМК және ҚСК (қанның соққылық көлемі) төмендеуі
ишемияланған жасушалардың ішінде Кмөлшерінің жоғарылауы және ҚСК жоғарылауы
11. Миокард ишемиясының салдары
гликогеногенездің күшеюі
+тотығулық фосфорлану белсенділігінің төмендеуі
сүт қышқылының азаюы
АҮФ қорының артуы
ишемияланған жасушалардың ішінде К мөлшерінің жоғарылауы
12. Айқын цианозбен қабаттасатын жүректің туа пайда болған ақауы
Өкпе артериясының өзегі тарылуы
Қарыншааралық перденің аздаған ақауы
Артериялық өзектің бітпеуі
+Фалло тетрадасы
Қолқа каорктациясы
13. ЖИА кезіндегі икемделістік тетікке жататыны:
+А) үзілісті ишемия феномені
В) есеңгіренген миокард феномені
С) Принцметал стенокардиясы
D) Х синдромы
Е) эндотелиоциттер қызметінің бұзылу феномені
14. Миокардтың реперфузиясынан соң микроциркуляцияның қалпына келуін тежейді
+лейкоциттердің оттегінің белсенді түрлерін және қабыну дәнекерлерін түзуі
эндотелий жасушалардың теріс заряды
жанама қанағымының көбеюі
ишемияға ұшыраған жерде аденозиннің жиналуы
артериялық гиперемияның пайда болуы
15 . Коронарлық жеткіліксіздік кезінде майлардың асқан тотығуының әсерленуіне кедергі келтіреді
миокардта БМҚ мөлшерінің артуы
Е және С гиповитаминоздар
ишемиядан кейінгі реперфузия
жүректе катехоламиндердің мөлшерінің артуы
+жүрек ет жасушаларында супероксиддисмутазаның және каталазаның белсенділігінің жоғарылауы
16. Миокар инфарктының арнайыланған маркерлері болып табылады
миоглобин
+TnT және TnI тропониндер
АЛТ, АСТ
ЛДГ-1/ЛДГ-2 ара-қатынасы
17. Қантамырларының шеткі кедергісінің жоғарылауын және гипертензияны туындатады
брадикинин
+гипернатриемия
аденозин
азот тотығы
простациклиндер
18 . Қантамырларының шеткі кедергісінің төмендеуін және гипотензияны туындатады
катехоламиндер
тромбоксан А2
ангиотензин II
эндотелиндер
+азот тотығы
19.Дәрі-дәрмекті қабылдағаннан соң науқаста артериялық қысым жоғарылады, ал қан ағымына жалпы шеткері кедергі төмендеді. Мүмкін, бұл дәрі туындатты
вазоконстрикцияны және ҚМК азаюын
+вазодилатацияны және ҚМК жоғарылауын
вазоконстрикцияны және ҚМК жоғарылауын
вазодилатацияны және ҚМК азаюын
вазоконстрикцияны, ҚМҚ өзгермейді
20. Алғашқы артериялық гипертензияны тудыратыны
+стрестің әсері
туа біткен гидроцефалия
бүйрек артерияларының тарылтатын атеросклерозы
парасимпатикалық жүйенің гиперергиясы
қалқанша без аурулары
21. Әйгіленімдік артериялық гипертензияның патогенезінде маңызы бар:
симпатикалық жүйке орталықтарында қозғыштықтың тұрақты жоғарылауының
эмоциялық орталықтардың созылмалы қозуының
мый қыртысының қан тамырларының қозғалтқыш орталығына тежегіш ықпалы төмендеуінің
қан тамырлары миоциттерінің мембраналық иондық сорабының тұқым қуалайтын ақауының
+бүйрек үсті бездерінің қыртысты қабатының гормондарының өндірілуінің жоғарылауы
22. Жасушалық мембраналардың иондық сораптарының тұқым қуалайтын ақауы кезінде АҚ жоғарылауының патогенезінде маңызы бар:
+бүйрекпен организмнен натрий және су шығарылуының төмендеуінің
натрийурездік гормонның түзілуінің жоғарылауы
организмде магний мен темір мөлшерінің жоғарылауы
қан тамырлары миоциттерінің брадикининге сезімталдығының жоғарылауының
айналымдағы қан көлемі азаюының
23. Қан тамырлары миоцитерінің жасушалық мембраналарының тектік ақауы, гипертензияға әкеледі
+А) тегісет жасушалары цитоплазмасында кәлций мөлшері жоғарылағанда
В) жасушалар мембранасының электрлік әлеуеті ұлғайғанда
С) жүйке тармақтарының дәнекерлерді қайтадан қамтуының жылдамдығы жоғарылағанда
D) миозиннің АҮФ-азалық белсенділігі тежелгенде
Е) қан тамырлары қабырғасына дәнекерлер әсер ету уақыты азайғанда
24. Алғашқы артериялық гипертензияға тән
+A) артериолалар межеқуатының тұрақты көтерілуі
B) бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі
C) ренин өндірілуінің төмендеуі
D) азот тотығы өндірілуінің жоғарылауы
Е) гиповолемия
25. Алғашқы артериялық гипертензияның тұрақтану кезеңіне тән
A) азот тотығының аз өндірілуі
+B) бүйрекпен ренин сөлденісінің жоғарылауы
C) калликреин-кинин жүйесінің әсерленуі
D) натрийурездік гормон өндірілуінің жоғарылауы
E) бүйрекпен простагландиндер Е1 және Е2 өндірілуінің жоғарылауы
26. Әйгіленімдік артериялық гипертензиялардың арасында аса жиі кездесетіні
эндокриндік
+бүйректік
орталық нейрогендік
рефлекстік нейрогендік
гемодинамикалық
27. Реноваскулалық бүйректік гипертензияның патогенезінде маңызы бар
+A) ренин-ангиотензин-әлдостерондық жүйе әсерленуі
B) бүйрек ұлпасының азаюы
C) бүйректе депрессорлық заттар өндірілуі азаюы
D) бүйректік кининдер сөлденісі жоғарылауы
E) бүйректе натрийдың кері сіңірілуі азаюы
28. Реноұлпалық артериялық гипертензияның
патогенезінде маңызы бар
A) ренин-ангиотензин-әлдостерондық жүйе белсенділенуі
В) эритропоэтин сөлденісі төмендеуі
С) бүйректе судың кері сіңірілуі жоғарылауы
+D) бүйректік кининдер, простагландиндер сөлденісі азаюы
E) бүйректе натрийдың кері сіңірілуі жоғарылауы
29. Артериялық гипертензия патогенезінің көрсетілмеген тізбегі
Стресс → кортикостероидтардың көбеюі → ангиотензиноген және ангиотензинге ауыстыратын фермент түзілуінің жоғарылауы → ? → қан тамырларының тарылуы → ЖШТК жоғарылауы → артериялық гипертензия
бүйректе судың кері сіңірілуінің жоғарылауы
қан тамырлары миоциттерінің катехоламиндерге сезімталдығының жоғарылауы
+ангиотензин ІІ түзілуінің жоғарылауы
қан тамырларының шеткері жалпы кедергісінің (ҚШЖК) жоғарылауы
әлдостерон сөлденісінің жоғарылауы
30. Артериялық гипертензияның үлгілеудің әдістерінің бірі болып табылады:
А) Экк-Павлов фистуласын салу
В) екі бүйрек үсті безін сылып алу
+С) бүйрек артерияларының саңылауларын тарылтатын сақина салу
D) бір бүйрек үсті безін сылып алу
Е) теңіз шошқасына жылқы сарысуын еңгізу
31. Артериялық гипертензияны патогенездік емдеуде қолданылатыны
ауыру сезімін басатын дәрілер
кардиопротекторлар
+ААФ –тің тежегіштері
Антибактериалдык дәрілік заттар
бронхиолитиктер
32 Оң қарыншалық жеткіліксіздіктің себебі бола алады
үлкен қанайналымы шеңберінің артериялық гипертензиясы
+қарыншааралық перденің бітпеуі
жүректің сол қарыншасының алдыңғы қабырғасының инфаркты
жүректің қос жарғақты қақпақшасының жеткіліксіздігі
миокардит
33. Оң қарыншалық жеткіліксіздітің клиникалық көрінісіне жатады:
А) артериалық гипертензия
В) өкпе гипертензия
С) экпирациялық демікпе және қан қақыру
+D) гепатомегалия
Е) өкпе ісінуі
34. Сол қарыншалық жеткіліксіздіктің себебі
+қос жарғақты қақпақшаның жеткіліксіздігі
созылмалы пневмония
кіші қанайналымы шеңберінің гипертензиясы
үш жармалы қақпақшаның жеткіліксіздігі
өкпе эмфиземасы
35. Жүректің сол қарыншалық жеткіліксіздігі көрінеді
үлкен қанайналым шеңберінде веналық қанның іркілуімен
В) күре тамырларының ісінуімен
+С) өкпе ісінуімен
іш шеменімен
гепатомегалиямен
36. Жүректің қан көлемімен зорығуы дамуы мүмкін
қолқа коароктациясы кезінде
артериялық гипертензияда
артериялық гипотензияда
қақпақша тесігі тарылғанда
+жүрек қақпақшаларының жеткіліксіздігі кезінде
37. Жүректің «кедергімен» зорығуы дамиды
жүрек қақпақшаларының жеткіліксіздігінде
қанның көлемі ұлғайғанда
+артериялық гипертензияда
боталов өзегінің бітелмеуінде
гипергидратацияда
38. Жүрек жеткіліксіздігін теңгерудің жүректік тетіктеріне жатпайтыны
жүректің тоногендік дилятациясы
В) жүректің миогендік дилятациясы
С) тахипное
D) миокардтың адренореактивтік қасиетінің төмендеуі
+Е) эритроцитоз
39. Жүрек гиперфункциясының апаттық сатысына тән
+гипертрофияланбаған миокардтың гиперфункциясы
кардиомиоциттердің гипертрофиясы
дәнекер тіннің өсіп-өнуі
миогендік дилятация
миокардтың бірлік салмағына шаққанда оттегіні пайдалану, қажым және нәруыз түзілуінің қалпына келуі
40. Жүрек жеткіліксіздігінің миокардтық түрі пайда болады
үш жарғақты қақпақшаның жеткіліксіздігінде
+стрептококктық жұқпаның әсері
+гипертониялық ауру кезінде
гиперволемияда
жүректің қақпақшалық тесіктері тарылғанда
41. Миокардтың коронарогендік емес жеткіліксіздігі дамиды
коронарлық қан тамырларының тарылуында
коронарлық қан тамырларының тромбозында
коронарлық қан тамырларының атеросклерозында
коронарлық қан тамырларының эмболиясында
+жүрек бұлшық етінде зат алмасу үрдістерінің алғашқы бұзылыстарында
42. Дилатациялық кардиомиопатия сипатталады
диастолалық жүрек жеткіліксіздігімен
+жүректің систолалық жеткіліксіздігімен
жүрек қарыншаларында қысымның төмендеуімен
жүрек көлемінің кішіреюімен
қарыншалар қабырғаларының серпімділігінің жоғарлауымен
43.Кардиомиоциттерде кәлцийдің жиналуы қабаттасады
+А) миофибрилдер босаңсуы мен жиырылуының бұзылуымен
жүректің жиырылу күшінің жоғарлауымен
С) кардиомиоциттердің адренореактивтік қасиетінің жоғарылауымен
D) жасуша мембраналарының тұрақтануымен
Е) тотығулық фосфорланудың әсерленуімен
44 Миокард ишемиясының салдары
тотығулық фосфорлану әсерленуі
+АҮФ қорының тез таусылуы
миокардта гликогеннің жиналуы
ишемияланған жасушалардың ішінде К мөлшерінің жоғарылауы
кардиомиоциттерде креатинфосфат мөлшерінің жоғарылауы
45. Жүрек жеткіліксіздігінің теңгерілген сатысына тән
+тоногендік дилятация
тыныштық жағдайдағы ентік
cоғулық көлемнің азаюы
жүрек қуыстарында қанның қалдық көлемінің жоғарылауы
миогендік дилатация
46. Жүрек жеткіліксіздігі кезінде тахикардияның патогенезінде маңыздысы
парасимпатикалық жүйке жүйесінің әсерленуінің
+Бейнбридж рефлексінің
Китаев рефлексінің
синустық тораптың автоматизмінің төмендеуі
Е) миокардтың адренореактивтілігінің төмендеуі
47. Жүрек жеткіліксіздігі кезінде қанда дезоксигемоглобиннің артуын тудырады
қанағымы жылдамдығының артуы
өкпеде қанның оттегімен қанығуының артуы
+тіндермен оттегіні пайдалануының күшеюі
қанның оттегілік сыйымдылығының ұлғаюы
тіндермен оттегіні пайдалануының азаюы
48. Синустық брадикардия патогенезінде маңызы бар
+синустық тораптың өзіндік диастолалық деполяризациясы баяулауының
жүрекке симпатоадреналдық ықпалдар күшеюінің
зақымдану ағымдарының пайда болуының
миокард бойымен қозудың таралу жылдамдығының азаюының
жүректің өткізгіштік жүйесімен серпіндер өткізілуінің бөгелуінің
49. Синустық (тыныстық) аритмияның патогенезінде маңызы бар
серпін туындайтын эктопиялық ошақ қалыптасуының
+кезбе жүйке межеқуаты толқуының
жүрекшелерден қарыншаларға қозу өткізілуі бұзылуының
"re-entry" тетігінің
пейсмекерлік жасушалардың шектік әлеуеті төмендеуінің
50. Экстрасистолия пайда болады
серпін туындайтын эктопиялық ошақ қалыптасқанда
нағыз рефрактерлік кезең ұзарғанда
+импуль туындайтын қосымша эктопиялық ошақтын пайда болуымен
серпін өткізілуі баяулағанда
синустық-жүрекшелік тораптан серпіннің біркелкі емес шығуына
51. Қозу толқынының қайталап ену тетігі (re-entry) пайда болуына әкеледі
+жыпылықтаушы аритмияның
синустық брадикардияның
синустық тахикардияның
жүрекшелік-қарыншалық бөгеттің
синустық аритмияның
52. Жүректің толық көлденең бөгетіне тән
ҚМК артуы
Тахикардия
АҚ жоғарылауы
+Қан ағымы жылдамдығының артуы
Морганьи-Эдемс-Стокс синдромы дамуы
53. Қанайналымының ауыр бұзылыстары дамиды
синустық тахикардияда
синустық аритмияда
экстрасистолияда
+қарыншалар жыпылығы кезінде
жүрекшелік-қарыншалық бөгеттің 1-дәрежесінде
54 Қарыншалар жыпылығын патогенездік емдеудің әдісі болып табылады
+жүрек дефибрилляциясы
жүрек гликозидтерін белгілеу
гипотензиялық дәрілерді қолдану
тыныштандыратын дәрілерді қолдану
орталықтық аналептиктерді қолдану
55. Кардиогендік сілейменің дамуына мүмкін болатын жағдай
Жұқпалы үрдіс
Жарақат
Қан жоғалту
+Сол жақ қарыншаның инфаркті
Жәндіктердің шағуы
56. Кардиогенді сілейменің патогенезіндегі бастапқы тізбекті көрсетіңіз
+Сол жақ қарыншаның соққылық көлемінің күрт төмендеуі
Кедергілік тамырлардың межеқуатының төмендеуі
Қанның дерттік қорлануы
Артериялық қысымның төмендеуі
Дерттік тамырдың тарылуы
57. Кардиогенді сілейме кезінде артериялық қысымның төмендеуінің патогенезінің негізгі тізбегі
+Жүрек етінің жиырылғыштық қабілетінің төмендеуі
Кедергілік тамырдың межеқуатының төмендеуі
Қанның дерттік қорлануы
Гипоксия және ацидоз
тамырдың дерттік тарылуы
5. Бүйректің созылмалы жеткіліксіздігінің, феохромоцитоманың, Конн синдромының, аорта коарктациясының, акромегалияның жалпы белгісі болып табылады
A) артериялық гипотензия
B) жүйелі васкулит
C) веноздық тромбоз
+D) артериялық гипертензия
E) бітейтін эндартериит
59. Жасөспірімде айқын цианозбен қарыншааралық перденің ақауы,оң қарыншаның гипертрофиясы, өкпе артериясының толық тарылуы, қолқа қарыншааралық перденің үстінде орналасқандығы анықталды. Төменде келтірілген туа пайда болған қосымша ақаудың болуы жасөспірімнің өмір тіршілігін ұстап тұр?
Қолқа қақпақшасының қос жармалы болуы
+Артериялық өзектің (Боталлов) бітпеуі
Қарыншаралық перденің бітпеуі
Митралды қақпақшаның жеткіліксіздігі
Қолқа коарктациясы
60. Алғашқы артериялық гипертензияны дамытатын қауіп-қатер жайт
феохромоцитома
біріншілік әлдостеронизм
бүйрек үсті безінің созылмалы жеткіліксіздігі
гиперкортизолизм
+психоэмоциялық жүктемелер
61. Миокардың диастолалық қызметінің төмендеуімен сипатталатын біріншілік кардиомиопатияға жататыны:
Дилятациялық кардиомиопатия
+Рестриктивті кардиомиопатия
Стрессорлық кардиомиодистрофия
Постинфарктық кардиосклероз
жұқпалы миокардит
НЖЖ
1. Бүйрек қызметі бұзылуының постреналдық себебі болып табылады
+қуық асты безінің аденомасы
жүйелік қанайналымының бұзылуы
жүйкелік-психикалық бұзылыстар
гиперпаратиреоз
алғашқы әлдостеронизм
2. Бүйрек қызметі бұзылуының реналдық себептері болып табылады
Таспен несепағардың бітелуі
+гемолиздік стрептококк және аутоиммундық үрдістер
жүйелік қанайналымының бұзылуы
сілейме
гипертониялық ауру
3. Бүйрек қызметі бұзылуының пререналдық себептері болып табылады
+Сілейме
Ауыр металл тұздары
гломерулонефрит
кадмиймен улану
үрпі түтігінің тарылуы
4.Бүйректік клиренс – бұл
+уақыттың бірлік көлемінде бүйрекпен қандай да бір заттан тазарған плазманың көлемі
өзекшелік кері сіңірілген қандай да бір заттың ең жоғары мөлшері
өзекшемен шығарылған қандай да бір заттың көлемі
минөттік диурез
несептің салыстырмалы тығыздығы
5.Бүйректік клиренсті тексеру үшін клиникада анықтайды
A) зәрнәсілді
+B) креатининді
C) несеп қышқылын
D) кәлийді
E) фенол туындыларын
6. Эндогенді креатининнің клиренсі бойынша, бағалайды
өзекшелердегі кері сіңірілуді
+шумақтардағы сүзілуді
өзекшелердегі секрецияны
бүйректің қандану дәрежесін
зәр шығару жолдарының қызметін
7. Нефрон шумақтарының қызметі бұзылуы қабаттасады
+шумақтық сүзілу жылдамдығының төмендеуімен
сутегі иондары шығарылуы бұзылуымен
бүйректің қоюландыру қабілетінің бұзылуымен
натрийдің кері сіңірілуінің бұзылуымен
калийдің кері сіңірілуінің бұзылуымен
8. Шумақтық сүзілудің төмендеуі байланысты
шумақтарда дәрменді сүзілулік қысымның жоғарылауына
шумақтың әкететін артериялары межеқуатының жоғарылауына
+шумақтың әкелетін артериялары межеқуатының жоғарылауына
шумақтық сүзгі ауданының ұлғаюына
қанның онкотикалық қысымының төмендеуіне
9. Шумақтық сүзілудің бұзылуын сипаттайтын көрсеткіш:
лейкоцитурия
гиперазотемия
+аминацидурия
цилиндрурия
глюкозурия
10. Бүйрек өзекшелері қызметінің бұзылуына тән
гемоглобинурия
несепте жұқарған эритроциттердің болуы
креатинин тазартылуының төмендеуі
+изостенурия
гиперазотемия
11.Тұқымқуатын бүйректік фосфаттық диабет қабаттасады
гиперфосфатемиямен
фосфордың зәрмен шығарылуының азаюымен
кәлцийдің зәрмен шығарылуының азаюымен
+сүйек тінінің деминерализациясымен
гипергликемиямен
12. Фанкони синдромына тән
+глюкозурия, аминацидурия
гиперкалиемия
гипергликемия
дистальдық өзекшелік ацидоздың дамуы
гиперпротеинемия
13. Фанкони синдромында, зақымдануы басымырақ болады
Генле ілмегінің
+Проксималды өзекшелердің
Дисталды өзекшелердің
Жинақтайтын түтікшенің
Несепағардың
14 .Проксималды өзекшелік ацидоз дамуы мүмкін
аммониогенез күшейгенде
сутегі иондарының өзекшелік сөлденісінің төмендеуі
натрий иондарының кері сіңірілуі артқанда
ацидогенездің күшеюінде
+бикарбонаттар кері сіңірілуінің бұзылысында
15. Дисталды өзекшелік ацидоз дамуы мүмкін
аммониогенез күшейгенде
+аммоний мен сутегі иондарының өзекшелік шығуының төмендеуінде
натрий иондарының кері сіңірілуі артқанда
қышқыл метаболиттердің артық түзілуінде
E) бикарбонаттардың кері сіңірілуі бұзылуында
16. Ацидоз, глюкозурия, аминацидурия, гипопротеинемия, остеопороз дамуы мүмкін
бүйректік рахитте
+Фанкони синдромында
Қантсыз диабетте
Тұздық диабетте
Фосфатты диабетте
17. Бүйректің проксималды өзекшелері қызметі бұзылуын мәлімдейді
гематурия
лейкоцитурия
билирубинурия
+аминацидурия
уробилинурия
18. Судың өзекшелік кері сіңірілуінің бұзылуы, жеткіліксіздігінен дамиды
глюкокортикоидтардың
әлдостеронның
+ Вазопрессиннің
кортикотропиннің
тиреотропиннің
19. Натрийдің өзекшелік кері сіңірілуі жоғарылауы дамиды
Бүйрекүсті бездері қыртысты қабатының жеткіліксіздігінде
+Әлдостеронның артық түзілуінде
Бүйрек өзекшелерінде ацидо- аминогенездің тежелуінде
Зәрайдағыштармен емдегенде
Нефрон өзекшелері эпителийінің құрылымдық зақымдануында
20.Олигурияның патогенезі байланысты
шумақтарда сүзілу үрдістерінің жоғарылауына
өзекшелерде судың кері сіңірілуінің төмендеуіне
+бүйрек өзекшелерінде натрий мен судың кері сіңірілуінің жоғарылауына
бүйрек өзекшелерінде натрийдың кері сіңірілуінің төмендеуіне
E) бүйректің бұра-қарсы ағатын тетігі жұмысының бұзылуына
21.Полиурияның патогенезі байланысты
шумақтарда сүзілу үрдістерінің төмендеуіне
+өзекшелерде судың кері сіңірілуінің төмендеуіне
бүйрек өзекшелерінде натрий мен судың кері сіңірілуінің жоғарылауына
бүйрек өзекшелерінде натрийдың кері сіңірілуінің жоғарылауына
зәр шығаратын жолдарымен несеп ағуының қиындауына
22. Пререналды полиурия дамиды
+диурезге қарсы гормон өндірілуі азайғанда
игсулиннің артық өндірілуінде
артериялық гипертензияда
организмге тұздарды артық енгізгенде
сілеймеде
23 .Поллакиурия – бұл
тығыздығы 1010-1012 бірсарынды диурез
зәрдің тәуліктік мөлшерінің жоғарылауы
+несептің жиі шығарылуы
зәрдің тәуліктік мөлшерінің азаюы
түнгі диурездің күндізгіден басым болуы
24. Анурияны дамытуы мүмкін:
диурезге қарсы гормонның тапшылығы
+B) айқын ауыру сезімдік тітіркендіргіш
C) инсулиннің тапшылығы
D) гиперволемия
E) тіректік мембрананың теріс дәрменді жоғалтуы
25. Анурия байқалады
диурезге қарсы гормонның тапшылығында
инсулиннің тапшылығында
гиперволемияда
тіректік мембрананың теріс дәрменді жоғалтуында
+систолалық артериялық қысымның 50 мм.с.б.-нан төмендегенде
26. Талғамды протеинурияның патогенезінде маңыздысы
нефрон шумақтарының мембранасы өткізгіштігінің төмендегенде
алғашқы несеп нәруыздарының кері сіңірілуі бұзылғанда
+шумақтық сүзгінің тіректік мембранасының теріс зарядының азаюы
проксимальды өзекшелердің эпителий жасушаларының деструктивті өзгерістері
Е) өзекшелердің эпителий жасушаларымен нәруыздарды ферменттік гидролиздеуінің бұзылуында
27. Шумақтық протеинурияның патогенезінде маңыздысы
+нефрон шумақтарының сүзгі мембранасы өткізгіштігінің жоғарылауы
алғашқы несеп нәруыздарының кері сіңірілуі бұзылуы
проксималды өзекшелердің эпителий жасушаларының құрылымдық өзгерістері
D) өзекшелердің эпителий жасушаларымен нәруыздарды ферменттік гидролиздеуінің бұзылуы
Е) кері сіңірілу үрдістерінің қалжырауы
28.Талғамды протеинурияда несепте анықталады
Иммуноглобулин G, М
+Әлбумин, трансферрин
Фибриноген, протромбин
Иммуноглобулин М, СӘБ
Бета2-микроглобулин, лизоцин, иммуноглобулиндер
29.Өзекшелік протеинурияда несепте анықталады
Иммуноглобулин G
Әлбумин, трансферрин
Фибриноген
Иммуноглобулин М
+Бета2-микроглобулин, лизоцин, әлбуминдер
30. Айтарлықтай протеинуриядан дамиды
бөгелулік гиперазотемия
организмнің жұқпаларға төзімділігінің жоғарлауы
гипопротеинемия
+ісінулер
организмнің сусыздануы
31. Бүйректік гематурия, салдарынан дамуы мүмкін
+бүйрек шумақтарының сүзгі мембранасы өткізгіштігінің жоғарылауы
бүйрек өзекшелерінің дисталдық бөлігінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылуы
бүйрек өзекшелерінің проксималды бөлігінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылуы
бүйрек өзекшелерінде сөлденіс үрдістерінің бұзылуы
бүйректің қоюландыру қабілеттігінің бұзылуы
32. Бүйректен тыс гематурия, салдарынан дамуы мүмкін
бүйрек шумақтарының сүзгі мембранасы өткізгіштігінің жоғарылауы
бүйрек өзекшелерінің дисталдық бөлігінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылуы
бүйрек өзекшелерінің проксималды бөлігінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылуы
+қуықтың өспелерінде
бүйректің қоюландыру қабілетінің бұзылуы
33. Несептің бүйректік дерттік бөлшектері болып табылады
+жұқарған эритроциттер
тура емес билирубин
өзгермеген («жаңа») эритроцит
өт қышқылдары
уробилиноген
34.Несептің салыстырмалы тығыздығы 1,010-1,012 болуы мәлімдейді
шумақтардың сүзу қабілетінің төмендегенін
өзекшелердің қоюландыру қабілетінің төмендегенін
+өзекшелердің қоюландыру қабілетінің мүлде жоқтығын
сүзгі мембрананың теріс дәрменді жоғалтуын
бүйректің юксто-гломерулалық құралының зақымданғанын
35. Нефроздық синдром сипатталады
айқын гематурия, гиперлипидемиямен
+айқын протеинурия, гиперлипидемия, ісінулермен
гиперлипидемия, гипергликемия, глюкозуриямен
сусызданумен, жасушалардың бүрісуімен
айқын лейкоцитурия, гематуриямен
36. Алғашқы нефроздық синдром дамиды
+мембраноздық гломерулонефритте
бүйрек амилоидозында
диабеттік нефропатияда
жүктілік нефропатиясында
жүйелі қызыл жегіде
37. Нефроздық синдромның патогенезіндегі жетіспейтін тізбекті көрсетіңіз
Сүзгі мембрананың өткізгіштігі жоғарылауы →талғамсыз протеинурия → ?→ қанның сұйық бөлігінің тіндерге өтуі→ ісінулер
Қанның онкотикалық қысымының артуы
+ Қанның онкотикалық қысымының төмендеуі
Қанның гидростатикалық қысымының жоғарылауы
Қанның осмостық қысымының жоғарылауы
Қан ағым жылдамдығының баяулауы
38. Нефроздық синдромның патогенезіндегі жетіспейтін тізбекті көрсетіңіз
Қанда натрий жоғарылауы→ДҚГ өндірілуінің жоғарылауы→айналымдағы қан көлемінің артуы→?→ісінулер
Қанның онкотикалық қысымының артуы
+Қанның онкотикалық қысымының төмендеуі
Қантамыр қабырғасының өткізгіштігінің жоғарылауы
Лимфаның ағып кетуінің қиындауы
Қан ағым жылдамдығының баяулауы
39. Нефроздық ісінудің негізгі патогенездік тізбегі болып табылады
+гипопротеинемия
тамыр қабырғасы өткізгіштігінің жоғарылауы
гиперпротеинемия
лимфаның ағып кетуінің қиындауы
қанның гидростатикалық қысымының төмендеуі
40. Нефроздық синдромның асқынуы болып табылады
бүйректің поликистозы
+Екіншілік жұқпаның қосылуы
целиакия
Инсулиннің бездік жеткіліксіздігі
Ми тамырларының аневризмасы
41. .Нефроздық синдромдағы гиперлипидемияның патогенезіндегі маңыздысы
Липолиздің әсерленуі
Ішекте майлардың сіңірілуі күшеюі
+бауырда липопротеидтердің артық түзілуі
несеппен липидтердің шығарылуы бұзылуы
ұйқы бездік липазаның белсендігі төмендеуі
42. Нефроздық синдромдағы тромбоздық асқынулардың патогенезіндегі маңыздысы
плазминоген белсендігінің жоғарылауы
+фибриноген мөлшерінің артуы, антитромбин III деңгейінің төмендеуі
антитромбин III; қан ұюының V, VIII жайттары деңгейінің артуы
қанда тромбоциттер санының азаюы
тромбоциттердің жабысқыш қасиетінің төмендеуі
43. 3 жасар балада фарингит ауруынан 10 күннен кейін жайылған ісінулер дамыды. Зерттеуханалық зерттеулер: айқын әлбуминурия, гипоәлбуминемия, гиперлипидемия. Науқаста болуы өте мүмкін:
аздаған өзгерісті нефропатия
мембраналық-өсіп-өнулік гломерулонефрит
мембраналық гломерулонефрит
тез үдемелі гломерулонефрит
+Е) жедел стрептококтық гломерулонефрит
44. Көлемді протеинурия (тәулігіне 40 мг-нан артық) тән:
пиелонефритке
жіті гломерулонефритке
созылмалы гломерулонефритке
+ Нефроздық синдромға
нефролитиазға
45. Зәрдің жалпы анализін зерттей отырып, бүйректің қандай ауруы туралы ойлауға болады?
Нәруыз- 3%, лейкоциттік цилиндрлер –көру аймағында бірен-саран, эритроциттік -көру аймағында 5-6; өзгерген эритроциттер- – көру аймағында көп мөлшерде ; лейкоциттер - 8-10 көру аймағында, бүйректік эпителий- 5-6көру аймағында, зәрдің салыстырмалы тығыздығы - 1,015
+жіті гломерулонефрит
нефроздық синдром
пиелонефрит
цистит
уретрит
46. Жедел стрептококтық гломерулонефрит кезіндегі протеинурия
+Талғамсыз
талғамды
жүктемелік
әлбуминурияның басымдығымен болатын
Е) Tamm-horsefall нәруызын басым жоғалтумен сипатталатын
47. Науқас М., 28 жаста, дене қызымының көтерілгенімен, ауыру сезімімен жиі дәретке отыратындығына, беліндегі ауыру сезіміне шағымданды. Зәрінде көптеген нейтрофилдер, лейкоциттік цилиндрлер. Бактериологиялық зерттеуде зәрінде 105 бактерия/мл-ден көп анықталды. Берілген дерттің мүмкіндік себебі болуы мүмкін:
A) Pseudomonas aeruginosa
B) Proteus vulgaris
C) Haemophilus influenza
+D) Escherichia coli
E) Neisseria gonorrhoeae
48. Шумақтардың антиденелермен зақымдануына мысал болады
А) аздаған өзгерісті нефропатия
B) Мембранасы өсіп өнетін гломерулонефрит
С) Мембраноздық гломерулонефрит
+D) Гудпасчер синдромы
E) жіті гломерулонефрит
49. БЖЖ кезінде олигурияның патогенезіндегі маңыздысы
A) бүйрекпен ренин өндірілуінің азаюы
B) простагландиндер мен ренин тежегіштері өндірілуінің артуы
C) шумақтық сүзілудің жоғарылауы
D) шумақтық сүзгінің теріс дәрмені азаюы
+E) пәрменді сүзілулік қысымның азаюы
50. БЖЖ олигоануриялық сатысына тән
+A) гиперазотемия, ацидоз
B) гипокалиемия
С) сусыздану
D) гематокриттің жоғарылауы
E) қанда қалдық азот деңгейінің төмендеуі
51. БЖЖ олигоануриялық сатысына тән
гиповолемия
гиперкәлциемия
+изоосмолялды гипергидратация
артериялық гипотензия
алкалоз
52. Балалардағы шумақ бүлінісінің жиі кездесетін түрі
+А) аздаған өзгерісті нефропатия
В) мембраналық-өсіп - өнулік гломерулонефрит
С) мембраноздық гломерулонефрит
D) бөліктік гломерулонефрит
Е) созылмалы гломерулонефрит
53. Көлемді гематурия (зәрдің түсі «етті жуған судың түсіндей») тән:
+жіті гломерулонефритке
созылмалы гломерулонефритке
нефроздық синдромға
БСЖ-ға
Липоиддық нефрозға
54. БСЖ ең ерте белгісі болып табылады
Протеинурия
Гиперазотемия, уремия
+эндогенді креатинин клиренсінің төмендеуі
Гипоизостенурия
Олигоурия
55. БСЖ бірінші сатысында байқалады
олигоанурия
қанда креатинин мөлшерінің ұлғаюы
қанда зәрнәсіл мөлшерінің ұлғаюы
қанның қалдық азот деңгейінің жоғарылауы
+шумақтық сүзілудің 50% ға төмендеуі
56. БСЖ олигуриялық сатысында дамиды
A) полиурия
+B) уремия
C) несептің салыстырмалы тығыздығының жоғарылауы
D) шумақтық сүзілудің жоғарылауы
E) өзекшелік кері сіңіріілудің жоғарылауы
57. Уремия патогенезінде маңыздысы
+организмнен азотты қалдықтардың шығарылуы мен сүзілудің бұзылуы
гиперосмолялдық гипергидратация
алкалоз дамуы
организмнің дегидратациясы
гиперкәлциемия
Уремиялық уларға жатқызуға болады
Пирожүзім қышқылын
+Кетон денелерін
Паратгормонды
Тура емес билирубинді
Инсулинді
59. Бүйрек ауруларында D витаминіне төзімді рахиттің патогенезінде маңыздысы
+бүйректе Д витаминінің белсенді түрінің түзілуінің бұзылысы
гиперкәлциемия
ішекте кәлций сіңірілуінің артуы
гипопаратиреоз
остеобластардың әсерленуі, сүйек тініне кәлций енуінің жоғарылауы
60. Уремия кезіндегі анемияның патогенезінде маңыздысы
+эритропоэтин өндірілуінің төмендеуінің
эритропоэтин түзілуі жоғарылауының
спектрин түзілуінің тұқым қуатын ақауы
эритроциттердің осмостық төзімділігі жоғарылауының
орақ тәрізді эритроциттер түзілуінің
432

Приложенные файлы

  • docx 19146612
    Размер файла: 246 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий